AnasayfaBlogTarla Bitkileri Bölümü
Bölümler

Tarla Bitkileri Bölümü

27 Şubat 2021
Tarla Bitkileri Bölümü

Tarla bitkilerinin önemi çok büyüktür. Mecburi ihtiyaçlar olan barınma, giyinme, beslenme ile ilgili tüm ihtiyaçlar çoğunlukla, tarla bitkilerinden elde edilmektedir.

Ülkemizde, tarla tarımı ile ilgili çalışmalar oldukça yaygındır. Güneş, hava, toprak ve su gibi doğal kaynakların kullanımı ile insanlara ve hayvanlara faydalı ürünler sağlanmaktadır. Tarla bitkileri 4 ana gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar, tahıllar, endüstriyel bitkiler, baklagiller ve yem bitkileridir. Ayrıca tarla bitkileri, baklagiller, lif bitkileri, kök ve yumru bitkileri, aromatik bitkiler, tıbbi bitkiler, yem bitkileri, baharat bitkileri, şeker bitkileri, yağ bitkileri, enerji bitkileri ve tahıllar olmak üzere alt sınıflara da ayrılmaktadır.

Bitkisel üretimde, tarla bitkilerinin üretimi gereklidir. Ülkemiz, bu üretim ile ilgili yapılan çalışmaları ile tarım ekonomisinde ileri seviyededir.

Tarla Bitkileri Bölümü Nedir?

Tarla Bitkileri Bölümü, tarla bitkilerinin üretimi ile ilgili bölümdür. Üretimdeki arazilerin ekim, bakım ve hasat çalışmalarını gerçekleştirerek, çayır, mera, tesis ve ıslahı için hizmet veren kişileri yetiştirir. Günümüzde gelişen teknolojiye göre de, hem bilgisi hem de deneyimi ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu yurtiçi ve yurtdışındaki güncel bilgileri olan, tarım ile ilgili yeni teknikleri geliştirecek

Ziraat Mühendisleri, bu bölümden mezun olmaktadır. Eğitim süresi 4 yıl olan bir lisans programıdır. TYT ve AYT sınavları ile bölüme girilir ve Sayısal puanı olarak baraj puanı 180 puandır. Bölüm mezunları isterlerse, lisansüstü eğitim alabilirler. Bu eğitim sonucunda, yüksek lisans (tezli) ve de doktora derecesi verilir.

Tarla Bitkileri Bölümü Neden Tercih Edilmeli?

Tarıma dayalı sanayi de ve insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında tarla bitkileri, hammadde oluşturmaktadır. Sektörde, hammaddeleri işleyerek güvenli bir gıda üretimini sağlama yolunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sürecinde, olası yaşam şartlarındaki değişiklikler, teknolojik gelişmeler ve ürünlerin çeşitlenmesi ile sektör de hızla gelişmektedir. Bu yüzden, gıda sektörünün de dışa yönelik çalışmalar yapması, teknoloji transferi, teknik gelişmeler, kaliteli ürün üretimini mecbur kılmaktadır.

Tarla Bitkileri Bölüm Mezunlarının Özellikleri Nelerdir?

 • Dikkatli ve sabırlı olmak,

 • Ekip çalışmasını sevmek,

 • Hayvan ve bitki yetiştirme ile ilgili bilgisi olmak,

 • Fiziksel olarak dayanıklı olmak,

 • Uzun süreli çalışmalarda ayakta durmaya dayanabilmek,

 • Toprakla uğraşmayı sevmek,

 • Kendisini devamlı geliştirmek,

 • Belli bir genel kültüre sahip olmak,

 • Sabırlı ve hoşgörülü olmak,

 • Dışa dönük, sosyal olmak,

 • Planlı çalışmayı sevmek,

 • Doğayı sevmekten, doğada çalışmaktan hoşlanmak,

 • Analitik düşünebilmek,

 • Sayısal yetkinliklere sahip olmak,

 • Tasarı ve proje geliştirebilmek,

 • Girişimci bir ruha sahip olmak,

 • Çevresel ve bireysel farkındalığa sahip olmak,

 • Yenilikleri takip etmek,

 • Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.

Tarla Bitkileri Bölümünü Bitirmenin Faydaları Nelerdir?

 • Bölüm mezunlarının kazandığı teorik ve uygulamalı bilgiler sayesinde tarla bitkileri konusunda olan sorunları çözebilme,

 • Yurtiçi ve yurtdışı tüm aynı meslekte çalışan kişilerle, iletişime geçmesi, kendini iyi ifade edebilme,

 • Eğitim bitiminde, yaşam boyu öğrenme yeteneği,

 • Meslek ile ilgili sorumluluk alma,

 • İnisiyatif kullanma konusunda bilinçli olma,

 • Takım olarak ya da bireysel çalışabilme,

 • Olası sorunlarda çözüm odaklı çalışma ve karşılaştırmalı düşünebilme,

 • Hayvansal ve bitkisel olarak yapılan üretimlerde, kalite ve verim ile ilgili çıkan problemleri analiz edip çözüm üretme ve projelendirme,

 • Çevre ile tarla tarımı konularında bilgilenme ve tüm güncel bilgileri takip etme,

 • Biyoçeşitlilik, sürdürülebilir ve ekoloji kaynak yönetimi konusunda bilgilenme,

 • Tarla bitkileri hakkında tüm çeşitleri, kalite, tohumluk ve fizyolojik olaylar ile ilgili bilgilenme,

 • Tarla bitkilerinin üretimi ile ilgili yetiştirme ve ıslahı hakkında araştırma yapma, sonuçlarını çözebilme ve ilgili istatistiksel yolları kullanabilme,

 • Sitogenetik ve genetik temellerini öğrendikleri bitki ıslahının, modern ve klasik olmak üzere tüm ıslah yöntemlerini kullanabilme,

 • Modern yetiştirme teknikleri ile tahıllar, endüstri bitkileri, tahıllar ve yem bitkilerinin kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanabilme,

 • Kalite, muhafaza, pazarlama ve standardizasyon konuları hakkında bilgilenerek Ziraat Mühendisi olabilme.

Tarla Bitkileri Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Tarla Bitkileri bölüm mezunları, özel sektörde çalışabildikleri gibi kamu kuruluşlarında da görev alabilirler. Bölüm mezunları, Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşlarda araştırmacı, uzman ve yönetici ya da teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca özel sektörde de hizmet verebildikleri gibi, özel çalışma alanlarına bağlı özel tarımsal işletme kurabilirler, sevk ve idaresini gerçekleştirebilirler. Genel olarak iş imkanları şunlardır:

 • Bankalar,

 • Aktarlar,

 • Belediyeler,

 • Tarım Kredi Kooperatifleri,

 • Tarım ve Orman Bakanlığı,

 • Devlet Su İşleri,

 • Tarımsal İlaç Firmaları,

 • Un, irmik, yağ ve benzeri ürün üretimi yapan fabrikalar,

 • Tohum, gübre ve zirai ilaç bayileri,

 • Özel tohum firmaları.

Tarla Bitkileri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? 

 • Tarla ürünleri ile ilgili standardizasyon, muhafaza, kalite ve pazarlaması,

 • Tarla bitkilerini yetiştirme ve ıslahı ile ilgili araştırma yapma, sonuçlarını çıkarma ve bu sonuçlar için uygun istatistiksel şartları kullanma,

 • Endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller, tahıllar, çayır mera ve yem bitkilerinin üretiminde, modern yetiştirme tekniklerini kullanma,

 • Genetik ve sitogenetik temellerine dayalı bitki ıslahında, modern ve klasik ıslah yöntemlerini kullanma.

Tarla Bitkileri Bölüm Mezunlarının Çalışma Ortamları Nasıldır? 

Tarla Bitkileri bölüm mezunları kapalı ofiste çalışabilirler. Ama genellikle, deniz, göl, arazi, doğa, bağ ve bahçe gibi açık alanlarda görev alırlar. Uğraştıkları en önemli konular bitkiler ve hayvanlardır. İnceleme, veri toplama, ölçme, sınıflama, hesaplama ve değerlendirme gibi çalışmalar yürütürler. Çalışma arkadaşlarının yanı sıra, çiftçiler, yöneticiler ve müşteriler ile sürekli iletişim içindedirler. Ziraat Mühendisi, ayrıca sık seyahat edebilmektedir.

Tarla Bitkileri Bölüm Mezunlarının Kullandıkları Malzemeler Nelerdir?

 • İlaçlar,

 • Hormonlar,

 • Fidanlar,

 • Çeşitli aşı çubukları,

 • Tohumlar,

 • Ölçme ve kontrol aletleri (Mikroskop, Pehometre, Cephometre, Eliza Aletleri, İnksilatör, PH, Metre, Spektrofotometre),

 • Aydınger kağıdı,

 • Rapido kalemleri,

 • Bütün zirai aletler, makineler,

 • Sulama, hasat toplama, depolama ve ilaçlama aletleri,

 • Topoğrafik aletler,

 • Dürbünler,

 • Bilgisayar,

 • Hesap makinesi

Tarla Bitkileri Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

 • Yemeklik Tane Baklagiller,

 • Türk Dili,

 • İngilizce,

 • Bilgisayar Teknolojileri,

 • Bitki Analiz,

 • Biyoloji,

 • Ekofizyoloji,

 • Kimya,

 • Biyoteknoloji,

 • Çayır ve Mera ve Yem Bitkileri Uygulama,

 • Çayır ve Meraların Yönetimi ve Islahı,

 • Endüstri Bitkilerinin Yetiştirilmesi Ve Islahı,

 • Hücre Ve Doku Kültürü,

 • Moleküler Genetik Laboratuarları,

 • Sitoloji,

 • Tahıllar,

 • Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler,

 • Yağ Ve Protein Analizi.

Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

ÜniversiteProgram2019 Kont.2020 Kont.2019 Sıralama2019 Taban Puan
Ege ÜniversitesiTarla Bitkileri50+250+2324170254.44306
Akdeniz ÜniversitesiTarla Bitkileri35+140+1342238250.22132
Ankara ÜniversitesiTarla Bitkileri45+245+2359250246.49654
Selçuk ÜniversitesiTarla Birkileri40+140+1384049241.42532
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTarla Bitkileri45+245+2391689239.96127
Çukurova ÜniversitesiTarla Bitkileri50+250+2395187239.28533
tarla bitkileri tarla bitkileri bölümü tarla bitkileri bölümü nedir tarla bitkileri bölümü dersleri tarla bitkileri bölümü taban puanları ve sıralama
Figen Atasaral
Figen Atasaral
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olan Figen Atasaral, uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra home Office olarak yeni bir düzene geçti. Reklam, Etkinlik ve Organizasyon, Pazarlama alanlarında danışmanlık yapmakta. Kadın girişimcilere yönelik çalışmalar yapan bir platform kurucusu. Yazmayı seven Figen Geri artık İstanbul İşletme Enstitü’sünde blog yazarlığı yapıyor. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bitki Koruma Bölümü
Bölümler

Bitki Koruma Bölümü Nedir?

21 Mart 2020
Bahçe Tarımı Bölümü (MYO)
Bölümler

Bahçe Tarımı Bölümü (MYO)

07 Ağustos 2020
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bölümler

Bahçe Bitkileri Bölümü

15 Şubat 2020
Üretim Yönetimi Eğitimi
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Bahadır AtmacaBahadır Atmaca
12099
Dış Ticaret Eğitimi
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
35063