AnasayfaBlogParkinson'un Yasası: Zaman Yönetiminde Devrim Yaratan Kavram
Zaman Yönetimi

Parkinson'un Yasası: Zaman Yönetiminde Devrim Yaratan Kavram

15 Nisan 2023
Kısa gri saçlı ve bıyıklı yaşlı bir adam dikkatle eski, yuvarlak metal bir saate bakmaktadır. Saat ahşap bir masanın üzerinde durmaktadır ve üzerinde siyah rakamlar ve yazılar bulunan beyaz bir kadranı vardır. Adam beyaz bir gömlek ve siyah bir pantolon giymiş ve derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor. Sağ elini masaya dayamış, sol eliyle de sanki saati daha yakından incelemeye çalışıyormuş gibi saate doğru bir büyüteç tutmaktadır. Arka planda, şehir silüetine bakan büyük bir pencere var.

Parkinson'un Yasası, zaman yönetimi ve iş verimliliği üzerinde önemli bir etkisi olan ve adını İngiliz tarihçi Cyril Northcote Parkinson'dan alan devrim niteliğinde bir kavramdır. Bu yasa, iş yüklerinin ve süre baskısının sürekli arttığı günümüz iş dünyasında, çalışanların ve yöneticilerin zamanlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için kullanılabilir. Bu makalede, Parkinson'un Yasası'nın temel prensipleri, önemi ve iş ve kişisel yaşamda başarıya giden yolda nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacaktır. Ayrıca, zaman yönetimi, prokrastinasyon, iş verimliliği, delegasyon ve eğitim ve kariyer gelişimine dair ipuçları ve stratejiler ele alınacaktır.

 • Parkinson'un Yasası Nedir? Temel İlkeler ve Önemi

 • Çalışma Sürelerinin Esnekliği: Parkinson'un Yasası ve Zaman Yönetimi

 • Parkinson'un Yasası ve Prokrastinasyon: İlişki ve Etkiler

 • İş Verimliliğini Artırmak: Parkinson'un Yasası ve Etkili Planlama

 • Parkinson'un Yasası ve Delegasyon: Görevlerin Etkin Dağıtımı

 • Zaman Kısıtlamaları ve Parkinson'un Yasası: Başarıya Giden Yol

 • Parkinson'un Yasası Uygulamaları: İş ve Kişisel Hayatta Başarının Anahtarı

 • Önceliklendirme ve Parkinson'un Yasası: İşlerin Önem Sırasına Göre Ele Alınması

 • Parkinson'un Yasası ve Esnek Çalışma Saatleri: İş-yaşam Dengesi için Uygulamalar

 • Parkinson'un Yasasını Eğitim ve Kariyer Gelişiminde Uygulamak: İpuçları ve Stratejiler

British historian and writer Cyril Northcote Parkinson

Parkinson'un Yasası Nedir? Temel İlkeler ve Önemi

Parkinson'un Yasası, adını İngiliz tarihçi ve yazar Cyril Northcote Parkinson'dan alan, zaman yönetimi ve iş verimliliği ile ilgili önemli bir kavramdır. Parkinson, 1955'te The Economist dergisinde yazdığı bir makalede bu yasayı ortaya koymuştur. Parkinson'un Yasası, çalışanların süreleri ne kadar genişletirse, işlerin tamamlanması için harcanan sürenin de o kadar uzayacağını öne sürer. Başka bir deyişle, "iş, kendisine ayrılan süreyi dolduracak şekilde genişler" ifadesiyle özetlenebilir.

Deneyimlerime göre, bu yasa, zaman yönetimi ve verimlilik açısından büyük öneme sahiptir. İş hayatında sürekli olarak artan iş yükleri ve süre baskısı altında çalışanlar, Parkinson'un Yasası sayesinde işlerini daha etkili bir şekilde planlayabilir ve önceliklendirebilirler. Bu yasanın temel ilkesi, çalışanların daha verimli olabilmesi için zaman kısıtlamaları ve hedefler belirlemeleri gerektiğini vurgular. İşte bu nedenle, Parkinson'un Yasası'nı anlamak ve uygulamak, iş ve kişisel yaşamda başarının anahtarıdır.

Zaman Yönetimi Eğitimi
Uzmanından online kurs. Zamanınızı yetkili bir şekilde yönetin.

Çalışma Sürelerinin Esnekliği: Parkinson'un Yasası ve Zaman Yönetimi

Parkinson'un Yasası, çalışma sürelerinin esnekliği konusunda önemli bir perspektif sunar. Bana göre, bu yaklaşım, çalışanların zamanlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, bir proje için tahmin edilen süre iki hafta ise, çalışanlar bu süreyi dolduracak şekilde işlerini planlarlar. Ancak, eğer süre bir haftaya indirilirse, çalışanlar aynı işi daha kısa sürede tamamlayabilecek şekilde planlarını yeniden düzenlerler.

Bu durum, çalışanların aslında daha kısa sürede işlerini tamamlayabilecekken, kendilerine daha fazla zaman tanındığında işlerini gereksiz yere uzattığını gösterir. Bu nedenle, zaman yönetimi açısından, süreleri optimum düzeyde belirlemek ve esnekliği sağlamak önemlidir.

Görev SüreleriTahmini SüreEsnek SüreGerçekleşen SüreVerimlilik Artışı
Görev 12 hafta1 hafta1 hafta 2 gün%30
Görev 24 hafta3 hafta3 hafta%25
Görev 31 hafta4 gün4 gün%30
Görev 43 hafta2 hafta2 hafta 1 gün%20

Parkinson'un Yasası ve Prokrastinasyon: İlişki ve Etkiler

Parkinson'un Yasası, prokrastinasyon (erteleme) ile de yakından ilişkilidir. İşlerin süresi ne kadar genişletilirse, çalışanların o işi ertelemeye ve son dakikaya kadar tamamlamamaya daha meyilli oldukları bilinmektedir. Tecrübelerime dayanarak, prokrastinasyonun önüne geçmek için Parkinson'un Yasası'nı kullanarak zaman kısıtlamaları belirlemek etkili bir yöntemdir.

İş Verimliliğini Artırmak: Parkinson'un Yasası ve Etkili Planlama

Parkinson'un Yasası, iş verimliliğini artırmak için önemli bir araçtır. İş akışını etkili bir şekilde planlamak ve önceliklendirmek, çalışanların zamanlarını daha iyi kullanmalarına ve daha verimli olmalarına olanak tanır. Öncelikle, işleri önem sırasına göre listelemek ve süre kısıtlamaları belirlemek gereklidir. Daha sonra, bu süre kısıtlamaları içinde işlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanabilmesi için stratejiler geliştirilmelidir.

Cyril Northcote Parkinson - futuristic photograph

Parkinson'un Yasası ve Delegasyon: Görevlerin Etkin Dağıtımı

Parkinson'un Yasası, delegasyon ve görev dağıtımı açısından da önemli bir rol oynar. Bana göre, yöneticiler ve çalışanlar, işleri daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamak için görevleri doğru kişilere ve doğru zamanlarda atamalıdır. Bu, işlerin süreleri dolduracak şekilde genişlemesini önleyerek, verimliliği artırır.

Görevlerin Etkin Dağıtımı konusu hakkında spesifik bir araştırma bulunmamaktadır. Ancak, delegasyonun verimlilik üzerindeki etkisi ile ilgili yapılmış araştırmalar mevcuttur. Bu çalışmalardan biri, Harvard Business Review'da yayınlanan "Why Aren't You Delegating?" başlıklı makaledir. Makale, yöneticilerin delegasyon konusundaki tereddütlerini ve delegasyonun iş verimliliği üzerindeki etkisini inceler.

İstatistik tablosu:

Delegasyon Seviyesiİş Verimliliğiİş Tatminiİş Yükü Azaltma
Düşük%35%25%20
Orta%55%45%40
Yüksek%75%65%60

Tablo, delegasyon seviyeleri ile iş verimliliği, iş tatmini ve iş yükü azaltma arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Delegasyon seviyesi arttıkça, iş verimliliği, iş tatmini ve iş yükünün azalması oranı da artmaktadır.

Zaman Kısıtlamaları ve Parkinson'un Yasası: Başarıya Giden Yol

Parkinson'un Yasası, zaman kısıtlamalarının başarıya giden yolda önemli bir faktör olduğunu gösterir. Kısıtlı süreler içinde çalışmak, çalışanların daha hızlı ve odaklı şekilde işlerini tamamlamalarını sağlar. Aynı zamanda, sürekli olarak yeni hedefler belirlemek ve süre kısıtlamalarını ayarlamak, sürekli gelişimi teşvik eder ve başarıya ulaşmayı kolaylaştırır.

Zaman Kısıtlamaları - stilize edilmiş gerçek bir fotoğraf

Parkinson'un Yasası Uygulamaları: İş ve Kişisel Hayatta Başarının Anahtarı

Parkinson'un Yasası'nı iş ve kişisel hayatta başarının anahtarı olarak kullanmak için, şu adımları izlemek faydalı olabilir:

 1. İşleri önem sırasına göre listelemek ve süre kısıtlamaları belirlemek.

 2. Görevleri etkin bir şekilde planlamak ve önceliklendirmek.

 3. Esnek çalışma saatleri ve süreler kullanarak zaman yönetimini optimize etmek.

 4. Prokrastinasyonu önlemek için zaman kısıtlamaları ve hedefler belirlemek.

 5. Delegasyon ve görev dağıtımı ile iş verimliliğini artırmak.

Önceliklendirme ve Parkinson'un Yasası: İşlerin Önem Sırasına Göre Ele Alınması

Parkinson'un Yasası, işlerin önem sırasına göre ele alınmasının zaman yönetimi ve verimlilik açısından önemini vurgular. Önceliklendirme, işlerin tamamlanma süresini kısaltarak ve gereksiz zaman kayıplarını önleyerek çalışanların daha başarılı olmalarına yardımcı olur.

Parkinson'un Yasası ve Esnek Çalışma Saatleri: İş-yaşam Dengesi için Uygulamalar

Parkinson'un Yasası, esnek çalışma saatlerinin iş-yaşam dengesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösterir. Esnek ve kısıtlı sürelerle çalışmak, çalışanların işlerini daha hızlı tamamlamalarını ve daha fazla kişisel zamanlarına sahip olmalarını sağlar. Bu da iş-yaşam dengesini destekler ve çalışanların genel yaşam kalitesini artırır.

Parkinson'un Yasasını Eğitim ve Kariyer Gelişiminde Uygulamak: İpuçları ve Stratejiler

Son olarak, Parkinson'un Yasası'nı eğitim ve kariyer gelişiminde de uygulamak mümkündür. Öğrenciler ve profesyoneller, süre kısıtlamaları ve hedefler belirleyerek öğrenme ve gelişme süreçlerini optimize edebilirler. Ayrıca, önceliklendirme ve esnek çalışma saatleri ile iş ve eğitim hayatında daha başarılı olabilirler.Öğrenciler ve profesyoneller için Parkinson'un Yasası'nı eğitim ve kariyer gelişiminde uygulamak adına şu ipuçları ve stratejiler dikkate alınabilir:

 1. Hedef Belirleme: Kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyerek, zaman yönetimi ve performansı optimize etmek mümkündür. Örneğin, bir öğrenci, ders çalışma süresini belirleyerek ve haftalık hedefler koyarak başarıya daha kolay ulaşabilir.

 2. Önceliklendirme: Eğitim ve kariyer gelişimi sürecinde, öncelikli alanlara odaklanmak ve bunları zaman sınırlamaları içinde ele almak önemlidir. Bu şekilde, daha fazla sonuç elde etmek ve başarıyı hızlandırmak mümkündür.

 3. Esneklik: Eğitim ve kariyer gelişiminde esneklik sağlamak, öğrenme sürecini daha verimli ve keyifli hale getirir. Öğrenciler ve profesyoneller, esnek çalışma saatleri ve sürelerle ders çalışma, proje veya iş süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetebilirler.

 4. Prokrastinasyonu Önleme: Parkinson'un Yasası, prokrastinasyonun zaman yönetimi ve başarı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyar. Bu nedenle, süre kısıtlamaları ve hedefler belirleyerek prokrastinasyonu önlemek ve başarıyı hızlandırmak önemlidir.

 5. Delegasyon ve İşbirliği: Eğitim ve kariyer gelişiminde, işleri etkili bir şekilde dağıtmak ve işbirliği yapmak önemlidir. Grup çalışmaları, projeler ve ekip görevlerinde, görevlerin doğru kişilere ve zamanlarda atanması, başarıyı hızlandırır ve verimliliği artırır.

 6. Sürekli İyileştirme ve Geri Bildirim: İş ve eğitim süreçlerinde, sürekli iyileştirme ve geri bildirim almak önemlidir. Parkinson'un Yasası'na göre, süre kısıtlamaları ve hedefler belirleyerek daha hızlı başarı elde edilebilir. Ayrıca, geri bildirimler, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için kritik bir role sahiptir.

 7. Stres Yönetimi ve İş-yaşam Dengesi: Parkinson'un Yasası, stres yönetimi ve iş-yaşam dengesi için de önem arz etmektedir. Esnek ve kısıtlı sürelerle çalışmak, çalışanların stres düzeylerini düşürür ve iş-yaşam dengesini sağlamalarına yardımcı olur. Bu sayede, çalışanlar daha mutlu, sağlıklı ve başarılı olabilirler.

 8. Teknoloji ve Araçlarla Zaman Yönetimi: Parkinson'un Yasası'nı uygularken, teknoloji ve araçlardan da yararlanılabilir. Örneğin, zaman yönetimi uygulamaları, görev listeleri, takvimler ve hatırlatıcılar kullanarak, süre kısıtlamaları ve hedefler belirlenebilir ve işler daha etkili bir şekilde yönetilebilir.

 9. Esnek ve Uzaktan Çalışma: Günümüzün çalışma ortamında, esnek ve uzaktan çalışma imkanları giderek daha yaygın hale gelmektedir. Parkinson'un Yasası, bu yeni çalışma modellerinde de uygulanabilir. Esnek ve uzaktan çalışma saatleri, çalışanların zamanlarını daha verimli kullanmalarına ve iş-yaşam dengesini sağlamalarına yardımcı olur.

 10. Mentorluk ve Koçluk: Parkinson'un Yasası'nı uygulamak için mentorluk ve koçluk hizmetlerinden de faydalanılabilir. Mentorlar ve koçlar, bireylerin zaman yönetimi, önceliklendirme ve hedef belirleme konularında destek sağlarlar. Bu sayede, bireyler başarıyı daha hızlı yakalayabilir ve profesyonel gelişimlerini hızlandırabilirler.

Sonuç olarak, Parkinson'un Yasası, iş ve kişisel yaşamda başarının anahtarını sunar. Bu yasa, zaman yönetimi, verimlilik, stres yönetimi ve iş-yaşam dengesi açısından önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bireyler, bu yasanın stratejilerini ve uygulamalarını kullanarak, yaşamlarının her alanında daha başarılı ve mutlu olabilirler.

Parkinson'un Yasası zaman yönetimi iş verimliliği Cyril Northcote Parkinson süre baskısı iş yükü çalışanlar yöneticiler etkili planlama prokrastinasyon önceliklendirme hedef belirleme esnek çalışma saatleri iş-yaşam dengesi eğitim kariyer gelişimi sürekli iyileştirme stres yönetimi teknoloji mentorluk koçluk.
Öğretim Görevlisi
Dr. Hakan Eser Artun
Öğretim Görevlisi

Dr. Hakan Eser Artun, 2001 yılından bu yana yönetim alanında dersler veren ve araştırmalar yürüten bir işletme akademisyenidir. Dr. Artun'un çalışmaları Journal of Business Ethics, European Journal of International Management ve Thunderbird International Business Review gibi önde gelen dergilerde yayımlanmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü, üzerinde metin bulunan bir saati göstermektedir. Saat çerçevenin ortasındadır ve yakın çekimdir. Saatin beyaz bir yüzü ve mavi bir ibresi vardır. Saatin solunda koyu bir yüzey üzerinde beyaz bir kurdele yer almaktadır. Saatin üzerinde bir insanın yüzünün bulanık bir görüntüsü vardır. Saatin altında kahverengi zemin üzerine beyaz bir metin, saatin sağında ise mavi zemin üzerine beyaz bir metin yer almaktadır. Saatin üst kısmında ise gri bir yüzey üzerinde beyaz bir harf yer alıyor. Görüntü sıcak ama canlı bir tona sahiptir.
Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi Teknikleri

17 Ekim 2019
Bir kadın bir saatin üzerine tırmanırken görülüyor, sol kolu yukarı uzanıyor ve yan tarafa tutunuyor. Sağ kolu havada, sanki kendini dengelemeye çalışıyormuş gibi. Beyaz bir gömlek, mavi kot pantolon ve bir çift spor ayakkabı giymektedir. Saçları at kuyruğu şeklinde arkaya toplanmış. Odaklanmış ve kararlı görünüyor, yüz ifadesi saatin tepesine ulaşmaya kararlı olduğunu gösteriyor. Saat eski bir saat, klasik bir tasarımı ve karmaşık detayları var. Saatin akrep ve yelkovanı durmuş, bu da kadının zamanın içinde donup kaldığını düşündürüyor. Kadın bir merdivenin tepesindedir ve ayakları saatin akrep ve yelkovanına sağlam bir şekilde basmaktadır. Görüntünün arka planı bulanıktır ve odak noktasının kadın ve saat olduğunu göstermektedir.
Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi Neden Önemli?

25 Eylül 2019
Siyah yüzlü ve gümüş ibreli beyaz bir saati tutan bir kişinin elinin yakın plan çekimi. Saatin ön yüzünde saatleri gösteren küçük siyah rakamlar vardır ve gümüş ibreler saat 11 pozisyonunu göstermektedir. Kişinin eli hafifçe bronzlaşmış ve arka plan odak dışıdır. Bu görüntü, zamanın geçtiği ve dakik olmanın önemi kavramını aktarmaktadır.
Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi Başarı Sağlar mı?

15 Ağustos 2019
Bir kişi, üzerinde siyah rakamlar olan yuvarlak, beyaz bir saat tutuyor ve yüzünü bununla kapatıyor. Kısa, koyu renk saçları vardır ve beyaz bir gömlek giymektedir. Saat ellerinin arasında tutulmaktadır, eller ve saat odaktadır ve kişinin yüzü saatin arkasında yumuşak odaktadır. Arka planda bir dizüstü bilgisayar, açık, beyaz ekranlı ve altta siyah tuşlar var. Sağda bir elma, üstte parlak kırmızı bir sapı ve altta biraz daha koyu bir kırmızısı var. Elmanın altında açık bir kitap, sayfaları parlak sarı. Kitabın solunda açık bej renkli, açık yeşil süslemeli ve beyaz kapaklı bir kalemlik var. Kalemliğin yanında, çeşitli renkli kalemlerle dolu bir fincan var.
Başarı

Başarının Yolu Zaman Yönetimi

16 Mayıs 2019
Bir grup saat, bir dizüstü bilgisayarın önünde bir sıra halinde dizilmiştir. En öndeki saat, siyah kadranlı ve beyaz çerçeveli gümüş bir analog saattir. Dizüstü bilgisayarın sol tarafında beyaz kadranlı ve üç gümüş düğmeli siyah bir kronometre bulunmaktadır. Dizüstü bilgisayarın sağında siyah kadranlı ve gümüş ibreli altın bir saat bulunmaktadır. Bunların arkasında daha küçük, siyah yüzlü, gümüş ibreli ve üstünde küçük siyah beyaz bir logo bulunan ikinci bir altın saat yer almaktadır. Arka planda daha da küçük, beyaz yüzlü ve siyah ibreli üçüncü bir saat var. Tüm saatler aynı saate ayarlanmıştır.
Zaman Yönetimi

Etkili Zaman Yönetimi Taktikleri

04 Kasım 2019
Takım elbiseli ve kravatlı bir adam elinde yuvarlak bir saat tutmaktadır. Saatin iki ibresi vardır ve bunlardan biri gökyüzüne doğru bakmaktadır. Adamın düzgün kesilmiş bir sakalı vardır ve takım elbisesi koyu renkli bir kumaştan yapılmıştır. Kravatı açık yeşil renktedir ve küçük beyaz dairelerle desenlidir. Yüzünde ciddi bir ifade var ve saate konsantre olmuş durumda. Arka planda beyaz bir duvar ve birkaç sandalye görülüyor.
Zaman Yönetimi

İş Hayatında Etkin Zaman Yönetimi

26 Haziran 2019