AnasayfaBlogEnerji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Enerji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

24 Haziran 2021
Güneş panellerinden oluşan geniş bir alan, parlak sabah güneşinin ışığıyla aydınlanarak ufka doğru uzanıyor. Paneller düzgün sıralar ve sütunlar halinde dizilmiş ve güneş ışığını göz kamaştırıcı bir renk dizisiyle yansıtıyor. Ön planda, mavi, beyaz ve siyah renkleriyle şık tasarımını vurgulayan tek bir panel açıkça görülebiliyor. Arka planda, durgun manzaraya hareket katan birkaç rüzgar türbini görülebiliyor. Mavinin parlak bir tonu olan gökyüzü manzaraya sakinlik ve huzur havası katıyor. Etraftaki yeşil çimenler panellerle canlı bir kontrast oluşturarak yenilenebilir enerjinin güzelliğini yansıtan çarpıcı bir görüntü ortaya çıkarıyor.
Enerji Uzmanının TanımıEnerji Uzmanının GörevleriEnerji Uzmanının Maaşı
Bir kurum ya da işletmenin enerji sistemlerini daha verimli ve ekonomik hale getiren kişiKurumun enerji kullanımını kontrol etme, verimli hale getirmeYeni mezun bir enerji uzmanının maaşı 3.800 TL'dir
Enerji kullanımını verimli hale getirebilmek için yeni yöntem ve uygulamalar bulan kişiEnerji tüketimini azaltma, yeşil enerji politikaları oluşturmaTecrübe edinmiş bir enerji uzmanının ortalama maaşı 4.800 TL'dir
Enerji kullanımında çevresel etkileri en aza indirgeyecek şekilde çalışan kişiAlternatif enerji kaynakları kullanımını teşvik etme, enerji maliyet tasarrufu önlemleri uygulamaBu alanda çalışan enerji uzmanlarının en yüksek maaşı 6.500 TL'dir
Enerji verimliliği konusunda personel eğitimi veren ve teknik bilgiler sunan kişiEnerji kullanım programları oluşturma, bilinçlendirme faaliyetleri yapmaEnerji uzmanının maaşı, personelin eğitim ve tecrübesine, çalıştığı kurumun özelliklerine göre değişir
Üniversitelerde dört yıllık eğitim veren enerji sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümlerinden mezun olan kişiEnerji Piyasası Düzenleme Kurumunda uzman olarak görev alabilmek için uzman yardımcısı olarak da çalışma, tez hazırlamaUzman yardımcısı maaşı, deneyime ve kurumun belirlediği asgari not ortalamasına göre belirlenir
Sektörel gelişmeleri takip ederek kendini güncel tutan kişiSahada veya kullanım alanında sık sık kontrol yapma, oluşan problemi anında çözmeEnerji uzmanının maaş seviyesi, enerji sektöründe yaşanan gelişmelere, kişinin bilgi ve deneyimlerine bağlıdır

Enerji uzmanı bulunduğu kurum ve işletmeler için son derece önemli bir kadro olarak görülmekte. Özellikle son yıllarda bu sektörde yaşanan gelişmeler bunu gözler önüne sermektedir. Verimli enerji demek eşittir, daha az enerji maliyeti ile daha dazla iş gücüdür. Bu da ekonomik olarak toplumsal istihdamın yapılmasını ve enerjide olan dışa bağımlılığın gir gide azalmasını sağlıyor. Hemen hemen her kurum artık enerji verimliliğinin önemini anlar durumda. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da bu konu üzerinde ciddi çalışmalar yerine getirmektedir. Ulusal anlamda topluma enerji verimliliği ile alakalı son derece önemli bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Durum böyle olunca tüm bu işleyişte yer alacak personel sayısında da artış görülmektedir. Bu personeller arasında önemli bir yere sahip olan bir tanesi de enerji uzmanıdır.

Yazımızda enerji uzmanı nedir? Enerji uzmanı ne iş yapar? Enerji uzmanı maaşları ne kadar? Gibi soruları yanıtladık.

Enerji Uzmanı Nedir?

Enerji uzmanı bir kurum ya da işletmenin kullanmakta olduğu enerji sistemlerini daha verimli ve işlevsel hale getirilmesini sağlayan kişilerdir. Kurumun ya da işletmenin tüm enerji ile ilgili kullanımını kontrol etmekle sorumludur. Kullanılan enerjinin etkin olarak yönetilmesini ve verimli hale getirilmesini sağlamak en temel görevidir. Enerji kullanımını değerlendirmek gerekirse yeni yöntem ve uygulamalarla kullanımını sağlamak ta en başlıca görevleri arasında sıralanabilir. Enerjinin verimli kullanılmasından başlayarak, çevreye olan zararlı etkilerinden korumaya kadar geniş bir yetki ve sorumluluk alanından bahsedilebilir.

Enerji uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversitelerde dört yıllık eğitim veren enerji sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği ve ilgili bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olmaları şartı aranır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda uzman olarak görev alabilmek için aşağıdaki kriterleri yerine getirmek mecburidir.

 • Uzman yardımcısı kadrosunda en az üç yıl çalışma şartı,

 • Uzmanlık tezi hazırlama şartı,

 • Tezin başarılı bulunması durumunda, sözlü yeterlilik sınavına katılma şartı,

 • Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavında kurumun belirlediği asgari notu alma veya uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavının belgesine sahip olma şartı.

Enerji Uzmanı Ne İş Yapar?

Enerji uzmanı oldukça geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bunun en büyük sebebi son yıllarda sektörel olarak büyümenin büyük hıza ulaşmasıdır. Enerji uzmanı ticari işletmeler ve kamu kurumlarına hizmet veren oldukça önemli bir meslek çalışanıdır. Görev aldığı iş sahasına bağlı olarak görev ve sorumlulukları da farklılıklar gösteren meslek çalışanlarının görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Enerji tüketimini azaltmak için mümkün olan bütün seçenekleri incelemekten sorumludur.

 • Yeşil enerji sistem ve politikaları oluşturmak başlıca görevleri arasındadır.

 • Alternatif enerji kaynakları kullanımına teşvik etmelidir.

 • Binaların enerjiyi boşa harcadığı alanları tespit etmek ve enerji verimliliğini yükseltmekten sorumludur.

 • Enerji verimliliğini sağlamak üzere yapı tasarımı ve yenilenmesine destek olmalıdır.

 • Kurumların, enerji kaynaklarını en çok nasıl ve nerede tükettiğine dair kapsamlı bir harita oluşturması gerekir.

 • Enerji maliyet tasarrufu önlemleri uygulamaktan sorumludur.

Enerji Uzmanı Maaşları

Enerji uzmanı sistemlerin verimli ve ekonomik olarak çalışmasını yöneten kişilerden biridir. Özellikle yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar yapması gerekir. Enerji kullanımında çevresel etkileri en aza indirgeyecek şekilde çalışmalarını sürdürmesi beklenir. Enerji satın almak ve uygun fiyat yöntemleri hazırlamak önemli bir diğer sorumluluk konusudur. Kendi alanında yaptığı çalışmalar dışında enerji verimliliği konusunda personel eğitimi vermekte meslek mensuplarının görevleri arasında yer alır. Teknik ve teorik olarak bilgiler vermek, enerji kullanım programları oluşturmak ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmak enerji uzmanın çalışmaları arasında yer alır. Sahada ya da kullanım alanında sık sık kontroller yapmak, oluşan problemlere anında müdahale etmekte yine uzmanın sorumluluğu altındadır. Aldığı sorumluluklara bakıldığı zaman maaşlar hakkında da bilgi sahibi olma ihtiyacı doğuyor.

Enerji uzmanının maaşı kurumun özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca kişinin eğitimi, tecrübesi ve birikimi diğer bir belirleyici unsurdur. Ayrıca kişinin sürekli olarak gelişmeleri takip etmesi ve güncel olması beklenir. Bir enerji uzmanı ne kadar maaş kazanır, inceleyelim.

 • Yeni mezun bir enerji uzmanı 3.800 TL ile çalışmaya başlar.

 • Tecrübe edinmiş bir enerji uzmanı ortalama 4.800 TL maaş kazanır.

 • Bu alanda çalışan enerji uzmanlarının en yüksek 6.500 TL kazandığı bilinmektedir.

Enerji Uzmanı Nasıl Olunur?

Son yıllarda yaşanan teknolojik ve sektörel gelişmeler bazı meslek mensupların doğmasını bazılarının da hızla çoğalmasını sağlamıştır. Enerji uzmanı da bunlardan biridir. Bu alanda çalışmak isteyen hemen hemen herkes nasıl bir eğitim alması gerektiğini ve kariyer imkanlarını araştırır. Enerji uzmanı olmak için üniversitelerde yer alan dört yıllık eğitim veren enerji sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği ve ilgili bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olmak gerekir. Eğitimini tamamlayan kişiler, uzman kimliklerini kazanmak üzere çalışma yaşamına geçebilirler. Ancak eğitim tek başına yeterli değildir.

Kişilerin bazı mesleki niteliklere de sahip olması gerekir. Bu nitelikler hem işe alım sürecinde hem de kariyer yaşamlarında önemli rollere sahiptir. Bu nedenle kişiler eğitim süresince mesleki nitelikleri araştırmaları ve bu nitelikleri geliştirilmeleri tavsiye edilir. Enerji uzmanı ilk olarak, analiz gücü yüksek biri olmalıdır. Olası problemlere hazırlıklı olmalı ve problemlere yenilikçi çözümler üretebilmesi gerekir. İşverenlerin meslek çalışanlarında aradığı diğer önemli nitelikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Ekonomik modelleme yapabilmeleri oldukça önemlidir.

 • Enerji piyasası hakkında bilgi sahibi olmaları beklenir. Kendilerini sürekli geliştirmeleri ve yeniliklere hakim olmaları önemlidir.

 • Sayısal derslerle arasının iyi olması ve analitik düşünme becerisi göstermesi beklenir.

 • Proje yönetimini gerçekleştirebilme konusunda liderlik edebilmelidir.

 • Teknik konuları açıklıkla ifade edebilecek şekilde sözlü ve yazılı iletişim kabiliyeti göstermesi istenir.

 • Ekip çalışması için uygun olmalı, gerektiğinde bireysel çalışmaları yerine getirmeli ve liderlik becerisi sergileyebilmelidir.

 • Yabancı dil bilmesi özellikle iyi derecede İngilizce bilmesi bir adım önde olmasını sağlar.

 • Erkek adayların askerliğini tamamlamış olması istenir.

İlgili eğitim: Online Liderlik Eğitimi

Bir kurum ya da işletmenin enerji sistemlerini daha verimli ve ekonomik hale getiren kişi, Kurumun enerji kullanımını kontrol etme, verimli hale getirme, Yeni mezun bir enerji uzmanının maaşı 3800 TL'dir, Enerji kullanımını verimli hale getirebilmek için yeni yöntem ve uygulamalar bulan kişi, Enerji tüketimini azaltma, yeşil enerji politikaları oluşturma, Tecrübe edinmiş bir enerji uzmanının ortalama maaşı 4800 TL'dir, Enerji kullanımında çevresel etkileri en aza indirgeyecek şekilde çalışan kişi, Alternatif enerji kaynakları kullanımını teşvik etme, enerji maliyet tasarrufu önlemleri uygulama, Bu alanda çalışan enerji uzmanlarının en yüksek maaşı 6500 TL'dir, Enerji verimliliği konusunda personel eğitimi veren ve teknik bilgiler sunan kişi, Enerji kullanım programları oluşturma, bilinçlendirme faaliyetleri yapma, Enerji uzmanının maaşı, personelin eğitim ve tecrübesine, çalıştığı kurumun özelliklerine göre değişir, Üniversitelerde dört yıllık eğitim veren enerji sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümlerinden mezun olan kişi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda uzman olarak görev alabilmek için uzman yardımcısı olarak da çalışma, tez hazırlama, Uzman yardımcısı maaşı, deneyime ve kurumun belirlediği asgari not ortalamasına göre belirlenir, Sektörel gelişmeleri takip ederek kendini güncel tutan kişi, Sahada veya kullanım alanında sık sık kontrol yapma, oluşan problemi anında çözme, Enerji uzmanının maaş seviyesi, enerji sektöründe yaşanan gelişmelere, kişinin bilgi ve deneyimlerine bağlıdır
Enerji Uzmanı Enerji Uzmanı nedir Enerji Uzmanı maaşları Enerji Uzmanı nasıl olunur Enerji Uzmanı ne iş yapar
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.