AnasayfaBlogİşten Ayrılma Dilekçesi Nasıl Yazılır?
İşten Ayrılma

İşten Ayrılma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

06 Mart 2020
İşten Ayrılma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Çalıştığınız işten ayrılmaya karar verdiğinizde durumunuzu şirket yöneticilerine ya da insan kaynakları uzmanına bildirmeniz gerekir. Bunun için profesyonel bir istifa mektubu yazmanız gerekir. İşten ayrılma dilekçesi yazarak bu dilekçeyi ilgili yerlere bildirmek gerekir. İşten ayrılma dilekçesi nasıl yazıldığını bilmiyorsanız bu yazı tam size göre. İşten ayrılmanızın nedeni her ne olursa olsun işten ayrılma dilekçesi yazmanın bazı kuralları bulunur. Peki, işten ayrılma dilekçesi nasıl yazılır?

Günümüzde iş dünyası bireylere yeni iş fırsatları veya bazı olumsuz durumlar sunabiliyor. Bu gibi durumlarda bireyler istifa etmektedirler. Bu kararı alan bireyler daha sonra “Nasıl istifa edilir?” sorusunu kendilerine soruyorlar. Bu durum bireyler açısından oldukça zorlu bir süreç olarak tanılandırılmaktadır. İstifa mektubu uygun bil dil ve üslup ile yazılması gerekir.

Yazılan işten ayrılma dilekçesi elden verilmelidir. İşten ayrılma dilekçesi sade, anlaşılır ve kısa olması oldukça önemlidir. Yazılan istifa mektubu bireyin çalıştığı yerde varsa İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yoksa Genel Müdürlüğe verilmelidir. Yetkili departmana hitap ederek yazılması gerekir. İşten ayrılma dilekçesi metninde isim-soyisim, çalışmış olduğunuz kurumun adı ve pozisyonunuz belirtilmelidir. Bu bilgileri belirttikten sonra işten ayrılma nedenlerinizi belirtmeniz gerekir. İşten ayrılma nedenleri belirtilirken anlaşılır ve kısa bir dil kullanılması önerilir. İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi ile bu süreçlerle ilgili bilgi edinebilirsiniz.

İşten ayrılma dilekçesi yazarken gereksiz tekrarlardan kaçınarak ve net bir şekilde ayrılma nedenleri sıralanmalıdır. İstifa mektubu içerisine bekleme sürenizin sonunda istifa ettiğinizin ve yasal haklarınızı saklı tuttuğunuzun belirtilmesi hukuki açıdan her türlü avantajı size sağlayacaktır. Son aşama olarak istifa mektubu içerisine mektubun verildiği ya da gönderildiği tarih eklenerek imza atılması gerekir.

Eğer işinizden planlı bir şekilde ayrılıyorsanız iş kanunu içerisinde belirtilen ihbar sürelerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu işlemi haber vererek gerçekleştirmeniz sizin iş yaşamınızda ki profesyonelliğinizi gösterir. Aynı zamanda ayrılmış olduğunuz şirket sizin yerine başka bir eleman bulmak içinde vakit kazanır. Çalıştığınız şirket vb. yerlerde 6 aydan kısa bir süre çalıştıysanız 2 hafta önceden işten ayrılma dilekçesi vermeniz gerekir. 6-18 ay arası çalıştıysanız 4 hafta önceden vermeniz gerekir. 1,5-3 yıl arası çalıştıysanız 6 hafta önceden, 3 yılı aşkın süredir çalıştıysanız 8 hafta önceden işten ayrılma dilekçesi vermeniz gerekir.

İlgili Eğitim: İnsan Kaynakları Yönetimi

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Evlilik nedeniyle işten ayrılma yalnızca kadın işçiler için düzenlenmiş bir yasal haktır. Erkeklerin evlilik nedeniyle işten ayrılma ve bu doğrultuda kıdem tazminatı kazanması mümkün değildir. Bu yüzden yazıda bahsedilecek bilgiler kadınları kapsamaktadır. Evlilik nedeniyle işten ayılma durumunda en çok merak edilen ve sorulan soru; işten ayrılan kadın işçinin kıdem tazminatı alıp alamayacağı ile ilgilidir. 1475 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesine göre evlilik nedeniyle işten ayrılma süreci yaşayan bir kadın işçinin kıdem tazminatı alabileceği bildirilmiştir. Evlenen kadınlar kanunda belirtilen süre ve usullere uymak şartıyla kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Kıdem tazminatı alabilmenin önemli bir şartı bulunmaktadır. Bu şart; kadın işçinin çalıştığı sırada evlenmesi gerektiğidir. İşe girdiği tarihte evli olan kadın işçi bu hakkı kullanamaz. Ancak farklı bir durumda kullanabilir. Çalıştığı esnada eşinden boşanıp daha sonra tekrar evlenen kadın işçi belirtilen yasal süre içerisinde kıdem tazminatını talep edebilir. Evlilik nedeniyle işten ayrılma ve kıdem tazminatı almak isteyen kadın işçi iş sözleşmesini evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde feshetmesi gerekmektedir. Eğer bu süre 1 yılı geçiyorsa bu hakkın kullanılması kesinlikle mümkün değildir.

Evlilik nedeniyle işten ayrılmak isteyen kadın işçinin yapması gerekenler vardır. Evlilik nedeninden dolayı işten ayrıldığını belirten bir istifa mektubu yazması gerekir. Aynı zamanda işverenin talep etmesi durumunda evlilik tarihini gösteren belgeleri istifa mektubu içerisine eklemesi gerekir. Peki, evlilik nedeniyle işten ayrılma sürecini yaşayan kadın bir işçi başka bir yerde çalışabilir mi? Yargıtay’ın vermiş olduğu karara göre evlilik nedeniyle işten ayrılma yaşayan bir kadın işçinin daha sonra başka bir yerde çalışmasının engellenemeyeceği kabul edilmektedir. Hatta ara vermeksizin başka bir iş yerinde çalışmaya başlayabilir.

Kadın işçiler için yasal düzenlemeler içerisinde bulunan 4857 sayılı İş Yasasına göre iş sözleşmesini fesheden kadın işçi, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak zorundadır. Aynı zamanda fesih sebebini açık bir şekilde belirtmek zorundadır. İşten ayrılma nedeninin SGK çıkış kodlarıyla uyumlu olması gerekir. Evlilik nedeniyle işten ayrılma durumunda 13 Numaralı “Kadın işçinin evlenmesi” seçilmelidir. Son olarak nişanlı veya evlilik hazırlık aşamasında olan kadın çalışanlar resmi evlilik öncesi iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatı alamazlar.

İstifa Dilekçesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İstifa ederken bilinmesi gerekenler içerisinde profesyonel bir biçimde istifa mektubu yazmadan önce dikkat edilmesi gerek bazı durumlar vardır.

  • İlk olarak işten ayrılma dilekçesi yazmadan önce doğru bir karar verdiğinizden emin olmanız gerekir. Bu kararı alırken oldukça hassas ve bilinçli bir şekilde davranılması gerektiği bilinmeli. Çünkü istifa dilekçesi hazırlarken yöneticilerinize ve çalışma arkadaşlarınıza karşı izlediğiniz tutum, ileriki aşamalarda kuracağınız bağlantıları etkileyebilir. Eski iş yerinizde kurduğunuz sağlam bağlantılarla referans mektubu alabilir ve iyi ilişkilerinizi sürdürebilirsiniz. İstifa dilekçesi hazırlarken en dikkat edilmesi gereken maddelerden biridir.

  • İstifa dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise istifa mektubu zamanında teslim edilmesidir. Kararınızı belirli bir süre önceden belirtmeniz büyük önem taşımaktadır. Tamamlayamadığınız işlerinizi bitirebilirsiniz. Aynı zamanda iş arama için de gerekli süreyi yakalamış olursunuz. Bunun için gerekli süre yasalarla belirtilmiştir. Yazının giriş kısmında çalışılan süreye göre ne zaman bildirilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu davranışta istifa dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken ve mutlaka uyulması gereken bir davranıştır.

  • İstifa dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise dilekçenizin şikâyet içerikli olmaması gerektiğidir. Dilekçeniz sadece amacınızı belirtmeli ve resmi bir dille yazılmalıdır. Gelecekteki kariyerinizi düşünerek saygılı bir dille yazılması gerektiğini unutmamalısınız.

  • İstifa dilekçesi hazırlarken iş yeriniz ile aranızı bozmadan seviyeli bir şekilde ayrılmaya çalışın. Çünkü kariyer yaşamınızda her zaman referansa ihtiyaç olduğunuzu unutmayın. Bir sonraki iş yerinizle paylaşabileceğiniz bir mektup ya da LinkedIn önerisiyle ayrılmaya çalışmaya özen göstermelisiniz.

İstifa Dilekçesi Örneği

İstifa Dilekçesi Örneği 1

…/…/…

… İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne

... tarihinden itibaren çalıştığım şirketinizden… nedeniyle …/…/… tarihi itibari ile istifa ederek ayrılmak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ad-Soyad:

İmza:

Yukarıda belirtilen istifa dilekçesi örneği, ortalama bir istifa mektubu örneğidir.

İstifa Dilekçesi Örneği 2:

…/…/…

… A.Ş.

Muhasebe Departmanı Müdürlüğüne

…’nın … adresindeki işimden kendi irademle … nedenlerden dolayı …/…/… tarihi itibari ile istifa ediyorum.

Gereğinin yapılarak tarafıma bildirilmesini arz ederim. Saygılar.

Ad-Soyad:

İmza:

Yukarıda verilen istifa dilekçesi örneği, eğer çalışılan iş yerinde insan kaynakları departmanı yoksa yazılabilecek bir dilekçe örneğidir.

İstifa Dilekçesi Örneği 3:

…/…/…

… Bakanlığına … İl Müdürlüğüne … Müdürlüğüne

657 Sayılı Kanunun “Çekilme” 20. Maddesinde “Devlet memurları kanunda belirtilen esaslar doğrultusunda çekilebilirler” hükmü, 94. maddesinde ise “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak başvurarak memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir” ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen ifade gereğince, memurluk görevinden çekilmek istiyorum.

Gereğini arz ederim. Saygılarımla.

Ad-Soyad:

İmza:

Memur Kimlik Bilgileri:

Ad-Soyad:

Adres:

Sicil No:

T.C. Kimlik No:

Cep Numarası:

Yukarıda verilen istifa dilekçesi örneği, memurluktan istifa etmek isteyen kişiler için örnek teşkil etmektedir.

işten ayrılma dilekçesi evlilik nedeniyle işten ayrılma istifa mektubu istifa dilekçesi hazırlarken istifa dilekçesi örneği İşten Ayrılma Dilekçesi Nasıl Yazılır
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İş Bulmadan İşten Ayrılmak
İşten Ayrılma

İş Bulmadan İşten Ayrılmak

16 Mart 2018