AnasayfaBlogBF Skinner – Edimsel Koşullandırma ve İşyeri Motivasyonu
İnsan Kaynakları Yönetimi

BF Skinner – Edimsel Koşullandırma ve İşyeri Motivasyonu

15 Temmuz 2023
Takım elbiseli ve gözlüklü bir kadın ofiste ayakta durmaktadır. Önünde bir bilgisayar, arkasında koyu renkli bir sandalye var. Görüntünün sol tarafında siyah beyaz dikdörtgen bir nesne var. Kadının üzerinde sarı bir 'E' harfi ve sol alt köşede gözlüklü ve sakallı bir adam var. Kadın odaklanmış ve kararlı görünüyor, ofisin sunabileceği her türlü görevi üstlenmeye hazır. Ofis, profesyonellik ve sorumluluk atmosferine katkıda bulunacak şekilde loş bir şekilde aydınlatılmıştır.
KavramAçıklamaİşyerindeki Uygulama
Edimsel KoşullandırmaB.F. Skinner tarafından geliştirilen, davranışların ödül ve ceza yoluyla şekillendirilebildiği bir teori.Çalışanların performansını artırmak ve belirli davranışları teşvik etmek için kullanılabilir.
Ödül (Pozitif Pekiştirme)Davranışın olasılığını artıran sonuç. Çoğunlukla istenen bir davranışa yanıt olarak verilir.Örneğin, zamanında işe gelen bir çalışana ek mola verilebilir.
CezalandırmaBir davranışın olasılığını azaltan sonuç. Çoğunlukla istenmeyen bir davranışa yanıt olarak verilir.Örneğin, bir görevi başarısızlıkla yerine getiren bir çalışana ek iş verilebilir.
Olumsuz PekiştirmeHoş olmayan bir etmenin kaldırılmasıyla davranış olasılığını artıran sonuç. Örneğin, zamanında işe gelmeyi teşvik etmek için iş yerinde gecikmeyi engellemek.
PekiştirmeBir bireyin belirli bir davranışı tekrarlamasını sağlayan ya da bir davranışı tekrarlamasını önleyen her türlü etmen.Maaş artışı, promosyon, takdir mektubu vb. şekillerde uygulanabilir.
Olumlu CezalandırmaHoş olmayan bir sonucun davranışı azaltma eylemi.Örneğin, düşük performanslı bir çalışanın maaşının azaltılması.
Olumsuz CezalandırmaSonucun çıkarılmasının davranışı azaltma eylemi.Örneğin, düşük performans gösteren bir çalışanın ayrıcalıklarının kaldırılması.
Planlanmış Ödül ve CezalandırmaDavranışları belirli bir amaç doğrultusunda yönlendirmek için önceden belirlenmiş ödül ve cezalandırmanın kullanılması.İşverenlerin ekiple performansı artırmak için pozitif ve negatif pekiştirmeleri nasıl kullanabileceğini açıklar.
Geri BildirimBireyin performansını ya da davranışını değerlendirme ve yönlendirme amaçlı verilen bilgi.Performans değerlendirmeleri, iş değerlendirmeleri veya diğer inceleme süreçleri yoluyla sağlanabilir.
Davranış DeğişikliğiBireyin belirli bir davranışı değiştirme veya yeni bir davranış öğrenme süreci.Bu, eğitim programları, koçluk veya mentorluk programları yoluyla teşvik edilebilir.

B.F. Skinner, bir psikolog ve sosyal filozof olarak bilinir. Skinner, yirminci yüzyılın en çok etkileyen psikologlarından biri olarak kabul görür. Onun en ünlü teorisi, edimsel koşullandırma teorisidir. Skinner, insanların ve hayvanların davranışlarını kontrol etme ve değiştirme yöntemleri hakkında olağanüstü bir bilgi sağlamıştır. Kendine özgü bilimsel yaklaşımı, sağlam ve başarılı bir anlayış sağlar. Edimsel koşullandırma yoluyla sergilenen davranışlar, belirli bir durum veya uyarana yanıt olarak ortaya çıkar.

Skinner'ın Edimsel Koşullanma Teorisi

Skinner'ın edimsel koşullanma teorisi, bir bireyin davranışlarının ödül ve ceza eylemleri aracılığıyla nasıl şekillendirilebileceğine ve tahmin edilebileceğine odaklanmıştır. Bu teori, davranışların sonuçları tarafından belirlenebileceği fikrini ortaya koyar. Skinner, bireysel davranışlara çeşitli deneyler yaparak ve belirli sonuçlar vermeyi içerir. İstenen bir davranış gerçekleştiğinde ödül verilir, istenmeyen bir davranış olduğunda ise ceza uygulanır. Bu ödül ve ceza yoluyla, bireylerin belirli bir davranışı sergileme veya sergilememe olasılıkları artar veya azalır.

Ödül ve Cezanın Rolü

Ödül ve ceza, edimsel koşullandırmanın temel unsurlarıdır. Skinner, pekiştirme ve ceza arasındaki ilişkiyi açıklamak için bu ögeleri kullandı. Pekiştirme, bir davranışın olasılığını artıran bir sonuçtır. Pozitif pekiştirmede, ödül bir davranışı artırır.

Olumsuz pekiştirmede ise, hoş olmayan bir etmenin kaldırılmasıyla davranış artar. Cezalandırma, bir davranışın olasılığını azaltan bir sonuçtur. Olumlu ceza, hoş olmayan bir sonucun davranışı azaltır. Olumsuz ceza, sonucun çıkarılmasının davranışı azaltır.

Planlanmış Ödül ve Ceza

Planlanmış ödül ve ceza, bir bireyin davranışının etkileyebileceği ve etkileyebileceği yolları anlama yetimizi artırır. Skinner, davranışları çeşitli durumlardan edinilen geri bildirimlerle nasıl değiştirebileceğimizi göstermiştir.

Geri bildirim alındığında, bireyler daha fazla anlayış kazanırlar ve davranışlarını kontrol etme ve değiştirme yetenekleri gelişir.

Edimsel Koşullandırma Örnekleri

Skinner'ın edimsel koşullandırma teorisi, çeşitli durumlarda uygulanabilir. Örneğin, bilet gişesinden park izni almak için düğmeye basma davranışınızı düşünün. Burada, düğmeye bastığınızda park iznini alacağınızı bekliyorsunuz.

Makine izin vermiyorsa, düğmeye tekrar, belki daha sert basarsınız. Bu, davranışınızın belirli bir ödülün alınmasına yanıt olarak nasıl değiştiğinin bir örneğidir.

İşyerinde Edimsel Koşullandırma

İşyerinde edimsel koşullanma, personel yönetimi ve iş verimliliği için güçlü bir araç olabilir. Skinner'ın teorisi, işverenlerin ekibin performansını artırmak için pozitif ve negatif pekiştirmeleri nasıl kullanabileceğini açıklar.

Örneğin, bir çalışan zamanında çalışmaya başladığında ödül olarak ek bir mola verilebilir. Tersine, çalışan bir görevi başarısızlıkla yerine getirirse, olumsuz bir sonuç olarak fazladan bir görev verilebilir.

Değişen İş Dünyası ve Edimsel Koşullandırma

İş dünyası sürekli değişiyor ve bu değişim eğilimi, edimsel koşullanmanın önemini artırıyor. Yeni teknolojiler, globalleşme ve çalışma alışkanlıklarının değişmesi, işverenlerin ve çalışanların işyerindeki davranışları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlıyor.

Bu, edimsel koşullanmayı sadece psikoloji ve eğitim dünyasına sınırlı kılmıyor, aynı zamanda iş dünyasında kritik bir araç haline getiriyor.

Pozitif Pekiştirme

İş yerinde genellikle pozitif pekiştirme kullanılır. Pozitif pekiştirme, bir davranışın sonrasında ödül verilmesi sonucu bu davranışın tekrarlanma olasılığının artırılması prensibine dayanır. Skinner’ın yapmış olduğu bir dizi deney sonucunda, bireylerin ödül almayı beklediği durumlarda davranışlarının tekrarlanma olasılığı belirli bir davranışa yanıt olarak daha fazla olduğunu görmüştür.

Çalışanlar üzerinde uygulandığı zaman, örneğin bir satış çalışanına belirli bir hedefe ulaştığında maaş artışı verilmesi, bu yazının anlamlı bir örneği olabilir.

Olumsuz Pekiştirme

Olumsuz pekiştirme, hoş olmayan bir etmenin kaldırılması sonucunda belirli bir davranışın tekrarlanma olasılığının artmasıdır. Bu durumda, bireyin hoş olmayan bir durumdan kaçınma isteği harekete geçer.

Bu, iş yerinde gecikmeyi önlemek için zamanında işe gelme eylemini teşvik etmek için de kullanılabilir. Yani bir çalışan, örneğin işe geç gelme durumunda yapılacak fazladan işten kaçınmak için zamanında işe gelmeyi seçer.

Ceza

Skinner, cezanın da bir bireyin belirli bir davranışı sergileme olasılığını azaltabileceğini söyler. Eğer belirli bir davranış gerçekleştikten sonra bir yaptırım uygulanırsa, bu davranışın tekrarlanma olasılığı düşer.

Bir eğitim ortamında düşünüldüğünde, eğitmenin konuşma sırasında yan konuşmayı sert bir kınamayla cezalandırması, öğrencinin ileride yan konuşmayı yapma olasılığını düşürür.

Değişen İş Dünyası ve Edimsel Koşullandırma

İş dünyasındaki değişikliklere yanıt olarak, edimsel koşullanma teorisi sürekli bir evrim içindedir. Teknoloji ve globalleşme çağında, işverenler ve çalışanlar birbirleriyle daha fazla etkileşim halindedir ve bu durum Skinner'ın teorilerinin uygulanabilirliğini daha da fazla ilerletmiştir.

Örneğin, bir işveren e-posta veya sosyal medya aracılığıyla çalışanlara anında geri bildirim sağlayabilir veya çalışanlar bir projenin ilerlemesini takip edebilir ve kendi performanslarını belirli hedeflerle karşılaştırabilirler.

Bu sürekli geri bildirim döngüsü, edimsel koşullanma prensiplerinin bir iş yerinin verimliliği ve başarısı üzerinde güçlü bir etkisi olabilir. Skinner'ın teorileri, iş dünyasında giderek daha fazla kabul gören bir yaklaşım haline gelmiştir.

Bilimsel Motivasyon ve İş Tasarımı Teorileri

Çalışanların motivasyonunu ve iş tasarımını anlama çabaları tarihte oldukça gerilere dayanır. F.W. Taylor ve B.F. Skinner gibi bu alanda öncü olan düşünürler, endüstriyel devrim dönemindeki fabrika işleri ve mekanik sistemler üzerine dikkatle odaklanmışlardır.

Hedef, işin verimliliği ve etkinliğini artırmaktı. Skinner, özellikle çalışanların belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmeme olasılığını artırma ya da azaltma kapasitesine sahip olan edimsel koşullanmayı önermiştir. Bu yaklaşımın temeli, ödül ve cezanın iş performansını etkileyen önemli faktörler olduğu düşüncesine dayanır.

Sosyal Bilimlerin ve Örgütsel Davranışın Rolü

Değişen ekonomi ve endüstriler karşısında, sosyal bilimler ve örgütsel davranışın ilgi alanları da evrilmiştir. Çalışanların iş yerinde memnuniyetini ve etkinliğini artırmak için bilim, çalışanların ihtiyaçlarını, motivasyonlarını ve beklentilerini anlama çabalarına odaklanmıştır.

Aidiyet ihtiyacı, anlamlı iş arzusu ve kişisel gelişim talebi gibi birçok faktör, çalışanların iş verimliliği ve memnuniyetini etkileyen önemli faktörler olarak ortaya çıkmıştır.

Çalışanların neyin onları motive ettiğini anlamak ve bu bilgiyi kullanarak iş verimliliğini ve memnuniyetini artırmak, sosyal bilimlerin ve örgütsel davranışın önemli hedefleridir.

Sonuç: BF Skinner ve Edimsel Koşullandırma

BF Skinner'ın edimsel koşullandırma teorisinin bugün bile iş yerlerinde ve diğer çevrelerde önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Ödül ve ceza prensipleri, motivasyon ve çalışan verimliliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Ancak, dünyamız sürekli değiştiği ve geliştiği için, davranış bilimciler ve çalışma psikologları, düşüncelerimizi ve yaklaşımlarımızı da sürekli evrilmesi gerektiğini anlamışlardır. Skinner'ın çalışmaları, bireylerin ve organizasyonların davranışlarını anlama ve şekillendirmeye yönelik çabalarımızda önemli bir temel oluşturur.

Edimsel Koşullandırma, BF Skinner tarafından geliştirilen, davranışların ödül ve ceza yoluyla şekillendirilebildiği bir teori, Çalışanların performansını artırmak ve belirli davranışları teşvik etmek için kullanılabilir, Ödül (Pozitif Pekiştirme), Davranışın olasılığını artıran sonuç Çoğunlukla istenen bir davranışa yanıt olarak verilir, Örneğin, zamanında işe gelen bir çalışana ek mola verilebilir, Cezalandırma, Bir davranışın olasılığını azaltan sonuç Çoğunlukla istenmeyen bir davranışa yanıt olarak verilir, Örneğin, bir görevi başarısızlıkla yerine getiren bir çalışana ek iş verilebilir, Olumsuz Pekiştirme, Hoş olmayan bir etmenin kaldırılmasıyla davranış olasılığını artıran sonuç , Örneğin, zamanında işe gelmeyi teşvik etmek için iş yerinde gecikmeyi engellemek, Pekiştirme, Bir bireyin belirli bir davranışı tekrarlamasını sağlayan ya da bir davranışı tekrarlamasını önleyen her türlü etmen, Maaş artışı, promosyon, takdir mektubu vb şekillerde uygulanabilir, Olumlu Cezalandırma, Hoş olmayan bir sonucun davranışı azaltma eylemi, Örneğin, düşük performanslı bir çalışanın maaşının azaltılması, Olumsuz Cezalandırma, Sonucun çıkarılmasının davranışı azaltma eylemi, Örneğin, düşük performans gösteren bir çalışanın ayrıcalıklarının kaldırılması, Planlanmış Ödül ve Cezalandırma, Davranışları belirli bir amaç doğrultusunda yönlendirmek için önceden belirlenmiş ödül ve cezalandırmanın kullanılması, İşverenlerin ekiple performansı artırmak için pozitif ve negatif pekiştirmeleri nasıl kullanabileceğini açıklar, Geri Bildirim, Bireyin performansını ya da davranışını değerlendirme ve yönlendirme amaçlı verilen bilgi, Performans değerlendirmeleri, iş değerlendirmeleri veya diğer inceleme süreçleri yoluyla sağlanabilir, Davranış Değişikliği, Bireyin belirli bir davranışı değiştirme veya yeni bir davranış öğrenme süreci, Bu, eğitim programları, koçluk veya mentorluk programları yoluyla teşvik edilebilir
BF Skinner Edimsel Koşullandırma Ödül Ceza Davranış İşyeri Pozitif Pekiştirme Olumsuz Pekiştirme Motivasyon Verimlilik İş Dünyası Sosyal Bilimler Örgütsel Davranış Bilimsel Motivasyon İş Tasarımı Teorileri
Ellerini dua veya tefekkür için bir araya getirmiş, gözleri kapalı ve başı hafifçe eğik bir adam. Yüzünde huzurlu ve dingin bir ifade, nazik ve kibar bir tavır var. Teni açık kahverengi, saçları siyah, üzerinde beyaz bir gömlek ve koyu renk bir pantolon var. Huzurlu bir atmosferle çevrili düz beyaz bir arka planın önünde duruyor. Derin düşüncelere dalmış, anlamlı bir konu üzerinde kafa yoruyor gibi görünüyor. Duruşu alçakgönüllülük ve saygı hissi uyandırıyor.
Bilal Şentürk
Blog Yazarı

Celal Bayar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde Lisans eğitimleri, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Beykent Üniversitesinde İşletme Yönetimi üzerine Tezli Yüksek Lisans yapmıştır. Halen insan kaynakları üzerine doktora tezi yazmakta ve işletmelere insan kaynakları üzerine danışmanlık yapmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.