AnasayfaBlogPsikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü
Bölümler

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

05 Nisan 2020
Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde bulunan 4 yıllık lisans programlı eşit ağırlık puan türünden tercih edilen bir bölümdür. Bölümün amacı, insanların akademik, kişisel, profesyonel ve sosyal anlamda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik psikolojik danışmanlar yetiştirmektir. Bu bölümde öğrencilerin, insanların problemlerini öngörmek ve önlemek amacı ile başa çıkarak gerekli becerileri geliştirebilmeleri teorik ve uygulamalı eğitim imkanları sunulmaktadır.

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Nedir?

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü müfredatı öğrencilere gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, psikopatoloji ve fizyolojik psikoloji gibi alanlarda dersler öğretmektedir. Öğrenciler bölümün eğitim öğretimi boyunca okul rehberliği, akıl sağlığı danışmanlığı, gruplarla psikolojik danışma rehberliği, kariyer danışmanlığı konularında bilgi ve beceri sahibi olmaktadırlar. Bu bilgi ve becerileri daha fazla geliştirmek amacıyla üniversitede, araştırma merkezlerinde ve diğer ilgili kurumlarda uygulamalı kurslara katılabilirler.

Öğrencilerin mezun olduktan sonra danışmanlık yapmak için gerekli nitelikleri vardır. Bunlar;


 • Öğrenme tutkusu,

 • Empati,

 • Problem çözme yeteneği,

 • Sınırlara bağlı kalma,

 • Güvenilirlik,

 • Sabır

 • Kültürlerarası hassasiyet, gibi özelliklerdir.

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olanlara “Rehber Öğretmen” unvanı verilmektedir. Bu alandan başarı ile mezun olan öğrenciler yaşamları boyunca öğrenerek kendilerini geliştirerek sadece okullarda psikolojik danışman olarak çalışma haricinde farklı çalışma ortamlarında akıl sağlığı kurumları tarafından da desteklenen yerlerde iş bulma imkanına sahiptir. Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü kısaca PDR mezunlarının okulda danışmanlık dışında yapabilecekleri işler şöyledir;

 • Psikoterapi merkezlerinde Psikolojik Danışmanlık,

 • Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) PDR Uzmanlığı,

 • Şirketlerde insan kaynakları yöneticiliği,

 • Özel kurumlarda Aile Danışmanlığı,

 • Üniversitede psikolojik danışma merkezlerinde,

 • Adalet Sarayında Pedagogluk yapabilirler.

Ayrıca Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olanlar klinik psikoloji yüksek lisans yaparak klinik psikolog da olabilirler.

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi alanları ilgilendiren bir bölümdür. Eğitim sistemi sözele dayalı olan bu program da öğrenciler insan ilişkilerini, iletişimi, gelişim ve evrelerini destekleyen dersler görmektedir. Bölüm derslerinde amaçlanan farklı üstünlüğe sahip yetersiz bireyleri ayırt edip onlara destek olmak sağlanmaktadır. Ayrıca davranış bozukluğu gösteren çocuklar, kişilik bozukluğu olan bireyler için tanı kriterlerini belirlemek ve onlara destek olmak amaçlanmıştır. Her üniversite de bölüm dersleri isimleri farklılık gösterse de içerik ve öğretilen konular genelde birebir veya aynıdır. Genel dersleri şu şekildedir;

 • Bilgisayar

 • Eğitim Bilimine Giriş

 • Psikolojiye Giriş

 • Sosyolojiye Giriş

 • Fizyolojik Psikoloji

 • Felsefeye Giriş

 • Türk Eğitim Tarihi

 • Sosyal Antropoloji

 • Gelişim Psikolojisi 1-2

 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

 • Eğitim Felsefesi

 • Ölçme ve Değerlendirme

 • Özel Eğitim

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma

 • İstatistik

 • Okullarda Gözlem

 • Test Dışı Teknikler

 • Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • İnsan İlişkileri ve İletişim

 • Sosyal Psikoloji

 • Öğrenme Psikolojisi

 • Bilim Tarihi

 • Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

 • Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

 • Kişilik Kuramları

 • Mesleki Rehberlik ve Danışma

 • Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları

 • Rehberlikte Program Geliştirme

 • Davranış Bozuklukları

 • Psikolojik Danışma Kuramları

 • Grupla Psikolojik Danışma

 • Psikolojik Testler

 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

 • Öğrenme Güçlükleri

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Eğitim Yönetimi

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

 • Meslek Etiği ve Yasal Konular

 • Kurum Deneyimi

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünün seçmeli dersleri de mevcuttur. Öğrenci 8 dönem boyunca aldığı genel derslerin dışında ilgisi ve yeteneğine uygun olarak seçmeli dersleri de seçebilir. Bu dersler şöyledir;

 • Yetişkinlik Psikolojisi

 • Anlaşmazlık Çözümleme ve Arabuluculuk

 • Psikoloji Tarihi

 • Cinsel Sağlık Bilgisi

 • Sosyal ve Duygusal Eğitim

 • Psikoeğitim Grup Çalışmaları

 • Kişisel Gelişim ve Yaratıcılık

 • Yaşlılık Psikolojisi

 • Görüşme İlke ve Teknikleri

 • Güncel Psikoloji ve Gelişimsel Rehberlik Etkileri

 • Grup Dinamiği

 • Çocuklarda Davranış Bozuklukları

 • Düşünce ve Uygarlık Tarihi

 • Farkındalıklarla Yaşama Kültürü

 • Girişimcilik ve Yenilik Yöntemleri

 • Sanat ve Davranış Etkileşimi

 • Suçlu Çocukların Eğitimi

 • Klinik Psikolojisi

 • Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışmanlık

 • Aile Rehberlik ve Aile Eğitimi

 • Rehabilitasyon Danışmanlığı

 • Pozitif Psikoloji

 • Yenilikçi Bilişsel Terapi ve Uygulamaları

 • Sağlık Psikolojisi

 • Rehberlik Konsültasyon Çalışması

 • Etkili Yardım Becerileri

 • Okul Temelli Önleyici Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik

 • Kriz Yönetimi ve Psiko-Sosyal Eğitim

 • Özel Gereksinimi Olan Bireylerin Eğitimi

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde yer alan eşit ağırlık puan türünden tercih yapılan 4 yıllık lisans programlı bir bölümüdür. Öğrencilerin bu bölümü tercih edebilmeleri için ÖSYM’nin AYT ve TYT sınavlarından Matematik ve Türkçe testlerini çözmeleri gerekir. Türkiye’nin hemen hemen her üniversitesinde bulunan bu bölümün kontenjan sayıları da yüksektir. İngilizce eğitim zorunlu olan üniversitelerde hazırlık programı uygulanmaktadır. Bu bölümün bulunduğu bazı devlet üniversitelerinin en yüksek taban puanı ve başarı sıralaması aşağıda verilmiştir.

 • Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul - İngilizce)- Taban Puanı: 423, Başarı Sırası: 10462

 • Hacettepe Üniversitesi (Ankara)- Taban Puanı: 388, Başarı Sırası: 37893

 • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul)- Taban Puanı: 382, Başarı Sırası: 43986

 • Ankara Üniversitesi (Ankara)- Taban Puanı: 382, Başarı Sırası: 44595 

 • Marmara Üniversitesi (İstanbul)- Taban Puanı: 378, Başarı Sırası: 49782

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne ait özel üniversitelerin de taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda sıralanmıştır.

 • Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul – İngilizce - Burslu)- Taban Puanı: 403, Başarı Sırası: 22466

 • Yeditepe Üniversitesi (İstanbul – İngilizce - Burslu)- Taban Puanı: 388, Başarı Sırası: 37199

 • Ted Üniversitesi (Ankara - İngilizce - Burslu)- Taban Puanı: 381, Başarı Sırası: 45217

 • Mef Üniversitesi (İstanbul - İngilizce - Burslu)- Taban Puanı: 381, Başarı Sırası: 46245

 • Başkent Üniversitesi (Ankara - Burslu)- Taban Puanı: 375, Başarı Sırası: 53506

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü özel üniversiteler de puanın yüksekliğine bağlı olarak burslu olarak da okutulmaktadır. Öğrencinin puanı ve başarı sıralaması bu bölümü tercih etmesi için yeterliyse burslu olarak okuyabilmektedirler. Ayrıca %75, %50, %25 indirimli ve ücretli olarak bu bölüm tercih edilme imkanına sahiptir. Kontenjan sayıları devlet üniversitelerinde oldukça çoktur. Özel üniversiteler de burslu bölümlerinde ücretli bölümlerinde kontenjan sayısı kısıtlıdır. Kontenjan sayısı en az Uluslararası Final Üniversitesi’nin 2, en fazla Marmara Üniversitesi’nin 90 kişi ile sınırlıdır.

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Nedir?

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü üniversitelerin Eğitim Fakültelerine bağlı 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. ÖSYM’nin AYT ve TYT sınavlarından eşit ağırlık puan türünden tercih edilen bu bölüm özel ve devlet üniversitelerinde hemen hemen her ilde bulunmaktadır. Bu bölüm insanların kendilerini daha iyi tanımalarını farklı alanlarda bu kişilere bilimsel yöntemlerle yardımcı olmak isteyenlerin seçeceği bir bölümdür.

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olanlar rehber öğretmenlik yapabilmektedir. Ayrıca klinik psikoloji dalında yüksek lisans yapanlar klinik psikolog olabilirler. Ayrıca bu bölümü ilgilendiren kurum ve şirketlerde aile danışmanlığı, psikolojik danışmanlıkta yapabilmektedirler.

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünün en yüksek taban puanı Boğaziçi Üniversitesi 423 puan ve 10462 başarı sıralamasına aittir. En düşük taban puanı 285 ile Mef Üniversitesi’dir. Kontenjan sayıları devlet üniversitelerinde yüksek özel üniversitelerinde düşüktür.

psikoloji gelişim psikolojisi rehber öğretmen klinik psikoloji aile danışmanı rehberlik danışma
Fatma Aykut
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Psikoloji Bölümünü Tanıyalım
Meslekler

Psikoloji Bölümünü Tanıyalım

18 Temmuz 2020
Pedagog Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Pedagog Nedir? Ne İş Yapar?

10 Mart 2021
Pozitif Psikoloji Nedir?
İletişim

Pozitif Psikoloji Nedir?

19 Temmuz 2021