AnasayfaBlogRestorasyon Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Restorasyon Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

01 Mayıs 2021
İnşaat halindeki bir bina, etrafına kurulan iskele ile görülüyor. İskele metal direklerden ve bir ağdan yapılmıştır. Yanında bir tabela bulunan bir pencere yakın plandan görülebiliyor. Tabelada siyah zemin üzerine beyaz bir harf ve renkli zemin üzerine beyaz bir harf var. Görüntünün sağ alt kısmında yer alan bir tuğla yığınının önünde bir kişi duruyor. Bina gri bir renge sahip ve bazı kısımları hala inşaat halinde.
Restorasyon Teknikeri özellikleriRestorasyon Teknikeri GörevleriRestorasyon Teknikeri Eğitim ve Çalışma Alanları
Teknik çizim yeteneğiMimar, mühendis ve restoratörün verdiği teknik çizimleri yapmaRestorasyon teknikerliği, üniversitelerin 'Mimarî Restorasyon' ön lisans bölümlerinden mezun olan kişiye verilen ünvan.
Detayları görebilme, dikkat ve sabır gerektirirRestore edilecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını inceler, sorunları araştırırMeslek liselerinde de 'Restorasyon' bölümü bulunur ve bu bölüm mezunlarına da aynı unvan verilir
Tarih, arkeoloji,sanat tarihi, mimarlık gibi branşlara karşı ilgi ve yeteneği olmalıdırKazı sırasında çıkarılan eserlere, gereken fiziksel ve kimyasal işlemleri uygulamakRestorasyon teknikerleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kuruluşlardaki restorasyon projelerinde çalışabilirler
Ekip çalışmasına uyumlu, plânlı ve gelişime açık olmalıdırRestorasyonu tamamlanan eserler için koruyucu teknik işlemlerini uygulamakÖzel sektördeki restorasyon firmalarında da iş bulabilirler
El ve göz koordinasyonuna sahip olmalı, ellerini ustaca kullanabilmelidirRestorasyon işlemlerine ait raporları yazmakMimari yapılar dışında müze veya laboratuvar gibi ortamlarda çalışabilirler
Ortama ve işlemlere uygun şekilde donanımla çalışabilmeliİnşaat teknolojisi alanında yeni teknikler öğrenmek ve uygulamakRestorasyonların teknik işlemlerinde kimyasal maddeler de kullanıldığı ortamlarda çalışabilirler
Restorasyon teknikleri konusunda eğitimler alarak işinde uzmanlaşmakRestorasyon yapılacak fiziksel ortamı hazırlamakRestorasyon teknikerliği mesleğini seçmek isteyen adayların, akademik eğitimlerini ilerletmeleri gerekir
Restorasyon için kullanılacak malzemeleri kullanıma hazır hale getirmekYapı ve çevresini koruma çalışmaları yapmak ve kontrol etmekRestorasyon teknikeri, Mesleği geliştirmek için sürekli yeni bilgiler öğrenmeli ve kendini güncellemeli
Teknik işlemlerde kullanılan araçları kullanabilme yeteneğiKazı sırasında çıkarılan eserlere, gereken fiziksel ve kimyasal işlemleri uygulamakMikroskop, büyüteç, ultrasenik olarak kullanmada yetenekli olmalı
Teknoloji ve yeni teknikler konusunda yeniliklere açık olmalıBir restorasyon projesinin teknik aşamalarını yönetebilmeliÇağa uygun teknikler ve yeni teknolojilerin kullanıldığı ortamlarda çalışabilirler

Restorasyon teknikerliği de restoratörlük gibi, çoğunlukla mimarî yapıların restore edilmesi işidir. Restorasyon teknikerleri, restoratörlerle birlikte teknik işler üzerinde çalışırlar. Restorasyon teknikerine verilen başka bir isim de “Mimarî restorasyon teknikeri”dir. Restorasyon teknikerleri, restoratörden farklı olarak; sadece mimarî yapılar üzerinde çalışırlar. Restoratörler mimarî yapılar dışındaki tarihî eserlerin de restorasyon işlerini yapma yetkisine sahiptir. Ancak restorasyon teknikerinin, arkeolog, restoratör veya mimarın verdiği işler dışındaki işleri yapma yetkisi yoktur.

“Restorasyon” kavramının anlamına değinirsek; tarihî eserlerin bozulmuş veya hasar gören alanlarının, koruma amacıyla onarılmasıdır. Restore etmek, bir eseri aslına göre onarmak demektir. Bu konuda yapılan işlemlerin temel amacı, eserin aslına göre ve orijinal malzemeler kullanılarak yenilenmesidir.

Restorasyon teknikerleri, mimarların, arkeologların ve restoratörlerin en büyük yardımcılarıdır. İşlemler konusunda restoratörler kadar uzman olmasalar da bütün teknik işleri yapabilecek önemli ara elemanlardır. 

Bugünkü yazımızda, “Restorasyon teknikeri nedir?”, “Restorasyon teknikeri ne iş yapar?”, “Restorasyon teknikeri nasıl olunur?” ve “Restorasyon teknikeri maaşları” gibi konu başlıklarını inceleyeceğiz. 

Restorasyon teknikerlerinin sahip olması gereken bazı özellikler şunlardır:

 • Teknik çizimleri hem elde hem de ilgili bilgisayar programlarında yapabilme yeteneği olmalıdır. 

 • Detayları görebilmeli, dikkat ve sabırla çalışabilecek karaktere sahip olmalıdır,

 • Tarih, arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık gibi branşlara karşı ilgi ve yeteneği olmalıdır,

 • Ekip çalışmasına uyumlu, plânlı ve gelişime açık olmalıdır, 

 • El ve göz koordinasyonuna sahip olmalı, ellerini ustaca kullanabilmelidir,

Restorasyon teknikerliği ile ilgili merak edilen konulara birlikte göz atalım…

Restorasyon Teknikeri Nedir?

“Restorasyon Teknikeri Nedir?”... Restorasyon teknikeri; tarihî eserlerin bakımı ve onarımı için gereken teknik işlemleri yapan ara elemandır. Bu yardımcı elemanlar, restoratörün veya mimarın talimatlarına göre bu işlemleri yaparlar. Tarihî eserlerin orijinal görünümünü ve yapısını koruyacak şekilde onarılması ve korunmasıyla ilgili teknikleri bu işlemlerde uygularlar. Mimarî Restorasyon ön lisans bölümünde, bilimsel ve teknik eğitimler verilerek bu restorasyon teknikerleri eğitiliyor. Böylelikle, çağa uygun teknikler ve yeni teknolojiler kullanılarak daha iyi bir restorasyon işlemi yapılması sağlanıyor. 

Restorasyon teknikerleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kuruluşlardaki restorasyon projelerinde iş bulabilirler. Ayrıca özel sektördeki restorasyon firmalarında da çalışabilirler. Restorasyon teknikerlerinin tarihî eserler dışındaki çalışma ortamlarına bakarsak, mimarî yapılar dışında müze veya laboratuvar gibi ortamlarda çalıştıklarını görürüz. Restorasyonların teknik işlemlerinde kimyasal maddeler de kullanıldığı için, teknikerlerin de ortama ve işlemlere uygun şekilde donanımla çalışmaları gerekir. 

Restorasyon teknik işlem aşamalarında kullanılan bazı araçlar kimyasal işlemler için gereklidir; eldivenler, maskeler, koruyucu gözlükler gibi. Bazı araçlar da laboratuvar işlemleri için gereklidir; mikroskop, büyüteç, ultrasenik titreşim araçları, şekillendirme araçları ve bisturi gibi. Bazıları da mimarî yapılarda kullanılan araçlardır; çekiç, duvarcı gönyesi, mala ve metre gibi… 

Restorasyon teknikeri, üniversitelerin “Mimarî Restorasyon” ön lisans bölümlerinden mezun olan kişidir. Ayrıca, meslek liselerinde de “Restorasyon” bölümü bulunuyor ve bu bölüm mezunlarına da aynı unvan veriliyor. Ancak tabii ki günümüzde geçerli ve değerli olan seçenek, akademik eğitimdir. Bu nedenle Restorasyon teknikerliği mesleğini seçmek isteyen adayların, akademik eğitimlerini ilerletmeleri, iş bulmak için olmazsa olmaz bir yol olacaktır.

Restorasyon Teknikeri Ne İş Yapar? 

Restorasyon teknikeri; mimarların, mühendislerin ve restoratörlerin verdiği bütün teknik işleri yapan yardımcı elemandır. Tekniker sözcüğünün anlamı “ara eleman” anlamına gelir, yani bu kişiler bir nevi uzman yardımcısı olan kişilerdir. 

Tarihî eserlerin bakım ve onarım işlerindeki teknik görevleri yapmakla sorumlu olan restorasyon teknikerinin görevleri şunlardır:

 • Mimar, mühendis ve restoratörün verdiği teknik çizimleri yapmak,

 • Restore edilecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını inceler, sorunları araştırmak,

 • Kazı sırasında çıkarılan eserlere, gereken fiziksel ve kimyasal işlemleri uygulamak.

 • Restorasyonu tamamlanan eserler için koruyucu teknik işlemlerini uygulamak.

 • Restorasyon yapılacak fiziksel ortamı hazırlamak,

 • Restorasyon için kullanılacak malzemeleri kullanıma hazır hale getirmek,

 • Yapı ve çevresini koruma çalışmaları yapmak ve kontrol etmek,

 • Restorasyon işlemlerine ait raporları yazmak,

 • İnşaat teknolojisi alanında yeni teknikler öğrenmek ve uygulamak,

 • Restorasyon teknikleri konusunda eğitimler alarak işinde uzmanlaşmak,

 • Mesleği ile ilgili araştırmalara ve eğitimlere katılmak,

 • Tarihî eserlerin korunması ve onarılmasıyla ilgili çalışmalar yürütmek,

 • restorasyonda akademisyen, mimar ve restoratör ile organize şekilde çalışmak.

Restorasyon teknikerlerinin çalışabilecekleri kuruluşlardan bazıları şunlardır:

 • Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kuruluşlar,

 • Arkeolojik kazı projeleri,

 • Kamu ve özel sektördeki müzeler,

 • Belediyelerin ilgili birimleri,

 • Restorasyon firmaları,

 • Milli Saraylar,

 • Mimarlık şirketleri,

 • Restorasyon ve Konservasyon üzerine çalışan laboratuvarlar,

 • Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlar. 

Restorasyon Teknikeri Maaşları

Restorasyon teknikeri maaşları, çalıştıkları kurumun niteliğine göre değişkenlik gösterebilir. Kamu kurumlarında çalışan Restorasyon teknikerleri olduğu gibi, özel kurumlarda çalışanlar da olabilir. Restorasyon teknikerleri, bir kamu kurumunda çalışabilmek için KPSS'den bir yeterli puan almalı ve tercih yapmalıdırlar. Sonrasında, ilgili Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda kamu personeli olarak çalışmaya başlayabilirler. Kamu kurumlarında çalışacak yeni mezun bir restorasyon teknikeri, ortalama olarak 3.000 TL maaşla işe başlayabilir. Kıdemi arttıkça bu maaş 3.500-4.500 aralığına kadar yükselebilir. 

Restorasyon teknikerleri; özel sektörün restorasyon alanında iş yapan firmalarında da çalışabilir. Özel kurumlardaki alınan maaşlar, kamu kurumlarındaki maaşlarına göre daha değişkendir. Kurumun ekonomik gücüne göre, restorasyon teknikeri maaşları kamudaki maaşlara oranla yüksek veya düşük olabilir. Büyük firmalardaki maaşlar daha yüksek, küçük firmaların maaşları ise daha düşük olabiliyor. 

Restorasyon teknikerlerinin maaşlarını etkileyen en önemli faktörün akademik kariyer olduğunu söyleyebiliriz. Lisans tamamlama yapan bir restorasyon teknikeri, “restoratör” unvanını alarak kamuda veya özel kurumlarda daha yüksek maaş alabiliyor. Bu nedenle; akademik kariyer yapılması, hem uzmanlaşmak için hem de maaş artışı için önemli bir faktördür. 

Restorasyon Teknikeri Nasıl Olunur?

Restorasyon teknikeri olmak için üniversitelerde tercih edilebilecek tek bölüm “Mimarî Restorasyon” programıdır. Bu meslek için, üniversiteye giriş sınavında yeterli bir puan almak ve “Mimarî Restorasyon” ön lisans programını kazanmak gerekiyor. Bu programdan mezun olma şartlarını yerine getirerek “Restorasyon teknikeri” unvanını hak edenler bu mesleği elde edebiliyor. 

Meslek liselerinde de Restorasyon bölümü okutulduğu biliniyor. Bu bölümden mezun olan meslek liseliler de restorasyon teknikeri unvanını hak ediyor. Ancak tabii ki günümüzde meslek lisesi mezunu olmak, bir işin tekniğini bilmek ve uygulamak için yeterli olmuyor. Bu nedenle mutlaka yükseköğretim kurumlarında, akademik bir eğitim almak şarttır. Lisans mezunu olmanın bile yetersiz kaldığı günümüzde, restorasyon teknikeri olmak isteyen adayların, akademik eğitimlerini ilerletmesi yerinde olacaktır. 

Mimarî Restorasyon bölümü mezunlarının, “Restorasyon ve Konservasyon” ile “Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım” bölümlerine DGS ile geçiş yapma şansı var. Dikey geçiş sınavıyla lisans tamamlama yapan mezunların, “restoratörlük” mesleğini elde edebileceğini de söylememiz gerekir.

Restorasyon teknikerleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda iş bulabilir. Restorasyon teknikerleri için, Belediyelerin Kültür Müdürlüklerinde ve özel sektörde de çalışma imkânı vardır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyeler gibi kamu kurumlarında çalışabilmek için KPSS şartı bulunuyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS’de yeterli bir puan alarak tercih yapılabiliyor.

Teknik çizim yeteneği, Mimar, mühendis ve restoratörün verdiği teknik çizimleri yapma, Restorasyon teknikerliği, üniversitelerin 'Mimarî Restorasyon' ön lisans bölümlerinden mezun olan kişiye verilen ünvan, Detayları görebilme, dikkat ve sabır gerektirir, Restore edilecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını inceler, sorunları araştırır, Meslek liselerinde de 'Restorasyon' bölümü bulunur ve bu bölüm mezunlarına da aynı unvan verilir, Tarih, arkeoloji,sanat tarihi, mimarlık gibi branşlara karşı ilgi ve yeteneği olmalıdır, Kazı sırasında çıkarılan eserlere, gereken fiziksel ve kimyasal işlemleri uygulamak, Restorasyon teknikerleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kuruluşlardaki restorasyon projelerinde çalışabilirler, Ekip çalışmasına uyumlu, plânlı ve gelişime açık olmalıdır, Restorasyonu tamamlanan eserler için koruyucu teknik işlemlerini uygulamak, Özel sektördeki restorasyon firmalarında da iş bulabilirler, El ve göz koordinasyonuna sahip olmalı, ellerini ustaca kullanabilmelidir, Restorasyon işlemlerine ait raporları yazmak, Mimari yapılar dışında müze veya laboratuvar gibi ortamlarda çalışabilirler, Ortama ve işlemlere uygun şekilde donanımla çalışabilmeli, İnşaat teknolojisi alanında yeni teknikler öğrenmek ve uygulamak, Restorasyonların teknik işlemlerinde kimyasal maddeler de kullanıldığı ortamlarda çalışabilirler, Restorasyon teknikleri konusunda eğitimler alarak işinde uzmanlaşmak, Restorasyon yapılacak fiziksel ortamı hazırlamak, Restorasyon teknikerliği mesleğini seçmek isteyen adayların, akademik eğitimlerini ilerletmeleri gerekir, Restorasyon için kullanılacak malzemeleri kullanıma hazır hale getirmek, Yapı ve çevresini koruma çalışmaları yapmak ve kontrol etmek, Restorasyon teknikeri, Mesleği geliştirmek için sürekli yeni bilgiler öğrenmeli ve kendini güncellemeli, Teknik işlemlerde kullanılan araçları kullanabilme yeteneği, Kazı sırasında çıkarılan eserlere, gereken fiziksel ve kimyasal işlemleri uygulamak, Mikroskop, büyüteç, ultrasenik olarak kullanmada yetenekli olmalı, Teknoloji ve yeni teknikler konusunda yeniliklere açık olmalı, Bir restorasyon projesinin teknik aşamalarını yönetebilmeli, Çağa uygun teknikler ve yeni teknolojilerin kullanıldığı ortamlarda çalışabilirler
Restorasyon Teknikeri Restorasyon Teknikeri nedir Restorasyon Teknikeri ne iş yapar Restorasyon Teknikeri maaşları Restorasyon Teknikeri nasıl olunur
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü kırmızı ve siyah ekose pazen gömlekli bir adamı gösteriyor. Tam sakallı ve saçları yüzünün yanlarından görünüyor. Gömlek yakasına kadar düğmeli ve kırmızı renk gömleğe hakim. Gömleğin kumaşı dokulu ve küçük siyah ve beyaz karelerle dokunmuş. Adam düz beyaz bir arka plan üzerinde durmaktadır. Hafifçe sola bakıyor ve ifadesi nötr. Kolları yanında dik durmaktadır ve elleri görüntüde görünmemektedir.
4.7
(26)

Ads (Adwords) Eğitimi

27 Konu5 Saat
Genç bir adam, parlak kırmızı ve siyah ekose bir gömlek giymiş, düz bir arka planın önünde duruyor. Kısa siyah saçları var ve kollarını kavuşturmuş hafifçe gülümsüyor. Siyah kot pantolon ve siyah ayakkabı giyiyor. Duruşu kendinden emin ve rahat. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında, genç ve sağlıklı bir ten rengine sahip gibi görünüyor. Dörtte üçlük bir pozda duruyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Yüzünde dostça bir ifadeyle anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor.Oğuzhan Yılmaz
12860
Bu görüntü SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hakkında bir çevrimiçi kursu yansıtıyor. Bir ekranın önünde konuşan takım elbiseli bir adam görülüyor. Adam gözlük ve kahverengi bir gömlek giyiyor ve sağ eliyle bir şeyi işaret ediyor. Arka planda, beyaz metinli bir tabelanın yakın çekimi ve beyaz zemin üzerinde sarı bir sayı var. SEO eğitimi ve kursları, işletmelerin web sitelerini ve içeriklerini arama motorları için nasıl optimize edeceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Doğru SEO teknikleri sayesinde işletmeler arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer alarak web sitelerine daha fazla trafik çekebilir ve daha fazla müşteri kazanabilirler. SEO kurslarının yardımıyla işletmeler, anahtar kelimeleri stratejik olarak nasıl kullanacaklarını, arama motoru algoritmalarına hitap eden içerikleri nasıl oluşturacaklarını ve çevrimiçi pazarlamanın nüanslarını nasıl anlayacaklarını öğrenebilirler.
4.9
(28)

SEO Eğitimi

11 Konu5 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
5500
Bu çevrimiçi kurs görselinde elinde bir mektupla gülümseyen takım elbiseli bir adam görülüyor. Bu muhtemelen bir içerik yazma kursu almanın başarısını temsil ediyor ve öğrenilen becerilerin değerini gösteriyor. Adamın etrafı saksıda bir bitki, bir logo ve bir sprey kutusu gibi diğer nesnelerle çevrilidir. Bu unsurlar muhtemelen adamın başarıya ulaşmak için çeşitli içerik yazma stillerini öğrenmesi ve bunlarda ustalaşması gerektiğini ifade ediyor. Bu görsel, içerik yazma kursu almak isteyen herkes için harika bir motivasyon kaynağıdır ve elde edebilecekleri başarıyı hatırlatır.
5
(1377)

İçerik Editörlüğü

10 Konu5 Saat
Şık, koyu renk bir takım elbise giymiş bir adam bir konferans salonunun ortasında durmaktadır. Gözlük takmış ve ciddi bir ifadeyle dosdoğru önüne bakıyor. Elleri iki yanındadır. Görüntünün odağında o var ve arka plan hafifçe bulanık. Bir iş adamı gibi görünüyor ve arkasındaki siyah yazılı dikdörtgen beyaz tabela bunu gösteriyor olabilir. Sağ üst köşede bir sandalye ve sol alt köşede bir masa var, her ikisi de odak dışı.
5
(3)

SEO Uzmanlığı

5 Konu15 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
14030