AnasayfaBlogSüreç İyileştirme ve Fikir Üretimi
Stratejik Planlama

Süreç İyileştirme ve Fikir Üretimi

25 Ocak 2019
Bir grup insan bir ekranın etrafında toplanmış, dikkatle görüntülere bakmaktadır. En yakınlarındaki kişi gözlüklü ve siyah gömlekli bir kadın, gözleri önündeki ekrana sabitlenmiş. Kadının arkasında kollarını kavuşturmuş bir adam duruyor ve o da ekrana bakıyor. Arka planda, bir pencereye yazı yazan bir kişi görülüyor. Daha geride, bir grup insan kameraya poz veriyor ve bir parmak bir kağıt parçası tutuyor. Bir erkek ve kadın ile bir grup insanın bulanık görüntüleri de görülebiliyor.
KonuAçıklamaÖnemi
Süreç YönetimiBir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan ve süreçleri temel bir varlık kabul eden bir yönetim disiplinidir.Süreç yönetimi, fiirmaların müşteri istek ve beklentilerine uygun ve firma için az maliyetli ürün veya hizmet sunmalarını sağlar. Ayrıca ISO 9000 belgesi almak isteyen firmalar için hayati önem taşır.
Süreç-odaklılıkİşlerin alışılagelenden farklı biçimde yapılmaya başlanması ve bu değişimin genel müdür ve üst yönetimin karar ve kararlılığı ile gerçekleştirilmesidir.Firmada kurum kültürü değişimi gerektirir ve sürekli iyileştirme sağlar.
Yaratıcı Düşünceİş sorunlarının çözümünde yenilikçi ve efektif çözüm önerileri geliştirme yeteneğidir.Problemlerin daha anlamlı yorumlanmasını sağlar ve çözümlerin kaynağı olabilir.
İyileştirme EkipleriSüreçlere atanan süreç sahipleri tarafından oluşturulan, sürecin sürekli izlenmesini ve iyileştirme çalışmalarının başlatılmasını sağlayan ekipler.Beklentilerin veya standartların dışına çıkan veya aksamaların tespit edilmesi durumunda, gereken düzeltme ve iyileştirme çalışmalarını başlatır.
Beyin FırtınasıGrup içerisinde çok sayıda fikir ve çözüm üretme süreci.Fikirlerin geleneksel sınırların ötesine geçmesini teşvik eder ve yaratıcı düşünme sürecini tetikler.
6-3-5 TekniğiKlasik beyin fırtınasının geliştirilmiş versiyonu daha sistemli ve etkin fikir üretimi sağlamak.Katılımcıları cesaretlendirir ve fikirlerin daha hızlı bir şekilde üretilmesini sağlar.
Rastgele Kelime TekniğiEkip üyeleri başlangıçta birbiri ile ilişkisiz görünen kelime ve kavramları birbirleri ile ilişkilendirerek problem tanımlaması için alternatifler üretir.Çözüm sürecinin farklı açılardan ele alınmasını sağlar.
Benchmark/Kıyaslama TekniğiEndüstrinin benzer bir sürecindeki en iyi performans ile kendimizi karşılaştırmaktırKendi süreçlerimizi iyileştirebilmek adına, en iyi uygulamaları tespit etmeye yardımcı olur.
KaizenSürekli iyileştirme felsefesini temel alan Japon yönetim tekniği.İş süreçlerinin verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için etkili bir yöntemdir.
CRM - Müşteri İlişkileri YönetimiMüşteri ilişkilerini düzenli bir şekilde yönetme yaklaşımı.Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmak için önemlidir.

Süreç yönetimi nedir? Süreç yönetimi, bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan ve süreçleri temel “varlık” kabul eden bir yönetim disiplinidir. Süreç, aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisidir. Giderek küreselleşen ve rekabetin her alanda çok yoğun olduğu dünyamızda, müşteri memnuniyetini sağlamanın ve sadık müşteriler yaratmanın önemi herkesçe bilinmektedir. Müşteriye sunulan her mal veya hizmet bir sürecin çıktısı olduğuna göre, bu ürün veya hizmeti müşteri istek ve beklentilerine uygun ve firma için az maliyetli şekilde çalıştırmak için, süreci incelemek gerekmektedir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya’da başlayan ‘KAİZEN’ (sürekli iyileştirme) kavramıyla başlayan ve giderek dünyada ve Türkiye’de yaygınlaşmaya başlayan "kalite" çalışmalarının özünde bugün, süreç mantığı vardır. toplam kalite efqm mükemmellik modeline göre bir sistem kurmak veya son yıllarda popülerlik kazanan CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi’ne geçmek isteyen veya ISO 9000 belgesi almak isteyen firmalar için Süreç Yönetimi hayatidir. ISO 9000 standardının 1994 versiyonunda yer almayan ‘süreç yönetimi, süreç göstergelerinin izlenmesi ve sürekli iyileştirme’ kavramları ISO 9000 :2000 revizyonunda artık yer almaktadır.

Ancak, bir firmanın süreç yönetimine başlaması ve sürekli iyileştirme çalışmalarını benimsemesi için mutlaka ISO 9000, Toplam Kalite veya CRM çalışmaları içinde olması gerekmemektedir.

Süreç-odaklılık, bir firmada, genel müdür ve üst yönetimin kararı, kararlılığı ve kaynak ayırması olmadan gerçekleşemez. Ayrıca süreç-odaklılık firmada kurum kültürü değişimi gerektirir; çünkü işler alışılagelenden biraz veya çok daha farklı biçimde yapılmaya başlanacaktır.

Çözüm Süreci

Süreçlere atanmış “sahipler" (süreç sahibi = process owner) sorumlu oldukları süreci sürekli izleyerek denetim altında tutacaklar ve hedeflenenden sapma veya aksamalar gördüklerinde veya müşteri beklentileri değiştiğinde, iyileştirme ekipleri kurarak iyileştirme çalışmalarını başlatacaklardır.

İyileştirme ekiplerini her zaman süreç sahibinin fark edip oluşturması şart değildir. Çalışanların fark ettikleri bir sorunu veya değiştirilmesi daha verimli olacak bir adım veya işlemi düzeltmek üzere gönüllü olarak birkaç kişi bir araya gelmeleri, sürekli gelişme için önemlidir ve bunu özendirecek sistem ve araçlar oluşturulmalıdır; iyi yönetilen bir öneri sisteminin kurulması, öneri sayısının performans değerlendirmesinde dikkate alınması, Toplam Kalite ve/veya Süreç Yönetimi için tüm çalışanların katılımı esastır. 

Çalışanların süreci hızlı çalıştırabilmek (örneğin müşteri isteklerine başkasına sormadan hızlı yanıt verebilmeleri için yetkilendirilmiş (empowered) olmaları önemlidir. 

Çözüme Giden Yolda Yaratıcı Fikir Üretimi Neden Önemli?

Süreç iyileştirme için yapılan kıyaslamalar, sürecin hem mevcut hem de gelecekteki performansı düşünülerek yapılmalıdır. Analitik Düşünce, çözümlerin arayışı kısmında kök sebeplerin daha anlamlı yorumlanmasını sağlar. Yaratıcı Düşünce öğrenilebilir ve pratik yapılarak geliştirilebilir bir olgudur. Yenilikçi Çözümler çözümlerin kaynağı ekibin içinde ya da dışında olabilir.

ekip i̇çinde analitik düşünme Proje Amaçları, Taktiksel Performans Hedefleri, İçeriklere Odaklanma, Kök Sebepler, Ayırma Keşifler, Kontrol Listeleri Hedefler

Ekip Dışında Yaratıcı Düşünme Diğer Projeler, Stratejik En İyi Uygulamalar, Dışarıya Odaklanma, Kıyaslamalar, Resimleme, Pazar Araştırması, Sinerji Vizyon

Beyin Fırtınası

Çok sayıda fikir ve çözüm üretmenin yapısal yöntemidir. Ekibin sorumluluk hissetmesini ve iyileştirme sürecine daha fazla katkıda bulunmasını sağlar. 

Niçin Beyin Fırtınası kullanılır?

 • Fikirlerin geleneksel sınırların ötesine geçmesini teşvik eder.

 • Yaratıcı düşünme sürecini tetikler.

 • Çeşitlendirilmiş fikirleri/potansiyel çözümleri ortaya çıkarır.

 • Yaratıcı fikir üretimini, fikirlerin mantıklı bir biçimde organize edilmesi ve değerlendirilmesi sürecinden ayırır.

6-3-5 Tekniği

Klasik beyin fırtınasının geliştirilmiş biçimidir: Katılımcıları cesaretlendirir. Sözlü değil yazılı bildirim kullanır. 6 kişi, 3 fikir ve 5 dakika. Adımları şu şekildedir:

Katılımcılar seçilir, 1. Fikir üretim oturumu

 • Her katılımcıdan 3 fikir alınır. Bu fikirler Beyin fırtınası çalışma kağıdının ilk satırına yazılır.

 • Çalışma kağıdı bir sonraki katılımcıya geçirilir.  O fikrin üzerine bir fikir veya yeni bir fikir üretilir.

 • Tüm katılımcılar ilk kağıtları kendilerine gelen kadar fikir üretmeye devam eder. 

Rastgele Kelime Tekniği

Ekibin kök nedenlere farklı bakış açılarından çözüm getirmelerine yardımcı olur. Ekip üyeleri başlangıçta birbiri ile ilişkisiz görünen kelime ve kavramları birbirleri ile ilişkilendirerek mevcut problemlerin tanımlanması için alternatif üretirler.

Benchmark/Kıyaslama Tekniği

Endüstrinin benzer bir sürecindeki en iyi performans ile kendinizi karşılaştırmaktır

Biobenzetim

Problemleri çözme yöntemleri içinde doğadan esinlenen metodudur.

6 Şapkalı DüşünmeTekniği

6 Şapkalı Düşünme Tekniği, çözüm sürecinde sık başvrulan sistemlerden biridir. Bir çok şirket bu sisteme önem verir ve çalışanlarına 6 şapkalı düşünme tekniği eğitimi alır.

 • Şapkalar katılanların zihinsel bir rol oynamasını gerektirir.

 • Katılımcılar, şapkalardan birini giyer veya çıkarır.

 • Beyin fırtınasını yöneten kişi, düşünen kimseye şapkaları giymesini ve çıkartmasını söyler.

 • Bütün katılımcılar şapkayı belli bir süre giyerler.

 • Her katılımcı belli bir süre için farklı şapka giyer.

 • Bütün katılımcılar, normalde giymedikleri şapkayı giyerler.

Süreç Yönetimi, Bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan ve süreçleri temel bir varlık kabul eden bir yönetim disiplinidir, Süreç yönetimi, fiirmaların müşteri istek ve beklentilerine uygun ve firma için az maliyetli ürün veya hizmet sunmalarını sağlar Ayrıca ISO 9000 belgesi almak isteyen firmalar için hayati önem taşır, Süreç-odaklılık, İşlerin alışılagelenden farklı biçimde yapılmaya başlanması ve bu değişimin genel müdür ve üst yönetimin karar ve kararlılığı ile gerçekleştirilmesidir, Firmada kurum kültürü değişimi gerektirir ve sürekli iyileştirme sağlar, Yaratıcı Düşünce, İş sorunlarının çözümünde yenilikçi ve efektif çözüm önerileri geliştirme yeteneğidir, Problemlerin daha anlamlı yorumlanmasını sağlar ve çözümlerin kaynağı olabilir, İyileştirme Ekipleri, Süreçlere atanan süreç sahipleri tarafından oluşturulan, sürecin sürekli izlenmesini ve iyileştirme çalışmalarının başlatılmasını sağlayan ekipler, Beklentilerin veya standartların dışına çıkan veya aksamaların tespit edilmesi durumunda, gereken düzeltme ve iyileştirme çalışmalarını başlatır, Beyin Fırtınası, Grup içerisinde çok sayıda fikir ve çözüm üretme süreci, Fikirlerin geleneksel sınırların ötesine geçmesini teşvik eder ve yaratıcı düşünme sürecini tetikler, 6-3-5 Tekniği, Klasik beyin fırtınasının geliştirilmiş versiyonu daha sistemli ve etkin fikir üretimi sağlamak, Katılımcıları cesaretlendirir ve fikirlerin daha hızlı bir şekilde üretilmesini sağlar, Rastgele Kelime Tekniği, Ekip üyeleri başlangıçta birbiri ile ilişkisiz görünen kelime ve kavramları birbirleri ile ilişkilendirerek problem tanımlaması için alternatifler üretir, Çözüm sürecinin farklı açılardan ele alınmasını sağlar, Benchmark/Kıyaslama Tekniği, Endüstrinin benzer bir sürecindeki en iyi performans ile kendimizi karşılaştırmaktır, Kendi süreçlerimizi iyileştirebilmek adına, en iyi uygulamaları tespit etmeye yardımcı olur, Kaizen, Sürekli iyileştirme felsefesini temel alan Japon yönetim tekniği, İş süreçlerinin verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için etkili bir yöntemdir, CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri ilişkilerini düzenli bir şekilde yönetme yaklaşımı, Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmak için önemlidir
beyin fırtınası 6 sapkalı düşünme tekniği fikir üretimi çözüm süreci iienstitu enstitu blog
Uzun, dalgalı kahverengi saçları sırtından aşağı dökülen genç bir kadın. Düz beyaz bir duvarın önünde duruyor, vücudu hafifçe yana dönmüş. Yüz ifadesi dalgın, gözleri uzaklara bakıyor. Beyaz bir gömlek ve koyu renk bir kot pantolon giymiş, ellerini rahatça kalçalarına dayamış. Saçları ortadan ayrılmış, bukleleri yüzünü yumuşak bir şekilde çerçeveliyor. Kendi teninde rahat ve kendinden emin görünüyor.
Elif Burcu Tapsız
Blog Yazarı

Çukurova Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İstanbul İşletme Enstitüsü blog bölümünde içerik üretmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Baret takmış bir kadın gülümsüyor. Yüzünde parlak bir ifade var ve gözleri kapalı. Saçları topuz yapılmış ve beyaz bir gömlek giymiş. Baret turuncu renkte ve önünde ÖNCE GÜVENLİK yazıyor. Arka planda beyaz duvarlar ve kutular olan parlak ışıklı bir odada durmaktadır. Ellerini kalçalarına koymuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Kendinden emin ve gururlu görünüyor.
Nedir?

Üretim Yönetimi Nedir?

20 Şubat 2021
Takım elbiseli bir adam elinde tuttuğu bir kâğıt parçasına bakmaktadır. Gözleri mavidir ve kâğıdın üzerinde beyaz bir yazı vardır. Arkasında bir grafik kâğıdı ve onu tutan bir el vardır. Çerçevenin sağ tarafında siyah zemin üzerinde üç beyaz harf, bir 'O', 'E' ve başka bir harf var. Adam kâğıt parçasına odaklanmış ve konsantrasyon duygusu sergiliyor.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Analizi Metodolojisine İlişkin 6 Efsane

14 Kasım 2022