AnasayfaBlogAlıntı Nedir? Atıf Yapmak Ne Demek?
İçerik Yazarlığı

Alıntı Nedir? Atıf Yapmak Ne Demek?

23 Aralık 2019
Bu resim, üzerinde siyah çerçeveli bir gözlük bulunan bir kitabı göstermektedir. Kitap açık ve üzerinde yazılar bulunan kırmızı bir kapağa sahip. Gözlük ince siyah bir çerçeveye ve gri renkli gibi görünen camlara sahiptir. Kitap ahşap bir yüzeyin üzerine yerleştirilmiştir ve gözlük kitabın ortasından biraz dışarıda durmaktadır. Gözlüğün bir kolu sağa, diğer kolu sola bakacak şekilde hafifçe eğri durmaktadır. Gözlüğün ayrıca hafif bir eğimi vardır ve bu da sanki kitaptan kayacakmış gibi görünmesine neden olur.
TerminolojiTanımÖrnek
Alıntı yapmakBaşka kişilerin düşüncelerine aynen yer verme isteğidir. 'Eğitim bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli faktördür' (Yazar,2001)
Atıf yapmakFarklı çalışmalara referans verme ve bu çalışmalardan yararlanma yöntemidir.Çeşitli araştırmalar, eğitimin kalkınma üzerindeki önemini vurgular (Yazar, 2001)
Doğrudan AktarmaAlınan düşüncenin hiçbir şekilde değiştirilmeden, direkt olarak alıntılandığı haliyle yazılmasıdır. 'Eğitim bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli faktördür' (Yazar,2001)
Dolaylı AktarmaYararlanılan bilgi ve düşüncelerin kişiselleştirilerek aktarılmasıdır. Yazar (2001),eğitimin bir ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirtmiştir.
Sadece Sayfa Numarası Kullanarak Atıf YapmakAtıf yapılan cümle içerisinde eserin sahibinin adı geçiyorsa sadece sayfa numarası verilir.Yazar (s.90 - 97) belirtir ki...
Sayfa Numarası Vermeden Atıf YapmakEser yazarının adı metinde yer alıyorsa ve herhangi bir sayfaya gönderme yapılmayacaksa, eserin tarihi yazar isminin yanına koyularak atıf yapılır.Yazar (2001) belirtir ki...
Yazar ve Sayfa Numarası Vererek Atıf YapmakYazarın adı gönderme yapılan metinde geçirilmiyorsa parantez içinde hem sayfa numarası hem de yazar adı verilmelidir.(Yazar adı, 2003: s.197)
Yazarın Aynı Tarihli Birden Çok Eseri VarsaAtıf yapılan yazarın aynı yıl içerisinde yazdığı birden fazla eseri varsa, atıf yapılan eserin hangisi olduğunu belirtmek için a, b, c gibi harfler kullanılır.(Yazar adı, 2003b: s. 54 – 66)
Birden Çok Yazardan Atıf Yapmakİki ya da daha fazla yazardan alıntı yapılıyorsa yazarların isimleri ve diğer bilgileri aralarında ',' ile belirtilir.(Yazar1 & Yazar2, 2001)
Çalışma damgasıFarklı kaynaklardan alınan bilgilerin kendine aitmiş gibi sunulması durumunda çalışmanın çalıntı damgası yeme tehlikesi vardır.Çalıntı çalışmaların bilimsel ve etik değeri düşer.

Bilimsel araştırmalarda, makale yazımında veya sözlü olarak yapılacak sunum metinlerinde bilgiler toplanırken diğer araştırmacıların bilgi ve düşüncelerinden faydalanılabilir. Bu sayede çalışmaya farklı açılardan yaklaşım şekilleri belirlenerek, araştırmanın kapsamı genişletilir. Faydalanılan bu bilgiler çalışmanın içerisinde kullanılacağı zaman iki yöntem kullanılır: alıntı yapmak ve atıf yapmak.

Sözlü veya yazılı anlatımda, başka kişilerin düşüncelerine aynen yer verilmek istendiğinde alıntı yapılır. Alıntı yapılan söz, cümle ya da bölüm yazıda tırnak içinde veya parantez içinde, değiştirilmeden yazılarak gösterilir. Alıntı yapıldığında kişinin düşünceleri yazıda doğrudan aktarılmış olur. Belirli çalışmalar için de diğer kişilerin çalışmalarına gönderme yapmak için atıf yapma kullanılır. Anlatılan konunun daha iyi anlaşılması ya da geniş kapsamlı değinilmeyen bölümün geri kalanını belirtmek için kullanılabilir. Çalışma hakkında esinlenilen kaynağa atıf yapılır.

Bu iki yöntem kullanılarak, ortaya koyulan çalışmada yararlanılan kaynaklar açıkça ifade edilmiş olur. Eğer bu yöntemler kullanılmadan başka araştırmacılara ait bilgiler ve düşünceler kullanılırsa, çalışmanın çalıntı damgası yeme tehlikesi vardır. Böyle bir durumda yapılan araştırmanın önemi kalmayacağı gibi araştırmacı da zor durumda kalabilir.

Alıntı ve Atıf Arasındaki Fark

Alıntı ve atıf yapmak arasındaki fark bilginin aktarılma şeklindeki farklılıktır. Alıntı daha çok başka kişilerin düşüncelerini olduğu gibi aktarmak için kullanılır. Doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki tür alıntı yapma şekli vardır. Doğrudan aktarma, alınan düşüncenin hiçbir şekilde değiştirilmeden, direkt olarak alıntılandığı haliyle yazılmasıdır. Dolaylı aktarma ise yararlanılan bilgi ve düşüncelerin kişiselleştirilerek aktarılmasını ifade eder. Alıntı yapılan cümle, aynı anlamı verecek şekilde değiştirilir fakat bilginin kime ait olduğu yazılır.

Atıf yapmak, alıntıdan farklı olarak belirli bir bölüm olarak değil çalışmaların bütününün, yapılan çalışmaya örnek teşkil ettiğini belirtmek için kullanılır. Açıklanan konu üzerinde farklı bir düşünce olarak, bir başkasının çalışmasına gönderme yaparak konuyu açıklamaya yardımcı olur. Atıf yapmak daha çok dolaylı bir şekilde aktarma yapılmasını sağlar. Araştırma konusu, atıf yapılan metne göre araştırmacı tarafından ele alınarak araştırmaya yön verilir. Atıf yapılan görüş, araştırmacının kendi ifadeleriyle açıklandığı için o bölümde gönderme yapılan kaynak, belirli kurallara göre belirtilmek zorundadır.

Tezlerde Atıf Nasıl Yapılır?

Tezlerde atıf yapmak, çalışılan tez konusu hakkında farklı düşüncelerden yararlanmak ve çalışmayı güçlendirmek için yapılır. Başka araştırmacıların yaptığı çalışmalar dışında raporlar, istatistikler, gazete ve dergi yazıları, filmler, müzik eserleri, radyo/televizyon yayınları veya internet haberciliği içeriklerinin de nereden alıntılandığı belirtilmelidir. Atıf yapılan çalışmalar ve çalışma sahiplerini tezin içerisinde belirtmek için belirli yöntemler vardır. Tez içerisinde farklı çalışmalardan yararlanıldığında, atıf yapmak zorunludur.

Atıflarda belli sayfaların verilmesi bir yazarın düşüncesinin alıntılanmasında gereklidir. Çalışmanın bir bölümündeki fikirlerden yararlanıldığının belirtilmesi için tek sayfa değil o bölümün yer aldığı sayfalar belirtilmelidir. Eğer eserin bütünüyle ilgili değerlendirmeler yapıldıysa sayfa numarası vermeye gerek yoktur.

 • Sadece Sayfa Numarası Kullanarak Atıf Yapmak: Atıf yapılarak ifade edilen cümle içerisinde eser sahibinin adı geçiyorsa sadece sayfa numarası vermek yeterlidir. Aynı şekilde kişinin birden fazla eseri varsa hangi eser olduğunu belirtmesi açısından parantez içerisinde tarih verilmesi gerekir. Uzun alıntılarda sayfa numarasının verilmesi zorunludur. Sayfa numarası, içerisinde atıf yapılan bilgilerin olduğu paragrafın en sonunda verilir. Eğer bir yazarın eserindeki belli sayfalardan genelleme yapılıyorsa o sayfa aralığı parantez içerisinde verilir. Örnek: (s.90 – 97)

 • Sayfa Numarası Vermeden Atıf Yapmak: Eser yazarının adı metinde yer alıyorsa ve herhangi bir sayfaya gönderme yapılmayacaksa, eserin tarihi yazar isminin yanına koyularak atıf yapılır. Örnek: yazar adı (1993) Bu yöntem araştırmanın konusu ve genel temasıyla ilgili yorum katılmadan yapılan genel atıflar için kullanılır.

 • Yazar ve Sayfa Numarası Vererek Atıf Yapmak: Yazarın adı gönderme yapılan metinde geçirilmiyorsa parantez içerisinde hem sayfa numarası hem de yazar adı verilmelidir. Aynı şekilde sayfa aralığı da verilebilir. Örnek: (yazar adı, 1993: s.197)

 • Yazarın Aynı Tarihli Birden Çok Eseri Varsa: Atıf yapılan yazarın aynı yıl içerisinde yazdığı birden fazla eseri varsa atıf yapılan eserin hangisi olduğunu belirtmek için a, b, c gibi harfler kullanılır. Kronolojik sıraya göre ilk eser a ikinci b olarak sıralanır. Örnek: (yazar adı, 1993b: s. 54 – 66)

 • Birden Çok Yazardan Atıf Yapmak: Yazarların isimleri ve diğer bilgileri parantez içerisinde aralarında noktalı virgül kullanılarak yazılır. Örnek: (1.yazar adı, 1993; 2.yazar adı, 1996; 3.yazar adı, 1998)

 • Atıfta Bulunulan Eser Birden Çok Yazara Ait İse: Bu gibi durumlarda ilk göndermede tüm isimler parantez içerisinde yazılır. Aynı esere yapılan diğer göndermelerde ise, ilk isim yazılır ardından “ve diğerleri” ifadesi kullanılır. Örnek: İlk defa: (1.yazar adı, 2.yazar adı, 3.yazar adı 1993: s.90) İkinci defa: (1.yazar adı ve diğerleri 1993: s.35)

 • Kurum ya da Gruplara Atıf Yapmak: Gönderme yapılan eserin bir kuruma ait olması durumunda, ilk defa gönderme yapılırken kurum adının açılımı yazılır. İkinci defa gönderme yapılırken kurum adının kısaltması kullanılır.

 • Elektronik Kaynaklar: Sayfa numarası belirtme açısından farklılık yoktur. Sayfa numarası bulunmayan elektronik kaynaklar için paragraf numarası “parag.” kısaltması ile belirtilir.

 • Ağ Kaynakları: İnternet üzerinde bir sayfaya gönderme yapılırken URL adresi belirtilir. Eğer belirli bir adresten doğrudan aktarma yapıldıysa URL adresinin tamamı ve hangi tarihte erişildiğinin yazılması gerekir.

Tüm bu yöntemler, atıf yapmak için kullanılan kaynakların türüne göre nasıl kullanılacağını ifade eder. Bu yöntemler sayesinde araştırmacılar, faydalandıkları eserleri ve yazarları belirterek tez çalışmalarında kullanabilirler.

Makalede Atıf Nedir?

Dergilerde ya da internet sitelerinde yayınlanacak makaleler yazılırken bilimsel araştırma süreci ile ilgili konu hakkında diğer çalışmalara atıf yapmak gereklidir. Böylece ele alınan konunun farklı kişiler tarafından nasıl aktarıldığı açıklanarak yeni düşünceler geliştirmek mümkün olur. Makale, böylece daha etkili bir şekilde yazılabilir. Aynı diğer bilimsel çalışmalarda olduğu gibi makalelerde de atıf yapma şekilleri benzerdir. Makalelerde daha çok kaynakların bölümlerine göndermeler yapılır. Diğer yazarların eserlerinin yararlanılan bölümleri ile ilgili sayfa numaraları, yazar isimleri, eser isimleri ifade edilmelidir.

Atıf yapmak, yazılan metnin türünden bağımsız olarak gerekli ve önemlidir. Bu sayede önceki çalışmalar dikkate alınarak araştırma yapılan konularda ilerleme sağlanabilir. Geliştirilen her araştırma, daha sonra araştırma yapacak olan kişiler için önemli bir kaynak oluşturacaktır. Makale yazılırken kullanılan bilgi ve düşüncelerin çalıntı olarak değerlendirilmemesi için doğrudan ya da dolaylı bir şekilde de olsa yapılan göndermeler, atıf yapma kurallarına göre belirtilmelidir.

Atıf Nasıl Yapılır?

Atıf yapmak, bilimsel araştırma yöntemleri uygulamak, makaleler, sözlü yazılı yayınlar için oldukça önemlidir. Bu çalışmalar hazırlanırken, yukarıda belirttiğimiz kurallara uyarak atıf yapılabilir. Böylece çalışmanın kapsamı genişletilerek daha nitelikli sonuçlara ulaşılabilir. Okuyucuların da şekillenen düşünceleri etkileyen diğer kaynakları keşfederek o eserler hakkında okuma yapmaları sağlanabilir. Hem de esinlenilen kaynakların ve yazarlarının hakkı teslim edilmiş olur.

Bilimsel çalışmalar yaparken alıntı ya da atıf yapılacağı zaman mutlaka bilgi ve düşüncelerin sahipleri belirtilmelidir. Yapılan çalışmaların geçerliliği için bu oldukça önemli bir konudur. Bu nedenle alıntı ve atıf yapma kurallarını bilmek ve buna göre davranmak gerekir. Bu kuralları öğrenebilmek için bilimsel araştırma alanında kapsamlı bir eğitime katılabilirsiniz. Enstitü bünyesinde yer alan online eğitimler sayesinde bu olanağa sahipsiniz. Siz de Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Eğitimi alarak bu konuda kendinizi geliştirebilir, alıntı ve atıf yapma konusunda gerekli tüm bilgileri öğrenebilirsiniz.

Alıntı yapmak, Başka kişilerin düşüncelerine aynen yer verme isteğidir, 'Eğitim bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli faktördür' (Yazar,2001), Atıf yapmak, Farklı çalışmalara referans verme ve bu çalışmalardan yararlanma yöntemidir, Çeşitli araştırmalar, eğitimin kalkınma üzerindeki önemini vurgular (Yazar, 2001), Doğrudan Aktarma, Alınan düşüncenin hiçbir şekilde değiştirilmeden, direkt olarak alıntılandığı haliyle yazılmasıdır, 'Eğitim bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli faktördür' (Yazar,2001), Dolaylı Aktarma, Yararlanılan bilgi ve düşüncelerin kişiselleştirilerek aktarılmasıdır , Yazar (2001),eğitimin bir ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirtmiştir, Sadece Sayfa Numarası Kullanarak Atıf Yapmak, Atıf yapılan cümle içerisinde eserin sahibinin adı geçiyorsa sadece sayfa numarası verilir, Yazar (s90 - 97) belirtir ki, Sayfa Numarası Vermeden Atıf Yapmak, Eser yazarının adı metinde yer alıyorsa ve herhangi bir sayfaya gönderme yapılmayacaksa, eserin tarihi yazar isminin yanına koyularak atıf yapılır, Yazar (2001) belirtir ki, Yazar ve Sayfa Numarası Vererek Atıf Yapmak, Yazarın adı gönderme yapılan metinde geçirilmiyorsa parantez içinde hem sayfa numarası hem de yazar adı verilmelidir, (Yazar adı, 2003: s197), Yazarın Aynı Tarihli Birden Çok Eseri Varsa, Atıf yapılan yazarın aynı yıl içerisinde yazdığı birden fazla eseri varsa, atıf yapılan eserin hangisi olduğunu belirtmek için a, b, c gibi harfler kullanılır, (Yazar adı, 2003b: s 54 – 66), Birden Çok Yazardan Atıf Yapmak, İki ya da daha fazla yazardan alıntı yapılıyorsa yazarların isimleri ve diğer bilgileri aralarında ',' ile belirtilir, (Yazar1 & Yazar2, 2001), Çalışma damgası, Farklı kaynaklardan alınan bilgilerin kendine aitmiş gibi sunulması durumunda çalışmanın çalıntı damgası yeme tehlikesi vardır, Çalıntı çalışmaların bilimsel ve etik değeri düşer
atıf yapmak alıntı yapmak alıntı tezlerde atıf makalede atıf Alıntı Nedir Atıf Yapmak Ne Demek
Resimdeki adam şeffaf camlı bir çift dikdörtgen gözlük takıyor. Kısa, koyu renk saçları ve sakalı var. Başını hafifçe sağa eğmiş ve yana doğru bakıyor. Yakalı siyah bir gömlek giymiş, beyaz ve gri desenli bir kravat takmış. Elleri ceplerinde. Yüz ifadesi ciddi ve odaklanmış. Güçlü bir çene çizgisi ve belirgin kaşları vardır. Gözlükleri keskin ve profesyonel bir görünüm veriyor.
Cem Taşdöğen
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Eğitimime devam ederken, bir televizyon kanalında canlı yayın kameramanı olarak görev yaptım. Çeşitli kısa film projelerinde farklı görevlerde bulundum. Enstitü’den aldığım online içerik editörlüğü eğitiminden sonra yazarlık yapmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Siyah saçlı ve beyaz gömlekli bir kadın ayakta duruyor ve kameraya doğru gülümsüyor. Doğrudan objektife bakıyor ve dudakları hoş bir ifadeyle hafifçe kıvrılmış. Elleri iki yanında duruyor ve gözleri dostça, davetkâr bir bakışla bakıyor. Kıyafetleri sade ama şık, duruşu kendinden emin ve davetkâr. Arka plan bulanıklaştırılmış ve görüntü yakından çekilmiş. Gömleğinin yakasından göğsü görünüyor ve beyaz zemin üzerinde siyah bir 'Y' harfi ön planda. Genel izlenim, izleyiciyi karşılamaya ve onunla etkileşime geçmeye hazır, neşeli ve arkadaş canlısı bir özne.
Nasıl Yapılır?

Kaynakça Nasıl Yazılır?

08 Ocak 2020
Kalemle tahtaya yazı yazan bir kadının yakın çekimi. Siyah bir elbise giymiş ve yüzünde bir gülümseme var. Görüntüde omzu görünüyor ve eli, üzerinde kırmızı bir onay işareti olan kalemi tutuyor. Elinin sağında sarı zeminli siyah bir kare var. Üzerine yazı yazdığı tahta beyazdır ve arka planda küçük siyah bir nesne vardır. Kadın görevine odaklanmış görünüyor, ifadesi kendinden emin ve kararlı.
4.9
(13)

Hayır Diyebilmek Eğitimi

13 Konu4 Saat
Bu, blog yazmayla ilgili bir çevrimiçi kursun görüntüsüdür. Takım elbiseli bir adam kara tahtanın önünde oturuyor, gözlüklü ve sakallı, bilgi ve otorite izlenimi veriyor. Konuşmacıyı dikkatle dinliyor gibi görünüyor. Tahtanın üzerinde siyah beyaz bir 'B' harfi var, muhtemelen blog yazmaya atıfta bulunuyor. Adamın üzerinde düğmesi yakından çekilmiş bir gömlek ve kolunda bir saat vardır. Gözleri de görülebiliyor, bu da dikkatle dinlediğini gösteriyor. Tüm bu ayrıntılar adamın bir blog kursuna katıldığına işaret ediyor. Bu görüntü sayesinde dijital çağda blog yazmanın önemini görebiliyoruz.
4.5
(87)

Blog Yazarlığı Eğitimi

9 Konu5 Saat
Bu görselde muhtemelen bir satış koçluğu eğitimi sırasında bir kalemi tutan bir el görülüyor. Siyah gömlekli adam koç olabilir, beyaz top ise eğitimin amacını sembolize ediyor olabilir. Bulanık mavi ve beyaz nesne ise başarıyı sembolize ediyor olabilir. Genel olarak, satış koçluğu eğitiminin öneminin harika bir görsel temsilidir.
4.9
(17)

Satış Koçluğu Eğitimi

10 Konu5 Saat
Bu, siyah tişört giyen bir adamın görüntüsüdür. Beyaz bir arka planın önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade ile dümdüz karşıya bakıyor. Kolları yanlarında rahat bir şekilde duruyor. Yakası v yakalı, vücuda oturan siyah bir tişört giyiyor. Koyu kahverengi saçları yüzünden uzakta geriye taranmış. Koyu renk gözleri yoğun ve odaklanmış görünüyor. Güçlü bir çene çizgisi ve ince bir bıyığı var. Cildi hafif bronzlaşmış. Sol koluna gümüş bir saat takıyor. Kendinden emin ve kontrollü görünüyor.Ali Kayacan
11020