AnasayfaBlogYazılım Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Yazılım Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar?

13 Temmuz 2021
Ekose gömlek giymiş bir kişi bilgisayar başında oturuyor. Kişinin eli bilgisayar faresinin üzerindedir ve yüzü hafifçe bulanıklaştırılarak odak dışı bırakılmıştır. Önündeki masada bir kahve fincanı durmaktadır ve içindekiler de hafifçe odak dışıdır. Kişi dikkatle işine konsantre olmuş gibi görünüyor, parmakları klavyenin üzerinde duruyor. Görüntünün arka planı karanlık ve bulanık, birkaç belirsiz nesne zar zor görülebiliyor.
Yazılım Danışmanı TanımıGörev ve SorumluluklarıMaaş Aralığı
Bir kurumun yazılım yatırımlarını doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanması için danışmanlık hizmeti veren kişi.Mevcut süreçleri iyileştirmek ve otomatize etmek, kullanıcı ve sistem ihtiyaçlarını anlamak, projeler üretmek, teknik dokümantasyon hazırlamak.3.500 TL - 20.000 TL
Proje toplantılarına katılıp gerekli raporlamaları yapar ve teknik dokümantasyonları hazırlar.Dokümanların standartlara uygunluğunu kontrol etmek, ekip içindeki diğer meslek mensuplarıyla ilişkiyi sürdürmek.3.500 TL - 20.000 TL
Teknolojiyi projeye nasıl uyarlayacağını ve kullanacağını yazılım geliştiricilere aktarıp programı yürütme ve bakım görevlerini üstlenir.Teknolojiye uygun projeler üretmek, program yürütmek ve bakımını sağlamak.3.500 TL - 20.000 TL
Üniversite mezunu olma şartı olmayan, kendini bu alanda geliştirmiş ve sertifika sahibi olmuş kişidir.Teknolojik değişimleri takip etmek, yeniliklerin işine yansıtabilmesi.3.500 TL - 20.000 TL
Mühendislik emeğine dayanır ve kıdemli yazılım mühendisleri tarafından yapılacak bir iştir.Teknik analiz, planlama, kullanıcı deneyimi çalışması, ekran taslakları hazırlama, prototip oluşturma, görsel tasarım, arka yüz geliştirme, ön yüz tasarım, test süreci ve yayın süreci3.500 TL - 20.000 TL
Talep ve ihtiyaçlarına göre projeler üreten, stratejiler geliştiren ve ürün tasarlayan kişi.Müşteri taleplerine göre projeler oluşturmak, stratejik planlama yapmak, ürün tasarlamak.3.500 TL - 20.000 TL
Özel sektörde ve kamu alanında geniş bir iş imkanı bulunan kişi.Kurumsal sektörde ve kamu sektöründe yazılım danışmanı olarak çalışmak.3.500 TL - 20.000 TL
Yazılım konusunda deneyim sahibi, bilgi ve tecrübelerini ihtiyacı olan kişilere aktaran kişi.Kültür aktarımı, bilgi paylaşımı, deneyimlerini kullanarak danışmanlık yapmak.3.500 TL - 20.000 TL
Yazılım danışmanı ile alakalı eğitim programları ve kurslara katılan, sertifika sahibi olan kişidir.Kendini sürekli geliştirmek, eğitim ve kurslara katılmak, sertifika almak.3.500 TL - 20.000 TL
Yazılımla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak ve bu doğrultuda çözüm üretmek.Kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanmak, problemleri anlamak ve çözme yolunu bulmak.3.500 TL - 20.000 TL

Bilgi sürekli çoğalır. Günümüzde bilginin en çok kullanıldığı ve çok hızlı bir şekilde arttığı alanların başında yazılım alanı gelir. Yazılım dendiğinde akıllara sadece bir kod yazma süreci gelse de aslında bu alanda binlerce farklı yazılım dili bulunur. Yazılımların ortak yanları olsa da her yazılımın kendine özgü bir yapısı bulunmaktadır. Yazılım alanında uzmanlaşmak için yıllarını belki on yıllarını kod yazarak, proje yöneterek geçirmek gerekebilir.

Yazılım danışmanı, uzmanlık bilgisinin kristalize olmuş hali olarak düşünülebilir. Yılların deneyiminin ihtiyaç sahiplerine aktarılmasını ifade eder. Kısaca yazılım danışmanı yazılım alanındaki mühendislik bilgisinin ve tecrübesini sunan kişidir. Yazımızda yazılım danışmanı ile ilgili merak edilen sorulara yanıtlar hazırladık. Yazılım danışmanı nedir? Yazılım danışmanı ne iş yapar? Yazılım danışmanı maaşları ne kadar maaş kazanır? Birlikte inceleyelim.

Yazılım Danışmanı Nedir?

Yazılım danışmanı, kurumların ve işletmelerin yaptıkları yazılım yatırımlarının daha doğru, etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere faaliyette bulunan kişidir. Bilgi ve tecrübesini bu alanda ihtiyacı olan kişilere aktaran uzman kişiye verilen unvandır. Bir diğer ifade ile yazılım yatırımları hakkında uzmanlık ve tecrübelerini karşı tarafa aktarmak üzere görevlendirilen kişidir.

Yazılım danışmanı olmak için üniversite mezunu olma şartı aranmaz. Kendinizi bu konuda geliştirebilir, eğitim ve kurslara katılarak sertifikalara sahibi olabilirsiniz. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği gibi bölümlerinden eğitim alan herkes yazılım danışmanlığı görevini üstlenebilir. Burada önemli olan unsur kişinin kendini geliştirmesidir. Teknolojik değişimleri yakından takip etmeli, yenilikleri işine yansıtabilmelidir.

Bu alanda kariyer planı olan kişilerin kişisel gelişimi için zaman ayırması da önemlidir. Mesleğin ihtiyacı olan niteliklere sahip olması oldukça önemlidir. Kişinin zamanla edindiği tecrübe ve nitelikleri başarısını önemli oranda etkiler.

Yazılım Danışmanı Ne İş Yapar?

Yazılım danışmanı, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına göre projeler üreten kişidir. Bu alanda stratejiler geliştiren, ürün tasarlayan ve gerekli teknolojilerden faydalanarak hizmet veren meslek mensubudur. Özel sektörde ve kamu alanında oldukça geniş bir iş imkanı bulunmaktadır. Yazılım danışmanının temel görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • İyileştirme ya da otomatize etme amacıyla mevcut süreçleri inceler.

 • Yazılımla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak üzere kullanıcı yorumlarını dinler.

 • Yazılımla ilgili sistem ihtiyaçlarını anlamaya çalışır.

 • Proje kapsamında yapılacak olan toplantılara katılır ve ilgili raporlamaları yapar.

 • Gerekli teknik dokümanları hazırlamaktan sorumludur.

 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü süreçlerinde hazırlanması gereken dokümanların standartlara uygun olup olmadığını kontrol eder.

 • Ekip içerisinde yer alan test uzmanı ve analiz danışmanı ile ilişki halinde olmalıdır. Gerekli durumlarda destek vermesi beklenir.

 • Teknolojinin projeye nasıl uyarlanacağını ve ne şekilde kullanacağını yazılım geliştiricilere aktarmalıdır.

 • Yazılım programını yürütmelidir.

 • Programı bakım altına almalı ve çıkabilecek sorunlarda yardım sunmalıdır.

Yazılım Danışmanı Maaşları

Bir fabrikada makina imalatı sırasında hammaddelerinden ara çıktılara kadar tüm süreçlerinin gözle görülebilmesi, elle tutulmasının aksine; yazılım geliştirme süreci soyuttur. Yazılım, genellikle geliştirme süreci tamamlandıktan sonra son kullanıcıya eriştiğinde görünür hale gelir. Diğer yandan yazılım uygulamaları dünyada bulunan herkesin bildiği ve kullandığı, üzerine yorum yapabildiği ürünlerdir. Bu durum bazı zamanlarda yazılım ile ilgili hizmetlerin basit olduğunun düşünülmesine neden olur. Teknik analizden planlamaya, kullanıcı deneyimi çalışmasından ekran taslakları hazırlamaya, prototip oluşturmadan görsel tasarıma, arka yüz geliştirmeden ön yüz tasarlamaya, test sürecinden yayın sürecine tüm aşamaların tamamı başından sonuna mühendislik emeğine dayanır. Bu sebeple yazılım geliştirme düşünülenden farklı olarak basit değil oldukça zordur.

Yazılım danışmanlığının en azından kıdemli yazılım mühendisleri tarafından yapılacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Yazılım danışmanlarının maaşları bu doğrultuda ortaya çıkmaktadır. Kurumun özellikleri, kişinin tecrübesi, eğitimi, kıdemi maaşını etkileyen unsurlar arasında yer alır. Peki, bir yazılım danışmanı ne kadar maaş kazanır?

 • Danışmanlığı yeni başlayan bir kişi en düşük 3.500 TL maaş alır.

 • Tecrübesi gelişmiş bir yazılım danışmanı ortalama 9.000 TL kazanabilmektedir.

 • Kıdemli bir mühendis danışmanlık hizmeti verdiğinde en yüksek kazanacağı rakam 20.000 TL’yi bulmaktadır.

Yazılım Danışmanı Nasıl Olunur?

Yazılım danışmanlığı yapmak isteyen kişiler kariyer olanakları kadar eğitim ihtiyaçlarını da araştırır. Yazılım danışmanı olmak isteyenler için bir üniversite mezuniyeti şartı aranmaz. Kendinizi bu alanda geliştirmeniz çok önemlidir. Eğitim ve kurslara katılarak sertifikalara sahibi ve daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Üniversitelerde yer alan 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği gibi bölümlerinden eğitim alan herkes yazılım danışmanı olarak çalışmaya başlayabilir.

Yazılım sektörü, içinde bulunduğumuz dönemde pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Ancak, yazılım kavramının ülkemizde tam olarak oturduğu iddia edilemez. Pazar büyüklüğü açısından da diğer Avrupa ülkelerine nazaran geride kaldığı söylenebilir. Ancak bu durumun hızla değişeceği de görülen bir gerçektir. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve dünyaya ayak uydurma çabası bu alanda yaşanan değişimleri gözler önüne sermektedir. Sektörel olarak yaşanan gelişmeler, meslek mensuplarına olan ihtiyacı da arttırıyor. Özellikle bu alanda kıdem ve tecrübeye sahip kişilerin bilgilerinden faydalanmaya ihtiyaç duyuluyor. Yazılım danışmanı olarak çalışmalarını sürdürecek kişilerin kendilerini yaşam boyu geliştirmeye devam etmesi gerekiyor.  Aldıkları eğitimler ve sahip oldukları tecrübelerin yanı sıra mesleki özelliklere de sahip olmaları bekleniyor. Bir yazılım danışmanında olması gereken özellikler nelerdir, inceleyelim.

 • Belli bir program içinde sürekli olarak yeni teknikler denemeleri ve pratik yapmaları gerekir.

 • Bazı işler belli oranda hatayı kaldırabilir. Ancak yazılım sektöründe hata oranı her zaman sıfır olmalıdır. Bu sebeple sabırlı olmak ve detaycı olmak da yazılım sektöründe çalışacak olanlar için önemli bir özelliktir.

 • Yabancı dil bilmesi gerekir.

 • Çok iyi derecede bilgisayar kullanma seviyesine sahip olmaları gerekir.

 • Bir yazılım danışmanın en temel özelliklerinden biri de meraklı olmasıdır. Öğrenilmesi gereken yığınla bilgi vardır. Bunları araştırıp, öğrenecek meraklı bir ruha sahip olmanız gerekir.

 • Güçlü bir iletişim kurma becerisi sergilemeniz gerekir. Kurum içi ve kurum dışı bir çok diyalog içinde olmanı gerektiğini unutmamalısınız.

Bir kurumun yazılım yatırımlarını doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanması için danışmanlık hizmeti veren kişi, Mevcut süreçleri iyileştirmek ve otomatize etmek, kullanıcı ve sistem ihtiyaçlarını anlamak, projeler üretmek, teknik dokümantasyon hazırlamak, 3500 TL - 20000 TL, Proje toplantılarına katılıp gerekli raporlamaları yapar ve teknik dokümantasyonları hazırlar, Dokümanların standartlara uygunluğunu kontrol etmek, ekip içindeki diğer meslek mensuplarıyla ilişkiyi sürdürmek, 3500 TL - 20000 TL, Teknolojiyi projeye nasıl uyarlayacağını ve kullanacağını yazılım geliştiricilere aktarıp programı yürütme ve bakım görevlerini üstlenir, Teknolojiye uygun projeler üretmek, program yürütmek ve bakımını sağlamak, 3500 TL - 20000 TL, Üniversite mezunu olma şartı olmayan, kendini bu alanda geliştirmiş ve sertifika sahibi olmuş kişidir, Teknolojik değişimleri takip etmek, yeniliklerin işine yansıtabilmesi, 3500 TL - 20000 TL, Mühendislik emeğine dayanır ve kıdemli yazılım mühendisleri tarafından yapılacak bir iştir, Teknik analiz, planlama, kullanıcı deneyimi çalışması, ekran taslakları hazırlama, prototip oluşturma, görsel tasarım, arka yüz geliştirme, ön yüz tasarım, test süreci ve yayın süreci, 3500 TL - 20000 TL, Talep ve ihtiyaçlarına göre projeler üreten, stratejiler geliştiren ve ürün tasarlayan kişi, Müşteri taleplerine göre projeler oluşturmak, stratejik planlama yapmak, ürün tasarlamak, 3500 TL - 20000 TL, Özel sektörde ve kamu alanında geniş bir iş imkanı bulunan kişi, Kurumsal sektörde ve kamu sektöründe yazılım danışmanı olarak çalışmak, 3500 TL - 20000 TL, Yazılım konusunda deneyim sahibi, bilgi ve tecrübelerini ihtiyacı olan kişilere aktaran kişi, Kültür aktarımı, bilgi paylaşımı, deneyimlerini kullanarak danışmanlık yapmak, 3500 TL - 20000 TL, Yazılım danışmanı ile alakalı eğitim programları ve kurslara katılan, sertifika sahibi olan kişidir, Kendini sürekli geliştirmek, eğitim ve kurslara katılmak, sertifika almak, 3500 TL - 20000 TL, Yazılımla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak ve bu doğrultuda çözüm üretmek, Kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanmak, problemleri anlamak ve çözme yolunu bulmak, 3500 TL - 20000 TL
Yazılım Danışmanı Yazılım Danışmanı nedir Yazılım Danışmanı ne iş yapar Yazılım Danışmanı maaşları Yazılım Danışmanı nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntüde bir ön muhasebe eğitimine katılan bir grup insan görülüyor. Muhtemelen kurs hakkında bilgi içeren siyah metinli beyaz dikdörtgen tabelaları okuyorlar. Ortadaki adamın gözlüklü ve mavi beyaz takım elbiseli olması eğitmen olduğunu gösteriyor. İlgi çekici ve bilgilendirici bir deneyim gibi görünüyor.
5
(66)

Ön Muhasebe Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu, bilgisayar ekranının önünde gülümseyen bir kadının görüntüsüdür. Muhtemelen C# programlama ile ilgili bir çevrimiçi kursa katılıyor gibi görünüyor. Siyah arka plan üzerindeki beyaz yazılar muhtemelen kurs materyalinin bir parçasıdır ve ekrandaki bulanık metin görüntüsü de kursla ilgili olabilir. Kadının yüzü yakın plandadır, bu da materyale çok dikkat ettiğini göstermektedir. Ayrıca, burnunun yakın çekimi de materyali dikkatle incelediğini göstermektedir. Görüntüden, kadının çevrimiçi bir C# eğitim kursuna katıldığı anlaşılmaktadır.
5
(51)

C# Eğitimi

10 Konu5 Saat
Açık sarı saçlı güzel bir kadın kameraya gülümsüyor. Gözleri mutlulukla parıldıyor ve dudakları davetkâr bir şekilde kıvrılmış. Beyaz yakalı mavi bir üst ve beyaz bir etek giyiyor. Cildi parlıyor ve yanakları hafifçe kızarmış. Elleri önünde kenetlenmiş ve bir çift beyaz küpe takıyor. Bakışları doğrudan ve dostça. Neşe, çekicilik ve güven yayıyor.Özlem Anı
9130