AnasayfaBlogMedya ve İletişim Bölümü
Bölümler

Medya ve İletişim Bölümü

08 Eylül 2020
Üzerine farklı renklerde işaretler, afişler ve kutular iliştirilmiş bir kürenin detaylı yakın çekimi. Ortada beyaz metinli kırmızı bir işaret, sağda kalpli ve metinli pembe bir işaret yer alıyor. Sol tarafta beyaz metinli kırmızı bir afiş ve üzerinde müzik notası olan kırmızı bir kutu var. En altta ise beyaz metinli mavi bir işaret ve siyah metinli bir işaretin yakın çekimi yer alıyor. Tüm işaretlerin üzerinde yıldız ve kalp gibi çeşitli semboller ve resimler var. Kürenin kendisi, üstte mavi ve yeşil tonları, altta ise sarı ve kahverengi tonları olmak üzere çeşitli renklerle doludur.
Medya ve İletişim Bölümü ÖzellikleriMedya ve İletişim Bölümü İş İmkânlarıMedya ve İletişim Bölümü Dersleri
Veri depolama ve iletimTelevizyon ve radyo yayıncılığıİletişim ve medya tarihi
Medya ve iletişim araçları kullanımıReklam ve haber ajanslarıSosyolojinin temelleri
Teknolojik gelişmelere uyumSosyal medyaMedya okuryazarlığı
Bilgi ve düşünce iletimiİnternet yayıncılığıMedya çalışmalarının temelleri
Gönderici ve alıcı arasındaki iletişimDergi ve gazete kuruluşlarıİletişim bilimi kuramları
Toplumsal sorumluluk bilinciYapım şirketleriSosyal medya
Uzaktan öğretim seçeneğiKurumsal iletişim birimleriKurumsal iletişim
Ön lisans ve lisans programlarıHalkla ilişkiler işleriHalkla ilişkiler ve reklam araştırmaları
Akademik kariyer fırsatıİletişim danışmanıMedyada habercilik
Kendi işini kurma imkanıSosyal medya uzmanıBasın fotoğrafçılığı

Medya ve iletişim, her türlü veriyi depolayan ve kitlelere iletmeyi sağlayan geniş bir alandır. Sürekli yenilenen teknolojik gelişmelerle büyük bir dönüşüm yaratan bu alan, medya ve iletişim kavramlarını karşımıza çıkarır. Kitleler arasında veri alışverişi sağlayan, internet, televizyon, radyo, gazete, dergi gibi araçların tamamı medya olarak ifade edilir. İletişim ise bilgi, haber, duygu ve düşüncelerin, iletişim araçları yoluyla başkalarına aktarılma sürecidir. İletilmek istenen mesaj, gönderici ve alıcı kavramları, iletişimin unsurlarını oluşturur.

Günümüzde medya araçlarının bireylerin ve toplulukların üzerinde önemli etkilerinin bulunduğu bir gerçektir. Aile, sağlık, eğitim, iş, kültür gibi birçok toplumsal konuda olumlu ya da olumsuz yansımaları görmek mümkün. Medyayla, iletişim sürecindeki gönderici ve alıcı arasında çok boyutlu karmaşık bir ilişki bulunur. Bu ilişkinin oldukça hassas ve dikkatli yönetilmesi gerekir. Zira toplum üzerinde doğuracağı sonuçların ciddi boyutlara ulaşması kaçınılmaz olur.

Medya ve iletişimin doğru anlaşılması ve bu sektörde çalışacak personelin nitelikli olması, toplumsal fayda bakımından önem taşıyor. Medyanın ihtiyaçlarını, gelişen iletişim teknolojileriyle karşılarken aynı zamanda toplumsal sorumluluğun bilincinde olan profesyonellerin yetiştirilmesi bölümün omurgasını oluşturuyor. 

Hadi bölümle ilgili detaylara daha yakından bakalım.

Medya ve İletişim Bölümü Nedir?

Medya ve iletişim, medya sektörünün ve iletişim teknolojilerinin güçlü, dinamik ve sürekli yenilenen yapısıyla iç içe bulunuyor. Geleneksel bilgi ve araçlar, modern teknolojiye dönüştürülürken farklı disiplinlerle birleştiriliyor. Ulusal ve uluslararası alanlarda sektörün gerekliliklerini karşılayabilecek donanımlı bireylere olan ihtiyaç artıyor. Bu durum, konusunda uzman akademisyenlerden alınacak nitelikli bir eğitimi gerekli kılıyor.

Bölüm, medya ve iletişim sektörünün nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamak adına üniversitelerin çeşitli fakültelerinde yer buluyor. Üniversitelerin ön lisans ya da lisans programlarında teknik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Devlet üniversitelerinin yanında vakıf üniversiteleri de tercih edilebiliyor. Program; medyanın ve iletişimin özelliklerine hâkim, teknolojilerin kullanımında yetkin, özgün, yenilikçi ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. 

Medya ve iletişim bölümünü tercih etmek isteyenler, ön lisans programlarına TYT puanı ile başvurabiliyor. Lisans programlarına ise sözel puan ile başvurulması gerekiyor. Ayrıca bölüm, öğrencilere örgün öğretimin yanı sıra uzaktan öğretim programı seçeneği de sunuyor.

Medya ve İletişim Bölümü İş İmkânları Nelerdir?

Medya ve iletişim, hızla ilerleyen ve hızla değişen bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle meraklı, araştırmacı, öğrenmeye açık ve gözlemci olmayı; kendini sürekli yenilemeyi gerektiriyor. Öğrencilerin, akademik eğitimin yanında kişisel gelişimlerini ve donanımlarını artırmaları iş imkânları açısından avantaj sağlıyor.

Medya ve iletişim eğitimi alan bireyler, medya sektörünün birçok alanında çalışma olanağı buluyor. Kamuda ya da özel sektörde özellikle internet, televizyon, radyo, sinema, dergi, gazete, reklam gibi platformlarda görev alanı mevcut. Bu platformlarda halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, görsel tasarım gibi birimlerde çalışılabiliyor. 

Medya ve iletişim bölümünün sunduğu bazı çalışma alanlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Televizyon ve radyo yayıncılığı

 • Reklam ve haber ajansları

 • Sosyal medya 

 • İnternet yayıncılığı

 • Dergi - basın ve yayın kuruluşları

 • Gazeteler 

 • Yapım şirketleri

Medya ve İletişim Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Medya ve iletişim bölümü mezunları okudukları programa göre ön lisans ya da lisans diploması alırlar. Akademik kariyer ile ilerlemek isteyen öğrenciler yüksek lisans programlarına devam ederek akademisyen olarak çalışabilirler. 

Mezunlar kendi kuracakları işlerde çalışabilecekleri gibi kamuda ya da özel sektörde de görev alabilirler. Çalıştıkları kuruma göre iletişim danışmanı, sosyal medya uzmanı, televizyon, internet ya da radyo programcısı, editör, muhabir gibi unvanlar alınabilir. 

Medya ve İletişim Bölümü Dersleri Nelerdir?

Medya ve iletişim, ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) olarak farklı program olanağı sunuyor. Bölüm içeriğinde bulunan dersler, programın süresine ve üniversitelere göre değişkenlik gösterebiliyor. İlk dönemlerde alınan zorunlu dersler, son dönemlerde seçmeli derslerle destekleniyor. Çeşitli uygulama atölyeleri ve projelerle pekiştiriliyor.

Medya ve iletişim bölümü dersleri genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • İletişim ve medya tarihi

 • Sosyolojinin temelleri

 • Medya okuryazarlığı

 • Medya çalışmalarının temelleri

 • İletişim bilimi kuramları

 • Sosyal medya

 • Kurumsal iletişim

 • Halkla ilişkiler ve reklam araştırmaları

 • Medyada habercilik

 • Basın fotoğrafçılığı

 • Temel gazetecilik

 • Film yapım yönetimi

 • Senaryo yazımı

 • Radyo program yapımcılığı

 • Kitle iletişim sosyolojisi

 • Görsel iletişim tasarımı

 • Multimedya tasarımı

 • İletişim hukuku

 • Medya ekonomisi

 • Kamera kullanımı teknikleri

Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanları ve Sıralamaları

Medya ve iletişim eğitimi almak isteyen bireyler; ön lisans için TYT, lisans için sözel puan türleri ile tercih yapabilirler. Ayrıca bölüm için devlet üniversiteleri, özel üniversiteler (ücretli - burslu), uzaktan öğretim, örgün öğretim, ikinci öğretim gibi seçenekler de mevcut.

Ön lisans bölümleri taban puan ve sıralamaları:

ÜniversiteÖğretimBaşarı SırasıTaban Puan
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)(Devlet Üniversitesi - Örgün Öğretim)246,66050921242
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)(Devlet Üniversitesi - İkinci Öğretim)1091424233,47209
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)(Devlet Üniversitesi) Açıköğretim1587826199,08377
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir)(Devlet Üniversitesi)1354338214,71943
Hitit Üniversitesi (Çorum)(Devlet Üniversitesi)1732881186,27672
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi(Vakıf Üniversitesi - Burslu)50940285,90814
İstanbul Üniversitesi(Devlet Üniversitesi - Uzaktan Öğretim)1208799224,98244
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)(Devlet Üniversitesi - Uzaktan Öğretim)1743533183,13481
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi(Devlet Üniversitesi)1467061207,00651
Yalova Üniversitesi(Devlet Üniversitesi)1353099214,80263
Yalova Üniversitesi(Devlet Üniversitesi - İkinci Öğretim)1760437169,76175

Lisans bölümleri taban puan ve sıralamaları:

ÜniversiteÖğretimBaşarı SırasıTaban Puanı
Beykent Üniversitesi (İstanbul)(Vakıf Üniversitesi - Burslu)46791368,80607
Beykent Üniversitesi (İstanbul)(Vakıf Üniversitesi - %50 İndirimli)731407235,47462
İstanbul Ticaret Üniversitesi(Vakıf Üniversitesi - Burslu)4387427,97649
İstanbul Ticaret Üniversitesi(Vakıf Üniversitesi - %50 İndirimli)797461227,32325
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi(Devlet Üniversitesi)140131329,67215
Veri depolama ve iletim, Televizyon ve radyo yayıncılığı, İletişim ve medya tarihi, Medya ve iletişim araçları kullanımı, Reklam ve haber ajansları, Sosyolojinin temelleri, Teknolojik gelişmelere uyum, Sosyal medya, Medya okuryazarlığı, Bilgi ve düşünce iletimi, İnternet yayıncılığı, Medya çalışmalarının temelleri, Gönderici ve alıcı arasındaki iletişim, Dergi ve gazete kuruluşları, İletişim bilimi kuramları, Toplumsal sorumluluk bilinci, Yapım şirketleri, Sosyal medya, Uzaktan öğretim seçeneği, Kurumsal iletişim birimleri, Kurumsal iletişim, Ön lisans ve lisans programları, Halkla ilişkiler işleri, Halkla ilişkiler ve reklam araştırmaları, Akademik kariyer fırsatı, İletişim danışmanı, Medyada habercilik, Kendi işini kurma imkanı, Sosyal medya uzmanı, Basın fotoğrafçılığı
iletişim medya medya ve iletişim medya ve iletişim bölümü medya ve iletişim bölümü dersleri marka ve iletişim bölümü taban puan ve sıralamaları
Uzun kahverengi saçlı bir kadın gözlerini keyifle kapatmış, genişçe gülümsüyor. Başı hafifçe yana eğilmiş ve dudakları mükemmel bir gülümsemeyle yukarı kıvrılmış. Yumuşak pembe bir gömlek giymiş ve beyaz bir arka planın önünde duruyor. Fotoğraftaki ışık sıcak ve gurur verici, yüz hatlarını belirginleştiriyor ve güzel bir atmosfer yaratıyor. Rahat ve mutlu görünüyor, neşesi yüzünden yayılıyor ve dışa doğru yayılıyor. Hem davetkâr hem de ilham verici bir memnuniyet ve neşe duygusu yayıyor.
Tuğba Ünlüer
Blog Yazarı

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Tuğba Ünlüer,  Açıköğretimde Medya ve İletişim okudu. Eğitim yayınlarında uzun yıllar editör, yazar ve redaktör olarak görev yaptı. Dijital fotoğrafçılık ve grafik tasarım eğitimleri aldı. Kitaplar, fotoğraflar ve mini bahçe tasarımları ilgi alanları.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.