AnasayfaBlogÇalışanı İstifaya Zorlayabilecek Durumlar
İstifa

Çalışanı İstifaya Zorlayabilecek Durumlar

16 Ocak 2019
Çalışanı İstifaya Zorlayabilecek Durumlar

Bireylerin çalıştığı iş yerinde, asgari düzeyde beklentilerin karşıladığı durumlarda, iş yerinden ayrılma ihtimali azalmaktadır. Buradaki beklenti kavramını maddi ve manevi olarak iki bölüm halinde düşünebiliriz. Bu ikili ayırımda, maddi (iş ile ücret arasındaki orantı, sosyal haklar, v.s.)  beklentiler her zaman ağır basmaktadır. Bu doğal bir durumdur çünkü bireyin amacı öncelikle hayatını idame ettirmek daha sonra da refah düzeyini yükseltmektedir. Bunun yanı sıra, bireyin çalıştığı şirkette manevi (takdir görme, hafta tatillerine riayet, fazla mesainin uzunluğu, v.s.) tatmini de sağlıyor olması önemlidir.

İstifaya Zorlayan Sebepler Neler?

Dolayısı ile çalışan bireyin, yukarıda da belirtildiği üzere, asgari oranda beklentileri karşılanıyorsa istifa etmenin bir anlamı olmayacaktır. Ancak bireyi istifa noktasına getirecek pek çok farklı durum olabilir. Bunlarda belli başlıcalarını sıralamak gerekirse ;

  • Bireyin hayatındaki yapısal değişiklikler,  (taşınma mecburiyeti, hastalık, v.s.)

  • İş yerinde meydana gelen yapısal değişiklikler, (şirketin konumunda değişiklik, v.s.)

  •  Psikolojik yıldırma/şiddet (mobbing)

  • Şirket politikalarındaki belirsizlik ve düzensizlik

  • Diğer çalışanlar veya yöneticiler ile geçinememe

  •  Şirkette yükselme şansının olmaması

  • Maddi tatminsizlik

Yukarıda belirtilen ilk iki madde haricinde, diğer durumlardan biri veya birkaçı aynı anda oluştuğunda, istifa kararı verilmeden önce alternatife adımlar atılabilir. Hızlı ve aşırı duygusal kararlar vermek yerine, oluşabilecek sonuçların en azında bir kısmını öngörmeye çalışmak – ki bütün olasılıkları hesaplamak mümkün değildir -  ve karar alırken bu sonuçların farkında olarak adım atmak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

İstifa etmek, bazı durumlar hariç ( 1999 ve öncesi SGK girişli olunması, kadın çalışanlar için evlendikten en geç 360 gün içerisinde işten ayrılabilme, gibi) Kıdem Tazminatı hakkından vazgeçmek anlamına gelmektedir. Bu durumda, çalışılan yıl üzerinden hesaplanan ( Ocak – Haziran 2019 dönemi için tavan 6.017,60 TL’dir) kıdem tazminatından, örneğin üç yıl için ve brüt 5.000 TL ücret karşılığı olarak yaklaşık 15.000 TL’den vazgeçmiş olursunuz. Elbette belirtmek gerekir ki, çalışanın içinde bulunduğu durumun vazgeçilen kıdem tazminatı ile karşılanamayacağı kadar kötü de olabilir.

İstifa Etmeden Önce Gözden Geçirmeniz Gerekenler Neler?

İstifa zor bir karardır. Bu yüzden istifa etmeden önce bilmeniz gerekenlere bir göz atın.

Psikolojik yıldırma durumlarında, amirle konuşmayı denemek bir çözüm olabilir. Eğer çözüm olmuyor ve bunu kanıtlayabiliyorsanız konuyu resmi mercilere taşıma hakkınız bulunmaktadır. Mobbing çok önemli bir istifa nedenidir.

Mobbing ile başa çıkmanın yollarını arıyorsanız, Mobbing Eğitimimi alabilirsiniz.

Şirket yönetimi, daha önce verilmiş hakları gerekçe göstermeden geri alıyor, ya da şirket için uygulamaları sürekli çalışan aleyhine değiştiriyorsa, yine öncelikle amirler ile görüşülmelidir. Ancak, bazı durumlarda şirket politikalarının yeniden düzenlemesi genel anlamda faydalı olacak değişiklikler içerebilir. Bu değişimler, çalışanı çok zorlayan değişimler değilse, istifa konusu yapmaya gerek olmayacaktır.

Ofis içerisinde, mobbing kapsamına girmeyip diğer çalışanlar ile yaşanan olumsuz durumlar da çalışanı istifaya zorlayabilir. Sistematik bir durum söz konusu olmasa da yaşanan olumsuzlukların katlanılamaz boyuta gelme olasılığı vardır. Bu durumda da kıdem tazminatınızı alarak ayrılmak istediğiniz yönünde yöneticiler ile görüşülebilir. 

Özellikle meslek hayatının ilerleyen dönemlerinde, maddi olarak tatmin sağlamak çalışan için daha üst sırada yer alır. Benzer tecrübelerin veya iş yüklerin piyasada daha yüksek şekilde ücretlendirdiği durumlarda çalışan için istifa etme nedeni olabilir. (örneğin; vazgeçilen kıdem tazminatı, bir yıl içinde amorti edilebilecek düzeyde ücret alındığı durumlar).

İstifa kararı verildiği anda, yeni iş arayışlarına başlanmalıdır. İş ararken özellikle bağlantılarınızı harekete geçirmek daha doğru iş ve iş yeri bulmanızda fayda sağlayacaktır. Kariyer değiştirmek, özellikle aynı iş yerinde uzun yıllar çalışmış bireyler için kolay alınabilen bir karar değildir. Unutulmamalıdır ki profesyonel olabilmek/düşünebilmek için iş değiştirmek bir gerekliliktir.

Çalışanı İstifaya Zorlayabilecek Durumlaristifa istifa mektubukıdem tazminatı maddi tatmin manevi tatmin
İbrahim Çetin
İbrahim Çetin
Blog Yazarı

İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi - Felsefe Eğitimine devam etmektedir. Kendisini kariyer ve kişisel anlamda geliştirmeye adamıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.