AnasayfaBlogİş Analizi ve Görev Tanımı Hakkında Kavramlar ve Anlamları
İş Tanımı

İş Analizi ve Görev Tanımı Hakkında Kavramlar ve Anlamları

27 Şubat 2023
İş Analizi bir işin yapılması gerekenlerin veya bir işin başarılmasını sağlayacak kaynakların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen incelemelerden oluşur.
KavramTanımÖrnek ve Uygulama
İş Analiziİşin yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve başarılmasını sağlayacak kaynakların tespitiBir ürünün ne kadar maliyetli olacağını tahmin etmek pazarlama ve fiyatlandırma çabası için İş Analizi kullanılır.
Görev Tanımıİşçilerin görev ve üstlenme yükümlülükleri açısından detaylı ve gerekli bilgiler içeren bir belgeGörevleri, sorumlulukları, kilit öneme sahip sonuçları ve bunların nasıl ölçüleceğini; görevlendirilen kişi tarafından istenen becerileri ve değerlendirme kıstaslarını içerir.
İş Analizi Süreciİşin her aşamasının ne şekilde yönetileceğinin belirlendiği süreçMaliyet-fayda oranını, maliyetleri, gelirleri ve müşteri tatminini değerlendirme ve sonucu iyileştirecek stratejiler belirleme.
Görev Tanımı Süreciİşin hangi bileşenlerinin nasıl yerine getirileceğinin açıklığına kavuşturulduğu süreçBı yönetici için, anlamlı kararlar almak, stratejik planlar geliştirmek ve ekip liderliği yapmak şeklinde görevler belirlenir ve bu görevlerin nasıl ölçüleceği tanımlanır.
İş Analizi ve Görev Tanımının Amacıİşin verimliliğini ve kalitesini artırmaya yardımcı olmakDaha etkin bir pazarlama ve fiyatlandırma stratejisi geliştirmek; çalışanların beceri ve yeteneklerine uygun görevler vererek iş tatminini artırmak.
İş Analizi ve Görev Tanımının KapsamıBir işin kimler tarafından, nasıl ve hangi şartlar altında yapılacağına dair geniş bilgiTeknoloji danışmanı rolü için; ilgili teknoloji alanında derin bilgi ve deneyim, problem çözme ve iletişim becerileri gerektirir ve bu kişi, çeşitli projeleri yönetme ve danışmanlık yapma görevlerini üstlenir.
İş Analizinin İçeriğiİşin gereklilikleri, beklentiler ve uygulamalar hakkında detaylı bilgiBir proje yöneticisi için; proje planlama, zamanlama, bütçeleme, risk yönetimi ve liderlik gibi iş gerekliliklerinin detaylı bir analizi.
Görev Tanımının İçeriğiBelirli bir pozisyondaki bir işçinin nelerle sorumlu olduğunu gösteren detaylı bir listesiMüşteri hizmetleri yetkilisi için; müşterilerle etkili ve verimli bir şekilde iletişim kurma, sorunları çözme ve müşteri memnuniyetini artırma gibi görevleri içerir.
İş Analizi ve Görev Tanımının Uygulamalarıİş analiz ve görev tanımının iş dünyasında kullanılmasına dair örneklerİnsan kaynakları yönetimi, işe alım süreci, performans değerlendirmeleri, hedef belirlemesi ve kariyer geliştirme planları.
İş Analizi ve Görev Tanımının EtkisiPerformansı ve verimliliği artırmak için iş analizi ve görev tanımının kullanılmasıVerimlilik ve kaliteyi artırma, maliyetleri azaltma, müşteri memnuniyetini artırma ve daha tutarlı ve anlamlı hedefler belirleme.

İş Analizi bir işin yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve bu işin başarılmasını sağlayacak kaynakların tespiti amacıyla düzenlenen incelemeleri içerir. Bu incelemeler işin gerekleri, görev tanımları, içeriği ve uygulamaları hakkında tüm detayları içerir. Bu makalede, iş analizi ve görev tanımı hakkında kavramlar ve anlamlarını inceleyeceğiz.

İş Analizi ve Görev Tanımı İle İlgili Kavramlar

İş analizi ve görev tanımı, bir işin nasıl yapılacağı, kimler tarafından yapılacağı ve nelerin yapılacağı konularını içeren bir çalışmadır. İş analizi, işin her aşamasının ne şekilde yönetileceğini, görev tanımı ise işin hangi bileşenlerinin nasıl yerine getirileceğini açıklayan bir süreçtir. İş analizi ve görev tanımları, işin kalitesini ve verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Bu makalede, iş analizi ve görev tanımlarının kapsamı, içeriği ve uygulamaları hakkında daha ayrıntılı bilgiler verilecektir.

 1. İş Analizi: İş Analizi, bir işin nasıl yapılacağını doğru şekilde belirleyen ve belgelendiren süreçler toplamıdır. İş Analizi, şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan, iş iyi çalıştığından emin olmak için uygulanan yöntemleri ve süreçleri de içerir. Örnek olarak, bir ürünün ne kadar maliyetli olacağını tahmin etmek pazarlama ve fiyatlandırma çabası için İş Analizi kullanılabilir. İş Analizi, maliyet-fayda oranını, maliyetleri, gelirleri ve müşteri tatminini değerlendirerek, iyi sonuç alma potansiyelini artırmak amacıyla kullanılır.

 2. İş Tanımı: i̇ş tanımı, işçilerin görev ve üstlenme yükümlülükleri açısından detaylı ve gerekli bilgiler içeren, profesyonel bir iş belgesidir. i̇ş tanımı, görevleri, sorumlulukları, kilit öneme sahip sonuçları ve bunların nasıl ölçüleceğini; görevlendirilen kişi tarafından istenen becerileri ve değerlendirme kıstaslarını içerir.

  örnek:
  toplum veya sağlık yönetimi uzmanı i̇ş tanımı

  görev: toplum veya sağlık yönetimi uzmanı olarak çalışmak için planlama, uygulama ve düzenleyici faaliyetleri gerçekleştirmek.

  sorumluluklar:
  • etkinliklerin programlamasını geliştirmek ve organizasyonları uygulamak.
  • toplum veya sağlık ile ilgili konularda araştırma yapmak ve bilgi toplamak.
  • veri kaydedip raporlamak.
  • toplum veya sağlıkla ilgili konuların sunum ve etkinlikleri planlamak.
  • politika ve düzenlemeler üzerinde çalışmak.
  • toplum veya sağlıkla ilgili dokümanları hazırlamak ve güncellemek.

  ölçüm kıstasları:
  • planlama, uygulama, i̇şbirliği, müşteri hizmetleri.
  • fikir üretim, düzenleyici faaliyet, performans değerlendirmesi, araştırma yetkinliği.
  • veri toplama, grup dinamikleri, sunum becerisi, rapor yazma.

 3. İşletme İhtiyaçları Analizi: İşletme İhtiyaçları Analizi, işletmenin mevcut taleplerinin belirlenmesini, mevcut süreçlerin incelenmesini ve ihtiyaçlar dahilinde değişiklik yapılmasını sağlayan bir süreçtir. Bu, işletmenin çalışanlarına, müşterilere veya kurumlara ne tür hizmetler sunması gerektiği konusunda verimli olmasını ve çalışmalarını geliştirmesini sağlayan bir yöntemdir. Örnek: Bir hastaneye bir travma biriminin açılması gerekiyorsa, ihtiyaçlar analizi, hastaneye hangi çalışanların alınacağını, hangi teçhizatın satın alınacağını, mevcut alanlara ek bölümlerin açılması gerekip gerekmediğini gibi konuları içerir.

 4. Görev Tanımı: Görev Tanımı, bir kişinin işe alınmasından önce, yetenek ve özellikleri arasında gerekli olanların ve ancak bunları karşılayan kişinin işe alınabileceğinin belirlendiği iş tanımıdır. İş analizi bilimi ile birlikte kullanılan Görev Tanımı, işe uygun adayların etkin bir şekilde bulunmasını sağlar.

  Örnek: Finansal Yetkilinin Görev Tanımı

  • Proje bütçelerinin geliştirilmesi ve uygulanması.
  • Projelerin muhasebe raporlamasının sağlanması.
  • Doğrudan ve dolaylı maliyetlerde tasarruf sağlamak için gerekli olan teşvik paket tasarımlarının geliştirilmesi.
  • İşin özel bütçe yönetim prosedürlerinin izlenmesi.
  • Maliyet analizlerinin gerçekleştirilmesi ve muhasebeyi desteklemek için karlılık anketlerinin yönetilmesi.

 5. Yetki ve Sorumluluk Tanımı: Yetki ve Sorumluluk Tanımı, bir iş alanı için gerekli görevleri ve rolleri tanımlayan bir stratejidir. Her çalışanın hangi yetkileri olduğu, hangi görevlerin tamamlanması gerektiği ve ne kadar sorumluluk sahibi olacağını tanımlar. Bir çalışan için, yetki ve sorumluluk tanımı, onların çalışmaya başlamadan önce ne yapacaklarını belirten bir sözleşme, protokol veya takvim gibidir. Örneğin, bir muhasebeci için, yetki ve sorumluluk tanımı; personelin muhasebecilik işlerinin denetimini yürütecekleri, vergi ve finansal raporlara yönelik işlemlerin teslimi ve denetlenmesini gerçekleştirecekleri, stok kontrolünü sağlayacakları, satın alma iletişiminin sağlanacağı ve raporlama sürecinin takibi gerçekleştirilecekleriyle ilgili olabilir.

 6. İşletme Süreçleri ve Sistemleri: İşletme Süreçleri ve Sistemleri, bir işletmenin çalışmalarını doğru girişimlerle organize etmekte yardımcı olan araçların tümüdür. İşletme süreçleri ve sistemleri, stratejik planlama, donanım seçimi, iş mevzuatı ve daha fazlası gibi uygulamaların kapsamındadır. Örnek: Bir üretim beş adımından oluşan bir süreç içeriyor. Bunlar; Metal Hazırlama, Alüminyum İşleme, Kaplama/Boyama, Bakım/Onarım ve Montaj olarak sıralanabilir. Bu beş adımın her biri, işletme süreçleri ve sistemleri aracılığıyla daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak veri ve araçlarla desteklenir.

 7. İş Akışı Yönetimi: İş Akışı Yönetimi, iş süreçlerinin tasarlanması, etkinliğinin artırılması ve optimizasyonu ve kontrolünü sağlamak için kurulum, izleme, değerlendirme ve düzeltme gibi değişik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini içeren bir yaklaşımdır. Örnek olarak bir firma daha verimli çalışmaya odaklanmış olabilir. Bu durumda firma, mevcut iş akışlarını analiz ederek güncelleştirmeler yapabilir ve bunu geliştirmek için güçlü iş akışı yönetim sistemleri kurabilir. Ayrıca belirli tekrarlar oluşturacak önemli süreçleri dokümante ederek arşivleyebilir ve sonuçları izleyebilir.

 8. İş Modelleri: İş Modelleri, iş analizi ve görev tanımı biliminde, örgütlerin değişik işlerini tanımlamak ve yönetmek için kullanılan modeller olarak tanımlanabilir. İş modelleri, örgütün ve çalışanlarının nasıl davranacağını öngörmek için kullanılır. Örnek olarak, bir müşteri hizmetleri departmanında bir çalışanın işi, sunduğu hizmetleri iyileştirmek, müşteriye yardım etmek ve çözümün müşteri tarafından sunularak onaylanmasını sağlamak için tasarlanmış bir iş modeli şeklinde olabilir.

 9. İş Performansı Ölçümü: İş Performansı Ölçümü, çalışanlarınki görevlerini ne kadar iyi ve ne kadar etkin bir şekilde gerçekleştirdiklerini anlayıp ölçebileceğimiz bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çalışana belirli ve ölçülebilir hedefler koyarak hem performansını ölçmek hem de taraflar arasında potansiyel problemleri önlemek amacı ile kullanılır. Örneğin; müşteri hizmetleri temsilcisinin, müşterilerden gelen soruları etkin ve özgün şekilde cevaplamaları ve düzgün kayıt tutmaları gibi.

 10. İş Zekası: İş Zekası, herhangi bir iş ya da göreve ilişkin performans ve yönetim konularında veriler, analizler ve çözümler üretme yöntemlerinin bir kümesidir. Bu yaklaşım organizasyonların önemli iş kararları almak ve iş stratejilerini belirlemek için veri odaklı söylemler ile kararlar verme zekasını geliştirerek kullanıcılarının üstün performansını artırmak için kullanılır. Örnek: İş Zekası, bir şirketin satın alma ve satış stratejisi belirlemesi gibi önemli kararlar verme süreçlerine destek olur. Örneğin, yönetici, firmadaki satın alma ve satışlarını kaydeden tarihsel veriler ile donatılmış bir tabloyu inceleyerek satışları arttırma stratejileri oluşturabilir. Veriler tarafından desteklenmiş analizler yardımıyla şirket, daha önceden fark edemeyeceği çıkarımlar yaparak stratejilerini güncelleyebilir.

 11. Veri Toplama ve Analizi: Veri Toplama ve Analizi, bir iş analizi ve görev tanımında kullanılan bir çalışmadır. Bu çalışma, amaca ve hedeflerine ulaşmak için alınan önlemlerin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla yapılan bir çalışmadır. Çalışma, göreve atanan kişinin rolü ve görevleri, görevin yerine getirilme şekilleri, görevlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan malzemeler ve kaynaklar, ekibin başarısını arttırmak için yapılan aksiyonlar gibi özellikleri analiz etmek için kullanılan veri toplama ve analizi yöntemlerinden oluşur. Örnek: Gıda Sektöründeki Bir Baş Müdür Yardımcısı İşi İçin Veri Toplama ve Analizi. İşin tanzimi, baş müdür yardımcısının görevlerini, faaliyet konularını, yönetim yöntem ve süreçlerini, yönetim araçlarını ve yönetim ekibinin üyelerini ve görev tanımlarını belirlemek üzere başvuru sahibinin yeteneklerini ve deneyimlerini analiz etmek için veri toplama ve analizi yöntemleri kullanılıyor. Bunun yanı sıra, potansiyel ekip üyelerinin yetenekleri, geçmiş birikimleri ve iş hedefleri hakkında kapsamlı bilgi toplamak için deneyimli pozisyonu almış personel görüşmelerinden de faydalanılmıştır. Yapılacak bir diğer çalışma da, mevcut yöneticinin iş kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilecekleri stratejileri geliştirmesi için gerekli önemli kararların alınmasını sağlamak için kaynak ve teknoloji kullanımlarını analiz etmektir.

 12. Performans Değerlendirme: Performans Değerlendirmesi, bir çalışanın iş görevleri ve görevleri tarafından elde edilen sonuçların, aralarında belirlenen ölçütler yardımıyla ölçülmesidir. Performans Değerlendirmesi, çalışanın mevcut görevlerinin yerine getirilmesinin yeterli olup olmadığını ve çalışanı uygun olması durumunda geliştirmelerinin gerçekleştirilmesinin gerekip gerekmediğini ortaya çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. Örnek olarak, bir satış temsilcisinin görevini ölçmek için, uygulanması gereken ölçütler arasında aşağıdaki örnekler yer alabilir:

  • Aylık toplam satış miktarı ve yüzdesi
  • Tek seferde satışlarda müşteri geri dönüş oranı
  • Müşteri referanslarından gelen işlerin seviyesi
  • Tekliflerin mevcut satış kanallarından satışı arttırma hedeflen girebilmesi
  • Müşteri tatmin düzeyinin artması

Kurs sayesinde, katılımcılar iş analizi ve görev tanımlarının kapsamı, içeriği ve uygulamaları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilir ve bunları başarıyla uygulayabilirler. İş analizi ve görev tanımı, çalışanların verimliliğini artırmak, işin kalitesini yükseltmek ve işin tüm aşamalarının doğru yönetilmesini sağlamak için çok önemlidir. Sonuç olarak, İş Analizi ve Görev Tanımı kursu, katılımcıların işlerinde başarılı olmaları için önemli bir adım olacaktır.

Başarılı bir iş analizi, başarılı bir görev tanımıyla desteklenir.

IIENSTITU
İş Analizi, İşin yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve başarılmasını sağlayacak kaynakların tespiti, Bir ürünün ne kadar maliyetli olacağını tahmin etmek pazarlama ve fiyatlandırma çabası için İş Analizi kullanılır, Görev Tanımı, İşçilerin görev ve üstlenme yükümlülükleri açısından detaylı ve gerekli bilgiler içeren bir belge, Görevleri, sorumlulukları, kilit öneme sahip sonuçları ve bunların nasıl ölçüleceğini; görevlendirilen kişi tarafından istenen becerileri ve değerlendirme kıstaslarını içerir, İş Analizi Süreci, İşin her aşamasının ne şekilde yönetileceğinin belirlendiği süreç, Maliyet-fayda oranını, maliyetleri, gelirleri ve müşteri tatminini değerlendirme ve sonucu iyileştirecek stratejiler belirleme, Görev Tanımı Süreci, İşin hangi bileşenlerinin nasıl yerine getirileceğinin açıklığına kavuşturulduğu süreç, Bı yönetici için, anlamlı kararlar almak, stratejik planlar geliştirmek ve ekip liderliği yapmak şeklinde görevler belirlenir ve bu görevlerin nasıl ölçüleceği tanımlanır, İş Analizi ve Görev Tanımının Amacı, İşin verimliliğini ve kalitesini artırmaya yardımcı olmak, Daha etkin bir pazarlama ve fiyatlandırma stratejisi geliştirmek; çalışanların beceri ve yeteneklerine uygun görevler vererek iş tatminini artırmak, İş Analizi ve Görev Tanımının Kapsamı, Bir işin kimler tarafından, nasıl ve hangi şartlar altında yapılacağına dair geniş bilgi, Teknoloji danışmanı rolü için; ilgili teknoloji alanında derin bilgi ve deneyim, problem çözme ve iletişim becerileri gerektirir ve bu kişi, çeşitli projeleri yönetme ve danışmanlık yapma görevlerini üstlenir, İş Analizinin İçeriği, İşin gereklilikleri, beklentiler ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi, Bir proje yöneticisi için; proje planlama, zamanlama, bütçeleme, risk yönetimi ve liderlik gibi iş gerekliliklerinin detaylı bir analizi, Görev Tanımının İçeriği, Belirli bir pozisyondaki bir işçinin nelerle sorumlu olduğunu gösteren detaylı bir listesi, Müşteri hizmetleri yetkilisi için; müşterilerle etkili ve verimli bir şekilde iletişim kurma, sorunları çözme ve müşteri memnuniyetini artırma gibi görevleri içerir, İş Analizi ve Görev Tanımının Uygulamaları, İş analiz ve görev tanımının iş dünyasında kullanılmasına dair örnekler, İnsan kaynakları yönetimi, işe alım süreci, performans değerlendirmeleri, hedef belirlemesi ve kariyer geliştirme planları, İş Analizi ve Görev Tanımının Etkisi, Performansı ve verimliliği artırmak için iş analizi ve görev tanımının kullanılması, Verimlilik ve kaliteyi artırma, maliyetleri azaltma, müşteri memnuniyetini artırma ve daha tutarlı ve anlamlı hedefler belirleme
İş Analizi ve Görev Tanımı iş analizi iş analizi eğitimi iş analizi ve görev tanımı eğitimi iş analizi yapmak görev tanımı
Bu, temiz traşlı bir yüze ve kararlı bir ifadeye sahip bir adamın yakın çekim görüntüsüdür. Parlak mavi gözleri, kısa siyah saçları ve güçlü bir çenesi vardır. Üst iki düğmesi açık beyaz bir gömlek ve sol tarafında bir cebi olan siyah bir ceket giymektedir. Kollarını önünde kavuşturmuş ve doğrudan kameraya bakıyor. Kendinden emin bir havası var ve duruşu güç ve otorite yayıyor. Bakışları sabit, düşünceli ve sakin görünüyor. Işıklandırma ona sıcak, davetkâr ve güven hissi veren bir hava veriyor. İzleyiciyi içine çeken sakin ve amaçlı bir havası var.
Osman Şimşek
İnsan Kaynakları Uzmanı

Osman Şimşek, hayatını başkalarının hayallerindeki işleri bulmalarına yardımcı olmaya adamış bir insan kaynakları uzmanıdır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın masanın önünde oturuyor, yüzü lambanın ışığıyla aydınlanıyor. Beyaz bir gömlek ve siyah bir pantolon giymiş, uzun koyu kahverengi saçları var. Elinde bir kalem tutuyor ve önüne yayılmış bir yığın kâğıda bir şeyler yazıyor. Odaklanmış ve konsantre olmuş durumda, kaşları konsantrasyonla çatılmış ve dudakları konsantrasyonla büzülmüş. Çevresinden habersiz ve tamamen yazma işine dalmış durumda. Odanın duvarları düz beyazdır ve zemin koyu renkli bir halıyla kaplıdır. Köşedeki küçük bir pencere az miktarda ışık alarak odayı ve masanın önündeki kadını aydınlatıyor.
İş Tanımı

İş Analizi ve Görev Tanımı Nedir?

16 Nisan 2016
Kalemle bir kitap üzerine yazı yazan bir kişinin yakın çekimi. Kişinin kalemi tutan eli görülmekte ve bir parmağı bir işareti işaret etmektedir. El ve kalem kitabın sağ üst köşesinde tutulmaktadır. Kişinin üzerinde beyaz bir gömlek var ve kitap açık, siyah renkle yazılmış birkaç satır metin görülüyor. Arka plan bazı süslemelerle açık sarı bir duvardır. Işık yumuşak ve atmosfer sakin. Sahne samimi, sanki kişi yazarken kendi düşüncelerinde kaybolmuş gibi.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Analizi ve Görev Tanımları

01 Aralık 2018
Takım elbiseli bir adam elinde tuttuğu bir kâğıt parçasına bakmaktadır. Gözleri mavidir ve kâğıdın üzerinde beyaz bir yazı vardır. Arkasında bir grafik kâğıdı ve onu tutan bir el vardır. Çerçevenin sağ tarafında siyah zemin üzerinde üç beyaz harf, bir 'O', 'E' ve başka bir harf var. Adam kâğıt parçasına odaklanmış ve konsantrasyon duygusu sergiliyor.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Analizi Metodolojisine İlişkin 6 Efsane

14 Kasım 2022
Bir kadın masada oturmuş, sarı bir kalemle bir kâğıda bir şeyler yazıyor. İşine odaklanmış, dikkatle yazarken gözleri konsantrasyonla hafifçe kısılıyor. Masa çeşitli eşyalarla - bir dizüstü bilgisayar, bir kupa, bir kalem - darmadağınık ama kadının tüm dikkati önündeki kağıtta. Arka planda renkli bir nesnenin ve bir kişinin elinin bulanık görüntüsü de görülebiliyor. Yanındaki masanın üzerinde yeşil yapraklı sarı bir elma var. Kadın derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor, dikkatle çalışırken başı hafifçe eğik.
Online Eğitim

Ücretsiz Sertifika Programları

08 Kasım 2018
Bir kişi masa başında oturmuş, bir panoya yazı yazarken görülüyor. Beyaz yakalı bir gömlek giymiş ve koyu renkli bir kravat takmıştır. Yazarken panoyu tutan elleri görülüyor. Ellerindeki işe konsantre oldukları için yüzlerinde odaklanmış bir ifade var. Kağıt boştur ve düşüncelerini dikkatlice belgelemek için zaman ayırmaktadırlar. Odanın ayrıntıları görünmüyor, ancak kişi rahat görünüyor ve pano sahnedeki tek görünür nesne. Bu görüntü, kişi düşüncelerini kaydetmek için zaman ayırırken yoğun bir konsantrasyon ve odaklanma anını yakalıyor.
İş Tanımı

İş Tanımı Nasıl Yazılır?

18 Nisan 2017