AnasayfaBlogPozitif Psikolojinin Konusu
Yaşam Koçluğu

Pozitif Psikolojinin Konusu

24 Temmuz 2021
Bir kadın, güzel bir gün batımının aydınlattığı sakin bir su kütlesinin önünde duruyor. Gökyüzü canlı turuncu bir renkle boyanmış ve güneşin ışığı bulutların arasından sızarken görülebiliyor. Kadının yüzü huzurlu bir ifadeyle odakta ve koyu renk saçları esintiyle hafifçe dalgalanıyor. Güneş yavaşça ufukta kaybolurken sahne huzurlu, dingin ve büyüleyici.
KonuAçıklamaÖrnekleme
Pozitif Psikolojinin KonusuPozitif psikoloji, insanın güçlü yönlerini, umut, yaşam kalitesi, psikolojik dayanıklılık gibi konular üzerine odaklanır.İçerisinde iyimserlik, farkındalık, olumlu düşüncebilen bireyler oluşturmayı amaçlar.
Pozitif Psikolojinin GerekliliğiPozitif psikoloji, insanların sadece yanlışlarını düzeltmekle kalmaz aynı zamanda doğru şeyleri inşa etmeye yöneliktir.İnsanların iyi yanlarını ve yeteneklerini ortaya çıkarır ve geliştirir.
Pozitif Psikolojinin Ortaya ÇıkışıPozitif psikoloji, Seligman'ın çocuk eğitimi üzerine olan görüşleri ve Csikszentmihalyi'nin savaş deneyimleri sonucu ortaya çıkmıştır.Çocukların güçlü yönlerini ve yeteneklerini ortaya çıkarmanın önemini vurgulamıştır.
Mutluluk Açısından Pozitif PsikolojiPozitif psikoloji, mutluluk ve yaşam doyumu konusunda önemli çalışmalara imza atmıştır.Kişinin kendi yaşamında mutluluğu bulabilmesi ve yaşam kalitesini artırabilmesi için yöntemler sunar.
Bilimsel KanıtlarıPozitif psikolojinin felsefi tartışmalara konu olmasına rağmen belirgin teorik kanıtları bulunmaktadır.Bunlar arasında iyimserlik, umut, yaşam kalitesi gibi konular üzerine yapılan binlerce araştırma sonuçları bulunmaktadır.
EmosyonlarPozitif psikoloji, olumlu ve olumsuz duyguların insana olan etkilerini inceler.Duygusal durumlar, psikolojik kaynaklar ve öz belirleme üzerine analizler yapar.
İçsel MotivasyonPozitif psikoloji, bireylerin içten gelen motivasyonlarını arttırıcı yöntem ve stratejiler üzerine çalışır.İçsel motivasyonun kişiye sağladığı faydalar ve bu motivasyonun nasıl kolaylaştırılabileceği üzerine stratejiler geliştirilir.
Bireysel ve Sosyal GelişimPozitif psikoloji, yalnızca bireyleri değil, toplulukları da ele alır ve toplum içindeki gelişimleri inceleyerek, yaşam kalitesine katkıda bulunan faktörleri inceler.Grupları ve toplumları daha iyi bir yaşama yönlendirmek için gelişim stratejileri önerir.
Pozitif YanılsamalarPozitif psikoloji, yanılsamaların bireyler üzerindeki etkisini inceler ve bu yanılsamaların çoğunlukla olumlu etkileri olduğunu savunur.Yanılsamaların, bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerine ve motivasyonlarını artırmalarına yardımcı olduğunu öne sürer.
SağlıkPozitif psikoloji, iyi genel sağlık durumunun ve duygusal iyilik halinin yaşam kalitesi üzerindeki pozitif etkilerini inceler.Bireylerin beden sağlığını ve duygusal durumunu iyileştirecek pozitif stratejiler geliştirir.

pozitif psikoloji, yıllardır iyimserlik, mutluluk, farkındalık, karakterlerinin güçlü yönleri, umut, olumlu düşünme, yaşam kalitesi, psikolojik dayanıklılık, travma sonrası gelişim gibi konular hakkında yapmış olduğu ve halen devam etmiş olduğu binlerce araştırmaların sonuçlarını günlük hayata entegre edebilecek bir dizi pozitif psikoloji çalışmalarını içermektedir. hümanist psikoloji altyapısını da dahil edersek yaklaşık yetmiş yıllık geçmişi ile pozitif psikoloji, psikoloji biliminin felsefi tartışmalarına en fazla konu olan alt dallarından birisi olarak ortaya çıkmaktadır. bu çalışmamızda; pozitif psikolojinin konusu nedir? pozitif psikoloji neden gereklidir? pozitif psikoloji nasıl ortaya çıkmıştır? konularına yer verdik.

Pozitif Psikolojinin Konusu Nedir?

Pozitif psikoloji, yıllardır iyimserlik, mutluluk, farkındalık, karakterlerinin güçlü yönleri, umut, olumlu düşünme, yaşam kalitesi, psikolojik dayanıklılık, travma sonrası gelişim gibi konular hakkında yapmış olduğu ve halen devam etmiş olduğu binlerce araştırmaların sonuçlarını günlük hayata entegre edebilecek bir dizi pozitif psikoloji çalışmalarını içermektedir. Hümanist psikoloji altyapısını da dahil edersek yaklaşık yetmiş yıllık geçmişi ile pozitif psikoloji, psikoloji biliminin felsefi tartışmalarına en fazla konu olan alt dallarından birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bir alanın bilimsel olarak kabul görebilmesi için teorilerde bulunması ve daha sonra bunları kanıtlaması beklenmektedir. Bu açıdan pozitif psikoloji, ağırlıklı olarak herhangi bir dayanak noktası olmayan kişisel gelişim yaklaşımları ya da yeni moda akımlarıyla aynı kategoride değerlendirmek büyük bir yanılgı olacaktır.

1887-2000 yılları arasında Myers tarafından psikoloji literatürü taranmış ve sonuç olarak; 57.800 tane kaygı, 8.072 tane öfke ve 70.856 tane mutluluk, 5.701 adet yaşam doyumu ortaya çıkarılmıştır. Bir başka ifadeyle psikoloji, insan varlığının karanlık yönleri ile daha fazla ilgilenmiş ve insana yönelik erdemler konusunda gerçekleştirilen katkılar sınırlı seviyelerde kalmıştır.

Pozitif Psikoloji Neden Gereklidir?

Bir dönem Amerika Psikologlar Birliği başkanlığını yapmış olan Martin E. P. Seligman tedavi etmenin sadece yanlışı onarmak değil aynı zamanda doğru şeyleri de inşa etmek olduğunu belirtmiş ve psikolojinin olumsuzu düzeltmeye yönelik bakış açısının, sonuç itibariyle pozitif nitelikler inşa etmeye yönelik gerekliliği ifade etmiştir. Bu gelişmeler ışığında “pozitif psikoloji” meydana gelmiştir. Pozitif psikoloji: “Kişilerde tam olarak nelerin yanlış olduğunu değil, nelerin doğru olduğuna vurgulayan, yeni bir psikoloji akımıdır.” şeklinde açıklanmıştır.

Seligman ve arkadaşları bundan sonra psikiyatri camiasına pozitif merkezli çağrılar yapmaya başlamış, nihayetinden daha önceleri önemsenmeyerek sistematize edilemeyen pozitif örgütsel davranışların temelleri yapılmaya başlanmıştır. American Psychologist dergisinde Seligman ve Csikszentmihalyi yayınlamış oldukları makalede ve yine aynı kaynakta yayınlanmış olunan ve pozitif psikoloji hareketine pozitif katkı sağlayacaklarını düşündükleri toplamda on beş makaleyi tartışarak pozitif psikoloji hareketinin tam olarak ortaya çıkışını, çalışma alanlarını ve amaçlarını tanıtmışlardır. Yapmış oldukları makalelerde mutluluk, bilgelik, pozitif gençlik gelişimi, özel iyi-oluş, bio- kültürel açıdan bireysel gelişim, mükemmellik, mutlu insanların sermayeleri, iyimserlikleri, destekleri ve inançları, öz belirleme teorisi, içsel motivasyonu kolaylaştırma, iyi oluş ve sosyal gelişme, beden sağlığı ve duygusal durumlar, psikolojik kaynaklar, öz belirleme, yaratıcılık, uyumlu zihinsel mekanizmalar, pozitif yanılsamalar ve sağlık konuları üzerine yazmışladır.

Pozitif Psikoloji Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Mihaly Csikszentmihalyi ve Martin Seligman’ın yazmış oldukları makalede yaşamış oldukları olaylardan hareketle, pozitif psikoloji hareketinin nasıl ortaya çıktığını açıklamışlardır. Seligman’ın kızı ile yaşamış olduğu bir olay sonrasında, çocuk büyütmenin yalnız onların sorunlarının üstesinden gelmekle ilgili olmadığı aynı zaman çocukların sahip olmuş oldukları güçlü taraflarını ve en iyi oldukları konuları ortaya çıkarmak ve bunları geliştirmekle de doğrudan ilgili olduğunu öğrenmiştir. Bu fikir, aslında pozitif psikolojinin temelini oluşturmaktadır.

İkinci dünya savaşı sırasında Mihaly Csikszentmihalyi, bir çocuk olarak içinde yaşamış olduğu rahat dünyanın yıkılışına tanıklık etmiş, kendine güvenen ve başarılı kişiler olarak bildiği pek çok yetişkinin, savaşın sosyal yardımlarını ellerinden almasıyla nasıl cesareti kırılmış ve çaresiz kişilere dönüştüklerini, işsizlik, parasızlık ve itibarsızlığın bu kişileri nasıl içi boş birer kabuk haline getirdiklerini şaşkınlıkla izlemiştir. Fakat, yaşanan sorunlara rağmen, kararlılığını ve bütünlüğünü koruyan bireyler, umutlarını ve sakinliklerini korumaları konusunda diğerlerine örnek olmuştur. Ancak, ilgili kişiler beklenildiği gibi en fazla saygı duyulan, diğerlerinden daha iyi eğitimler elde etmiş veya daha yetenekli olanlar değildir. Kişilerin ayakta kalmak için yararlandıkları güç kaynaklarının neler olabileceği soruna bulmaya çalıştığı cevaplar, Csikszentmihalyi’nin psikoloji bilimine yönelmesini ve böylelikle pozitif psikolojiye duyulan ihtiyacı fark etmesine sebep olmuştur.

Pozitif Psikolojinin Temel Amacı Nedir?

Pozitif psikoloji, yaşam kalitesini yükseltmeyi, yaşamın anlamsızlaşmaya ve verimsizleşmeye başladığı zaman meydana gelen hastalıkları engellemeyi vadetmekle beraber pozitif bireysel özellik, pozitif bireysel deneyim ve pozitif kurum bilimi olarak anlaşılmalıdır. Pozitif psikolojinin amacı, psikolojinin hayatta olan kötü durumları iyileştirme odağını, pozitif kazanımları geliştirmeye yönetecek bir değişimi harekete geçirmeye çalışmaktır. Pozitif psikolojinin faaliyet alanı kapsamındaki insani değerler, Peterson ve Seligman tarafından altıya, karakterle ilgili ise yirmi dört güçlü yönü temsil edecek şekilde gruplamıştır. Atfedilen insana dair ilgili karakterler ve erdemlerle güçlü yönler, pozitif psikoloji hareketinin alanı kapsamında girmektedir.

Pozitif psikolojinin çalışma alanında içindeki insani erdemler aşağıdaki gibidir;

  • Bilgelik ve bilgi birikimi; yaratıcılık, açık fikirlilik, merak, öğrenmeyi sevmek, bakış açısı

  • Cesaret: cesurluk, kararlılık, canlılık, otantiklik

  • İnsancılık: sevgi, nezaket, sosyal zeka,

  • Adalet: liderlik, hakkaniyet, ekip çalışması

  • Ölçülülük: alçak gönüllük, sağ doyululuk, öz düzenleme

  • Aşkınlık: Güzellik ve mükemmelliği takdir etme, mizah, umut, dindarlık ve minnettarlık şeklindedir.

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi

Yapılan Bilimsel Yayınların Oranı Nedir?

1887-2000 yılları arasında Myers tarafından psikoloji literatürü taranmış ve sonuç olarak; 57.800 tane kaygı, 8.072 tane öfke ve 70.856 tane mutluluk, 5.701 adet yaşam doyumu ortaya çıkarılmıştır. Bir başka ifadeyle psikoloji, insan varlığının karanlık yönleri ile daha fazla ilgilenmiş ve insana yönelik erdemler konusunda gerçekleştirilen katkılar sınırlı seviyelerde kalmıştır.

Pozitif Psikolojinin Konusu, Pozitif psikoloji, insanın güçlü yönlerini, umut, yaşam kalitesi, psikolojik dayanıklılık gibi konular üzerine odaklanır, İçerisinde iyimserlik, farkındalık, olumlu düşüncebilen bireyler oluşturmayı amaçlar, Pozitif Psikolojinin Gerekliliği, Pozitif psikoloji, insanların sadece yanlışlarını düzeltmekle kalmaz aynı zamanda doğru şeyleri inşa etmeye yöneliktir, İnsanların iyi yanlarını ve yeteneklerini ortaya çıkarır ve geliştirir, Pozitif Psikolojinin Ortaya Çıkışı, Pozitif psikoloji, Seligman'ın çocuk eğitimi üzerine olan görüşleri ve Csikszentmihalyi'nin savaş deneyimleri sonucu ortaya çıkmıştır, Çocukların güçlü yönlerini ve yeteneklerini ortaya çıkarmanın önemini vurgulamıştır, Mutluluk Açısından Pozitif Psikoloji, Pozitif psikoloji, mutluluk ve yaşam doyumu konusunda önemli çalışmalara imza atmıştır, Kişinin kendi yaşamında mutluluğu bulabilmesi ve yaşam kalitesini artırabilmesi için yöntemler sunar, Bilimsel Kanıtları, Pozitif psikolojinin felsefi tartışmalara konu olmasına rağmen belirgin teorik kanıtları bulunmaktadır, Bunlar arasında iyimserlik, umut, yaşam kalitesi gibi konular üzerine yapılan binlerce araştırma sonuçları bulunmaktadır, Emosyonlar, Pozitif psikoloji, olumlu ve olumsuz duyguların insana olan etkilerini inceler, Duygusal durumlar, psikolojik kaynaklar ve öz belirleme üzerine analizler yapar, İçsel Motivasyon, Pozitif psikoloji, bireylerin içten gelen motivasyonlarını arttırıcı yöntem ve stratejiler üzerine çalışır, İçsel motivasyonun kişiye sağladığı faydalar ve bu motivasyonun nasıl kolaylaştırılabileceği üzerine stratejiler geliştirilir, Bireysel ve Sosyal Gelişim, Pozitif psikoloji, yalnızca bireyleri değil, toplulukları da ele alır ve toplum içindeki gelişimleri inceleyerek, yaşam kalitesine katkıda bulunan faktörleri inceler, Grupları ve toplumları daha iyi bir yaşama yönlendirmek için gelişim stratejileri önerir, Pozitif Yanılsamalar, Pozitif psikoloji, yanılsamaların bireyler üzerindeki etkisini inceler ve bu yanılsamaların çoğunlukla olumlu etkileri olduğunu savunur, Yanılsamaların, bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerine ve motivasyonlarını artırmalarına yardımcı olduğunu öne sürer, Sağlık, Pozitif psikoloji, iyi genel sağlık durumunun ve duygusal iyilik halinin yaşam kalitesi üzerindeki pozitif etkilerini inceler, Bireylerin beden sağlığını ve duygusal durumunu iyileştirecek pozitif stratejiler geliştirir
Pozitif Psikolojinin Konusu Pozitif Psikolojinin Konusu nedir Pozitif Psikoloji
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Dalları gökyüzüne kadar uzanan yemyeşil bir ağaç görünüyor. Yeşil ve sarı karışımı yaprakları esintide hafifçe sallanıyor. Etrafında birkaç kelebek kanat çırpıyor, turuncu ve beyaz kanatları güneş ışığını yansıtıyor. Daha yakından bakıldığında, her biri kendine özgü şekil ve dokuya sahip tek tek yapraklar görülür. Yaprakların karmaşık detayları görülmeye değer, bu da onu gerçekten özel bir görüntü haline getiriyor.
İletişim

Pozitif Psikoloji Nedir?

19 Temmuz 2021
Bir kadın, güzel bir gün batımının aydınlattığı sakin bir su kütlesinin önünde duruyor. Gökyüzü canlı turuncu bir renkle boyanmış ve güneşin ışığı bulutların arasından sızarken görülebiliyor. Kadının yüzü huzurlu bir ifadeyle odakta ve koyu renk saçları esintiyle hafifçe dalgalanıyor. Güneş yavaşça ufukta kaybolurken sahne huzurlu, dingin ve büyüleyici.
Yaşam Koçluğu

Pozitif Psikolojinin Konusu

24 Temmuz 2021
Takım elbiseli bir adam beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Sol elindeki kalemle düz siyah bir çizgi çiziyor. Elindeki işe konsantre olmuş ve çizginin mümkün olduğunca düz ve kesin olmasına dikkat ediyor gibi görünüyor. Bir merdivenin üzerinde duruyor ve bir eli duvarda, diğer eli merdivenin üzerinde vücudunu dengeliyor. Görüntünün sağ tarafında bir kişi bir dizi merdivenden yukarı doğru yürüyor. Sol tarafta ise bir adam elinde siyah bir ok tutmaktadır. Sahne, sağ taraftaki pencereden gelen doğal ışıkla aydınlatılmıştır.
İletişim

Pozitif Psikolojinin Düzeyleri

26 Temmuz 2021
Bu resim online bir NLP kursunu ve sertifikasını tasvir etmektedir. Resimdeki kadın gülümseyerek kursun eğlenceli ve ödüllendirici olduğunu ima ediyor. Boynunun, saçının ve ağzının yakın çekimi, kursun doğal dil işlemenin tüm yönlerini kapsadığını göstermektedir. Siyah arka plan ve merdiven, kursun kapsamlı ve ilgi çekici olduğunu gösteriyor. Arka plandaki kişinin elleri bulanıklaştırılarak kadına ve kurs materyaline odaklanıldığı vurgulanıyor. Kısacası, bu görsel NLP kursunun ve sertifikasyonunun ilgi çekici, kapsamlı ve ödüllendirici bir deneyim sunduğunu anlatmaktadır.
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
1350790
Bu görselde kameraya gülümseyen ve elinde pembe bir işaret tutan bir kadın görülüyor. Muhtemelen başarılı bir yaşam koçu olmanın önemli bir parçası olan yaşam koçluğu sertifikasyon kursuna katılıyor. Gülümsemesi yeni girişimi için duyduğu coşku ve heyecanı ifade ediyor. Boynunun yakın çekimi güven duygusunu ve başarma kararlılığını ortaya koyuyor. Ağzının yakın çekimi kararlılık ve odaklanma hissi verirken, saçlarının bulanık görüntüsü rahat bir atmosfere işaret ediyor. Burnunun yakın çekimi, başarılı bir yaşam koçu için kilit bir özellik olan detaylara verdiği önemi gösteriyor. Sonuç olarak, bu görüntü bir yaşam koçu olmak için gereken tutku ve özveriyi göstermektedir. Doğru eğitimle, bu kadının sertifikalı bir yaşam koçu olma yolculuğunda başarılı olacağından emin olabilirsiniz.
5
(15)

Yaşam Koçluğu Eğitimi

19 Konu16 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
24001340