AnasayfaBlogPozitif Psikolojinin Konusu
Yaşam Koçluğu

Pozitif Psikolojinin Konusu

24 Temmuz 2021
Pozitif Psikolojinin Konusu

Pozitif psikoloji, yıllardır iyimserlik, mutluluk, farkındalık, karakterlerinin güçlü yönleri, umut, olumlu düşünme, yaşam kalitesi, psikolojik dayanıklılık, travma sonrası gelişim gibi konular hakkında yapmış olduğu ve halen devam etmiş olduğu binlerce araştırmaların sonuçlarını günlük hayata entegre edebilecek bir dizi pozitif psikoloji çalışmalarını içermektedir. Hümanist psikoloji altyapısını da dahil edersek yaklaşık yetmiş yıllık geçmişi ile pozitif psikoloji, psikoloji biliminin felsefi tartışmalarına en fazla konu olan alt dallarından birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmamızda; pozitif psikolojinin konusu nedir? Pozitif psikoloji neden gereklidir? Pozitif psikoloji nasıl ortaya çıkmıştır? Konularına yer verdik.

Pozitif Psikolojinin Konusu Nedir?

Pozitif psikoloji, yıllardır iyimserlik, mutluluk, farkındalık, karakterlerinin güçlü yönleri, umut, olumlu düşünme, yaşam kalitesi, psikolojik dayanıklılık, travma sonrası gelişim gibi konular hakkında yapmış olduğu ve halen devam etmiş olduğu binlerce araştırmaların sonuçlarını günlük hayata entegre edebilecek bir dizi pozitif psikoloji çalışmalarını içermektedir. Hümanist psikoloji altyapısını da dahil edersek yaklaşık yetmiş yıllık geçmişi ile pozitif psikoloji, psikoloji biliminin felsefi tartışmalarına en fazla konu olan alt dallarından birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bir alanın bilimsel olarak kabul görebilmesi için teorilerde bulunması ve daha sonra bunları kanıtlaması beklenmektedir. Bu açıdan pozitif psikoloji, ağırlıklı olarak herhangi bir dayanak noktası olmayan kişisel gelişim yaklaşımları ya da yeni moda akımlarıyla aynı kategoride değerlendirmek büyük bir yanılgı olacaktır.

1887-2000 yılları arasında Myers tarafından psikoloji literatürü taranmış ve sonuç olarak; 57.800 tane kaygı, 8.072 tane öfke ve 70.856 tane mutluluk, 5.701 adet yaşam doyumu ortaya çıkarılmıştır. Bir başka ifadeyle psikoloji, insan varlığının karanlık yönleri ile daha fazla ilgilenmiş ve insana yönelik erdemler konusunda gerçekleştirilen katkılar sınırlı seviyelerde kalmıştır.

Pozitif Psikoloji Neden Gereklidir?

Bir dönem Amerika Psikologlar Birliği başkanlığını yapmış olan Martin E. P. Seligman tedavi etmenin sadece yanlışı onarmak değil aynı zamanda doğru şeyleri de inşa etmek olduğunu belirtmiş ve psikolojinin olumsuzu düzeltmeye yönelik bakış açısının, sonuç itibariyle pozitif nitelikler inşa etmeye yönelik gerekliliği ifade etmiştir. Bu gelişmeler ışığında “pozitif psikoloji” meydana gelmiştir. Pozitif psikoloji: “Kişilerde tam olarak nelerin yanlış olduğunu değil, nelerin doğru olduğuna vurgulayan, yeni bir psikoloji akımıdır.” şeklinde açıklanmıştır.

Seligman ve arkadaşları bundan sonra psikiyatri camiasına pozitif merkezli çağrılar yapmaya başlamış, nihayetinden daha önceleri önemsenmeyerek sistematize edilemeyen pozitif örgütsel davranışların temelleri yapılmaya başlanmıştır. American Psychologist dergisinde Seligman ve Csikszentmihalyi yayınlamış oldukları makalede ve yine aynı kaynakta yayınlanmış olunan ve pozitif psikoloji hareketine pozitif katkı sağlayacaklarını düşündükleri toplamda on beş makaleyi tartışarak pozitif psikoloji hareketinin tam olarak ortaya çıkışını, çalışma alanlarını ve amaçlarını tanıtmışlardır. Yapmış oldukları makalelerde mutluluk, bilgelik, pozitif gençlik gelişimi, özel iyi-oluş, bio- kültürel açıdan bireysel gelişim, mükemmellik, mutlu insanların sermayeleri, iyimserlikleri, destekleri ve inançları, öz belirleme teorisi, içsel motivasyonu kolaylaştırma, iyi oluş ve sosyal gelişme, beden sağlığı ve duygusal durumlar, psikolojik kaynaklar, öz belirleme, yaratıcılık, uyumlu zihinsel mekanizmalar, pozitif yanılsamalar ve sağlık konuları üzerine yazmışladır.

Pozitif Psikoloji Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Mihaly Csikszentmihalyi ve Martin Seligman’ın yazmış oldukları makalede yaşamış oldukları olaylardan hareketle, pozitif psikoloji hareketinin nasıl ortaya çıktığını açıklamışlardır. Seligman’ın kızı ile yaşamış olduğu bir olay sonrasında, çocuk büyütmenin yalnız onların sorunlarının üstesinden gelmekle ilgili olmadığı aynı zaman çocukların sahip olmuş oldukları güçlü taraflarını ve en iyi oldukları konuları ortaya çıkarmak ve bunları geliştirmekle de doğrudan ilgili olduğunu öğrenmiştir. Bu fikir, aslında pozitif psikolojinin temelini oluşturmaktadır.

İkinci dünya savaşı sırasında Mihaly Csikszentmihalyi, bir çocuk olarak içinde yaşamış olduğu rahat dünyanın yıkılışına tanıklık etmiş, kendine güvenen ve başarılı kişiler olarak bildiği pek çok yetişkinin, savaşın sosyal yardımlarını ellerinden almasıyla nasıl cesareti kırılmış ve çaresiz kişilere dönüştüklerini, işsizlik, parasızlık ve itibarsızlığın bu kişileri nasıl içi boş birer kabuk haline getirdiklerini şaşkınlıkla izlemiştir. Fakat, yaşanan sorunlara rağmen, kararlılığını ve bütünlüğünü koruyan bireyler, umutlarını ve sakinliklerini korumaları konusunda diğerlerine örnek olmuştur. Ancak, ilgili kişiler beklenildiği gibi en fazla saygı duyulan, diğerlerinden daha iyi eğitimler elde etmiş veya daha yetenekli olanlar değildir. Kişilerin ayakta kalmak için yararlandıkları güç kaynaklarının neler olabileceği soruna bulmaya çalıştığı cevaplar, Csikszentmihalyi’nin psikoloji bilimine yönelmesini ve böylelikle pozitif psikolojiye duyulan ihtiyacı fark etmesine sebep olmuştur.

Pozitif Psikolojinin Temel Amacı Nedir?

Pozitif psikoloji, yaşam kalitesini yükseltmeyi, yaşamın anlamsızlaşmaya ve verimsizleşmeye başladığı zaman meydana gelen hastalıkları engellemeyi vadetmekle beraber pozitif bireysel özellik, pozitif bireysel deneyim ve pozitif kurum bilimi olarak anlaşılmalıdır. Pozitif psikolojinin amacı, psikolojinin hayatta olan kötü durumları iyileştirme odağını, pozitif kazanımları geliştirmeye yönetecek bir değişimi harekete geçirmeye çalışmaktır. Pozitif psikolojinin faaliyet alanı kapsamındaki insani değerler, Peterson ve Seligman tarafından altıya, karakterle ilgili ise yirmi dört güçlü yönü temsil edecek şekilde gruplamıştır. Atfedilen insana dair ilgili karakterler ve erdemlerle güçlü yönler, pozitif psikoloji hareketinin alanı kapsamında girmektedir.

Pozitif psikolojinin çalışma alanında içindeki insani erdemler aşağıdaki gibidir;

  • Bilgelik ve bilgi birikimi; yaratıcılık, açık fikirlilik, merak, öğrenmeyi sevmek, bakış açısı

  • Cesaret: cesurluk, kararlılık, canlılık, otantiklik

  • İnsancılık: sevgi, nezaket, sosyal zeka,

  • Adalet: liderlik, hakkaniyet, ekip çalışması

  • Ölçülülük: alçak gönüllük, sağ doyululuk, öz düzenleme

  • Aşkınlık: Güzellik ve mükemmelliği takdir etme, mizah, umut, dindarlık ve minnettarlık şeklindedir.

Yapılan Bilimsel Yayınların Oranı Nedir?

1887-2000 yılları arasında Myers tarafından psikoloji literatürü taranmış ve sonuç olarak; 57.800 tane kaygı, 8.072 tane öfke ve 70.856 tane mutluluk, 5.701 adet yaşam doyumu ortaya çıkarılmıştır. Bir başka ifadeyle psikoloji, insan varlığının karanlık yönleri ile daha fazla ilgilenmiş ve insana yönelik erdemler konusunda gerçekleştirilen katkılar sınırlı seviyelerde kalmıştır.

Pozitif Psikolojinin Konusu Pozitif Psikolojinin Konusu nedir Pozitif Psikoloji
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Pozitif Psikoloji Nedir?
İletişim

Pozitif Psikoloji Nedir?

19 Temmuz 2021
Pozitif Psikolojinin Düzeyleri
İletişim

Pozitif Psikolojinin Düzeyleri

26 Temmuz 2021
10 Adımda Pozitif Düşünme Yöntemi
Problem Çözme

10 Adımda Pozitif Düşünme Yöntemi

07 Mayıs 2021
Yaşam Koçluğu Eğitimi
5
(15)

Yaşam Koçluğu Eğitimi

19 Konu16 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
800399
NLP eğitimi ve sertifikası
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
755259
Duygusal Zeka Eğitimi
4.9
(73)

Duygusal Zeka Eğitimi

36 Konu5 Saat
Stres Yönetimi Eğitimi
4.5
(21)

Stres Yönetimi Eğitimi

6 Konu5 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
500209