AnasayfaBlogMatematik-Bilgisayar Bölümü
Bölümler

Matematik-Bilgisayar Bölümü

11 Ocak 2021
Resimde mavi bir arka planın yakın çekimi görülmektedir. Arka plan düz, açık mavi bir renkle doldurulmuştur. Görüntünün ortasında, mavi arka plan üzerinde iki beyaz harf görülebilir. Üstteki harf alttakinden biraz daha büyüktür. Harfler büyük harfle yazılmış gibi görünüyor. Harflerin sağında küçük bir logo görülüyor. Logo iki şekil ve birkaç çizgiden oluşmaktadır. Şekiller mavi tonlarında, çizgiler ise beyazdır. Genel olarak görüntü, beyaz metin ve bir logo ile mavi bir arka planın yakın çekimini ortaya koymaktadır.
Matematik-BilgisayarTemel Eğitim AlanlarıUygulama Alanları
MatematikSayısal tabanlı alanlarBilgisayar, mühendislik, maliye, istatistik, işletme, iktisat, doğa bilimleri
MatematikSorun saptama ve analizBilgisayar bilimleri
Bilgisayar BilimleriBilgisayar programlama, veri tabanı, sistem analizi, yazılım geliştirmeBilişim teknolojileri
Disiplinlerarası EğitimMatematik ve bilgisayar bilimlerinin birlikteliğiYeni nesil eğitim modelleri
İstatistikVeri analiziBilgisayar bilimleri, ekonomi, sosyal bilimler
MühendislikMatematiksel modellemelerBilgisayar bilimleri, fizik, kimya, biyoloji
MaliyeMatematiksel analizlerEkonomi, işletme
İktisatEkonomik teoriler ve modellerMaliye, işletme
Doğa BilimleriDoğa olaylarının matematiksel analiziBilgisayar bilimleri, fizik, kimya, biyoloji
İşletmeİşletme teorileri ve modelleriMaliye, iktisat, pazarlama

Matematik ve bilgisayar, birbirleriyle hem benzer hem de farklı yönleri bulunan iki bilim dalıdır. Bu iki bilimin birlikte kullanılması, son yıllarda eğitim sektöründeki “disiplinlerarası” eğitim anlayışıyla birlikte başlamıştır. 

Matematik bilimi; sayısal tabanlı birçok alanın da temelini oluşturur. Örneğin; bilgisayar, mühendislik, maliye, istatistik, işletme, iktisat, doğa bilimleri gibi akademik alanlar; matematik temelli olarak eğitim yaparlar. Bazı alanlar matematiği soyut hesaplamalarda kullanırken, bazıları da istatistiksel ve diğer uygulama çalışmalarında kullanırlar. Matematik bilimlerinin bilgisayar bilimlerine katkısı; sorunları saptayıp tanımlama ve analiz etme gibi işlerde ortaya çıkar.

Bilgisayar bilimleri ise bilgisayar programlama, veri tabanı, sistem analizi, yazılım geliştirme gibi alanları içeren akademik sistemlerdir. Bilgisayarların işleyişini, yazılım ve programlamanın temelini, bilişim teknolojilerini öğrenmek için bilgisayar bilimlerine ihtiyaç vardır.
Matematik ve Bilgisayar eğitimiyle; bilgisayar biliminde uzman matematikçiler ve matematik biliminde uzman bilgisayarcılar yetiştirmek amaçlanıyor. Bu ortak eğitimin akademik programları daha yeni yeni açılmakla birlikte, çok fazla üniversitede de bulunmuyor. 

Matematik-Bilgisayar alanında, kuramsal ve teknik bilgilerin eğitimini veren bölümlerin artması, dijital çağı yakalamak için önemli bir adımdır. İçinde bulunduğumuz bu dijital çağda, disiplinlerarası eğitimler daha güçlü bir donanım sağlıyor. Bunun sebebi; iki bilim dalının bakış açısını alarak daha donanımlı bir uzmanlık elde etmektir. 

Bugün, “Matematik-Bilgisayar” adıyla açılmış bir akademik programı inceleyeceğiz.

Matematik-Bilgisayar Bölümü Nedir? 

Matematik-Bilgisayar bölümü, ilgili alanlarda kuramsal ve uygulamalı eğitim veren bir lisans programıdır. 2020 yılında bu program; ikisi devlet, biri de vakıf üniversitesi olmak üzere toplam üç üniversitede bulunuyor. Fen-Edebiyat Fakültesi çatısı altında bulunan bölüm için, merkezî sınav sisteminin Sayısal puan türüyle tercih yapmak gerekiyor.

Vakıf üniversitesi olan Kültür Üniversitesinin tercih seçenekleri burslu, ücretli, %75 ve %50 indirimli olarak dört tanedir. İki devlet üniversitesinde ise sadece birer tercih seçeneği açılmış bulunuyor.

Bölümün amacı; matematiğin anabilim dallarını öğreterek bir temel oluşturmak ve bu temel sayesinde donanımlı bilgisayar uzmanları yetiştirmektir. Bölümün diğer bir amacı da; bilgisayar bilimlerinin eğitimini vererek, matematiksel zeminde bu bilgileri kullanmayı öğretmektir.

Çift ana dal ve Erasmus imkânları, öğrencilerin kariyerleri için önemli olan iki uygulamadır. Çift ana dal programı sayesinde öğrenciler, iki alanın da diplomasına sahip olabiliyorlar. Erasmus uygulamasıyla da, bu alanda yurtdışında yapılan çalışmaları inceleme imkânı bulabiliyorlar. 

Matematik-Bilgisayar Bölümü İş İmkânları Nelerdir?

Matematik-Bilgisayar bölümünden mezun olanlar için iş olanakları, hem kamu hem de özel sektörde iş yapan kurum ve kuruluşlarda olabiliyor.

Mezunların çalışabilecekleri işyerlerinden bazıları şunlardır:

 • Eğitim kurumları (kamu ve özel)

 • Üniversiteler (kamu ve özel) 

 • Bankalar, borsa ve finans alanında faaliyet gösteren firmalar

 • İstatistik alanında faaliyet gösteren kurumlar

 • Bilgisayar, yazılım, teknik destek alanında iş yapan firmalar

Akademisyen olarak çalışmak isteyen mezunların, yeterli bir ALES puanı ve yüksek lisans mezuniyeti elde etmeleri gerekiyor. Kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen mezunların da yeterli bir KPSS puanı alarak tercih yapmaları gerekiyor.

Matematik-Bilgisayar Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Matematik-Bilgisayar mezunları, kamu veya özel sektördeki birçok işyerinde çalışma şansına sahiptirler. Kurumların; Ar-Ge, bilgi işlem, yazılım geliştirme gibi birimlerinde iş yaparlar.

Mezunlar, çalıştıkları işyerlerinde şunları yaparlar:

 • Eğitim kurumlarında matematik ve bilgisayar öğretmeni olarak çalışırlar.

 • Üniversitelerde araştırma, proje ve eğitim-öğretim işlerini yaparlar.

 • Bilgisayar, bankacılık, finans kuruluşlarında program ve yazılım geliştirirler.

 • Borsa, menkul kıymetler ve sigortacılık alanlarında uzman olarak çalışırlar.

 • Yazılım ve donanım alanındaki kuruluşlarda projeler yaparlar. 

 • Bütün kurumlar için web tasarımcılığı yaparlar.

 • Bilgisayar firmalarında sistem analistliği yaparlar.

 • Bütün sektörlerin kurumlarındaki bilgi işlem işlerini yaparlar.

Matematik-Bilgisayar Bölümü Dersleri Nelerdir?

Matematik-Bilgisayar ders plânı, bu iki alana ait kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşuyor. Bölümde dersler hem zorunlu hem de seçmeli olarak verilmekte. Ders programındaki zorunlu dersler birinci ve ikinci sınıfta yoğunluktayken, seçmeli derslerin sayısı daha azdır. Ancak üçüncü ve dördüncü sınıfta, zorunlu derslerin sayısının azaldığı ve seçmeli derslerin daha yoğunlaştığı görülüyor.

Özellikle son sınıfın her döneminde birer zorunlu ders vardır ve bu iki dönemde verilen seçmeli derslerin sayısı da oldukça fazladır.

Bölümün ders plânında; matematiksel fizikten, lineer cebire, bilgisayar mimarisinden yapay ağlara kadar uzanan konular bulunuyor. 

Matematik-Bilgisayar alanında öğrencilere verilen zorunlu derslerden bazıları şunlardır: 

 • Analiz 

 • Analitik Geometri 

 • Soyut Matematik

 • Temel Bilgi Teknolojileri 

 • Bilgisayar Programlama Ayrık Matematik

 • Lineer Cebir 

 • Diferensiyel Denklemler

 • Bilgisayar Mimarisi

 • Görsel Programlama Matematiksel Fizik

 • Olasılık ve İstatistik Soyut Cebir

 • Diferensiyel Geometri

 • Sembolik Hesaplama 

 • Matematiksel Yazım ve Tasarım

 • Topoloji

 • Kompleks Analiz

 • Algoritmalar

 • Kategori Tip ve Yapıları Java

 • Kriptoloji 

Bölümdeki seçmeli derslerin, özellikle son sınıfta oldukça yoğunlaştığını görüyoruz. Bu seçmeli derslerde kuramsal derslerin yanı sıra, teknik ve uygulama derslerinin de olduğu göze çarpıyor. 

Seçmeli derslerden en önemlileri şunlardır:

 • Nümerik Analiz 

 • Teknik İngilizce 

 • Graf Teori ve Uygulamaları 

 • Sayılar Teorisi

 • Kısmi Diferensiyel Denklemler

 • Lineer Programlama

 • Uygulamalı İstatistik

 • Web Programlama

 • Simülasyon Teknikleri

 • Veritabanı Yönetim Sistemleri

 • Veri Güvenliği

 • Uygulamalı Matematik 

 • Uygulamalı Diferensiyel Geometri

 • Uygulamalı Cebir

 • Web Tabanlı Uygulamalar Fonksiyonel Analiz 

 • Cebir

 • Modül Teori

 • Metrik Topoloji

 • Projektif Geometri 

 • Hareket Geometrisi

 • Yapay Zekâ

 • Oyun Teori

 • Veri Madenciliği 

 • Geometrik Dönüşümler 

 • Matematik, Doğa ve Sanat 

 • Lineer Geometri

 • Kategori Teori Uygulaması 

 • Topolojik Gruplar 

 • Değişmeli Cebirler 

 • Temel Gruplar 

 • Sonlu Geometriler 

 • İntegral Denklemleri 

 • İnternet Programlama 

 • Geometrik Yapılar 

 • Matematika ile Soyut Cebir

 • Fark Denklemler 

 • Düğümler ve Yüzeyler Homolojiksel Cebir

 • Cebirsel Topoloji

 • bulanık mantık

 • Yapay Ağlar

 • Bilgisayar Grafiği

Matematik-Bilgisayar Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Matematik-Bilgisayar bölümü için 2020 yılı itibarıyla, toplamda üç üniversitede 6 tane tercih seçeneği açılmıştır. Bunlar; burslu, ücretli, %75 indirimli, %50 indirimli ve devlet kontenjanlı olan seçeneklerdir.

Bu bölüm için bu yıl kontenjan açan üniversiteler: İstanbul Kültür Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesidir.

 • Devlet üniversiteleri olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin kontenjanı 70 ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin de 50 olarak belirlenmiştir. 

 • Bölümün 2020 yılındaki en yüksek taban puanı, İstanbul Kültür Üniversitesinin burslu seçeneğine aittir. Kontenjanı 5 olan bu seçeneğin taban puanı 334,95188 ve başarı sıralaması da 130057 olarak açıklanmıştır.

 • Bölümün en düşük taban puanı ise yine aynı üniversitenin burslu seçeneğine aittir. Kontenjanı 15 olan bu seçeneğin taban puanı 244,85103 ve başarı sıralaması da 367182’dir. Kültür Üniversitesinin 10 kişilik kontenjanlı “ücretli” seçeneğinin kontenjanı dolmadığından, taban puanı ve başarı sırası oluşmamıştır.

Matematik, Sayısal tabanlı alanlar, Bilgisayar, mühendislik, maliye, istatistik, işletme, iktisat, doğa bilimleri, Matematik, Sorun saptama ve analiz, Bilgisayar bilimleri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar programlama, veri tabanı, sistem analizi, yazılım geliştirme, Bilişim teknolojileri, Disiplinlerarası Eğitim, Matematik ve bilgisayar bilimlerinin birlikteliği, Yeni nesil eğitim modelleri, İstatistik, Veri analizi, Bilgisayar bilimleri, ekonomi, sosyal bilimler, Mühendislik, Matematiksel modellemeler, Bilgisayar bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, Maliye, Matematiksel analizler, Ekonomi, işletme, İktisat, Ekonomik teoriler ve modeller, Maliye, işletme, Doğa Bilimleri, Doğa olaylarının matematiksel analizi, Bilgisayar bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, İşletme, İşletme teorileri ve modelleri, Maliye, iktisat, pazarlama
matematik bilgisayar matematik-bilgisayar bilgisayar bölümü matematik ve bilgisayar matematik bilgisayar bölümü.
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Resimde muhtemelen bir CV görüşmesine hazırlanan takım elbiseli bir adam görülüyor. Gözlüklü, sakallı ve düğmeli gömleğiyle kendinden emin ve iyi giyimli görünüyor. Arka planda metal bir kutunun yakın çekimi, bir saat ve bir kol görülebiliyor. Bu görüntü, bir CV görüşmesine nasıl hazırlanılması gerektiğine dair mükemmel bir örnektir.
4.6
(50)

CV Hazırlama Eğitimi

6 Konu3 Saat