AnasayfaBlogSağlığın Tanımlama Yaklaşımı
Nedir?

Sağlığın Tanımlama Yaklaşımı

05 Ağustos 2021
Genç bir çocuk ve küçük bir çocuk ellerinde kırmızı bir kalp tutarak birlikte duruyorlar. Kalp büyük ve pürüzsüz, parlak bir yüzeye sahip. Çocuk beyaz bir gömlek giyiyor ve yüzünde parlak, mutlu bir ifade var. Diğer çocuk ise sarı ve mavi çizgili bir gömlek giyiyor ve yüzünde muzip bir gülümseme var. Her ikisi de önlerindeki kalbi tutuyor ve bu kalp arkadaşlıklarının bir sembolü gibi görünüyor. Resmin arka planı sarı ve mavi tonları içeren açık gridir. Resmin renkleri çok parlak ve neşeli, olumlu bir atmosfer yaratıyor.
KonuAçıklamaExtra Bilgi
Sağlığın AnlamıSağlıklı olmanın anlamı, çeşitli tanımlarda bulunur ancak genel bir konsensusa ulaşılabilmiş değildir.Sağlık, bireyin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyi olma durumu olarak tanımlanabilir.
Sağlığı Muhafaza SorumluluğuSağlığı korumanın sorumluluğu asıl olarak bireylere diyebiliriz. Ancak toplum ve devlet de bu konuda bir rol oynar.Sağlıklı yaşam tarzları, sağlığın korunması için kilit öneme sahiptir.
Hastalığın YorumlanmasıHastalığın nasıl yorumlanması gerektiği, geniş bireysel, kültürel ve sosyal yorumlamalar konusudur.Kültürel farklılıklar, hastalığın algılanmasını ve yorumlanmasını etkileyebilir.
Sağlığın Evrensel TanımıSağlığın evrensel bir tanımına ulaşmak, ideal bir durum olabilir fakat bu genellikle çeşitli kültürel ve sosyal faktörlerden dolayı zordur.Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığı 'hastalık veya sakatlık yokluğunda' kişinin tam bir bedensel, zihinsel ve sosyal iyilik hali olarak tanımlar.
Kültürel ÇerçeveHemen hemen her toplum, kendi kültürel varlığı doğrultusunda hastalık ve sağlık kavramlarını ele alır.Bu, hastalık ve sağlık anlayışındaki çeşitli kültürel farklılıkları ortaya koyar.
Hastalık KavramıHastalık, genel olarak bir kişinin iyi olma halini olumsuz yönde etkileyen bir durum olarak görülür.Hastalığın tanımı ve algılanması, bireyden bireye ve kültürden kültüre değişiklik gösterebilir.
Sağlığın KorunmasıSağlığın korunması, hem bireysel yaşam tarzı seçimleri hem de sosyal ve çevresel faktörlere bağlıdır.Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz, sigara ve alkol tüketiminden kaçınma, sağlığı korumada önemli faktörlerdir.
Sağlıkla İlgili BilgiSağlıkla ilgili bilgilere ulaşmak, sağlıklı yaşam tarzı seçimlerinin yapılabilmesi için önemlidir.Bu, sağlık eğitimi ve sağlıkla ilgili kaynaklara erişim gerektirir.
Sağlık HizmetleriToplumun sağlık durumunu iyileştirmek ve korumak için sağlık hizmetleri sağlanmalıdır.Bu hizmetler, önleyici, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetleri içerebilir.
Sosyal Faktörler ve SağlıkSosyal ve çevresel faktörler, bireylerin sağlığını büyük ölçüde etkiler.Bu faktörler, konut koşulları, eğitim, gelir seviyesi ve genel yaşam kalitesi gibi alanları içerir.

Sağlığa getirilen tanımlara bakıldığında sağlıklı olmanın ne anlama geldiğini, sağlığı muhafaza etmenin kimin sorumluluğu altında yer aldığını, rahatsızlık ve hastalığın nasıl yorumlanması gerektiğine yönelik karışık bilgilerin bulundurulduğu ve bu bilgilerin barındırıldığı bilinmektedir. İlgili tanımlar, geniş bireysel, kültürel ve sosyal yorumlamaların temeli durumundadır. Bununla beraber sağlığın evrensel tanımına gidebilmede ideal, ütopik birtakım kavramlaştırmalar da ayrıca söz konusu olabilmektedir. Hemen hemen bütün toplum kültürel varlığı doğrultusunda hastalık ve sağlık kavramlarını ele alır.

Bu çalışmamızda "Sağlık kavramının tanımlanması nasıldır? Sağlık tanımlamasına getirilen yaklaşımlar nelerdir? Hastalık ve rahatsızlık tanımlaması nasıldır?" gibi sorulara cevap bulmaya çalıştık.

Sağlık Kavramının Tanımlanması Nasıldır?

Sağlık kavramının sosyal bir hak olarak görülmesinin ardından, sağlık tanımları ve modellerine geçmeden önce etimolojik yapı itibariyle kelimenin Türkçede "hayatta olmak" "sağ olmak"kelime kökenlerinden geldiğini belirtebiliriz. İngilizcede ise sağlık "health" kelimesi, çok eski dönemlerdeki İngilizcede heal "hael" kökünden türemiş olup ayrıca "whole" bütün anlamına gelmektedir. Sağlık; tam bir bütün olarak kişiyi ve onun sıhhatliliğini, sağlamlığın veya iyilik halini işaret eder. Whole kelimesine dikkatli bir şekilde değerlendirildiğinde hole zinde ve dinç kökenlerinden geldiği anlaşılmaktadır. Bu kelimede kaynağını "holy" ( kutsal kavramından) aldığını belirtebiliriz. Burada kutsallık özellikle de Anglo-Sakson dillerinde sağlıkla benzer hatta aynı kökenden gelmektedir. Bu sağlık-din ilişkisi yüzyıllar boyu devam etmiş ve halende birtakım kültürlerde de bu durum devam etmektedir.

Mathien’e göre sağlık kelimesinin değerlendirilmesinde oldukça zengin bir anlamı bulunmaktadır. Umut ve ideallerle beraber korku ve kaygı kişilerin bedenen ve ruhen maruz kalabilecekleri saldırılar bakımından bu anlamlar çoğaltılmaktadır. Mutlaka herkesin sağlık hakkında söyleyebilecekleri birtakım şeyler bulunmaktadır. Ayrıca herkes kendi mutluluk algılamasına göre bu tanımlamaya bazı şeyler yükleyebilmektedir. Aristocunun değerlendirmesi ışığında mutluluğun da “bir yaşam kalitesi’’ ve “ bir korunma” ideolojisine bağlı olduğu unutulmamalıdır. 21. Yüzyılın reklam ve halkla ilişkiler kampanyalarında Aristocu mutlulukta gösterilen bu kavramları daha çok sofistik bir biçimde kullanmaktadırlar.

Sağlık Tanımlamasına Getirilen Yaklaşımlar Nelerdir?

Sağlık kavramına getirilen yaklaşımlar her ne kadar kültürden kültüre göre değişiklik gösterse de nihayetinde insan olmanın evrensel bağlamı sebebi ile sağlığa da evrensel tanımın yapılması beklenmektedir. Fakat bu ihtiyaç kendi içinde birtakım güçlükleri de getirmektedir. Sağlığa getirilen tanımlara bakıldığında sağlıklı olmanın ne anlama geldiğini, sağlığı muhafaza etmenin kimin sorumluluğu altında yer aldığını, rahatsızlık ve hastalığın nasıl yorumlanması gerektiğine yönelik karışık bilgilerin bulundurulduğu ve bu bilgilerin barındırıldığı bilinmektedir. İlgili tanımlar, geniş bireysel, kültürel ve sosyal yorumlamaların temeli durumundadır. Bununla beraber sağlığın evrensel tanımına gidebilmede ideal, ütopik birtakım kavramlaştırmalar da ayrıca söz konusu olabilmektedir.

Hemen hemen bütün toplum kültürel varlığı doğrultusunda hastalık ve sağlık kavramlarını ele alır. Örneğin bir kabilede hastalıklar insani veya doğa üstü kötücül durumlardan kaynaklanır. Yapılan teşhis ise kimin bunlardan etkilendiğini bulma olayıdır. Yapılacak tedavide ise bu ruhları kendinde bulunduran kişide tören düzenlemek olmuştur. Geleneksel olarak kabul edilen Çin tıbbı ise “Yin ve Yang” dikotomisi üzerine yapılmış olup kadın ve erkek, soğuk ve sıcak gibi. Bu ölçütler semptomlara, diyete ayrıca tedavilere uygulanmıştır. Bir başka örnek ise akapuntur ve bitkisel Çin alternatif tedavi yöntemleri ise bu dikotonomiden kaynaklanmaktadır. Yaşamış olduğumuz zaman diliminde farklı kültürlerde farklı hastalık tanımlamaları söz konusudur. Hatta bir kültürdeki alt gruplar nezdinde, aynı evde hayatını sürdürmüş farklı kuşaklardan aile üyelerinin bile hastalık ve sağlığı tanımlamaları arasında farklılıklar olabilmektedir.

Bu açıdan sağlıkla ilgili çağın modern kavramları ele alırken iki türün birbiriyle entegreli disiplinden faydalanıldığını belirtebiliriz: kamu sağlığı ve tıp. Tıp kişilerin sağlığı üzerinde dururken, kamu sağlığı daha çok popülasyonların sağlığı üzerinde durmaktadır. İnsanların sağlıklı olabilme durumlarını şartlarını sağlama olarak açıklanabilen kamu sağlığının; sağlığı geliştirme ve yükseltme amacı bulunmaktadır. Kamu sağlığı bakış açısı kapsamında değerlendirildiğinde sağlığın en temel şartlarından biri tıbbi ve diğer sağlık hizmetlerinin yapılabilirliği oluştursa da, sağlık hizmetinin sağlık için ihtiyaç olduğu fakat yeterli olmadığının da bilinmesi gerekmektedir. Sağlık kavramının tanımının yapılabilmesi için öncelikle sağlık algılamalarının ortaya çıkış noktasını meydana getiren hastalık ve rahatsızlık kavramlarının 21. yüzyıla kadar geçirmiş olduğu süreç ele alınması beklenmektedir.

Hastalık ve Rahatsızlık Tanımlaması Nasıldır?

İnsanlığın ilk dönemlerinde kötü ruhlar cinler ve aynı zamanda kötü niyetli kişilerin bakışlarının hastalıklara yol açığı kabul edilmekte idi. İnsanlar arasında salgının ortaya çıkması ile beraber büyücülerden yardım isteniyor ve ayinler yapılıyordu. İlkçağların hastalığın görülme nedeni doğa üstü güçlerin varlığıydı. Hastalık o dönemki tanımı günümüzün tamından oldukça farklıydı.

Bilim tarihinde hastalık kavramının geçirmiş olduğu dönemi araştıran Locker’a göre hastalık kavramı insanlığın ilk dönemlerinden itibaren birkaç süreçten geçtikten sonra çağımızda kullanılan anlama yakın bir anlama sahip olmuştur. Hipokrat yaklaşımına göre sağlık, insanın çevresindeki toprak, ısı rüzgar, yiyecekler ile kendisine ait yeme içme alışkanlıkları, çalışma ortamı ve cinsel yaşam gibi bir çeşit özel şartlar arasındaki ölçütlerde meydana gelmektedir.

İnsanoğlunun çevresiyle olan etkileşimi ölçüsünde oluşturulan iç dengesi dört farklı sıvı ile bunlar; balgam, kan, siyah safra ve sarı safra: hava, su, ateş ve dünya ile ilişkilendirilerek gösterilmektedir. Yani özetle hastalıkların doğal sebeplerden dolayı meydana geldiği ve elementler ya da mevsimler tarafından etkilenen ilgili dört sıvının arasındaki dengesizliğin varlığına inanılıyordu. Fakat çok sonraları Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu tanım kapsamında sağlığın; bedenen ruhen ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinin olduğu vurgulanmıştır.

Bu dört vurugun oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sağlık yalnız bedenen yani biyolojik olarak değerlendirilebilecek bir durum değildir. Konuya dahil edilen ruhen anlamıda söz konsudur. Yani biyolojik olarak sağlıklı olunabilir fakat ruhsal olarak bazı sorunlar meydana gelmeside mümkündür. Bu sorunların ortaya çıkmasıda bir hastalık belirtisidir. Örneğin panik atanak olunması veya depresif durumlara düşülmesi bir hastalık şeklidir. Bedenen ve ruhen sağlıklı olmak yeterli olmayabilir kimi durumlarda. Bunlarla beraber sosyal anlamda tam iyilik halinde bulunulması beklenmektedir. Nihayetinde sağlık bir saç olduğunu değerlendirirsek bu saçın ayakları benden, ruhen, sosyal ve iyilik halinin olması değerlendirmelerini bu saçın ayaklarına benzetilebilir. Birinin eksik olması halinde saçın yani sağlığın denge durması oldukça güç olacaktır.

Sağlığın Anlamı, Sağlıklı olmanın anlamı, çeşitli tanımlarda bulunur ancak genel bir konsensusa ulaşılabilmiş değildir, Sağlık, bireyin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyi olma durumu olarak tanımlanabilir, Sağlığı Muhafaza Sorumluluğu, Sağlığı korumanın sorumluluğu asıl olarak bireylere diyebiliriz Ancak toplum ve devlet de bu konuda bir rol oynar, Sağlıklı yaşam tarzları, sağlığın korunması için kilit öneme sahiptir, Hastalığın Yorumlanması, Hastalığın nasıl yorumlanması gerektiği, geniş bireysel, kültürel ve sosyal yorumlamalar konusudur, Kültürel farklılıklar, hastalığın algılanmasını ve yorumlanmasını etkileyebilir, Sağlığın Evrensel Tanımı, Sağlığın evrensel bir tanımına ulaşmak, ideal bir durum olabilir fakat bu genellikle çeşitli kültürel ve sosyal faktörlerden dolayı zordur, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığı 'hastalık veya sakatlık yokluğunda' kişinin tam bir bedensel, zihinsel ve sosyal iyilik hali olarak tanımlar, Kültürel Çerçeve, Hemen hemen her toplum, kendi kültürel varlığı doğrultusunda hastalık ve sağlık kavramlarını ele alır, Bu, hastalık ve sağlık anlayışındaki çeşitli kültürel farklılıkları ortaya koyar, Hastalık Kavramı, Hastalık, genel olarak bir kişinin iyi olma halini olumsuz yönde etkileyen bir durum olarak görülür, Hastalığın tanımı ve algılanması, bireyden bireye ve kültürden kültüre değişiklik gösterebilir, Sağlığın Korunması, Sağlığın korunması, hem bireysel yaşam tarzı seçimleri hem de sosyal ve çevresel faktörlere bağlıdır, Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz, sigara ve alkol tüketiminden kaçınma, sağlığı korumada önemli faktörlerdir, Sağlıkla İlgili Bilgi, Sağlıkla ilgili bilgilere ulaşmak, sağlıklı yaşam tarzı seçimlerinin yapılabilmesi için önemlidir, Bu, sağlık eğitimi ve sağlıkla ilgili kaynaklara erişim gerektirir, Sağlık Hizmetleri, Toplumun sağlık durumunu iyileştirmek ve korumak için sağlık hizmetleri sağlanmalıdır, Bu hizmetler, önleyici, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetleri içerebilir, Sosyal Faktörler ve Sağlık, Sosyal ve çevresel faktörler, bireylerin sağlığını büyük ölçüde etkiler, Bu faktörler, konut koşulları, eğitim, gelir seviyesi ve genel yaşam kalitesi gibi alanları içerir
Sağlığın Tanımlama Yaklaşımı Sağlığın Tanımlama Yaklaşımı nedir Sağlık kavramının tanımlanması Sağlık tanımlamasına getirilen yaklaşımlar
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.