AnasayfaBlogAnaokulu Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Anaokulu Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

30 Temmuz 2021
Üstünde bir tepsi bulunan bir masanın etrafına dizilmiş mavi plastik sandalyeler ve metal ayaklardan oluşan bir sınıf. Masanın üzerinde, ayaklı yeşil bir sandalye de dahil olmak üzere çeşitli nesneler var. Arka planda, üzerinde çizimler olan yeşil bir kara tahta görülüyor. Yan duvarda bir dünya haritası asılıdır. Masanın yan tarafında mavi bir sandalye ve yanında farklı renklerde eşyalarla dolu bir dizi raf var.
Anaokulu Müdürünün GörevleriAnaokulu Müdürü Nasıl Olunur?Anaokulu Müdürünün Özellikleri
Kurumun yönetiminden sorumludur.Öğretmenlik dışında, belli branşlardaki lisans programlarından mezun olmalıdır.Idarî ve eğitim işlerinde karar ve imza yetkisine sahip olmalıdır.
Kurum içerisindeki ve kurum dışındaki bütün resmi işlemleri yönetmelidir.Öğretmen vasfıyla öğretim personelinin başı olmalıdır.Öğrencilerin eğitimi, güvenliği ve sağlığı için gereken koşulları oluşturabilmeli ve yürütebilmelidir.
Kurumu kalite standartlarına göre yönetmelidir.Idarî personel ile koordineli olarak çalışmalı ve işleri düzenlemelidir.Farklı durumlar karşısında sorumluluk alabilmeli ve etkili yönetim becerilerine sahip olmalıdır.
Anaokulundaki eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetmelidir.Belli bir süre öğretmenlik yapmış olmalıdır.İyi bir iletişim ve etkileşim kabiliyetine sahip olmalıdır.
Müfredat doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri planlamalıdır.Yöneticilik konusunda tecrübeye ihtiyaç duyulabilir.Ekip çalışmasına yatkın olmalı ve liderlik vasıflarına sahip olmalıdır.
Okulun düzenini korumak, eğitim sürecini yakından takip etmelidir.Kariyer hedeflerinin anaokulu yönetimi olduğunu belirmeli ve bu yönde ilerlemelidir.Organizasyonel ve planlama yeteneklerine sahip olmalıdır.
Idarî işleri yürütmek ve kadroda bulunan müdür yardımcısı ve idarî personellerle birlikte çalışmalıdır.Değişiklikleri yönetebilecek ve uygulayabilecek becerilere ihtiyaç vardır.Çok sayıda görevi ve sorumluluğu aynı anda yönetebilmeli ve etkin bir şekilde organizasyonları düzenleyebilmelidir.
Kurumun kurallarına uygun şekilde eğitim sürecini yürütmeli ve yönetmelidir.Kontrol, denetleme ve değerlendirme yeteneklerine ihtiyaç vardır.Sabırlı olmalı ve problem çözme yetenekleri gelişmiş olmalıdır.
okul içi ve okul dışı etkinlikleri düzenlemeli, çalışmaları sürecini yakından takip etmelidir.Idarî işler ve müfredat uygulamaları konusunda bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.Adaptasyon yeteneği yüksek olmalı ve mevcut durum ne olursa olsun yönetim yeteneklerini kullanabilmelidir.
Okulun amaçları doğrultusunda öğrencilerin eğitilmesinden ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasından sorumlu olmalıdır.Bir Anaokulu müdürünün iyi planlama ve organizasyon becerilerine sahip olması gereklidir.Yorum yapma, analiz etme ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olmalıdır.

Anaokulu müdürü, okul öncesi eğitim kurumu olan anaokullarının yönetiminden sorumlu olan kişidir. Müdürün temel görevlerinden birisi okul öncesi eğitim kurumları hakkındaki kanunlara, yönetmeliklere veya yönergelere uygun bir şekilde kurumu yönetmektir. Müdür, kurum içerisindeki ve kurum dışındaki bütün resmî işlemleri yapmak ve yönetim işini yürütmekle yetkilidir.

Anaokulu müdürleri, kurumu kalite standartlarına göre yönetmek durumundadır ve buna uygun olarak okulun fiziki ve diğer koşullarını iyileştirmekten sorumludur. Anaokulundaki eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetmek, okulun düzenini korumak ve eğitim sürecini yakından takip etmek, onların aslî görevlerindendir. 

Anaokulu müdürü, faaliyetleri düzenlerken hem idarî kadrodaki yardımcılarından hem de öğretmenlerden destek alır. Kurumdaki eğitim ve öğretim işinin düzenli, başarılı bir şekilde devam etmesi için; çalışmaların sürecini yakından takip eder. Anaokulu müdürü, kurumun kurallarına uygun şekilde eğitim sürecini yönetir. Kurumun ihtiyaçlarını karşılamak ve öğretmenlerle beraber, müfredat doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri planlar. Anaokulu müdürü ayrıca, idarî işleri yürütür ve idarî kadroda bulunan müdür yardımcısı ve idarî personellerle birlikte çalışır. Yönetici olarak; gözlem, denetleme ve değerlendirme yapar. 

Anaokulu müdürü özetle; okul öncesi eğitim müfredatına bağlı olarak, anaokulunun idarî ve eğitim-öğretim işlerini yürüten kişidir, diyebiliriz. Bu müdürler de aslında birer öğretmendir. Ancak öğretmenlik dışında, belli bazı branşlardaki lisans programlarından mezun olmuşlardır. Anaokulu müdürü, öğretmen vasfıyla öğretim personelinin başıdır ve eğitim-öğretim işlerinin yürütülmesinden sorumludur. Ayrıca okuldaki sekreterya ve diğer idarî çalışmaları da plânlayıp düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan yetkilidir.

Bugünkü yazıda, “Anaokulu müdürü nedir?”, “Anaokulu müdürü ne iş yapar?”, “Anaokulu müdürü nasıl olunur?” ve “Anaokulu müdürü maaşları” gibi konu başlıklarına göz atacağız. Anaokulu müdürü ile ilgili merak edilen konu başlıklarını birlikte inceleyelim…

Anaokulu Müdürü Nedir?

Anaokulu müdürü; bir okul öncesi eğitim kurumu olan anaokullarının yönetiminden sorumlu olan ve imza yetkisi bulunan uzmanlardır. Anaokulu müdürü, okulda eğitim ve öğretimle ilgili faaliyetlerin plânlamasını öğretmenlerle birlikte yapan yetkilidir. Okulda mevcut düzenin sürdürebilmesi için çalışan ve eğitim sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olan kişidir. Anaokulu müdürü, eğitim sürecinin planlamasını kurumun çalışma prensiplerine uyumlu olarak doğru bir şekilde kullanır. Ayrıca, kurumun ihtiyaçlarının tamamlanması için de gerekli çalışmaları başlatır ve yönetir. 

Anaokulu müdürü, eğitim-öğretim müfredatının düzenlemesi ve plânlı bir şekilde yürütülmesini sağlarken, öğretmenlerin çalışmalarını da kontrol eder. Ayrıca, idarî işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden de sorumludurlar. Bu nedenle, kurumun tüm idarî personelleri anaokulu müdürüyle koordineli olarak çalışmaları yürütürler. 

Anaokulları, MEB’e bağlı olarak özel veya kamu kurumu statüsünde olan kurumlardır. Anaokulu müdürleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak çalışan kreş ve gündüz bakım evlerinde de müdürlük yapabilir. Ancak kreş ve gündüz bakım evlerinde çalışan müdürler, anaokullarında müdürlük yapamayabilirler. Bunun nedeni, aldıkları eğitimlerden kaynaklanır.

Anaokulu Müdürü Ne İş Yapar? 

Anaokulu müdürü, anaokullarının idaresinin ve eğitim-öğretim işlerinin yürütülmesinden sorumludur. Yönetici olarak, hem idarî hem de eğitim işlerinde karar ve imza yetkisine sahiptir. Anaokulu müdürünün çalışma ortamları büyük bir çoğunlukla özel anaokullarıdır. Bu anaokulları, tek başına bir kurum olarak var olabileceği gibi; eğitim kurumları çatısı altında da var olabilir. Devlet kurumları çatısı altında faaliyet gösteren anaokulları da bulunuyor. Ancak anaokullarının büyük bir çoğunluğu özel sektördedir. 

Anaokulu müdürünün görevlerinden bazıları şunlardır:

 • Okul idaresindeki disiplini sağlamak ve yürütmek,

 • Okuldaki eğitim faaliyetlerini müdür yardımcısı ve öğretmenlerle plânlamak,

 • Eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan malzeme ve cihazları temin etmek,

 • Eğitim-öğretim dönemleri için günlük, haftalık ve yıllık programlar hazırlamak,

 • Öğretmenlerin faaliyetlerini denetlemek, belgelerini imzalamak,

 • Öğrencilerin eğitimleri, güvenliği ve sağlığı için gereken koşulları oluşturmak,

 • Eğitim programlarının amaca uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

 • Özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda kurumunu temsil etmek,

 • Eğitim-öğretim personelinin çalışma izinleriyle ilgili gerekli işlemleri yapmak,

 • Eğitim-öğretim yılı için gerekli hazırlıkları yapmak, okul içi-okul dışı etkinlikler plânlamak, idarî personel için görev paylaşımı yapmak. 

Anaokulu müdürü; kurumun yönetiminden, kurumun amaçları doğrultusunda öğrencilerin eğitilmesinden, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile rehberlik hizmetlerinin planlanmasından sorumludur. Anaokulu müdürü, aynı zamanda okulun kurucusu veya kurucu temsilcisi konumunda olduğunda ise kurumun malî olarak tüm işlerinden sorumludur.

Anaokulu Müdürü Maaşları

“Anaokulu müdürü maaşları ne kadar?” sorusunun cevabını merak edenler için aşağıdaki bilgileri verebiliriz: 2021 yılı itibarıyla anaokulu müdürü maaşları, ortalama 5.550 TL civarındadır. Kurumun bütçesinin durumuna göre 10.810 TL’ye kadar artabilen bir ücret de alabiliyorlar. Ancak tabii ki bu maaşlar çalışılan kurumun özelliğine ve bütçesine göre değişebiliyor. 

Anaokulu müdürlerinin aldıkları maaşlara; AGİ adı verilen “asgari geçim indirimi” tutarları, primler ve başka ödenekler de eklenebiliyor. Kişinin bekâr veya evli olması, eşinin çalışma durumu, çocuklarının olması gibi faktörler de maaşa ek sağlayan faktörlerdir.

Anaokulu müdürlerinin aldığı maaşı etkileyen bir konu da akademik kariyer konusudur. Lisans eğitiminden sonra, üniversitelerde açılan yüksek lisans ve doktora gibi lisansüstü programlardan mezun olan müdürlerin maaşı da artabiliyor. Son olarak, anaokulu müdürü maaşını etkileyen faktöre gelelim: Anaokulu açmak. Bu seçenek, anaokulu müdürü olan bir kişinin gelirini ciddi anlamda arttıran bir seçenektir. Standart bir anaokulu açan bir müdür, aylık olarak 10.000-50.000 TL aralığında bir gelire sahip olabilir. 

Anaokulu açma şartlarına baktığımızda; T.C. Vatandaşı olunması, en az ilkokul mezunu olunması ve devlete karşı işlenen bazı suçlardan ceza alınmamış olması yeterli olarak görünüyor. 

Anaokulu Müdürü Nasıl Olunur?

“Anaokulu müdürü nasıl olunur?” sorusunun cevabını merak edenler için bu bölümde bazı bilgiler derledik. Anaokulu müdürü olma şartlarından en önemlisi, üniversitelerin eğitim fakültelerindeki bazı lisans programlarından mezun olmaktır. Ayrıca öğretmenlik için kullanılan pedagojik formasyon almış olmak ve iki sene MEB okullarında öğretmenlik yapmış olmak gerekiyor. 

Bu meslek için mezun olunması gereken lisans programları şunlardır: 

Bahsedilen bu bölümlerde verilen ve anaokulu müdürlüğü için gerekli olan derslerden bazıları şunlardır:

 • Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme

 • Çocuk Ruh Sağlığı

 • Çocuk Sağlığı

 • Eğitimde Ahlak ve Etik

 • Eğitim Psikolojisi

 • Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi

 • İlk Yardım

 • Karakter ve Değer Eğitimi 

 • Okul Öncesi Eğitim Programları

Anaokulu müdürlüğü mesleği üzerinde yapılan araştırmaların sonucuna göre; bu mesleği tercih edenlerin büyük çoğunluğu, %91,1 oranla kadınlardır. Kalan %8,9’luk bölüm de erkeklerin tercih oranına ait bir sonuçtur.

Anaokulu müdürlüğü için de gereken bazı karakter özellikleri bulunuyor. Bunlardan en önemlileri şunlardır:

 • Çocukları sevmek ve onlara şefkatle yaklaşmayı bilmek,

 • Güvenilir, dürüst, adaletli ve idealist olmak,

 • çocuklarla, velilerle ve çalışma arkadaşlarıyla iyi iletişim kurabilmek ve iletişim becerileri konusunda kendini geliştirmek,

 • Aynı zamanda öğretmen olduğunu da unutmamak, 

 • Herkese aynı mesafede yaklaşmak, 

 • Öğretmenlerin fikirlerini ve çocukların ihtiyaçlarını önemsemek, 

 • Öğretmen arkadaşlarına ve diğer çalışma arkadaşlarına liderlik yapabilmek,

 • Sosyal becerileri ve çözüm üretme potansiyeli yüksek olmak,

 • Teknolojik gelişmelerden haberdar olmak, 

 • Empati kurabilmek ve hak-hukuk konusunda duyarlı olmak,

 • İleri seviyede İngilizce bilmek,

 • Çocuk gelişimi konusundaki akademik gelişmeleri takip etmek.

İlgili eğitim: Online Liderlik Eğitimi

Kurumun yönetiminden sorumludur, Öğretmenlik dışında, belli branşlardaki lisans programlarından mezun olmalıdır, Idarî ve eğitim işlerinde karar ve imza yetkisine sahip olmalıdır, Kurum içerisindeki ve kurum dışındaki bütün resmi işlemleri yönetmelidir, Öğretmen vasfıyla öğretim personelinin başı olmalıdır, Öğrencilerin eğitimi, güvenliği ve sağlığı için gereken koşulları oluşturabilmeli ve yürütebilmelidir, Kurumu kalite standartlarına göre yönetmelidir, Idarî personel ile koordineli olarak çalışmalı ve işleri düzenlemelidir, Farklı durumlar karşısında sorumluluk alabilmeli ve etkili yönetim becerilerine sahip olmalıdır, Anaokulundaki eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetmelidir, Belli bir süre öğretmenlik yapmış olmalıdır, İyi bir iletişim ve etkileşim kabiliyetine sahip olmalıdır, Müfredat doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri planlamalıdır, Yöneticilik konusunda tecrübeye ihtiyaç duyulabilir, Ekip çalışmasına yatkın olmalı ve liderlik vasıflarına sahip olmalıdır, Okulun düzenini korumak, eğitim sürecini yakından takip etmelidir, Kariyer hedeflerinin anaokulu yönetimi olduğunu belirmeli ve bu yönde ilerlemelidir, Organizasyonel ve planlama yeteneklerine sahip olmalıdır, Idarî işleri yürütmek ve kadroda bulunan müdür yardımcısı ve idarî personellerle birlikte çalışmalıdır, Değişiklikleri yönetebilecek ve uygulayabilecek becerilere ihtiyaç vardır, Çok sayıda görevi ve sorumluluğu aynı anda yönetebilmeli ve etkin bir şekilde organizasyonları düzenleyebilmelidir, Kurumun kurallarına uygun şekilde eğitim sürecini yürütmeli ve yönetmelidir, Kontrol, denetleme ve değerlendirme yeteneklerine ihtiyaç vardır, Sabırlı olmalı ve problem çözme yetenekleri gelişmiş olmalıdır, okul içi ve okul dışı etkinlikleri düzenlemeli, çalışmaları sürecini yakından takip etmelidir, Idarî işler ve müfredat uygulamaları konusunda bilgi ve deneyime sahip olmalıdır, Adaptasyon yeteneği yüksek olmalı ve mevcut durum ne olursa olsun yönetim yeteneklerini kullanabilmelidir, Okulun amaçları doğrultusunda öğrencilerin eğitilmesinden ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasından sorumlu olmalıdır, Bir Anaokulu müdürünün iyi planlama ve organizasyon becerilerine sahip olması gereklidir, Yorum yapma, analiz etme ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olmalıdır
Anaokulu Müdürü nedir Anaokulu Müdürü ne iş yapar Anaokulu Müdürü maaşları Anaokulu Müdürü nasıl olunur
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.