AnasayfaBlogKardiyoloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Kardiyoloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

24 Nisan 2021
Bir kadın kolunu uzatmış, etrafında mavi bir ip bağlı kırmızı bir kalp tutuyor. Kalp hafifçe bulanıklaştırılmış ve kadının yüzü kısmen gizlenmiş. Arka plan net değil ama kadının elinde yeşil bir bitki var gibi görünüyor. Kadının üzerinde uzun kollu beyaz bir bluz var ve saçları arkaya doğru toplanmış. Gözleri kapalı ve yüzünde huzurlu bir ifade var. Kalp sevgi ve şefkatin sembolüdür ve kadın da verici ve şefkatli birini temsil etmektedir.
Kardiyoloji UzmanıGörevleriKullanılan Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Kardiyoloji uzmanı veya KardiyologKalp ve damar hastalıklarının teşhis, tedavi ve takibiEKG, Eforlu EKG, Holter EKG, EKO (Ekokardiyografi), Transözafajiyel EKO
Kardiyoloji uzmanı veya KardiyologKalp yetmezliği teşhisi ve tedavisiBT Koroner Anjiyografi, Kardiyak Kateterizasyon
Kardiyoloji uzmanı veya KardiyologHipertansiyon teşhisi ve tedavisiKarotis Arter Dopleri, Kardiyak Kateterizasyon
Kardiyoloji uzmanı veya KardiyologKapak darlıkları ve yetmezliklerinin teşhisi ve tedavisiMiyokart Perfüzyon Sintigrafisi
Kardiyoloji uzmanı veya Kardiyologİskemik kalp hastalıklarının, Anjino pectoris ve myokart enfarktüsünün teşhisi ve tedavisiEforlu EKG, Holter EKG, EKO (Ekokardiyografi)
Kardiyoloji uzmanı veya KardiyologPulmoner yetmezlik ve stenozun teşhisi ve tedavisiTransözafajiyel EKO, BT Koroner Anjiyografi
Kardiyoloji uzmanı veya KardiyologRitim bozukluklarının teşhisi ve tedavisiHolter EKG, EKO (Ekokardiyografi)
Kardiyoloji uzmanı veya KardiyologPeriferik arter hastalığının teşhisi ve tedavisiKarotis Arter Dopleri, Kardiyak Kateterizasyon
Kardiyoloji uzmanı veya KardiyologKardiyak tümörler ve enfeksiyonların teşhisi ve tedavisiEKO (Ekokardiyografi), Transözafajiyel EKO, BT Koroner Anjiyografi
Kardiyoloji uzmanı veya KardiyologHastaların medikal tedavisi (ilaç tedavisi)Kardiyak Kateterizasyon, Medikal tedavi yöntemleri

Kalbimiz belki de en önemli organımız. Tüm sistem ve organlarımız kalbimizin bıkmadan usanmadan dolaşımı devam ettirmesi sayesinde ayakta duruyor. Onca yükü ve kesintisiz mesaisi yetmezmiş gibi duygularımızı da kalbimize yükleriz. Duygu durumumuza göre bazen sakin, bazen hırçın bazen de kontrolsüzce çarpar. Kalbimiz, tıbbi nedenlerle sıkışıp ağrıyabilir. Bazen de kırgınlıklarımız ve üzüntümüz sıkıştırır kalbimizi öyle ki nefesimiz kesilir. Nitekim “Kırık Kalp Sendromu” olarak adlandırılan bir tanı var. İlginç değil mi? Ben de ilk duyduğumda şaşırmıştım. Siz de merak ediyorsanız araştırmanızı tavsiye ederim. 

Belki de en çok itina göstermemiz gereken organımız kalbimizdir. Buna rağmen tüm dünyada ve ülkemizdeki ölüm nedenlerinin birinci sırasında kalp hastalıkları var. Dünyada her yıl 20 milyon kişi kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde bu sayı 200 bin. Kaba bir hesapla her 2.5 dakikada bir kişi kalp hastalıkları nedeniyle yaşama veda ediyor. Her yıl 250 bin kişiye yeni tanı konulduğu bilgisini de paylaşmak isterim. Aslında basit yöntemlerle kalp hastalıklarını önlemek mümkün. Tedavi ise oldukça maliyetli. Sigara içmeme, düzenli egzersiz, yeterli ve dengeli beslenme, kilo kontrolü gibi tedbirler hastalığın oluşumunu engelliyor. Öte yandan kardiyak kaynaklı ölüm oranlarını %80’e yakın oranlarda azaltıyor.

Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre kardiyoloji uzmanı sayımız 1250. Nüfusa oranladığımızda ne kadar yeterli olduğunu takdirinize bırakıyorum. Kendi adıma kalp sağlığımızı korumak adına gerekli tüm tedbirleri almaktan yanayım. Yazımın devamında tıbbın bu önemli uzmanlık alanını sizlere tanıtmaya çalışacağım.

Kardiyoloji Uzmanı Nedir?

Kalp ve damar hastalıklarını inceleyen bilim dalı kardiyolojidir. Kalp ve damar hastalıklarının teşhis, tedavi ve takibini üstlenen uzman hekimlere ise kardiyoloji uzmanı denilir. Kardiyoloji uzmanları tıbbi terminolojiye uygun olarak kardiyolog olarak da adlandırılır. Kardiyoloji zor bir uzmanlık alanıdır. Kalp hastalıklarının seyri stabil olmadığı gibi yaşanan akut problemlerin sonucu son derece ciddidir. Dolayısıyla kardiyologların çalışma ortamları oldukça yüksek tempolu ve stresli; aynı zamanda zor ve zahmetlidir. Hastaların tedavisinde kullandıkları ilaçlar çoğunlukla yüksek risklidir. Ciddi ve dikkatli doz ayarlamaları gerekir. Bu denli zor bir görevi yürüten kardiyoloji uzmanlarının bazı vasıflara sahip olması beklenir. Sizin için bu vasıfları sıralıyorum:

 • Hızlı karar verebilme.

 • Sorumluluk sahibi olma.

 • Stres yönetimi becerisi.

 • Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği.

 • Gelişmiş empati ve iletişim becerisi.

 • Özgüvenli olma.

 • Motive etme ve liderlik yeteneği.

 • Teknolojik cihazları kullanabilme becerisi.

İlgili eğitim: Stres Yönetimi Eğitimi

İlgili eğitim: Liderlik Sertifikası

Peki sıraladığım bu vasıflara sahip kardiyoloji uzmanlarının alanına hangi hastalıklar giriyor dersiniz? Dilerseniz onu da birlikte öğrenelim.

 • Kalp yetmezliği

 • Hipertansiyon

 • Kapak darlıkları, yetmezlikleri(aort, mitral, triküspik)

 • İskemik kalp hastalıkları

 • Anjino pectoris, myokart enfarktüsü

 • Pulmoner yetmezlik/ stenoz

 • Ritim bozuklukları

 • Periferik arter hastalığı

 • Kardiyak tümörler ve enfeksiyonlar

Kardiyoloji Uzmanlarının Kullandığı Spesifik Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? 

Kardiyologlar bir önceki bölümde bilgi verdiğim kalp hastalıklarını iyileştirme süreçlerinde spesifik tanı ve tedavi yöntemleri kullanırlar. "Spesifik" diyorum çünkü EKG hariç bu yöntemler sadece kardiyoloji uzmanları tarafından kullanılır. Dilerseniz bu yöntemleri listeleyerek kısaca özetleyelim:

 • EKG : Kalbin elektriksel aktivitesinin kağıda dökülmesi.

 • Eforlu EKG: Efor durumunda EKG takibi. Genelde koşu bandı ve bisiklet çevirme şeklinde uygulanır.

 • Holter EKG: Kalp atışlarının 24 saat de bir kasete kaydedilmesi ve sonrasında EKG çıktısı şeklinde çıktı alınması 

 • EKO (Ekokardiyografi): Bir prob aracılığıyla kalp kapaklarının, kalp kası ve kalbin yapısının incelenmesi. Bir anlamda kalbin ultrasonu diyebiliriz. 

 • Transözafajiyel EKO: Yemek borusundan girilerek kalbin görüntülenmesidir. Bazen damar içine uygulanan ilaçlarla görüntü desteklenebilir.

 • Karotis Arter Dopleri: Boyun bölgesinde bulunan ve beyni besleyen arterlerin ultrason ile değerlendirilmesi.

 • BT Koroner Anjiyografi: Anjiyografi uygulanamayan hastalarda kalbin ilaçlı tomografisinin çekilmesi.

 • Kardiyak Kateterizasyon: Katater yardımıyla kalp boşluklarına girip basınç ölçümü, biyopsi alma vb. işlemler yapılması

 • Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi: Gama ışınları kullanılarak kalbin görüntülenmesi

Kardiyoloji uzmanlarının kullandıkları tanı yöntemleri gibi bazı tedavi yöntemleri de spesifiktir. Özellikle girişimsel işlemler sadece kardiyoloji alanında kullanılır. Genel bir tanımlamayla iki tip tedavi yönteminden bahsedebiliriz.

 1. Medikal Tedavi: İlaç tedavisi olarak tanımlanabilir. Kalp yetmezliği, hipertansiyon, nabzın normalden hızlı ya yavaş atması, kalp damarlarında plak oluşması gibi kalp hastalıklar ilaçla tedavi edilebilir.

 2. Girişimsel Tedavi: Kardiyologlar kalp cerrahları gibi ameliyat yapmazlar. Yine de teşhis ve tedavi amaçlı girişimsel işlemler uygularlar. 

 • Tıkalı kalp damarına stent takılması

 • Anjiografi sırasında balon yöntemiyle tıkalı damarın açılması

 • Ablasyon tedavisi(Kalpteki sorunlu bölgenin ortadan kaldırılması)

 • Kalp pli takılması

En sık uygulanan girişimsel işlemlerdir.

Kardiyoloji Uzmanı Ne İş yapar?

Kardiyoloji uzmanlarının çalışma alanları kardiyoloji kliniği, kardiyoloji yoğun bakım, anjio ve katater laboratuvarı ve polikliniklerdir. Bu dört birim arasında telaşlı bir çalışma temposu kardiyologları bekler. Ayrıca konsültan hekim statüsünde diğer disiplinlerle iletişim kurup koordineli çalışma yürütürler. İç hastalıkları, anestezi, göğüs hastalıkları gibi branşlar sıklıkla kardiyologların konsültasyonuna başvurur. Kardiyologların görev tanımlarına uygun olarak yaptıkları işleri aşağıdaki şekilde listeleyebiliriz:

 • Hastanın fiziksel muayenesini yapmak.

 • Teşhis için gerekli tetkikleri istemek.

 • Yetkisi dahilinde testleri ve girişimsel işlemleri uygulamak.

 • Tedavinin tüm aşamalarında hasta ve gerektiğinde hasta yakınlarını bilgilendirmek.

 • Kalp hastalıklarından korunma yolları konusunda halkı bilinçlendirmek.

 • Egzersiz ve diyet gereklilikleri konusunda hastaları desteklemek.

 • Kardiyologlar yaptıkları bilimsel araştırmalar ile kardiyak kaynaklı hastalıkların teşhis ve tedavisine yeni çözümler sunarlar.

Kardiyoloji Uzmanı Maaşları

Kardiyoloji uzmanlarının maaşları devlet ve özel hastanelere göre değişiklik gösterir. Kamuda görev yapan ¼ derecesinde bir uzman hekim 2021 Ocak ayı itibarı ile 9.314 TL maaş almaktadır. Bu miktara nöbet, fazla mesai ve AGİ ödemeleri dâhil değildir. Kuruma göre değişen oranlarda ödenen sabit dışı döner sermaye ödemeleri de hariç tutulmuştur. Kardiyologlar girişimsel işlem puanlarının yüksek olması ve yoğun bakımların riskli birim grubunda bulunması nedeniyle döner sermaye ödemesinden tavan ya da tavana yakın oranlarda yararlanırlar.

Birçok meslek grubu için özel sektör ücret açısından tatminkâr değildir. Kardiyologlar içinse durum farklıdır diyebiliriz. Bilgi, donanım ve tecrübe olarak tanınmış kardiyologlar sıklıkla özel hastanelerin iş teklifleriyle karşılaşır. Poliklinik muayenesi sırasında EKO yapıyor olmaları nedeniyle muayene ücretleri yüksektir. Aynı durum girişimsel işlemlerin katkı payları için de geçerlidir.

Bu durum göz önüne alındığında hastanenin bulunduğu bölgede isim yapmış kardiyologların aldıkları ücretlerin üst sınırını çizmek zordur. Yine de internet araştırmalarına dayanarak ödenen ham maaş konusunda bilgi verilebilir. Özel hastanelerde ücretler 6500TL ile 15.800TL arasında değişir. Ortalama ücretin 11.170 TL olduğunu söyleyebiliriz.

Kardiyoloji Uzmanı Nasıl Olunur?

Kardiyoloji uzmanı olmak için öncelikle tıp fakültesini kazanıp mezun olmak gerekir. Tıp eğitimi 6 yıl sürer ve zorlu aşamalar içerir. Kariyer planını kardiyoloji uzmanı olarak hedefleyenler fakülte yıllarında TUS sınavına hazırlanmaya başlarlar.

Mezuniyet sonrasında TUS’a (Tıpta Uzmanlık Sınavı) girerek kardiyoloji bölümü için yeterli puan almak gerekir. Tabi tercihlerde bu uzmanlık alanı işaretlenmeli. Sonrasında uzun bir uzmanlık sürecinden geçmek gerekiyor. Daha önceleri 4 yıl olan uzmanlık, 1219 sayılı Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesine göre 5 yıla çıkarıldı. Neredeyse ikinci tıp eğitimi kadar uzun.

kardiyoloji uzmanlığı tıp fakülteleri ya da eğitim araştırma hastanelerinde yapılır. eğitim sonrası anabilim tarafı tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gerekir.

Kardiyoloji uzmanı veya Kardiyolog, Kalp ve damar hastalıklarının teşhis, tedavi ve takibi, EKG, Eforlu EKG, Holter EKG, EKO (Ekokardiyografi), Transözafajiyel EKO, Kardiyoloji uzmanı veya Kardiyolog, Kalp yetmezliği teşhisi ve tedavisi, BT Koroner Anjiyografi, Kardiyak Kateterizasyon, Kardiyoloji uzmanı veya Kardiyolog, Hipertansiyon teşhisi ve tedavisi, Karotis Arter Dopleri, Kardiyak Kateterizasyon, Kardiyoloji uzmanı veya Kardiyolog, Kapak darlıkları ve yetmezliklerinin teşhisi ve tedavisi, Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi, Kardiyoloji uzmanı veya Kardiyolog, İskemik kalp hastalıklarının, Anjino pectoris ve myokart enfarktüsünün teşhisi ve tedavisi, Eforlu EKG, Holter EKG, EKO (Ekokardiyografi), Kardiyoloji uzmanı veya Kardiyolog, Pulmoner yetmezlik ve stenozun teşhisi ve tedavisi, Transözafajiyel EKO, BT Koroner Anjiyografi, Kardiyoloji uzmanı veya Kardiyolog, Ritim bozukluklarının teşhisi ve tedavisi, Holter EKG, EKO (Ekokardiyografi), Kardiyoloji uzmanı veya Kardiyolog, Periferik arter hastalığının teşhisi ve tedavisi, Karotis Arter Dopleri, Kardiyak Kateterizasyon, Kardiyoloji uzmanı veya Kardiyolog, Kardiyak tümörler ve enfeksiyonların teşhisi ve tedavisi, EKO (Ekokardiyografi), Transözafajiyel EKO, BT Koroner Anjiyografi, Kardiyoloji uzmanı veya Kardiyolog, Hastaların medikal tedavisi (ilaç tedavisi), Kardiyak Kateterizasyon, Medikal tedavi yöntemleri
Kardiyoloji kalp kardiyolog kardiyoloji uzmanı kalp hastalıkları kardiyoloji uzmanı nedir kardiyoloji uzmanı ne iş yapar kardiyoloji uzmanı nasıl olunur kardiyoloji uzmanı maaşları
Saçları düzgünce arkadan bağlanmış genç bir kadın parlak mavi bir başörtüsü takıyor. Cildi sıcak, karamel renginde ve gözleri koyu kahverengi. Kameraya bakarken yüzünde nazik, gülümseyen bir ifade var. Beyaz bir üst ve mavi ve yeşil çiçek desenli, desenli, uzun bir etek giyiyor. Bir çift küpe ve altın bir kolye ile aksesuarlarını tamamlamış. Kıyafetleri, içinde bulunduğu güneşli, açık hava ortamına mükemmel bir uyum sağlıyor.
İlknur Işık
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.