AnasayfaBlogİklimlendirme Soğutma Teknikeri
Meslekler

İklimlendirme Soğutma Teknikeri

04 Temmuz 2021
Resimde bir binanın dışında bir sıra klima görülüyor. Klimalar arka arkaya dizilmiş ve her birinin üzerinde beyaz yazılar bulunan siyah bir tabela var. Ön planda, üzerinde KLİMA yazan bir tabelanın bulunduğu bir makinenin yakın çekimi yer almaktadır. Daha geride, beyaz duvarlı siyah bir raf var. Arka planda, bir şehir manzarası üzerinde gökyüzü bulutludur. Yerde bir grup metal nesne var. Görüntünün ortasında, siyah metinli beyaz bir tabelanın yakın çekimi var. Klimaların sırası görüntünün odak noktasıdır. Hepsi sıralanmıştır ve bir binaya bağlı gibi görünmektedirler.
ÜnvanGörev ve SorumluluklarNasıl Olunur
İklimlendirme Soğutma TeknikeriEndüstriyel soğutma ve iklimlendirme sistemleri ile binaların iklimlendirme sistemlerini kurar. Maliyet hesapları yapar ve bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirir.Üniversitelerin 2 yıllık İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümünü bitirmek gerekmektedir.
Tarım ve Endüstriyel Ürünlerin Saklama Koşullarını İnceleyiciÇeşitli tarımsal ve endüstriyel ürünlerin saklanması için uygun sıcaklık ve nem düzeylerini belirler ve saklama sürelerini inceler.İklimlendirme ve soğutma teknikeri olmak için gereken eğitimi almak gerekmektedir.
İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri Proje HazırlayıcısıSoğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kurulacağı mekanlar ve tesisler için projeler hazırlar.Üniversitelerin İklimlendirme ve Soğutma Teknikerliği programını bitirmek gerekmektedir.
Soğutma ve İklimlendirme Sistemlerini Kuran TeknikerHazırlanan projeye göre soğutma ve iklimlendirmeyi sağlayacak sistemleri kumalar ve devreye alır.İlgili teknikerlik programından mezun olmak gerekmektedir.
Bakım-Onarım TeknikeriKurulmuş soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin uygun periyodik bakım ve gerekirse onarım işlemlerini yerine getirir.İklimlendirme ve soğutma teknikeri olmak için gereken eğitimi almak ve ilgili tecrübeye sahip olmak gerekmektedir.
Soğutucu ve İklimlendirici Tesisat BakımcısıHer türlü soğutucu, iklimlendirici tesisatın bakım ve onarımını yapar.Teknikerlik eğitimini tamamlamak ve alanda tecrübe kazanmak gerekmektedir.
Sistem Kurulum Planlama Teknikeriİklimlendirme ve soğutma sistemlerinin kurulması ve çalıştırılması için planlanan işleri yürütür.Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.
Motor ve Boru Montaj TeknikeriMontaj gerektiren işlerde, motorları monte eder ve boruları döşer.İklimlendirme ve soğutma teknikliği eğitimini tamamlamak ve montaj konusunda tecrübe kazanmak gerekmektedir.
Sistem Bakım-Onarım YöneticisiKurulan iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin bakım ve onarım süreçlerini yönetir.İklimlendirme ve soğutma teknikeri olmak için gereken eğitimi almak ve deneyim kazanmak gerekmektedir.
İklimlendirme ve Soğutma TeknikeriEndüstriyel soğutma ve iklimlendirme sistemleri ile binaların iklimlendirme sistemlerini kurar. Maliyet hesapları yapar ve bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirir.Üniversitelerin 2 yıllık İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümünü bitirmek gerekmektedir.

Çeşitli gıda ve sanayi ürünlerinin uygun koşullarda özelliklerini kaybetmeden saklanması ve işlenebilmesi amacıyla, endüstriyel soğutma ve iklimlendirme sistemleri ile binaların iklimlendirme sistemlerini kuran kişilere iklimlendirme soğutma teknikeri unvanı verilir. Maliyet hesapları ile gerektiğinde bakım ve onarım işlemlerini de yapmaktan sorumludur. Çeşitli tarımsal ve endüstriyel ürünlerin saklanması için uygun sıcaklık ve nem düzeyleri ile saklama sürelerini incelemekle görevlidir.

Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kurulacağı mekanlar ve 100 m2’ye kadar olan tesisler için projeler hazırlamak teknikerin sorumluluğundadır. Sistemi kurar ve devreye alır. Kurulmuş soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde uygun periyodik bakım işlemlerini de yerine getirir. Her türlü soğutucu, iklimlendirici tesisatın bakım ve onarımı ile de ilgilenir.

Yazımızda iklimlendirme soğutma teknikeri ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. İklimlendirme soğutma teknikeri nedir? İklimlendirme soğutma teknikeri ne iş yapar? İklimlendirme soğutma teknikeri maaşları ne kadar? Birlikte inceleyelim.

İklimlendirme Soğutma Teknikeri Nedir?

Binaların ve endüstriyel alanların iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin kurulmasını sağlayan kişilere iklimlendirme soğutma teknikeri adı verilir. Meslek dalı; çeşitli soğutma ve ısıtma sistemlerinin projelendirilmesi, üretilmesi ve kurulması ile ilgili tüm süreci yönetir.

En genel tanımı ile gıda ve sanayi ürünlerinin özelliklerini kaybetmeden uygun ortamlarda saklanması ile konfor amacına uygun olarak üretilen iklimlendirme sistemlerini kuran kişilere "İklimlendirme ve soğutma teknikeri" adı verilir. Meslek profesyonelleri, maliyet hesaplarını ve gerektiğinde bakım onarım işlerini yapan kişilerdir.

İklimlendirme ve soğutma teknikeri olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 2 yıllık İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümünü tamamlayarak "İklimlendirme ve soğutma teknikeri" unvanı almaları gerekir. Bu alanda çalışan kişilerin eğitimin yanı sıra mesleki niteliklere de sahip olması beklenir. Bu nitelikler iş yaşamındaki başarıları için önemli ölçütlerden sayılır. Kendilerini sürekli geliştirmeye açık olmaları ve teknolojileri yakından takip etmeleri beklenir.

İklimlendirme Soğutma Teknikeri Ne İş Yapar?

İklimlendirme Soğutma Teknikeri farklı tarımsal ve endüstriyel ürünlerin saklanması için uygun sıcaklık ve nem düzeyleri ile saklama sürelerini inceler. Bu alanda oldukça çeşitli görev ve sorumluluklara sahiptir. Özel sektörde ve kamu alanında iş imkanı elde etmektedir. İklimlendirme ve soğutma teknikeri, makine mühendisi gözetimi, denetimi ve yönetimi altında çalışmalarını yürütür. Çalışmaları sırasında bazı önemli yardımcı araç ve gereçleri kullanır.

Bunlar; soğutma kompresörü, akışkan kontrol cihazları, vakum pompası, şarj silindiri, su soğutma kuleleri, elektriksel ölçme araç ve gereçleri, bakır boru bağlantı aletleri, bakır boru şekillendirme aletleri, termostatlar, hava hızı ölçüm cihazları, hava kanalı yapımında kullanılan aletler, bilgisayar ve ilgili yazılımlar olarak sıralanabilmektedir. Kuruma göre farklılık gösteren bazı sorumlulukları bulunsa da en temel sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Tarımsal ve endüstriyel ürünlerin saklama koşullarını incelemekten sorumludur.

  • Isıtma ve soğutma sistemlerinin kurulacağı mekanları inceler ve uygun projeleri hazırlar.

  • Sistemlerin kurulması ve çalıştırılması için planlanan işleri yürütmekten sorumludur.

  • Motorları monte ederek boruları döşer.

  • Sistemin bakım ve onarım süreçlerini yönetir.

İklimlendirme Soğutma Teknikeri Nasıl Olunur?

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokulları kapsamında "İklimlendirme ve Soğutma" programı olarak verilmektedir. Meslek Liselerinde yer alan Sıhhı Tesisat, Sıhhı Tesisat Kalorifercilik-Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) ,Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhı Tesisat), Sıhhı Tesisat, Tesisat Teknolojisi, bölümlerinden mezun olan kişiler, İklimlendirme Soğutma ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvuru yapabilir.

Gereken koşullara sahip olmaları durumunda bölüme yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışında kalan bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterlidir. Bölüme yerleşmeleri halinde eğitimin süresi 2 yıldır. Ön lisans eğitim süresince; Matematik, Fizik, Bilgisayar, Soğutma ve İklimlendirme İlkeleri, İklimlendirme Sistemleri, Koruyucu Bakım ve Arıza Teşhisi, Klima Teknolojisi, Genel ve Mesleki Malzeme Bilgisi, Teknik ve Meslek Resmi, Genel Yapı Bilgisi, Elektrik Tesisat Bilgisi, İş güvenliği, Ekonomi gibi dersler verilmektedir. Birinci sınıfta ortak dersler göre öğrenciler ikinci sınıftan itibaren "Soğutma Teknikerliği" ve "İklimlendirme Teknikerliği" olmak üzere iki ayrı dalda eğitim almaktadır. Kişilerin eğitimlerinin yanı sıra bazı mesleki nitelikleri da taşımaları beklenir. Bu nitelikler ise şu şekilde sıralanabilir.

  • Fen bilimlerine, özellikle fiziğe ilgili ve bu konuda başarılı olmaları beklenir.

  • Elleri ve gözleri sağlam, bunları eşgüdümle kullanabilme becerisi göstermeleri beklenir.

  • Bedence güçlü ve dayanıklı, Mekanik ilişkileri ve şekil ilişkilerini algılayabilen kişiler olmaları önemlidir.

  • Tasarım ve çizim yeteneğine sahip kişiler olmaları oldukça önemlidir.

İklimlendirme Soğutma Teknikeri, Endüstriyel soğutma ve iklimlendirme sistemleri ile binaların iklimlendirme sistemlerini kurar Maliyet hesapları yapar ve bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirir, Üniversitelerin 2 yıllık İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümünü bitirmek gerekmektedir, Tarım ve Endüstriyel Ürünlerin Saklama Koşullarını İnceleyici, Çeşitli tarımsal ve endüstriyel ürünlerin saklanması için uygun sıcaklık ve nem düzeylerini belirler ve saklama sürelerini inceler, İklimlendirme ve soğutma teknikeri olmak için gereken eğitimi almak gerekmektedir, İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri Proje Hazırlayıcısı, Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kurulacağı mekanlar ve tesisler için projeler hazırlar, Üniversitelerin İklimlendirme ve Soğutma Teknikerliği programını bitirmek gerekmektedir, Soğutma ve İklimlendirme Sistemlerini Kuran Tekniker, Hazırlanan projeye göre soğutma ve iklimlendirmeyi sağlayacak sistemleri kumalar ve devreye alır, İlgili teknikerlik programından mezun olmak gerekmektedir, Bakım-Onarım Teknikeri, Kurulmuş soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin uygun periyodik bakım ve gerekirse onarım işlemlerini yerine getirir, İklimlendirme ve soğutma teknikeri olmak için gereken eğitimi almak ve ilgili tecrübeye sahip olmak gerekmektedir, Soğutucu ve İklimlendirici Tesisat Bakımcısı, Her türlü soğutucu, iklimlendirici tesisatın bakım ve onarımını yapar, Teknikerlik eğitimini tamamlamak ve alanda tecrübe kazanmak gerekmektedir, Sistem Kurulum Planlama Teknikeri, İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin kurulması ve çalıştırılması için planlanan işleri yürütür, Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir, Motor ve Boru Montaj Teknikeri, Montaj gerektiren işlerde, motorları monte eder ve boruları döşer, İklimlendirme ve soğutma teknikliği eğitimini tamamlamak ve montaj konusunda tecrübe kazanmak gerekmektedir, Sistem Bakım-Onarım Yöneticisi, Kurulan iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin bakım ve onarım süreçlerini yönetir, İklimlendirme ve soğutma teknikeri olmak için gereken eğitimi almak ve deneyim kazanmak gerekmektedir, İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri, Endüstriyel soğutma ve iklimlendirme sistemleri ile binaların iklimlendirme sistemlerini kurar Maliyet hesapları yapar ve bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirir, Üniversitelerin 2 yıllık İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümünü bitirmek gerekmektedir
İklimlendirme Soğutma Teknikeri İklimlendirme Soğutma Teknikeri nedir İklimlendirme Soğutma Teknikeri ne iş yapar İklimlendirme Soğutma Teknikeri maaşları İklimlendirme Soğutma Teknikeri nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.