AnasayfaBlogPopüler Roman Nedir? 
Nedir?

Popüler Roman Nedir? 

07 Temmuz 2021
Bir masanın üzerinde duran bir daktilo ve bir fincan kahvenin yakın çekimi. Daktilo, yuvarlak, siyah tuşları ve siyah kasasıyla klasik görünüyor. Kahve fincanının üstünde köpüklü bir köpük var ve yeni yapılmış gibi görünüyor. Masanın üzerinde buruşturulmuş bir kağıt parçası, bir kalem ve birkaç polaroid fotoğraf var. Yan tarafta spiral ciltli bir defter ve spiral ciltli bir sayfa var. Oda beyazdır ve arka planda bir kişi durmaktadır. Ayrıca içinde kartlar olan siyah bir kutu var. Görüntüdeki her şey hareketsiz ve sessiz, huzurlu bir atmosfer yaratıyor.
Konu BaşlığıAçıklamaÖrnek
Popüler Romanın TanımıEkonomik kaygılarla yazılan, kolayca tüketilen ve okuyucunun duygularını harekete geçiren romanPeyami Safa'nın 'Cingöz Recai'nin Maceraları' romanı
Yazar Açısından Popüler RomanEdebi kaygılardan çok ekonomik kaygılarla yazılır, genellikle dönemlerinde çok okunur ancak kalıcılığı olmaz.Peyami Safa 'Server Bedi' takma adıyla popüler romanlar yazmıştır.
Eser Açısından Popüler RomanSıradan bir kurgusu vardır, yaratıcılıktan uzaktır, kısa ve anlaşılır cümlelere sahiptir.Tefrikalar, çoğu popüler romanların ortak özeliğidir.
Okuyucu Açısından Popüler RomanGeniş kültürel donanıma ihtiyaç duyulmaz, okuyucular genellikle eseri yorumlamadan özetler.Edebiyat okuyucusu metni yeniden üretirken; popüler roman okuyucusu, metni özümser.
Popüler Romanın FaydalarıOkuma ihtiyacını karşılar, okur sayısını artırır, sosyal hayatın izlerini taşır.Kitleler, genellikle toplumsal olayları ve dönemleri popüler romanlar aracılığıyla öğrenirler.
Popüler Halk RomanlarıGenellikle halkın hayat tarzını ve değerlerini yansıtan romanlarHüseyin Rahmi'nin eserleri
Popüler Aşk RomanlarıAşk ve romantizm üzerine odaklanan popüler roman türüKerime Nadir'in eserleri
Popüler Tarihî RomanlarTarihi olayları ve kişilikleri konu alan popüler romanlarMurat Sertoğlu'nun eserleri
Popüler Polisiye RomanlarıSuç, gizem ve dedektiflik temalarını işleyen popüler roman türüAhmet Ümit'in eserleri
Popüler Macera/Gerilim RomanlarıMacera ve gerilim unsurlarının dominant olduğu popüler romanlarOğuz Özdeş'in eserleri

Popüler roman, kültürün popülerleşmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Popüler kültürü oluşturan unsurlardan biridir. Popüler romanı daha iyi anlamak için önce popüler ve popüler kültür kavramlarına bakalım. 

Popüler, halkın zevkine uygun olan ve halk tarafından beğenilen, herkes tarafından tanınıp bilinen anlamlarına gelir. 

Popüler kültür ise Fransızca da (la culture populaire) halk kültürü olarak geçmektedir ve belli bir dönem için geçerli olan, çabuk üretilip çabuk tüketilen kültür özelliklerinin hepsidir. Yani gelip geçicidir. 

Popüler kültür aslında sanayi devriminin bir sonucudur. Çünkü devrim makineleşmenin artmasına, sanayinin gelişmesine, kırsal kesimden kentlere doğru bir göçe sebep olmuştur. Bu da insanlar arası kültür alışverişinin artmasını sağlamıştır. Sanayi devriminden önce halk sanatının yürüdüğü alan ayrıdır. Edebiyatsa daha çok soyluların, aristokratların, seçkin kişilerin ilgilendiği alandır. Edebiyat bir ayrıcalıkken alınıp satılamazken sanayi devrimiyle beraber okur kitle artmış, sanat eserleri alınıp satılmaya başlanmış ve kalemiyle para kazanan kitleler ortaya çıkmıştır. Halk kültürü ve seçkin kültürün kaynaşmasıyla meydana gelen popüler kültür, romanlarda da popülerleşmeye yol açmıştır. 

Sanayi Devrimi > Popüler Kültür > Popüler Roman 

Popüler roman, kültürün popülerleşmesiyle ortaya çıktı demiştik. Öyleyse popüler roman da popüler kültür gibi sanayi devriminin bir sonucudur diyebiliriz. Anlattıklarımızdan yola çıkarak popüler romanı tanımlayacak olursak: “Yazılışında ve yayımlanmasında -başta ekonomik kaygılar olmak üzere- sanat dışı etkenler bulunan, çabuk üretilip kolayca tüketilen, okuyucunun fikrinden çok duygu ve heyecanını harekete geçiren, sıradan bir kurguya sahip olan romanlardır.”

Yazar Açısından Popüler Roman 

 • Yazarlar sanat endişesinden çok ekonomik kaygı ile hareket ederler. Bundan dolayı sanat akımlarıyla ve kalıcılıkla ilgilenmezler. 

 • Amaçları daha çok para kazanmaktır. 

 • Popüler roman yazarları çok okundukları için kendi dönemlerinde “meşhur romancı” olarak adlandırılırlar. Ama kalıcılıkla ilgilenmedikleri için zamanla unutulmaya mahkûm olmuşlardır. 

 • Edebî değeri olan romanlar yazan yazarların da para kazanmak amacıyla -takma adla- popüler roman yazdıkları olmuştur. Örneğin Peyami Safa “Server Bedi” takma adıyla “Cingöz Recai'nin Maceraları” adlı popüler romanı yazmıştır. 

Eser Açısından Popüler Roman

 • Popüler romanlar sıradan bir kurguya sahiptir. 

 • Yaratıcılıktan uzaktır. 

 • Popüler romanlardaki cümleler mümkün olduğunca kolay, kısa ve anlaşılırdır. Okuyucuyu yormaz. 

 • Çabuk yazıldıkları için teknik kusurları fazladır. 

 • Çoğu tefrika olarak kaleme alınır. 

 • Kişilerin iç dünyalarına psikolojilerine değil dış görünüşlerine, davranışlarına ve hareketlerine yer verilir. 

 • Başı sonu belli bir hikâye vardır. Özetlenmesi kolaydır. 

 • Kişiler tek yönlüdür. İyiler çok iyi, kötüler çok kötü gibi. 

 • Tek bir hikâyeye ve tek yönlü kişilere sahip olduğu için bir kez okunacak eserlerdir. 

 • Geleceğe kalamazlar. 

Okuyucu Açısından Popüler Roman

 • Eseri okumak için geniş kültürel bir donanıma ihtiyaç yoktur. 

 • Popüler roman okuyucusu sadece “okuyucu" ve “tüketici" olarak nitelendirilebilir. 

 • Estetik (edebî) roman okuyucusu, okuyucu olmaktan ziyade yorumcudur. Okuyucu o romanı her okuduğunda kendi kendini romanla ilgili sorguya çekip âdeta metni yeniden üretir. Popüler roman okuyucusuysa sadece eseri özetlemekle yetinir. Çünkü popüler romanların derinliği yoktur, onlar yüzeyseldir.

Popüler Romanların Faydaları

 • Geniş bir kitlenin roman okuma ihtiyacına yanıt verir. 

 • Okur sayısının artmasına katkı sağlar. 

 • Yazılıp yayımlandıkları sürecin sosyal hayatına dair izler taşırlar. 

 • Okuyucuların bazı bakımlardan bilgilenmesini sağlarlar. (Popüler roman okuyucusu sahip olduğu bilginin bir kısmını romanlardan alır.) 

Popüler romanlar bazı alt başlıklara ayrılabilirler: 

 1. Popüler Halk Romanları (Yazarları: Burhan Cahit Morkaya, Hüseyin Rahmi, Reşat Enis, Mahmut Yesâri... ) 

 2. Popüler Aşk Romanları (Yazarları: Kerime Nadir, Muazzez Tahsin, Cahit Uçuk, Peride Celal...) 

 3. Popüler Tarihî Romanlar (Yazarları: Turhan Tan, Murat Sertoğlu, Bekir Büyükarkın, Abdullah Ziya Kozanoğlu...) 

 4. Popüler Polisiye Romanları (Yazarları: Ahmet Mithat, Ebu Süreyya Sami, Afif Yesâri, Peyami Safa, Celil Oker, Osman Aysu, Ahmet Ümit...) 

 5. Popüler Macera/Gerilim Romanları (Yazarları: Oğuz Özdeş, Murat Sertoğlu...) 

 6. Popüler Hidâyet Romanları (Yazarları: Emine Şenlikoğlu, Şule Yüksel Şenler, Ahmet Günbay Yıldız, Sevim Asımgil...) 

YAZAR: NAZLI SOYUER

Popüler Romanın Tanımı, Ekonomik kaygılarla yazılan, kolayca tüketilen ve okuyucunun duygularını harekete geçiren roman, Peyami Safa'nın 'Cingöz Recai'nin Maceraları' romanı, Yazar Açısından Popüler Roman, Edebi kaygılardan çok ekonomik kaygılarla yazılır, genellikle dönemlerinde çok okunur ancak kalıcılığı olmaz, Peyami Safa 'Server Bedi' takma adıyla popüler romanlar yazmıştır, Eser Açısından Popüler Roman, Sıradan bir kurgusu vardır, yaratıcılıktan uzaktır, kısa ve anlaşılır cümlelere sahiptir, Tefrikalar, çoğu popüler romanların ortak özeliğidir, Okuyucu Açısından Popüler Roman, Geniş kültürel donanıma ihtiyaç duyulmaz, okuyucular genellikle eseri yorumlamadan özetler, Edebiyat okuyucusu metni yeniden üretirken; popüler roman okuyucusu, metni özümser, Popüler Romanın Faydaları, Okuma ihtiyacını karşılar, okur sayısını artırır, sosyal hayatın izlerini taşır, Kitleler, genellikle toplumsal olayları ve dönemleri popüler romanlar aracılığıyla öğrenirler, Popüler Halk Romanları, Genellikle halkın hayat tarzını ve değerlerini yansıtan romanlar, Hüseyin Rahmi'nin eserleri, Popüler Aşk Romanları, Aşk ve romantizm üzerine odaklanan popüler roman türü, Kerime Nadir'in eserleri, Popüler Tarihî Romanlar, Tarihi olayları ve kişilikleri konu alan popüler romanlar, Murat Sertoğlu'nun eserleri, Popüler Polisiye Romanları, Suç, gizem ve dedektiflik temalarını işleyen popüler roman türü, Ahmet Ümit'in eserleri, Popüler Macera/Gerilim Romanları, Macera ve gerilim unsurlarının dominant olduğu popüler romanlar, Oğuz Özdeş'in eserleri
Popüler Roman Nedir Popüler Roman Yazar Açısından Popüler Roman Eser Açısından Popüler Roman Okuyucu Açısından Popüler Roman Popüler Romanların Faydaları
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir adam, birkaç rafı olan uzun ahşap bir kitaplığın önünde duruyor. Gözlük takıyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Gri bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giyiyor. Kitaplığın kenarları boyunca uzanan beyaz bir şerit vardır. En alt rafta, tabağı olan beyaz bir fincan var. Adamın üzerinde yuvarlak ampullü bir aydınlatma armatürü var. Kitaplığın sağ tarafında, bir kitap rafının bulanık bir fotoğrafı var.
Ne Demek?

Entelektüel Ne Demek?

22 Kasım 2020
Bir grup insan bir odada toplanmış, duvardaki çeşitli posterlere bakmaktadır. Posterlerin üzerinde, odaya bir mesaj veren metinler basılıdır. Odanın ortasında, beyaz paltolu bir adam elleri cebinde durmaktadır. Onun iki yanında kırmızı eşofmanlı bir kişi ve siyah pantolonlu bir başka kişi duruyor. Odanın ön tarafında kırmızı gömlekli bir adam bir masada oturmaktadır. Arka planda bir grup insanın posteri vardır. Ön planda bir grup insan bir bankta oturmaktadır. Alt köşede, üzerinde desen olan bir eteğin yakın çekimi var. Son olarak, üzerinde metin bulunan bir poster var. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek büyüleyici bir görüntü oluşturuyor.
Kişisel Gelişim

Dünyadaki Uyarlama Senaryolar

19 Şubat 2021
Bu çevrimiçi kurs görüntüsü uzun saçlı, mutlu bir şekilde gülümseyen bir kadını gösteriyor. İtalyanca kursundan (A1) keyif alıyor gibi görünüyor. Saçları uzun ve dalgalanıyor ve yüzünde parlak, neşeli bir ifade var. Görünüşe göre bir süredir İtalyanca öğreniyor ve artık becerilerini sergileyecek kadar kendine güveniyor. Kendini dil öğrenme yolculuğuna adamış biri için harika bir örnek. Bunu yaparak başarısını hak etti ve İtalyanca A1 kursunun mükemmel bir temsili.
5
(3)

İtalyanca Kursu (A1)

30 Konu5 Saat
Uzun siyah saçlı güzel bir kadın, beyaz bir bluz giymiş ve yüzünde parlak bir gülümsemeyle kameranın önünde duruyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve dudakları hafifçe ayrılmış, neşeli ve memnun görünüyor. Ellerini vücudundan hafifçe uzakta tutarak ayakta duruyor ve ince vücudunu sergiliyor. Bakışları davetkâr ve kendinden emin, ifadesi ise hayat ve enerji dolu. Bu resim onun mutlu ve kaygısız tavrını yansıtıyor ve neşeli ifadesinin ona bakan herkesi gülümseteceği kesin.Duygu Çetin
11750
Bu resimde bir kadın kırmızı bir kazak giyerken kameraya gülümsüyor. Arka planda siyah metinli mavi beyaz bir işaret var, bu da kadının A1 seviyesinde bir Fransızca dil kursuna katıldığını gösteriyor. Buna ek olarak, beyaz metinli siyah ve kırmızı bir dikdörtgen var ki bu bir logo ya da kursla ilgili bir mesaj olabilir. Genel olarak bu görüntü, yeni bir dil öğrenmek için harika bir motivasyon olan neşe ve başarı duygusunu yansıtıyor.
5
(12)

Fransızca Kursu (A1)

14 Konu5 Saat