AnasayfaBlogGeniş Kapsamlı Anlatımıyla Satış Yönetimi
Satış - Pazarlama

Geniş Kapsamlı Anlatımıyla Satış Yönetimi

01 Mart 2021
Bir grup insan bir tabletin etrafında toplanmış, dikkatle ekrana bakıyor. Bir adam bir pano üzerinde kalem tutuyor, eli yazmaya hazırlanırken odaklanmış durumda. Bir kadın tableti kullanıyor, gezinirken parmakları ekrana basıyor. Arkalarında başka bir kişi cep telefonu tutuyor. Hepsi de iş kıyafetleri giymiş, ellerindeki işe odaklanmış durumda. Tabletin etrafı kağıtlarla çevrili ve masanın üstü belgeler ve diğer eşyalarla dolu. Ortamda konsantrasyon ve işbirliği havası hakim.
Satış Yönetimi Eğitim UnsurlarıAçıklamaÖnemi
Satış ve Pazarlama Anlayışıİşletmelerin hayati öneme sahip fonksiyonudur. Doğrudan işletme karını etkiler.Müşteri ve iş organizasyonları arasındaki değişimi sağlar ve problemleri çözer.
Satış EğitimleriGenel olacak kadar basite indirgenemeyen, çok kapsamlı bir eğitim süreci gerektiren bir alandır.Satış başarısı için hayati önem taşıyan bu eğitimler, geniş perspektifli bir açıklama gerektirir.
Satış Teknikleri EğitimleriÖzelleştirilmiş olsalar bile sonuca etki etmeye yeterli değildirler.İhtisaslaşma ve özelleştirme iyi sonuçlar almak için önemlidir ancak tek başına yeterli olmayabilir.
Geniş Perspektifli AnlatımSatış yönetimini daha geniş bir perspektiften ele almak gerekir.Geniş bir bakış açısı, satış yönetimini daha dikkatli ve etkili bir şekilde ele almayı sağlar.
Amaç, İlke ve Değer BütünüSatış yönetimi eğitiminin amaç, ilke ve değerler bütünü dikkate alınarak ele alınması gerekir.Bu durum, bize davranışlarımızı olumlu yönde etkileyecek bir yapı kazandırır.
İdeal Durum TanımlamaIdeal bir satış yönetimi eğitimi tanımlanması gerekmektedir.Ideal bir eğitim sürecinin tanımlanması, satış başarısını ciddi anlamda etkileyecektir.
İşletme Yönetimiyle UyumPazarlama ve satış, gruplandırılmış faaliyet olarak tanımlanmalı ve işletme yönetimiyle uyum içinde olmalıdır.Şirketin genel performansı ve karlılığına doğrudan etkisi vardır.
Eğitim KapsamıKapsamlı ve içerik bakımından zengin bir eğitim alınmalıdır.Eğitimin kapsamı ve içeriği, satış performansını doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biridir.
Problemlerin ÇözümüSatış yönetimi, problemleri çözmeyi de içermelidir.Problemlerin çözümü, başarılı bir satış yönetiminin temel unsurlarından biridir.
İnovatif YaklaşımSatış yönetimi, her zaman inovatif ve yenilikçi bir yaklaşım gerektirir.İnovatif yaklaşımlar, satışta başarıya götüren yolu açabilir.

satış yöneticiliği ve satış eğitmenliği kariyerim boyunca satış eğitimi ve satış teknikleri eğitimi ifadelerinden uzak durdum. zira ilki genel diğeri de özel bir odaklanma gerektiriyor. oysa satışta başarılı olmak için alacağımız satış eğitimleri genel olacak kadar basite indirgenmeyecek özelliktedir. aynı şekilde satış teknikleri eğitimleri de özelleştirilmiş olsalar bile sonuca etki etmeye yeterli değildir. o halde hepsini kapsayan geniş perspektifli bir ifadeye ihtiyacımız var. çünkü bu ifade geniş kapsamlı anlatımıyla satış yönetimi eğitimini tanımlayacak…

O halde amaç, ilke ve değer bütünü içerisinde konuyu ele almak şüphesiz davranışlarımızı da olumlu etkileyecektir. Bu genel ifade aslında ideal bir durumu tanımlamaktadır. O halde ideal bir satış yönetimi eğitimi nasıl olmalı sorusu şüphesiz bu yazıya, okuyuculara ve satışçılara fazlasıyla katkı sağlayacaktır.

İdeal Bir Satış Yönetimi Eğitimi 

İşe fonksiyon kelimesinin yüklediği anlamla başlayabiliriz. Zira satış ve pazarlama işletmelerin hayati derecede önemli bir fonksiyonudur. Zaten işletme yönetiminde gruplandırılmış faaliyet olarak tanımlanan pazarlama ve satış işletme kârını doğrudan etkileyen müşteri ve iş organizasyonları arasındaki değişimi sağlayan üstelik problemleri de çözen bir görev üstlenmektedir.

Bu durumda ideal bir satış yönetimi içerisinde yukarıdaki unsurları kapsayan her alt başlık eğitimin de kapsamını belirleyecektir.
İşletme kârına yön vermek.

İşletmenin başarısı hiç tartışmasız kazancı ile ölçülmelidir. Hatta kazanç kelime bile yetersizdir. Yeterli olan kâr etmektir. Satış pazarlamanın mal ve hizmet üreten organizasyonlarda zorlayıcı ve düzenleyici rolü her zaman ihtiyaç duyulan bir güçtür. İşte bu bilinçten hareketle satışçılar işletme kârına yön veren değerli bireylerdir. Değerlerini üstlendikleri görevler ve o görevlerini iş davranışı haline getirerek korurlar. Bunun için yetkin olmak önemli bir zorunluluktur.

Satışçıların Yetkinlik Alanları

Yetkin olmak, yetenekten bağımsız iş yaşamında öğrendiklerimizi kapsayan hem iş hem de kişisel gelişimimize katkı veren işleri iş davranışlarıyla sonuçlandırmamızı sağlayan bilgi beceri ve davranış bütünüdür. Yetkin bir satışçı planlar, satar, müşteri edinir, geliştirir ve her şeyden önce düşünür.

Düşünmesine en büyük katkıyı sağlayan aldığı satış yönetimi eğitimi, müşteriler karşısındaki gözlemi ve uygulamalarıdır. Tüm bunları tıpkı performans arayan bir sporcu gibi saha da iyi bir oyuncu olmasına da borçludur. Özetle satışçılar hem düşünen hem de iyi oynayan insanlardır. Satışta yetkinlik eğitim öğretim ve uygulamayla kazanılır.

Satışta Eğitim Öğretim ve Uygulama

Eğitim ve öğretim kelimelerini ardışık bir bütün olarak kullanmayı her zaman yeğlemişimdir. Her iki kavramı da girift konular olarak algılamayı geniş perspektif yaratması açısından faydalı buluyorum. Eğitimin organize olmuş yapılarda planlı ve profesyoneller tarafından ele alınmış olması zaten öğretim kavramını açıklar. İşte bu akrabalık ilişkisi özellikle satış yönetimi eğitimlerinde fazlasıyla dikkat çekicidir.

Zira konu yani satış yönetimi eğitimleri profesyonel kişilerce organize olmuş kurumlarca verilmelidir. Katılımcılar öğrenmeli eğitimciler öğretmeli ya da fayda sağlayıcı öneriler ortaya koymalıdır. Artık bu öğrenilmesi gerekenler ve fayda sağlayıcı satış yönetimi konularını birlikte ele alabiliriz.

Öğrenilmesi Gereken Satış Yönetimi Konuları

Eğitimlerin bilimsel temeli olmalıdır. Ayrıca merak da uyandırmalıdır. Satış yönetimi konularını içeriğine girmeden ifade ettikleri başlıklarla ele almakta hiç tartışmasız aynı etkiyi yaratacaktır. 

İşte merak uyandıran satış yönetimi eğitiminin konu başlıkları…

Satış iletişimi, satış alışkanlığı, satışta planlama, müşteri kavramı, müşteri tipleri, tüketici davranışları, algı yönetimi, müşteriyle karşılaşma, müşteri ihtiyacını belirleme teknikleri, müşterilerin karşısında satış tekniklerini uygulama…

Değerli satışçılar, artık geniş kapsamlı anlatımıyla satış yönetimi başlığına ve ilk paragraftaki düşüncelerime atıf yapabilirim zira yazımın sonuna geldim… Satışta başarılı olmak için alacağımız satış eğitimleri geniş kapsamlı, akıcı, merak uyandıran bilimsel disiplinden beslenen eğitimler olmalı unuttuklarımızı hatırlatmalı ve her şeyden önce öğretmelidir. 

Emin ki aşağıdaki soru ve cevaplar eğitim alma kararımızı etkileyecektir.

Etkili Bir Satış Yönetimi Eğitimi Nasıl Olmalı?

Geniş kapsamlı olmalı, işe transfer edilebilmeli, ertelemeden uygulanmaya başlanmalıdır. Ayrıca eğitimi alanın bir başkasına da bu eğitimi anlatabiliyor olması oldukça önemli hatta arzulanan bir durumdur. Zira her satışçı aynı zamanda potansiyel bir danışman ve öğreten bir yöneticidir. Bu düşünceyle öğrenen satışçılar motive olurlar motive ederler ve kolaylıkla uygularlar.

Etkili bir satış yönetimi eğitiminde en temel beklenti şüphesiz uygulama kolaylığı olmalıdır. Biz yetişkinler ancak fayda umduğumuz bilgileri uygulamak isteriz. Böyle bir duruma inanmak ve uygulama gayreti göstermek sadece örneklerle desteklenmiş bilimsel alt yapısı olan ve deneyimle harmanlanmış eğitimlerle gerçekleşmektedir. Etkili bir satış eğitiminde bu beklentilerin tamamı mutlaka olmalıdır. Canlandırma metodu, egzersiz ve etki kanunu, usp, aktif kapanış,aksiyon kapanışı gibi anahtar konularda eğitimi güçlendirmektedir.

Genel İçerik ve Geniş Kapsamlı Alt Başlıklar Nelerdir?

Aslında alt başlıkları besleyenler üst başlıklardır. Başlıklar ne kadar sistematik ele alınırsa o denli etkili kırınımlar oluşturacaktır. Böylece içerik zenginleşecek önemsiz gibi görünen ayrıntılar kilit konularda anahtar görevi göreceklerdir. Öyle ki genel içerik başlıkları özel alt başlıklara da yön verecektir.

Satış yönetiminde genel içerik başlıkları şunlardır.

1 - Pazarlama stratejisinde satış fonksiyonu

2 - Satış temsilcisinin rolü ve müşteri kavramı

 • Satış iletişimi ve satış alışkanlığı nedir?

 • Satışçılık ve satış temsilciliği tanımları

 • Görüşme tasarımı, görüşme notları ve müşteri profili kavramı

 • Stratejik satış planlaması nasıl yapılır?

 • Müşteri kavramı ve müşteri tipleri 

 • Müşterinin kararı

 • Müşteri ve satışçı yaklaşımı nedir?

 • Müşterinin algılaması 

 • Müşterler de satın alma süreçleri 

3 - Satış teknikleri

 • Görüşme öncesi hazırlık

 • Etkili açılış 

 • İhtiyacı ortaya çıkarma

 • Ana mesaj aktarımı

 • Yardımcılar ve destek materyalin kullanımı

 • İtirazları karşılama

 • Aktif kapanış

 • Görüşme sonrası analiz

özel alt başlıkların yanı sıra motivasyon teorileri, smart hedefleme tekniği ile stratejik satış planını hazırlama, swot analizi, pareto kuralı, kişilik analizi, beden dili, algı yönetimi, ikna, hale etkisi,

Satış ve Pazarlama Anlayışı, İşletmelerin hayati öneme sahip fonksiyonudur Doğrudan işletme karını etkiler, Müşteri ve iş organizasyonları arasındaki değişimi sağlar ve problemleri çözer, Satış Eğitimleri, Genel olacak kadar basite indirgenemeyen, çok kapsamlı bir eğitim süreci gerektiren bir alandır, Satış başarısı için hayati önem taşıyan bu eğitimler, geniş perspektifli bir açıklama gerektirir, Satış Teknikleri Eğitimleri, Özelleştirilmiş olsalar bile sonuca etki etmeye yeterli değildirler, İhtisaslaşma ve özelleştirme iyi sonuçlar almak için önemlidir ancak tek başına yeterli olmayabilir, Geniş Perspektifli Anlatım, Satış yönetimini daha geniş bir perspektiften ele almak gerekir, Geniş bir bakış açısı, satış yönetimini daha dikkatli ve etkili bir şekilde ele almayı sağlar, Amaç, İlke ve Değer Bütünü, Satış yönetimi eğitiminin amaç, ilke ve değerler bütünü dikkate alınarak ele alınması gerekir, Bu durum, bize davranışlarımızı olumlu yönde etkileyecek bir yapı kazandırır, İdeal Durum Tanımlama, Ideal bir satış yönetimi eğitimi tanımlanması gerekmektedir, Ideal bir eğitim sürecinin tanımlanması, satış başarısını ciddi anlamda etkileyecektir, İşletme Yönetimiyle Uyum, Pazarlama ve satış, gruplandırılmış faaliyet olarak tanımlanmalı ve işletme yönetimiyle uyum içinde olmalıdır, Şirketin genel performansı ve karlılığına doğrudan etkisi vardır, Eğitim Kapsamı, Kapsamlı ve içerik bakımından zengin bir eğitim alınmalıdır, Eğitimin kapsamı ve içeriği, satış performansını doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biridir, Problemlerin Çözümü, Satış yönetimi, problemleri çözmeyi de içermelidir, Problemlerin çözümü, başarılı bir satış yönetiminin temel unsurlarından biridir, İnovatif Yaklaşım, Satış yönetimi, her zaman inovatif ve yenilikçi bir yaklaşım gerektirir, İnovatif yaklaşımlar, satışta başarıya götüren yolu açabilir
Geniş Kapsamlı Anlatımıyla Satış Yönetimi satış yönetimi nedir satış yönetimi satış yönetimi eğitimi satış yöneticiliği
Bu, siyah tişört giyen bir adamın görüntüsüdür. Beyaz bir arka planın önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade ile dümdüz karşıya bakıyor. Kolları yanlarında rahat bir şekilde duruyor. Yakası v yakalı, vücuda oturan siyah bir tişört giyiyor. Koyu kahverengi saçları yüzünden uzakta geriye taranmış. Koyu renk gözleri yoğun ve odaklanmış görünüyor. Güçlü bir çene çizgisi ve ince bir bıyığı var. Cildi hafif bronzlaşmış. Sol koluna gümüş bir saat takıyor. Kendinden emin ve kontrollü görünüyor.
Ali Kayacan
Blog Yazarı

Deka Eğitim ve Danışmanlık şirketinin kurucusu, satış eğitmeni, eğitmen ve danışmandır.  Ali Kayacan Satış Ansiklopedisi, Satış Reçeteleri adlı satış kitaplarının yazarıdır. Ali Kayacan Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun belgelendirdiği meslekler grubunda yer alan emlak danışmanlığı alanında sınav yapıcı ve sınav değerlendiricidir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.