AnasayfaBlogMakine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü (MYO)
Bölümler

Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü (MYO)

19 Ocak 2021
Bir adam ve kadın bir makinenin önünde durmuş, dikkatle makineye bakmaktadır. Adamın üzerinde beyaz bir gömlek, kadının üzerinde ise yeşil bir elbise vardır. Her ikisinin de gözünde gözlük var. Kadın gülümsüyor ve makine konusunda hevesli görünüyor. Adam düşünceli görünüyor ve makinenin gösterdiklerine konsantre olmuş durumda. Makinenin birçok düğmesi ve çeşitli ekranları var ve çok karmaşık görünüyor. Etrafı çeşitli kablo ve tellerle çevrili ve küçük bir alana sığdırılmış çok fazla teknoloji var. Bu görüntü, modern makinelerin karmaşıklığını ve insanların bunları anlama ihtiyacını göstermektedir.
Bölüm AdıTanım ve Amaçİş İmkanları ve Görevler
Makine, Resim ve Konstrüksiyon BölümüBu ön lisans programı teknik resim ve makine konstrüksiyonu konularında donanımlı ve uzman teknikerler yetiştirmeyi hedeflemekte olup, üretimin doğru ve standartlara uygun bir şekilde yapılması da programın amacıdır.Mezunlar için iş imkânları, sanayi sektörünün birçok kuruluşunda mevcut. Kamu ve özel kuruluşlarda, fabrikalarda çalışabilirler. Görevleri ise projelere malzeme belirlemek, çizimler yapmak, üretim aşamalarını takip etmek ve kalite standartlarına uygun iş yapmaktır.
Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü(DGS İle)Bölüm, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) aracılığıyla lisans programlarına geçiş imkânı sunar.Geçilebilecek lisans bölümleri Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği'dir.
MYO-Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü(Erasmus)Erasmus programı sayesinde öğrenciler, alanla ilgili uluslararası çalışmaları yakından gözlemleme fırsatı bulurlar.Öğrenciler, bu program sayesinde uluslararası deneyim kazanabilir ve yurtdışında iş imkânları yakalayabilirler.
MYO-Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü (Mezunlarının Görevleri)Mezunları, adı geçen bölüm ile ilgili tekniker unvanını taşırlar.Mezunlar, fabrikaların teknik, üretim ve kalite kontrol birimlerinde, makineler için gerekli ölçümleri yaparak detaylı taslaklar hazırlamak, bilgisayar programları kullanarak üretime destek olmak gibi görevlerde bulunurlar.
MYO-Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü (Dersler)Bölümün dersleri, güncel teknolojiye ve bilimsel araştırmalara bağlı olarak verilmektedir.Öğrenciler, bu dersler yardımıyla alanlarına dair en güncel bilgi ve uygulamaları öğrenirler.

Fabrikalardaki en önemli meslek elemanları, makine mühendisleridir. Sanayi sektöründe bulunan bütün fabrikalarda makineler kullanıldığı için, makine mühendisleri bu ortamların can damarıdır. Ancak bu meslek sahipleri de bu zor işleri tek başlarına yapamaz. İşte bu noktada makine mühendislerinin yardımına bu alandaki ara elemanlar koşar.

Makine, Resim ve Konstrüksiyon teknikerleri adıyla bilinen bu ara elemanlar, mühendislerin eli ve ayağı gibi çalışırlar. Mühendisler daha çok beyin olarak ve yönetim olarak iş yaparlar. Oysa teknikerler, çizimlerin ve tasarımların yapılmasından sorumludurlar. Ayrıca bu çizim ve tasarımların üretim aşamasının takibi ve üretilen makinenin kontrolü de onların sorumluluğudur.

Bu alandaki teknikerlik için, meslek liseleri de eğitim veriyor, bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ancak günümüzde lise mezuniyetinin artık pek fazla bir değeri kalmamış durumda. Her ne kadar bu lisede teknik bilgiler öğretilse de, akademik eğitimin yerini tutamayacağı açıktır.

Bu alanda üniversitelerde ön lisans veya lisans programları kapsamında verilen eğitim; dijital çağa en uygun eğitimlerdir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında verilen bu eğitimler sayesinde, ülkemizin bu dijital çağı yakalaması da amaçlanıyor.

Bu yazımızın konusu da yine bir ön lisans programlarından birisi: Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü. Gelin, birlikte bu bölümle ilgili detaylı bilgilere bakalım. 

Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü Nedir? 

Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü, ilgili alanda makine çizimi eğitimini amaçlayan bir ön lisans programıdır. 2020 itibarıyla, bu bölüm için birçok devlet üniversitesinde farklı tercih seçenekleri kapsamında kontenjan açılmıştır. Meslek Yüksekokulu bünyesinde olan bu bölüme, merkezî sınav sisteminin TYT puanıyla öğrenci alınıyor.

Bölümün eğitim hedefi; teknik resim ve makine konstrüksiyonu konularında donanımlı ve uzman teknikerler yetiştirmektir. Bu hedefe bağlı olarak; üretimin doğru ve standartlara uygun bir şekilde yapılması da, bölümün diğer bir amacıdır.

Bölümde verilen derslerin ve tekniklerin, güncel teknolojiye ve bilimsel araştırmalara bağlı olarak verildiğini söylememiz yanlış olmaz. Yapılan ürünlerin kaliteli olması da bu yeni teknikler ve teknolojik gelişmelerle doğru orantılıdır. Proje tasarımlarının son teknolojik olanaklar kullanılarak yapılması, ürünlerin standartlara daha uygun tasarlanıp üretilmeleri açısından önemlidir.

Makine, Resim ve Konstrüksiyon bölümü mezunlarının Dikey Geçiş Sınavı (DGS) aracılığıyla bazı lisans programlarına geçme imkânları bulunuyor. 

DGS ile geçilebilecek lisans bölümleri şunlardır:

Erasmus öğrenci değişim programı, üniversitelerin yaptıkları anlaşmalara göre değerlendirilebilecek bir seçenektir. Erasmus programıyla öğrenciler, alanla ilgili uluslararası çalışmaları yakından gözlemleme şansı bulabilirler. 

Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü İş İmkânları Nelerdir?

Makine, Resim ve Konstrüksiyon bölümü mezunları için iş imkânları, sanayi sektörünün birçok kuruluşunda mevcuttur. Mezunlar, ülkemizde çok sayıda kamu ve özel kuruluş bünyesinde ve fabrikalarda iş bulabilirler. Kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen mezunların KPSS ile atanma şartı bulunuyor.

Bölüm mezunlarının çalışabilecekleri işyerlerinden bazıları şunlardır: 

 • Karayolları Genel Müdürlüğü,

 • Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü,

 • Makine Kimya Endüstrisi Kurumu,

 • Devlete ait ve özel sektördeki fabrikalar,

 • Belediyelerin ilgili birimleri. 

Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Makine, Resim ve Konstrüksiyon bölümü mezunları, bir “ara eleman” olarak mühendislerin sağ kollarıdır. Onların vereceği taslaklara bağlı kalarak çizim ve tasarımlarını yaparlar. Mezunlar, bu alanla bağlantılı “tekniker” unvanını taşırlar. Bölüm mezunlarının, sektördeki kamu ve özel fabrikalarda çalışma imkânları bulunuyor. Fabrikaların teknik, üretim ve kalite kontrol birimlerinde çalışabilirler.

Mezunların çalıştıkları ortamlarda yaptıkları işlerden bazıları şunlardır:

 • Yapılacak projelerde kullanılacak malzemeleri belirlemek ve temin ettirmek,

 • Tasarım ve çizim konusunda mühendislerden gerekli bilgileri almak,

 • Proje yöneticileriyle işbirliği içinde çalışarak onlara destek olmak, 

 • Proje kapsamında üretilecek makinelerin üretim aşamalarını takip etmek,

 • Makineler için gerekli ölçümleri yaparak detaylı taslaklar hazırlamak,

 • bilgisayar programları ve bağlantılı araçları kullanarak üretime destek olmak, üretilecek makinelerin çeşitli boyutlardaki tasarımlarını yapmak,

 • Makine tasarımlarının imalat işlemlerini takip etmek,

 • Projeyle ilgili faaliyet raporlarını hazırlayarak ilgili müdüre sunmak,

 • Yapılacak üretim kapsamında kalite standartlarına bağlı iş yapmak,

 • Üretim sırasında çevre koruma düzenlemesi ve iş güvenliği kurallarına uymak.

Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü Dersleri Nelerdir?

Makine, Resim ve Konstrüksiyon bölümünde, zorunlu derslerin hem teknik hem de teorik olarak güçlü oldukları dikkat çekiyor. Ders plânındaki derslerin çoğunluğunda uygulamalı çalışmalar yapılarak öğrencilere beceri kazandırılması amaçlanıyor.

Bölümde; mukavemetten mühendislik bilimine, teknik resimden makine resmine, matematikten konstrüksiyona kadar uzanan dersler bulunuyor. Topluma hizmet uygulamaları sayesinde, öğrenciler mezun olmadan önce iş hayatını yakından tanıma olanağı buluyorlar.
Makine, Resim ve Konstrüksiyon bölümünde eğitimi verilen zorunlu dersler şunlardır: 

 • Üretim ve İmalat Teknolojisi 

 • Genel Matematik

 • Mukavemet

 • Makine Konstrüksiyonunda Temel İlkeler

 • Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

 • Teknik Resim

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Makine Resmi

 • Mühendislik Bilimi

 • Mesleki Matematik

 • Malzeme Bilgisi

 • Bilgisayar Destekli Tasarım

 • Makine Bilimi ve Elemanları

 • Malzeme ve Mekanik Muayeneleri

 • Endüstriyel Ölçüm Teknikleri

 • Ölçme Tekniği

 • Kalıp Tasarımı

 • Hidrolik ve Pnömatik Sistemler

 • Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları

 • Konstrüksiyon

Bölümde verilen meslekî seçmeli dersler, çoğunlukla uygulamalı olarak verilmekte. Programda bulunan meslekî seçmeli dersler şunlardır:

 • Sistem Analizi ve Tasarımı 

 • Elektrik Bilgisi

 • Genel ve Teknik İletişim

 • Mühendislik Bilimi Uygulamaları

 • Makine Resim Uygulamaları

 • Konstrüksiyon Uygulamaları

 • Kalıpçılık Uygulamaları

 • İşletme Yönetimi ve İmalat Kontrolü

 • Tahribatsız Muayeneler

Bölümdeki seçmeli derslerden bazıları da genel seçmeli kapsamında veriliyor. Programın genel seçmeli dersleri şunlardır: 

 • Kültürel Etkinlikler

 • Topluma Hizmet Uygulamaları

Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü Taban Puanları ve Sıralama 

Makine, Resim ve Konstrüksiyon bölümü için, ülkemizdeki birçok üniversite bünyesinde üç farklı tercih seçeneğiyle kontenjan açılmıştır. Bunlar; örgün öğretim, ikinci öğretim ve KKTC uyruklular için olan seçeneklerdir.

 • 2020 yılı itibarıyla bu bölümün en yüksek taban puanı, Ege Üniversitesinin seçeneğine aittir. Kontenjanı 55 olan bu seçeneğin taban puanı 257,51027 ve başarı sıralaması da 786853 olarak açıklanmıştır.

 • Bölümün en düşük taban puanı ise, Afyon Kocatepe Üniversitesine aittir. Kontenjanı 30 olan bu seçeneğin taban puanı 189,42086 ve başarı sıralaması da 1711497’dir. 

 • Bu bölüme ait açılmış ancak dolmayan kontenjanlar; Dokuz Eylül Üniversitesinin 1 kişilik KKTC uyruklu kontenjanı ve diğer dört üniversitenin 30-40 kişilik kontenjanlarıdır. Açılan bu kontenjanlar dolmadığı için taban puanları ve başarı sıralamaları oluşmamıştır. 

Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü, Bu ön lisans programı teknik resim ve makine konstrüksiyonu konularında donanımlı ve uzman teknikerler yetiştirmeyi hedeflemekte olup, üretimin doğru ve standartlara uygun bir şekilde yapılması da programın amacıdır, Mezunlar için iş imkânları, sanayi sektörünün birçok kuruluşunda mevcut Kamu ve özel kuruluşlarda, fabrikalarda çalışabilirler Görevleri ise projelere malzeme belirlemek, çizimler yapmak, üretim aşamalarını takip etmek ve kalite standartlarına uygun iş yapmaktır, Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü(DGS İle), Bölüm, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) aracılığıyla lisans programlarına geçiş imkânı sunar, Geçilebilecek lisans bölümleri Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği'dir, MYO-Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü(Erasmus), Erasmus programı sayesinde öğrenciler, alanla ilgili uluslararası çalışmaları yakından gözlemleme fırsatı bulurlar, Öğrenciler, bu program sayesinde uluslararası deneyim kazanabilir ve yurtdışında iş imkânları yakalayabilirler, MYO-Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü (Mezunlarının Görevleri), Mezunları, adı geçen bölüm ile ilgili tekniker unvanını taşırlar, Mezunlar, fabrikaların teknik, üretim ve kalite kontrol birimlerinde, makineler için gerekli ölçümleri yaparak detaylı taslaklar hazırlamak, bilgisayar programları kullanarak üretime destek olmak gibi görevlerde bulunurlar, MYO-Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü (Dersler), Bölümün dersleri, güncel teknolojiye ve bilimsel araştırmalara bağlı olarak verilmektedir, Öğrenciler, bu dersler yardımıyla alanlarına dair en güncel bilgi ve uygulamaları öğrenirler
makine resim konstrüksiyon makine resim resim ve konstrüksiyon makine resim ve konstrüksiyon makine mühendisliği bölümü makine resim ve konstrüksiyon bölümü
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.