AnasayfaBlogFarklı Öğrenme Türleri: Hangisi Olduğunuzu Öğrenin
Online Öğrenme

Farklı Öğrenme Türleri: Hangisi Olduğunuzu Öğrenin

09 Kasım 2022
Farklı Öğrenme Türleri: Hangisi Olduğunuzu Öğrenin

Üç farklı türde öğrenci vardır: görsel, işitsel ve kinestetik. Her tür en iyi farklı bir şekilde öğrenir.

Görsel öğrenenler en iyi görerek öğrenirler. Bilgilerin yazılı olmasını veya bir diyagram ya da çizelgede sunulmasını severler. İşitsel öğrenenler en iyi duyarak öğrenirler. Konuşan ve örnekler kullanan öğretmenleri tercih ederler ve bilgilerin kendilerine yüksek sesle okunmasından hoşlanırlar.

Kinestetik öğrenenler en iyi bir şeyler yaparak öğrenirler. Genellikle sınıfta hareketsiz oturmakta zorlanırlar ve yeni kavramları anlamak için uygulamalı etkinliklere ihtiyaç duyarlar.

Görsel, işitsel ve kinestetik olmak üzere üç farklı öğrenci türü vardır.

Üç tür öğrenci vardır: görsel, işitsel ve kinestetik. Bilgi toplama, işleme ve hatırlama söz konusu olduğunda her bir öğrenci türünün farklı güçlü yönleri ve tercihleri vardır. Görsel öğrenenler gördüklerine daha fazla odaklanma eğilimindedirler ve görüntü ve grafik kullanarak öğrenmeyi tercih ederler.

İşitsel öğrenenler, bilgiyi işlemek ve akılda tutmak için bilginin kulağa nasıl geldiğine odaklanma eğilimindedir. Ve son olarak, kinestetik öğrenenler yeni bilgiyi özümsemenin bir yolu olarak öncelikle fiziksel harekete güvenirler.

İster görsel, ister işitsel, ister kinestetik bir öğrenci olun, öğrenme deneyiminizi geliştirmek için kullanabileceğiniz birçok strateji vardır. Örneğin, görsel bir öğreniciyseniz, bilgileri görsel olarak düzenlemeye yardımcı olması için kavram haritaları veya zihin haritaları yapmayı deneyin. İşitsel bir öğreniciyseniz, yüksek sesle okumak yazılı materyalleri işlemek için yararlı olabilir.

Kinestetik bir öğreniciyseniz, rol yapma veya becerileri uygulama gibi uygulamalı etkinliklere katılmak öğrenme için yararlı olabilir. Genel olarak, bireysel öğrenme stilinizi anlayarak, çalışma stratejilerinizi ihtiyaçlarınıza göre daha iyi uyarlayabilir ve okuldaki ve ötesindeki performansınızı artırabilirsiniz.

Herkes farklı şekilde öğrenir, bu nedenle hangi türde olduğunuzu bilmek önemlidir

Öğrenmenin tek bir "doğru" yolu yoktur ve her insanın kendine özgü bir yaklaşımı vardır. Bazı insanlar bilgileri tablolarda veya grafiklerde görmekten fayda sağlayan oldukça görsel öğrenenlerdir. Diğerleri ise bilgiyi en iyi yüksek sesle duyduklarında işleyen işitsel öğrenenlerdir. Bazıları ise dokunma veya hareket duyularına daha fazla güvenir ve en iyi deneyim yoluyla veya başkalarıyla etkileşime girerek öğrenebilir.

Bireysel öğrenme stilinizi anlamak, sizin için işe yarayan etkili çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik ilk adımdır. İster ders kitaplarını okumaktan yararlanan görsel bir öğrenci olun, ister kaydedilmiş dersleri tercih eden işitsel bir öğrenci olun, akademik hedeflerinize ulaşabilmeniz için sizin için en iyi olanı bulmak önemlidir. Sonuçta, herkes farklı şekilde öğrenir - öyleyse neden sizin için doğru olmayan yöntemlerle mücadele ederek zaman kaybedesiniz ki?

Görsel öğrenenler en iyi resimler ve diyagramlar aracılığıyla öğrenirler.

Öğrenme söz konusu olduğunda, görsel öğrenenler, öncelikle kelimelere ve sayılara güvenenlere göre bir avantaja sahip olma eğilimindedir. Bunun nedeni, görsel olarak öğrenen kişilerin kavramları işleyebilmeleri ve bilgiyi görsel bir formatta sunulduğunda daha etkili bir şekilde özümseyebilmeleridir. Bu nedenle, eğitimciler bu öğrenme stiline sahip öğrencilerin yeni kavram ve becerilerde ustalaşmalarına yardımcı olmak için genellikle resimlere, diyagramlara ve diğer görsel yardımcılara güvenirler.

Görsel öğrenenlerin en güçlü yönlerinden biri, soyut fikirleri ve ilişkileri anlamak için uzamsal akıl yürütme ve örüntü tanıma gibi teknikleri kullanma becerileridir. Buna ek olarak, görsel öğrenme stiline sahip birçok kişi, fotoğrafçılık veya grafik tasarım gibi görüntü oluşturma veya manipüle etmeyi içeren görevlerde özellikle usta olduklarını fark eder. Bu nedenle, güçlü bir görsel müfredat bu öğrencilerin sadece bilgi edinmelerine değil, aynı zamanda değerli pratik beceriler geliştirmelerine de yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, günümüz dünyasında görsel odaklı teknolojinin yaygınlığı göz önüne alındığında, farklı öğrenme stillerinin eğitim arayışlarımızı nasıl etkilediğini anlamak her zamankinden daha önemlidir. Bu gerçeğin farkında olarak, her öğrencinin sadece kaliteli içeriğe değil, aynı zamanda bilgiyi en etkili şekilde özümsemek için uygun araçlara da erişmesini sağlayabiliriz. Ve nihayetinde bu, tüm öğrencilerin öğrenenler olarak tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlayacaktır.

İşitsel öğrenenler en iyi ses ve sözlü kelimelerle öğrenirler.

Birçok insan için işitsel öğrenme doğal ve tercih edilen bir çalışma yöntemidir. Bu öğrenme türü tipik olarak işitme duyusuna dayanır, ses ve sözlü kelimeler kavramları ve fikirleri anlamada önemli bir rol oynar. Bu nedenle, işitsel öğrenenler konuşma, ton, ritim ve vurgudaki nüanslara çok dikkat eden çok dikkatli dinleyiciler olma eğilimindedirler. Buna ek olarak, genellikle bilgiyi duymanın, okumak veya yazmaktan daha etkili bir şekilde akılda tutmalarına yardımcı olduğunu fark ederler.

İşitsel öğrenenlerin ders çalışırken ilgilerini canlı tutmalarına yardımcı olabilecek yüksek sesle okuma veya derslerin ses kayıtlarını dinleme gibi çok sayıda strateji olsa da, sonuçta öğrenmelerini en iyi sağlayan şey, bir konuyla ilişkili kelimelere ve seslere maruz kalmaktır. Bu nedenle, en iyi ses ve sözlü kelimelerle öğrenenler için işitsel öğrenme gerçekten en etkili yaklaşımdır.

Kinestetik öğrenenler en iyi hareket ve uygulamalı aktiviteler yoluyla öğrenirler.

İki farklı öğrenci türü olduğuna dair yaygın bir yanlış kanı vardır: en iyi görsel veya işitsel yollarla öğrenenler ve en iyi hareket ve uygulamalı faaliyetlerle öğrenenler. Bu düşüncede doğruluk payı olsa da, işin aslı hepimizin bir dereceye kadar hem görsel, hem işitsel hem de kinestetik öğrenme stillerine sahip olduğumuzdur. Sonuç olarak, öğretim yöntemlerimizi bu farklı perspektifleri dikkate alacak şekilde uyarlamamız çok önemlidir.

Örneğin, kinestetik öğrenenler ders sırasında veya grup çalışması oturumlarında fiziksel hareketten büyük fayda sağlayabilir. Öğretmenler, bilgi sunarken veya ödevler üzerinde akranlarıyla çalışırken ayağa kalkarak veya hatta hareket ederek öğrencilerin meşgul olmalarına ve ellerindeki göreve odaklanmalarına yardımcı olabilirler. Aynı şekilde, öğrencilerin nesnelere gerçekten dokunacakları veya birbirleriyle işbirliği yapacakları etkinliklerden yararlanmak da bu öğrencilerin fikirler arasında daha kolay bağlantı kurmalarına yardımcı olabilir.

Genel olarak, her tür öğrencinin farklı ihtiyaçlarını karşılayarak, eğitimciler öğrencileri için zengin ve anlamlı sınıf deneyimleri yaratabilirler. Her bir öğrenci türünün kendine özgü güçlü yönlerini benimseyerek, herkesin eğitimlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayabiliriz.

Öğrenme stilinizi öğrendikten sonra, sizin için daha iyi olan teknikleri kullanmaya başlayabilirsiniz.

Öğrenme tarzınızı anlamak, daha etkili öğrenmeye ulaşmanın ilk adımıdır. Bazı insanlar en iyi okuyarak ve yazarak öğrenirken, diğerleri bir grup içinde çalışırken veya uygulamalı deneyim edinirken başarılı olur. Kendi öğrenme stilinizi belirledikten sonra, bireysel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış teknikleri kullanmaya başlayabilirsiniz.

Örneğin, görsel öğrenen biriyseniz, yalnızca elektronik cihazlara güvenmek yerine bilgi kartları hazırlamayı veya elle not almayı deneyin. Gruplar halinde çalışmayı tercih ediyorsanız, ödevler veya araştırma projeleri üzerinde sınıf arkadaşlarınızla işbirliği yapma fırsatlarını arayın.

Ve bir şeyleri kendi başınıza yaparak en iyi şekilde öğrenme eğilimindeyseniz, ne kadar çaba gerektirdiğini ve ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğinizi anlamak için kendi zamanınızda yeni beceriler veya etkinlikler denemeyi düşünün. Bireysel öğrenme stiliniz için en iyi olan bu ve diğer teknikleri kullanarak, herhangi bir görevde başarılı olabilir ve daha anlamlı öğrenme sonuçları elde edebilirsiniz.

Artık üç farklı öğrenci tipi hakkında biraz daha bilgi sahibi olduğunuza göre, hangi tipte olduğunuzu bulmak için biraz zaman ayırın. Öğrenme stilinizi öğrendikten sonra, sizin için daha iyi olan teknikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Görsel öğrenen biriyseniz, öğrenmenize yardımcı olması için resimler ve diyagramlar kullanmayı deneyin. İşitsel öğrenen biriyseniz, sesli kitap veya podcast dinlemeyi deneyin.

Kinestetik öğrenen biriyseniz, öğrenirken bazı uygulamalı aktiviteler yapmayı veya hareket etmeyi deneyin. Hangi tür öğrenen olursanız olun, öğrenmeyi daha kolay ve eğlenceli hale getirmenin pek çok yolu vardır. Sizin en sevdiğiniz öğrenme yöntemi nedir?

öğrenme
Bilal Şentürk
Bilal Şentürk
Blog Yazarı

Celal Bayar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde Lisans eğitimleri, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Beykent Üniversitesinde İşletme Yönetimi üzerine Tezli Yüksek Lisans yapmıştır. Halen insan kaynakları üzerine doktora tezi yazmakta ve işletmelere insan kaynakları üzerine danışmanlık yapmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Öğrenmeyi Öğrenme Nedir?
Kişisel Gelişim

Öğrenmeyi Öğrenme Nedir?

16 Ekim 2021
Öğrenme Stilleri Nelerdir?
Eğitim

Öğrenme Stilleri Nelerdir?

23 Şubat 2021
Öğrenmeyi Öğrenme Stratejileri
Kişisel Gelişim

Öğrenmeyi Öğrenme Stratejileri

28 Haziran 2021
Okulda Öğrenme Modeli
Eğitim

Okulda Öğrenme Modeli

07 Temmuz 2021
Beyin Temelli Öğrenme
Kişisel Gelişim

Beyin Temelli Öğrenme

19 Temmuz 2021
Yaşantısal Öğrenme Modeli
Kişisel Gelişim

Yaşantısal Öğrenme Modeli

16 Nisan 2021
Tam Öğrenme Modeli
Eğitim

Tam Öğrenme Modeli Nedir?

12 Nisan 2021
Anlamlı Öğrenme Modeli
Online Eğitim Deneyimi

Anlamlı Öğrenme Modeli

23 Eylül 2021
Derin Öğrenme
Nedir?

Derin Öğrenme Nedir?

20 Ocak 2020