AnasayfaBlogÖykü Yazma Teknikleri
Kişisel Gelişim

Öykü Yazma Teknikleri

18 Şubat 2021
Parmakları kalemin gövdesine sarılmış siyah bir kalem tutan bir el görülüyor. Kalem çerçevenin ortasına yerleştirilmiş, el ise ön planda görülüyor. El sanki bir kağıda yazıyormuş gibi uzanıyor. Elin tırnakları hafifçe görünüyor ve elin ten rengi açık bir tonda. Görüntünün arka planı odak dışıdır ve beyaz bir duvar olarak görülebilir. Kalemin kendisi parlak bir yüzeye sahip ve bir tükenmez kalem gibi görünüyor. El sabittir ve kalemi sıkıca kavramıştır.
Öykünün İlkeleriAçıklamalarÖrnekler
Konu ve Tema BelirlemeÖykünün temel çerçevesini oluşturur. Ne anlatmak istendiğini ya da neyin önemini ortaya koyacağını belirler.Aile sevgisi, arkadaşlık, çevre bilinci, barış, çalışkanlık, hayvan sevgisi
Olay ve Olay Örgüsü BelirlemeSeçilen temayı en iyi şekilde anlatacak olayı ve olayların iç içe geçişini belirler.Gündelik yaşam olayları, tarihi olaylar
Kahramanlar ve Yan Karakterler BelirlemekÖykünün aktarmak istediği duyguyu temsil eden kişi ya da kişileri seçer.Gerçek yaşamdan esinlenen karakterler, hayali karakterler
Zaman ve Mekân BelirlemekÖykünün geçtiği zaman ve mekânları belirler.Tarihi dönemler, farklı coğrafyalar, dört mevsim
Birden Çok Bakış Açısı KullanmakFarklı karakterlerin bakış açılarından olayları anlatabilir.Kahraman anlatıcı, hâkim bakış açısı, gözlemci bakış açısı
Öykü Adı BelirlemeÖykünün kapsadığı tema ve olaylara uygun bir başlık belirlenir.Uyumsuz, Sefiller, İnci
Öyküleyici Anlatım TekniğiAnlatılmak istenen olayı mekân, zaman ve kişi kavramlarıyla ilişkilendirerek anlatma biçimiGerçekçi anlatım, bilim kurgu, fantastik anlatım
Öykü Taslağını Yazıya AktarmakKurgulama aşamasında alınan notlar yardımıyla öyküyü yazıya döker.Taslak üzerinde çalışma, not alarak yazmak
Kişilerin Belirleyici ÖzellikleriKişilerin bireysel ya da toplumsal değerleri temsil eden tutum ve davranışlarıKişi karakteristik özellikleri, konumları, yaşamları
Olay ÖrgüsüKurgulanan olayların edebi metin üzerinde sıralanma haliDramatik yapı, kronolojik yapı, deneysel yapı

Öykü; Türkçe sözlük anlamı “Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düzyazı türü.” olarak ifade edilir. Günümüze kadar önemli değişiklikler geçiren öykü, insanoğluna ait ilk edebi ürünler olan destanlarla birlikte orta çıkmıştır. Öyküler genellikle insanı merkeze alır. Hikâye olarak da adlandırılır.

Yaşamın belli bir kesiti ele alınırken, kişilerin belirgin özelliklerine değinilir. Olaylar belli bir zaman dilimi ve mekân içinde gerçekleşir. Zamanı ve mekânı anlatan ögeler, öyküdeki olayın akışını ya da kişilerin özelliklerini doğrudan etkiler. Tüm öykülerde anlatılan olay ve durumları bir aktarıcı anlatımı ile okuruz.

Tarihteki gelişim sürecine bakılıp, karşılaştırıldığında ise günümüzde öykülerin giderek kısalmaya başladığı ancak anlatım açısından yoğun bir yapıya büründüğü gözlemlenmektedir. Öykü yazarken bazı yöntem ve teknikler kullanılır. Yazımızdan öykü yazma teknikleri hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Öykünün Yapı Unsurları Nelerdir?

Kişiler: Öyküde konu alınan olaylar, genellikle merkezdeki kişinin etrafında gelişir. Öyküde kişiler, olaylar içinde sahip oldukları misyonlara göre önemli olurlar. Kişiler anlatım içinde tutumları ve davranışları ile bireysel, toplumsal değerleri temsil eder. Kişileri ve olaylar içindeki özelliklerini kavramak hikâyeyi anlamada önemli bir aşamayı ifade eder.

Olay örgüsü: Hikâyede olaylar, gündelik yaşamda karşılaşılabilecek gerçek durumlardır. Olay örgüsü; kurgulanan olayların edebi metin üzerinde sıralanma halidir. Edebi metinlerin önemli bir parçasıdır.

Mekân: Öyküde olayın olduğu ve geliştiği yere mekan denir. Anlatımlarda mekan, genellikle kişinin özelliklerinin ortaya çıkmasına aracı olur.

Zaman: Öyküde zaman; an, saat, ay, gün, mevsim ya da yıl gibi ifadelerle olayların yaşandığı zaman dilimini ifade eder. Öyküde olay örgüsünün kendi has bir zaman çerçevesi bulunur. Olayların akışını doğrudan etkileyen zaman, öyküde uzun bir dilimi ifade etmez. Genellikle kısa zaman diliminde gelişir.

Anlatıcı; öykülerde olay örgüsünü anlatan kurmaca kişiler, anlatıcılardır. Yazarın dışında yer alır ve hikâyeye özgüdür. Anlatıcının öyküde yaşanan olaylara olan hâkimiyeti bakış açısını ifade eder. Bakış açısı ise seçilen anlatıcıya göre değişiklik gösterir.

 • Kahraman anlatıcı; kendisi de olayların içinde olur ve olay örgüsünü anlatır. Kendi de öykünün içinde olduğu için kendi bakış açısından anlattır ve olaylarla ilgili bilgileri sınırlıdır.

 • Hâkim bakış açısı; genellikle yazar anlatıcının yer aldığı öykülerde görülür. Olay ve kişilerle ilgili tüm detaylara hâkimdir.

 • Gözlemci bakış açısı; öyküdeki olay ve durumlara tanık olan bakış açısıdır. Bu bakış açısının kullanıldığı öyküler, olayları tarafsız olarak yansıtır.

Öykü Nasıl Yazılır?

Herhangi bir konu ve olayla alakalı başarılı ve edebi açıdan hatasız bir hikâye taslağı hazırlamak için izlenmesi gereken aşamalar aşağıdaki gibi sıralanır.

 • Konu ve Tema Belirleme

 • Olay ve Olay Örgüsü Belirleme

 • Kişileri Belirleme

 • Yer ve Zaman Belirleme

 • Öykü adı

 • Öykü Taslağını Yazıya Aktarma

Konu ve Tema Belirleme; öncelikle öykünün bir teması olmalıdır. “Ne anlatmak istiyorsunuz veya neyin önemini ortaya koyacaksınız?” sorularına dayandırılmalıdır. İyilik, dürüstlük, aile sevgisi, arkadaşlık, dostluk, yalnızlık, hayvan sevgisi, çevre bilinci, cehalet, tembellik, çalışkanlık, barış, savaş, vatan sevgisi gibi pek çok tema seçilebilir.

Olay ve Olay Örgüsü Belirleme; seçilen temayı en iyi şekilde anlatacak, olay belirlenir. Olay bir başlangıç noktasına sahip olmalıdır. Her olay bir biri ile ilişkilendirilerek, gerçeklikten kopmadan ilerlemelidir.

Kişileri Belirleme; bu aşamada temanın özelliklerine uygun olan kişi seçimleri yapılmalıdır. Çevremizde yer alan gerçek kişilerden de esinlenilebilir. Önce başkahraman seçilir. Başkahraman öykünün aktarmak istediği duyguyu temsil eder. Ardından çevresinde yer aşan ikinci tip denen karakterler belirlenir.

Yer ve Zaman Belirleme; öykünün temel unsurlarındandır. Öykü taslağımızda belirlediğimiz olayın nerede ve ne zaman yaşanacağına, olayların ne süre devam edeceğine kendimiz karar vermeliyiz. Bir öyküde senelerce devam eden bir olay anlatılacağı gibi birkaç saatlik bir olay da anlatılabilmektedir. Dolayısıyla öyküde zaman belirlemede bir sınır bulunmaz.

Öykünün Adı; her metinde olduğu gibi öykünün de bir adı olmalıdır. Öykünün ismini belirlemede tema önemli bir etkendir. Tem ve ad birbiri ile uyum içinde olmalıdır. Sıradan olmamasına da özen gösterilmelidir.

Öykü Taslağını Yazıya Aktarma; öykü taslağı hazırlarken notlar alınmalıdır. Kurgulama aşaması tamamlandıktan sonra bu notlardan hareketle yazıya dökmeye başlayabiliriz.

Öykü Yazma Teknikleri Nelerdir?

Öykü yazma teknikleri dört başlık altında toplanır.

 • Öyküleyici Anlatım

Öyküde anlatılmak istenen olayı mekân, zaman ve kişi kavramlarıyla ilişkilendirerek anlatan biçime öyküleyici anlatım ismi verilir. Öyküleyici anlatım tekniğinde merkezde okuyucuya sunulan olay bulunur. Olayın yaşandığı bir yer, olayın akışını sağlayan zaman ve olayın içinde yer alan ya da olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler vardır. Anlatılan her detay hareket halinde okuyucuya iletilir. Kişiler ve varlıklar tamamen hayatın akışı içerisinde yerini alır. En büyük temsilcilerinden biri Sait Faik’tir.

 • Betimleyici Anlatım

Betimleyici anlatım tekniği doğanın ya da doğada yer alan bir varlığın özelliklerini, duyularımız üzerinde hissettirdiği izlenimleri aktarır. Dış dünyada yer alan varlıkların ve nesnelerin belirgin özellikleri ve önemli ayrıntıları göz önüne getirilmeye çalışılır. Betimleyici anlatımda gözlem esastır. Yazarlar asıl amacı bu anlatım sayesinde; varlıkları, nesneleri ya da doğayı bir fotoğraf gibi okuyucunun karşısına çıkarmaktır.

Öyküde olaylar içerisindeki kişilerden iki ya da daha fazlasının karşılıklı konuşturulması tekniğine verilen addır. Bu karşılıklı konuşmaların sahip olduğu içerik, konuya veya konuşulan kişiye göre değişir. Hikâye yazarları öykülerinin bu kısımlarında, genellikle konuşma dilinin doğallığını vurgularlar. Öykü anlatıma dayalı bir metin içerdiği için diyalogların en önemli özellikleri olan; vurgu, jest ve mimikler bir açıklama ile de verilebilir, okuyucunun hayal gücüne de bırakılabilir.

 • İç Diyalog

Öyküde yer alan anlatıcının ya da olay içerisinde yer alan kişinin iç dünyasında olan biteni aracısız olarak okuyucuya aktaran bir yöntemdir. Kişinin kendi kendine yaşadığı hesaplaşmalar, tartışmaları ve ruh dünyası bu iç konuşmalar aracılığı ile okuyucuya aktarılır. İç konuşmalar öyküdeki kurgu içinde kişinin diyalogla verilemeyecek yönlerini ve düşüncelerini aktarma işi olarak yansıtılır. İç diyalogda verilen kendi kendine konuşma metinleri öykü kişisinin ruh dünyasına uygun olarak yansıtılmalıdır.

Öykünün Yapı Unsurları Nelerden Meydana Gelir?

Öykü belli başlı yapı unsurlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Bunlar; kişiler, olay örgüsü, mekan, zaman olarak belirlenir. Aynı zamanda hikayeyi anlatan bir ses bulunur, onlar ise; kahraman anlatıcı, hakim bakış açısı ve gözlemci bakış açısı olarak farklı şekillerde aktarılır.

Öykü Hangi Aşamalardan Meydana Gelir?

Herhangi bir konu ve olayla ilgili kusursuz bir öykü taslağı hazırlamak için izlenmesi gereken bazı aşamalar bulunur. Bunlar; Konu ve Tema Belirleme, Olay ve Olay Örgüsü Belirleme, Kişileri Belirleme, Yer ve Zaman Belirleme, Öykü adı, Öykü Taslağını Yazıya Aktarma gibi önemli sıralamalardır.

Öykü Yazma Tekniklerinden Öyküleyici Anlatım Nedir?

Öyküleyici anlatım; hikayede anlatılmak istenen olayı mekân, zaman ve kişi kavramlarıyla ilişkilendiren anlatım tekniğidir. Öyküleyici anlatım tekniğinin merkezinde okuyucuya sunulan olay bulunur. Anlatılan detaylar okuyucuya hareket halinde verilirken; olayın yaşandığı yer, olayın akışını etkileyen zaman ve olayın içinde bulunan ya da olayı gerçekleştiren kişiler bulunur.

Konu ve Tema Belirleme, Öykünün temel çerçevesini oluşturur Ne anlatmak istendiğini ya da neyin önemini ortaya koyacağını belirler, Aile sevgisi, arkadaşlık, çevre bilinci, barış, çalışkanlık, hayvan sevgisi, Olay ve Olay Örgüsü Belirleme, Seçilen temayı en iyi şekilde anlatacak olayı ve olayların iç içe geçişini belirler, Gündelik yaşam olayları, tarihi olaylar, Kahramanlar ve Yan Karakterler Belirlemek, Öykünün aktarmak istediği duyguyu temsil eden kişi ya da kişileri seçer, Gerçek yaşamdan esinlenen karakterler, hayali karakterler, Zaman ve Mekân Belirlemek, Öykünün geçtiği zaman ve mekânları belirler, Tarihi dönemler, farklı coğrafyalar, dört mevsim, Birden Çok Bakış Açısı Kullanmak, Farklı karakterlerin bakış açılarından olayları anlatabilir, Kahraman anlatıcı, hâkim bakış açısı, gözlemci bakış açısı, Öykü Adı Belirleme, Öykünün kapsadığı tema ve olaylara uygun bir başlık belirlenir, Uyumsuz, Sefiller, İnci, Öyküleyici Anlatım Tekniği, Anlatılmak istenen olayı mekân, zaman ve kişi kavramlarıyla ilişkilendirerek anlatma biçimi, Gerçekçi anlatım, bilim kurgu, fantastik anlatım, Öykü Taslağını Yazıya Aktarmak, Kurgulama aşamasında alınan notlar yardımıyla öyküyü yazıya döker, Taslak üzerinde çalışma, not alarak yazmak, Kişilerin Belirleyici Özellikleri, Kişilerin bireysel ya da toplumsal değerleri temsil eden tutum ve davranışları, Kişi karakteristik özellikleri, konumları, yaşamları, Olay Örgüsü, Kurgulanan olayların edebi metin üzerinde sıralanma hali, Dramatik yapı, kronolojik yapı, deneysel yapı
öykü hikaye öykü yazma teknikleri başkahraman olay öykü yazma yazma teknikleri
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir adam masa başında oturmuş, dizüstü bilgisayarının önünde bir şeyler yazıyor. Bir gözlük takıyor ve önündeki defterin üzerinde bir kalem tutuyor. Başının yakın çekiminde saçları görünüyor. Dizüstü bilgisayarın yanındaki yüzeyde siyah bir kapak ve üzerinde başka bir gözlük bulunan beyaz bir bez var. Tüm dikkatini dizüstü bilgisayara vermiş ve önemli bir şeyler yazıyor gibi görünüyor. Yüzünde odaklanmış bir ifade var ve elleri klavyenin üzerinde hızla hareket ediyor.
Kişisel Gelişim

Hızlı Yazma Teknikleri

21 Ocak 2021
Bu görüntü, masa üzerindeki bir daktilonun yakın çekimini göstermektedir. Daktilo, beyaz yüzeyli ve siyah kenarlıklı dikdörtgen metal bir nesnedir. Çerçevenin ortasına yerleştirilmiş ve ahşap bir yüzeyle çevrelenmiştir. Ön planda hafif bulanık bir şekilde bir kişinin eli ve yakınında bir şişe görülüyor. Daktilonun klavyesi görülebiliyor ve birçok tuş arka arkaya dizilmiş. Tüm tuşlar siyahtır ve hafif parlak bir yüzeye sahiptir.
Nasıl Yapılır?

Hikaye Yazma Teknikleri

23 Ocak 2021
Beyaz gömlekli genç bir adam mavi bir arka planın önünde durmakta ve sağ elinde bir film klaketi tutmaktadır. Güneş gözlüğü takmaktadır ve siyah saçları geriye taranmıştır. Yüzü kameraya dönüktür ve gözlüklerinin altından gözleri görünmektedir. Sol eli klaket tahtasının alt kısmına yakın. Tahta siyah beyazdır ve üst kısmında bir kulp vardır. Tahta açık ve üzerinde Take 1 yazısı var. Adam kendinden emin bir şekilde gülümsüyor ve sahneyi başlatmaya hazır görünüyor.
Nedir?

Senaryo Nasıl Yazılır?

18 Şubat 2020