AnasayfaBlogRobotik Konusunda İlk Çalışmaları Yapan Mucit
Teknoloji

Robotik Konusunda İlk Çalışmaları Yapan Mucit

17 Kasım 2021
Gözlüklü bir kadın parlak beyaz bir gömlekle ayakta durmaktadır. Boynunda yakın çekimde görülebilen bir kolye asılıdır. Arkasında siyah arka planlı sarı bir robot vardır. Kadın gözlük takmaktadır ve beyaz gömleğinin düğmeleri üstten iliklenmiştir. Gözleri yakın plandan görülebiliyor ve gözlükleri tarafından çerçevelenmiş. Arka planda siyah çizgileri olan sarı bir daire var. Sağ alt köşede, siyah çizgileri olan sarı bir nesne var. Kadın kendinden emin bir ifadeyle dümdüz karşıya bakıyor gibi görünüyor.
KonuDetaylarEk Bilgiler
El-Cezeri'nin Yaşamı12. yüzyılda Cizre'de doğmuştur. Bilgi ve eğitim geçmişi hakkında net bilgi bulunmamaktadır.Tam adı 'Bedi'uz-Zaman Ebu'l-'İzz İsma'il er-Rezzaz El-Cezerî'dir.
El-Cezeri'nin Çalışma AlanlarıRobotik, sibernetik, hidrolik, matematik, mekanik, fizik ve sanat alanlarında çalışmalar yapmıştır.Çalışmaları, 800 yıllık süreçte bilim insanlarına ilham kaynağı ve rehber olmuştur.
El-Cezeri'nin Kitâbü’l-Hiyel KitabıBu kitapta, tasarımlarının kullanım ve çalışma esasları ayrıntılı ve resimli olarak anlatılmıştır.Kitapta 50 kadar icat anlatılmış ve bu icatlar çoğunlukla sarayda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
El-Cezeri’nin TasarımlarıSu saatleri, robot, kan alma cihazı, krank mili, segmentik dişli, kapı kilitleri ve içecek servis otomasyonu tamamı El-Cezeri’nin tasarımlarıdır.El-Cezeri, dünyadaki en eski mühendislik eseri olan Kitabül Hiyel'de icatlarını ayrıntılı bir şekilde anlatır.
Robotik ve El-CezeriEl-Cezeri, abdest alma otomatı ve robotik saki dahil olmak üzere robotik alanının ilk örneklerini yaratmıştır.El-Cezeri, icatlarını önce deneysel uygulamalar ile oluşturup daha sonra teorik kısmını geliştirmiştir.
Abdest Alma OtomatıEl-Cezeri’nin tasarlamış olduğu bu otomatik sistem, hükümdarın abdest almaları için tasarlanmıştır.Su akışının kontrol edilmesi, kirli su haznesine tahliyesi ve kirli su miktarına göre hükümdara havlu, tarak ve ayna uzatılması gibi fonksiyonlara sahiptir.
Robotik SakiEl-Cezeri’nin yine tasarlamış olduğu bu insansı icadında sol elinde bir balık, sağ elinde bir kadeh bulunmakta.Sağ elindeki kadeh, otomatik olarak bir cihaz tarafından sürekli olarak doldurulurken, balık kadehin ağzına gelene kadar suyu iterek içme işlemini kusursuz şekilde gerçekleştirir.
El-Cezeri ve Mekanik KontrolEl-Cezeri'nin tasarımları arasında mekanik kontrol de bulunur ve bu, kontrol mühendisliğinin tarihteki ilk örneklerinden biridir.Mekanik kontrol, tasarlanan sistemlerin belirli bir işlemi veya işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmesini sağlar.
El-Cezeri ve Sifon Düzenekli Abdest Alma OtomatıSifon düzeneği, abdest alma süresinin zamanlamasında ve su akışının kontrolünde kullanılır.Ayrıca, sifon düzeneğinin bir sonucu olarak oluşan su basıncındaki değişim, abdest alma süresini belirten düdük sesini oluşturur.
El-Cezeri ve Su Yükseltme MakinesiEl-Cezeri'nin icatları arasında suyu yüksek düzeylere çıkarmak için kullanılan bir makine de bulunur.Bu makine, suyun basınç enerjisini kullanarak suyu çeşmelerin ve su deposunun üst kısımlarına ulaştırabilirdi.

İnanması gerçekten güç olsa da günümüz dünyasında tıp, endüstri, üretim, ulaşım, güvenlik, taşıma ve daha pek çok alanda kullanımı bulunan robotik biliminin ilk çalışmaları yaklaşık 800 yıl önce yapıldı. Mezopotamya bölgesinde, dönemin bilime teşvik ve önem veren hükümdarlarının da desteği ile inanılması güç icatlar yapan o mühendisin ismi El-Cezeri. Robotik konusunda yazılı olarak ilk çalışmaların ve çizimlerin kendisine ait olduğu biliniyor. Ancak El-Cezeri sadece robotik değil, sibernetik, hidrolik, matematik, mekanik, fizik ve sanat alanlarında da dönemi ölçeğinde olağanüstü çalışmalar gerçekleştiren bir mühendis olarak tanınıyor.

El-Cezeri Kimdir?

Bugünkü Şırnak’ın Cizre ilçesinde 12’nci yüzyılın ortalarında dünyaya gelen El-Cezeri’yi sibernetik ve robotik çalışmalarının babası olarak tanıyoruz. Doğum ve ölüm tarihleri, eğitimi, hayatı, kimden ya da hangi ekolden eğitim aldığı gibi konularda günümüze ulaşan yazılı ve kesin bilgi yok. Dahi mucit El-Cezeri’nin kaynaklarda tam adı “Bedi'uz-Zaman Ebu'l-'İzz İsma'il er-Rezzaz El-Cezerî” olarak geçiyor. “Zamanın harikası” anlamına gelen Bediüzzaman lakabını yaşadığı dönemin çok ötesinde gerçekleştirdiği icatları sayesinde almış. Rezzaz aynı zamanda babasının ismi. “Ebu el-İzz” ismini “Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar” isimli kitabı ile almış. El-Cezeri ismini ise o dönemdeki adı Cezire olan doğduğu beldeden almış. Şimdiki ismi Cizre olan Cezire beldesi 12’nci yüzyılda Artuk Beyliğinin hükümdarlığındaydı. Yıllarca Artuklu sarayında başmühendis olarak çalışan El-Cezeri’nin ilginç, orijinal ve çağının ötesindeki icatları geçen 800 yıl boyunca bilim insanlarına ilham kaynağı ve rehber olmuştur.

El-Cezeri ve Kitâbü’l-Hiyel

El-Cezeri’nin kaleme aldığı “Kitâb câmi‘beyn‘ilm ve amel en-nâfi’fi sınâa’til-hiyel” adını verdiği kitap sayesinde yaptığı mühendislik çalışmaları hakkında bilgiye sahip olabiliyoruz. Kısaca “Kitabül Hiyel” olarak bildiğimiz, “Mekanik Hareketlerden Mühendislikte Faydalanmayı İçeren Kitap” olarak dilimize çevrilen eserinde tasarımlarının kullanım ve çalışma esaslarını resimli ve ayrıntılı olarak anlatmıştır. Eserde bugünkü robotik kodlama ve mekanik ilimlerinin temellerini güçlü bir şekilde oluşturan 50 kadar icadın anlatımı bulunuyor. Kitabın giriş kısmında El-Cezerinin aktardığına göre tüm bu icatlar tamamen sarayda kullanılmak üzere tasarlanmış. Dönemin Artuklu hükümdarı Sultan Nasüriddîn Mahmud’un isteği üzerine bu icatlar, sonraki dönemlere aktarılabilmeleri amacıyla resimleri ve ayrıntılarıyla kitaplaştırılmıştır. El-Cezeri’nin yazdığı ilk nüsha günümüze kadar ulaşamamış. Ancak kitabın bazı küçük farklılıklarını içeren 15 adet el yazması nüshası bugün dünya çapındaki kütüphanelerde korunuyor. Nüshaların 5’i İstanbul’da, kalan 10 adedi ise Oxford, Leiden, Dublin, Paris, Petersburg ve Berlin şehirlerinde enstitü ya da kütüphanelerde bulunuyor.

El-Cezeri ve Tasarımları

Genellikle bilimsel çalışmaların teorik hazırlanma süreciyle başladığına, sonradan bunların pratiğe döndürüldüğüne şahit oluruz. El-Cezeri’nin çalışma stili biraz farklıydı. İlk önce deneysel uygulamalar ile icadını oluşturan El-Cezeri’nin işinin teorik kısmını daha sonra kaleme dökmüştü. Tasarım aşamasında ise ilk işi, icatlarının kâğıttan prototiplerini ya da maketlerini yapmaktı.

Günümüze ulaşan en eski el yazması mühendislik eseri olan Kitabül Hiyel, anlatım tarzı ve resimleriyle başlı başına bir sanat eseri özelliğini taşıyor. 13’üncü yüzyılın başlarında tamamlandığı düşünülen eserde yer alan sistem tasarımlarının bazıları şunlardır:

 • Su saatleri,

 • Robot,

 • Kan alma cihazı,

 • Krank mili,

 • Segmentik dişli,

 • Kapı kilitleri,

 • Robotik saki,

 • Mekanik kontrol,

 • Su yükseltme makinesi,

 • Sifon düzenekli abdest alma otomatı,

 • İçecek servisi otomasyonu,

 • Müzikal robot.

Robotik ve El-Cezeri

Robotları en sade haliyle, belirli bir amaç için programlanan mekanik aksamlardan oluşan sistemler olarak tanımlayabiliriz. Robotik ise elektrik, makine, yazılım, kontrol ve diğer mühendislik dalları gibi farklı disiplinleri bir arada kullanarak robot tasarımı ve kullanımı konusunda çalışmalar yapılan alandır. El-Cezri’nin hükümdarın kullanımı için tasarladığı suyun gücünü kullanarak otomatik çalışan ve robotik alanının ilk örneklerinden olan mekanizmalarından bazıları şunlardır:

 • Abdest Alma Otomatı: El-Cezeri hükümdarın abdest alması için insan formunda bir otomatik sistem tasarlamıştır. Robotun elindeki ibriğin tepesinde bir kuş figürü vardır. Önce sesli uyarı yapabilen sifon sistemi sayesinde akan su havayı sıkıştırır ve ibrikteki kuş düdük sesi çıkarır. Bu abdest hazırlığı için gereken süreyi tanır. Düdük sesi kesildiğinde su akmaya başlar. Kullanılan su oradan kirli su haznesine gönderilir. Abdest alma işlemi bittiğinde belli bir miktara ulaşan kirli su sayesinde başka bir mekanizma kolu harekete geçerek hükümdara havlu, tarak ve ayna uzatır.

 • Robotik Saki: El-Cezeri’nin bu insansı icadında sol elinde bir balık, sağ elinde bir kadeh tutan saki balığın ağzından kadehe belli zaman aralıklarıyla içki dolduruyordu. Sıvı hareketiyle devrilen kap sistemi sayesinde sıvı balık tutan ele iletiliyor ve kadehin dolması sağlanıyor. Kadehin ağırlığının artmasıyla mekanizmanın ağırlık dengesi değişiyor ve kol öne uzanıyor. Yani içkiyi kişiye ikram ediyor.

 • Eğlence Kayığı: Yine sıvıların hareketiyle oluşan robotik hareketlerle vurmalı ya da nefesli çalgılardan ses üretmeyi başaran El-Cezeri yaklaşık 2 metrelik ahşap bir kayık üzerine yerleştirdiği mekanik müzisyenlerle eğlence ortamları için robotik bir müzik orkestrası da tasarlamıştır. Kayığın üzerine yerleştirilen depodan akan su yaklaşık yarım saat içinde bir kefeyi doldurur. Kefe dolunca devrilir, içindeki su kepçeli bir çarkı çevirir. Çarka bağlı kollar müzisyenlerin kollarına hareket kazandırır ve müzik başlar. Bu rutin yarım saatte bir devam eder.

Su Saatleri

Suyu ve su akışını hem zamanı ölçmek hem de mekanik enerji yaratmak için kullanmak El-Cezeri’nin müthiş icatlarının temel çıkış noktasıydı. Böylelikle suyu içki ve temizlik aracı olarak servis etmek için eğlenceli, farklı ve sıra dışı yöntemler de geliştirebildi. Zamanı ölçebilmek için esas aldığı ölçüler şunlardı: Suda batan bir kabın batma süresi, Dolu bir kabın/deponun boşalma süresi, Boş bir kabın/deponun dolma süresi. Zamanı, suyu kontrollü şekilde akıtarak ölçen El-Cezeri kitabında 3 tanesi anıtsal yapıda olmak üzere birçok su saatinin tasarımını anlatmıştır. Bunlar:

 • Kale (astronomik) su saati,

 • Davulculu su saati,

 • Tavus kuşlu su saati,

 • Kayıklı su saati,

 • Filli su saati ve Bardak su saati,

 • Kayıklı su saati ve Mumlu su saatleridir.

Bunların arasında 4 metreye yakın yüksekliğinde tasarlanmış olan, Kale Su Saati ya da Astronomik Su Saati adıyla da bilinen “Anıt Su Saati” mucidin en karmaşık ve en tanınan düzeneklerinden biridir.

Cezerî’nin En Gelişmiş Tasarımı: Anıt Su Saati

El Cezeri bu eserinde öylesine karmaşık ve hayranlık verici bir düzenek kurmuştur ki, günü 12 saat gündüz ve 12 saat gece olarak saat almaz. Bu saat güneşin doğuş ve batış saatlerini dikkate alarak gündüz ve gece saatlerini ayrı ayrı hesaplayabilen bir sistemle yerel tüm ezan vakitlerini doğru olarak duyurabilir. Örneğin kış aylarında güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre 9 saat ise, o günün birim saati 45 dakikaya eşit olacaktır. Cezeri saatini öğle, ikindi ve akşam ezanlarını duyurmak üzere kurmuştur. Ezan vakti geldiğinde robotik çalgıcılar vurmalı çalgıları ile haber verir. Yine günün her yerel saat başında saatin ön kısmında açılan pencereden bir insan figürü belirir ve özlü bir söz gösterilir. Bu arada anıt duvarındaki şahin kuşlarından biri eğilir ve bronz bir küreyi ağzından bırakır. Böylece gong sesi duyulur. Bu arada saatin üst kısmında Güneş ve Ay’ın gökyüzündeki yıldız kümelerine göre günlük konumları görünür. Saatin arkasında ise yılın hangi ayında olduğunun işaretlendiği bir kadranı vardır. Yani tam bir bilim ve sanat eserinden bahsediyoruz.

El-Cezeri’nin Diğer Tasarımları

Hem yaşadığı dönem itibariyle hem de günümüz penceresinden bakıldığında hayranlık uyandıran tasarımlar ve sistemler geliştirmiş olan El-Cezeri’nin kitabında anlattığı diğer tasarımlar şöyle sıralanabilir:

 • Nedim Robotu,

 • Doldurduğu kadehi içen robot,

 • Karşılıklı kadehlerini doldurarak içen adamlar,

 • Dolaptan çıkarak içki servis eden cariye,

 • Ayni lüleden farklı sıcaklıklarda su akıtan ibrik,

 • Kendiliğinden su akıtan ibrik,

 • Tavus kuşlu robotlu lavabo,

 • Alınan kan miktarını ölçen kaplar,

 • Şamandıralı ve fışkırtmalı fıskiyeler,

 • Tarceharlı ve valfli fıskiyeler,

 • Sürekli ses çıkaran araçlar,

 • Hayvan gücü ile çalışan su yükseltme sistemleri,

 • Geometrik çizim aleti, Kilitli kapılar ve sandıklar.

Robotik alanında daha fazla bilgi edinmek ve bu konuda kendinizi geliştirmek isterseniz İstanbul İşletme Enstitüsü bünyesinde düzenlenen Robotik Kodlama Eğitimi ve Arduino Eğitimine katılabilirsiniz.

El-Cezeri'nin Yaşamı, 12 yüzyılda Cizre'de doğmuştur Bilgi ve eğitim geçmişi hakkında net bilgi bulunmamaktadır, Tam adı 'Bedi'uz-Zaman Ebu'l-'İzz İsma'il er-Rezzaz El-Cezerî'dir, El-Cezeri'nin Çalışma Alanları, Robotik, sibernetik, hidrolik, matematik, mekanik, fizik ve sanat alanlarında çalışmalar yapmıştır, Çalışmaları, 800 yıllık süreçte bilim insanlarına ilham kaynağı ve rehber olmuştur, El-Cezeri'nin Kitâbü’l-Hiyel Kitabı, Bu kitapta, tasarımlarının kullanım ve çalışma esasları ayrıntılı ve resimli olarak anlatılmıştır, Kitapta 50 kadar icat anlatılmış ve bu icatlar çoğunlukla sarayda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, El-Cezeri’nin Tasarımları, Su saatleri, robot, kan alma cihazı, krank mili, segmentik dişli, kapı kilitleri ve içecek servis otomasyonu tamamı El-Cezeri’nin tasarımlarıdır, El-Cezeri, dünyadaki en eski mühendislik eseri olan Kitabül Hiyel'de icatlarını ayrıntılı bir şekilde anlatır, Robotik ve El-Cezeri, El-Cezeri, abdest alma otomatı ve robotik saki dahil olmak üzere robotik alanının ilk örneklerini yaratmıştır, El-Cezeri, icatlarını önce deneysel uygulamalar ile oluşturup daha sonra teorik kısmını geliştirmiştir, Abdest Alma Otomatı, El-Cezeri’nin tasarlamış olduğu bu otomatik sistem, hükümdarın abdest almaları için tasarlanmıştır, Su akışının kontrol edilmesi, kirli su haznesine tahliyesi ve kirli su miktarına göre hükümdara havlu, tarak ve ayna uzatılması gibi fonksiyonlara sahiptir, Robotik Saki, El-Cezeri’nin yine tasarlamış olduğu bu insansı icadında sol elinde bir balık, sağ elinde bir kadeh bulunmakta, Sağ elindeki kadeh, otomatik olarak bir cihaz tarafından sürekli olarak doldurulurken, balık kadehin ağzına gelene kadar suyu iterek içme işlemini kusursuz şekilde gerçekleştirir, El-Cezeri ve Mekanik Kontrol, El-Cezeri'nin tasarımları arasında mekanik kontrol de bulunur ve bu, kontrol mühendisliğinin tarihteki ilk örneklerinden biridir, Mekanik kontrol, tasarlanan sistemlerin belirli bir işlemi veya işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmesini sağlar, El-Cezeri ve Sifon Düzenekli Abdest Alma Otomatı, Sifon düzeneği, abdest alma süresinin zamanlamasında ve su akışının kontrolünde kullanılır, Ayrıca, sifon düzeneğinin bir sonucu olarak oluşan su basıncındaki değişim, abdest alma süresini belirten düdük sesini oluşturur, El-Cezeri ve Su Yükseltme Makinesi, El-Cezeri'nin icatları arasında suyu yüksek düzeylere çıkarmak için kullanılan bir makine de bulunur, Bu makine, suyun basınç enerjisini kullanarak suyu çeşmelerin ve su deposunun üst kısımlarına ulaştırabilirdi
robotik robotik kodlama el cezeriRobotik Konusunda İlk Çalışmaları Yapan Mucit
Bu fotoğrafta canlı bir gülümsemeye sahip genç bir kadın görülüyor. Kendinden emin ve dostça bir ifade ile doğrudan kameraya bakıyor gibi görünüyor. Omuz hizasında kahverengi saçları kulaklarının arkasına toplanmış. Beyaz bir gömlek ve koyu renk kot pantolonuyla güzel bir uyum sağlayan kahverengi bir deri ceket giyiyor. Cilt tonu sıcak, açık kahverengidir ve yüz hatları güzel bir şekilde simetriktir. Gözleri derin, koyu kahverengi ve dişleri mükemmel derecede beyaz ve düz. Mutlu ve rahat görünüyor, neşesi resimden yayılıyor.
Gökben Biler
Blog Yazarı

Lisans ve lisansüstü öğrenimini Gazi Üniversitesi “Endüstri Mühendisliği” bölümünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi bünyesindeki ikinci üniversite programını ise “Marka İletişimi” bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına kamu sektöründe devam etmektedir. İstanbul İşletme Enstitüsü blog bölümünde içerik üretmektedir. İletişim, motivasyon, iş hayatı, kişisel gelişim, hobiler, tasarım, endüstri, kalite yönetimi, reklamcılık alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi bir robot üzerinde çalışıyor ve makineyi hassas hareketlerle inşa ediyor. Robot çeşitli otomobil parçaları ve LEGO parçalarından oluşuyor ve kişi her bir bileşeni dikkatlice monte ediyor. Ön planda, bir tür cihaz tutan bir elin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Aynı elin yakın çekimi, bir tür kart tuttuğunu ortaya koyuyor. Buna ek olarak, bilinmeyen bir nesneyi tutan bir kişinin elinin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Son olarak, bulanık bir el, üzerinde ekran olan bir cihaz tutuyor. Sonuç olarak, bu görüntü çeşitli parçalardan bir robot inşa etme sürecindeki bir kişiyi göstermektedir.
5
(4)

Robotik Kodlama Eğitimi

5 Konu30 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
11020
Bu görüntü, arka planda kablolar ve beyaz tahta bulunan bir devre kartı üzerinde çalışan bir kişiyi yakalıyor. Bu, fiziksel hesaplama ve robotikte kullanılan bir mikrodenetleyici platformu olan bir Arduino eğitimidir. Görüntüdeki kişi muhtemelen devre kartını kablolarla ve beyaz tahtadaki metinle programlıyor. Kodu yazmak için muhtemelen bir dizüstü bilgisayar kullanıyorlar. Bu görüntüde kabloları işaret eden bir parmağın yakın çekimi, kişinin kabloları nasıl birbirine bağladığını gösteriyor. Arka plandaki dizüstü bilgisayar, eldeki görevin karmaşıklığını ortaya koyuyor. Bu görüntü, dijital dünya için karmaşık ama bir o kadar da gerekli bir beceriyi öğrenme ve uygulama sürecini yansıtıyor. Teknolojinin gücüne ve yeni beceriler öğrenmenin önemine dair harika bir örnek. Arduino eğitimleri öğrencilerin programlamanın temellerini öğrenmelerini ve bunları fiziksel dünyaya uygulamalarını sağlar.
5
(4)

Arduino Eğitimi

19 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
9130
Bu görsel çevrimiçi bir Python kursuna ait. Kollarını kavuşturmuş, kendine güven ve kararlılık sergileyen bir adam görülüyor. Yüzünün yakın çekimi, odaklanmasını ve öğrenmeye olan bağlılığını ortaya koyuyor. Bir saatin yakın çekimi zaman yönetiminin önemini vurguluyor. Siyah arka plana karşı beyaz harfler, kursun profesyonelliği ve adanmışlığı hakkında bir fikir veriyor. Kıllı kolun yakın çekimi, gerekli olacak sıkı çalışmayı ve çabayı sembolize ediyor. Siyah takım elbiseli adam otorite ve güvenilirlik havası veriyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek bu kursu olağanüstü bir çevrimiçi Python kursu haline getiriyor. Öğrenciye başarılı olması için gereken bilgi ve becerileri sağlayacağından emin olabilirsiniz.
4.9
(65)

Python Eğitimi

10 Konu5 Saat
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020