AnasayfaBlogGünlük Hayat Pratikleri ile İngilizce Öğrenme Yolları
Yabancı Dil Eğitimi

Günlük Hayat Pratikleri ile İngilizce Öğrenme Yolları

10 Aralık 2019
Günlük Hayat Pratikleri ile İngilizce Öğrenme Yolları

Günümüzde, İngilizce bilmek bir avantajdan ziyade bir gereklilik olarak görülmektedir. Bir kuşak önce, İngilizce bilmek kişileri hayatın çoğu alanında ön plana çıkartırken, artık İngilizce hayatın birçok alanında kişinin yaşam koşullarını iyileştirebilmesi için bir şart hâline gelmiş, buna ek olarak İngilizce dışında ekstra bir yabancı dil bilmek dahi neredeyse bir şart hâline gelmiştir.

Neden ingilizce öğrenmeliyiz?. Çünkü dünyaca ünlü eğitim kurumu EducationFirst’ün yaptığı araştırmaya göre, 26 Avrupa ülkesinin dahil edildiği araştırmada Türkiye İngilizce dili yeterliliği açısından sondan ikinci sırada bulunmuştur. Bir anlamda, bireyin İngilizce öğrenme yollarına hakim olup bu dilde yetkinleşmesi İngilizce yeterliliğin bu denli düşük olarak bulunduğu Türkiye’de bireyi birçok alanda öne çıkartacaktır.

İngilizce Öğrenme Yolları: İngilizce’yi Gündelik Hayata Katmak

Kişi için yukarıda bahsedilenler ve bunun dışında sayısız fayda getirebilecek İngilizce öğrenmeyi kolaylaştıracak, belirli İngilizce öğrenme yolları bulunmaktadır. İngilizce öğrenme yolları çok sayıda olsa da bu yolların en etkilisi belki de İngilizce dilini gündelik hayatın içerisine katmaktır. Genellikle, İngilizce öğrenme yöntemiiçerisinde en çok önerilen, İngilizce konuşulan bir ülkede belirli bir süre geçirmektir. Bunun altında yatan mantık aslında İngilizce’yi bizzat gündelik hayatın unsuru hâline katmış bir ülkede vakit geçirildiği takdirde, otomatik bir süreç olarak İngilizce becerilerinin gelişeceğidir. Bu metod, İngilizce öğrenme yolları açısından en etkili metod olarak görülmektedir. Yani İngilizce öğrenme yolları açısından İngilizce’yi gündelik hayatın içine katmak anlamlı bir öneme sahiptir.

İngilizce konuşulan bir ülkeye gitme olasılığı bulunmayan kişiler için de verilen bu öneri geçerliliğini korumaktadır. Yani İngilizce dilini gündelik hayatın içine katmak için, yalnızca anadil olarak İngilizce konuşulan bir yerde bir süre geçirmek zorunda değilsiniz. Tam tersi olarak, siz içerisinde bulunduğunuz rutin akışı İngilizce ile uyumlu hâle getirebilirsiniz. Örneğin, her gün belirli bir saat ayırdığınız akıllı telefonunuzun dilini İngilizce ile değiştirerek, İngilizce’yi gündelik hayatınızın içine katma işine başlayabilirsiniz. Zira, sizin gündelik rutininizin bir parçası olarak akıllı telefon ile geçirdiğiniz süre boyunca, İngilizce’ye maruz kalmış olacaksınız.

Öte yandan, yine gündelik rutininizin parçası olarak bir şeyler izleme aktivitelerinize, İngilizce dizi ve filmleri, altyazılı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Dikkatinizi vererek konuşmaları dinlediğiniz takdirde ve bunu rutininizin bir parçası hâline getirdiğinizde, ilk başta ayırt etmekte zorlandığınız kelimeleri ayırt edebildiğinizi ve İngilizce gündelik konuşma dilinin nasıl şekillendiğini daha rahat kavrayabileceksiniz.

İngilizce öğrenme yolları açısından bir diğer yol ise, eğer video oyunları oynuyorsanız bunları İngilizce dil seçeceğini kullanarak oynamaktır. Eğer gündelik rutininizin içerisinde video oyunları oynamak varsa yine bunu İngilizce dilinde yapmak, İngilizce’yi gündelik hayatın içine katmanın bir diğer önemli unsuru olacaktır. İngilizce konuşma yolları açısından en etkili olarak görülen İngilizce’yi gündelik hayatın içine katmak için sayılanlardan çok daha fazla imkan bulunmaktadır. İlk olarak, rutininizi tespit etmek ve bu rutin içerisinde neleri İngilizce yapabileceğinize karar vermek ile işe başlayabilirsiniz. İngilizce’yi gündelik hayatınızın içine kattıkça İngilizce’ye maruz kalma oranınız artacaktır. İngilizce öğrenmek bu maruz kalma ile birlikte hızlanacaktır. Zira, bir dil ile ne kadar çok zaman geçirirseniz, o denli etkili ve hızlı bir şekilde o dili öğrenebilirsiniz.

İngilizce Öğrenme Yolları: Hata Yapmak

Kulağa şaşırtıcı gelebilir ancak Ingilizce öğrenme yolları içerisinde yine etkili yöntemlerden birisi hata yapmaktır. Zira, ancak hata yapılan koşulda kişinin mevcut kalıplarının dışında bir şey öğrenmeye yönelik bir niyetinin olduğu anlaşılabilir. Ingilizce dilindeki kelimeler kişi için yeni bir uyaran niteliğindedir. Bu uyaranları kullanırken kişinin hata yaptığını düşünmesi olağan bir durumdur. Kişiler, yeni bir yetenek geliştirirken ilk etapta bilinçli bir çaba ile, yaptıklarının doğru olup olmadığını tartarak ilerlerler. Yapılan bu hatalar kişilerin İngilizce’yi öğrenme yolunda bilinçli bir çaba ile doğruya ulaşmaya çalıştığını gösterir. Hata yapa yapa, çok fazla tekrar ile bu bilinçli süreç otomatik bir hale geçecek ve yapılan hata sayısı da azalacaktır.

Örneğin Ingilizce -t ve -h sesinin birlikte kullanıldığı koşulda bunu telafuz etmek için peltek bir şekilde -f sesine benzer bir ses çıkartmak gerekir. İlk etapta -th sesinin birlikte olduğu bir kelime gördüğümüz zaman mevcut dilimizin etkisiyle bunu -t sesini kullanarak telafuz ederiz. Yani mevcut anadilimiz bizim için bir filtre işlevi görerek doğru telafuz etmemizi önleyebilir. Bu da kaçınılmaz olarak bizi hataya zorlayacaktır. Ancak bilinçli bir şekilde, hata yapa yapa ve bu hatamızın farkına vararak sonunda doğru telafuza ulaşabiliriz.

Bu, bizim mevcut filtremizin dışına çıkmak için çaba sarf ettiğimizin de bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda bahsedilen İngilizce öğrenme yolları açısından en önemli gördüğümüz gündelik hayatın içine İngilizce’yi katmak ile İngilizce öğrenme yollarının bir diğeri olan hata yapmayı entegre etmek kişinin İngilizce dil becerilerini geliştirebilmesi açısından faydalı bir çerçeve oluşturacaktır.

Gündelik rutinin içine katılarak öğrenilen İngilizceye dair yetenekleri düzenli bir pratik ile denemek gerekmektedir. Bu süreçte hata yapmak sizin İngilizce öğrenmeye dair kötü gittiğinize değil, tam aksine iyi yolda olduğunuza işarettir. Bu yüzden hata yapmanın, bu sürecin doğal bir parçası olduğunu ve hata yaparak gelişeceğinizi kabul etmek, dilsel yeteneklerinizi geliştirme açısından verimli olacaktır.

İngilizce Öğrenme Yolları: Pratik Yapmak

İngilizce’yi rutin içerisine katıp yalnızca pasif bir şekilde bu dile maruz kalmak İngilizce öğrenme yolları açısından pek istendik bir yol değildir. Rutine katılan yeni becerileri, bol tekrar içeren bir süreçle çalışmak gerekmektedir. Bilişsel psikolojiye dair yapılan çalışmalar, bol tekrar ile pek çok yeteceğin geliştirilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. Yani, aşinalık kazanılan dilsel süreçleri, hata yapmaktan korkmadan düzenli bir şekilde pratik hayata uyarlamak, İngilizce öğrenme yolları açısından yapılabilecek en sistematik çalışmadır. Pratik yapılmadığı takdirde, yukarıdaki yollardan faydalanmak pek mümkün olmayacaktır.

İngilizce Öğrenme ve Faydaları

Dünya üzerindeki birçok ülkenin anadili ve birbirleriyle iletişim için kullandığı dil İngilizcedir. Böyle bir konjonktürde İngilizce öğrenmenin kişiye birçok faydasının olacağını tahmin etmek hiç zor değildir. İş alanına baktığımız zaman; İş İngilizcesi bilen bir kişinin istihdam edilme olasılığı bilmeyen bir kişiye oranla daha yüksektir. Böyle bir durumda İngilizce bilen kişinin daha yüksek bir maaş geliri olması da beklendik bir sonuçtur. Öte yandan İngilizce bilmek, farklı durumlarda farklı kişilerle iletişim kurabilme olasılığını arttırarak kişiyi sosyal açıdan da olumlu etkilemekte ve buna bağlı olarak kişinin psikolojik açıdan iyi olma hâlini de olumlu etkilemektedir.

Bunlarla birlikte, İngilizce öğrenmek size yeni bir kültürel anlayış, yeni bir bakış ve farklı bir düşünüş biçimi kazandıracaktır. Zira, yeni bir dil öğrenerek beyinde yeni nöral bağlantılar kuracak ve bu bağlantıları karşılaştığınız problemleri çözmek için kullanabiliyor olacaksınız. İngilizce öğrenerek edinebileceğiniz bir başka fayda ise bilgilere diğer insanlara kıyasla daha rahat bir şekilde ulaşabilmektir. İnternetteki içeriğin bir çoğu İngilizce dilinde yazılmıştır. Kişinin kendisi için gerek duyduğu bilgilere ulaşmak, İngilizce bilindiği takdirde çok daha kolaylaşacaktır. Enstitü sayfasındaki yabancı dil eğitimleri sekmesinden seviyenize uygun İngilizce eğitimi alabilirsiniz.

Hata yaparak öğrenmek İngilizce öğrenme yolları içerisinde yer alabilir mi?

Yeni bir şey öğrenmenin en önemli noktalarından biri de hata yapmaktır. Bu anlamda yapılan hataları düzelterek ilerlemek uzun vadede oldukça sağlıklı olacaktır. Hata yapmaktan korkmadan dil eğitiminize devam edebilirsiniz.

İngilizce öğrenme konusunda pratik yapmak için neler yapabilirim?

Online uygulamalar ve eğitim programları işinizi kolaylaşacaktır. Eğer video oyunları oynuyorsanız bunları İngilizce dil seçeceğini kullanarak oynayın. Telefonunuzun genel dilini İngilizce yapmak ve altyazılı filmler izlemek de ilerlemeniz için katkı sağlayacaktır. 

Online kurslar İngilizce öğrenmem için yeterli olur mu?

Gündelik hayat pratikleriniz aranıza İngilizce eğitimini katarsanız İngilizce öğrenmeniz kolaylaşacaktır. Daha aşina bir hale gelebilirsiniz. Ensitü sayfasındaki yabancı dil eğitimleri sekmesinden seviyenize uygun eğitimleri alabilirsiniz.

ingilizce öğrenme yolları ingilizce ingilizce öğrenmek pratik dil eğitimi ingilizce eğitimi
Yasin Kılıç
Yasin Kılıç

Ankara’da doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümlerinden mezun oldu. Medya sektörü ve yayınevlerinde editörlük yaptı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
5 Madde İle Daha Akıcı İngilizce Konuşun
Yabancı Dil Eğitimi

5 Madde İle Daha Akıcı İngilizce Konuşun

09 Mayıs 2019
İngilizce Kursuna Gitmeden Dil Öğrenmenin Yolları
Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce Kursuna Gitmeden Dil Öğrenmenin Yolları

10 Aralık 2019
İngilizce Kursu Hangi Ülkede Daha Ucuz?
Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce Kursu Hangi Ülkede Daha Ucuz?

10 Aralık 2019