AnasayfaBlogLiderlikle İlgili Kavramlar ve Tanımları
Nedir?

Liderlikle İlgili Kavramlar ve Tanımları

08 Mart 2023
Liderlik bir grup insann kendi abalaryla hedeflerine ulamasn salamak iin zellikleri olan kiilerin oluturduu bir kavramdr Liderlik ortamn ihtiyalarna karlk gelen kararlar vermek ve
Liderlik KavramıTanımÖrnek Durum
Continuous Improvement (Devamlı İyileştirme)Bir ortamda eski yöntemlerin geliştirilmesi ve daha etkili yöntemlerin bulunması için atılan bir yaklaşım.Çalışanların iş tatmini ve performanslarını artırmak için bir lider eğitim programı oluşturulabilir.
Agile Leadership (Çevik Liderlik)Süreç içerisinde düşüncelerin değiştiği, gelişebildiği ve çözüm odaklı bir liderlik stilidir.Bir takım proje yöneticisinin, bir proje hedefine ulaşmak için bazı değişiklikler yapması gerektiğinde, Agile liderlik kullanılabilir.
Collaborative Leadership (İşbirliğine Dayalı Liderlik)Birlikte çalışma yönetim yönteminin etkili bir şekilde uygulandığı bir liderlik stilidir.CEO'lar, ekip çalışmalarının önemini anlamak ve gerektiğinde herkese açık seçik stratejiler geliştirebilir.
Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme)Bir sorunu çözmek için tasarım prensipleri kullanılan bir yaklaşım.Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini belirleyerek, özelleştirilmiş çözümler geliştirebilir.
Leadership Skills (Liderlik Becerileri)Bir topluluğu veya organizasyonu etkili bir şekilde yönetmek ve ilerletmek için gereken beceriler.Üretkenlik ve verimlilik artırmak için etkili iletişim ve problem çözme yetenekleri gereklidir.
Leadership Training (Liderlik Eğitimi)Liderlik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir tür eğitim programı.Liderler, eğitim programlarını kullanarak seçilen hedeflere ulaşabilecek becerileri geliştirebilir.
Organizational Behavior (Örgütsel Davranış)Bir organizasyon içindeki insanların davranışları, tutumları ve performansı üzerine odaklanan bir inceleme alanı.Liderler, karar verme ve motivasyon gibi kilit konuları ele alarak örgütsel davranışları etkileyebilir.
Decision Making (Karar Verme)Organizasyonun hedeflerini destekleyen eylemlere yönlendiren süreç.Liderler, organizasyonun hedeflerine ulaşmak için stratejik kararlar alabilir.
Motivation (Motivasyon)Çalışanları belirli bir hedefe ulaşmak için harekete geçiren psikolojik süreç.Liderler, çalışanların motivasyonunu artırmak için ödül ve teşvikler kullanabilir.
Work Environment (Çalışma Ortamı)çalışanların performanslarını ve motivasyonlarını etkileyen fiziksel ve sosyal faktörlerLiderler çalışma ortamını iyileştirmek için esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma seçenekleri gibi çözümler üretebilir.

Bu makalede, liderlik kavramlarını ve anlamlarını inceleyeceğiz. Liderlik, bir topluluğu veya organizasyonu etkili bir şekilde yönetmek ve ilerletmek için gerekli becerileri ve stratejileri kullanmak anlamına gelir. Liderlik, yönetim, örgütsel davranış, karar verme, motivasyon ve çalışma çevresi gibi kavramlarla ilişkilidir. Topluluklarınızın içinde etkili bir lider olarak nasıl hareket edebileceğinizi, liderlik becerilerinin nasıl geliştirilebileceğini ve liderlikte hangi tekniklerin kullanılabileceğini anlatacağız.

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi

Ayrıca, liderlik becerilerinin ne olduğunu, liderlik becerilerinin nasıl geliştirilebileceğini ve liderlik konusunda uygulanabilecek etkili yöntemleri de inceleyeceğiz.

 1. Continuous Improvement (Devamlı İyileştirme): Bir ortamda eski yöntemlerin geliştirilmesi ve daha etkili yöntemlerin bulunması için sky atılan bir yaklaşımdır. Ortamda bulunan süreçleri iyileştirmek,yaşanan sorunları azaltmak ve hedefü ve amaçların kısa ve uzun vadeli olarak daha ar da sağlamak için kullanılabilir. Continuous Improvement, liderlik biliminde kullanılırken, liderlerin eylem planları kullanarak seçilen hedefleri ulaşmaya çalışmalarına yardımcı olur. Örnek olarak, çalışanların iş tatmini ve performanslarını artırmak için, bir lider eğitim programı oluşturulabilir ve bu program hedeflerin başarılı bir şekilde tamamlanması için aralıklarla değerlendirilebilir.

 2. Agile Leadership (Çevik Liderlik): Agile Leadership, düşüncelerin başından sonuna kadar süreç içerisinde değişen, gelişebilen ve çözüm odaklı bir liderlik stilidir. Agile Liderlik, zaman zaman şekil değiştiren ve zorluklarla karşılaşan projelere uygunluk sağlamak için hızlı bir dönüştürme ile esnek bir yaklaşım sergileyen liderler için oluşturulmuştur. Örnek olarak, bir takım proje yöneticisi bir proje hedefine ulaşmak için bazı değişiklikler yapması gerektiğinde, bir Agile Lider projenin süreç ve takımla yakından ilgilenerek projeyi harekete geçirmesi için öneriler üretip, birkaç kaynak savurarak proje tamamlanmasına yardımcı olur.

 3. Collaborative Leadership (İşbirliğine Dayalı Liderlik): Collaborative Leadership, etkili şekilde birlikte çalışma yönetim yönteminin bir türüdür. Liderlikte bu yaklaşım, etkin bir ekip çalışmasını ya da belirli bir projeyi gerçekleştirmek için ortak bir akıl anlayışı ortaya koyar. Lidere, müdahale etmeden çalışanlar arasındaki bağlantıyı geliştirmenin bir yolunu sağlamak ve çalışanların katılımını artırmak için liderlik özellikleri sunmaktadır. Örnek olarak, CEO'lar, ekip çalışmalarının önemini anlamak ve gerekiyorsa herkese açık seçik stratejiler geliştirmek için ortak hareket ve karar vermeyi destekleyebilir.

 4. Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme): Design Thinking, kullanıcı odaklı çözümler geliştirmek için tasarıma dayalı probleme çözme yaklaşımıdır. Design Thinking, 3 temel adımı içerir: Farketme - Kuram - Çözüm. Farketme aşamasında, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi yoluyla, sorunun tespiti yapılır. Kuram adımında ise, sorunun özüne inmek, onu sorgulamak ve kompleksliğini kavramak için çaba gösterilir. Çözüm adımında ise esnek, ölçeklenebilir ve çok katmanlı olan ihtiyaçları karşılamaya yönelik kullanıcı-merkezli çözümler geliştirilir.

  Örnek: Bir otomotiv firması, Design Thinking'i müşterilerine basit ve kullanımı kolay bir araba sistemi geliştirmek için kullanır. Farketme aşamasında, müşteriler tarafından ne tür bir araba sistemi isteniyor çalışması başlatılır. Kuram kısmında, müşterilerin istekleri ve talepleri hakkında ayrıntılı araştırmalar yapılır. Nihai olarak, Çözüm olarak, kullanımı kolay ve basit olan bir araba sistemi geliştirilir.

 5. Executive Coaching (Yönetici Koçluğu): Executive Coaching, üst düzey yöneticilerin ve profesyonellerin, üstün performans hedeflerini elde etmek için daha verimli ve etkin stratejiler geliştirmelerine yardım eden liderlik geliştirme süreci olarak tanımlanır. Executive Coaching, hedeflerin gerçekleşmesi için mesleki çalışmalar, akademik eğitimler ve koçluk yöntemleri gibi farklı yöntemleri kapsar. Örnek olarak; bir CEO, başarılı ve etkili bir lider olarak niteliklerini geliştirmek için bir executive coacha danışabilir. Executive coach, CEO’ya zaman yönetimi, ekip oluşturma ve örgütsel etkiyi artırma becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

 6. Learning Organization (Öğrenen Organizasyon): Learning Organization, firma kültürlerine ve süreçlerine öğrenme ve gelişmeye odaklanmış yaklaşım benimseyen firmaları tanımlayan bir kavramdır. Learning Organization, esnek ve duyarlı bir kültür yaratma fırsatları sunar, bu sayede çalışanların güncel bilgileri ve becerileri geliştirmelerine imkan verir. Örnek olarak, firmalar sürekli çalışan eğitimlerinin yanı sıra, eğlenceli ve oyunlara dayalı eğitimleri de kullanabilirler. Bu, bilgiyi kalıcı hale getirmek adına önemlidir. Böylelikle, çalışanlar firmanın ana özelliklerini anladığından emin olabilir.

 7. Change Management (Değişim Yönetimi): Change Management, organizasyonlar arasında sürdürülebilir ve kapsamlı bir çevrimin sağlanması amacıyla uygulanan bir stratejidir. Çevrimin oluşturulabilmesi için, planlama, uygulama ve izleme gibi süreçler içerir. Change Management süreci bir şirket için faydalı olabilir çünkü kontrol altında tutulmayan değişimler, insanların verimliliğini azaltabilir, olası zorlukları artırabilir ve kaynak israfına yol açabilir. Örnek olarak, bir şirket inovasyon yoluyla daha büyük müşteri taleplerine karşılık verebilmek için erişim yetkilerini kullanıcıların grupları arıyor. Bu değişikliği gerçekleştirmek için, Change Management süreçleri kullanılarak yeni yetkilendirme politikalarının tasarımı, uygulaması ve izlenmesi yapılmalıdır.

 8. Complex Systems (Karmaşık Sistemler): Complex Systems, özellikle yaşamsal sistemleri anlamak için kullanılan bir kavramdır. Bireylerin karşılıklı etkileşimleri sonucunda oluşturdukları karmaşık davranış ve ilişkiler dizisi olarak tanımlanır. Bu sistemlerin sonuçları çoğu zaman belli değildir ve çoğu zaman öngörülemez olabilecek şekilde değişkenlik gösterir. Örneğin, bir çiftçinin, habitatının biyolojisini izlemek için kullandığı, bitkilerin ve türlerin karşılıklı etkileşimleri söz konusu olduğunda, bir veya daha fazla doğal faktörün etkileşimi sonucunda binlerce yıllık süreçlerin ortaya çıktığı bir Complex Systems.

 9. Emotional Intelligence (Duygusal Zeka): Emotional Intelligence (EI), insanların kendi ve başkalarının duygularını tanımlamalarına, keşfedip anlamalarına ve yönetmelerine ilişkin, kişiyi davranışlarına yönelten kabiliyet ve yetenekleridir. EI kavramı, bilginin, deneyimin, kavrayışın ve akıl yürütmenin bir karmaşık örüntüsü olarak görülür. Örnek olarak, bir patronun çalışacağı kişilerden istediği verimi alabilmesi için, onun işgörenlerinin motivasyon ve özerkliğini dikkate almalarına izin vermesi gerekebilir. EI, bu durumda, çalışanların ihtiyaçlarını anlamayı ve neyi desteklemelerinin gerektiğini bilmeyi gerektirebilir.

 10. Feedback Loop (Geri Bildirim Döngüsü): Feedback Loop, liderlik biliminde, bir liderin başladığı bir etkinlik ya da hedefin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan bir geri bildirim döngüsüdür. Bir Feedback Loop, etkinliğin başladığı noktadan mesajın sonuca giden yolunu oluşturmak için lider tarafından verilen geri bildirim ya da alınan geri bildirimlerden her iki yönde etkileşimin sağlanmasını gerektirir. Örnek: Bir lider bir toplantı veya proje başlatmak istediğinde, mesaj sonrası etkinliklerin nasıl gerçekleşeceğine karar vermelidir. Lider aynı zamanda izleyenleri de hedeflerinin gerçekleşmesi için gerekli girişimlerde kullanılmak üzere bilgilendirmelidir. İzleyenlerin gönderdiği geri bildirim ve öneriler ile lider, mesajın başarıyla gerçekleştirilmesi için gereken değişiklikleri yapmalıdır. Bu geri bildirimler sonuçlara göre yenilenerek, mesajın çıktısını etkileyecek altyapının oluşması Vector Loop'u oluşturur.

 11. Human-Centered Design (İnsan Merkezli Tasarım): Human-Centered Design (İnsan Merkezli Tasarım) insan odaklı tasarım yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, tasarım sürecinde insanların arzularından, ihtiyaçlarından, çevrelerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak ürünler, hizmetler ve teknolojilerin oluşturulmasını temel alır. Örnek olarak, bir müşteri hizmetleri sisteminde, müşterilerin görevlerini tahmin etmesi ve daha sonra onlara hangi ürünlerin ve hizmetlerin sunulacağını tahmin etmesi güçtür. Human-Centered Design ile, sisteme arayüzü geliştirmeyi, müşterilere neye ihtiyaç duyduklarını belirtmeyi ve bunlardan hangilerinin ya da hangi kombinasyonların onlar için en iyi sonucu verebileceğini ortaya çıkarmayı kapsayacak şekilde tasarlanmış olabilir.

 12. Adaptive Leadership (Adaptif Liderlik): Adaptive Leadership (Uyumlu Liderlik), bir liderin çalışanlarının, örgütlerin ve çevre faktörlerinin sürekli değişen ihtiyaçlarına cevap vermek için uyarlanabilir şekilde ekip çalışması, karar verme ve çevresel uyum gibi etmenleri kullanmaya çalıştığı stratejik bir yaklaşımdır. Adaptive Leadership, liderin örgütsel kültürü ve çevresini ölçümleyerek, içeriden ve dışarıdan gelen geri bildirimlere dayanarak kalıcı çözümler sunmak için harekete geçmesini gerektirir. Örnek olarak, bir şirketin ekonomik koşullara dayanıklı olması için çeşitli işlevler arasında adil bir dağıtım yapması ve yönetici maaşlarını sınırlaması sağlanabilir. Adaptive Leadership ayrıca liderlerin özgün stratejiler geliştirerek risk almaya teşvik eder.

 13. Creative Problem-Solving (Yaratıcı Problem Çözme): Creative Problem-Solving (Yaratıcı Çözümleme), kişilerin, ortamlarındaki karşılaştıkları problemlere karşı, daha önce düşünülmemiş çözümler geliştirmelerini sağlayan bir liderlik tekniğidir. Yaratıcı çözümleme, üretkenlik ve uzun vadeli karar vermeyi teşvik eder. Örnek olarak, bir işletmede maliyetleri azaltma problemi varsa, bu problemi çözmek için farklı yaklaşımlar geliştirilebilir. Günlük giderleri azaltmak, bilgisayar yazılımını güncellemek veya ekip üyelerinin çalışan başı maliyetlerini düşürmek gibi farklı çözümler geliştirilebilir.

 14. Empathy (Empati): Empathy, liderlik alanında kullanılan bir terimdir. Empathy, bir çevrenin içinde bulunan kişinin veya grupların farklı hikayelerini, duygularını ve bakış açılarını kendi deneyimleri veya anlayışları baz alınarak anlamak için kullanılan yeteneğin adıdır. Empathy, yaygın olarak liderlikte iletişime ve ekip çalışmasına destek olan bir beceridir.

  Örnek: Kendinden empati kurmayı denemek, çalışma arkadaşının güvensizliğini empatiyle azaltmak, geçmişte yaşadığınız bir olaya göre ekibin durumunu anlamaya çalışmak gibi.

 15. Innovation Management (İnovasyon Yönetimi): Innovation Management, birden çok kişinin çalışmalarının koordine edilmesi için stratejik ve taktiksel bir kavramdır. Innovation Management, küçük operasyonlardan büyük işletmelere kadar tüm kurumların üretimlerinde, süreçlerinde ve hizmetlerinde yenilikçi ürünler üretme ve piyasalara süreceklerini sağlamak için kullanılan yönetim yöntemlerinden oluşur. Örnek olarak, üreticilerin ar-ge faaliyetlerine yönelik yatırımlarda yenilikçi fikirler geliştirmelerini sağlamak için Innovation Management kullanılabilir. Kurumlar yeni ürünler geliştirebilmek için Stratejik Planlama ve İnovasyon Yönetimi araçlarını kullanarak fırsatların ve risklerin mikro seviyede analiz edilmesini sağlar.

 16. Leadership Development (Liderlik Gelişimi): Leadership Development, liderlik becerilerinin geliştirilmesini ve liderlik rollerinin sinerjik ve etkili bir şekilde kullanılmasını amaçlayan bir bilimdir. Leadership Development yöntemleri, üst düzeyın ve yöneticilerin stratejik karar verme yeteneklerini geliştirmelerini, iş ortakları ve taşeronlarla etkili iletişim kurmalarını sağlamak için dizayn edilmiş ve uygulanmış sistemlerdir. Örnek olarak, bir liderlik gelişim programı sadece iş liderlerinin sunum ve toplantı yönetimi becerilerini artırmayabilir, aynı zamanda liderlik deneyimlerini artırıp karşılaşılan zorluklarla başa çıkabilecek liderlik stratejileri geliştirmeyi hedefleyebilir.

 17. Multigenerational Leadership (Çok Kuşaklı Liderlik): Multigenerational Leadership, her yaş grubunun farklı özellik ve değerleri nedeniyle çalışanları kontrol etmek, özendirmek ve yönlendirmek için liderlik yetenekleri kullanmak için lider ekip çalışmalarının kolaylaştırılmasını sağlayan bir kavramdır. Multigenerational Liderlik, birden çok yaş grubunda profesyonel bir ekibe sahip olan şirketlerde gerçekleştirilebilir. Örneğin, Nispeten Yüksek! Bir ekiple çalışıyor, ve bununla birlikte katılımcıların her biri 25 ila 75 arasında bir yaş aralıkları oluşturuyor. Lider, tüm yaş aralıklarındaki temsilciler arasında bir köprü kurmak için liderlik yeteneklerini kullanır. Görüşlerin, fikirlerin ve tüm farklılıkların karşılıklı iyi anlaşılarak hem çalışanların hem de şirketin beklentilerinin karşılanması için çabuk ekip çalışmaları oluşturulur.

 18. Process Improvement (Süreç İyileştirme): Process Improvement, bir işlem (veya süreç) sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılmasını sağlamak için kullanılan yöntemler ve stratejilerin tümüdür. Örneğin, bir şirket satın alma ve depolama süreçlerini geliştirmek isteyebilir. Bu şirket daha kısa sürede daha az kaynak kullanarak daha doğru sonuçlar elde etmeyi hedefler. İş süreçlerinin gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi, müşterilerle etkileşim süreçlerinin iyileştirilmesi, fiziksel ve dijital reel zamanlı analiz verilerini kullanarak Karar Destek Sistemleri (DSS) gibi iş akışına entegre edile bilgisayar destekli sistemler kullanabilir.

 19. Self-Awareness (Öz Farkındalık): Self-Awareness, kişinin kendi düşüncelerini, değerlerini ve duygularını tanıması ve kontrol etmesidir. Kişinin anlayışı, yargısı ve kararlarını etkileyen kendine özgü hedeflerinin farkındalığıdır. Örnek olarak, bir iş stresi altında olduğu farkında olmak ve müdahale etmek için uygun stratejiler geliştirmek, kişisel gelişim için önemli bir araçtır.

 20. Situational Leadership (Durumsal Liderlik): Situational Leadership, bir liderin öğrenme ve yönetim yöntemlerini görevlerin belirli koşulları ve hedefleri için uyumlu hale getirme becerisidir. Bu teknik liderin mümkün olan en uygun liderlik tarzını seçmesini sağlar. Örneğin, lider bir görev ile uğraşıyorsa, çalışanlarının deneyim seviyelerini ve motivasyonlarını göz önünde bulundurmak ve son derece etkili bir liderlik tarzı seçmek için situasyonu göz önünde tutmak önemlidir. Liderlik tarzı örneğin, çalışanın öğrenme becerisine ve liderin cesaretine göre değişebilir.

 21. Flexible Leadership (Esnek Liderlik): Flexible Leadership, örgütlü ve gerektiğinde değişken davranışları ve tutumları özendiren bir liderlik tarzıdır. Günümüzde, çeşitli örgüt yapılarında veya çalışma ortamlarında, çalışanların gereksinimlerine göre değişebilen türde bir liderlik anlayışı önem kazanmaktadır. Liderler, çalışanlarının ihtiyaçları ve kabiliyetleri doğrultusunda esnek olmalı, görevleri iyi ayarlamalı ve övme ve yönlendirme stratejilerini kullanmalıdır. Örneğin, bir lider, bir çalışan için koşulları her gün değiştirebilir, ancak bir özel projeye göre koşulları tüm aylar için sabitleyebilir.

 22. Knowledge Management (Bilgi Yönetimi): Knowledge Management (Bilgi Yönetimi), bir şirketin bilgi, çalışanların deneyimleri ve yaratıcılık potansiyelinin kolektif olarak yönetilmesini sağlamak için çalışma yürütme ve alma stratejilerinin bir ağı olarak tanımlanabilir. Örneğin, bir şirket özel bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için çalışanlarının zaman zaman farklı takımlar veya farklı yerlerde yapacakları eş zamanlı çalışma ve buluşmalar arasındaki iletişimi geliştirebilir.

 23. Lean Management (Yalın Yönetim): Lean Management, bir organizasyonun kaynaklarını ve yeteneklerini verimli bir şekilde kullanarak genel üretim sürecini optimize etme ve üretkenliği artırma amacına yönelik bir yönetim şeklidir. Temel olarak, temel amacı herhangi bir gecikme veya çöp yaratmamak olan, ürünlerin sıfır arıza ve arzu edilen miktarda üretim süresi içinde üretilmesidir. Örnek olarak, otomatik bir montaj hattı, kabiliyet ve verimliliği arttırmak için teknikleri ve prosesleri uygulayabilir. Montaj hattı, iş görenler tarafından çalıştırılıyorsa, süreçlerin hızlanması ve başarının sürekli gelişmesi için iş görenleri yeterlilik ve nitelikli çalışma pratiği konularında eğitmenin ve sonuçları gözlemlemelerini teşvik etmelisiniz.

 24. Open Communication (Açık İletişim): Open Communication, liderlik biliminde çevresel etkileşimin anahtarı olarak kabul edilir. Güvenilir, dürüst ve duyguların paylaşılmasına izin veren kurumsal ve kişisel iletişimin eş zamanlı olarak kullanıldığı bir model olarak tanımlanmaktadır. Örnek olarak, bir lider açık olma becerisiyle çalışanlarına ne hissettiğini anlatabilir, onlardan izlenimlerini paylaşmalarını teşvik edebilir ve onlarla gerçeği paylaşmaları için bir araya birlikte ortam oluşturabilir.

 25. Project Management (Proje Yönetimi): Project Management, belli bir çalışma başlatılmış olsun veya başlatılmamış olsun, amaca ulaşılmasına yönelik hedefleri planlama, organize etme, yönlendirme, koordinasyon ve denetim yolu ile çalışmaların başarılı bir şekilde yürütülmesini içeren stratejik bir süreçtir.

  Örnek: Bir fırıncının küçük bir lokantaya kurulumu başlatılacaksa, Project Management, lokanta için gerekli malzemelerin neler olduğunun, bunların nasıl temin edileceğinin ve kurulum masraflarının nasıl düzenleneceğinin planlanmasını içerir. Son olarak oluşturulan plana, tüm gereksinimler bir araya getirilir ve başarıyla tamamlanması için çaba sarf edilir.

 26. Servant Leadership (Hizmetkâr Liderlik): Servant Leadership, geleneksel liderlik teorilerinin karşıtı olarak tanımlanmaktadır. Servant Liderlik, liderin diğer çalışanlarını desteklemeyi, onların ihtiyaçlarını öne alarak liderlik ederek çeşitli konularda yardım etmeyi, onların ulaşacakları hedefler içinrehberlik etmeyi ve kurumun genel kalkınmasını sağlamayı teşvik etmeyi amaçlar.

  Örnek: Bir şirketin genel müdürü, çalışanları arasında eşitliği artırmak için, çalışanların alanla ilgili bilgi eksikliklerini tespit etmek ve bu bilgilerin aktarılmasını sağlamak için eğitim programları yaratır. Müdür aynı zamanda, yeni hayaller, inovasyon ve değişiklikler konusunda çalışanlarını tahrik eder ve destekler.

 27. Strategic Leadership (Stratejik Liderlik): Strategic Leadership, liderlik etkinliklerinin stratejik hedefler doğrultusunda planlanmasına ve yönetimine dayalı bir yaklaşımı ifade etmektedir. Liderler, stratejik liderlik becerilerini ortak bir hedefe ulaşmak için bir araya getirirler. Örneğin, bir ekibin rakiplerine karşı bir şirketin pazarlama stratejisini yürütmesi için liderin üyeler arasında etkili bir iletişim kurması ve görev dağılımının stratejik olarak planlanmasını gerektirebilir. Bu, güçlü bir liderlik becerisini de zorunlu kılar. Bu beceri ile, liderler takımın hedefleri üzerinde uzlaşmış ve herkesin o hedefe katılacağı konuları belirleyebilirler.

 28. Team Building (Ekip Oluşturma): Team Building, liderlik alanında bir çalışma tekniği olarak tanımlanabilir. Buna göre, belirli bir oluşumda bulunan insanların; işbirliğini, yaratıcı düşünceyi ve etkili kararlar alabilecek beceriyi arttırmak için birlikte çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek amaçlanmaktadır. Örnek olarak, bir takımın üyeleri kısa bir yürüyüş için harika bir günün üzerinde olacakları bir çadıra gitmeyi seçebilirler. Çadırda bir oyunla takımın heyecanını arttırmak ve beklenen ortak hedefe ulaşmak için gerekli çıkarımlara dahil edebilirler. Böylece, takımın üyelerinin birlikte çalışma becerisi ölçülebilir ve arttırılabilir.

 29. Leadership Agility (Liderlik Çevikliği): Leadership Agility, bir liderin değişen koşullara uyum sağlamasını ve sorgulayarak öğrenme isteyen zihinsel esnekliği gerektiren bir özellik ve araçtır. Liderlik Agility, lideri farklı ve karmaşık durumlara hızla adapte olmaya zorlamak için becerileri artırmak için değişken ortamlarda güçlü liderlik kabiliyetleri sunmayı hedefler. Leadership Agility, liderleri karar vermede kısa sürede kendini yeniden kurgulamaya, problem çözmede hızlı, doğrudan ve verimli olmaya, kendini özgürce ifade etmeye ve olası çatışmalara ayak uydurmaya, sürdürülebilir başarılı fonksiyonlar oluşturmaya iten sürdürülebilir bir yetkinliktir. Örnek olarak; bir liderin, belirli bir projeye kalan mevcut süreye uygun olarak rekabetçi fiyatlarının zamana yayılması gerektiğinde, özel durumlara uygun maliyetlerin hesaplanmasını talep eden yeni bir iş stratejisi sunması örnek olarak verilebilir.

 30. Mindful Leadership (Farkındalıklı Liderlik): Mindful Leadership, bir lider olarak kendi dürüstlüğünü, pozitif davranışlarını ve farkındalığını geliştirerek, bireyler arası etkileşimlerde dikkatli bir şekilde yaklaşmak olarak tanımlanır. Örnek olarak, bir lider olarak dikkatlice konuşurken, diğer insanlarla iletişim kurarken, çabalamak ve diğer insanların yetenek ve ilhamlarına saygı göstermek, güveni kazanmak ve cesur taahhütlerde bulunmak. Mindful liderlik de diğer yetenekler ve beceriler ile desteklemelidir ve çoğu durumda, tehdit ya da baskı gücünün liderin etkili olmasını sağlaması gerekmez.

 31. Performance Management (Performans Yönetimi): Performance Management, çalışanların, bir organizasyonun stratejik hedefleri ve amaçlarını gerçekleştirmeyi hedefleyen iş performansının değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecidir. Örneğin, performance management programı aracılığıyla bir organizasyon, maaş karşılığında çalışanlarına yakından izleme ve detaylı raporlama sistemi kurma ve çalışanı belirli kriterlere göre değerlendirme kabiliyetine sahiptir. Organizasyon, seviyeler için hedefler oluşturabilir ve bunun nedenini kontrol edebilir; aynı zamanda çalışanlarının performansını ölçmek, geri bildirim vermek, zorlayıcı ve ödüllendirici süreçler yönetmek ve uyumlu çalışanların motivasyonunu arttırmak için gerekli düzenlemeleri yapabilir.

 32. Resilient Leadership (Dirençli Liderlik): Resilient Liderlik, karşılaşılan zorluklara rağmen uyum sağlayabilme yeteneğine sahip liderleri hedefleyen, yaşam araştırmalarından yola çıkarak geliştirilen bir yaklaşımdır. Resilient liderler, sahip oldukları kaynakları verimli biçimde kullanır ve hızlı karar alır. Zorluklarla baş etmek için de dirençli ve istikrarlı bir tutum sergilerler. Örnek olarak, korona salgını döneminde dünyanın farklı bölgelerindeki liderlerin, kısa sürede küresel tedbirler almalarını örnek olarak gösterebiliriz.

 33. Systems Thinking (Sistem Odaklı Düşünme): Systems Thinking, bir sistemi etkileyen ve etkilediği kısımlar arasındaki etkileşimi çözmeyi amaçlayan bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Systems Thinking, çeşitli sistemler arasındaki ilişkileri anlamayı ve hangi tür kararların etkiye ne gibi etkiler yaratacağını anlamak için kullanılır. Kısa bir örnek olarak, bir su kaynağından elde edilen suyun arıtılıp içecek suya dönüştürülmesini sağlayan bir sistem düşünülebilir. Systems Thinking, su arıtma sürecinin tüm aşamalarını anlamaya yardımcı olur ve bu aşamalar arasındaki bağlantıları gösterir. Bu, tasarımcıya su arıtma sürecine uygulanabilir daha iyi pratikler, üretim seviyesinin düzenlenmesi ve çevre etkisinin azaltılması gibi küçük değişiklikleri belirleyebilme yeteneği sağlar.

 34. Transformational Leadership (Dönüşümcü Liderlik): Transformational Leadership, liderlerin örgütlerdeki bireylere önderlik yaptıkları ve onları değiştirici eylemler yapmaya teşvik ettikleri bir liderlik modelidir. Bu tip bir liderlik bireye vizyon, motivasyon, deneyimsel gelişime ve harekete geçirmeye teşvik ederek örgüt kültürü değişikliği ve sonuçların organizasyonel düzeyde ölçülmesine izin vermektedir. Bu, zor amaçlar için kişisel üstünlükleri kullanmak ve değişim için ödül sistemleri kurmak üzere yöneticileri çalıştıran ve destekleyen deneyimsel öğrenme arayışlarını içermektedir. Örnek olarak, bir lider gelecekteki çalışma ortamını geliştirmek için çalışanlarının fikirlerini sürekli olarak dinlemelidir ve sonuçları almak için önemli takipçiler seçmelidir.

 35. Competency-Based Management (Yetkinlik Bazlı Yönetim): Competency-Based Management, bir liderlikte ayrıcalık özellikleri belirleyebilme ve performansı gözetebilme becerisine olan ihtiyacı öngören bir yaklaşımdır. Becerilere dayalı yönetimin amacı, kuramlar ve pratikler arasındaki karmaşık dengeyi anlayabilmek ve çalışanların ilerleme potansiyeline sahip olduğundan emin olmaktır. Örnek olarak, bir görevli için, daha etkili bir üst yönetim becerisine sahip olması için gerekli bilgi, beceri, deneyim ve kişilik özellikleri ne olmalıdır? Belirli bir görevin başarılı bir şekilde yerine getirilmesinin, bu görevlinin doğru becerilere sahip olmasını gerektirdiği göz önünde bulundurularak, yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmış ve uygulanan bir strateji oluşturulur.

 36. Execution Excellence (Yürütmede Mükemmellik): Execution Excellence, bir liderin gerçekleştirdiği değişikliklerin tutarlı bir şekilde planlanması ve uygulanması sürecini tanımlamak için kullanılan bir liderlik terimidir. Örneğin, bir liderin bir ekip için yeni bir çalışma sistemi koymasının yanı sıra, çalışanların bu sistemin ne zaman güncelleme gerekeceğini ve nihai hedefin nasıl gerçekleştirileceğini belirleyerek her zaman iyi bir sonuç alması. Lider aynı zamanda, takım üyelerinin görevleri hakkında oluşturulan standartlara, kurallara ve/veya prosedürlere uymalarını da sağlamalıdır.

 37. Interpersonal Skills (Kişilerarası Beceriler): Interpersonal Skills, kişiler arası ilişkilerde ana alan olarak öne çıkan beceriler olarak tanımlanabilir. En temel özellikleri arasında, etkili iletişim, dinleme, diğerlerinin hislerini anlama ve problem çözme becerisi vardır. Örnek olarak, bir lider, çalışanlarının fikirlerini anlaması ve işlerin nasıl yürütüleceğini birlikte tartışıp belirlemeleri için güven ve özgüven sahibi ortamı desteklemelidir.

 38. Talent Development (Yetenek Geliştirme): Talent Development, özel potansiyellere sahip olan kişileri geliştirmeyi amaçlayan bir liderlik bilimidir. Bu süreçte çalışanların karşılaşabilecekleri kendilerine özgü tehditlerin farkına varmaları, teknik, iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmeleri ve ihtiyaç duydukları desteği bulmaları üzerine yoğunlaşır. Örnek olarak, bir organizasyonda, zorlu bir projenin başarısını garantiye almak ve çalışanların performansını geliştirmek için, çalışanlar arasındaki eşitliği geliştiren etkili impartman stratejileri oluşturulabilir.

 39. Business Acumen (İş Zekası): Business Acumen, bir girişimcinin gelişmiş iş anlayışının ve karar alma yeteneğinin bir özelliği olarak tanımlanabilir. Bir girişimci için, iş stratejilerini ve hareketleri belirlemek, pazarlardaki değişiklikleri okumak ve daha sonra kârlı ve etkili seçenekler üretmek için iş iletişim kabiliyetlerine sahip olması gerekir. Örnek olarak, bir kurumsal şirketin satın almayı oldukça etkileyen faktörler olan fiyat, kalite ve müşteri isteklerinin tümünü göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. O zaman, bir şirketin satın alacakları ürünleri seçmek için en iyi kararı vermek için karşılaştırma yapmalısınız. Bunu yapmak için, arka planınızda iş anlayışınız olmalıdır.

 40. Decision Making (Karar Verme): Karar Verme, liderlik ve strateji alanındaki bir terimdir ve bir liderin, gruptaki herkesin etkileşimini kullanarak hızlı düşünen bir şekilde karar vererek, kısa bir sürede faydalı sonuçlar elde etme yeteneğini tanımlar. Bir lider, mevcut durumun bilincinde olarak, çok sayıda faktörü karşılaştırır ve kültür, ekonomi, kişisel açılardan etkileşimleri yöneterek, grubun veya kurumun geleceği için karlı bilgiler üretip kullanarak çözümler üretir. Örnek olarak, abd ve çin arasındaki ticaret mücadelesi ile karşılaşmak üzere, ABD Başkanının, siyasi hareketleri, ekonomik teşvikleri ve kişisel iç görüleri kullanarak ticaret yükselmesinden kaynaklanan sorunu çözmek için karar vermesini gösterebiliriz.

 41. Motivation and Inspiration (Motivasyon ve İlham): Motivation and Inspiration, işe yönelik çalışmanın kalitesini arttırmak için güçlendirici duygular geliştirme üzerine çalışmaların bulunduğu bir liderlik bilimidir. Motivation and Inspiration liderlerin, çalışanlarını motive edebilmek ve onları harekete geçirebilmek için farklı yaklaşımlarını değerlendirmelerine olanak sağlar. Örnek olarak, bir liderin çalışanlarına yüksek performans için ilham verecek bir hedef koyması, onları motive etmeye ve arzu edilen peformansın sağlanmasına yardımcı olabilir.

 42. Strategic Planning (Stratejik Planlama): Strategic Planning, bir liderin uzun vadeli mühendislik ve politik stratejilerini oluşturmak için oluşturduğu süreçtir. Bir şirketin başarısı için liderin, kurumu ve çevresini iyi anlamasını veya arzularını göz önünde bulundurmasını gerektiren bir proses olarak düşünülebilir. Örnek olarak, bir teknoloji şirketinin yeni bir ürün pazarlamasından asıl hedefi, son kullanıcı yönelimi ile müşteri memnuniyeti ve uzun vadeli hedeflerden biri olarak, daha yüksek getirilere ihtiyacı vardır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için lider, bir stratejik plan oluşturmalıdır ve bu plana göre hareket etmelidir.

 43. Continuous Learning (Sürekli Öğrenme): Continuous Learning, öğrenme sürecinin sürekli bir şekilde mevcut durumdan daha iyi duruma geçmesini sağlamak için kullanılan bir liderlik stratejisidir. Continuous Learning liderler çalışanlarına; nitelikli eğitim ve gelişim faaliyetleri sunarak, işlerindeki performansı teşvik etmeye ve etkinliklerini artırmaya odaklanır. Örnek olarak; lider, çalışanlarına yeni teknolojileri öğrenmek için eğitime yönlendirerek, onlara gelişme fırsatları sunabilir. Böylece çalışanlar işlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olurken, liderlik kararlarını daha doğru ve verimli şekilde alabilir.

 44. Customer Focus (Müşteri Odaklılık): Customer Focus, müşterilerin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamada rekabet avantajı sağlamaya yönelik liderlik becerisidir. Girişimciler, liderler ve takım liderlerinin, müşterileri ve tüketicileri ile ilişkilerinin temelini oluşturmak ve onlara odaklanmak için kullandıkları bir strateji ve yaklaşımdır.

  Örnek: Bir restoran, müşterilere kaliteli, lezzetli yemekler sağlamanın yanı sıra, sunduğu çevreye duyarlı, etkili ve zahmetsiz hizmet anlayışında da odaklanması gerektiğine inanır. Bu çerçevede, müşterilerin deneyimlerini iyileştirmek için, güler yüzlü personel, özel menüler, hızlı servis, temizlik ve verimli personel ön plana çıkarılır.

 45. Entrepreneurial Leadership (Girişimci Liderlik): Entrepreneurial Leadership, yenilikçi ve girişimci liderlik biçimidir. Özel sektördeki liderler ve kuruluşlarda bulunan kişiler, fikirleri takip önceliği ve cesareti gerektiren riskli ve değişken ortamlari dile getirmek için kullanırlar. Liderin amacı, teknik ve ekonomik yetenekleri, deneyimleri, motivasyonu ve vizyonu ile uyumlu kişisel gelişim ve sürüm genişletme kabiliyeti olmalıdır. Örnek olarak; Mark Zuckerberg'in Facebook'u, önemli bir şey yaratmak için bunu tehlikeli ve değişken bir ortamda yapılabileceğini anlayarak, risk alan, Girişimci bir lider olması.

 46. Knowledge Sharing (Bilgi Paylaşımı): Knowledge Sharing, öğrenme ve liderlikte liderler ve takımlarının bilgiyi paylaşarak birbirlerinden öğrenmesini sağlayan etkin bir öğrenme tekniğidir. Bu teknik, liderlerin bilgiyi ve tecrübeleri paylaşmasıyla birbirinden ne kadar çok faydalanabileceklerini ortaya çıkarır. Örneğin, yeni çalışanların mevcut görevleri hakkında deneyimli çalışanlarından bilgi almasını sağlayarak yönelik bir bilgi paylaşımı. Aynı şekilde, liderlik tekniğini geliştirmeye yardımcı olmak için diğer liderlerin tecrübelerinden ve önerilerinden yararlanabilecekleri bir paylaşım süreci de sağlanmış olur.

 47. Organizational Development (Organizasyonel Gelişim): Organizational Development (OD), kurumsal kurulumların performansını artırmaya ve büyümesine yardımcı olan liderlik, kişilik ve grup dinamikleri ile ilgili teorik yaklaşımların bir araya geldiği bir disiplin olarak tanımlanmaktadır. Evet, OD genel anlamda strateji, kişilik, örgüt kültürü ve ekip kurma konularındaki bilimsel ve teknik çalışmaları içerir.

  Örnek olarak, Organizational Development, bir şirketin iş performansını iyileştirmek için mutlu ve motivasyonlu çalışma ortamının oluşturulması için eğitimler sunmak, değerler iletişimi gerçekleştirmek ve ekipleri oluşturmak gibi stratejileri kullanabilir. Ayrıca, kurumsal gelişim etkinlikleri de kullanarak teşvik etmek ve çalışanlar arasındaki etkileşimi teşvik etmek için özgün güçlendirme programları da dahil olmak üzere örgütsel değişikliği sağlamak da dahil olmaktadır.

 48. Visionary Leadership (Vizyoner Liderlik): Visionary Leadership, bir liderin: a) örgütün uzun vadeli vizyonunu tayin etmesi, b) bu vizyonu paylaşarak destek olması ve c) örgütün geleceğini korumak için zincirleri güçlendirmesidir. Visionary Leadership, organize ilerleme için yenilikçi fırsatların yaratılmasını ve değişimin sağlanmasını sağlar.

  Örnek: Microsoft CEO'su Satya Nadella, liderliğin Visionary boyutuna ulaşmasını sağladı. Nadella, Microsoft'u yeni bir yüksek teknoloji çözümleri kuruluşuna dönüştürmek için kişisel bilgisayardan ve mobil teknolojiden ayrılarak konuşan arabalara, bulut tabanlı servislere ve çevrimiçi oyun platformlarına alanında uzaktaki liderliğe taşıdı.

 49. Coaching and Mentoring (Koçluk ve Mentorluk): Coaching and Mentoring, etkili liderlik tarzları arasında yer alan ve etkili liderin kendi deneyimlerinden yararlanarak mürettebatının gelişimini destekleyen bir yaklaşımdır. Coaching, mürettebatın bir atlet gibi performansını arttırmak için hazırlanmasını ve özgüvenini artırmak için eğitime odaklanır. Mentoring ise taraflara güven, ilham ve yenilikçilik gibi konularda rehberlik eder.

  Örnek: Bir CEO, şirketin en kalifiye müdürlerinden birini Coaching ve Mentoring'e dahil etmek için seçer. Müdürün öncelikle liderlik gücünü kullanarak müdürün mevcut eylemlerini değerlendirmesini ve bu alandaki alışkanlarını geliştirmesini ister. Ardından, mentor CEO, müdürün özelliklerini ve olası riskleri tespit etmek için çalışır. Son olarak, CEO, müdürün yenilikçi fikirler ürettiği ve başarının sürekliliğini sağladığı gibi nihai bir taktik önerir.

 50. Empowering Others (Başkalarına Güç Vermek): Empowering Others (Başkalarını Güçlendirme), liderlik biliminde, bir liderin diğer hiyerarşik olarak arkasında olan kişilerine güven, destek ve özgüven sağlamasını tanımlayan bir terimdir. Bir lider, başkalarını güçlendirmek için rollerini yerine getirerek sorumlulukları paylaşabilir, kişilerin potansiyellerini destekleyebilir ve bilgi, beceri ve becerilerini arttırabilir. Örnek olarak, lider kendisine danışılan kişinin vermiş olduğu önerileri ciddiye alabilir, fikirlerini cesaretlendirebilir ve kararlarına yardım edebilir. Böylelikle, liderlik pozisyonuna olan güveni artacak, takım üyelerini motive edecek ve ilerleme sağlayacaktır.

 51. Influence and Persuasion (Etkileme ve İkna): Influence and Persuasion, liderlik bilimindeki bir kavramdır ve etkin liderlerin rakipleri, müşterileri ve takımları çekici fikirleri, idealleri ve kararları teşvik etmek için karşı tarafın kişisel niyetlerini etkileyerek davranışlarını değiştirmek etkisini tetiklemek olarak tanımlanır. Örnek olarak, bir lider, personelini yenilikçi fikirlerin teşvikinden ve zorlu projelerin hayata geçirilmesinden teşvik etmek için satış oranlarını arttırarak sevdiği bir spor arabası için puanlar toplamalarını teklif edebilir.

 52. Organizational Culture (Organizasyonel Kültür): Organizational Culture; yönetim kurulu başkanından, uzman seviyedeki çalışanlar arasındaki herkesi etkileyen, bir organizasyonun çalışanlarının hedeflerini ve değerlerini yaşama ve günlük aktivitelerini yönetme şekline verilen genel bir ad olarak tanımlanır. Organizational Culture, aynı zamanda örgütün içindeki bağlantıların ve davranışların nasıl oluştuğunu ve değiştiğini açıklığa kavuşturur. Örnek olarak, bir şirketin gücünün geleneksel mesleki certalar ve kıyafet kodları tarafından yönetildiğinden bahsetmek mümkündür. Bu özellikler, iyi gücün işlevselliği ile yakından ilişkilidir ve örgütsel kültürün bir parçasıdır.

 53. Succession Planning (Halefiyet Planlaması): Succession Planning, organizasyonun var olan ve potansiyel pozisyonları kapsayan keyifli dönüş planlaması ve değişim yönetimi olarak tanımlanır. İş yöneticileri, belirli bir pozisyon dolmadan önce, pozisyonu doldurmak için personel belirlemek için bağımsız bir yeti havuzu hazırlamanın yanı sıra, çözümler sonucuna bağlı olarak, standart görev tanımları, değişen pozisyonlar ve bunların tanımlanması için zaman planlaması da dahil olmak üzere, mevcut iş önceliklerinin gözden geçirilmesine yardımcı olurlar. Örneğin, bir şirketin bir departman yöneticisi, pozisyonu dolduracak biri için arama ve onu eğitmeye başlamadan önce, potansiyel adayların davranışsal becerilerini değerlendirmelerini ve bu pozisyonu doldurmaya istekli kişileri belirlemeleri için Succession Planning uygulanmalıdır.

 54. Continuous Innovation (Sürekli İnovasyon): Continuous Innovation (Sürekli Yenilik), başarılı ürün ve hizmetler geliştirebilmek için, fikirlerin dış kaynaklarla birleştirilmesi ve sürekli bir şekilde büyütülmesine dayanan çözüm bulma sürecidir. Bu yaklaşım, başlangıçta olduğundan farklı sonuçlar vermek üzere geçerli veriyi kapatıcı ve açıcı yaklaşımlar kullanarak mevcut fikirlerin başarısız olma riskini azaltır. Örneğin, evrensel bir uygulama oluşturmak isteyen bir şirket, potansiyel müşterileri için farklı teknolojileri kullanarak mevcut ürün ve hizmetlerin özelliklerini iyileştirerek sürekli yenilik üretmeyi deneyebilir.

 55. Data-Driven Decision Making (Veri Odaklı Karar Verme): Data-Driven Decision Making, bir işletme veya organizasyonun, parçalanan ve çeşitli kaynaklardan toplanan verileri analiz etmek suretiyle kararlar alma yeteneğidir. Bu, şirketlerin gelişmelerini takip etmek, öngörüleri ve mimarileri belirlemek ve karar vermek için özlü bilgilere dayanmak yerine, gerçek zamanlı veriler ve analizler kullanmak için bir önermedir. Örnek olarak, bir mağaza, sahip olduğu detaylı alışveriş verilerini kullanarak, ürün bölümlerinde meydana gelen trendleri ölçecek ve satışları arttırmak için fırsatları tespit etmek için kullanabilir.

 56. Ethical Leadership (Etik Liderlik): Etkili Liderlik, kararların doğrultusunda hareket edilecek etik ve sosyal olarak kabul edilebilir ilkelere göre sorumlu davranışlar gösteren ve karşı tarafın haklarının korunmasını temel alan bir liderlik türüdür. Örneğin; şirketin etki alanındaki diğer insanlara karşı dürüst ve adil davranan ve düşmanca tutumların önüne geçen bir liderlik modeli. Bu liderlik türü çalışanlar arasında arabuluculuk gibi işlevler gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Örnek olarak, bir şef çalışanları arasındaki uyumsuzlukları duyarlı bir biçimle çözmeye çalışır ve tüm tarafların neler düşündüklerini anlayarak pat tutum içerisinde oluşacak diyaloglara öncülük eder.

 57. Performance Coaching (Performans Koçluğu): Performance Coaching, çalışanların performanslarını artırmak amacıyla liderlerin liderliği, motivasyonu ve araçlarının konuşlandırılmasını arttırmasına odaklanan bir liderlik bilimidir. Performance Coaching, çalışanın yerine getirdiği görevleri, iltifat edilmesi için nedenlerin ortaya çıkarılmasını ve çalışanların yeni beceriler kazanmalarının desteklenmesini sağlayarak özellikle uzun vadeli başarıya odaklanır.

  Örnek: Bir lider, çalışanının ürünü profesyonel bir şekilde satmasını temel hedef olarak belirleyebilir. Lider, bu hedefine ulaşmada çalışanına destek olarak ona yeni satış teknikleri öğretebilir, satışlarını izleyebilir ve performansıyla ilgili geribildirimde bulunabilir.

 58. Talent Management (Yetenek Yönetimi): Talent Management, liderlik biliminin bir parçası olarak, bir grup çalışanın yeteneklerinin yeterli potansiyele ulaşmada kurumsal strateji ve politikaların koordinasyonu ile yönetilmesi olarak tanımlanır. Örneğin, organizasyonun talep ettiği yetkinliğe ulaşan çalışanların kariyer gelişimine yardımcı olmak için eğitim programları sunmak ve gelişimlerini takip etmek talent management'ın ana kapsamı olabilir.

 59. Digital Transformation (Dijital Dönüşüm): Digital Transformation, dijital teknolojinin kullanımıyla her alanda iş süreçlerinin tasarlanması, uygulanması ve gözden geçirilmesi sürecini ifade etmektedir. Örnek olarak; bir inşaat şirketi, mevcut ve eski proje verilerini toplu olarak bir bulut tabanlı çözüme aktararak tüm proje ekibi arasında iletişimi kolaylaştırıp, iş verimliliğini arttırabilir.

 60. Inclusive Leadership (Kapsayıcı Liderlik): Inclusive Leadership, özellikle büyük organizasyonlarda bilinen ve aranan bir liderlik tarzıdır. Bu tarz liderlik, tüm çalışanların fikirlerini hakkıyla anlamak ve kabul etmek, kurumsal tasarrufların paylaşılmasını ve eşit fırsatların sağlanmasını esas alır. Inclusive Liderlik, çalışanların topluluk içindeki farklı liderlik rolü oynamalarını teşvik eder. Örneğin, müdür bir çalışana gözlemci olarak bir projeden sorumlu olmasını tavsiye edebilir ve bu kişinin işlemleri organize etmesi için çalışanlara görevler vermesine izin verebilir. Bu durum, tüm çalışanların uyumlu ve yararlı bir şekilde çalışma alanlarının daha önce kabul edilmeyen fikir ve stratejilerinin paylaşılmasını sağlayacaktır.

 61. Mindfulness Practice (Farkındalık Uygulaması): Mindfulness Pratik (Bilinçlilik Pratikleri) kendi farkındalığımızı geliştirmek üzere, hayatın vadesiz bir anlık olduğunu anlayarak, anda ve dışarıdan gelen tüm uyarıları fark ederek, anlık koşullara ve duygulara tamamen odaklanarak, etkilenmemiz durumunda yakından izlediğimiz, konsantreye odaklanmış ve kısa bir zamana yayılan egzersizlerin bütünüdür. Örnek olarak, bir Mindfulness Pratik egzersizinde, beş duyudan gelen tüm uyarıları yakından izlemeyi, bedenin dengede durmasına olan odaklanmayı ve dışarıdan kaynaklanan çevresel sesleri dikkate almayı gösterebiliriz.

 62. Resilience Building (Dayanıklılık Oluşturma): resilience building, liderlik biliminde, bir liderin durumu anında değişen ve istikrarsız çevrelerde uyum sağlayabilmesi amacıyla, başarılı liderlik özelliklerini geliştirmesine olanak sağlayan bir yaklaşımdır. resilience building, kısa zamanda uyum sağlamak ve düşünsel kabiliyetleri arttırmak için stratejiler geliştirir. örneğin, bir lider, hedefleri gerçekleştirmeyi ve kurumsal performansı artırmayı kolaylaştırmak için çevresindeki davranışlarını anlayarak, çevrelere daha iyi iletişim kurma yeteneği geliştirmeye çalışabilir.

 63. Strategic Thinking (Stratejik Düşünme): Strategic Thinking, bir liderin sahip olduğu zekâ ve entelektüel kabiliyetleri kullanarak, yakın ve uzun vadede bir sonuca ulaşmak için problemleri anlamlandırma, değerlendirme ve farklı amaçlara ulaşmak için doğru stratejiler uygulamak olarak tanımlanabilir. Örnek olarak, bir liderin liderlük ekibi içindeki aktif katılımını arttırmak için, çalışanlar arasında güç alanlarını teşvik etme ve kişisel gelişimlerinin takdir edilmesi gibi farklı stratejileri kullanması sayılabilir.

 64. Team Performance (Takım Performansı): Team Performance, grup çalışmalarının sonuçlarını ölçmek için liderlik biliminde kullanılan bir kavramdır. Grup performansı; grup çalışmasının başarısını, verimi ve görevlerin tamamlanması sürecini ölçen özellikleri temel alan bir kavramdır. Örnek olarak, bir iş grubu tarafından gerçekleştirilen görevlerin başarısı, teslim tarihlerinin ne kadar sık kullanıldığı ve grubun verimliliğinin ölçülmesini içerebilir.

 65. Alignment and Accountability (Uyum ve Hesap Verebilirlik): Alignment and Accountability, liderlik bilimi içinde ilişkiler ve sorumlulukların kurulmasıyla ilgili bir kavramdır. Bu kavram, bir liderin takımı tarafından talepleri desteklemek, takım üyelerinin hedefleri tamamlamasına yardımcı olmak ve takım üyelerinin arasındaki bağları güçlendirmek için çalışıyor. Örneğin, bir lider, bir takımın hedeflerini tutarlı şekilde koruyabilir, bunu yaparken de tüm takım üyelerinin stratejik hedeflerin gerçekleşmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda, liderlik gücünü kullanarak takım üyelerinin gerçek hedeflerinin farkında olmalarını sağlayabilir. Böylece, hedefler doğrultusunda eşgüdüm ve sorumluluklar kuruluyor.

 66. Coaching Culture (Koçluk Kültürü): Coaching Culture, insanların sahip oldukları potansiyellerinin ve hedeflerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak amacıyla kurumsal olarak uygulanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, kişilere özgü kararlar verme gücü ve yaratıcı düşünce biçimlerinin gelişmesine yardımcı olur. Örnek olarak, bir şirkette insanların değişim ve iyileştirme becerilerini geliştirmeli ve katılımcı bir kültür geliştirmeli. Liderler, sürekli öğrenme ve yenilikleri teşvik etmeyi hedeflemelidir. Düzenli olarak, insanların gerekli yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere coaching aktiviteleri planlamalıdır.

 67. Decision Quality (Karar Kalitesi): Decision Quality, liderlik biliminde bilinçli ve düşünsel bir yaklaşımı vurgulayan bir karar verme yaklaşımıdır. Bir başkanın, liderin veya yöneticinin, sorunu gerçekçi, doğru, uygun ve tasarruflu biçimde çözmek için gerekli kararları verme becerisi olarak tanımlanır. Decision Quality'nin başarılı bir şekilde sağlanması için, düşünsel ve mantıklı bir yaklaşımın gerekli olduğu bilinmektedir. Bir örnek olarak; bir yönetici, işletmesinin karşılaştığı yeni bir ekonomik zorlukla karşılaşır ve bu zorluk konusunda neyi yapacağını düşünür. Bazı seçenekler arasından, kısa ve uzun vadeli maliyeti karşılaştırır ve en maliyet etkini kararı alır.

 68. Leadership Presence (Liderlik Varlığı): Leadership Presence, liderlikteki yeteneklerini ve gücünü gösteren etkileyici bir liderlik kimliği oluşturmak için gerekli tedbirlerin alınması anlamına gelir. Liderlik mevcudiyeti, liderlik role değer katacak bir sürü farklı şeye karşılık gelir. Örneğin, etkili bir lider, kendi mesajını net bir şekilde vermek için potansiyel mükemmelliyetten ve bilgili, bağımsız düşüncelerinden yararlanırken şüpheleri ve korkuları ortadan kaldırır. Ayrıca liderlik mevcudiyeti, kişisel sahnede yetenek göstermek için teşvik etmek için farklı taktikler kullanmak için de tanımlanabilir. Örneğin, bir konuşma veya toplantıya katıldığınızda liderlik mevcudiyetini kullanarak kendi mesajınızı güçlendirebilirsiniz.

 69. Performance Improvement (Performans İyileştirme): Performance Improvement, liderlik biliminde, liderlerin ve ekip üyelerinin performanslarını geliştirmek amacıyla yapılan süreçleri içeren stratejik bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Bir örnek olarak, bir lider tarafından planlanan haftalık toplantılar, ekip üyelerinin performansını artırmayı ve fikir alışverişi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu toplantılar, takım üyelerinin farklı hatalarını görmelerine, birinci elden bilgiler almalarına ve desteğine yardımcı olmalarına yardımcı olacağı gibi, ekip üyelerinin var olan potansiyelini maksimum seviyeye çıkarma performansını artırma fırsatını da vermelidir.

 70. Stakeholder Management (Paydaş Yönetimi): Stakeholder Management, bir işletmedeki güçlü ve zayıf taraflar arasındaki ilişkileri yönetmek ve optimum sonuçları elde etmek için kullanılan liderlik ve yönetim stratejileridir. Örneğin, satış departmanı, müşteri hizmetleri departmanı ve personel departmanı arasındaki etkileşimin düzenlenmesi durumunda, yöneticiler bu stratejiyi kullanabilir. Stakeholder Management, farklı işletme grupları arasındaki işbirliği ve ortak hedeflerin ulaşılmasını destekleyerek, tüm tarafların maksimum verimliliğini ve başarıyı sağlamaya yardımcı olur.

 71. Systems Transformation (Sistem Dönüşümü): Systems Transformation, sistemleri, organizasyonları ve çevreleri aracılığıyla güçlü ve anlamlı yaşam ve çalışma süreci yaratmaya yönelik liderlik bilimleri çalışmaları üzerine kurulmuştur. Bu süreçte, öğrendiklerinizden yararlanıp kendinizi, sizinle çalışanlarınızı ve çevrenizi etkileyen değişimleri uygulayabilirsiniz. Örnek olarak, bir lider bir grup için bir vizyon ve hedefler oluşturabilir ve iletişim hakimiyetini beraberinde getirebilir. Grup lideri, aynı zamanda üyelerin beklentileri ile toplulaşma ve güven oluşturma konularında dikkatli olmalıdır. Aktif dinleme, istekler ve taleplere gösterilen saygı, iyi ve etkili destek ve teşvik gibi değişimleri yaratmak sistemler aracılığıyla dönüştürülür.

 72. Adaptive Capacity (Uyarlanabilir Kapasite): Adaptive Capacity, liderlik biliminde liderlerin ve takımların sahip olduğu kapasiteyi ölçmek için kullanılan bir kavramdır. Adaptive Capacity takımların yeni işleri öğrenme ve değişikliklere hızlı bir şekilde nasıl adapte olduklarını yansıtır. Örneğin, bir girişimin güncel pazar koşulları ile başa çıkmayı sağlamak için hızla ve etkili bir şekilde değişime yanıt vermesi, onun adaptive capacity’sine bağlıdır.

 73. Emotional Agility (Duygusal Çeviklik): Emotional Agility, liderlik biliminde Güçlü Kendini Yönetme (Self Management) kavramı olarak da tanımlanmaktadır. Kısaca, kişilerin kendileri, duyguları ve zihinsel konular üzerine ne kadar esnek ve adaptif olabildikleri olarak tanımlanabilir. Emotional Agility, kişinin pozitif duygularının yanı sıra kötü duygularını da kayıtsız şartsız kabullenebilme becerisini de içermektedir. Emotional Agility sayesinde, her iki duygu arasında pozitif bir denge kurulabilir ve nötr bir açıdan her iki duruma da yaklaşılabilir. Örneğin; insanların her iki durumda da rahat etmesine yardımcı olabilecek olan bir lider ne zaman kızgın bir şekilde konuşmalı ve ne zaman affedici bir şekilde yaklaşmalıdır? Emotional Agility’yi kullanarak, kişilerin kendileri, duyguları ve zihinsel konular hakkındaki esnekliği artırılmış olabilir.

 74. Executive Presence (Yönetici Varlığı): Executive Presence, liderlik için elzem olan karakter ve kabiliyetleri ifade eden kavramdır. Otorite sahibi ve kararlı bir görünümün etrafında inşa edilmiştir. Bir lider kültürü, kişisel imaj ve kendini ifade yeteneğinden, insanları etkileme yeteneğine, karşı taraflar tarafından algılanan bir ayrıcalık kazanma potansiyeline kadar geniş bir alanı kapsar. Örneğin, bir CEO'nun bir ürün lanse ederken izlediği tavrı, güven duygusu ve etkili konuşma tarzı bu gibi alanları kapsayabilir.

 75. Leading Change (Değişime Liderlik Etmek): Leading Change, değişimi güvenilir ve verimli bir şekilde yönetmeyi içeren liderlik biliminin bir kavramıdır. Bu kavram, değişimin yönetici tarafından başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlamak için liderlerin gerekli adımları almalarını sağlar. Örnek olarak, bir şirketin geçiş sürecine liderlik etmek için, liderin genel stratejilerinin veya değişimin öngörülemeyen sonuçlarının kompozisyonuna iyi ön hazırlık yapması gerekir. Lider ayrıca, çalışanların bu geçişe uymaları için nasıl motive edebileceğine odaklanmalıdır. Böylece, liderin başarıyla değişikliği yönetmesi sağlanmış olur.

 76. Leading Teams (Lider Ekipler): Leading Teams, liderlik bilimindeki araştırmaların çekirdeğini teşkil eden birstratejidir. Buna göre, bir kurumun rekabet avantajını sağlaması için çalışanlarının ve bireylerin liderlik yeteneklerini geliştirmeleri gerekir. Liderlik temelli çalışma takımlarının özellikleri, başarının işine yönelik stratejileri veya yönetim yapılarının geliştirilmesini etkileyebilir. Örnek olarak, çalışanlarınızın liderlik becerilerini geliştirmek için, çalışanlarınızın hedeflerini karşılamalarına yardımcı olmak, öz güvenlerini artırmak ve etkileşimlerini geliştirmek için motive edici bir ortamınız olmalıdır.

 77. Performance Metrics (Performans Ölçütleri): Performance Metrics, liderlik uygulamalarını ve kültürünü ölçmek için kullanılan ölçümlerdir. Bu ölçümler çalışan memnuniyeti, kişisel verimliliği, ar-ge çalışmalarının güçlülüğünü, iş yönetim tavsiyelerini, yönetsel başarıyı ve bağlılığı gibi temel liderlik konularını destekler. Örnek olarak, İnsan Kaynakları dairesi, ortamda çalışan memnuniyetini ölçmek için memnuniyet anketleri hazırlayabilir.

 78. Risk Management (Risk Yönetimi): Risk Management, liderlik alanında yönetim stratejileri, politikalar ve prosedürler kullanarak maruz kalınan bilinmeyen tehlikelerden korunma üzerine odaklanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın amacı, liderlerin olası riskleri tespit edip, doğru yaklaşımlarla bu riskleri dengelemek ve böylece hedeflerini erişebilmelerine yardımcı olmaktır.

  Örnek:Bir şirket üretim sürecinde yaklaşan yeni bir teknolojiyi takip eden politika belirler. Bu politika, üretim sürecinde meydana gelen risklerin kontrol altında tutulmasını sağlamak ve bilinmeyen tehlikelerin en aza indirilmesi için yönelecek önlemlerin listesini sunar.

 79. Talent Retention (Yetenekleri Elde Tutma): Talent Retention, liderlik çalışmalarıyla ilgili bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla organizasyonlar, özellikle nitelikli ve yetenekli kişileri korumayı ve onları ortamda tutmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Örnek olarak, bir organizasyonda çalışanların özlük haklarının ve iş avantajlarının sağlanması, çalışanlar arasında himayeci ilişkilerin oluşturulması ve birey ve gruplara özgü sorumlulukların tanımlanması gibi faaliyetler de dahil olmak üzere yeteneklerin içeride tutulacağını sağlayacak çalışmalar yürütülebilir.

 80. Business Strategy (İş Stratejisi): Business Strategy, işletmelerin kurumsal stratejilerinde kullanılan bir yaklaşımdır. Genel olarak, bir işletmenin güçlü bir şekilde rekabet etmesi için piyasa, fırsatlar, zorluklar, zorlukları önlemek ve hız kazanmak için öngörüler geliştirmek için kullanılır. Örnek olarak, bir işletme, içinde bulunduğu sürece düşecek fiyatlar ile mevcuttalarını devam ettirmeyi amaçlayan bir pazarlama stratejisi belirleyebilir. Bu strateji, işletmenin fiyat pazarlamasına adapte ve halihazırda sahip olduğu pazarlarda yeni tüketiciler kazanma potansiyeline sahip olmasına yardımcı olur.

 81. Cross-Functional Collaboration (Çapraz Fonksiyonel İşbirliği): Cross-Functional Collaboration, farklı takımlardan gelen çalışanların girişimci, zorlu ve yenilikçi proje çalışmalarında saygı gösterilerek çalışması anlamına gelir. Farklı disiplinlerin öğeleri, yöntemleri ve yaklaşımlarının bir araya gelmesi ile sağlanan takım çalışması bu terimi ifade eder.

  Örnek: bir proje için mühendis, pazarlama uzmanı ve hukukçu bir araya gelerek, çeşitli gözlemlerin yapılması ve fayda sağlayacak çözümler geliştirilmesi. Bu çözümler, mühendisin tasarımlarından, pazarlama uzmanının ticari stratejilerinden ve hukukçunun kurallar ve yasal zorunluluklarından sürdürülebilir çözümler sağlayarak tüm takımın girdisiyle sonuçlanır.

 82. Employee Engagement (Çalışan Bağlılığı): Employee Engagement, kurumsal çalışanların işyeri ile kişisel olarak etkileşime girmesidir. Liderlik biliminde, doğru eleman ve organizasyon arasındaki bağın yüksek derecede mevcut olduğu zamanlarda elemanların mevcut işlerinde daha bilinçli ve tutkuyla çalışıp performans sergilemeleri anlamına gelir. Örnek olarak, daha iyi bir bağ kurarak çalışmak isteyen bir kuruma karşı takipçilerini dikkatli dinleyen grubun lideri destek veren bir liderlik stratejisini uygulayabilir. Lider, takipçilerinin taleplerini ve kavramlarını dikkate alarak pozitif ödüllendirme ve onlara verilen önemi kanıtlama gibi farklı şekillerde takipçilerini motive ve desteklenebilir.

 83. High-Impact Leadership (Etki Gücü Yüksek Liderlik): High-Impact Leadership, etkili liderlik kabiliyetlerini geliştirmek ve işlerin sonuçlarını optimize etmek için kullanılan etkin bir yaklaşımdır. High-Impact Liderler tarafsız ve tutarlı şekilde stratejiler geliştirir, çabalarını odaklı bir şekilde odaklar ve çatışmayı senden alır. Örnek olarak, bir lider, üstü kapsayan stratejiler geliştirmek ve uzun vadeli getiride optimize etmek için liderlik ekibini zorlayabilir. Buna ek olarak, değişimleri mevcut koşullara göre maksimize etmeyi amaçlayan stratejileri takip etmeyi ve işe yönelik çabanın gücünü arttırmayı sağlamayı da hedefleyebilir.

 84. Leading Across Cultures (Kültürler Arası Liderlik): Leading Across Cultures, kültürler arası liderlik olarak tanımlanır. Bu yaklaşım, liderlerin farklı kültürlerdeki çalışanların davranış, inanç ve kabullerini anlamak ve anlaşılmak için uygulayacağı özel teknik ve stratejileri kullanmayı kapsar. Örneğin; bir Amerikan liderinin çalışanları için özgüveni teşvik etmek ve beklentileri karşılayabilmek için farklı yaklaşım ve yöntemler uygulayabilmesi gerekir.

 85. Leading Virtual Teams (Sanal Ekiplere Liderlik Etmek): Leading Virtual Teams, liderlik becerilerini kullanarak uzaktaki çalışanları yönetme yöntemidir. Bir liderin çalışanını uzaktan yönetebilmesi için öncelikli olarak teknolojik donanım, etkin iletişim ve hızlı tepki güçleri gerekmektedir. Örnek olarak, lider bir çok uluslu bir şirketin farklı bölgelerinde çalışan ekibini yönetebilir; bunun için, her ülkedeki çalışanlar arasındaki çatışmaları çözmede ve proje kaynağının kullanımını planlamada etkin iletişim stratejileri kullanabilir. Ayrıca, ekibi ve her bireyi hedeflerine ulaştırmak için gereken liderlik becerileri kullanabilir.

 86. Process Optimization (Süreç Optimizasyonu): Process Optimization, iş sürekliliğinin kalitesinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için genellikle kullanılan bir stratejidir. Process Optimization, süreçlerin belli bir hedefe göre optimize edilmesini sağlamak için optimize edilmesi gereken bileşenlerle ilişkilendirilebilen standart iş süreçleri oluşturmaya çalışır. Örneğin, bir üretim sürecinde, aşağıdakiler gibi farklı bileşenleri optimize edebilirsiniz: mamul maliyetleri, üretim süreçleri, bu süreçlerin verimliliği, üretim ekipmanlarının kullanımı, çalışanların iş stresi, müşterilerin geri bildirimleri ve daha fazlası.

 87. Employee Experience (Çalışan Deneyimi): Employee Experience, çalışanların çalışma ortamına ve iş kaynağının sunduğu olanaklara ilişkin görüşlerini ve deneyimlerini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.

  Örnek olarak, bir şirket lideri, tüm çalışanlarının verimliliğini artırmak ve şirket içi projelerinin başarısının ölçülmesi için çalışanlara anket yollayabilir. Anket sonuçlarını kullanarak şirketin çalışan deneyimlerinin güncellenmesine veya daha fazla kaynak sağlanmasına karar verilecektir.

 88. Intellectual Curiosity (Entelektüel Merak): Intellectual Curiosity, zeka ve ilgi ile öğrenim, araştırma ve keşfetme alanında kişinin öğrenmeye can atma hali olarak tanımlanabilir. Bu süreçte, kişi akıllıca soru sorarak, yeni teknolojileri denemek ve öğrenmek için sürekli yeni şeyler keşfetmeye özendirilmektedir. Örneğin, bir liderin yeni bir teknolojiyi keşfetmek için arkadaşlarına;“ Neden şu somut fikri deneyelim?” diye bir soru sorması bu durumun özeti olabilir.

 89. Mindset Shifts (Zihniyet Değişimleri): Mindset Shifts, liderlik bilimindeki modern yaklaşımlardan biri olup, liderlerin başarılarını geliştirmelerinde kilit rol oynayabilen değişim ve inanç sistemlerini ifade eder. Örnek olarak, liderlerin daha sonuç odaklı olmalarını sağlamak amacıyla eski düşüncelerinden kurtularak, kısa vadeli problemler gidermeden, daha uzun vadeli hedefler için farklı yaklaşımlara yönelmelerini kapsar.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Bu makalede incelenen kavramlar ve anlamlar, liderlik becerilerinin kazanılmasına yardımcı olacak ve liderlik stratejilerinin geliştirilmesine izin verecektir. Liderlik, insanların potansiyellerini keşfetmesine ve örgütlerinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak önemli bir kavramdır. Bu makalede, liderlik kavramlarını ve anlamlarını inceleyerek, liderlik becerilerinin nasıl kazanılacağını ve liderlik stratejilerinin nasıl geliştirileceğini anlamaya çalıştık. Sonuç olarak, liderlik becerilerinin kazanılması ve örgütlerin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak etkili yöntemlerin uygulanması önemlidir.

Etkili Liderlik: Başkalarına Güç Verme Sanatı

Liderlik, bireysel başarının arkasındaki özgüvenin kütlesiyle ölçülür.

IIENSTITU
Continuous Improvement (Devamlı İyileştirme), Bir ortamda eski yöntemlerin geliştirilmesi ve daha etkili yöntemlerin bulunması için atılan bir yaklaşım, Çalışanların iş tatmini ve performanslarını artırmak için bir lider eğitim programı oluşturulabilir, Agile Leadership (Çevik Liderlik), Süreç içerisinde düşüncelerin değiştiği, gelişebildiği ve çözüm odaklı bir liderlik stilidir, Bir takım proje yöneticisinin, bir proje hedefine ulaşmak için bazı değişiklikler yapması gerektiğinde, Agile liderlik kullanılabilir, Collaborative Leadership (İşbirliğine Dayalı Liderlik), Birlikte çalışma yönetim yönteminin etkili bir şekilde uygulandığı bir liderlik stilidir, CEO'lar, ekip çalışmalarının önemini anlamak ve gerektiğinde herkese açık seçik stratejiler geliştirebilir, Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme), Bir sorunu çözmek için tasarım prensipleri kullanılan bir yaklaşım, Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini belirleyerek, özelleştirilmiş çözümler geliştirebilir, Leadership Skills (Liderlik Becerileri), Bir topluluğu veya organizasyonu etkili bir şekilde yönetmek ve ilerletmek için gereken beceriler, Üretkenlik ve verimlilik artırmak için etkili iletişim ve problem çözme yetenekleri gereklidir, Leadership Training (Liderlik Eğitimi), Liderlik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir tür eğitim programı, Liderler, eğitim programlarını kullanarak seçilen hedeflere ulaşabilecek becerileri geliştirebilir, Organizational Behavior (Örgütsel Davranış), Bir organizasyon içindeki insanların davranışları, tutumları ve performansı üzerine odaklanan bir inceleme alanı, Liderler, karar verme ve motivasyon gibi kilit konuları ele alarak örgütsel davranışları etkileyebilir, Decision Making (Karar Verme), Organizasyonun hedeflerini destekleyen eylemlere yönlendiren süreç, Liderler, organizasyonun hedeflerine ulaşmak için stratejik kararlar alabilir, Motivation (Motivasyon), Çalışanları belirli bir hedefe ulaşmak için harekete geçiren psikolojik süreç, Liderler, çalışanların motivasyonunu artırmak için ödül ve teşvikler kullanabilir, Work Environment (Çalışma Ortamı), çalışanların performanslarını ve motivasyonlarını etkileyen fiziksel ve sosyal faktörler, Liderler çalışma ortamını iyileştirmek için esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma seçenekleri gibi çözümler üretebilir


Liderlik
Öğretim Görevlisi
Dr. Hakan Eser Artun
Öğretim Görevlisi

Dr. Hakan Eser Artun, 2001 yılından bu yana yönetim alanında dersler veren ve araştırmalar yürüten bir işletme akademisyenidir. Dr. Artun'un çalışmaları Journal of Business Ethics, European Journal of International Management ve Thunderbird International Business Review gibi önde gelen dergilerde yayımlanmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.