AnasayfaBlogÇocuk Gelişimi ve Zeka Oyunları
Eğitim

Çocuk Gelişimi ve Zeka Oyunları

20 Haziran 2019
Bir tahta üzerinde satranç oynayan iki kızın yakın çekimi. Kızlardan birinin uzun kahverengi saçları at kuyruğu şeklinde ve beyaz bir çiçek tokasıyla tutturulmuş. Diğer kızın saçları topuz yapılmış. Her ikisinin de saçlarında fiyonk vardır. Kızlardan biri beyaz bir yelek, diğeri ise gri bir tişört giyiyor. Ön planda bir oğlan çocuğu yüzünde konsantre bir ifadeyle satranç oynuyor. Görüntüde kolu görünüyor. Tahtanın bir tarafında siyah, diğer tarafında beyaz taşlar var.
KonuAçıklamaÖnem
ZekaHedefe yönelik davranabilme, ilişkileri kavrayabilme ve muhakeme etme yeteneği.Bireyin öğrenme kabiliyeti ve yaşamda başarılı olabilmesi için kritik bir yetenektir.
Çocuk ve OyunOyun, çocukların dünyayı keşfettiği ve kişisel becerilerini geliştirdiği önemli bir etkinliktir.Çocukların öğrenim kabiliyeti ve genel gelişimi için kritik öneme sahiptir.
Zeka OyunlarıZeka oyunları, çocukların akıl yürütme yeteneğini geliştiren ve problem çözme becerilerini artıran oyunlardır.Zeka gelişimini destekler ve çocukların hayat boyunca kullanabileceği beceriler kazandırır.
Zeka GelişimiZeka gelişimi, bireyin öğrenme kapasitesini artırır ve problem çözme becerilerini geliştirir.Zeka gelişimi, eğitim ve kariyer başarısı için temel bir faktördür.
Problem ÇözmeZeka oyunlarından edinilen problem çözme becerisi; analitik düşünme, strateji geliştirme ve karar verme yeteneklerini içerir.Bu yetenekler, çocukların hem akademik hem de kişisel hayatlarında başarılı olmalarına yardımcı olur.
OdaklanmaZeka oyunları, çocukların bir konu üzerinde yoğunlaşıp odaklanma yeteneğini geliştirir.Odaklanma yeteneği, akademik başarı ve hedeflere ulaşmak için gereklidir.
Dikkat GelişimiZeka oyunları, çocukların dikkat seviyelerini artırır ve daha etkin bir şekilde öğrenmelerine olanak sağlar.Dikkat gelişimi, çocukların öğrenme kabiliyetini artırır ve akademik başarıyı destekler.
Özgün DüşünmeZeka oyunları, çocukların özgün ve yaratıcı düşünmelerini teşvik eder.Özgün düşünme becerisi, problem çözümünde ve yeni fikirler üretmede önemlidir.
Mücadele RuhuZeka oyunları seviye atladıkça zorlaşır ve çocukları problem çözmek için mücadele etmeye teşvik ederMücadele ruhu, hayattaki engelleri aşmak ve hedeflere ulaşmak için gereklidir.
Başarısızlıkla Başa ÇıkmaZeka oyunları, çocuklara başarısızlık durumunda pes etmemeyi ve tekrar denemeyi öğretirBaşarısızlıkla başa çıkma becerisi, hayatta karşılaşılan zorluklara ve engellere karşı direnci artırır.

Zeka nedir? Zeka, zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme, nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, muhakeme etme ve soyut düşünme yeteneğidir. Bireyin varoluştan itibaren sahip olduğu ve kuşaktan kuşağa taşıdığı bir özellik.  

Öğrenme Kabiliyeti: Zeka

Zeka aynı zamanda beynin öğrenme, öğrendiklerini kullanabilme, yeni durumlara adapte olabilme ve özgün çözüm yolları bulabilme yeteneği. Beynin, idrak, hafıza, düşünme, öğrenme gibi birçok fonksiyonunu içerir. Zekayı yalın hali ile öğrenme kabiliyeti olarak niteleyen psikologlar da vardır. Bu açıdan bakıldığında, bireyin zekası öğrenim kabiliyeti ile doğrudan ilişkilidir. Yani, çok öğrenen bir kimse az öğrenenden daha zekidir.

Çocuk ve Oyun

Öğrenmek ve çocuk kelimeleri birlikte telaffuz edildiğinde akla ilk gelen şeydir, oyun. Oyun, genellikle boş vakitleri değerlendirmek için yapılan eğlendirici bir faaliyet olsa da öğrenmeyi destekleyen en önemli faktörlerdendir. Oyunlar hedef, kural, rekabet ve etkileşim içerir. Oyun çocuğun dünyayı keşfettiği, diğer çocuklar ile dayanışma içerisinde olduğu, benliğini ve çevresini algıladığı, risk aldığı ve kreatif yönünü hayata geçirdiği faaliyetlerin her birisidir.

Oyunlar çoğunlukla zihni veya fiziki uyarılara neden olur. Genellikle de her ikisi birlikte gerçekleşir. Çoğu oyun kabiliyetlerin gelişmesine yardım eder. Çocuk için oyunun önemi ve gerekliliği neredeyse doğduğu andan itibaren başlar. Uzun yıllar boyunca devam eder. Değişik oyunlar çocuğun daha farklı alanlarda gelişimine katkı sağlar. Aynı zamanda çocuğun kendisini ve yaşadığı dünyayı da tanımasına yol açar. Zeka oyunları bu iş için biçilmiş kaftandır.

Zeka Gelişimi ve Zeka Oyunları İlişkisi

Zekayı geliştiren faktörlerden bir tanesi de zeka oyunlarıdır. Zeka oyunları çocuklarda akıl yürütme yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur. Ezberlemekten ziyade akıl yürütmek ve öğrenmenin en kalıcı metodudur.  Akıl yürütmek, problemlerin çözüm yolları  üzerinde zihni muhakeme yapmak, konuyu tüm yönleri ile değerlendirmek ve çözüme yönelik metodolojiler geliştirmektir.  Zeka oyunları da tam olarak bu amaca hizmet eder. Peki bunu nasıl yapar? 

akıl yürütme becerilerinin gelişmesi için kazanılması gereken yetenekler: analitik düşünme yeteneği, problem çözme ve analiz yeteneğidir. Zeka oyunları bu yetenekleri geliştirir. Bu sayede akıl yürütme becerileri de gelişmiş olur. Bu beceri ile donanan çocuklar hem sosyal hayatlarında önlerine çıkan problemlere karşı hem de ezberi esas alan eğitim sisteminin neden olduğu olumsuzluklara karşı sürekli çözüm arayışı içerisinde olur. Çoğunlukla da çözümü kendileri üretir.

Zeka Oyunlarının Faydaları Neler?

 • Çocukların düşünme, mantık yürütme, strateji geliştirme, planlama, konsantrasyon ve bellek alanlarında gelişimini sağlar. 

 • Aynı zamanda sabır, sebat, kararlılık, ileriyi görme, planlama ve karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi davranışları destekler.

 • Bir taraftan oyundan zevk almayı sağlarken diğer yandan zihni aktiviteler ile çocuklarımızı düşünmeye sevk eder. 

 • Problem çözme becerilerini artırır. 

 • Çocukların özgün düşüncelere sahip olabilmelerine yardımcı olur. 

 • Çabuk düşünürken doğru karar verebilme yetisini geliştirir. 

 • Herhangi bir konuya odaklanma alışkanlığı getirir. 

 • Araştırmalar yapmaya yönlendirir. 

 • Düşünen, sorgulayan ve çözüme kavuşturan fertlerin yetişmesini sağlayarak düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği bir ortam hazırlar. 

 • Başarısızlık durumunda yılgınlık göstermek yerine başarmak için disiplinli ve sistemli bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu öğretir.

 • Kolay gibi görünen oyunlar seviye atladıkça zorlaşır ve çocuğu kendini geliştirmeye motive eder. Bu sayede farkında olmaksızın mücadele ruhunu geliştirir. 

 • Dikkat oyunları çocuğun farkındalığını artırır. Düşünmenin her türlüsü ile geçirdiği zamanı artırır. Çocuk zamanı daha etkin kullanması gerektiğini anlar. Bu oyunlar onun ufkunu geliştirir.

Bütün bunları öğrendikten sonra çocuğumuz için hayati derecede öneme sahip zeka oyunları olmadan mı yaşayacağız? Çocuklarımızı ondan mahrum mu edeceğiz? Yoksa onu çocuklarımızın hayatının bir parçası haline mi getireceğiz? Tercih sizin.

Yazar: Ömer Çiftçi

Zeka, Hedefe yönelik davranabilme, ilişkileri kavrayabilme ve muhakeme etme yeteneği, Bireyin öğrenme kabiliyeti ve yaşamda başarılı olabilmesi için kritik bir yetenektir, Çocuk ve Oyun, Oyun, çocukların dünyayı keşfettiği ve kişisel becerilerini geliştirdiği önemli bir etkinliktir, Çocukların öğrenim kabiliyeti ve genel gelişimi için kritik öneme sahiptir, Zeka Oyunları, Zeka oyunları, çocukların akıl yürütme yeteneğini geliştiren ve problem çözme becerilerini artıran oyunlardır, Zeka gelişimini destekler ve çocukların hayat boyunca kullanabileceği beceriler kazandırır, Zeka Gelişimi, Zeka gelişimi, bireyin öğrenme kapasitesini artırır ve problem çözme becerilerini geliştirir, Zeka gelişimi, eğitim ve kariyer başarısı için temel bir faktördür, Problem Çözme, Zeka oyunlarından edinilen problem çözme becerisi; analitik düşünme, strateji geliştirme ve karar verme yeteneklerini içerir, Bu yetenekler, çocukların hem akademik hem de kişisel hayatlarında başarılı olmalarına yardımcı olur, Odaklanma, Zeka oyunları, çocukların bir konu üzerinde yoğunlaşıp odaklanma yeteneğini geliştirir, Odaklanma yeteneği, akademik başarı ve hedeflere ulaşmak için gereklidir, Dikkat Gelişimi, Zeka oyunları, çocukların dikkat seviyelerini artırır ve daha etkin bir şekilde öğrenmelerine olanak sağlar, Dikkat gelişimi, çocukların öğrenme kabiliyetini artırır ve akademik başarıyı destekler, Özgün Düşünme, Zeka oyunları, çocukların özgün ve yaratıcı düşünmelerini teşvik eder, Özgün düşünme becerisi, problem çözümünde ve yeni fikirler üretmede önemlidir, Mücadele Ruhu, Zeka oyunları seviye atladıkça zorlaşır ve çocukları problem çözmek için mücadele etmeye teşvik eder, Mücadele ruhu, hayattaki engelleri aşmak ve hedeflere ulaşmak için gereklidir, Başarısızlıkla Başa Çıkma, Zeka oyunları, çocuklara başarısızlık durumunda pes etmemeyi ve tekrar denemeyi öğretir, Başarısızlıkla başa çıkma becerisi, hayatta karşılaşılan zorluklara ve engellere karşı direnci artırır
zeka oyunları zeka zihin çocuk çocuk gelişimi motive eğitim öğrenme kabiliyeti
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.