AnasayfaBlogUluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü
Bölümler

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

22 Ekim 2020
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık günümüzde ticaretin global düzeye çıkması nedeniyle ticaret sektöründe oldukça önemli bir konumdadır. Uluslararası alanda yapılan ticaretin güvenli ve etkin bir biçimde yapılabilmesi için lojistik destek sağlanması gerekliliktir. Bu nedenle Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık eğitimine oldukça önem verilmektedir.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümünün asıl hedefi, bilimsel olarak destek vererek, şirketlerin ticari ve lojistik projelerini güvenle, yurt içi ve yurt dışında ileri seviyeye taşınmasını sağlamaktır. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler; araştırmacı, disiplinli, iletişim kabiliyeti yüksek, sosyal ilişkileri kuvvetli, lider ruhlu, ekip çalışmasına uyumlu ve sorumluluk sahibi kişiler olmalıdır.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümü, içinde bulunan ekonomik durum göz önüne alınarak hızlı bir şekilde stratejik kararlar alan, uluslararası platformlardaki akışı takip eden, ulusal ve uluslararası alanlarda kuruluşların rekabet gücünü artıracak nitelikli yöneticiler yetiştirir. 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Nedir?

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümü; çok uluslu şirketlerin veya farklı ülkelerde bulunan şirketlerin yapmış oldukları ithalat ve ihracata yönelik ekonomik kaynaklı, dış ticaret finansmanı, belgeleri ve uygulamalarını kapsar.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümünün çalışma alanı oldukça kapsamlıdır. Taşımacılık sektöründe üstün verimlilik sağlanması, pazarlama tekniklerinin belirlenmesi alanlarında çalışır. Aynı zamanda lojistiğin maliyete etkisi, bilişim teknolojisinin lojistik ve taşımacılık alanına etkisi, hangi yönetim şeklinin bu sektöre uygun olduğu konularında da çalışmalar yapar. Lojistik, mal ve hizmetin teslim alınması, depolanması, müşterinin istediği noktaya teslim edilmesi, ürünlerin depolanması gibi işlerin sistemli bir şekilde yürütülmesidir.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümü 4 yıllık lisans bölümüdür. Öğrenciler gerekli kredilerini tamamladıklarında mezun olurlar. Bölüm, malların üretildikleri yerden, satışının yapıldığı yere götürülmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip donanımlı eleman ihtiyacını karşılamak için kapsamlı eğitim verir. Bu bölümü tercih edip bu mesleği yapmak isteyen öğrencilerin, ekonomi ve finans ile birlikte ticarete ilgi duyması, düzenli ve dikkatli olması, yabancı dile ilgi duyması, seyahat etmekten keyif alan kişiler olması önemlidir. 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Uluslararası ticaret, günümüzde ekonomik ilişkilerle birlikte giderek küreselleşip detaylı hale gelmiştir ve bu alanda uzmanlık gerektirir. Uluslararası finansal piyasalarda, dış ticaret finansını artırmak için birçok finansal ürünler mevcuttur. Bu sebeple şirketlerin dış ticaret işlemlerini bilen nitelikli, uzman kişilere ihtiyaçları vardır. Ekonomik ilişkiler ve dış ticaret açısından da lojistik her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu nedenledir ki Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık geleceği olan meslekler grubunda şimdiden yerini almış görünüyor.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümü mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlar özel sektör ve kamu sektöründe çalışabilirler. Kendi işlerini kurabilirler. Başlıca iş imkanları:

 • Ulusal ya da uluslararası faaliyet gösteren taşımacılık şirketlerinde

 • Yönetici pozisyonunda

 • Maliye Bakanlığı

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 • Ekonomi Bakanlığı

 • Kalkınma Bakanlığı 

 • Kamu Şirketleri

 • Özel Şirketler

 • Yurt içi taşımacılık şirketleri

 • Akademik kariyer yapma imkanı

 • Ticaret ve sanayi odaları

 • İhracatçı birlikleri

 • Dış ticaret sermaye şirketleri

 • Uluslararası perakende sektörü

 • Taşıma firmaları

 • Lojistik firmaları

 • Muhasebe

 • Haberleşme

 • Dış temsilcilikler

 • Konsolosluklar

 • Elçilikler

 • Denizcilik firmaları

 • Kargo firmaları

 • Ulaşım

 • Uluslararası banka ve sigorta şirketlerinde iş imkanları vardır. 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Mezunları Ne İş Yapar?

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık ticaretin uluslararası anlamda önem kazanmasıyla birlikte bu sektörün oldukça genişlemesini sağlamıştır. Bununla birlikte bu sektörde çalışacak nitelikli personele duyulan ihtiyaç da oldukça artmıştır.

Pazarlama, ithalat, ihracat, lojistik alanlarında birçok firmada kendilerine iş bulabilirler. Bölüm mezunları bu alanda çok fazla ihtiyaç olduğu için başarılı, çalışkan ve disiplinli oldukları sürece mutlaka iyi pozisyonlarda iş bulacaklardır. 

 • Uluslararası alanda her türlü mevzuatı eksiksiz şekilde bilir ve uygular.

 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık mezunları şu işleri yapar:

 • En önemli görevi, malların istenilen yere güvenli bir şekilde nakliyesinin sağlanmasıdır.

 • Satıcı firmaların her türlü iş organizasyonlarını sağlar.

 • İş akışının bütün organizasyonunu sağlar.

 • Nakliye işlerinin organizasyonu, 

 • Rotalama

 • Gerekli taşıtların bulunması

 • Ürünlerin paketlenmesi, depolanması

 • Ambar düzeni,

 • Uygun fabrikanın bulunması

 • Stok kontrollerinin yapılması

 • Alınan siparişlerin düzenlenmesi, temin edilmesi

 • Ürünlerin düzeni ve tasarımı

 • Müşterilerle bilgi akışının sağlanması

 • İhtiyaç olan malların satın alınması

 • Hangi ülkeden, hangi firmadan mal temin edileceğinin araştırılması ve uygun ürünün ithal edilmesi.

 • Satılacak ürünlerin en uygun pazara yönlendirilmesi gibi birçok farklı iş sorumluluğu vardır. 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümü 4 yıllık bir bölüm olup bu bölümde okutulan dersler temel yönetim becerileri ile birlikte, uzmanlaşmayı sağlayacak teknik derslerdir. Bölümü okuyan öğrencilerin dönem boyunca aldıkları dersten başarılı olmaları beklenir. 
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümünde okutulan dersler şunlardır:

 • Lojistik yönetimine giriş

 • İngilizce

 • Miko Ekonomi

 • Ticari matematik

 • Türk dili

 • Atatürk İlke ve İnkılapları

 • Makro ekonomi

 • Taşıma sistemleri

 • Temel hukuk

 • Yönetim ve organizasyon

 • Bilgi teknolojileri kullanımı

 • Gümrük mevzuatı ve kullanımı

 • Hizmet pazarlaması

 • İstatistik

 • Ticaret hukuku

 • Mesleki sorumluluk ve etik

 • Stratejik planlama, proje ve risk yönetimi

 • Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği

 • Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

 • Finansal Yönetim

 • Lojistik Hukuku

 • Örgütsel Davranış

 • Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Uluslararası Ticaret

 • Demiryolu Taşımacılığı

 • Denizyolu Taşımacılığı

 • Havayolu Taşımacılığı

 • İngilizce Okuma Yazma Teknikleri

 • Karayolu Taşımacılığı

 • Lojistikte Yazılım Uygulamaları

 • Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

 • Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri

 • Lojistik Maliyet Analizi

 • Lojistik Planlama ve Modelleme

 • Mesleki İngilizce

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Stratejik Yönetim

 • Depolama ve Envanter Yönetimi

 • Havayolu Yer Hizmetleri Yönetimi

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Liman ve Terminal İşletmeciliği

 • Simülasyon

 • Uygulamalı Proje Yönetimi

 • Küresel Ulaştırma Politikaları

 • Lojistikte Sorumluluk ve Sigorta

 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı

 • Üretim Yönetimi

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü taban puanları ve sıralaması şu şekildedir:

Üniversite BölümTaban PuanSıralama
Yeditepe ÜniversitesiUluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte) (İngilizce Burslu)365,3139869152
İstanbul Bilgi ÜniversitesiUluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) (İngilizce Burslu)361,2770875714
İstanbul Ticaret ÜniversitesiUluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte) (Burslu)331,77480136107
Piri Reis ÜniversitesiUluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte) (İngilizce Burslu)327,08844148081
İstanbul Okan ÜniversitesiUluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte) (İngilizce Burslu)327,08844154974
İstanbul Okan ÜniversitesiUluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte) (Burslu)306,97082209556
Beykent ÜniversitesiUluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte) (Burslu)301,88533228027
uluslararası lojistik ve taşımacılık uluslararası lojistik ve taşımacılık bölümü uluslararası lojistik ve taşımacılık uluslararası lojistik ve taşımacılık iş imkanları uluslararası lojistik ve taşımacılık ne iş yapar
Şule Mikdan
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Lojistik Bölümü
Bölümler

Lojistik Bölümü Nedir?

04 Ocak 2021
Dış Ticaret Bölümü Meslek Yüksek Okulu
Dış Ticaret

Dış Ticaret Bölümü (MYO)

18 Ocak 2021
5 Adımda Meslek Seçimi Nasıl Yapılır?
Kişisel Gelişim

5 Adımda Meslek Seçimi Nasıl Yapılır?

16 Ağustos 2021