AnasayfaBlogSiber Zorbalık Nedir?
Siber Güvenlik

Siber Zorbalık Nedir?

14 Mayıs 2020
Yan tarafında ikili kod bulunan bir insan elinin yakın çekim görüntüsü. Sayı ve harf kombinasyonu beyaz zemin üzerine siyah mürekkeple yazılmış. El, parmakları açık ve avuç içi yukarı bakacak şekilde konumlandırılmıştır. İkili kod bir kağıt parçası üzerine yazılmış gibi görünmektedir. Kod birler ve sıfırlar dizisinden oluşmaktadır. Kağıt başparmak ve işaret parmağı ile elde tutulmaktadır. Kol görünür ve deri hafifçe bronzlaşmıştır. Arka plan bulanık ve odak dışı.
Siber Zorbalık NedirSiber Zorbalık NedenleriSiber Zorbalık Görülme Şekilleri
İnternet ortamındaki çeşitli platformlarda sürekli tekrarlanan saldırgan davranış, küfür, hakaret ve tehditkar söylemlerdir.Aile ilişkilerinde yaşanan sorunlar, kişilik bozuklukları, özgüven eksikliği, intikam duygusu, kötü sosyal çevre etkisi ve internet bağımlılığı gibi faktörler tetikleyebilir.Öfkelendirme, tahrik etme, özel bilgilerin ifşası, aşağılama, sanal kovalamaca, yönelim zorbalığı gibi çeşitli şekillerde görülebilir.
Dedikodu ve manipülasyon unsurlarıyla taraflardan biri, diğer üzerinde orantısız güç uygulayarak baskı kurmayı amaçlar.Gerçek hayatta cesaret edilemeyen tutum ve davranışları dijital ortam sayesinde yapabilme özgürlüğü nedeni olabilir.Zorbalık teknik bilgi ve beceri gerektiren veya bilgiye dayalı olabilir.
Mağdurlar fiziksel, duygusal ve psikolojik sorunlar yaşayabilir.Şiddet ve saldırganlık içeren medya içeriği buna neden olabilir.Kişinin cinsiyet, ırk, dini, cinsel yönelim veya fiziksel görünüşe dayalı alay, aşağılama, iyimserlik veya tehdit şeklinde görülebilir.
Zorbalar genellikle çevrimiçi anonimlik veya takma adlar kullanarak kimliklerini saklar.Zorbaların genellikle kendi sorunlarını, öfkesini veya hayal kırıklığını başkalarına zarar vererek hafifletme eğilimi vardır.Hedefin sosyal medya hesaplarını hackleyerek veya onların adına sahte hesaplar oluşturarak yapılan sosyal mühendislik.

Dijital anlamda teknolojin farklı bir boyuta ulaşması sonucu, gittikçe kullanımı artan internet sayesinde insan ilişkilerinin niteliği ve kurulan iletişim araçlarının çeşitleri de değişim gösterdi.

Yaygın olarak kullanılan internet sayesinde özellikle sosyal medya araçları aracılığıyla kurumlar ve bireyler kendilerini ifade edebilmek amacıyla güçlü bağlantılar kurup hedeflerine ulaşmak adına büyük ölçüde katkı sağlamaktadırlar. Ancak, dijital platformlar aynı zamanda büyük riskleri içinde barındıran bir çok unsuru da beraberinde getirir. Bu riskli ortamlarda son zamanlarda sık sık anılan bir kavram olan Siber zorbalık, internet ortamındaki çeşitli platformlarda sürekli tekrarlanan saldırgan davranış, küfür, hakaret ve tehditkar söylemler içeren unsurlardır.

Alay edici davranışlar veya dedikoduya dayalı birtakım manipülasyon unsurlarıyla taraflardan biri, diğer taraf üzerinde orantısız güç uygulayarak baskı kurmayı amaçlar. İnsan hayatını kolaylaştıran uygulamaları sayesinde vazgeçilmez alışkanlıklardan birisini de internet bağımlılığı oluşturuyor. İnternet, son zamanlarda bireyler, özellikle gençler arasında sosyal medya araçları ve benzer ortamlar aracılığıyla rahatsız edici boyutlara ulaşılabilecek şekilde kullanılmaya başlandı.

Siber zorbalık davranışlarıyla karşı karşıya kalan bireyler bazen karşılaştıkları bu durumun espri veya eğlence amaçlı olduğunu düşünüp, ileride oluşacak bir şiddet ya da tehdit unsuru taşıdığını fark edemeyebilir. Bu durumun yaşanmasını teşvik eden eğlence amaçlı dizayn edilmiş müzikli ve kurgusal aromalarla zenginleştirilen çeşitli eğlence programları, yarışmalar, diziler ya da filmlerinde, bireylerin bu şekilde düşünmesini tetiklediği söylenebilir.

Siber zorbalık barındıran çeşitli yazılı ve görsel içeriklerin internette yayılmasıyla birlikte yapılan dedikodunun ya da manipülasyonun etkisiyle saldırganlık oranı artar. Yaşanan bu durum sonucunda sanal ortamda verilen şiddetli tepkilere maruz kalan kişiler, bu tarz içeriklerden gerçek hayatta da zarar görerek olumsuz etkilenmektedir.

Bu şekilde yıkıcı veya zarar verici davranışlara maruz kalan kişiler psikolojik ve fizyolojik anlamda çeşitli mağduriyetler yaşayabilmektedir. Siber zorbalık yapan bireylerse, teknolojinin nimetleri sayesinde oluşturacakları tehdit, şiddet ve manipülasyon unsurlarını gizlilikle yapabildikleri için normalden çok daha fazla cesur davranarak çeşitli eylemlere kolaylıkla girişebilme eğilimindedirler.

Siber Zorbalık Nedenleri

Yeni bir terim olarak karşımıza çıkan siber zorbalık kavramını tetikleyen faktörlerin tek bir nedene bağlı olmadığına dair birçok araştırma yapılmaktadır. Dünyanın farklı yerlerinde yapılan çok boyutlu ve birbirinden farklı değişkenliğe sahip özellikler içeren araştırma bulgularıyla siber zorbalığa neden olabilecek unsurlara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Siber zorbalığa neden olan faktörleri şu şekilde ifade edebiliriz:

 • Aile ilişkilerinde yaşanan sorunlar veya bireylerin şiddete eğilimli bir ailede yetişmesi

 • Kişilerin saldırganlık davranışlarından zevk almasına neden olan kişilik bozuklukları

 • Özgüven eksikliği yaşayan insanların farklı yollardan saygınlık kazanma ve popüler olma isteği

 • Dijital ortamın getirmiş olduğu gizlilik sayesinde gerçek hayatta cesaret edilemeyen tutum ve davranışları kolaylıkla ve rahat bir şekilde yapılabilme özgürlüğü

 • Zamanında kendisine kötü davranılmış veya mobbing uygulanmış kişilere karşı beslenen intikam duygusu sonucunda bu tarz kişileri kendi yöntemleriyle cezalandırma isteği duyma

 • Yazılı ve görsel basında sıklıkla şahit olunan saldırganlık unsurları sonucunda bireylerin bu tarz içeriklere karşı duyarsızlaşma eğilimi göstermesi

 • Çeşitli internet platformlarıyla televizyonlarda sunulan; şiddet, tehdit, hakaret ve küfür içeren yarışma programları, filmler ya da dizilerde yer alan ünlü oyunculara hayranlık duyulması sonucunda onların oynadığı rollerin taklit edilmesi

 • Kötü sosyal çevrede yetişmenin birey üzerindeki olumsuz etkileri sonucunda, kişilerde oluşan empati eksikliği ve anti sosyal tutum ve davranışlara eğilimli olma potansiyeli

 • Çok fazla internet kullanımına dayalı olarak bireylerde oluşan internet bağımlılığı

Siber Zorbalık Görülme Şekilleri

Siber zorbalık içerikli tutum ve davranışlar farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu türler bazen uzmanlık gerektiren teknik bilgiye sahip zorbalar tarafından gerçekleştirilirken bazen de bilgiye dayalı zorbalık örneklerine şahit olmaktayız. Siber zorbalığın görülme biçimlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Öfkelendirme: Bu tarzda bir siber zorbalık genellikle çoklu bireyler arasında ortaya çıkan hakaret ve küfür söylemlerine varabilecek argo bir dil içerir. Çeşitli sanal ortamlardaki sohbet platformları, paylaşımlı online oyunlar, ölçüsüz eleştirilerin yapılma potansiyelinin olduğu tartışma içerikli bloglar gibi halka tamamen açık olan dijital mecralarda bu tür zorbalık biçimlerine şahit olunabilir Daha sonraki aşamalarda öfke yerini ciddi tehditlerin yapıldığı evreye bırakır.

 • Sanal Taciz: Kişisel amaçlar esas alınarak sürekli tekrarlanan nitelikte tehdit, hakaret ve saldırganlık içeren mesajların yinelenerek yollanması esasına dayanır. Birebir internet tabanlı komünikasyon uygulamaları, elektronik posta ve anlık gönderilen mesajlar aracılığıyla genelde yazılı olarak yapılır. Bu türde en belirgin unsurları çoklu saldırılar ve tehdit içerikleri oluşturur. Siber mağduriyet yaşayan kurbanlar, online olarak bağlantı kurduğu andan itibaren rahatsız edici ve huzur bozucu içeriklere maruz kalmaktadır.

 • İftira Atma ve Karalama: Bu türde hedef alınan birey hakkında orantısız şekilde doğru olmayan içeriklere yer verilir. Mağdurun saygınlığını ve itibarını zedeleyecek tarzda dedikodular yayarak çeşitli manipülasyonlar yaratılır. Halka açık ortamlarda herkesin görebileceği şekilde atılan iftira paylaşılır.

 • Taklit ve İfşa Etme: Siber zorba farklı bir kişiymiş gibi davranarak kurbanı küçük düşürücü ve alay edici unsurları paylaşır. Sosyal medya hesaplarına ya da çeşitli iletişim kanallarına ait şifrelerin önceden güvenilir olduğu düşünülen kişilerle paylaşılması sonucunda çeşitli sanal uygulamalarda rahatlıkla siber zorbalık yapılabilmektedir. Çeşitli semboller ve olumsuzluk unsuru barındıran müstehcen içerikli imalı bilgiler ifşa edilerek paylaşılır. Kurban, eldeki materyallerle tehdit edilerek belli bir eylemi isteği dışında yapmaya zorlanır.

 • Dışlama: Siber zorbalığın bu türünde daha çok online oyunlar, tartışma blogları ve mesaj gruplarında yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda kişinin ilgili uygulamadan atılması ya da engellenmesi söz konusudur.

 • Rahatsız Etme: Tehdit unsurları ya da saldırganlık içeren mesajların sürekli hedef kişiye atılması yoluyla mağdur olan bireyi korkutmak, alay etmek ve küçük düşürmek amaçlanmaktadır.

Siber Zorbalık Etkileri ve Alınan Önlemler

Siber zorbalık mağdurları genellikle bu ortamlardan duygusal, fiziksel ve bilişsel anlamda olumsuz olarak etkilenmektedir. Özellikle bu tarz zorbalığa maruz kalan kişilerde yaşadığı baskı derecesiyle orantılı intihar girişimleri, çeşitli kronik hastalıklar ve aşırı stresten kaynaklanan depresyon belirtilerine rastlanılmaktadır.

Ergenlik çağındaki genç bireylerde içine kapanık olma ve anti sosyal davranışlarda bulunma eğilimleri görülür. Ayrıca okuldan kaçma, devamsızlık ve derse katılmama gibi olumsuz eylemlerde de bulunabilirler. Bağlı olduğu gruptan dışlanma ve yalnız kalma gibi durumlarda yaşanabilmektedir. Bunların dışında öfkelenme, utanma, önceki ilgi alanlarından ve arkadaşlarından uzaklaşma, yorgunluk ve kronik baş ağrısı gibi çeşitli semptomlarla karşılaşılabilir.

Siber zorbalığa maruz kalındığında yapılması gereken en önemli şeylerden birisi size yakın olan güveneceğiniz ve yanında rahat hissedebileceğiniz kişilerden yardım almaktır. Çevrenizde mevcut siber zorbalığa ilişkin detayları kolaylıkla paylaşabileceğiniz kişiler olması önemlidir. Bu kişi aile bireylerinden birisi ya da öğretmeniniz olabilir. Eğer tanıdık biriyle bu anlamdaki sorunlarınızı paylaşmak istemiyorsanız profesyonel destek almak amaçlı alanında uzman kişilerle konuşabilirsiniz.

Dijital ortamlarda siber zorbalık barındıran içeriklere maruz kaldığınızda zorbalık yapan kişiyi ya da atılan mesajı engelleyerek bu durumu sonlandırmak mümkündür. Siber zorbalığın önlenmesi için yeterli yazılı ve görsel kanıt niteliğindeki dokümanların elinizde bulunması da işinizi kolaylaştırır. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınıza ait gizlilik, güvenlik ve filtreleme ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirebilir, böylece istemediğiniz kişilerin sizin bilgilerinizi görmesini ya da sizinle iletişim kurmasını engelleyebilirsiniz.

İnternet ortamındaki çeşitli platformlarda sürekli tekrarlanan saldırgan davranış, küfür, hakaret ve tehditkar söylemlerdir, Aile ilişkilerinde yaşanan sorunlar, kişilik bozuklukları, özgüven eksikliği, intikam duygusu, kötü sosyal çevre etkisi ve internet bağımlılığı gibi faktörler tetikleyebilir, Öfkelendirme, tahrik etme, özel bilgilerin ifşası, aşağılama, sanal kovalamaca, yönelim zorbalığı gibi çeşitli şekillerde görülebilir, Dedikodu ve manipülasyon unsurlarıyla taraflardan biri, diğer üzerinde orantısız güç uygulayarak baskı kurmayı amaçlar, Gerçek hayatta cesaret edilemeyen tutum ve davranışları dijital ortam sayesinde yapabilme özgürlüğü nedeni olabilir, Zorbalık teknik bilgi ve beceri gerektiren veya bilgiye dayalı olabilir, Mağdurlar fiziksel, duygusal ve psikolojik sorunlar yaşayabilir, Şiddet ve saldırganlık içeren medya içeriği buna neden olabilir, Kişinin cinsiyet, ırk, dini, cinsel yönelim veya fiziksel görünüşe dayalı alay, aşağılama, iyimserlik veya tehdit şeklinde görülebilir, Zorbalar genellikle çevrimiçi anonimlik veya takma adlar kullanarak kimliklerini saklar, Zorbaların genellikle kendi sorunlarını, öfkesini veya hayal kırıklığını başkalarına zarar vererek hafifletme eğilimi vardır, Hedefin sosyal medya hesaplarını hackleyerek veya onların adına sahte hesaplar oluşturarak yapılan sosyal mühendislik
siber zorbalık internet bağımlılığı saldırganlık internet saldırısı hack
Parlak bir gülümsemeye sahip yakışıklı bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Koyu kahverengi gözleri, kısa koyu kahverengi saçları ve güçlü bir çene hattı var. Beyaz bir tişört giyiyor ve sol kulağında küçük bir küpe var. Yüz ifadesi rahat ve memnun. Çenesinde hafif bir kirli sakal ve yanaklarında birkaç çil var. Yirmili yaşlarının ortalarında görünüyor ve sağlıklı ve mutlu görünüyor.
Gürcan Puy
Blog Yazarı

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Siyah arka plana sahip bir akıllı telefonun yakın çekimi. Telefon kameraya doğru bakmaktadır ve ekran çeşitli kelimeler ve görüntülerden oluşan bir ekran görüntüsü ile doludur. Telefonun ortasında, beyaz bir arka plana karşı siluet halinde boynuzları olan bir insan görüntüsü var. Ekrandaki kelimeler çoğunlukla açık gri renkte yazılmış. Kelimeler, dikey çizgilerle bölünmüş birkaç sütun halinde düzenlenmiştir. Ekran görüntüsü ince siyah bir kenarlıkla çerçevelenmiştir.
Sosyal Medya

Sosyal Medyanın Zararlı Kullanımı

17 Şubat 2019
Bu, metalik dikdörtgen bir nesneyi tutan koyu renkli bir elin yakın çekim görüntüsüdür. Nesne modern bir akıllı telefon. Parlak beyaz bir ışıkla aydınlatılan dokunmatik ekrana sahip siyah bir cihazdır. El telefonu sıkıca kavramış, başparmak cihazın kenarına bastırıyor. Parmaklar açılmış, işaret parmağı ve orta parmak bir kucaklama etkisi yaratıyor. Işık elin çıkıntıları boyunca akarak görüntüye genel olarak yumuşak ve sakinleştirici bir görünüm veriyor. Telefon odaklanılan tek nesne, arka plan ise bulanıklaştırılarak odak dışı bırakılmış. Görüntüden yayılan bir huzur hissi var.
Sosyal Medya

Sosyal Medyanın Riskleri Nelerdir?

05 Kasım 2020
Elbise ve şapka giymiş bir kadın elindeki cep telefonuna bakıyor. Yüzünde düşünceli bir ifade var ve gözleri cihaza odaklanmış durumda. Şapka açık renkli bir fötr şapka ve tepesini çevreleyen siyah bir bant var. Elbisesi soluk mavi desenli bir kumaştan, beyaz yakalı ve belinde açık renkli bir kemer var. Arka plan bulanıktır ve uzakta bir ağaç gövdesi olduğunu düşündürmektedir. Kadın, gövdesi kısmen görüntüyü kapatacak şekilde gövdenin önünde durmaktadır. Çerçevede yalnızdır ve görüntü huzurlu, hülyalı bir niteliğe sahiptir.
Etkili İletişim

İletişimin Evrimi ve Doğru İletişim

15 Kasım 2019
Mavi arabalı bir adam, grafitiyle kaplı metal bir duvarın önünden geçmektedir. Duvar mavi, beyaz ve siyah grafitilerle boyanmış ve duvarın tepesine siyah bir kare yapıştırılmıştır. Arabanın yanına yeşil etiketli metal bir çöp kutusu park edilmiş ve duvarda beyaz yazılı bir tabela var. Ön planda bir pencerenin yakın çekimi görülüyor. Adam güneş gözlüğü ve beyaz bir gömlek giymiştir ve dümdüz karşıya bakmaktadır. Araba sabit bir hızla ilerliyor ve güneş pırıl pırıl parlıyor.
Sosyal Medya

Sosyal Medya Gerçekten Faydalı Mı?

11 Haziran 2019