AnasayfaBlogTürkiye'de Online Eğitim
Online Eğitim

Türkiye'de Online Eğitim

07 Ağustos 2018
Bir kadın masada oturmuş, ellerini önündeki dizüstü bilgisayar ve kitabın üzerine koymuş. Beyaz bir bluz ve gözlük takmış, siyah saçlarını arkaya toplamış. Başını hafifçe eğmiş, dizüstü bilgisayarda bir şeyler yazıyor ya da daktilo ediyor gibi görünüyor. Yanındaki masada kahverengi kapaklı siyah bir kitap ve üzerinde siyah bir daire olan beyaz bir kulaklık vardır. Sol elinde, ucu dizüstü bilgisayarın kenarına dayalı bir kalem var. Fotoğrafın odağında kadın, dizüstü bilgisayarı ve yazdığı kitap var.
KavramTanımÖzeta
SCORMPaylaşılabilir İçerik Nesne Referans ModeliE-öğrenme içeriklerinin farklı eğitim yazılımlarında kullanıcı verileri ile çalışabilmesini sağlayan standart. SCORM’un ana özellikleri durability (kalıcılık), portability (taşınabilirlik), reusability (tekrar kullanılabilirlik), interoperability (çokyüzlülük), ve accessibility (erişilebilirlik)
AICCBilgisayar tabanlı eğitim için bir üretim, teslimat ve izleme şartnamesiYazılım araçları ve CMS/LMS'ler arasında kursların taşınabilirliğine ve ürünler arasında birlikte çalışabilirliğe izin verir. CBT kurslarının geliştirilmesi ve sunulması için standarttır.
SENKRONEş zamanlı öğrenmeÖğrencinin ve öğreticinin aynı anda online olduğu ve gerçek zamanlı olarak etkileşimde bulunduğu eğitim türüdür.
ASENKRONEş zamanlı olmayan öğrenmeÖğrenci ve öğreticiyi aynı anda online olma zorunluluğundan çıkarır. Öğrencilerin kendi hızlarında ve rahat bir zaman diliminde öğrenebilecekleri bir yöntemdir.
Online EğitimEğitimin internet üzerinden, belirli bir mekana bağımlı olmaksızın gerçekleştirildiği eğitim şekliBireysel öğrenmeyi ve esnekliği teşvik eder, farklı öğrenme hızlarına uyarlanabilir ve genellikle daha düşük maliyetlidir.
Öğrenme Yönetim SistemiÖğrenim içeriklerini ve süreçlerini yönetmek ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini teknolojik olarak desteklemek için kullanılan bir yazılımdırEğitim programlarının düzenlemesini, etkileşimli öğrenme deneyimlerinin tasarlanmasını ve öğrenme hedeflerinin yönetilmesini sağlar.
İçerik Paketleme ModeliDers içeriğinin uygun şekilde paketlenmesini sağlayan bir modelFarklı LMS platformlarında herhangi bir düzenleme gerektirmeksizin ders içeriklerinin çalışabilmesini sağlar.
Sıralama ve DolaşımDers içeriğinin organizasyonunu sağlar ve içeriğin ne sıra ile verileceğini belirler.Bir aktivite ağacı oluşturur ve içeriğin takibi bu ağacın yapısına göre olur.
Çalışma Zamanı OrtamıLMS'in paylaşılabilir bir içerik nesnesini nasıl çalıştıracak ve çalıştırırken nasıl iletişim kuracağı belirlenir.İçerik yönetimi ve öğrenme süreçlerine esneklik ve uyumluluk sağlar.
Uzaktan EğitimÖğrencilerin ve öğretmenlerin fiziksel olarak aynı yerde olmadan eğitim aldığı bir öğrenim modeliEğitime her yerden erişim sağlar, zaman ve mekan kısıtlamalarını ortadan kaldırır.

Online (Uzaktan) Eğitim Sisteminin tanımına geçmeden önce online eğitim sistemine zemin hazırlayan SCORM, AICC, SENKRON VE ASENKRON kavramlarını tanımının yapılması gerekir.

SCORM nedir? Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli anlamına gelmektedir.

Peki SCORM'un Geçmişi nereden gelmektedir?

SCORM standardı, Amerikan ordusunun personeline eğitim vermek onları farklı branşlarda da etkin kılmak için yeni eğitim yöntemleri üzerinde çalışmasıyla başladı. Bu amaçla hizmet içi eğitim çalışmaları başlatıldı.

Askeri personelin içinde bulunduğu şartlar gereği bu eğitim ihtiyacı yüz yüze karşılanamayacağından uzaktan eğitim çalışmalarının başlatılmasına karar verildi. Bu karardan sonra ihale yoluyla uzaktan eğitim içerikleri geliştirilmeye başlandığında; her firmanın ayrı içerikler geliştirdiği ve bunların hepsinin ancak o firmanın geliştirdiği Öğrenme Yönetim Sisteminde (ÖYS) çalıştığı görülmüştür.

Bu durumun içinden çıkılması zor bir ÖYS kargaşası yaratması nedeniyle zamanın Savunma Bakanı ABD Başkanının da katıldığı bir konferans düzenleyerek, ilgili tüm kurum, üniversite ve firmaları bir araya getirmiştir. Bu konferans sonunda ÖYS’lerine asgari müştereklerde birleşecek bir standart getirme kararı alınmıştır.

Bu karar sonucunda toplanan ADL inisiyatifi ile bir çalışma grubu kurulmuş ve geliştirilen standartlara paylaşılabilmesi ve referans oluşturması maksadı da dikkate alınarak paylaşılabilir içerik nesneleri referans modeline SCORM adı verilmiştir.

2000 yılının ocak ayında ilk SCORM sürümü olan SCORM 1.0 piyasaya sürülmüştür. Daha sonra bunu 1.1 ve 1.2 sürümleri izlemiştir. En sonunda Ocak 2004 yılında isimlendirmede ufak bir değişiklikle SCORM 2004 piyasaya sürülmüştür. Halen SCORM 2004 V.3 sürümü bulunan bir içerik yönetimi standardıdır.

E-öğrenme içeriklerini farklı eğitim yazılımlarında kullanıcı verisi üreterek çalışması için, içerik yönetiminde bir iskelet oluşturur.

SCORM ders içeriğinin yayınlanması, öğrenim sürecinin takibi, içerikte kullanılan ders materyallerinin ne sıra ile verileceğini belirler, öğrenci hakkında rapor tutar. SCORM paketi halinde hazırlanmış bir ders içeriği SCORM kullanan her platformda aynı şekilde çalışır ve aynı sonuçları verir.

SCORM kullanılarak yapılmış ders içerikleri tek bir havuzda toplanabilir, sınıflandırılabilir ve isteyen herkes bu veri havuzundan yararlanabilir.

SCORM Neler Sağladı?

 • Eğitimin bir öğrenme yönetim sisteminden diğerine taşınabilirliğini sağladı,

 • İçeriklerin farklı derslerde kullanılabilir olmasını sağladı,

 • İçeriğin aranabilir ve ulaşılabilir olmasını sağladı.

SCORM’un Özellikleri

 • Kalıcılık (Durability): İçerik, maliyetini karşılayabilmesi için tutarlı olduğu sürece kalıcı olmalıdır.

 • Taşınabilirlik (Portability): İçerik bir sistemden başka bir SCORM destekli sisteme taşınabilmelidir.

 • Tekrar Kullanılabilirlik (Reusablity): İçerik tekrar tekrar kullanılabilir olmalıdır. Modüller farklı şekillerde düzenlenebilir olmalıdır.

 • Çok yüzlülük (Interoperablity): İçerik bir sistemden başka bir sisteme taşındığında da çalışıyor olmalı.

 • Erişilebilirlik (Accessiblity): İçerik, içerik kütüphanesinden erişilebilir olmalıdır. Bu da belirli metaverilerin içerik paketine eklenme zorunluluğunu getirir.

SCORM’un Bileşenleri

İçerik Paketleme Modeli

Ders içeriğinin uygun şekilde paketlenmesi ve Farklı LMS platformlarında herhangi bir düzenleme gerektirmeden çalışabilmesini sağlar. İçeriğin LMS’e nasıl aktarılması gerektiğini belirler.

Sıralama ve Dolaşım

Ders içeriğinin organizasyonunu sağlar. İçeriğin ne sıra ile verileceğini belirler. Böylelikle bir aktivite ağacı oluşturur. İçeriğin takibi bu ağacın yapısına göre olur.

Çalışma Zamanı Ortamı

LMS’in paylaşılabilir bir içerik nesnesini nasıl çalıştıracağını ve çalıştırırken nasıl iletişim kuracağını tanımlar.

AICC nedir?

AICC, bilgisayar tabanlı eğitim için bir üretim, teslimat ve izleme şartnamesidir. Önde gelen sekiz havacılık ve savunma üreticisi tarafından 1988 yılında kurulmuş bir endüstri girişimidir. AICC'nin misyonu, birlikte çalışabilir CBT ve WWW tabanlı öğretim teknolojilerinin geliştirilmesini ve verimli kullanımını teşvik etmektir.

Yazarların sistemleri, kurs yönetim sistemleri ve öğrenme yönetim sistemleri arasında birlikte çalışabilirliği sağlamak için AICC sürekli olarak kılavuz belgeler ve destek yazılımları geliştirmektedir. AICC üyeleri şirketler, eğitim kurumları, yayıncılar ve devlet kurumları ile çalışmaktadır; bu nedenle AICC'nin çalışmaları dünya çapında etkilere sahiptir.

AICC spesifikasyonlarını kullanmanın faydaları, CBT kurs içeriği için tutarlı bir yapı sağlaması, farklı türde yazma araçları ve CMS/LMS'ler arasında kursların taşınabilirliğine izin vermesi ve farklı satıcıların ürünleri arasında birlikte çalışabilirliği desteklemesidir. Sonuç olarak AICC, CBT kurslarının geliştirilmesi ve sunulması için fiili standart haline gelmiştir.

AICC STANDARDI

AICC, kendi adını alan komite tarafından kurulan e-öğrenim içeriğinin bir spesifikasyonudur. AICC grubu, bilgisayar tabanlı eğitimle ilgili maliyetleri düşürmenin bir yolunu bulmak için 1988'de kuruldu. Çalışıp çabaladılar ve 1993'te Öğrenme Yönetim Sistemleri(LMS) için ilk e-öğrenim şartnamesini hazırladılar.

Eğer bir LMS gibi bir öğrenme platformu, AICC uyumlu e-öğrenme içeriğini kabul etmek için oluşturulmuşsa, AICC Yönergeleri ve Önerileri ile uyumlu herhangi bir içeriği barındırabilir ve sunabilir.

Bunu, USB bağlantı noktası gibi düşünün. Herkes bir bilgisayarla etkileşime girmek istedikleri herhangi bir cihaz oluşturabilir, ancak; cihazların iletişim kurmasına izin verecek bir yol bulmaları gerekir. Bir USB portu, herhangi bir cihazın herhangi bir makine ile kullanılmasına izin veren evrensel bir özelliktir.

AICC'nin ilk iki harfi 'Havacılık Endüstrisi'ni nitelemesine karşın, katkıları her sektör için çevrimiçi/online öğrenme dünyasını dönüştürmekti!

Sekron (Eş Zamanlı)

Eş zamanlı öğrenme aynı anda ama farklı yerlerde gerçekleşen eğitim, öğretim ve öğrenme türlerini tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Bu terim, en çok öğrencilerin bizzat karşılarında olmayan öğretmenlerden, meslektaşlarından veya akranlarından gerçek zamanlı olarak öğrendikleri çeşitli uzaktan görsel, dijital ve online öğrenme türleri için kullanılmaktadır.

Mesela, eğitici video konferansları, interaktif web seminerleri, sohbet (chat) tabanlı online tartışmalar ve verildikleri anda yayınlanan derslerin hepsi eş zamanlı öğrenme türlerine örnektir.

Asekron (Farklı Zamanlı)

Farklı zamanlı öğrenme aynı yerde veya aynı anda gerçekleşmeyen eğitim, öğretim ve öğrenme türlerini tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Bu terim, en çok öğrencilerin önceden kaydedilmiş video dersler veya öğrencilerin kendi kendilerine tamamladıkları oyun tabanlı öğrenme görevleri gibi bizzat kişi tarafından veya gerçek zamanlı olarak verilmeyen öğretimden öğrendikleri çeşitli dijital ve online öğrenme türleri için kullanılmaktadır.

Farklı zamanlı öğrenme öğretmenler arasındaki e-mail alışverişleri, online tartışmalar ve öğretim materyallerini ve yazışmalarını düzenleyen ders yönetim sistemleri gibi çeşitli öğretim etkileşimlerini de kapsayabilir.

Farklı zamanlı öğrenme teriminin genellikle bir öğretmen, meslektaş veya akran içermeyen online öğrenme deneyimlerinden ziyade, farklı yerlerde veya farklı zamanlarda gerçekleşen öğretmen-öğrenci veya akran-akran arası öğrenme etkileşimleri için kullanıldığını belirtmekte fayda var. Bu tanımlardan sonra;

Online Eğitim Nedir?

Online Eğitim; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Online Eğitim ; bir açık öğretim sistemi ya da örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim sistemi değildir. Aksine yıllardır ileri düzey gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir.

Neden Online Eğitim? Online Eğitimin Avantajları Nelerdir?

Online Eğitim; Öğrenci merkezlidir.

Online Eğitim; Fırsat eşitliği sunar.

Online Eğitim; Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.

Online Eğitim; Geniş öğrenci kitlesine eğitim hizmeti sunabilen bir eğitim sistemidir.

Online Eğitim; Zaman ve mekandan bağımsızdır. Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.

Online Eğitim; Gelişmiş araçlarla ders işleme imkanı sağlar.

Online Eğitim; Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için vazgeçilmezdir.

Online Eğitim; Eğitim ve Öğretim ortamına 7/24 erişim olanağı sağlar.

Online Eğitim; İşte çalışmak zorunda olan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.

Online Eğitim; Evlilik, askerlik, çocuk sahibi olma gibi nedenler sebebi ile eğitimine ara veren kişilere kaldığı yerden devam etme şansı verir.

Online Eğitim; Her bir öğrencinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.

Online Eğitim; Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.

Online Eğitim; Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.

Online Eğitim; öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.

Online Eğitim; Uzaktan Eğitim mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin internet erişimi olan her hangi bir yerden istedikleri kalitede eğitim almalarına olanak sağlar.

Online Eğitim Özellikle Kimler İçin Uygundur?

Uzaktan Eğitim herkes için uygundur ve örgün eğitim sisteminin dezavantajlarının pek çoğunu ortadan kaldırır. Yaşam düzeninizi değiştirmeksizin eğitim görme hakkı verir. Örgün öğretimde bulunan;

 • Maliyet (İl dışından gelen öğrenciler için yurt, öğrenci evi vb. harcamalar),

 • Ulaşım güçlüğü,

 • Farklı bir ülkede yada şehirde öğretim görme engeli,

 • Bedensel engeller,

 • Firma Çalışanları(Firmalardan çalışan personellerin zaman bulamayıp kişisel gelişim eğitimlerini bu şekilde sağlaması,

 • Sivil Toplum Örgütleri(Sivil Toplum Örgütlerinde çalışanların kişisel gelişimlerinin tamamlaması),

 • İş hayatı ya da kurulu bir yaşam düzeninin bozulması.

gibi dezavantajlar online Eğitim sisteminde herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Bir yandan iş hayatınıza devam ederken öteki yandan eğitiminizi devam ettirebilirsiniz ya da Manisa dışında herhangi bir ilden kampüse gelme gibi ulaşım sıkıntısı yaşamaksızın kendi evinizden eğitim hayatınızı devam ettirebilirsiniz.

Türkiye’de online (uzaktan) eğitim veren bazı kurum ve kuruluşlar;

 • İstanbul İşletme Enstitüsü

 • Bilge İş

 • Sakarya Üniversitesi SEM

 • Yıldız Teknik Üniversitesi SEM

 • Anadolu Üniversitesi SEM

 • Süleyman Demirel Üniversitesi SEM

websiteleridir. Fakat online eğitimde Türkiye’de en avantajlı online eğitim veren websitelerin başında Bilge İş ve İstanbul İşletme Enstitüsü gelmektedir.

Çünkü bu iki online eğitim kurumu eğitime katılmak ve eğitim görmek için önceden hiç bir ücret talep etmeyip eğitim sonunda eğer başarılı olursanız ücretsiz sertifika alabliyorsunuz. Alt yapısı bakımından da Türkiyedeki en gelişmiş LMS, Senkron, Asekron, SCORM ve AICC kritelerine uygun yapılmış en iyi hizmetlerdir.

SCORM, Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli, E-öğrenme içeriklerinin farklı eğitim yazılımlarında kullanıcı verileri ile çalışabilmesini sağlayan standart SCORM’un ana özellikleri durability (kalıcılık), portability (taşınabilirlik), reusability (tekrar kullanılabilirlik), interoperability (çokyüzlülük), ve accessibility (erişilebilirlik), AICC, Bilgisayar tabanlı eğitim için bir üretim, teslimat ve izleme şartnamesi, Yazılım araçları ve CMS/LMS'ler arasında kursların taşınabilirliğine ve ürünler arasında birlikte çalışabilirliğe izin verir CBT kurslarının geliştirilmesi ve sunulması için standarttır, SENKRON, Eş zamanlı öğrenme, Öğrencinin ve öğreticinin aynı anda online olduğu ve gerçek zamanlı olarak etkileşimde bulunduğu eğitim türüdür, ASENKRON, Eş zamanlı olmayan öğrenme, Öğrenci ve öğreticiyi aynı anda online olma zorunluluğundan çıkarır Öğrencilerin kendi hızlarında ve rahat bir zaman diliminde öğrenebilecekleri bir yöntemdir, Online Eğitim, Eğitimin internet üzerinden, belirli bir mekana bağımlı olmaksızın gerçekleştirildiği eğitim şekli, Bireysel öğrenmeyi ve esnekliği teşvik eder, farklı öğrenme hızlarına uyarlanabilir ve genellikle daha düşük maliyetlidir, Öğrenme Yönetim Sistemi, Öğrenim içeriklerini ve süreçlerini yönetmek ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini teknolojik olarak desteklemek için kullanılan bir yazılımdır, Eğitim programlarının düzenlemesini, etkileşimli öğrenme deneyimlerinin tasarlanmasını ve öğrenme hedeflerinin yönetilmesini sağlar, İçerik Paketleme Modeli, Ders içeriğinin uygun şekilde paketlenmesini sağlayan bir model, Farklı LMS platformlarında herhangi bir düzenleme gerektirmeksizin ders içeriklerinin çalışabilmesini sağlar, Sıralama ve Dolaşım, Ders içeriğinin organizasyonunu sağlar ve içeriğin ne sıra ile verileceğini belirler, Bir aktivite ağacı oluşturur ve içeriğin takibi bu ağacın yapısına göre olur, Çalışma Zamanı Ortamı, LMS'in paylaşılabilir bir içerik nesnesini nasıl çalıştıracak ve çalıştırırken nasıl iletişim kuracağı belirlenir, İçerik yönetimi ve öğrenme süreçlerine esneklik ve uyumluluk sağlar, Uzaktan Eğitim, Öğrencilerin ve öğretmenlerin fiziksel olarak aynı yerde olmadan eğitim aldığı bir öğrenim modeli, Eğitime her yerden erişim sağlar, zaman ve mekan kısıtlamalarını ortadan kaldırır
Türkiye'de Online Eğitimonline eğitim online eğitim dersleri online eğitim avantajlarıonline eğitimlerin içeriği online eğitimlerin özellikleri online eğitim nedironline eğitim platformu
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.