AnasayfaBlogÖn Muhasebe ve Genel Muhasebe Arasındaki Farklar
Finans - Muhasebe

Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe Arasındaki Farklar

30 Ekim 2023
Bölünmüş bir ofis sahnesinin fotoğrafı, sol tarafta 'Ön Muhasebe'yi temsil eden basit makbuzlar, hesap makineleri ve defterlerle dolu bir masa, sağ tarafta 'Genel Muhasebe'yi simgeleyen büyük bir ofis, büyük defterler ve bilgisayar sistemi, zıt görseller, sarı, siyah ve beyaz tonlar, küçük bir ev ofisi ile kurumsal bir ortamın mizahi bir şekilde yan yana getirilmesi, komedi etkisi için abartılmış unsurlar, iki muhasebe türü arasındaki büyük farkı gösteren farklı açılar.
Muhasebe TürüTanımİşlevler
Ön MuhasebeBir işletmenin finansal işlemlerinin başlangıç aşamalarını kapsar. Günlük finansal işlemlerle ilgilenir.Finansal işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, raporlanması ve takip edilmesi.
Genel Muhasebeİşletmenin finansal işlemlerinin derinlemesine analizini ve değerlendirmesini içerir. İşletmenin genel finansal durumuna odaklanır.Bilanço oluşturma, gelir tablosu hazırlama, mali analiz, maliyet hesaplama, vergi ve yasal yükümlülüklerin ele alınması.
Ön Muhasebeİşlemlerin belgelenmesi ve ilk aşamada kaydedilmesi üzerine yoğunlaşır.Müşteri alacakları, tedarikçi borçları gibi finansal unsurların takibi.
Genel MuhasebeÖn muhasebede toplanan verilerin detaylı analizi üzerine yoğunlaşır.İşletmenin finansal sağlığı, likidite durumu, kârlılık oranları gibi kritik unsurların değerlendirilmesi.
Ön Muhasebeİşlemlerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması ile ilgili kritik görevler üstlenir.İşletmenin günlük, haftalık ya da aylık bazda finansal raporlarının hazırlanması.
Genel Muhasebeİşlemler daha detaylı bir şekilde ele alınır ve işletmenin genel finansal portresini ortaya koyar.İşletmenin gelir-gider durumunu ve net kar veya zararını gösteren gelir tablosunun hazırlanması.
Ön Muhasebeİşletmenin günlük finansal operasyonlarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.Satış faturaları, alış faturaları, ödeme makbuzlarını belgeler ve kaydeder.
Genel Muhasebeİşletmenin finansal performansının ve sağlığının detaylı bir analizini sağlar.İşletmenin vergi yükümlülükleri, amortisman hesaplamaları ve diğer yasal gereksinimlerin ele alınması.
Ön Muhasebeİşletmenin günlük finansal faaliyetlerine yoğunlaşır ve genellikle iç taraflar için önemlidir.Nakit akışını düzenler ve genel muhasebe sürecine hazırlık oluşturur.
Genel Muhasebeİşletmenin genel finansal durumunu analiz eder ve değerlendirir; genellikle dış paydaşlar için kritiktir.İşletmenin finansal sağlığına ve performansına geniş perspektiften bakar ve bunları raporlar.

Muhasebe, iş dünyasında kritik bir rol oynar. Bir işletmenin finansal sağlığını, performansını ve gelecekteki yatırımlarını planlama kabiliyetini doğru bir şekilde değerlendirebilmek için muhasebe bilgisi şarttır. Ancak muhasebe denilince akla gelen sadece genel bir kavram değil, aynı zamanda bu alanda özelleşmiş çeşitli alt dallar da bulunmaktadır. Bu dallardan en çok bilinen ve sıklıkla karıştırılan iki tanesi; ön muhasebe ve genel muhasebedir.

Peki, bu iki dal birbirinden nasıl ayrılır? Hangi işlevleri yerine getirirler? Bu makalede, ön muhasebe ve genel muhasebe arasındaki temel farkları detaylandırarak, her iki kavramın da iş dünyasındaki yerini ve önemini vurgulamaya çalışacağım. Hadi, muhasebenin renkli dünyasına birlikte dalalım!

Ön Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri

Ön muhasebe, bir işletmenin finansal işlemlerinin ilk aşamalarını kapsar. Temel olarak, işletmenin günlük finansal işlemlerinin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve raporlanması ile ilgilenir. Peki, ön muhasebenin spesifik işlevleri nelerdir?

 • Kayıt: İşletmenin tüm finansal işlemleri, ön muhasebe sürecinde belgelenir ve kaydedilir. Bu, satış faturaları, alış faturaları, ödeme makbuzları gibi belgeleri içerir.

 • Sınıflandırma: Kaydedilen işlemler, ilgili hesap gruplarına sınıflandırılır. Örneğin, bir satış işlemi 'Satışlar' hesabına kaydedilirken, bir mal alımı 'Stok Girişleri' hesabına kaydedilir.

 • Raporlama: Ön muhasebenin bir diğer önemli işlevi de raporlama işlevleridir. Bu raporlar, işletmenin günlük, haftalık ya da aylık bazda finansal durumunu gösterir. Bu, işletme sahiplerinin ve yöneticilerinin finansal durumu hızla değerlendirmelerine yardımcı olur.

 • Takip: Ön muhasebe, müşteri alacakları, tedarikçi borçları gibi önemli finansal unsurların takibini sağlar. Bu, işletmenin nakit akışını yönetmesine yardımcı olur.

Özetlemek gerekirse, ön muhasebe, bir işletmenin finansal işlemlerinin belgelenmesi, sınıflandırılması ve raporlanmasını kapsayan temel bir süreçtir. İşletmenin günlük finansal operasyonlarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar ve genel muhasebe sürecine hazırlık oluşturur. Peki genel muhasebe nedir ve ön muhasebeden nasıl farklıdır? Hemen inceleyelim!

Genel Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri

Genel muhasebe, işletmenin finansal işlemlerinin derinlemesine analizini, değerlendirmesini ve yorumlamasını sağlar. Bu süreç, ön muhasebede toplanan verilerin daha detaylı bir şekilde incelenmesini ve işletmenin finansal durumunun kapsamlı bir şekilde raporlanmasını içerir. Genel muhasebenin başlıca işlevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bilanço Oluşturma: Genel muhasebe, işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu gösteren bilançoyu oluşturur. Bu, aktif ve pasif unsurları kapsar.

 • Gelir Tablosu Hazırlama: İşletmenin belirli bir dönemdeki gelir-gider durumunu ve net kar veya zararını gösteren gelir tablosu, genel muhasebe sürecinde hazırlanır.

 • Mali Analiz: Genel muhasebe, işletmenin finansal verilerini analiz ederek, finansal sağlık, likidite durumu, kârlılık oranları gibi kritik unsurları değerlendirir.

 • Maliyet Hesaplama: İşletmenin ürün veya hizmet maliyetlerini doğru bir şekilde hesaplamak için genel muhasebe süreçleri kullanılır.

 • Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler: İşletmenin vergi yükümlülükleri, amortisman hesaplamaları ve diğer yasal gereksinimler genel muhasebe sürecinde ele alınır.

Genel muhasebe, işletmenin finansal performansının ve sağlığının detaylı bir analizini sağlar. Ön muhasebede kaydedilen işlemler burada daha detaylı bir şekilde ele alınır ve işletmenin genel finansal portresi ortaya konulur. Bu süreç, işletme sahiplerine, yatırımcılara ve diğer paydaşlara, işletmenin finansal durumu hakkında kapsamlı bilgi sunar.

Şimdi, bu iki muhasebe dalı arasındaki farkları daha detaylı bir şekilde ele alalım.

Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe Arasındaki Temel Farklar

Muhasebenin bu iki dalı arasındaki farkları anlamak, işletmelerin finansal süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir. İşte ön muhasebe ile genel muhasebe arasındaki başlıca farklar:

 • İşlevsellik Açısından Farklar:

  • Ön Muhasebe: Günlük finansal işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve raporlanmasıyla ilgilenir. Özetle, işlemlerin ilk aşamasında yer alır.

  • Genel Muhasebe: İşletmenin genel finansal durumunu analiz etme, değerlendirme ve yorumlama ile ilgilidir. Bilanço, gelir tablosu gibi mali raporları oluşturur.

 • Kapsam ve Detaylandırma Açısından Farklar:

  • Ön Muhasebe: Daha sınırlı ve özet bir perspektif sunar. Özellikle işlemlerin ilk aşamalarında odaklanır.

  • Genel Muhasebe: Daha geniş kapsamlı ve detaylı bir perspektif sunar. İşletmenin genel finansal sağlığını ve performansını gözler önüne serer.

 • Hedef Kitle ve Kullanıcılarına Göre Farklar:

  • Ön Muhasebe: Genellikle işletmenin içindeki bölümler ve yöneticiler için önemlidir. Günlük operasyonların düzenli yürütülmesini sağlar.

  • Genel Muhasebe: İşletme sahipleri, yatırımcılar, kreditörler ve diğer dış paydaşlar için kritiktir. İşletmenin finansal durumunu ve performansını gösteren kapsamlı raporlar sunar.

Özetle, ön muhasebe ve genel muhasebe, muhasebenin farklı yönlerini ele alan iki kritik daldır. Her ikisi de işletmenin finansal süreçlerini yönetmede hayati bir role sahiptir. Ancak, işlevleri, kapsamları ve hedef kitleleri bakımından önemli farklara sahiptirler. Ön muhasebe kursu alarak bu konuda daha detaylı bilgi edinebileceğinizi de bu noktada hatırlatmak isterim.

İşletmeler, bu iki muhasebe türünün sunduğu avantajları anlayarak ve bu bilgileri stratejik kararlarında kullanarak daha sağlam ve bilinçli adımlar atabilirler. Şimdi, işletmelerin ihtiyaçlarına göre hangi muhasebe türünü seçmeleri gerektiğini daha yakından inceleyelim.

İşletmelerin İhtiyaçlarına Göre Muhasebe Seçimi

Her işletmenin kendi içinde farklı finansal ihtiyaçları, işlem hacmi ve hedefleri vardır. Bu nedenle, ön muhasebe ve genel muhasebenin her ikisinin de işletmelere sağlayabileceği belirli avantajlar bulunmaktadır. İşte bu iki muhasebe türü arasında doğru seçimi yapmanın anahtar noktaları:

 • İşlem Hacmine Göre Seçim:

  • Küçük İşletmeler: Daha az işlem hacmi ve daha basit finansal işlemler nedeniyle, ön muhasebe küçük işletmeler için genellikle yeterlidir. Günlük işlemlerin takibi ve sınıflandırılması bu işletmeler için esastır.

  • Büyük İşletmeler: Geniş bir işlem hacmine ve karmaşık finansal yapıya sahip olan büyük işletmeler, genel muhasebenin sunduğu kapsamlı analiz ve raporlama avantajlarından yararlanmalıdır.

 • Finansal Raporlama İhtiyaçlarına Göre Seçim:

  • Dış Paydaşlarla İlişkiler: Eğer bir işletmenin yatırımcıları, kreditörleri veya dış denetçileriyle sıkı bir finansal iletişimi varsa, genel muhasebenin sağladığı detaylı finansal raporlar esastır.

  • İç Karar Süreçleri: Eğer temel odak, işletmenin içindeki günlük finansal kararlar ve operasyonlar ise, ön muhasebe bu süreci destekleyebilir.

 • Maliyet ve Eğitim İhtiyaçlarına Göre Seçim:

  • Maliyet Hassasiyeti: Ön muhasebe genellikle daha az maliyetlidir ve daha basit bir yapıya sahiptir. Bütçe hassasiyeti olan işletmeler için uygun bir seçenek olabilir.

  • Eğitim ve Uzmanlık: Genel muhasebe, daha derinlemesine bilgi ve uzmanlık gerektirir. Eğer işletmenizde bu konuda eğitimli personel veya uzmanlık eksikliği varsa, bu alanda dış destek almayı düşünmelisiniz.

Ön muhasebe ve genel muhasebe, muhasebenin iki temel dalıdır ve her ikisi de işletmenin finansal süreçlerini yönetmede kritik bir role sahiptir. Ancak, her işletmenin kendi özgün ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre doğru muhasebe türünü seçmesi gerekmektedir. Bu seçim, işletmenin sağlıklı bir finansal yapıya kavuşmasında ve sürdürülebilir bir başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. İşletmenizin ihtiyaçlarına göre en uygun muhasebe yöntemini seçerek, finansal başarınıza önemli bir katkıda bulunabilirsiniz.

Ön Muhasebe, Bir işletmenin finansal işlemlerinin başlangıç aşamalarını kapsar Günlük finansal işlemlerle ilgilenir, Finansal işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, raporlanması ve takip edilmesi, Genel Muhasebe, İşletmenin finansal işlemlerinin derinlemesine analizini ve değerlendirmesini içerir İşletmenin genel finansal durumuna odaklanır, Bilanço oluşturma, gelir tablosu hazırlama, mali analiz, maliyet hesaplama, vergi ve yasal yükümlülüklerin ele alınması, Ön Muhasebe, İşlemlerin belgelenmesi ve ilk aşamada kaydedilmesi üzerine yoğunlaşır, Müşteri alacakları, tedarikçi borçları gibi finansal unsurların takibi, Genel Muhasebe, Ön muhasebede toplanan verilerin detaylı analizi üzerine yoğunlaşır, İşletmenin finansal sağlığı, likidite durumu, kârlılık oranları gibi kritik unsurların değerlendirilmesi, Ön Muhasebe, İşlemlerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması ile ilgili kritik görevler üstlenir, İşletmenin günlük, haftalık ya da aylık bazda finansal raporlarının hazırlanması, Genel Muhasebe, İşlemler daha detaylı bir şekilde ele alınır ve işletmenin genel finansal portresini ortaya koyar, İşletmenin gelir-gider durumunu ve net kar veya zararını gösteren gelir tablosunun hazırlanması, Ön Muhasebe, İşletmenin günlük finansal operasyonlarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar, Satış faturaları, alış faturaları, ödeme makbuzlarını belgeler ve kaydeder, Genel Muhasebe, İşletmenin finansal performansının ve sağlığının detaylı bir analizini sağlar, İşletmenin vergi yükümlülükleri, amortisman hesaplamaları ve diğer yasal gereksinimlerin ele alınması, Ön Muhasebe, İşletmenin günlük finansal faaliyetlerine yoğunlaşır ve genellikle iç taraflar için önemlidir, Nakit akışını düzenler ve genel muhasebe sürecine hazırlık oluşturur, Genel Muhasebe, İşletmenin genel finansal durumunu analiz eder ve değerlendirir; genellikle dış paydaşlar için kritiktir, İşletmenin finansal sağlığına ve performansına geniş perspektiften bakar ve bunları raporlar
Finansal başarı Eğitim Maliyet İç karar süreçleri Finansal raporlama Dış paydaşlar Mali analiz İşlem hacmi Gelir tablosu Bilanço Muhasebe seçimi İşletme Finansal işlemler Genel muhasebe Ön muhasebe
Resmin öznesi kısa, siyah saçlı genç bir adam. Güçlü bir çene çizgisi ve düz bir burnu var. Gözleri koyu renk ve kaşları hafif kavisli. Yüz ifadesi nötr ve dudakları hafifçe ayrık. Beyaz bir gömlek giyiyor ve her iki kulağı da delik. Yana doğru bakıyor ve omuzları hafifçe kalkık. Duruşu rahattır ve vücudu hafifçe sağa dönüktür. Kendinden emin ve sakin bir havası var.
Tansu Sayman
Finans Uzmanı

Tansu Sayman, alanında 10 yılı aşkın deneyime sahip bir finans uzmanıdır. Hem büyük ölçekli şirketler hem de küçük işletmeler için mali analiz ve rehberlik hizmeti sunarak işletmelerin büyümelerine ve başarılı olmalarına yardımcı olmuştur.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.