AnasayfaBlogMarka İletişimi Bölümü (MYO)
Meslekler

Marka İletişimi Bölümü (MYO)

23 Eylül 2020
Marka İletişimi Bölümü

Bir ürünün benzerlerinin birden çok firma tarafından piyasaya sunulmasıyla birlikte doğan rekabet kavramı ile markalaşma kavramı daha da önem kazanmaya başlamıştır. Alternatif ürünlerin arasından sıyrılabilmek ve müşteriler tarafından tercih edilen bir firma olabilmek için marka değerinin fark yaratan ölçüde önemli olduğu bir gerçektir. Marka değerini oluşturabilmenin önemi ise firmalar için müşteriyi yani hedef kitleyi tanımaktan geçer. Firmanın hedef kitlesini çok iyi tanıması gerekliliğinin yanında kendisini müşteriye ifade etme yöntemlerini de iyi biliyor olması gerekmektedir.

Şirketler için hayati önem taşıyan marka ve markalaşma kavramları nedir? Marka sadece, amblem veya logodan mı oluşur, yoksa bambaşka kavramları içinde barındıran bir kavramlar bütünü müdür? Marka iletişim bölümünün amacını kavramak için bu kavramlara derinden bakmamız gerekmektedir. 

Marka, tüketiciye ilk etapta ürünün kaynağını yani onu üreten firmaya işaret eder. Ürün veya hizmetle doğrudan bağlantılı olmasa da ürünün ilk algılarından birini oluşturan kavramdır. Tüketici ve üretici tarafından bakılacak olursa da marka, ürün veya hizmeti rakiplere karşı koruyan bir görev üstlenir. Bir markayı yaratmak uzun ve sabır isteyen, ürünün önüne geçmeden onu değerli noktalara taşıyacak kadar büyük görevi olan bir kavram olduğu için uzmanlık gerektiren bir süreçtir.

Marka, firmayı iki türlü temsil eder, bunlardan birisi değer yaratma yoluyla olan somut temsildir. Diğeri de markanın görsel anlamda isim, logo, kavram, sözcük, simge, tasarım, resim gibi birçok görsel ögesiyle akılda kalıcılığı da sağlamak amacıyla soyut anlamdaki temsilidir. 

Kısacası marka bir kişilik ve kimliktir. 

Marka İletişimi Bölümü Nedir? 

Markanın firmanın kişiliğini ve kimliğini temsil ettiği düşünüldüğünde akıllara markanın iletişimi kavramı da gelmektedir. Marka iletişimi, piyasaya yeni girecek veya mevcutta var olan bir markanın tüketiciler karşısında itibarını korumak, geliştirmek, bir ürünü veya hizmeti markalaştırmak için uygulanan iletişim stratejilerinin bütünü olarak özetleyebiliriz. Peki marka iletişimi bölümü bu noktada nerede bulunur ve bu bölümden mezun olacak öğrencileri neler beklemektedir? 

Marka İletişimi Önlisans Programının amacı, marka iletişimi ve pazarlama iletişiminin temel kavramlarını bilen ve bu önemli kavramlar doğrultusunda sahip oldukları bilgiyi pratiğe dönüştürmeyi becerebilen kişiler yetiştirmektir. Marka iletişimi bölümünden mezun olacak adaylardan beklenen; firma ve kurumların markalaşma süreçlerinde önemli roller oynayarak bu süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesini sağlamalarıdır. 

Marka iletişimi; reklamcılık, pazarlama ve ikna temelleri üzerine kurgulanmış marka ile alakalı bir çok konuyu kapsayan bir programdır. Marka yönetimi ve stratejileri, pazarlama ile alakalı bir çok konu, reklamcılık, tüketici davranışları, işletme ve iktisat gibi bir çok farklı disiplinin bir arada öğrenildiği bir bölümdür. 

Marka İletişimi Bölümü, çeşitli kurum, kuruluş veya firmanın çeşitli bölümlerinde görev alabilecek, firma ve şirketin tanıtımını, reklamını yapabilecek kişiler yetiştirmeyi amaçlayan, AÖF (Açık Öğretim Fakültesi) önlisans programıdır. Eğitim süresi 2 yıldır ve açıktan okunmaktadır.

Marka İletişimi Bölümü Dersleri Nelerdir? 

 • İktisada Giriş

 • İletişim Bilgisi

 • Genel İşletme

 • Pazarlama İlkeleri

 • Halkla İlişkiler

 • Marka ve Yönetimi

 • Pazarlama İletişimi

 • Marka İletişiminde Analiz ve Araştırma

 • İkna Edici İletişim

 • Reklamcılık

 • Medya Planlama

 • Tüketici Davranışları

 • Dijital İletişim ve Yeni Medya

 • Marka İletişim Kampanyaları

 • Marka İletişim Tasarımı ve Uygulamaları

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Marka iletişimi öğrencilerinin 4 dönem boyunca sorumlu olduğu derslerdir.

Marka İletişimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?  

Marka İletişimi Bölümü mezunları üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların marka yönetimi birimlerinde, pazarlama bölümlerinde, reklam bölümlerinde, halkla ilişkiler bölümlerinde, kurumsal iletişim bölümlerinde, reklam ajansları, halkla ilişkiler ajansları ve yapım şirketlerinde çalışma olanağına sahip olabilmektedirler. Bu birimlerde; görev yapacakları şirketin reklam ve tanıtımlarında aktif rol almak, şirketleriyle alakalı seminer, konferans ve toplantıları düzenlemek gibi markanın bilinirliğini doğru iletişim kanallarıyla aktarmak gibi önemli görevler üstlenirler.

Aynı zamanda müşteri sadakati yaratmak ve böylece çalıştıkları şirketin rakipleri arasında farklılaşmasını korumayı sağlamak da önemli görevleri arasındadır.

Marka İletişimi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama 

Marka İletişimi Bölümü, yalnızca 2 yıllık Açık Öğretim kapsamında eğitim-öğretim sunan önlisans programıdır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesine bağlı olarak okutulan bölüm programı olup, örgün eğitim-öğretim programı bulunmamaktadır. YGS puanı ile tercih edilebileceği gibi, sınavsız ikinci üniversite kapsamında da bölüme geçiş yapılabilmektedir. Anadolu Üniversitesinin bazı önlisans ve lisans programlarına herhangi bir üniversite bölümünden mezun olduktan sonra veya öğrencilik süresinde hiçbir sınav şartı olmaksızın dahil olmak mümkündür. 

Marka İletişimi Bölümünü, ikinci üniversite kapsamında okumak mümkün olup, bu doğrultuda herhangi bir sınava girmeden bölüme kayıt olunabilmektedir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ   Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet ) Marka İletişimi (Açıköğretim)    Taban Puanı:188,19302.  Başarı Sıralaması: 1.721.197 (2020)

Marka İletişimi Mezunları Dikey Geçiş Sınavında (DGS) Hangi Bölümleri Tercih Edebilir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Herhangi bir üniversitenin önlisans bölümlerinden mezun olmuş ya da olabilecek durumdaki öğrencilerin katılabildiği, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınavda başarı gösteren adaylar, lisans programının 3. Sınıfından eğitim-öğretime örgün olarak devam edebilir ve ardından lisans diplomasına sahip olabilir. Açık öğretim fakültesine bağlı 2 yıllık marka iletişimi bölümünden mezun olan bir adayın da girebileceği DGS sınavındaki başarısına göre ile geçiş yapabileceği 4 yıllık bölümler şunlardır; 

Görsel İletişim (Sözel, SÖZ Puan Türü)

Görsel İletişim Tasarımı (Sözel, SÖZ Puan Türü)

Görsel Sanatlar (Sözel, SÖZ Puan Türü)

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (Sözel, SÖZ Puan Türü)

Grafik (Eşit Ağırlık, EA Puan Türü)

Grafik Tasarım (Eşit Ağırlık, EA Puan Türü)

Grafik Tasarımı (Eşit Ağırlık, EA Puan Türü)

Halkla İlişkiler (Sözel, SÖZ Puan Türü)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Sözel, SÖZ Puan Türü)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Sözel, SÖZ Puan Türü)

İletişim  (Sözel, SÖZ Puan Türü)

İletişim Bilimleri  (Sözel, SÖZ Puan Türü)

İletişim Sanatları  (Sözel, SÖZ Puan Türü)

İletişim Tasarımı  (Sözel, SÖZ Puan Türü)

İletişim Tasarımı ve Medya  (Sözel, SÖZ Puan Türü)

İletişim Tasarımı ve Yönetimi  (Sözel, SÖZ Puan Türü)

İletişim ve Tasarım  (Sözel, SÖZ Puan Türü)

Medya ve İletişim  (Sözel, SÖZ Puan Türü)

Medya ve Görsel Sanatlar  (Sözel, SÖZ Puan Türü)

Reklam Tasarımı ve İletişimi  (Sözel, SÖZ Puan Türü)

Reklamcılık  (Sözel, SÖZ Puan Türü)

Reklamcılık ve Halka İlişkiler  (Sözel, SÖZ Puan Türü)

Yeni Medya  (Sözel, SÖZ Puan Türü)

Yeni Medya ve İletişim  (Sözel, SÖZ Puan Türü)

Yeni Medya ve Gazetecilik  (Sözel, SÖZ Puan Türü)

Açıköğretim Bölümleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  (Eşit Ağırlık, EA puan türü)

İktisat (Eşit Ağırlık, EA puan türü)

Kamu Yönetimi  (Eşit Ağırlık, EA puan türü)

Marka İletişimi  (Eşit Ağırlık, EA puan türü)

Uluslararası İlişkiler  (Eşit Ağırlık, EA puan türü)

İşletme  (Eşit Ağırlık, EA puan türü)

Konaklama İşletmeciliği  (Eşit Ağırlık, EA puan türü)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  (Sözel, SÖZ puan türü)

Marka İletişimi  (Sözel, SÖZ puan türü)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Eşit Ağırlık, EA Puan Türü)

marka iletişimi bölümü MYO marka iletişimi bölümü marka iletişimi bölümü olan üniversiteler marka iletişimi bölümü puan türü marka iletişimi bölümü dersleri
Aysun Şahin Besci
Aysun Şahin Besci
Blog Yazarı

Çocukluk hayallerini gerçekleştirmek adına Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Marka İletişimi bölümlerini bitirdikten sonra tasarım bilgisiyle yeteneklerini buluşturduğu Noipaper Art&Craft'ı kurdu. 2009'dan bu yana çeşitli ürün tasarımı projelerine danışmanlık yapmakta bir yandan da Noipaper ile el yapımı ürünlerin değerini artırmak adına yetişkin ve çocuklara özel kağıt atölyeleri düzenlemektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bütünleşik Pazarlama Ve Marka
Marka Yönetimi

Bütünleşik Pazarlama Ve Marka

19 Temmuz 2020
Pazarlama İletişimi Nedir?
Satış - Pazarlama

Pazarlama İletişimi Nedir?

21 Ekim 2020
En Başarılı İşveren Markası Uygulamaları
İnsan Kaynakları Yönetimi

En Başarılı İşveren Markası Uygulamaları

25 Aralık 2019
E-Ticaret Eğitimi
5
(29)

E-Ticaret Eğitimi

25 Konu15 Saat
EğitmenSedat Ateş
590205
Dijital Pazarlama Eğitimi
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
EğitmenSedat Ateş
200119