AnasayfaBlogEkonomist Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?
Meslekler

Ekonomist Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?

03 Temmuz 2021
Takım elbiseli bir adam sandalyede oturmuş kitap okuyor. Siyah bir takım elbise, açık mavi bir gömlek giymiş ve bordo bir kravat takmıştır. Yüzü okurken odaklanmış ve yoğundur, gözleri kitaba odaklanmıştır. Elleri açık ve kitabı iki eliyle tutuyor, biri sol sayfada diğeri sağ sayfada. Duruşu diktir ve rahat bir pozisyonda oturmaktadır. Gözlük takıyor ve saçları düzgünce taranmış. Kitap kalındır ve altın harflerle yazılmış kahverengi deri bir kapağı vardır. Arkasında odaya doğal ışık giren bir pencere var.
Ekonomistin GörevleriEkonomistin İşlevleriEkonomistin Yaptığı İşler
Kurumsal firmalara, yerel yönetimlere, kamu veya özel kuruluşlara ekonomi üzerine danışmanlık yapmakPiyasa eğilimleri üzerine yorum yapmak ve tahminlerde bulunmakGeçmişteki ve günümüzdeki ekonomik sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulunmak
Şehircilik, kalkınma, eğitim, çevre, sağlık vb. alanları ekonomik açıdan analiz etmekTasarruf politikalarında yerel yönetimlere ve diğer kuruluşlara yardımcı olmakEkonomik sorunları çözmek veya minimize etmek için çözüm önerileri sunmak
İstihdam düzeyi, faiz oranları, vergilendirme alanlarında araştırma ve incelemeler yapmakArz ve tüketim konusunda yenilemeyen kaynakların analizini yapmakAkademik dergilerde ve medya platformlarında görüşlerini beyan etmek
Üretilen mal, hizmet ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması için planlama yapmakBir ekonomi teorisi üzerine çalışıp, geliştirmek ve uygulamakKar amacı gütmeyen kuruluşların gelişmesinde önemli rol oynayan ekonomik ilişkileri anlamak ve kullanmak
Kalkınma planlarını hazırlamak ve bu planları hükümet ve işbirlikçileri ile paylaşmakÇalıştığı şirketin karını en üst düzeye çıkarmak için tüketici talepleri ve satışları analiz etmekEkonomik analiz ve veri toplama işlerini yürütmek ve bu verileri toplumsal fayda sağlamak için kullanmak

Son yıllarda ülke sorunlarının başında olan ve sürekli televizyon, internet, sosyal medya gibi alanlarda konuşulan bir konu var: ekonomi. Ülkemizin son yıllarda yaşadığı sorunların başında ekonomi alanı gelmektedir. Bu yüzden sürekli televizyonda, internette vb. platformlarda ekonomi konusu konuşulmaktadır. Ekonomi alanında uzman olan kişiler de canlı yayınlara katılarak görüşlerini beyan ederler. Son yıllarda arşivleri kurcalarsanız sürekli haber kanallarında bu uzman kişileri görürsünüz. Hatta bu uzmanlar gelecek yıllarda da ekranlarda olmaya devam edecektir. Peki, bu uzmanlar kimdir? Bu uzmanlar ekonomist olarak adlandırılır. Diğer adıyla iktisatçı olarak da tanımlanırlar.

Ekonomist ya da diğer adıyla iktisatçı, televizyon ve internette görüş beyan etme dışında kamu ve özel sektörde çalışmalarını sürdürür. Özellikle dünyaca ünlü Türk iktisatçı kişiler bulunur. Akademik anlamda da yaptığı çalışmalar ile adından söz ettirmektedirler. Peki, sürekli bahsettiğimiz ekonomist veya iktisatçı nedir? Sosyal bilimlerin en önemli disiplinlerinden biri olan ekonomi alanında uzmanlaşan kişilere denir. Toplum nezdinde ekonomistler, enflasyon, günlük faiz oranları, istihdam, istatistik, kar ve zarar ilişkisi, kripto para, enerji maliyeti gibi alanlarda çalışan kişiler olarak görülürler. Evet, bunların yanında yaptıkları bir yığın iş daha vardır.

Ekonomist, kalkınma, çevre, şehircilik, sağlık, eğitim vb. birçok alanda yönetimsel olarak planlamaya ve karar vermeye yardımcı olan kişidir. Günümüz ekonomik sorunlarıyla ilgilenerek toplumu bilinçlendirme çabası olan kişidir. Bu yüzden sürekli olarak televizyon, gazete, dergi ve internette bir ekonomistin yazısı ve görüşüne çok sık rastlarız. Özellikle ülkemizin son yıllarda yaşadığı ekonomik anlamdaki sıkıntılardan dolayı bizim ülkemizde bu görüşlere daha sık rastlarız. Yazıya giriş yaptıktan sonra şimdi hep beraber bu konuyu detaylı olarak inceleyelim.

Ekonomist Nedir?

En genel tanımıyla ekonomi alanında uzman kişiye denir. Ekonominin herhangi bir alanında ekonomik sorunlar hakkında bilgi veren ve araştırma yapan kişidir. Kaynakların, malların ve hizmetlerin üretimini ve dağıtımını inceleyen aynı zamanda bunun üzerine inceleme yapan kişidir. Günümüzde az olan kaynakların kullanılarak bireylerin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak için çaba sarf eden kişidir. Aynı zamanda bireylerin bitmek bilmeyen ihtiyaçlarını elde var olan hangi kaynaklardan karşılanabilir olduğunu belirleyen kişidir.

Ekonomist, başta sağlık, siyaset, eğitim, kalkınma, şehircilik gibi alanlarda karar alınmasına yardımcı tavsiyelerde bulunan kişidir. Bunun yanında ekonomistler yönetimsel anlamda karar alınmasında da tavsiyelerde bulunurlar. Pratik anlamda bilgi sağlayabilmek için ekonomik kavram, teori ve analitik teknik kullanan kişidir. Yaptığı çalışmalar ile toplumsal fayda sağlayan kişi olarak da tanımlanabilir. Özetleyecek olursak ekonomistler, veri toplayıp analiz yaparlar, trendleri araştırır ve ekonomik sorunları değerlendirir. Aynı zamanda kaynak, hizmet ve malların üretim ve dağıtım aşamalarını incelerler. Konu başlığı hakkında bilgi verdikten sonra ekonomistin görevi üzerine bilgi sahibi olalım.

Ekonomist Ne İş Yapar?

 • Kurumsal firmalara, yerel yönetimlere, kamu ya da özel kuruluşlar başta olmak üzere birçok işverene ekonomi üzerine danışmanlık yapmak ekonomistin görevi arasında yer alır.

 • Ekonomistin görevi arasında piyasa eğilimleri üzerine yorum yapmak ve tahminde bulunmak yer alır.

 • Ekonomistin görevi arasında geçmişteki ve günümüzdeki ekonomik sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulunmak yer alır.

 • Şehircilik, kalkınma, eğitim, çevre, sağlık vb. birçok alanı ekonomik açıdan analiz etmek ekonomistin görevi olarak görülür.

 • Yerel yönetimler başta olmak üzere birçok kuruluşa tasarruf politikalarında yardımcı olmak ekonomistin görevi olarak kabul edilir.

 • Yaşanan ekonomik sorunları çözmek veya sorunları en aza indirmek için çözüm önerileri sunmak ekonomistin görevi olarak kabul edilir.

 • İstihdam düzeyi, faiz oranları, vergilendirme alanlarında araştırma ve incelemelerini paylaşır.

 • Var olan yenilemeyen kaynakların arz, tüketimi konusunda analiz yapar ve bunu paylaşır.

 • Yenilebilir kaynakların tahmini olarak üretimi ve tüketimi konusunda analiz yapmak ekonomistin görevi olarak kabul edilir.

 • Akademik dergilerde, medya platformlarında vb. yerlerde görüşlerini beyan eder.

 • Üretilen mal, hizmet ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması için planlama yapar.

 • Bir ekonomi teorisi üzerine çalışıp bu teoriyi geliştirmek için çaba sarf eder. Hatta bir teoriyi uygulayabilir.

 • Ekonomik ilişkileri anlayabilme yeteneklerini kullanarak kar amacı gütmeyen kuruluşların gelişmesinde önemli rol oynar.

 • Kalkınma planlarını gerekli ilkelere uygun olarak hazırlar ve bunları hükümet, işbirlikçileri vb. ile paylaşır.

 • Çalıştığı şirketin karını en üst düzeye çıkarmak için tüketici talepleri ve satışları analiz eder.

 • Ekonomist, yaptığı ekonomist analizinde istatistik, hesap ve matematikte yer alan ileri konulardan faydalanırlar.

 • İş piyasasında yaşanan değişmeler ile toplumun iş gücü ihtiyacını belirlemek ekonomistin görevi olarak kabul edilir.

 • Özetleyecek olursak, hammadde ve insan gücü kaynaklarının en karlı şekilde ürüne dönüştürülmesi için plan yapar. Buna paralel olarak üretilen mal veya ürünlerin de tüketiciye ulaştırılması için çalışma yapar.

Ekonomist ya da diğer adıyla iktisatçı olan kişilerin yaptıkları görevler yukarıda belirtilmiştir. Bir iktisatçı, Merkez Bankası, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, işletmeler, yerel yönetimler, sigorta şirketleri, bankalar, lobiler, STK’lar, muhasebe departmanı, satış ve pazarlama ve daha fazlası yerde ve alanda çalışabilir. Ekonomistin yaptığı ve çalıştığı alanları öğrendikten sonra ekonomist maaşları hakkında bilgi sahibi olalım.

Ekonomist Nasıl Olunur?

İktisatçı olmak isteyen kişiler üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden ekonomi ya da işletme bölümünü bitirmelidir. Bunların yanında ilgili bölümlerden mezun olarak da bu mesleği yapabilirsiniz. Sadece okulda ilgili bölümleri okuyarak değil de bunun yanında bazı niteliklere de sahip olmak gerekir. Bunlar;

Kurumsal firmalara, yerel yönetimlere, kamu veya özel kuruluşlara ekonomi üzerine danışmanlık yapmak, Piyasa eğilimleri üzerine yorum yapmak ve tahminlerde bulunmak, Geçmişteki ve günümüzdeki ekonomik sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulunmak, Şehircilik, kalkınma, eğitim, çevre, sağlık vb alanları ekonomik açıdan analiz etmek, Tasarruf politikalarında yerel yönetimlere ve diğer kuruluşlara yardımcı olmak, Ekonomik sorunları çözmek veya minimize etmek için çözüm önerileri sunmak, İstihdam düzeyi, faiz oranları, vergilendirme alanlarında araştırma ve incelemeler yapmak, Arz ve tüketim konusunda yenilemeyen kaynakların analizini yapmak, Akademik dergilerde ve medya platformlarında görüşlerini beyan etmek, Üretilen mal, hizmet ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması için planlama yapmak, Bir ekonomi teorisi üzerine çalışıp, geliştirmek ve uygulamak, Kar amacı gütmeyen kuruluşların gelişmesinde önemli rol oynayan ekonomik ilişkileri anlamak ve kullanmak, Kalkınma planlarını hazırlamak ve bu planları hükümet ve işbirlikçileri ile paylaşmak, Çalıştığı şirketin karını en üst düzeye çıkarmak için tüketici talepleri ve satışları analiz etmek, Ekonomik analiz ve veri toplama işlerini yürütmek ve bu verileri toplumsal fayda sağlamak için kullanmak
Ekonomist Ekonomist nedir Ekonomist ne iş yapar Ekonomist maaşları Ekonomist nasıl olunur
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir adam, birkaç rafı olan uzun ahşap bir kitaplığın önünde duruyor. Gözlük takıyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Gri bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giyiyor. Kitaplığın kenarları boyunca uzanan beyaz bir şerit vardır. En alt rafta, tabağı olan beyaz bir fincan var. Adamın üzerinde yuvarlak ampullü bir aydınlatma armatürü var. Kitaplığın sağ tarafında, bir kitap rafının bulanık bir fotoğrafı var.
Ne Demek?

Entelektüel Ne Demek?

22 Kasım 2020
Uzun siyah saçlı bir kadın gümüş bir madeni paranın önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade vardır ve madeni para ellerinin arasında havaya kaldırılmıştır. Kollarını iki yana açmış ve gözleri madeni paraya odaklanmış. Madeni para ışıkta parıldıyor ve detayları görülebiliyor. Kadın beyaz yakalı siyah bir elbise giymiş ve saçlarını topuz yapmış. Arka plan bulanıktır ve görüntünün odağı kadın ve madeni paradır. Bu fotoğraf madeni paranın ne getireceğine dair beklenti anını yakalıyor.
Bölümler

İktisat Mezunu Ne İş Yapar?

09 Mayıs 2022