AnasayfaBlogDış Ticaret Kavramları ve Anlamları
Dış Ticaret

Dış Ticaret Kavramları ve Anlamları

08 Mart 2023
D ticaret lkeler arasndaki ticareti ifade eder D ticaret ihracat ve ithalat arasndaki dengeyi salar hracat lkenin rettii rnleri baka lkelere gndermesi ve para kazanmas anlamna geli
Dış Ticaret KavramıTanımıÖrnek
Dış Ticaret Yönetimi ve UygulamalarıÜlkelerdeki ticaret faaliyetlerini izlemek için kullanılan politikalar, stratejiler ve uygulamalardırDış ticarette ihracat teşvikleri, ithalat vergileri, üretim teşvikleri
Dış Ticaret Yönetimi ve PlanlamasıÜlkenin ithalat ve ihracat faaliyetlerinde kalite standartlarını korumaya yardımcı olan iç ve dış politikaların ele alınmasını içerirAvrupa Birliği sisteminin tam üyeliğinin hedefi
Dış Ticaret UygulamalarıUluslararası ticarette etkili şekilde kullanılan işlemlerdirBir şirketin bir ülkeden diğerine fiziki mal göndermesi ve karşılığında ödeme belgelerinin kullanılması
Dış Ticaret Uygulamalarının DeğerlendirilmesiÜlkenin dış ticaret faaliyetlerinin GSYİH, istihdam ve rekabet edebilirlik açısından izlenmesiX ülkesinin dış ticaretini kaba ürünler satın almasına rağmen işlenmiş ürünlerin satışındaki artışına gözlem yapılması
Dış Ticaret ve Uluslararası İşletmecilikÜlkelerarası ticaret işlemlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan stratejileri, teknikleri ve pratik etkinlikleri içerirABD’deki bir firma, İngiltere’ye ürünlerini satmak için İngiliz yasalarını öğrenme
Dış Ticaret Gümrük İşlemleriÜlkelerin iç ticaretini dış ticarete bağlamak için kullanılan yasal ve denetimlerdirFilipinler, ABD’den ithal gıda ürünleri almak için uluslararası gümrük standartlarını kullanma
Dış Ticaret İhracat TicaretiÜlke sınırları içindeki bir ülkede üretilen veya belirli bir ülkede satın alınan malların dış ülkelere satılmaya yönelik eylemleri ifade ederABD'deki şirketin, ürettiği otomobilleri Çin'e ihraç etmesi
Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim KontrolüÇeşitli hükümetler tarafından kurulan spesifik kuralların uygulanmasının ön görüldüğü dış ticarette talep, teslimat, ödeme vb. tüm aşamalar için ticari ve vergi politikalarını kapsayan bir denetim kontrolüdürBir devlet için ülkeye giren malların kontrolleri
İthalatBir ülkenin dış ülkelerden mal veya hizmet alması sürecidirTürkiye'nin Amerika'dan pamuk ithalatı
İhracatBir ülkenin ürettiği mal veya hizmetleri dış ülkelere satması sürecidirTürkiye'nin arabalarını Almanya'ya ihraç etmesi

İhracat ve ithalatın her iki tarafında önemli kavramlar ve terimler vardır. Bu makalede, dış ticaret alanında yaygın olarak kullanılan kavramları ve anlamlarını inceleyeceğiz. Dış ticaret, üretim, pazarlama, finansman ve ticari aktivitelerinin ülkelerarası bir platformda gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu makalede, dünya çapında yaygın olarak kullanılan dış ticaret terimlerinin anlamlarını açıklayacağız. Örneğin, ticaretin dört temel unsurundan bahsedebiliriz: ürünler, fiyatlar, ödemeler ve çevresel etkiler. Ayrıca, dış ticaretle ilgili düzenleyici kurallar ve yönetmelikleri de ele alacağız.

Dış ticaretle ilgili terimler ve kavramlar

 1. Dış Ticaret Yönetimi ve Uygulamaları: Dış Ticaret Yönetimi ve Uygulamaları, ulusal ülkelerdeki ticaret faaliyetlerini izlemek için kullanılan politikalar, stratejiler ve uygulamalardır. Bu yönetim ve uygulamalar sadece ticaret faaliyetlerinin kontrolünü sağlamakla kalmaz; aynı zamanda, ticaret aracılığıyla üretilen ürünlerin kalitesini, fiyatını ve üretim hacmini de etkilemektedir. Örneğin, sınai üretim talebinin artmasını sağlamak için, bir ulusal devlet, bir dizi dış ticaret yönetimi uygulamasını uygulayabilir. Bu politikalar arasında, dış ticarette ihracat teşvikleri, ithalat vergileri, üretim teşvikleri, uluslararası ticaretin düzenlenmesi ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi gibi uygulamalar bulunmaktadır.

 2. Dış Ticaret Yönetimi ve Planlaması: Dış ticaret yönetimi ve planlaması, ülkenin ithalat ve ihracat faaliyetlerinde kalite standartlarını korumaya yardımcı olan íç ve dış politikaların ele alınmasını içerir. Ayrıca, dış ticaret planlaması, piyasa analizleri için gerekli bilgilerin ve pazarlama çabalarının sağlanmasını da içerir. Örneğin, ülkemizin ihracat faaliyetlerinde Avrupa Birliği sisteminin tam üyeliğinin öncelikli hedefi erişmek için, dış ticaretin sürekli izlenmesi, etkili uygulama ve bu konudaki tüm bilgilerin arttırılması gerekir. Bu işlemler dış ticaret yönetimi ve planlaması için kritik rol oynamaktadır.

 3. Dış Ticaret Uygulamaları: Dış ticaret uygulamaları, uluslar arası ticarette etkili şekilde kullanılan işlemlerdir ve mal, hizmet ve para akışını hızlandırarak, belirli kurallar içerisinde dış pazarlarla ticaretin gerçekleşmesini sağlayan mal ve para uygulamalarıdır. Örnek olarak, bir şirketin bir ülkeden diğerine fiziki mal göndermesi ve karşılığında ödeme belgelerinin kullanılması dış ticaret uygulamaları arasındadır.

 4. Dış Ticaret Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Dış ticaret uygulamalarının değerlendirilmesi, herhangi bir ülkenin dış ticaret faaliyetlerinin GSYİH, istihdam ve rekabet edebilirlik açısından izlenmesi olarak tanımlanabilir. Örnek olarak, X ülkesinin dış ticaretini değerlendirmek için, kaba ürünler satın almasına rağmen, işlenmiş ürünlerin satışındaki artışına ve bu satışların ülkenin GSYİH'ne etkisini ölçmek için gözlemler yapılır.

 5. Dış Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik: Dış Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik, ülkelerarası ticaret işlemlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan stratejileri, teknikleri ve pratik etkinlikleri içeren bir bilim dalıdır. İşletmecilik, firmaların yurtdışındaki potansiyel müşteri bağlantılarının keşfedilip araştırılması, ürünlerinin tanıtım ve satışının yapılması, belgelendirme ve uluslararası ticaretin yapılması gibi konuları kapsar. Örnek olarak, ABD’deki bir firma, İngiltere’ye ürünlerini satmak için İngiliz yasalarını öğrenme ve karşılığında oradan mevzuat uyarınca satış yapma ve daha sonra ürünün gümrüklenmesi gibi işletmecilik faaliyetleri yerine getirebilir.

 6. Dış Ticaret Gümrük İşlemleri: Dış Ticaret Gümrük İşlemleri, ülkelerin iç ticaretini dış ticarete bağlamak için kullanılan yasal ve denetimlerdir. Devletler, gümrük ödemelerinde çeşitli tüketici vergileri, ticaret üzerindeki emniyet tedbirleri ve teknik standartlar gibi özellikler sağlamak amacıyla bu yasalara dayanır. Örnek olarak, Filipinler, ABD’den ithal gıda ürünleri almak için uluslararası gümrük standartlarını kullanıyor. Bu, tüm gümrük çıkışının ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanmasını gerektirir, böylece ürünler Filipin gümrüklerinden alınan ödemelerden geçebilir.

 7. Dış Ticaret İhracat Ticareti: Dış Ticaret İhracat Ticareti, ülke sınırları içindeki bir ülkede üretilen veya belirli bir ülkede satın alınan malların dış ülkelere satılmaya yönelik eylemleri ifade eder. İhracat ticareti, ülkede satışa sunulan malları ve hizmetleri dahil olmak üzere ülkenin sınırlarının dışına çıkması ya da yabancı ülkelere göndermesi durumunda ortaya çıkar. Örnek olarak, ABD'deki şirketin, ürettiği otomobilleri Çin'e ihraç etmesini vermek mümkündür.

 8. Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Kontrolü: Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Kontrolü, çeşitli hükümetler tarafından kurulan spesifik kuralların uygulanmasının ön görüldüğü dış ticarette talep, teslimat, ödeme vb. tüm aşamalar için ticari ve vergi politikalarını kapsayan bir denetim kontrolüdür. Örnek olarak, bir devlet için ülkeye giren malların ticaret koşullarına ve hükümet tarafından belirlenen gümrük vergilerine uygun olarak değerlendirilmesi bu yönetim kontrolünün içerdiği konulardandır.

 9. Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Fiyatlandırması: Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Fiyatlandırması; ihracat ve ithalat ürünlerinin piyasadaki diğer ürünler ile karşılaştırılarak, ürün üzerinden alınan komisyonlar, müşteri ödemeleri ve döviz kurlarından oluşan bir fiyatlandırma yöntemidir. Örnek olarak; Thompson Company, teminat endosu üzerinden ABD doları ile Çin'e kablo ihraç etmek istemektedir. Thompson Company, ürünün fiyatını belirlerken, ürüne ödedikleri komisyon oranını, müşterilerin ödemiyi kabul edeceği döviz kurunu ve fiyatın yükselip düşeceğine ilişkin öngörüyü dikkate alacaktır.

 10. Dış Ticaret Pazarlama Risk Yönetimi: Dış Ticaret Pazarlama Risk Yönetimi, ihracat ve ithalat uygulamalarında ortaya çıkan belirsizlikleri azaltmak ve dış ticaret faaliyetlerinin başarısını arttırmak için atılan önlemler olarak tanımlanabilir. Bu önlemler arasında, tedarikte zamanlama farklılıklarından, ürünün kalitesinden ve standartlarından, fiyat hareketlerinden, ithalat ve ihracat prosedürlerine kadar birçok faktöre dikkat edilmesi gibi farklı stratejiler gösterilebilir. Örnek olarak, ülkenin ekonomik durumunu yakından izlemek ve ürünün pazar fiyatını yürütecek ticari stratejiyi belirlerken, satın alma ve satma fiyatlarının güncel uygulamalara uygunluğundan emin olmak gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

 11. İhracat: İhracat, ülkede üretilen veya tüketilen, taşınmaz veya ticari değer taşıyan satış, ticaret ve serbest dolaşıma ile alım, satım ve aktarmaların çoğunluğunun uluslararası ticaret içinde gerçekleşmesidir. Örnek olarak, bir ülkede üretilen otomobilin başka bir ülkeye satılması bu ihracat işlemini örnek olarak gösterebilir.

 12. Dış Ticaret Politikaları: Dış ticaret politikaları, hükümetler tarafından kontrol edilen önlemlerin toplamıdır ve ülkelerdeki döviz kazanımlarının artırılmasına ve dış ticaret tendüflerinde etkin bir reform yapılmasına yardımcı olabilir. Genellikle ve sektörel ekonomik gelişme, vergi ve hibrit politikalar içerir. Örneğin, ABD'de, dış ticaret politikaları, diyelim ki Güney Amerika ürünlerine yönelik olarak ithalat vergisi uygulayabilmeleri için ABD Yetkililerine verilmiş olan özel yetkiler arasındadır.

 13. Dış Ticaret Yönetim Yöntemleri: Dış Ticaret Yönetim Yöntemleri, dış ticaretin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gerekli stratejileri veya senaryoları öngörmek için kullanılan farklı yaklaşımlardır. Yönetim yöntemleri üretim programlarının tasarlanması gibi çeşitli amaçlar için teorik çerçeveler ve uygulamalar geliştirmek için kullanılmaktadır. Örnek olarak, çoğu şirketler, tedarik zincirleri ve anlaşmalarının zamanlamasını Dış Ticaret Yönetim Yöntemleri aracılığıyla zamanlamaktadırlar. Böylece her taraf tarzında müşteri ve üretim taleplerini karşılayacak seviyede stok ve tedarikçi mevcut bulunmaktadr.

 14. Dış Ticaret Koşulları: Dış Ticaret Koşulları, ticaret konusuna ilişkin taraflar arasında gerçekleşen sözleşmelerin içeriğini tanımlayan taahhüt ve şartların tümüdür. Bir dış ticaret sözleşmesi, ürün miktarı, fiyatı, satın alacağı ülkenin ticaret politikalarının zorunluluğu ve teslim yeri ve zamanı gibi önemli noktaları içerir.

  Örnek: ABD ve Çin arasında, araba parçalarının için gerçekleştirilen bir ticaret sözleşmesinde; Çin'in ABD'ye 1.000 araba parçasını 12 ay içerisinde ABD doları cinsinden $50.000 karsılıgında, ABD'nin Çin'e stoodart koşullarda teslim etmesi taahhüt edilmiştir.

 15. Dış Ticaret İşlemleri: Dış Ticaret İşlemleri, uluslararası ticaretin temel taşını oluşturan ticari işlemlerdir. Bu işlemler genellikle uluslararası ticaretin çeşitli faktörlerini, içeriklerini, miktarlarını ve ücretlerini içerir. Örneğin, dış ticaret işlemleri, ülkeden ülkeye nakliye şartlarını ve gümrük formalitelerini kapsayan deniz, tren, kara ve hava taşımacılığı arasındaki uygulamaların tümünü kapsar. Bununla birlikte, dış ticaret işlemleri ürünlerin ticaretini içerir. Örneğin, bir Amerika şirketi, bir Avustralya şirketinden ham maddeler veya parçalar sipariş edebilir. Bu girişim dış ticaret işlemi olarak değerlendirilir.

 16. Dış Ticaret İlişkileri: Dış Ticaret İlişkileri, ulusal ekonomi ve siyasi ilişkiler arasında gerçekleşen ekonomik ve hükümetlerin biçimlendirdiği ticaret faaliyetlerinin yönlendirilmesini ve organize edilmesini kapsayan bir çerçevedir. Bu çerçevenin bir parçası olarak, her iki taraf arasındaki ürün, arz, hizmet ve sermaye hareketinin geliştirilmesi için ölçülebilir ticaret ve siyasi anlaşmalara taraf olan taraflar tarafından tasarlanmış ve işletilen ticaret politikalarını kapsar.

  Örnek: Bir ülkenin, diğer bir ülkeden daha düşük vergi oranlarıyla barışık ürünler ithal etmesini sağlamak için bir ticaret anlaşması yapması Dış Ticaret İlişkileri ile ilişkilidir.

 17. Dış Ticaret Gümrük Vergisi: Dış Ticaret Gümrük Vergisi, uluslararası işlemlerde üretilen veya taşınan mal ve hizmetin alıcı ülkeye girişine uygulanan bir tür vergi olarak tanımlanır. Vergi tarifelerinde ürün, kalite, hacim ve özellik açısından belirli bir sınıflandırma yapıldığının unutulmaması gerekir. Örnek olarak, ABD'deki Gümrük Vergileri Yönetmeliği'ne göre, kağıt bantlı radyolar üreticilerine ihraç edilmek üzere yüzde 2,5 ulusal gümrük vergisine tabidir.

 18. Dış Ticaret Gümrük Bilgisi: Dış Ticaret Gümrük Bilgisi, fiziksel olarak uluslararası ticaretlerde yer alan tüm araçların ve ürünlerin gümrük ve diğer denetimleri ile ticari fonksiyonlarını yerine getirmek için gerekli olan bilgilerin tümünü kapsayan bilgilerdir.

  Örnek olarak, ülkeden ülkeye ithal edilen bir ürün için, göndericinin adı ve işletme ayrıntıları, alıcının ayrıntıları, navlunun ayrıntıları, ürünün fatura fiyatı, gümrük aracılarının gümrükleme bedeli, gümrükleme için varış ülkesi vergisi vb. Dış ticaret gümrük bilgisi olarak adlandırılır.

 19. Dış Ticaret İhracat ve İthalat Finansmanı: Dış ticaret ihracat ve ithalat finansmanı, bir dış ticaret işleminden yararlanmak için üretici, taşıyıcı ve/veya alıcıya mal, yan ürün veya satın aldıkları malın için para transferini sağlamak için kullanılan bir finansal süreçtir.

  Bu, özellikle yabancı satın alımları için büyük önem taşır. Örnek olarak, Amerikalı bir üretici, Alman bir tedarikçi ile çalışırken, satın aldıkları malları Almanya'dan ödeme yapmak için dış ticaret ihracat ve ithalat finansmanı kullanabilir. Amerika'daki üretici, işlemi gerçekleştirmek için Almanya'ya ödeme yapmak için Almanya'ya bir kredi veya kredili ödeme seçeneği kullanabilir.

 20. Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Mevzuatı: Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Mevzuatı uygulanması gereken ulusal ve uluslar arası hukuki düzenlemeler arasından oluşan resmi düzenlemeler kümesi içinde yer alır. Bu yasal düzenlemeler, ülkenin dış ticaretini serbest dolaşıma hazırlamak için kullanılan teknik stratejileri veya prosedürleri de içerir. Örnek olarak, ülkelerin ihracat ve ithalatını denetlemek için kurallar, vergi düzenlemeleri ve daha fazlasını içerir. Ayrıca, ülkelerin ürünlerin güvenliği, kalitesi ve standartlarının korunmasını sağlamak için alınacak özel önlemler için kurallar da içerir.

 21. İthalat: İthalat; üretimi yapılmayan ancak ticari amaçlı olarak özel veya kamu müesseselerinin ülkelerarası satın alma yöntemi ile sınırları dâhilindeki sair ülkelere gönderilen ve toplam malların muadili satın alınan mallara denir.

  Örnek: Bir şirketin Almanya ülkesinin standartlara göre ürettiği çamaşır makinesini Türkiye'de satın alması durumunda, bu durum İthalat olarak adlandırılır.

 22. Dış Ticaret Yönetimi: Dış Ticaret Yönetimi, ulusal ekonominin çıkarları doğrultusunda, dış ticaret ilişkilerinin yürütülmesine yönelik yönetim ve pazarlama sürecinin yönetimi anlamındadır.

  Örnek : Bir ülke ile bir araya gelmek ve ortak çıkarı doğrultusunda iş ortaklığı kurmak, ülkenin dış ticaret yönetimindeki en önemli unsurlardan biridir. Bu tür girişimler, ülkelerin çıkarlarına uygun olarak stratejiler geliştirip dış ticaretin temellerini sağlar.

 23. Dış Ticaret Müzakereleri: Dış Ticaret Müzakereleri, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak için yürütülen çalışmalardır. Dış ticaret müzakerelerinin birçok amacı vardır ve her ülke kaynaklarının kullanımı, ticareti kolaylaştırmak ve güvenliği sağlamak dahil olmak üzere geniş bir faydayı sağlamayı hedefler. Örnek olarak, bir ülkenin diğer ülkenin ürünlerine tarife koyabilmesi durumunda, tarifelerin caydırıcı etkisini artırmak için bu iki ülke arasında tarife dışı ticaret fırsatlarını da artırmak için dış ticaret müzakereleri yürütülebilir.

 24. Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi: Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, ülkelerarası işlemlerde insan, kaynakların ve teknolojinin etkin bir şekilde ve sürekli olarak kullanılmasını sağlayan bir yönetim modelidir. Bu model, şu an başarıyla kullanılmakta olan bir stratejiyi kullanarak ülkelerarası yatırımlar, dış ticaret fonları, dış ticaret operasyonları, dış ticaret finansmanı ve ülkeler arasındaki dış ticaret operasyonlarının denetimini, yönetimini ve koordinasyonunu sağlar.

  Örnek: Bir şirket, Japonya'dan ürün ithal ediyor ve İtalya'da olup biten pazar koşullarını kontrol etmek zorunda. Bu durumda, şirketin lisanslar alması, ithalat işlemlerinin adımlarını takip etmesi, özel rüşvet kontrolleri yapması ve dış ticaret İşlemleri Yönetimi modeli kullanması gerekecektir.

 25. Dış Ticaret Finansmanı Uygulamaları: Dış Ticaret Finansmanı Uygulamaları, yurt dışında güvenli alım satımlar için ticari karşılıklı işbirliğinde ödemenin iyi planlanmasına yardımcı olan, dış ticaret işlemlerindeki para kazançlarını etkilemeye çalışan özel finansal enstrümanları ya da sözleşmelerini kapsarlar. Bunlar daha sonra uluslararası para ticareti ve döviz nakittirmeyi daha kolay hale getiriyor. Örnek olarak, güvenli bir ticari faturalandırma sözleşmesi aracılığıyla, bir alıcının topladığı para satıcının banka hesabına anında transfer edilmesi, ödemenin güvenli bir şekilde tamamlanması için kullanılabilir.

 26. Dış Ticaret Müşavirliği: Dış Ticaret Müşavirliği, ülkenin ticari çıkarlarını koruyabilmek için bilgi ve çözümler üretmesine yardımcı olan dış ticarette uzmanlaşmış bir kişidir. Dış Ticaret Müşaviri veya Dış Ticaret Danışmanı gibi unvanlar da kullanılabilir.

  Örnek: ABD Başkanlık Muhasebe Merkezi (OMB), ABD'deki çoğu iç ve dış ticaret çalışmalarının yürütülmesi için ABD Dış Ticaret Müşavirleri tarafından finansman sağlar.

 27. Dış Ticaret Gümrük Mevzuatı: Dış Ticaret Gümrük Mevzuatı, uluslararası ticaretin kontrolünü sağlayan, ticaret dışı faaliyetleri engellemek için verilen kurallar içeren bir sözleşme. Topluluk içerisinde mal sağlayıcı firmaların, mal gönderen ve mal alan firmaların transferlerinde, ülkelerarası gümrük kurallarının uyulmasını ve tarifelerinin gözetilmesini sağlar.

  Örnek: Gümrük mevzuatının bir kısmı, AB üyeleri arasında mal transferlerinin kolaylaştırılmasını amaçlayan Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) Gümrük Birliği Sözleşmesine uymak zorundadır. Sözleşmeye göre, üye ülkelerden malların serbest dolaşımını sağlamak için, AB içinde oluşturulan ortak bir gümrük bölgesi oluşturulmuştur.

 28. Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Politikaları: Dış ticaret ihracat ve ithalat yönetim politikaları, bir ülkenin dış ticaretini düzenlemek, denetlemek , düzenlemek ve desnipline waltıraktaki ticaretin yapılmasını sağlamak için oluşturulmuş çeşitli kurallardan oluşur. Bu politikalar bir ülkenin ekonomik strategisini desteklemek için ticari kurallar sağlar. Örneğin, ülkeler, gümrük vergileri veya ithalat kotaları aracılığıyla dış ticaretin arz ve talep dengesini düzenleyebilir. Ayrıca, bir ülke, ürün fiyatlarının gerekli seviyelere çekilmesini veya ürünlerin kalitesini artırmayı sağlamak için para birimleriyle de oynayabilir.

 29. Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Uygulamaları: Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Uygulamaları, dış ticaret faaliyetlerinin süreçlerini geliştirmeye ve kontrol etmeye yönelik kurumsal gereksinimlerin yerine getirilmesi için kullanılan ölçeklendirilebilir büyük ölçekli stratejilerdir. Örnek olarak, bir ihracat işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmemenin sonuçlarını değerlendirmek ve yönetimini etkin bir şekilde yapmak için İhracat Yönetim Sistemi kullanılabilir. Bu sistem, dış ticaret faaliyetleri için güvenilir veri toplayarak, alınabilecek kararları etkili ve daha kısa bir süre içinde gerçekleştirmek için veri analizi yapmayı ve stratejik kararlar almayı kolaylaştırır.

 30. Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Koşulları: Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Koşulları, ülkenin ihracat ve ithalatının kontrol altında tutulmasını kolaylaştırmak için ülke tarafından oluşturulan kurallardan oluşur. Bu kurallar ekonomi veya sağlık gibi dış ticaret güvenliği ve kalkınması ile ilgili öncelikler doğrultusunda değişebilir.

  Örnek: Bir ülke, sağlık ve hijyen güvenliği sebebiyle, ithal edilen gıda ürünlerinin incelenmesi için Gıda Güvenliği Yönetmeliğini yayınlayabilir. Bu yönetmelik, ithal edilen gıda ürünlerinin standartlara uygunluk gösterdiğini belgelemek için laboratuar testlerini veya diğer testlerini gerektirebilir.

 31. Dış Ticaret İstatistikleri: Dış ticaret istatistikleri, dış ticaretin temel ölçümlerinin kaydedilmesi ve toplanması için geniş çaplı veri toplama ve analiz sistemleridir. Dış ticaret istatistikleri, ülkelerin ve bölgelerin tüm dış ticaret alışverişlerini özetleyen verilerin derlenmesini sağlamak için kullanılır.

  Örnek: ABD 2020'de beyan edilen ithalat ve ihracat miktarını göstermek için dış ticaret istatistikleri kullanılır. ABD'nin 2020'de ithalatı, 4.9 trilyon dolara kaydederken, ihracatı 5.2 trilyon olarak açıklandı.

 32. Dış Ticaret Stratejileri: Dış ticaret stratejileri, dış ticarette kurumsal rekabet üstünlüğü elde etmek için kullanılan planlamasız, hareketli ve uzun vadeli yaklaşımlardır. Başarılı dış ticaret stratejileri, üreticilerin ürünlerinin girdi maliyetlerini azaltması ve pazarlaşımı arttırmak için arz ve talebi doğru bir şekilde yöneterek arz zincirindeki satışını arttırmak için arz zincirindeki maliyetleri düşürmek için kullanılır. Örnek olarak, yerel satıcılarla global satış ağlarını kullanmaya karar verebilirsiniz. Yerel satıcıların çok pazarlıklı işlerden daha fazla maliyetinden kurtulabilirsiniz ve satın alma gücünüzü de arttırabilirsiniz. Global satış ağlarıyla ürününüzün daha fazla pazarın erişebileceği noktaları belirleyebilirsiniz ve karlı satışlara potansiyelinden daha fazla erişebilirsiniz.

 33. Dış Ticaret Vergisi: Dış Ticaret Vergisi, ülkedeki bir madde veya hizmetin ithal edildiğinde ülke tarafından belirlenen tarifeye göre uygulanan özel bir vergidir. Örnek olarak, Birleşik Devletler ticari boncuk için ithalat vergisi uygulayabilir. Boncuk alımı için ithalat vergisi, boncukların satış fiyatına eklenen herhangi bir ek maliyet olarak uygulanır. Vergi, satıcının veya satın alıcının alım satım ücretlerinden peşin olarak ödenir.

 34. Dış Ticaret Kontrolü: Dış Ticaret Kontrolü, mal ve hizmetlerin ülkeler arasındaki ticaretin denetlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamak için kullanılan sistemdir. Dış Ticaret Kontrolü genellikle mevzuat ve teknik standartlarla ilişkilidir. Bu kurallar, mal veya hizmetlerin bir ülkeden diğerine taşınmasını önleyebilir. Örnek olarak, bir ülkeden başka bir ülkeye çift el kullanım lüks otomobil göndermek isteyen bir şirketin, bu ürünün üretildiği ülkenin çıkış kontrollerine uymayı ve diğer yasal hususları göz önünde bulundurmayı gerektirecektir.

 35. Dış Ticaret Hukuku: Dış Ticaret Hukuku, uluslararası ticaret sözleşmelerinin hukuki kaynaklarını çerçevesinde hükümlerin uygulanması ile ilgilidir. Dış ticaret hukuku, işletmelerin ve özel kişilerin taraf oldukları uluslararası sözleşmelerin ifa edilmesi konusunda hukuki ortam sağlar. Örnek olarak, uluslararası ticaret anlaşmaları arasında transfer fiyatlarının uyumlu olarak belirlenmesiyle ilgili olarak, ülkeden ülkeye farklı düzenlemeler mevcuttur. Ticaret hukuku, bu farklı düzenlemeleri uyarma durumunda ve fonların hangi ücret ve vergilerle düzenlenmesi gerektiğinin hükme bağlanması konusunda hükümler içerir.

 36. Dış Ticaret Risk Yönetimi: Dış Ticaret Risk Yönetimi, dış ticarette meydana gelebilecek negatif sonuçların öngörülmesine ve engellemeye yönelik stratejileri içeren bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, fiyat dalgalanmaları, siyasi krizler ve geçici döviz artışları gibi dış ticaret ortamının oynaklığını dikkate alarak firmaların risklerini kontrol altına almasını sağlamayı amaçlar. Örneğin, ihracatçılar para değerindeki dalgalanmaları öngörmek için ticari ürünlerin satışlarının kısa vadeli koruması değerleninceye kadar vadeli satış ve peşin satışlara devam etmek için bir strateji geliştirebilir.

 37. Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetimi: Dış ticaret ihracat ve ithalat yönetimi, uluslararası ticaret girişimcilerinin ihracat ve ithalat faaliyetleriyle ilişkili kararlarının planlanması, ölçülmesi ve örgütlenmesini kapsayan bir stratejinin tasarımı, uygulanması ve arkasındaki politikaların belirlenmesidir. Örnek olarak; ürünlerin ithalatının veya ihracatının hangi ülkelere yapılacağını, nasıl ve ne şekilde ödenmesinin sağlanacağı, düzenleme ve kontroller gibi pek çok endüstriyel konu için seçilecek yöntemlerin belirlenmesi için Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetimi kullanılır.

 38. Dış Ticaret Gümrük Vergisi Uygulamaları: Dış Ticaret Gümrük Vergisi Uygulamaları, ülke sınırları içerisinde yapılan ticaret faaliyeti kapsamında ürünlerin sevkiyatının yapılması sırasında gümrük yönetmeliği çerçevesinde belirli oranlarda vergilerin alınması için hazırlanmış bir dizi düzenleme ve uygulama anlamına gelmektedir.

  Örnek; AB üyesi bir ülkeden başka bir AB üyesi ülkeye ihraç edilen ürünler için, ürünlerin rahatça taşınıp geçirilmesi için gümrükte alınan uygulamalara dış ticaret gümrük vergisi uygulamaları denilmektedir. Bu uygulamalar ürünlerin ülke sınırından geçmesi sonucunda ödenmesi gereken vergileri kapsamaktadır.

 39. Dış Ticaret Mevzuatı: Dış Ticaret Mevzuatı, ulusal ve uluslararası hukuk ile düzenlenen dış ticaretin çerçevesini oluşturan kurallar bütünüdür. Örnek olarak, AB hukuku, yerel düzenlemeler, fon, tahsisat ve vergi hükümleri, dış ticaret güvencesi, tarife uygulamaları ve dış ticaret teşviklerini içerir.

 40. Dış Ticaret Finansmanı: Dış ticaret finansmanı, dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan nakit akışındaki boşlukların yönetilmesi için kullanılan finansal ürünlerin bütünüdür. Standart dış ticaret finansmanı çözümleri, satıcılar/ekspordan alıcılar/endüstriler arasında ticari fatura, mevduat teminat belgesi, kredi akreditifleri, akreditif alım satım, düşük teminatlı finansman ve daha fazlasını içerir.

  Örnek: Akreditif alım satımı, dış ticaret finansmanı kapsamında ticari faturayı finansman için kullanılan bir çözümdür. Akreditif, bir akreditif sahibini sözleşmesel olarak bir ticari faturanın ödemesini garanti etme soğukuna sahiptir. Satıcı, ürün bedelini alacak ve alıcı, akreditifi tahsil edecek ve akreditif sahibi garanti edecektir.

 41. Dış Ticaret Fiyatlandırması: Dış ticaret fiyatlandırması, dış ticaret yapan taraflar arasındaki karşılıklı etkiyi ve işlenen ürünlerin alışverişi sırasında edinilen ödemeler arasındaki bağlantıları arttırmak için uygulanan tekniklerin toplamıdır. Dış ticaret fiyatlandırması, vergi, komisyon gibi dış ticaret siparişlerini üretmek için gerekli tüm ödemeleri dahil eder. Örnek olarak, Çin'den ABD'ye bir ürün satın almak isteyen bir şirket için, vergi ve komisyon gibi ödemeler dikkate alınarak düşük bir fiyat teklif etmek iyidir. Ticaretin belirli bir oranda karlı olmasını sağlamak için, fiyatlandırma stratejisi belirli ticaretin finansal sonuçlarını arttırmada önemlidir.

 42. Dış Ticaret İlişkilerinin Yönetimi: Dış Ticaret İlişkilerinin Yönetimi, her iki ülke arasında rekabet ortamında olumlu ilişkilere inanarak başarılı bir şekilde rekabet etmelerine yardımcı olan uzun vadeli yönetsel yapılar oluşturmak ve güçlendirmek için uygulanan stratejidir. Dış ticaret ilişkilerinin yönetimi, iki tarafın çıkarlarının dikkate alınarak müzakerelerin gerçekleştirilmesi ve her iki tarafın haklarının korunması için gerekli adımların atılmasını içerir. Örnek olarak, iki ülke arasındaki ticari anlaşmaların yapılması, ticaret ortamlarının geliştirilmesi ve düzenlenmesi gibi konularda her taraf tarafından anlaşılmış güvenlik ve koruma önlemlerinin alınmasını gösterebilir.

 43. Dış Ticaret Çevrimleri: Dış Ticaret Çevrimleri, ülkeler arasındaki ticaretin kapsamlı bir şekilde ölçülmesi ve anlaşılması için kullanılan, bazı tablo ve grafiklerden oluşan bir kavramsal çerçeve olarak tanımlanabilir. Dış ticaret çevrimleri, importör, exportör ve ithalatçı arasındaki ilişkilerin, her durumda karşılıklı ticaretin yolunu görmek için kullanılan araçlar vasıtasıyla açıklanmasını sağlar. Örneğin; bir ülkenin ABD'ye gönderdiği ürünlerin fiyatlarının, taşıma ücretlerinin ve vergilerinin ülkenin tarafından ödenen ABD tarafından verilen ürünlerin fiyatlarının, taşıma ücretlerinin ve vergilerinin ücretlerinin, aynı zamanda ABD'nin ithal ettiği ürünlerin fiyatlarının ve taşıma ücretlerinin ortalaması olarak hesaplanması sayesinde elde edilen dış ticaret çevrimi bu durumu gösterir.

 44. Dış Ticaret Gümrük Yönetimi: Dış Ticaret Gümrük Yönetimi, ülkelerin karşılıklı ticaretlerinde kullanılan düzenlemelerin uygulanmasını ve kontrolünü sağlayan kurallardır. Bu düzenlemeler arasında; ulusal ve uluslararası gümrük politikaları, hacim ve ithalat-ihracat uygulamaları, gümrük vergileri ve ticareti etkileyen düzenlemeler yer almaktadır.

  Örnek olarak; İngiltere, AB'ye üye olarak, demir ürünlerinin ithalatında tespit edilmiş Gümrük Vergisi'ni kullanmaktadır. AB'de farklı ülkelere, farklı oranlarda Gümrük Vergisi uygulamak söz konusudur. Oysa, İngiltere dışındaki AB üyeleri aynı Gümrük Vergisi oranlarını kullanmak zorundadır. Bu, İngiltere ve AB'deki diğer ülkeler arasındaki gümrük farklılıklarını Birlik'teki diğer diğer ülkeler ile karşılaştırır.

 45. Dış Ticaret İhracat Teşvikleri: Dış Ticaret İhracat Teşvikleri, ülkelerin kendi dış ticaret politikalarını uygulayarak ülke ekonomisine ve ihracatçılarına yönelik faaliyetleri kapsayan teşvik programlarıdır. Teşvik programları genellikle cari açığın düşürülmesi için ihracatı teşvik eden vergisel ve menkul teşviklerden oluşur. Örnek olarak; İhracata Dayalı Vergi İndirimleri uygulanabilir. Bu, ihracata dayalı satışlar için uygulanabilen vergi indirimleri anlamına gelir. Örneğin; bir ülkenin vergi kanununa göre ihracatçılar için buyuk oranda indirim sağlanır. Böylece ihracatçılar daha avantajlı olabilir ve daha fazla ihracat yapabilir.

 46. Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Uygulamaları: Dış ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Uygulamaları, dış ticaret işlemlerindeki ithalat ve ihracat işlemlerinin planlanması, performansın izlenmesi ve yönetilmesi için kullanılan tekniklerdir. Örneğin, bir ülkenin dış ticaret ihracat ve ithalatı için kullandığı malların ticaret ile ilgili kurallarını, aracıları ve tarife tarifelerini içeren dış ticaret ihracat ve ithalat yönetim uygulamaları vardır. Ayrıca, ülkenin ithal ettiği ürünlerin takibinin izlenmesi ve mevzuat uyarınca mümkün olan herhangi bir risk veya ürün kaybının önlenmesi için de dış ticaret ihracat ve ithalat yönetim uygulamaları kullanılmaktadır.

 47. Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim İşlemleri: Dış ticaret ihracat ve ithalat yönetim işlemleri, dış ticaret sürecinde ülkeden diğer ülkelere ürün aktarmayı ifade eden miktar ve nitelik açısından kontrol altında tutulması gereken görevleri kapsar. Bu işlemler, uluslararası karşılıklı ihracat-ithalat anlaşmalarından, ürünlerin sınıflama ve ölçülmesinden, ticaret aracılarının hukuki ve mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle başlar. Örnek olarak, bir üretici, ithalat ya da ihracat aracısıyla sözleşme imzalayarak ülkeden ülkeye ürünlerini aktarmak istediğinde, bu ürünler geçerli finansal, hava ve deniz taşıma kuralları veya Gümrük mevzuatı gereği doğru ve güvenli bir şekilde ulaştırılmalıdır.

 48. Dış Ticaret Pazarlama Yöntemleri: Dış Ticaret Pazarlama Yöntemleri; ulusal veya uluslararası çapta ürün ve hizmetlerin pazarlamasını içerir. Yöntemler ürün tanıtımı, uluslararası toplantı ve ticaret fuarları, özel satış temsilcisi ağları, demolar, genel müşteri danışmanlığı, web sitesi ve çevrimiçi pazarlama ağlarının yanı sıra mevcut uluslararası pazarlama iletimi ve reklam hizmetleri ile ilgili her şeyi kapsar. Örneğin, bir şirket hizmetlerinin içeriğini tarif eden reklam filmi yayımlayarak özel uluslararası pazarlama stratejisine başlayabilir. Bu film, web siteleri, sosyal medya ağları gibi çevrimiçi kanallar ve ya TV Kanalları da dahil olmak üzere tüm mevcut veya ilgili pazarlama kanallarında çevrimiçi/yerleşik olarak sunulabilir.

 49. Dış Ticaret Yönlendirme Uygulamaları: Dış Ticaret Yönlendirme Uygulamaları, dış ticaret konularında ikili ya da çok taraflı anlaşmalara yönelik stratejilerdir. Bu uygulamalar ülkeler arasında vergi indirimleri, teşvikler, ihracat teşvikleri veya ülkelerdeki dış ticaret faaliyetlerinin olumlu yönde yönlendirilmesi gibi mali, ekonomik veya veri kurallarının uygulanmasını teşvik etmektedir. Örneğin, iki ülke arasında ihracat teşviki anlaşmalarının mevcut olması, belirli ürünlerin gümrük vergilerinin düşürülmesini veya belli firmalara destek sağlanmasını sağlayabilir.

 50. Dış Ticaret Yönlendirme Fiyatlandırması: Dış Ticaret Yönlendirme Fiyatlandırması, belli ürünlerin ticaretinin ithalatçı ülkelerin menfaatlerine uygun olarak teşvik edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan bir politikadır. Örneğin, tarife ve dış demiryolu tarifeleri gibi yöntemlerle dış ürün maliyetlerini arttırırken, mali teşviklerin verilmesiyle ithal gaile bağlı dış ticareti öncelikli hale getirmek mümkündür. Burada maliyetler daha fazla maliyeti gerektiren, yüksek teknoloji içermeyen ürünler konusunda belirlenir.

 51. Dış Ticaret Aracılık Stratejileri: Dış Ticaret Aracılık Stratejileri, satış ve pazarlama süreçlerini optimize etmek için dış ticaret işlemlerinin bireysel tedarikçilerden kolektif üreticilere kadar tüm üreticilerle kurulan işbirlikleri için kullanılan stratejik fırsatların bütünüdür.

  Örnek: Dış ticaret aracılık stratejisi, tedarik zincirinde ortaya çıkan görevlerin delege edilmesine yönelik bir strateji olabilir. Bir üretici, ürünlere yönelik yerel reklamları, pazarlama zamansal ve mekansal iletişimini arttırmak için aracılık şirketlerle bir işbirliği oluşturabilir. Dolayısıyla, aracılık şirketler, müşterilerin ürünü tanımlama ve onu satın alma işlemlerini yönetebilirler.

 52. Dış Ticaret Aracılık Kontrolü: Dış Ticaret Aracılık Kontrolü (DTAK), çeşitli devletlerin dış ticaretteki faaliyetlerini denetlemek ve engellenmesini önlemek için politikaların uygulanmasını içeren bir ticaret modelidir. Bu model, teoride belli ülkeler arasında dış ticaret ortaklıklarının sağlanmasını amaçlamaktadır. Örnek olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin nükleer silahların üretim, satış ve ihraç edilmesini yasaklaması dış ticaret aracılık kontrolünün kullanıldığı bir stratejidir.

 53. Dış Ticaret Ulaştırma Uygulamaları: dış ticaret ulaştırma uygulamaları, uluslararası ticaretin amaca uygun ve ekonomik bir şekilde teslimi için en uygun ulaştırma yöntem ve araçlarının seçimine yönelik prosedürleri içerir. dış ticaret ulaştırma uygulamaları istatin varlıklarının, diğer ülkeden alınan bir malla getirilmesi veya/veya dış ticaretle üretilen ürünlerin dış pazara veya diğer ülkelere ulaştırılmasını içerir. örneğin: şirketin abd'den alıcı için ürettiği bir ürünün, avrupa'ya en uygun ulaştırma yöntemi olarak hava yolu ile teslim edilmesi.

 54. Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Stratejileri: Dış ticaret İhracat ve İthalat Yönetimi Stratejileri, ülkeler arasındaki etkileşim ve ticari faaliyetleri öngören yönetim yöntemleridir. Bu stratejiler, ticaret hacminde büyüme, karşılıklı fayda, rekabetçi ticaret ve çevresel etkileri içerir. Dış ticaret politikasının sağlıklı üretim, ihracat ve ithalat olarak planlanması ve uygulanması ile makroekonomik iyileşmeyi desteklemek stratejilerinde önemli rol oynamaktadır.

  Örnek: Devletin korumacı politikaları uygulayarak ülkenin iç piyasasını koruması ve düzenli ihracat/ithalat le yabancı ülkelerle ticari bağ kurması dış ticaret ihracat ve ithalat yönetimi stratejisidir.

 55. Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Süreçleri: Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Süreçleri, ihracat ve ithalat süreçlerinin tüm aşamalarını içeren bir çalışma planıdır. Bu süreçler müşteri ile iletişimin kurulmasından, gerekli belgelerin hazırlanmasına, ürünün teslim edilmesine ve tüm faturalandırma işlemlerinin tamamlanmasına kadar devam eder.

  Örnek: Bir ürün Almanya'dan satın almak isteyen bir firma, İhracat ve İthalat Yönetim Süreçleri ile hareket edecektir. Bu süreçte, önce firma Alman şirket ile iletişim kuracak, gerekli dokümanları sağlayacak ve veri aktarımını temin edecek. Sonra kontratın imzalanması ve tüm malzemelerin hazırlanması aşamasından, ürünün teslim edilmesi ve faturalandırılmasına kadar her şey gerçekleştirilecektir.

 56. Dış Ticaret Pazarlama Stratejileri: Dış Ticaret Pazarlama Stratejileri, ihracat ve ithalat işlemlerini daha verimli ve karlı hale getirmek için tasarlanan stratejik hazırlıkların toplamı olarak tanımlanır. Bu stratejiler, çevrimiçi veya çevrimdışı olarak büyük miktarda ticareti kolaylaştırmak isteyen şirketler ve şahıslar için kullanılır. Örneğin, yeni bir ülkeye ihracat yapmak isteyen bir şirket, öncelikle potansiyel müşterilerini bulmak için çevrimiçi ve çevrimdışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilir. Ayrıca, pazara girişi etkileyerek ilgili fiyatları olumlu yönde etkilemek amacıyla yeni girişimlerin ürünlerini arz eden biçimsel promosyonlar da organiz edebilir.

 57. Dış Ticaret Pazarlama Kontrolü: Dış Ticaret Pazarlama Kontrolü, işletmelerin dış ticaret alışverişini incelemek ve yönetmek amacıyla kullandıkları bir yöntemdir. Kontrol mekanizmaları genellikle birkaç farklı aşamaya bölünmüştür; bunlar kurumsal politika belirleme, stratejik ticaret planlarının oluşturulması, ticarette sandık kontrolü, fiyat ve vergi kontrolü ve personel eğitimi gibi faaliyetlerdir. Örneğin, işletmeler kurumsal politikalarının ve stratejilerinin kurulmasını denetlemeli ve ticaret rutin bir şekilde kontrol edilmelidir. Bu, ticaret sırasında ortaya çıkabilecek fiyat ve vergi değişikliklerini takip ederek potansiyel kayıpları önlemek için çok önemlidir. Personel eğitimi de önemlidir çünkü işletmenin personeli iyi bir dış ticaret pazarlama stratejisinin geliştirilmesini sağlamalıdır.

 58. Dış Ticaret Pazarlama Politikaları: Dış ticaret pazarlama politikaları, dış ticaret aktiviteleri ile ilgili şirketin ürününü pazarlama stratejilerini kapsayan kurumsal örgütün planlanmış faaliyetleridir. Bu politikalar, ürün tanıtımından ve rekabet avantajı sağlamaya kadar her şeyi içerebilir. Örneğin, bir firma, markalarını yaymak için gezi rehberlerinden ve pazarlama internet sitesinden yararlanabilir. Ayrıca, uluslararası havaalanlarındaki ve toptancılardaki caddelere kurulan tezgahlardan, bir ürünü satın almak için satın alma fırsatı da sunulabilir.

 59. Dış Ticaret Yönlendirme Stratejileri: Dış ticaret yönlendirme stratejileri, istihdama katkı sağlamak için dış ticaret ürünlerinin ülkeye girişini ve/veya çıkışını yönlendirmek için kullanılan politikalardır. Örneğin, bir ülkenin iç piyasa için ürettiği ürünleri, daha fazla ihracat elde etmek için ithalat maliyetlerini işgücü maliyetlerini düşürerek dış piyasalara makul fiyatlarla sunması, bir dış ticaret yönlendirme stratejisi olarak kabul edilebilir.

 60. Dış Ticaret Yönlendirme Mevzuatı: Dış Ticaret Yönlendirme Mevzuatı, ulusal ve/veya uluslararası ülkelerin karşılıklı ticaret işlemlerinde uygulanması gereken etik ilkelerin, yasaların, kuralların ve mevzuatların kapsamını kapsayan hukuki kurallara verilen addır. Örnek olarak, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında standartlaştırılmış bir ticaret mevzuatı mevcuttur. Bu mevzuat üyelerin karşılıklı ticaretine ilişkin düzenleyici esaslar ile uyum standartları, satış biçimleri, bildirim esasları ve vergi yükümlülükleri içerir.

 61. Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Yöntemleri: Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Yöntemleri; işletmelerin uluslararası pazarlara girmelerini ve/veya ürünlerinin dış ortamlara kazandırılmasını sağlayan araçlar olarak tanımlanabilir. Bunlar, dış ticaret yapan şirketlerin yerel, uluslararası ve çapraz ülke pazarlarına uyum sağlamasını, tedarikçi ve tüketici ilişkilerinin Yönetilmesini ve dış ticaretin rekabet avantajının korunmasını sağlar.

  Örnek: Uluslararası mal ticaretinin hızlı ve verimli olmasını sağlamak için şirketler ihracat ve ithalat prosedürlerini ve politikalarını kullanır. Burada mevzuatların, emtia standartlarının ve dış ticaret koşullarının doğru şekilde uygulanması gerekir. İhracat ve ithalat işlemlerinin standartlaştırılması, uluslararası mal ticaretinin engellerinin azaltılmasını ve pazarlara girişi kolaylaştırılmasını sağlar.

 62. Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Müzakereleri: Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Müzakereleri, dış ticaret biçiminde ticari ilişkiler için ortak bir ortam sağlamak için aracı kullanan başarılı bir ticaretin sonucunu elde etmek için ihracatınız ve ithalatınızın doğru haklarını korumaya yönelik çalışmaları kapsayan kurumsal süreçlerdir. Örnek olarak, bir ülkeden başka bir ülkeye ithalat yapan bir şirket, ithalat ile ilgili tüm haklarını müzakere edebileceği bir ortam yaratır. Bu müzakerelerde, ithal edilen ürüne ilişkin fiyat ve ithalat vergisi oranları gibi noktalar işlenir.

 63. Dış Ticaret Pazarlama Uygulamaları: Dış Ticaret Pazarlama Uygulamaları, dış ticarette ürünleri ve hizmetleri satın alan veya satan ülkeler arasındaki ticari işlemleri kolaylaştıran bazı pazarlama uygulamalarının toplamıdır. Örneğin, ürüne daha iyi fiyat teklifi vermek, ödeme şartlarını düzenlemek, promosyonlar yapmak ve ürünün yerine oturmasını sağlamak gibi. Örnek olarak, bir şirket ABD'den kimyasal ürünler satın almak istiyorsa, satıcı kimyasal ürünlerinin çeşitliliğini, stok seviyelerini, kalite seviyelerini, ödeme koşullarını ve promosyonları düşünerek daha cazip bir ticari fiyat teklif etmesi gibi uygulamaları kullanabilir.

 64. Dış Ticaret Pazarlama İstatistikleri: Dış Ticaret Pazarlama İstatistikleri, dış ticaret ile ilgili çeşitli değişkenlere dayalı olarak toplanan bilgilerdir. İstatistikler, ülkelerin dış ticaret dengesine ve ihracat ve ithalatın geçmiş, mevcut ve gelecekteki alakalarına dair genel ve özel bilgileri sunar. Örneğin, bir ülke için mevcut dış ticaret pazarlama istatistikleri, aşağıdaki bilgileri içerebilir: toplam ihracat ve ithalat değeri, sektöre ait ithalat ve ihracat değeri, ülkeler arası ihracat ve ithalat arasındaki farklılıklar.

 65. Dış Ticaret Yönlendirme Yöntemleri: Dış Ticaret Yönlendirme Yöntemleri, üretici ve tüketiciler arasında aracı olarak görev yapan dış ticaret şirketlerinin ülkelerin dış ticaret yatırımlarını organize etmesini sağlayan araçlardır. Ülkelerin hizmetleri ulusal ve uluslararası alıcılara ve satıcılara pazarlama stratejileri aracılığıyla sunma anlamına gelir. Dış ticaret yönlendirme yöntemleri arasında; birincisi perakende operasyonlar, ikincisi toptan operasyonlar, üçüncüsü ülke içi operasyonlar, dördüncüsü ithalatci ile çalışmak, beşincisi ürünleri ithal ederek aynı zamanda ihraç etmek, altıncısı direkt satış ve endüstriyel toptancılık gibi yöntemler bulunur.

  Örnek: Türkiye'deki firma, dış ticaret yönlendirme yöntemi olarak ürünlerini Almanya'daki alıcıya doğrudan satış yöntemini kullanabilir. Böylece, firmanın maliyetlerini minimize edebilmesine yardımcı olmak için aracılarla çalışmak zorunda kalmayacaktır.

 66. Dış Ticaret Yönlendirme İstatistikleri: Dış Ticaret Yönlendirme İstatistikleri; ülkelerin girdi ve çıktılarının ticaret destekleri ile doğrudan ilgili bazı sayısal bilgiler toplayarak elde edilen istatistiklerdir. Bunlar, ülkelerin dış ticaretinin miktarı, yönlendirmesi, kalitesi vb. hakkında genel bir fikir vermektedir. Örnek olarak, ABD'nin 2016 yılında Çin'e ihraç ettiği malın toplam değerinin 3.937 milyar dolar olduğu gösterilebilir.

 67. Dış Ticaret Yönlendirme Kontrolü: Dış Ticaret Yönlendirme Kontrolü, ülkeden ülkeye olan dış ticaretin edinilmesi, İthalat/Ihracat için gerekli belgelerin ve verilerin koordinasyonuyla ilgili kontrolleri içerir. Bu kontrol, belirli ülkelerdeki Kültürel, Ekonomik ve Siyasi koşullara ve yürürlükteki yasalara göre ülkeler arası ithalat ve ihracatın regülasyonuna odaklanmış bir sistemdir.Örnek olarak, ABD İthalat/Ihracat Kontrol Sistemi tarafından yönlendirilen, dış ticaret ihracatının ithal kontrolleri ve gerekli belgelerin gerçekleştirilmesini içerir.

 68. Dış Ticaret Aracılık Yöntemleri: Dış Ticaret Aracılık Yöntemleri, dış ticaretin yürütülmesi için kullanılan aracılık yöntemleridir. Dış ticaret aracılık yöntemleri, üreticilerin ürünlerinin satışını ve tedariki, aracının isteklerine göre gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Bunlar, ihracatçılardan ve ithalatçılara kadar olan tüm dış ticaret işlemlerini takiben dış ticarette, ürünlerin satışının ve tedarikinin gerçekleştirilmesini sağlamanın basit yollarıdır.

  Örnek: Tüccar, aracı ile bağlantı kurarak, üreticiden ithalatçıya kadar olan tüm dış ticaret işlemlerini tamamlamaya yardımcı olabilir. Ayrıca, ithalatçının talepleri ile üreticinin ürünlerini ithalatçıya güvenli bir biçimde transfer edebilir.

 69. Dış Ticaret Pazarlama Planlaması: Dış Ticaret Pazarlama Planlaması, ihracat veya ithalat pazarlarına girişi için gerekli adımların ve stratejilerin tasarlanması ve uygulanmasını içerir. Bu plan, ürünün piyasadaki özelliğine ve talep oranına uygun hareket etmeyi amaçlamaktadır.

  Örnek: Bir tekstil ürünleri şirketi, Fransa pazarına girerken, öncelikle Fransa'daki mevcut rakip firmaların kim olduğunu ve yaptıkları paazarlama stratejilerini incelemelidir. Bu bilginin detaylı bir şekilde toplanması ve analiz edilmesi, şirketin kendi ürünlerinin piyasaya nasıl sunulacağını belirlemeye yardımcı olacaktır.

 70. Dış Ticaret Pazarlama Mevzuatı: Dış Ticaret Pazarlama Mevzuatı, ihracat, ithalat ve dış ticaret pazarlama faaliyetlerine yönelik mevzuatların bir araya getirilmesini ve toplanmasını içerir. Bu tür mevzuatlar, dış ticaretin global ölçekte nasıl denetleneceğini, dış ticaret aracılarının düzenlenmesini ve bu aracılar arasındaki ilişkilerin nasıl denetleneceğini belirler. Örneğin; Uluslararası Ticaret Anlaşmaları, Uluslararası Lojistik Etiketleri, Rekabet Hukuku ve Dış Ticaret İstatistikleri gibi.

 71. Dış Ticaret Yönlendirme Risk Yönetimi: Dış Ticaret Yönlendirme Risk Yönetimi, dış ticarette karşılaşılabilecek maliyet ve zararları minimize etmek için ticari ilişkileri değerlendirmek amacıyla kurulan kontrol mekanizmasıdır. Dış Ticaret Yönlendirme Risk Yönetimi, ürünlerin ve hizmetlerin uluslararası ticaretin fırsatlarının keyfini çıkarmayı amaçlayan kurumsal stratejilerin uygulanmasını içerir. Örnek olarak, bir şirket, saltakıt satışları arasında farklı kur çeşitlerini kullanabilmek için kur riskini yönetmek üzere başlık, opsiyon veya diğer yönlendirme araçlarını kullanabilir.

 72. Dış Ticaret Aracılık Hizmetleri: Dış ticaret aracılık hizmetleri, herhangi bir ülkenin dış ticaretinde üçüncü taraf hizmetlerini içeren bir hizmet kümesidir. Bu hizmetler, ihracat, ithalat, döviz, kredi, alım satım, ekspertiz, taşıma, aracılık, gümrük ve sözleşmeler arasında yer alır. Örneğin, bir ülke bir sanayi ürününü ihraç etmek isteyebilir. Bir hizmet aracısı, kendi ülkesinden alıcılar bulmaya, olası fiyat anlaşmalarının ne kadarının karşılandığını gözlemlemek için karşı ülkeye gidebilir. Aynı zamanda, hizmet aracısı, alıcının alınan ürünü düzgün bir şekilde gümrükten geçirmeyi sağlamak için gümrük kuralları hakkında gerekli çalışmaları yürütebilir.

 73. Dış Ticaret Aracılık Politikaları: Dış ticaret aracılık politikaları, devletlerin uluslararası ticaret süreçlerini etkilemek amacıyla almış olduğu tedbirlerdir. Dış ticaret aracılık politikalarının amacı, ülke ekonomisinin dış ticaretinin yararlanmak için izlenen çıkarları açısından düzenlemeleri kolaylaştırmaktır. Örnek olarak; bir ülkenin ithalatı azaltmak istediği durumlarda, bu ülke çeşitli gümrük duvarları kurabilir, düşük ithalat vergileri uygulayabilir veya ithalata yönelik yüksek vergiler uygulayabilir. Bu önlemler ithalatın azaltılması aracılığıyla ülke ekonomisini etkileyebilir ve ülkenin ihracatını destekleyebilir.

 74. Dış Ticaret Aracılık Planlaması: Dış Ticaret Aracılık Planlaması; dış ticaret işlemlerindeki çeşitli etkenleri gelecekteki dış ticaret performansını artırmak veya gelişmek için çok daha verimli, etkili ve doğru şekilde organizasyonunu planlamak için kullanılan bir yönetim aracıdır. Dış ticaret aracılık planlaması, satın alma ve satış, üretim, depolama ve dağıtım arasındaki ilişkileri düzenlemek için ticaret stratejisini geliştirmek için dış ticaret tarafları tarafından kullanılır.

  Örnek: ABD'deki bir şirket, Türkiye'deki bir tedarikçiden ürün satın almak için ticaret aracılık planlaması kullanabilir. Tedarikçi, ABD şirketine ürünün geçerliliği ve satın alma sürecinin seyrini öngörerek doğru doğru ürün, miktar ve teslimat tarihi için hazırlık yapmak için aracılık planlaması kullanabilir.

 75. Dış Ticaret Aracılık Müzakereleri: Dış Ticaret Aracılık Müzakereleri, uluslararası ticaret yoluyla ürünlerin ticaretini sadece tüketici ile üretici arasında değil, üretici ile çoklu satıcılar arasında gerçekleştirmek için güvenilir bir platform sağlamak amacıyla kullanılan aracılık hizmetleridir. Örnek olarak, bir şirket bir markalı ürünü dünya çapında küçük ve orta ölçekli satıcılara satmak isteyebilir. Bu durumda, bu şirket için, dış ticaret sigorta aracısı ile aracılık müzakerelerini kullanarak ürününü güvenli ve en uygun fiyatla satacak olan özelleştirilmiş uluslararası ticaret kanalları oluşturabilir.

 76. Dış Ticaret Pazarlama Çevrimleri: Dış ticaret pazarlama çevrimleri, uluslararası ticaret alanında kullanılan odaklar aracılığıyla ürün veya hizmetlerin ticaretinin sağlanmasının bir dizi evresinden oluşan bir modelidir. Bu evreler; Sektörler - Ürünler - Pazarlar - Hedef Pazarlar - Strateji - Aksiyon geliştirme, Promosyon ve diğer Yöntemler gibi, şeklindedir. Örnek olarak, bir firma Güney Afrika'daki bir potansiyel pazar hakkında öğrenmek istediğini varsayalım. Şirketin ilk adımı, bu pazarda üretilen ürün ve hizmetleri araştırmak olacaktır. Sonra, pazardaki durumu incelemesi, pazara giriş stratejisi için potansiyel fırsatları değerlendirmesi ve pazara aksiyon planı oluşturması gerekecektir. Aksiyon planı, seçilen promosyon ve diğer pazarlama yöntemleri aracılığıyla pazardaki mevcut hedef alıcılara ulaştırılacak ürün ve hizmetlerin reklamını da kapsayabilir.

 77. Dış Ticaret Yönlendirme Politikaları: Dış ticaret yönlendirme politikaları, ülkenin belirli dış ticaret faaliyetlerini kontrol ederek bir ülke veya bölge için belirli öncelikler belirleyen rejimlerdir. Bunlar; tarife ve tarife dışı engellemeler, kısıtlama politikaları, teşvikler veya ithal ticaret politikaları şeklinde olabilir.

  Örneğin, Almanya, köyler ve küçük kasabalar için spor malzemelerinde ithalata kısıtlama uygulamaktadır. Bunu, Alman ekonomisinin üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak ve bölgedeki emek gücünün korunmasını sağlamak için yapmaktadır.

 78. Dış Ticaret Yönlendirme Planlaması: Dış Ticaret Yönlendirme Planlaması, bir ülkenin dış ticaret faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak ortaya çıkarmak için stratejik ve davranışsal olarak tasarlanmış kümülatif bir kavramdır. Bu planlamayı belirleyen çeşitli faktörler arasında mali gücü ve döviz kurunu içerir. Bu yönlendirme planlaması, ülkelerin mal ve hizmet alışverişini optimize etmelerine yardımcı olur. Örnek olarak, bir ülkenin ihracatını artırmak ve ithal maliyetlerini düşürmek amacıyla dış ticaret anlaşmaları keserse, bu ülkenin dış ticaret yönlendirme planlamasıdır.

 79. Dış Ticaret Yönlendirme Müzakereleri: Dış Ticaret Yönlendirme Müzakereleri, çoğu zaman taraf devletler arasında, aynı anda ve ayrı yerlerde yapılan kamuya açık müzakerelerdir. Bunlar taraflar tarafından ittifaklar, anlaşmalar ve sözleşmeler oluşturmak, iç ticari uygulamaları düzenlemek veya anlaşmazlıkları çözmek amacıyla başlatılır. Örneğin, Birleşmiş Milletler Sanayi ve Ticaret Örgütü (UNCTAD), ticareti serbestleştirmek ve uluslararası ticaret için düzenlemeler hazırlamak için taraf ülkelerin izlediği girişimleri denetlemektedir. Bu çabalar, ABD ve Kanada arasındaki ortak ticaret anlaşması (AFTA) için bir örnek teşkil eder.

 80. Dış Ticaret Aracılık Mevzuatı: Dış Ticaret Aracılık Mevzuatı; dış ticaret ile ilgili olarak eylem veya faaliyetlerin, uluslararası anlaşmalar, kanunlar ve yönetmelikler ile düzenlenmesini sağlayan mevzuatlardır. Örnek olarak; Gümrük Tarife Sözleşmesi, Uluslararası Dış Ticaret Güvencesi Sözleşmesi, Uluslararası Dış Ticaret Saydamlık Sözleşmesi, Uluslararası Dış Ticaret Ticaret Ağırlıkları Standartları Sözleşmesi gibi mevzuatlardan bahsedilebilir.

 81. Dış Ticaret Aracılık Fiyatlandırması: Dış Ticaret Aracılık Fiyatlandırmada, alıcı ve satıcı arasında aracı olarak bir üçüncü tarafın rol oynayacağı bir fiyatlandırma şeklidir. Bu durum, aracı ve satıcı arasında işlemi gözetmek, düzenlemek ve doğrulamak anlamına gelir. Bir örnek verecek olursak, Türkiye ile Çin arasındaki ticarette, aracı Türkiye'nin ihracının Çin'deki satış fiyatını ortaya çıkarmak için satıcı ve alıcılar arasında aracı olarak hareket edecektir.

 82. Dış Ticaret Ulaştırma İstatistikleri: Dış Ticaret Ulaştırma İstatistikleri, ticari mal ve hizmetlerin ülke dışına taşınması sırasında ve ülke dışından taşınması sırasında kullanılan taşıma yöntemlerine göre kaydedilmiş verilerdir. Örnek olarak, ABD'den Çin'e eksport edilen mal üzerinde gemiyle taşınmışsa, rakamlar gemiyle taşıma kategorisine kaydedilir.

 83. Dış Ticaret Ulaştırma Fiyatlandırması: Dış Ticaret Ulaştırma Fiyatlandırması, dış ticaret satın alma ve satma işlemlerinde uygulanan ticaret gümrük araçlarının fiyatlarını belirlemek için kullanılan bir fiyatlandırma kavramıdır. Dış Ticaret Ulaştırma Fiyatlandırması daha uygun fiyatlarla daha çok miktar arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Örnek olarak, bir şirket ABD'den Asya'da satın almayı planlıyorsa, bu işlem için en uygun fiyatı belirleyebilmek için Dış Ticaret Ulaştırma Fiyatlandırması kullanılabilir. Fiyatlandırma, ticaretin mümkün olan en uygun maliyet ya da verimliliğe sahip olmasına yardımcı olmak amacıyla uygulanmıştır.

 84. Dış Ticaret Güvenlik Stratejileri: Dış ticaret güvenlik stratejisi, her ülke tarafından kendi dış ticaret güvenliğini korumak için alınan önlemleri kapsayan bir stratejidir. Genellikle, bu stratejiler, ülkenin döviz baskısını düşürmek, ihracat artışını teşvik etmek, ithalatı kısıtlamak veya çok taraflı veya çok taraflı ticaret anlaşmalarını açmak gibi yöntemleri kapsar.

  Örnek olarak, bir ülke kendi ürünlerini satın alma olasılığını arttırmak için ithalat vergisi koyabilir. Bu, ülkenin ihracatına karşılık gelen ithal ürünlerin baskı altına alınmasına ve ülkenin döviz rezervinin korunmasına yardımcı olacaktır.

 85. Dış Ticaret Aracılık Uygulamaları: Dış ticaret aracılık uygulamaları, ülkelerin dış ticaretinde aracı olarak çalışan firmaların yöntemlerini ve faaliyetlerini ifade eder. Dış ticaret aracıları, Müşterileriyle ithalatçılarının ve ihracatçılarının taleplerini karşılamak üzere koordinasyon sağlayan özel şirketlerdir. Dış ticaret aracısı, ülkelerarası ticaret işlemlerine özgü şartların detaylı bir bilgisine sahip olarak müşterilerin işlerini kolaylaştırır.

  Örnek:Bir dış ticaret aracısı, ABD bir firması tarafından İtalya'daki bir ihracatçı aramak için kullanılabilir. Aracı, ABD firmasının taleplerini, İtalya'daki ihracatçının ürününü satın alma yeteneğini ve koşullarını, her iki tarafın anlaşması, anlaşma gereklerini ve diğer detayları sağlayacaktır.

 86. Dış Ticaret Aracılık İstatistikleri: Dış Ticaret Aracılık İstatistikleri, sanayi ürünlerinin ticaret kanalları tarafından taşınmasının takibi için kullanılan ve dolayısıyla dış ticaretin ölçülmesinde işlevsel olarak görev yapan bir istatistik türüdür. Dış ticaret aracılık istatistikleri ülke dışından ithal edilen her ürün için kaynak ve teslim noktası arasında taşınma veya aracılık sürecini göstermek için kullanılır. Örneğin, ABD'den İspanya'ya gaz lambası olarak ihraç edilen bir ürünün, ABD'den Fransa'ya geçen varyantlarını da kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak kimin geçenlerdeki olaylar üreten ve teslim eden olarak kayıt altına alınır.

 87. Dış Ticaret Ulaştırma Hizmetleri: Dış Ticaret Ulaştırma Hizmetleri, ürünlerin ve hizmetlerin taşıma, alım-satım ve kurtarma işlemlerinin bir araya getirilmesi ve yaşam süresi boyunca koordinasyonu ile ilgili çabalardır. Bu hizmetler, üreticiler, tedarikçiler, lojistik operatörler, taşıyıcılar ve depolayıcılar arasında köprü görevini üstlenir. Örnek olarak, bir üretici, çok çeşitli ticari hizmetleri ve lojistik desteği sağlamak için bir taşıyıcıya gönderi için bir sözleşme imzaladığında, bu taşıyıcının sağladığı dış ticaret ulaştırma hizmetleridir.

 88. Dış Ticaret Ulaştırma Yöntemleri: Dış ticaret ulaştırma yöntemleri, ürünlerin üretildiği yere gönderilmesi için kullanılan seçenekleri kapsar.Bu yöntemler, gönderilen ürünlerin ne kadar zamanda ve ne gibi maliyetler ile gönderilebileceği ve nerede teslim edileceği gibi sorumlulukları içerir. Bunlar, genellikle hava, kara ve deniz ticareti le daha önemli olan deniz ve hava yolu ile taşınabilir. Örnek olarak, bir şirketin Çin'den ABD'ye bir malları göndermesi durumunda, seçilebilecek ulaştırma yöntemi deniz ya da hava yolu olacaktır. Öte yandan ayrıca ürünler refakat mevcut durumunda, küçük partilerin kontrol edilebilmesi için yerel çalıştırılanlar aracılığıyla taşınabilir.

 89. Dış Ticaret Ulaştırma Planlaması: Dış ticaret ulaştırma planlaması, dış ticaret fonksiyonları göz önünde bulundurularak, dış ticaret taşımacılığının mümkün olan en çevre dostu ve etkili şekilde kullanılmasını sağlamak için planlamadır. Örnek olarak, bir şirket hava taşımacılığı yerine, gemi ile yük aktarımı yapabilir. Bu durum şirketin dış ticaret ücretlerini düşürebilir ve daha kısa bir teslim süresini sağlayabilir.

 90. Dış Ticaret Güvenliği: Dış ticaret güvenliği, ihracatçı ve ithalatçıların karşılıklı olarak kabul edilebilir bir düzeyde risk almalarını amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, askeri veya siyasi saiklerle uygulanmaz. Bunun yerine, ithalat ve ihracat anlaşmalarının uyumlu olması ve nihai maliyetleri hesaplayacak sözleşmelere dayanan uzun vadeli ortaklıklara dayalı olmaları gerektirir. Örnek olarak, ithalatçı ithal edilen malın / hizmetin talimatnameye göre ödemesini ve teslimatlarını karşılamasını sağlayan bir piyasa fiyatı kabul etme görevini üstlenir. Ihracatçı ise, düzenli ve zamanında ödenen mal / hizmetin talimatnameye uygun olarak teslim edilmesine görevini üstlenir.

 91. Dış Ticaret Güvenlik Politikaları: Dış Ticaret Güvenlik Politikaları, ülkenin dış ticaret ile ilgili hedeflerine ulaşmak için kullanılan tedbirlerdir. Politikalar, ithalat ve ihracatı kontrol etmek için devlet tarafından alınan ekonomik ve diğer önlemleri kapsar. Örneğin, ABD’de Barack Obama Yönetimi tarafından 2009 yılında kabul edilen Uygunluk Programı gibi dış ticaret güvenlik içeren bir politikanın ülkeye fayda sağlayacağını savundu ve kendi ürünlerinin başka ülkelerden daha avantajlı ithal edilmesini engellemek için dış ticaret güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

 92. Dış Ticaret Aracılık Risk Yönetimi: Dış Ticaret Aracılık Risk Yönetimi, dış ticaret işlemlerinin verilen asıl tarafları arasında aracıların aracılık ettiği işlemlerden kaynaklanabilecek risklerin önlenebilmesi veya en aza indirgenmesi için uygulanan risk yönetimleri ve tedbirleri olarak tanımlanabilir.

  Örnek:Bir ihracatçı, döviz oranlarındaki değişiklikleri çözmek için bir döviz koruması poliçesi alıyor. Bununla, ihracatçı esas olarak döviz oranlarındaki muhtemel değişimlerden etkilenmeyecek ve kendi ürününün satışının cazibesini koruyacak.

 93. Dış Ticaret Ulaştırma Stratejileri: Dış Ticaret Ulaştırma Stratejileri, üreticilerin ürünlerini uluslararası alıcılara satmaları, ürünlerin taşınmaları ve teslim edilmesi için kullanılan stratejilerin tümüdür. Bunlar satıcıların, ürünlerin yerinde nasıl teslim edileceği, özellikle uluslararası ulaştırmaya dahil olduğunda hangi taşıma şeklinin kullanılacağı gibi konuları içerir. Örnek olarak, bir üretici Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye ürün göndermek istiyorsa, ulaştırma stratejileri arasında hava, deniz veya karayolu taşıma arasından seçim yapmalıdır.

 94. Dış Ticaret Ulaştırma Risk Yönetimi: Dış Ticaret Ulaştırma Risk Yönetimi, bir ürünün ticareti sırasında ulaştırma risklerinin kontrol edilmesi ve önlenmesi için tedbirler alınmasının bir yönüdür. Risklerin anlık olarak izlenmesi, tanımlanması ve önlenmesi gerekir. Örneğin, ticari malların ulaşımı sırasında hasara uğramasını önlemek için, ürünlerin tedariki ve taşınması sırasında ambalajının ve teslim noktalarının uygun şekilde yönetilmesi gereklidir. Ayrıca, lojistik hizmetlerinde meydana gelebilecek arızaların ya da gecikmelerin önüne geçmek için, güvenilir bir güvenilir lojistik ağa sahip olmak güvence altına almak gereklidir.

 95. Dış Ticaret Güvenlik Uygulamaları: Dış Ticaret Güvenlik Uygulamaları, dış ticaret ile ilgili ulusal politikaların ticaret hacminin ve/veya ulusal güvenliğin korunmasını sağlayan, abartılı korumacı politikalardan oluşan özelleştirilmiş stratejilerdir. Bunlar, bölgesel veya ulusal düzeyde ticaret kısıtlamaları, ithalat koruması, vergi ve gümrük duvarları, dış ticaret düzenlemeleri ve diğer kısıtlama uygulamalarıdır. Örnek olarak, ABD'de Alfabeyi Uygulama Yasası, Avrupa Birliği'nin ambalajlı sıvı sütlerin ithalatına ilişkin ithal kısıtlamaları, Japonya'nın bazı çelik ürünlerine ilişkin ithalat kısıtlamaları ve Hindistan'ın tarımsal ürünler için ithal kısıtlamaları ;dış ticaret güvenlik uygulamalarının örneklerini oluşturmaktadır.

 96. Dış Ticaret Ulaştırma Politikaları: Dış ticaret ulaştırma politikaları, ithal edilen veya ihraç edilen ürünlerin taşınmasını, yerleşmesini ve teslim edilmesini kolaylaştıran, dış ticaretin hızını arttıran politikalardır. Örnek olarak, bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilen ürünlerin, taşımacılardan sağlanan daha hızlı ve güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlayan çeşitli politikalar olabilir. Ayrıca, deniz, hava, demiryolu vb. gibi farklı ulaştırma modları arasındaki seçimler kapsar.

 97. Dış Ticaret Ulaştırma Kontrolü: Dış Ticaret Ulaştırma Kontrolü, ürünün üretimden alıcıya gönderilmesi sürecinde alıcının ürünün teslim edileceği nokta ve teslimat tarihini kaydetme yöntemi olarak tanımlanır. Bu yöntem sayesinde müşteri ürününün ne zaman gerçekte teslim edileceğinin tahmin edebilmesi ve doğru şekilde kontrol etmesi kolaylaşır.

  Örnek olarak, bir e-ticaret şirketi bir ürün siparişi alır. Hangi kuryenin ürünü teslim edeceği, alıcıya ne zaman ulaşacağı ve kaça teslim edileceği gibi önemli bilgileri kaydeder. Müşteri ürünün teslimat işlemlerini arayüz aracılığıyla veya alıcı ile iletişim kurulması sağlanarak doğru şekilde takip eder.

 98. Dış Ticaret Güvenlik Yöntemleri: Dış Ticaret Güvenlik Yöntemleri, ticareti düzenleyen mevzuatlar aracılığıyla ticaret yapan ülkelerin dış ticareti korumak amacıyla özel olarak tasarlanan kurallardır. Dış ticaret güvenlik yöntemleri, ülke ekonomisinin gelişmesine destek olmak için devletten dış ticarette maruz kalacak kurumları korumaya veya desteklemeye yönelik olarak uygulanır. Örnek olarak, devlet tarafından iç ve dış pazarlarda döviz fiyatının desteklenmesi veya ithalat sınırlamalarının konulması gibi politikalar gösterilebilir.

 99. Dış Ticaret Ulaştırma Mevzuatı: Dış Ticaret Ulaştırma Mevzuatı, uluslararası taşıma hizmetleri sırasında uygulanabilecek ilgili kanunlar, mevzuatlar ve kuralların tümünü ifade eder. Örneğin; deniz yoluyla taşımalar için Uluslararası Deniz Taşımacılığı Mevzuatı ve Deniz Ürün Taşıtma Poliçeleri, havayoluyla taşımalar için Uluslararası Hava Ulaştırma Kodsözleşmesi ve Hava Ürün Taşıtma Poliçeleri, karayoluyla taşımalar için Uluslararası Rio Kontratı ve Karayolu Ürün Taşıtma Poliçesidir.

 100. Dış Ticaret Ulaştırma Müzakereleri: Dış Ticaret Ulaştırma Müzakereleri, dış ticaret için sözleşme yoluyla ulaştırma, düzenlenmesi ve yönetimi konusunda yapılan müzakerelerdir. Dış ticaret ulaştırma müzakereleri arasındaki anlaşmalar, tüm ortakların ürünlerin taşınması konusunda kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır.

  Örnek: ABD ve Avustralya arasında mal taşıma konusunda çok taraflı bir anlaşma oluşturuldu. Anlaşma, mal ulaştırması, depolama, gümrük gereksinimleri ve fiyatları gibi konuları içermektedir. Anlaşma, uluslararası ticaretin verimli olmasını sağlamak için düzenli ve özel bir yöntem sunmaktadır.

Dış ticarete katılmak, ülkeler arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için önemli bir araçtır. Dış ticaretin doğru kavramları ve anlamlarını öğrenmek, başarılı ticari işlemler yapmak için önemlidir. Makalemizde, dış ticaret alanında kullanılan kavramları ve anlamlarını inceledik. Bu makale, dört temel unsur, düzenleyici kurallar ve yönetmelikler gibi dış ticaret alanında yaygın olarak kullanılan kavramların anlamlarını açıkladı. Dış ticaretin kapsamını anlamak ve başarılı ticari işlemler yapmak için, dış ticaret kavramları ve anlamlarını öğrenmek için Dış Ticaret kursumuza katılmanızı tavsiye ederiz.

Dış ticaret, küçük bir çaba ile büyük bir gelir sağlar.

IIENSTITU
Dış Ticaret Yönetimi ve Uygulamaları, Ülkelerdeki ticaret faaliyetlerini izlemek için kullanılan politikalar, stratejiler ve uygulamalardır, Dış ticarette ihracat teşvikleri, ithalat vergileri, üretim teşvikleri, Dış Ticaret Yönetimi ve Planlaması, Ülkenin ithalat ve ihracat faaliyetlerinde kalite standartlarını korumaya yardımcı olan iç ve dış politikaların ele alınmasını içerir, Avrupa Birliği sisteminin tam üyeliğinin hedefi, Dış Ticaret Uygulamaları, Uluslararası ticarette etkili şekilde kullanılan işlemlerdir, Bir şirketin bir ülkeden diğerine fiziki mal göndermesi ve karşılığında ödeme belgelerinin kullanılması, Dış Ticaret Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Ülkenin dış ticaret faaliyetlerinin GSYİH, istihdam ve rekabet edebilirlik açısından izlenmesi, X ülkesinin dış ticaretini kaba ürünler satın almasına rağmen işlenmiş ürünlerin satışındaki artışına gözlem yapılması, Dış Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik, Ülkelerarası ticaret işlemlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan stratejileri, teknikleri ve pratik etkinlikleri içerir, ABD’deki bir firma, İngiltere’ye ürünlerini satmak için İngiliz yasalarını öğrenme, Dış Ticaret Gümrük İşlemleri, Ülkelerin iç ticaretini dış ticarete bağlamak için kullanılan yasal ve denetimlerdir, Filipinler, ABD’den ithal gıda ürünleri almak için uluslararası gümrük standartlarını kullanma, Dış Ticaret İhracat Ticareti, Ülke sınırları içindeki bir ülkede üretilen veya belirli bir ülkede satın alınan malların dış ülkelere satılmaya yönelik eylemleri ifade eder, ABD'deki şirketin, ürettiği otomobilleri Çin'e ihraç etmesi, Dış Ticaret İhracat ve İthalat Yönetim Kontrolü, Çeşitli hükümetler tarafından kurulan spesifik kuralların uygulanmasının ön görüldüğü dış ticarette talep, teslimat, ödeme vb tüm aşamalar için ticari ve vergi politikalarını kapsayan bir denetim kontrolüdür, Bir devlet için ülkeye giren malların kontrolleri, İthalat, Bir ülkenin dış ülkelerden mal veya hizmet alması sürecidir, Türkiye'nin Amerika'dan pamuk ithalatı, İhracat, Bir ülkenin ürettiği mal veya hizmetleri dış ülkelere satması sürecidir, Türkiye'nin arabalarını Almanya'ya ihraç etmesi
Dış Ticaret dış ticaret uygulamaları ithalat ihracat
Bu resmin öznesi dolgun sakallı ve bıyıklı bir adam. Hoş bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor, gözleri odaklanmış ve tetikte. Sakalı kalın ve yüzünün büyük bir kısmını kaplıyor, birkaç tutam açık kahverengi saç görünüyor. Bıyığı da oldukça dolgun ve üst dudağını kaplıyor. Saçları koyu kahverengidir, ancak bazı açık renk çizgileri vardır ve düzgün, arkaya taranmış bir görünümde şekillendirilmiştir. Koyu renkli bir gömlek ve kot pantolon giymektedir.
Ahmet Uzundağ
Dış Ticaret Uzmanı

Ahmet Uzundağ dış ticaret konusunda uzmandır ve bir dergide dış piyasa ilgili yorumlar yapmaktadır. Bu alanda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir ve görüşleri hem işletmeler hem de yatırımcılar tarafından dikkat çekmektedir. Aynı zamanda kendini işine adamış bir aile babasıdır ve eşi ve çocuklarıyla vakit geçirmekten hoşlanır. Seyahat etmeyi seviyor ve dünyanın birçok farklı yerinde bulundu.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi ellerini uzatmış, altın renkli bir işaret tutarken görülüyor. İşaret dikdörtgen şeklindedir ve üzerinde birkaç sembol yazılıdır. Kişi, arka planda açık bir gökyüzü ve ağaçların olduğu bir açık hava ortamında durmaktadır. Kişi beyaz bir tişört ve kot pantolon giymektedir. Yüz ifadesi ciddi ve odaklanmış. Ayaklarını hafifçe açarak durmakta ve bakışlarını tabelaya yöneltmektedir. Tabelanın altın rengi, ağaçların yeşiline ve gökyüzünün mavisine karşı öne çıkıyor. Bu görüntü, bir duruş sergileyen ve bir açıklama yapan birine ait ve altın rengi tabela da bu kişinin gücünün ve kararlılığının bir sembolü.
Dış Ticaret

Dış Ticaret Danışmanı

06 Haziran 2021
Büyük bir limana yanaşmış bir grup kargo gemisi görülüyor. En yakındaki gemi parlak mavi ve kırmızıya boyanmış, güvertesinde konteynerler istiflenmiş. Ön planda büyükçe duran geminin arka planında siyah harflerle yazılmış büyük mavi bir tabela görülüyor. Limandaki diğer gemiler daha uzaktalar ve kıyaslandıklarında daha küçük görünüyorlar ama yine de tanınabiliyorlar. Gökyüzü kabarık beyaz bulutlarla doludur ve güneş işlek limanın üzerinde parlamaktadır.
Dış Ticaret

Dış Ticaret Açığı Nedir?

11 Şubat 2021
Resmin solunda büyük bir metal konteyneri kaldıran bir vinç görülüyor. Konteyner gümüş renginde ve kenarlarında mavi bir şerit var. Vincin ucuna bir kanca takılı uzun bir kolu var. Kanca, yerden yavaşça kaldırılan konteyneri sıkıca kavrıyor. Arka planda, mavi bir masanın üzerinde oturan birkaç portakalın bulanık görüntüsü görülebiliyor. Portakallar parlak turuncu renkte ve birkaç yeşil yaprak görülüyor.
Dış Ticaret

Dış Ticaret Bölümü (MYO)

18 Ocak 2021
Bu fotoğraf masa başında oturmuş dizüstü bilgisayar kullanan bir kişiyi gösteriyor. Dizüstü bilgisayar açık ve ortasında bir logo bulunan siyah bir ekrana sahip. Kağıtlar masanın etrafına dağılmış durumda. Dizüstü bilgisayarın üzerinde kırmızı daireler, kırmızı ve yeşil bir elmas ve kırmızı ve beyaz bir kare ile kırmızı bir kare gibi çeşitli semboller ve şekiller var. Fotoğrafın köşesinde bir kağıt parçasının yakın çekimi görülüyor. Arka planda bir video oyununun ekran görüntüsü var. Fotoğraftaki kişi işine odaklanmış ve niyetli görünüyor. Masanın üzerindeki dizüstü bilgisayar ve kağıtlar odanın ışığıyla aydınlanıyor ve sıcak bir atmosfer yaratıyor.
Satış - Pazarlama

Ticaret Nedir? Dış Ticaret Nedir?

06 Ocak 2020
Parlak mavi gökyüzüne karşı iki sarı vinçli büyük bir konteyner gemisi görülüyor. Gemi renkli paletler ve konteynerlerle doludur ve yan tarafında bir tren yolu uzanmaktadır. Ön planda, çeşitli karelerle kaplı renkli bir yüzeyin yakın çekimi görülüyor. Görüntünün sol tarafında, mavi bir arka plan üzerinde beyaz bir metin beliriyor. Arka planda da bir grup renkli kutu var. Son olarak, görüntünün sağ alt kısmında bir işaretin yakın çekimi görülebiliyor. Genel olarak bu görsel, çeşitli konteynerler ve vinçlerin yanı sıra renkli bir yüzey ve bir işaret içeren büyük bir konteyner gemisini göstermektedir.
Bölümler

Gümrük İşletme Bölümü

19 Ekim 2020
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1151554
Bu görüntüde bir konteyner yığınının önünde gülümseyen bir kadın görülüyor. Bir depoda olduğu anlaşılan kadının geniş gülümsemesi halinden memnun ve mutlu olduğunu gösteriyor. Arka plandaki mavi ve turuncu tabela buranın bir işyeri olabileceğini gösteriyor. Kadının duruşu ve ifadesi coşku ve neşe yansıtıyor, bu da işine bağlı olduğunu ve yatırım yaptığını gösteriyor. Genel olarak, bu görüntü bir memnuniyet ve başarı hissi veriyor ve sıkı çalışma ve özveriyle elde edilebilecek başarının harika bir temsili.
Genç bir kadın beyaz bir duvarın önünde duruyor, üzerinde beyaz bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Saçları orta uzunlukta ve sarı, gözleri ise koyu mavi. Kendinden emin bir şekilde duruyor, gözleri görünmeyen bir şeye odaklanmış. Kolları iki yanında, elleri yumruk şeklinde sıkılmış. Dudakları hafifçe ayrılmış, ifadesi kararlı ve güçlü. Işığın içinde duruyor, figürü gölgelerle çerçevelenmiş ve gömleğinin beyazıyla vurgulanmış. Duruşu rahat ve bakışları kendinden emin. Hesaba katılması gereken bir güç, varlığı hem kendinden emin hem de güçlü.Gözde Engin
715411