AnasayfaBlogTranskript Nedir? Nasıl Alınır?
Nedir?

Transkript Nedir? Nasıl Alınır?

10 Ocak 2020
Gözlüklü ve turuncu gömlekli bir kadın yeşil beyaz bir tabelanın önünde durmaktadır. Parmağında altın bir yüzük var ve yüzünde hafif bir gülümsemeyle doğrudan kameraya bakıyor. Kadının gözüne yakın çekim yapıldığında yüzünün mercekte bir yansıması ortaya çıkar. Ağzı rahat bir ifadeyle hafifçe açık. Arka planda siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor.
Transkripttan Beklenen İçerikTranskript Nasıl AlınırEk Bilgi
Öğrencinin dersler, notlar ve dönem bilgileriÜniversitenin Öğrenci İşleri'ne başvuruÖgrencinin eğitim hayatı boyunca tüm başarısını gösteren belgedir
Derslerin AKTS bilgileri, not ortalamaları ve staj bilgileriÜniversitenin bilgi sistemi üzerinden başvuruDijital ortamda elde edilen belgeler genellikle örnek formatındadır.
Alınan derslerin haftada kaç saat olduğu ve mezuniyet not ortalamasıE-devlet üzerinden alınabilirE-devlet hizmeti veren üniversite sayısı kısıtlıdır.
Derslerden alınan notların derecesiAçık Öğretim Bürolarına başvuruAçık Öğretim Fakültesinde öğrenim gören ya da mezun olan kişiler için geçerlidir
Yapılan projelerin isimleri ve not değerleriÜniversitenin Öğrenci İşleri'ne başvuruBazı üniversitelerde belge için talepte bulunmadan önce randevu alınması gerekmektedir
Eğitim dili bilgisiÜniversitenin bilgi sistemi üzerinden başvuruBilgisayar üzerinden çıktı alınabilir fakat genellikle örnek formatındadır
Öğrenim süresi bilgisiE-devlet üzerinden alınabilirBu hizmeti veren üniversite sayısı artmaktadır
Tamamlanan stajların bilgileriAçık Öğretim Bürolarına başvuruBelge Açık Öğretim Büroları tarafından verilmektedir
Derslerin kredi miktarlarıÜniversitenin Öğrenci İşleri'ne başvuruBelge tarafından yetkililere onaylattırılması gerekmektedir
Not sistemleriÜniversitenin bilgi sistemi üzerinden başvuruDijital ortamda ulaşılabilir ama resmi başvurularda imzalı ve damgalı belge gereklidir

Transkript, öğrencilerin mezun oldukları ya da öğrenimlerini devam ettirdikleri okullarda eğitim süreleri boyunca almış oldukları derslerle ilgili detaylı bilgileri içeren belgedir. Transkript belgesinde öğrencinin aldığı derslerin isimleri, o derslerden aldığı notlar, dönem bilgileri gibi bilgiler yer alır. Ayrıca daha detaylı olarak derslerin kredi miktarlarını, not sistemlerini, derslerin haftada kaç saat olduğunu, proje gerekliliğini ve derslerin eğitim dillerini de içerebilir.

Transkript, öğrenim hayatı boyunca ya da sonrasında, pek çok yerde istenmesi nedeniyle önemli bir belgedir. Belge, öğrenciye ait olan kayıt bilgilerini her yarı yıla göre ayrı ayrı listelemektedir. Her derse, alındığı dönem içerisinde yer verilerek öğrencinin o derslerdeki başarı durumu ve not ortalamaları gösterilir. Derslerin AKTS bilgileri, not ortalamaları ve gerçekleştirilmiş ise staj bilgileri transkript içinde yer alır.

Transkript ne demek?

Transkript, bir öğrencinin akademik çalışmalarının resmi bir kaydıdır. Transkriptler genellikle alınan derslerin bir listesini, kazanılan notları ve alınan onur veya ödülleri içerir. Ayrıca okulun notlandırma sisteminin bir açıklamasını ve kazanılan kredi saatlerinin sayısını da içerebilirler.

Transkriptler okulun kendisi tarafından veya transkript hazırlama konusunda uzmanlaşmış bir dış şirket tarafından düzenlenebilir. Transkripti kimin düzenlediğine bakılmaksızın, belgenin doğru ve güncel olduğundan emin olmak önemlidir. Transkript, üniversiteye başvurmak, başka bir okula geçmek veya bir işe başvurmak gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

Bazı durumlarda, işverenler işe alım sürecinin bir parçası olarak başvuru sahibinin transkriptinin bir kopyasını talep edebilir. Bu nedenle, transkriptlerin güvenli ve erişilebilir bir yerde tutulması önemlidir.

Transkript içerisinde yer alan bilgilerin listesi:

 • Öğrenim süresi boyunca alınan tüm derslerin isimleri ve içerikleri

 • Alınan derslerin not ortalamaları

 • Alınan derslerin haftada kaç saat olduğu

 • Başarılı bir şekilde tamamlanan eğitim sonucu mezuniyet not ortalaması

 • Derslerden alınan notların harf olarak geçerlilik derecesi

 • Yapılan projelerin isimleri ve not değerleri ile tamamlanan stajların bilgileri

Transkript Nasıl Alınır?

Dünyanın hemen her yerinde eğitim hayatı, çocukluk yıllarında başlayarak yirmili yaşların başlarına kadar devam eder. Eğitim hayatı boyunca öğrencilerin başarısını ölçmek için sınavlar yapılır.

Bu sınavların neticesinde de öğrencilerin not durumları belirlenir. Belirlenen notlar ise çeşitli dokümanlarla belgelenir. İlkokullardan liselere kadar bu bilgilere okulların idari birimleri aracılığıyla ulaşılırken, üniversitelerde not bilgilerini transkript belgesi gösterir.

Öğrencilerin not dökümünü sağlayan transkript belgesini alabilmek için üç yöntem vardır. Bu yöntemlerden ilki üniversitelerin öğrenci işlerine başvurmaktır. Diğer yöntemler ise üniversitenin bilgi sistemine girmek ve e- devlet sistemini kullanmaktır.

Üniversite Öğrenci İşlerine Başvurmak: Öğrencilerin sıklıkla kullandıkları yöntemdir. Yüksek öğrenim süresi boyunca çeşitli işleri için öğrenci işlerini kullanan öğrencilerin transkript işlerinde de öğrenci işlerinden yardım almaları gerekir.

Bazı üniversitelerde belge için talepte bulunmadan önce öğrenci işlerinden randevu alınması gerekmektedir. Mağduriyet yaşamak istemeyen kişiler bu durumu göz önünde bulundurmalıdır. Transkript belgesinin hazırlanması ve yetkililere onaylattırılması gerektiği için bu uygulama sıklıkla kullanılmaktadır.

Üniversite Bilgi Sistemi Üzerinden Başvuru Yapmak: Dijitalleşmenin çoğalmasıyla birlikte resmi belgelerin de dijital ortamda ulaşılabilirliği artmaktadır. Bu nedenle üniversitelerin kendilerine ait bilgi sistemlerine kullanıcı adı ve şifre ile girilerek transkript başvurusu yapılabilmektedir.

Ancak bu şekilde internet üzerinden elde edilen belgeler genellikle örnek şekilde olmaktadır. Kurumlara yapılacak başvurular için damgalı ve imzalı belgelerin kullanılması gerekmektedir. Böyle bir durumda transkript belgesini üniversite öğrenci işlerinden alarak ilgili bölümlere imzalatmak ve onaylatmak önemlidir.

E- Devlet Üzerinden Almak: Günümüzde e- devlet sistemi üzerinden pek çok farklı hizmeti alabilmek mümkündür. Bu hizmetlerin yanına gün geçtikçe yeni hizmetler dahil olmaktadır. Bu hizmetlerden biri de transkript belgesini e- devlet üzerinden alabilmektir.

Şu anda bu hizmeti veren üniversite sayısı oldukça kısıtlı olsa da üniversitelerin altyapılarını hazırlamaları ve dijital belge paylaşımlarını arttırmaları ile birlikte bu hizmetin alanı genişlemektedir. 2020 yılının ocak ayı itibariyle e- devlet üzerinden bu belgenin alınabilmesinin mümkün olduğu üniversiteler şu şekildedir; Ankara Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi.

Açık Öğretim Fakültesinde öğrenim gören ya da mezun olan kişiler transkript belgesi almak için Açık Öğretim Bürolarına başvurmalıdır. Açık Öğretim Büroları tarafından verilen belgeler görevliler tarafından onaylanarak ve mühürlenerek öğrencilere teslim edilmektedir. Böylece belge, isteyen kuruma doğrudan teslim edilebilmektedir.

Transkript ne işe yarar?

Transkriptler bir öğrencinin akademik geçmişinin önemli bir parçasıdır. Bir öğrencinin derslerinin, notlarının ve not ortalamasının eksiksiz bir kaydını oluştururlar. Transkriptler, kredileri başka bir kuruma aktarmak, bursa başvurmak veya sadece bir öğrencinin akademik ilerlemesini takip etmek için kullanılabilir.

Transkriptler Öğrenci İşleri'nden talep edilebilir ve genellikle iki hafta içinde düzenlenir. Transkriptlerin yanı sıra, Öğrenci İşleri Müdürlüğü diplomaları ve not raporlarını da düzenler. Diplomalar, bir öğrenci tüm mezuniyet gerekliliklerini tamamladıktan sonra verilir ve not raporları her dönemin sonunda düzenlenir.

Transkript Nerelerde Kullanılır?

Öğrencilerin ve mezunların not dökümünü sağlayan transkript belgesi, bu kişilerin çeşitli işlemlerini gerçekleştirebilmeleri ve kurumlara farklı nedenlerle yapmaları gereken başvurular için gereklidir. Eğitimine devam eden öğrenciler burs başvurularında bulunurken başarı durumlarını kanıtlayabilmek için bu belgeleri kullanırlar.

Yine öğrencilik süreci devam ederken staj başvuru yapmak isteyen öğrencilerden okullarındaki durumları hakkında fikir vermesi amacıyla not döküm belgesi istenmektedir. Öğrenciler de okullarından aldıkları transkriptleri başvuru yaptıkları şirketlere vermektedir. Yeni mezun olan ve henüz geçici diplomasını alamayan kişiler, iş başvuruları yaparken bu belgeleri kullanmaktadır. Böylece mezuniyet durumunu kanıtlayabilmektedir.

Erkek mezunların askerlik tecil işlemlerinde ve bazı erteleme gerektiren durumlarda kullandıkları en önemli belgedir. 2 yıllık ön lisans bölümlerinden dikey geçiş yaparak lisans programlarına dahil olan öğrencilerin önceki okullarında aldıkları dersleri belgelemek için de transkript kullanılmaktadır. Böylece lisans programlarına tam uyumluluk sağlayacak şekilde ders programları ayarlanmaktadır.

Lisans programlarından mezun olduktan sonra akademik kariyerini sürdürmeyi hedefleyen kişilerin yüksek lisans başvurularında mutlaka istenen bu belgeyi almaları gerekmektedir. Transkriptte yer alan ders bilgileri, not ortalamaları ve genel akademik not ortalaması öğrencilerin yüksek lisans programlarına kabul edilmeleri için önem taşımaktadır.

Liste halinde transkript belgesinin kullanıldığı yerler:

 • Öğrenim süreci bittikten sonra erkek mezunların askerlik işlemlerinde kullanılır.

 • Başka bir üniversiteye dikey ya da yatay geçiş haklarıyla geçildiğinde daha önce alınan dersleri kanıtlamak için kullanılır.

 • İş başvuruları sırasında eğitim hayatının başarısını belgelemek için kullanılır.

 • Yüksek lisans ve doktora gibi akademik kariyerin sürdürüleceği alanlarda eğitim kurumları tarafından başvuru sırasında istenir.

 • Burs ve staj başvuruları yaparken kullanılır.

Transkript Sorgulama Nasıl Yapılır?

E- devlet üzerinden işlem yapabilmek için öncelikle e- devlet şifresinin alınması gerekmektedir. E- devlet sistemi için şifre alındıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve şifre kullanılarak sisteme giriş yapılmalıdır. Bu sistem üzerinde transkript belgesi sorgulamanın yanı sıra pek çok farklı işlem de gerçekleştirilebilmektedir. Böylece vatandaşların kurumların binalarına giderek işlem yapmak için sıra beklemelerine gerek kalmamaktadır.

Not döküm belgesini alabilmek için e- devlet internet sitesinde yer alan arama çubuğu bölümüne “Transkript Sorgulama” yazılmalıdır. Arama tuşuna basıldıktan sonra bu hizmeti güncel olarak veren üniversitelerin listesi ekrana yansımaktadır. Kişinin belgeyi almak istediği üniversite listede var ise (şu an için; Ankara, Ahmet Yesevi, Bayburt, Erzurum Teknik Üniversiteleri) o üniversitenin hizmet sayfasını seçmelidir.

Gelen sayfada yapılan bilgilendirmeler okunduktan sonra “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum” seçeneği tıklanarak “devam et” butonuna basılmalıdır. Açılan sayfada alınmak istenen belgenin dili seçildikten sonra “belge oluştur” butonuna basılmalıdır.

Kısa bir süre sonra bilgiler oluşturularak kullanıcıların ekranına yansıtılmaktadır. Transkript belgesinin doğruluğu kontrol edildikten sonra sağ üstte bulunan “dosyayı indir” butonuna basarak belge kullanıcı bilgisayarına indirilebilir. Tüm bu işlemlerle e- devlet üzerinden kolay bir şekilde belge elde edilebilir.

Üniversitelerin kendi sistemleri üzerinden belge başvurusu yapacak olan kişilerin yapması gerekenler de benzerdir. Kendilerine ait kullanıcı adı ve şifreleri ile birlikte bilgi sistemlerine giriş yapılmalıdır. Ardından üniversitede eğitim alınan fakülte ve bölüm bilgileri seçilerek transkript belgesi için başvuru işlemi gerçekleştirilebilir.

Bu başvurudan sonra üniversitenin öğrenci işleri tarafından belge hazırlanır. Ancak öğrencilerin bizzat kendilerinin üniversiteye giderek belgeyi almaları gerekmektedir.

Lise transkript nedir?

Lise transkripti, bir öğrencinin akademik performansının resmi bir kaydıdır. Genellikle ders adları ve notlarının yanı sıra kredi bilgilerini de içerir. Transkriptler üniversite başvuruları, burslar ve istihdam fırsatları için yararlı olabilir. Lise transkriptleri genellikle okulun kayıt ofisi tarafından tutulur. Bazı okullar çevrimiçi olarak erişilebilen dijital transkriptler de sunmaktadır. Transkriptler, kayıt bürosuyla iletişime geçilerek veya okulun web sitesi ziyaret edilerek talep edilebilir. Transkript siparişi genellikle ücretlidir, ancak bazı okullar şu anda kayıtlı olan öğrenciler için ücretsiz kopyalar sunmaktadır.

Onaylı transkript nedir?

Onaylı transkript, bir öğrencinin akademik performansının eksiksiz bir kaydını sağlayan resmi bir belgedir. Transkriptler genellikle ders başlıkları ve notlarının yanı sıra alınan onur veya ödülleri de içerir. Bazı durumlarda, transkriptler bir derece tamamlama beyanı da içerebilir. Onaylı transkriptler genellikle kolej ve üniversitelere başvuruların yanı sıra istihdam amaçları için de gereklidir. Onaylı bir transkript almak için öğrencilerin genellikle okullarının kayıt bürosundan bir transkript talep etmeleri gerekir. Bu hizmet için genellikle küçük bir ücret ödenmektedir. Transkript talep edildikten sonra, doğrudan öğrenciye veya talep formunda belirtilen kuruma postalanacaktır.

Öğrencinin dersler, notlar ve dönem bilgileri, Üniversitenin Öğrenci İşleri'ne başvuru, Ögrencinin eğitim hayatı boyunca tüm başarısını gösteren belgedir, Derslerin AKTS bilgileri, not ortalamaları ve staj bilgileri, Üniversitenin bilgi sistemi üzerinden başvuru, Dijital ortamda elde edilen belgeler genellikle örnek formatındadır, Alınan derslerin haftada kaç saat olduğu ve mezuniyet not ortalaması, E-devlet üzerinden alınabilir, E-devlet hizmeti veren üniversite sayısı kısıtlıdır, Derslerden alınan notların derecesi, Açık Öğretim Bürolarına başvuru, Açık Öğretim Fakültesinde öğrenim gören ya da mezun olan kişiler için geçerlidir, Yapılan projelerin isimleri ve not değerleri, Üniversitenin Öğrenci İşleri'ne başvuru, Bazı üniversitelerde belge için talepte bulunmadan önce randevu alınması gerekmektedir, Eğitim dili bilgisi, Üniversitenin bilgi sistemi üzerinden başvuru, Bilgisayar üzerinden çıktı alınabilir fakat genellikle örnek formatındadır, Öğrenim süresi bilgisi, E-devlet üzerinden alınabilir, Bu hizmeti veren üniversite sayısı artmaktadır, Tamamlanan stajların bilgileri, Açık Öğretim Bürolarına başvuru, Belge Açık Öğretim Büroları tarafından verilmektedir, Derslerin kredi miktarları, Üniversitenin Öğrenci İşleri'ne başvuru, Belge tarafından yetkililere onaylattırılması gerekmektedir, Not sistemleri, Üniversitenin bilgi sistemi üzerinden başvuru, Dijital ortamda ulaşılabilir ama resmi başvurularda imzalı ve damgalı belge gereklidir
transkript transkript belgesi transkript nedir transkript nasıl alınır transkript sorgulama transkript kullanma
Resimdeki adam şeffaf camlı bir çift dikdörtgen gözlük takıyor. Kısa, koyu renk saçları ve sakalı var. Başını hafifçe sağa eğmiş ve yana doğru bakıyor. Yakalı siyah bir gömlek giymiş, beyaz ve gri desenli bir kravat takmış. Elleri ceplerinde. Yüz ifadesi ciddi ve odaklanmış. Güçlü bir çene çizgisi ve belirgin kaşları vardır. Gözlükleri keskin ve profesyonel bir görünüm veriyor.
Cem Taşdöğen
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Eğitimime devam ederken, bir televizyon kanalında canlı yayın kameramanı olarak görev yaptım. Çeşitli kısa film projelerinde farklı görevlerde bulundum. Enstitü’den aldığım online içerik editörlüğü eğitiminden sonra yazarlık yapmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.