Davranışsal Finans ve Karar Verme Eğitimi


$2.23$10.77

5,0
4 Ratings
4 student enrol recently.

  Course content

 • 5 Videos
 • 5 Live Class
 • 1 Document
 • 1 Quiz
 • 1 Homework
 • 1 Practice Exam Quiz
 • Group Chat
 • Discussions

Upcoming Events

 • Sertifika Sınavı başlama tarihi
  29-01-2022 12:00
 • Sertifika Sınavı bitiş tarihi
  30-01-2022 23:59
 • Amazon Eğitimi Başlıyor
  07-02-2022 20:30
Türkçe
Education Period: 3. Period
Subscription Duration: 120 Days

Davranışsal Finans ve Karar Verme Eğitimi

Davranışsal finans, psikolojik kararların ele alındığı ve finansal kararlara uygulanan bir finansal teori alanıdır. Bu disiplinin geçmişi 1970’lere kadar dayanmaktadır. Son yıllarda ise daha popüler hale gelmiştir.

Birçok finans uzmanı, finansal karar almanın rasyonel olduğunu varsayımına göre hareket etmektedir. Mesela, emeklilik planları için yatırım kararları verilirken de finansal modeller uygulanmaktadır.

Davranışsal Finans Nedir?

2007-2008 yıllarında mali kriz birçok finans firmasının ve mali düzenleyicinin mali karar alma konusundaki varsayımlarını değiştirdi ve yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Araştırmacıların görevlerinden biri, finansal karar almanın rasyonellikle bağlantılı olup olmadığını belirlemekti. Bu doğrultuda davranışsal finans, sınırlı finansal bilgi, duygular ve yanlış değerlendirme ile ilgili psikolojik kavramların nasıl etkilendiğine odaklandı. Bazı yatırımcıların tamamen rasyonel olmadığı göz önüne alındığında bu psikolojik davranışlardan etkilendiğini bilen taraflar bunu kullanabilir, insanları manipüle edebilirler.

Mesela, kendi kendini yöneten yatırımcılar, borsa yatırımlarına göre genellikle daha fazla riskten kaçınırlar. Borsa yatırımcıları ise daha çok risk almayı göze alabilirler. İşte tüm bunların hepsi davranışsal etkenlerdir ve yatırımcıların da karakteristik özellikleri vardır. Karar verme süreçlerine etki eder.

Online eğitim için ihtiyacınız olan şeyler

 • Akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar.
 • Aktif internet bağlantısı

Davranışsal Finans ve Karar Verme Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

 • Yatırım yapmak isteyenler
 • Bankacılar ve finansçılar
 • Yatırım analizleri ile ilgilenenler
 • Finansal yönetim ve yatırım araçlarını merak edenler
 • Davranışsal finans analizi yapmak isteyenler
 • Bu alana ilgi duyan ve merak eden herkes

What you will learn?

Davranışsal finans, sınırlı finansal bilgilere, duygulara ve hatalı değerlendirmeler gibi konulara odaklanır. Psikolojik yönden analizinin yapılmasını sağlar. Davranışsa anomaliler, rasyonel modellere uymayan piyasa dalgalanmalarıdır. Buna bir örnek vermek gerekirse, yatırımcıların kendi özel bilgilerine güvenmek yerine birbirlerinin kararlarını taklit ederler. Bir nevi sürü davranışıdır. Bir diğer konu ise yatırımcılar gelecekteki yatırımlarını ve nakit akışlarının değerini daha fazla artacağı gibi aşırı güven duygusu içerisine girebilirler. Bu yanılgı onları kötü yatırım kararlarına itebilir. Yani bir zihin muhasebesi içerisinde karar verirler.

Tam da bu noktada aslında finansal kararlar verilirken tam olarak kesin bir bilgi yoktur. Davranışsal ve psikolojik etkenler karar verme süreçlerinin belirleyici faktörleridir. Bu konularla ilgili ayrıntılı bir bilgiye sahip olacaksınız. Özellikle yatırımların psikolojik etkenlerini öğrendikten sonra artık farklı bir bilinç elde etmiş olacaksınız. Karar verirken veya birilerinin kararlarını analiz ederken daha rasyonel davranışlarda bulunacaksınız. Bu eğitim size çok farklı bir bakış açısı kazandırmış olacak.

Topics of Education

Karar Verme    

 • Rasyonel İnsanı Temel Alan Modeller    
 • Oyun Teorisi    
 • Beklenen Fayda Teorisi
 • Etkin Piyasalar Hipotezi    
 • Portföy Teorisi    
 • Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (Capital Asset Pricing Model-CAPM)    
 • Arbitraj Fiyatlama Modeli    
 • Yatırımcı Davranışını Temel Alan Modeller    
 • Beklenti Teorisi    
 • Davranışsal Portföy Teorisi    
 • Piyasa Anomalileri    
 • Davranışsal Finans    
 • Davranışsal Finans ve Geleneksel Finans Teorilerinin Karşılaştırması    
 • Davranışsal Finansın Yapısal Özellikleri    
 • Sınırlı Arbitraj    
 • Sınırlı Rasyonalite    

Davranışsal Finans Modelleri    

 • Temsilî Yatırımcı Modeli (Barberis, Shleifer ve Vishny Modeli)    
 • Aşırı Güven ve Kendine Yükleme Modeli (Daniel, Hirshleifer ve Subrahmanyan Modeli)    
 • İnteraktif İlişkiler Modeli (Hong ve Stein Modeli)    

FAQs About Education

Davranışsal Finans ve Karar Verme Eğitiminin İçeriğinde Neler Var?

Davranışsal finans, belirli özelliklere sahip finansal varlıkların gerçek değerlerine göre aşırı fiyatlandırıldığı piyasa anormalliklerine göre değişiklik gösterir. Bu insanların diğerlerinin yargılarına göre kararlarını değiştirdiği ve kendilerine daha iyi bir finansal kazanç sağlamayı amaçladığının göstergesidir. Bu noktada rasyonellik her zaman geçerli olmamaktadır. Yani psikolojik etkenlerle bu kararlar değişebilmektedir.

Beklentiler ve kişisel düşünceler tamamen karar vermeyi değiştiren faktörler. Ek olarak bunların farklı etkenleri de var. Tüm bunlarla birlikte yatırımcı modelleri hakkında birçok bilgi sahibi olacaksınız. Kendine güven, kendine yükleme gibi konular ilginizi çekecek. Finansal yatırımların fiyatlandırılması hakkında birçok teori var. Bu teoriler hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Eğitimin Sonunda Finansal Kararlar Hakkında Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitimin amacı davranışsal analizlerle yani insan psikolojisine yapılan vurgu ile finansal kararların rasyonelliği konusunda farkındalık kazanmayı sağlar. Zaten çoğu ekonomist ve analistler finansal kararların bir rasyonelliğe bağlı olmadığını düşünürler. Hatta bir söylem vardır çok duymuşsunuzdur “Yatırım tavsiyesi değildir.” gibi capslere de konu olmuştur.

Finansal kararlar koşullara bağlı olmakla birlikte bir sürü psikolojisi ile irrasyonel davranışlar deneylerle ortaya konmuştur. Finansal karar vermenin rasyonel olmamasının bir başka nedeni olarak da yetersiz finansal bilgi ile de bağdaştırılabilir. İşte bu eğitim size doğru kararlar vermeyi, neyin rasyonel olup olmadığını anlamanızı sağlayacak.

Üstelik yapılan araştırmalarda çok ilginç bulgular var. Ekonomistlerin ve yatırımcıların karar verirken, verdikleri kararların %20’si kadar isabetli kararlar aldıkları ve çeşitli yatırım söylemlerinin yarattığı psikoloji sonucunda yatırımların ciddi oranda hasar gördüğü ortaya konmuştur. Yani finansal bir tercih rasyonel bir karardan öte davranışsal olduğu ele alınmıştır. İşte bu ilginç konuda daha fazla bilgi edinmek ve profesyonel düşünebilmek için bu eğitime katılın. Sektörün kurnaz yatırımcılarını tanıyın. Yatırım analizlerinde profesyonel bilgilere sahip olun.

Önyargılar Yatırımları Etkiler Mi?

Davranışlar finansın konusu da tam anlamıyla bunu içermektedir. Yani finansal kararların yalnızca finansal faktörlerden değil, bilişsel önyargılarla yönlendirildiği inancına dayanmaktadır. Davranışsal finans ve karar vermenin çalışma alanı da tam olarak bunu ifade etmektedir.

Davranışsal finansal analistler, finansal piyasaları ve piyasaları yönlendiren kararlar hakkında daha doğru tahminlerde bulunmak için içgüdülerine göre hareket ederler. Son yıllarda piyasa eğitimlerine ve finansal karar verme aşamalarına yeni bakış açıları sağlamak için birçok yatırımcı ve finansal analist tüccarları ortaya çıkmıştır. Temel olarak davranışsal finansla ilgilenen analistlerin, ticaret modellerinin risk alma iştahını ve finansal esnekliklerini etkileyen korku ve güven gibi duyguları kullandıkları varsayılıyor. Bu varsayımlardan yola çıkarak korku ve güvene neden olan olayların yani sistematik başarıların veya başarısızlıkların finansal kararları etkilediği bir süreç ele alınmaktadır. Önyargıların yatırımları etkilemediğini söylemek tam olarak doğru olmaz.

Mali Krizlerin Finansal Davranışlara Etkisi

Finansal analistler, 2007-2010 yılları arasındaki mali krizde davranışsal finansal analizi kullandılar. Birçok finansal analist konut fiyatlarındaki düşüşün finansal kurumlar üzerinde yıkıcı bir etkisi olacağını öne sürmüşlerdi. Gayrimenkul fiyatlarının çok hızlı bir şekilde toparlanamayacağı öngörüsü ile bankaların batması durumu bu öngörüyü doğrulamış oldu. Sonuç olarak bir fiyatların şişmesi ile ilgili sorunları öngören birçok analist, kararları yüzünden krize sebep olduğu ve buna neden olduğu ile suçlandı.

Davranışsal finans çok kırılgan bir yapıya sahiptir bu sebeple her zaman eleştirilmiştir. Eleştirenler genelde finansal balonları ortaya çıkarmaları konusunda finansal analistlerin önüne geçilemeyeceğini öne sürerler. Sürü psikolojisinin önüne geçmek ve bu anlayışın önüne geçmek oldukça zor olabilir.

Örneğin akademik araştırmalar, yatırım fonlarının sağlam yatırım uygulamalarının göz ardı edilerek piyasa portföylerinin eğilimlerine göre ayarlandıklarını öne sürmektedir. Yatırım fonların kararlarında şirket kar etse de etmese de şirketlerin yönetim özelliklerine bakılarak, iyi performans olması durumunda hisse senetlerinin alınmasının kötü performans olması durumunda hisse senetlerinin satılmasının karmaşası içerisinde davranışsal finans analizlerinin önemini ortaya koymaktadır. Bu eğitimde akademik bir tartışmanın içerisinde yer alacak aynı zamanda bir finansal analist gözlüğüne sahip olabileceksiniz.

More
Certificate

Eğitimin sonunda, eğitim süresince edinmiş olduğunuz bilgiler ve örnek olaylar ışığında sınava tabi tutulursunuz. Başarı sertifikası özel ve resmi kurumlarda geçerlidir. Başarınızı ispatlamanın en kolay yolu!

 • Soğuk damgalı,
 • Uluslararası, özel ve resmi kurumlarda geçerli.
Certificate
Comments(4)
Course Rating 5,0
Buket Güngen
Nilay Sayan
30 Aralık 2021
5.0

Şahsım adına ufuk açıcı ve faydalı bir eğitimdi. Alana dair farklı ve yeni şeyler öğrendiğim için mutluyum.

Derya Güçlü
17 Aralık 2021
5.0

Finansal Yönetim eğitimi sonrası bu eğitimi görüp hemen kayıt oldum. Hocanın anlatımı gayet güzel. Keyifli bir dersti.

Cansu Kaner
16 Aralık 2021
5.0

Finans konusunda farklı ve detaylı bilgiler almak istiyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Hocamızın anlatımı ve eğitimin içeriği harika. Teşekkürler :)