AnasayfaBlogEtkin Karar Vermenin Önemi
Karar Verme

Etkin Karar Vermenin Önemi

27 Ekim 2021
Bu fotoğraf bir kadın ve erkeğin taştan yapılmış heykelinin yakın plan çekimini gösteriyor. Adam başını ellerinin arasına almış kameraya bakmaktadır. Gözleri derin düşüncelere dalmış ya da derin bir keder anı yaşıyormuş gibi kapalı. Yüz hatları yumuşak ve narin ama aynı zamanda güçlü ve kararlı. Elleri birbirine sıkıca kenetlenmiş, yoğun konsantrasyon ya da endişe duygusunu yansıtıyor. Kadın arkasında durmuş, kolunu rahatlatıcı bir jestle adamın omzuna dolamış. Kadın yan tarafa bakıyor, gözleri uzaktaki bir şeye odaklanmış. İfadesi anlayışlı ve güven verici. Birlikte, bir kriz anında güçlü bir arkadaşlık ve anlayış imgesi yaratıyorlar.
Etkin Karar Verme ÖzellikleriEtkin Karar Verme TeknikleriEtkin Karar Vermeyi Engelleyen Faktörler
Bilgi sahibi olmaKonuya dair tüm faktörlerin bilgisini edinmekKonu hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak
İnisiyatif almakSorumluluklarına sahip çıkıp, aktif rol üstlenmekÇok fazla bilgiye sahip olmak
Önerilere açık olmaBaşkalarının görüş ve önerilerini almakToplu karar vermekte zorlanmak
Seçici davranmaKonuyla alakalı bilgi toplamakKazanılmış ilgi alanlarının çevresinde toplanmak
Ayrıntılara önem vermeTüm seçenek ve alternatifleri araştırmakBir kişinin karar vermede sorumluluk alamaması
Zaman faktörünü etkin kullanmaFırsatlardan faydalanmayı iyi bilmekKarar verme sürecine geçmeden daha fazla bilgi isteniş olması
Esneklik göstermeYeni kavram ve fikirlere açık olmakHerhangi bir kararın hiçbir karar alınmamasından iyi olmaması
Yerinde yargılamaDuruma göre özenli bir araştırma yapmaBilgi toplama aşamasında kesin bir zaman çizelgesi belirlememek
Hesaplı risk alırFarklı alternatiflerin risk ve sonuçlarını tartmakKazanılmış ilgi alanlarının açıkça ifade edilmemesi
Benlik bilincine sahip olmaKendi becerilerinin, kendi alanlarının ve önyargılarının bilincinde olmakKonu hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak veya çok fazla bilgiye sahip olmak

İnsanlar genellikle karar vermeyi zor bulsalar da ne yazık ki, hepimiz yaşamımızın her döneminde kararlar vermek zorundayız. Öğle yemeğini nerede yiyeceğiz gibi önemsiz konulardan, nerede ve ne zaman çalışacağımız ve kiminle evleneceğiniz gibi, yaşamı değiştiren uzun soluklu kararlara kadar. Kısaca tanımlayacak olursak, iki veya daha fazla seçenek arasından seçim yapma eylemine karar verme süreci diyebiliriz.

Kararlar sezgisel ve gerekçeli olarak ya da her ikisi ile birlikte hareket ederek, verilebilir. Etkin karar verme ise kişisel olduğu kadar örgütsel düzeyde kararlarda da etkili olmalıdır. Etkin karar verebilmek için bazı teknik bilgilere sahip olmak gerekir.

Bunun için eğitimlerden yararlanabilirsiniz. Etkin karar verme teknikleri hakkında edineceğiniz bilgiler sayesinde daha mutlu bir yaşam sürebilirsiniz. Yazımızda etkin karar vermenin önemi üzerinde durduk.

Etkin Karar Verme Teknikleri Eğitimi

Etkin Karar Verebilen Bir Kişinin Özellikleri Nelerdir?

Bazı insanlar sanki doğuştan karar vermeye alışıkmış gibi bir izlenim uyandırır. Peki, bu kişinin etkili karar vermesini oluşturan durum ne olabilir? Büyük bir ihtimalle kararlarını verirken güven ve beceri faktörü devrededir. Verdiği kararların çoğu başarı ile sonuçlanır. Bu karar verme becerisi neye bağlıdır? Araştırmalara göre etkin verme becerisi gösteren kişilerin ortak özellikleri aşağıdaki gibidir.

 • Bilgi sahibidir; doğru ve yerinde kararlar alabilmek için en önemli ihtiyaç ilgili konuya dair tüm faktörler hakkında enine boyuna bilgi sahibi olmaktır.

 • İnisiyatif almak; etkin karar verebilen kişiler, karar verme sürecini başlatıp sonuna kadar sorumluluklarına sahip çıkarlar. Olayların iyileştirilmesinde aktif bir rol üstlenir.

 • Önerilere açıktır; etkin kararlar alabilen kişiler, başkalarının da yardımına gereksinim duyabileceğinin bilincindedir. Karar verme sürecine katkısı olabilecek bireyleri belirleyip onların görüş ve önerilerini almayı seçer.

 • Seçici davranır; Etkin kararlar alabilen kişiler pek çok gerçek ve rakamlar arasında sıkışıp kalmak yerine konuyla doğrudan alakalı olan bilgi toplama arayışı içine girmeyi seçer.

 • Ayrıntılara önem verir; etkin karar verebilen kişiler tüm seçenek ve alternatifleri araştırıp hepsini göz ardı etmeden en iyi seçimi bulmaya özenle yaklaşır.

 • Zaman faktörünü etkin kullanma; etkin kararlar alabilen kişiler var olan durumu değerlendirirken uygun koşullarda ortaya çıkan fırsatlardan faydalanmayı iyi bilir. Bir kararın doğru ve yerinde olması için, prosedürlere göre alınmış olması gerekli değildir. Bazı durumlarda çok acil karar almanız da gerekebilir. Etkin karar veren kişiler, duruma göre özel faktörleri gözden geçirirken çok titiz bir yargılamada bulunur.

 • Esneklik gösterir; Etkin karar verebilen kişiler yeni kavram ve fikirlere açıktır. Daha iyi bir sonuç elde edeceklerine güvendiklerinde, yollarını değiştirip farklı bir yaklaşım denemeyi külfet olarak görmezler.

 • Yerinde yargılama; verilen bir kararın sağlıklı olması için, prosedürlere göre alınmış olması gerekli değildir. Bazı durumlarda çok acil karar almak gerekebilir. Etkin karar veren kişiler duruma göre özenli bir araştırma yaptıktan sonra değerlendirmeye geçer.

 • Hesaplı risk alır; farklı alternatiflerin risk ve sonuçlarını tartmalı ve olumlu ya da olumsuz doğacak sonuçlar kabul edilmelidir.

 • Benlik bilincine sahiptir; etkin karar verebilenler, kendi becerilerinin, kendi alanlarının ve önyargılarının bilincindedir.Etkin Karar Vermeyi Önleyebilecek Faktörler Nelerdir?

 • Yeterli Bilgiye sahip olmamak; eğer ilgili konu hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz, verdiğiniz kararın herhangi bir temele dayanması çok düşüktür. Zaman çok az olsa bile kararınızı bildirmek için gerekli verileri toplamak için daha geniş bir zaman ayırmalısınız. Gerekirse, hangi bilgilerin öncelikli olduğuna karar vererek, bilgi toplamaya önem verin.

 • Çok fazla bilgiye sahip olmak; karşıt bir sorun, ancak şaşırtıcı oranda sık görülür. Bir konunun olumlu olumsuz her bir detayı hakkında gereğinden fazla bilgiye sahip olmak şeklinde açıklanır. Buna bazen analiz felci de denir. Aynı zamanda karar sürecine geçmeden önce daha fazla bilgi görmek isteyen katılımcılar ile birlikte karar vermeyi ertelemek için bir taktik şeklinde de devreye girebilir. Bu sorun genellikle, hangi bilgilerin gerçekten ve önemli olma sebebine karar vermek için, herkesi bir araya getirmeyi gerektirir. Bilgi toplama aşaması da dahil olmak üzere, karar verme için kesin bir zaman çizelgesi belirleyerek çözümü sağlanabilir.

 • Çok fazla insan içermesi; toplu karar vermek daima zordur. Herkesin sahip olduğu görüşler ve değerler vardır. Bu görüşlerin ne olduğu ve neden önemli olduğunu bilmek önemlidir. Ancak, bir kişinin karar vermede sorumluluk alması çok önemlidir. Bazen herhangi bir karar, hiçbir karar alınmamasından iyidir.

 • Kazanılmış ilgi alanlarına sahip olmak; karar verme süreçleri genellikle kazanılmış ilgi alanlarının çevresinde toplanır. Bu kazanılmış ilgi alanları genellikle açıkça ifade edilmeyebilir ancak çok önemli bir tıkanıklık olarak görülebilir. Açık bir şekilde ifade edilmediklerinden, onları net bir şekilde tanımlamak kolay olmaz ve bu nedenle bunları ele almak da zor olur. Ancak bazen benzer bir pozisyondaki işlemin dışında kalan biriyle keşfederek yapmak daha başarılı sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, süreci desteklemek için genellikle bir dış yardımcı faydalı olabilir.

 • Duygusal faktörler; kişiler genellikle statükoya çok bağlıdır. Kararlar, pek çok insanın zor ulaştığı değişim olasılığını içerir.

 • Duygusal olmayan faktörler; bazen bir karar vermek oldukça zorlayıcı olabilir. Çünkü bir şekilde karar verdiğinizde diğerini umursamıyor olursunuz. Bu durumda, yapılandırılmış bir karar verme sürecine girmek belki de daha önce düşünmemiş olduğunuz bazı eylemlerin gerçek artılarını ve eksilerini belirleyerek yardım edebilir. Bu sorunların çoğu, yapılandırılmış bir karar alma süreci ile aşılabilir.

Yardımcı olabilecek bazı öneriler;

 1. Daha karmaşık kararları daha basit bir şekilde düşünmek,

 2. Herhangi bir kararın nasıl alındığını görmeye çalışmak,

 3. Son teslim tarihlerine uyabilmek için karar vermeyi planlayın.

 4. Basit kurallardan son derece karmaşık kurallara kadar pek çok farklı karar verme tekniği bulunmaktadır. Kullanılan yöntem ise alınacak kararın niteliği ve ne kadar karmaşık olduğu ile ilgilidir. Bu teknikleri doğru bir şekilde kullanmak ve etkin kararlar alabilmek için Enstitü tarafından sunulan Etkin Karar Verme Teknikleri Eğitimi hakkında bilgi sahibi olmalısınız.


Bilgi sahibi olma, Konuya dair tüm faktörlerin bilgisini edinmek, Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak, İnisiyatif almak, Sorumluluklarına sahip çıkıp, aktif rol üstlenmek, Çok fazla bilgiye sahip olmak, Önerilere açık olma, Başkalarının görüş ve önerilerini almak, Toplu karar vermekte zorlanmak, Seçici davranma, Konuyla alakalı bilgi toplamak, Kazanılmış ilgi alanlarının çevresinde toplanmak, Ayrıntılara önem verme, Tüm seçenek ve alternatifleri araştırmak, Bir kişinin karar vermede sorumluluk alamaması, Zaman faktörünü etkin kullanma, Fırsatlardan faydalanmayı iyi bilmek, Karar verme sürecine geçmeden daha fazla bilgi isteniş olması, Esneklik gösterme, Yeni kavram ve fikirlere açık olmak, Herhangi bir kararın hiçbir karar alınmamasından iyi olmaması, Yerinde yargılama, Duruma göre özenli bir araştırma yapma, Bilgi toplama aşamasında kesin bir zaman çizelgesi belirlememek, Hesaplı risk alır, Farklı alternatiflerin risk ve sonuçlarını tartmak, Kazanılmış ilgi alanlarının açıkça ifade edilmemesi, Benlik bilincine sahip olma, Kendi becerilerinin, kendi alanlarının ve önyargılarının bilincinde olmak, Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak veya çok fazla bilgiye sahip olmak
etkin karar verme teknikleri etkin karar verme teknikleri eğitimi etkin karar verme
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu yakın çekimde parlak kırmızı rujlu ve eli çenesinde olan bir kadın görülüyor. Uzun sarı saçları yüzünü çerçevelerken, gözleri kısmen görülebiliyor. Kırmızı beyaz çizgili bir gömlek giyen kadının dudakları koyu renkle belirginleştirilmiş. Burnu hafifçe kalkık ve boynu arka planda görülebiliyor. Resim düşünceli bir anı yakalıyor; kadın düşünceli görünüyor ve eli çenesinde. Dudakları hafifçe ayrılmış ve genel ifade bir sakinlik.
Karar Verme

Karar Verme Yöntemleri Nelerdir?

31 Mayıs 2019
Şık takım elbiseli bir adam başı öne eğik, havaya kaldırdığı elinde bir sprey kutusu ile durmaktadır. Mavi kravatının altına beyaz bir gömlek, özel dikim siyah bir blazer ceket ve siyah bir pantolon giymiştir. Saçları düzgünce taranmıştır ve kafasına sprey sıkarken gözleri konsantrasyon içinde kapalıdır. Arka plan basit bir desene sahip nötr bir duvar. Ciddi ifadesine rağmen duruşu kendinden emin ve hareketlerini kontrol ediyor gibi görünüyor.
Karar Verme

Sağlıklı Karar Verme Yöntemleri

28 Haziran 2019
Bir adam, oklarla sağ tarafı işaret eden bir tabelanın üzerinde durmaktadır. Kravat takmış ve gömlek giymiştir ve kolları iki yanındadır. İleriye bakmaktadır ve yüz ifadesi ciddidir. Üzerinde durduğu tabelada sağa bakan iki büyük ok var ve üzerinde SAĞA GİT yazıyor. Arka planda arabaların ve otobüslerin geçtiği bir sokak köşesinde duruyor. Gökyüzü mavi, bulutlar var ve uzaktaki ağaçlar pitoresk bir manzara sunuyor. Adam kararlı görünüyor, sanki okların yönüne bakmaya ve bir hamle yapmaya hazır gibi.
Karar Verme

Sayısal Karar Verme Teknikleri

01 Aralık 2020
Bir grup insan, ortasında bulut şeklinde kesilmiş beyaz bir kağıt bulunan ahşap bir masanın etrafında oturmaktadır. Masanın ön tarafındaki kadın başını ellerinin arasına almış, sol taraftaki kişi ise başını eğmiş ve ellerini birbirine kavuşturmuş. Başka bir kişinin başı masanın üzerinde ve elleri başının üzerindedir. Masanın en ucunda başka bir kişi oturmaktadır. Onların sağındaki bir kişi başını bir bankın üzerine koymuş, bir başkası ise ellerini birbirine kavuşturmuştur.
Karar Verme

Yönetsel Karar Verme Teknikleri

02 Aralık 2020