AnasayfaBlogOdyoloji Bölümü ve Meslekleri
Meslekler

Odyoloji Bölümü ve Meslekleri

06 Ağustos 2020
Odyoloji Bölümü ve Meslekleri
Odyoloji KonularıFaaliyetlerDiğer Bilgiler
İşitme ve denge bozukluklarıİlgili bozuklukların önlenmesi ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesiDenge bozukluğunun teşhisi ve tedavisi konusunda ciddi çalışmalar yapmaktadır
İşitme kaybıİşitme kaybının erken teşhisini sağlama ve rehabilitasyonu ile ilgilenmeBu durum genellikle uygun işitme cihazı ve benzeri aletler ile takip edilir
Bebek ve çocukların işitsel eğitimİşitsel eğitim ve rehabilitasyon üzerine çalışmalarBebek ve çocuklar için özel yaklaşımlar belirlenir
Denge sorunları ve baş dönmesiRelevant tanı ve rehabilitasyon stratejilerini geliştirmeÇalışmalar genellikle denge sorunlarının teşhisi üzerine odaklanır
İşitme cihazı ihtiyacıBireyin işitme cihazı ihtiyacının belirlenmesi ve uygulanmasıHer bireyin işitme cihazı ihtiyaçlarını belirlemek için özelleştirilmiş yaklaşımlar kullanılır
İşitme ve denge testleriBireysel testler ve değerlendirmeler yapmaTestler genellikle bireyin duyma ve denge becerilerini ölçer
İşitme engelini teşhisİşitme bozukluklarına yönelik teşhis ve stratejiler oluşturmaBu süreç genellikle kapsamlı bir değerlendirme ve teşhis sürecini içerir
Rehabilitasyon programlarıHastanın özgül durumuna göre rehabilitasyon programları oluşturma ve uygulama Programlar genellikle hastanın spesifik ihtiyaçlarına yönelik kişiye özel oluşturulur
Fizyoterapi ve diğer disiplinlerle işbirliğiFizyoterapistler, psikologlar ve diğer profesyoneller ile yakın işbirliği yapmaBu işbirliği işitme bozukluğu ve denge sorunları tedavisinin etkinliğini artırır
EğitimYüksek standartlarda bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşullarını sağlamaEğitim genellikle 4 yıllık üniversite bölümü ve teorik ve uygulamalı dersler içerir

Odyoloji, en genel haliyle işitme bilimi olarak tanımlanır. Odyoloji, Latince işitme manasına gelen “audire” ve Yunanca son ek olan tanımlama manasına gelen “logos” kelimelerinden türemiştir. Odyoloji, işitme ve denge sistemleri ile ilgili çalışmaların yapıldığı bir bilim dalıdır. Aynı zamanda işitme ve denge bozuklukları üzerine yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Odyoloji kelimesi son zamanlarda adından oldukça bahsettirir ancak çoğu kişinin bilgisi olmadığı bir bilim dalıdır.

Odyoloji, işitmenin, işitme ve denge sisteminin değerlendirildiği ve üzerine çalışmalar yapıldığı bir bilimdir. Bu disiplin değerlendirme ve çalışmalarını gerçekleştirebilmek için klinik ya da deneysel ortamlarda uygun araçlar kullanmak zorundadır. Odyoloji aynı zamanda çalışma konusu üzerinde yöntemler belirtir ve teknikler geliştirir. Odyoloji, işitme ve denge bozukluklarının önlenmesi için çalışır. Bu da bu disiplinin nihai amacıdır. Odyoloji, işitme ve denge bozukluklarını önlemesinin yanında oluşan bozuklukların tanımlanması için çalışan bir disiplindir. Konulan tanının rehabilitasyonu ile ilgilenmektedir.

Odyoloji disiplinin en büyük amacı denge ve işitme bozuklularının en erken dönemde tespit etmeye çalışmaktır. Ardından rehabilitasyon sürecinde uygun işitme cihazı vb. aletler ile gerekli takibi yapmaktadır. Odyoloji disiplini aynı zamanda özellikle bebek ve çocuk yaşta olanların işitsel eğitim yaklaşımları ile bireylerin rehabilitasyonunu gerçekleştirmeye çalışmaktadır. İnternette okuduğum bilgilere göre ülkemizde yaklaşık olarak 3,5 milyon işitme sorunu çeken vatandaşımız bulunmaktaymış. Sayının bu kadar fazla olması ülkemizde ve dünyada odyoloji disiplinine duyulan ihtiyacı da gözler önüne sermektedir.

Odyoloji, bireylerin denge kontrolleri ve işitme kayıplarının önüne geçilmesi için çalışmalar yapan bir disiplindir. Odyoloji, uzman doktorların teşhis ve yönlendirmesiyle hareket ederek denge bozukluğu ve işitme derecesini testlerle ortaya koyan bir bilimdir. Aynı zamanda odyoloji, bireylerin durumuna göre işitme cihaz ihtiyacını bulur ve uygular.

Odyoloji Bölümü Nedir?

Odyoloji bölümü, bireylerin işitme durumları ve denge bozukluklarını inceleyen bir bölümdür. Odyoloji bölümü, bireylerde olan işitme bozukluklarının ve denge kontrol bozukluğunun teşhis ederek önlenmesi için çalışmalar yürüten bir bölümdür. Odyoloji bölümü, üniversitelerde eğitimi verilen 4 yıllık lisans bölümü olarak bilinir. Odyoloji bölümü bitiren kişilere ise “odyolog” unvanı verilir. Odyoloji adında eğitim veren 2 yıllık odyometri bölümü de bulunur. Bu önlisans programından mezun olan kişilere de “odyometri teknikeri” unvanı verilir.

Odyoloji bölümü, bebek, çocuk ve yetişkin kişilerde işitme kaybının önlenmesi, teşhis konulması ve rehabilitasyonunu sağlamaya çalışan bir bölümdür. Odyoloji bölümü, işitme sağlığının korunması, denge sorunları ve baş dönmesi ile ilgili hastalıkların teşhisi için çalışan bir bölümdür. Aynı zamanda odyoloji bölümü toplumsal sağlık düzeyi yüksek ve yaşam boyu öğrenmeyi kendine amaç edinen nitelikli birey gücünü yetiştiren bir bölümdür. Odyoloji bölümü, öğrencilerine yüksek standartlarda bilgi, klinik hizmeti ve araştırma koşulları sağlamaktadır. Bu sayede işitme ve denge ile ilgili sorunların doğru bir şekilde ele alınması konusunda eğitim verdiğini göstermektedir.

Odyoloji bölümü dersleri teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Odyoloji bölümü, işitme ve denge ile ilgili sorunların en doğru şekilde ele alınması konusunda öğrencilerine ve hastalarına yüksek standartlarda bilgi vermeyi amaç edinmiştir. Odyoloji bölümü, gelişen teknoloji sayesinde bilgi, klinik ve araştırma koşulları sağlamış bir bölümdür. Bunların yanında sorun çözme konusunda yetenekleri gelişmiş, yaşam boyu öğrenmeyi kendine ilke edinmiş ve etik ilkelere bağlı odyolog yetiştiren bir bölümdür.

Odyoloji bölümü, çeşitli test bataryalarını kullanarak bireylerin normal düzeyde duyup duymadıklarını, eğer bireyler normal düzeyde duymuyorsa işitmenin hangi bölümünün etkilendiği üzerine çalışmalarını yürüten ve bu konuda araştırmalar yapan bir bölümdür. Odyoloji bölümü bireylerde ortaya çıkan işitme kaybının hangi düzeyde olduğunu, denge bozukluğunun durumunu ve işitmeye olan etkileri üzerine çalışmalar ortaya koyan bir bölümdür.

Odyoloji bölümü birbirinden farklı disiplinler ile çalışmaktadır. Bunların başında KBB doktorluğu, psikoloji bölümü, odyometristler, özel eğitim öğretmenleri, dil konuşma terapistleri, fizyoterapistler ve işitme engelliler öğretmenleri gibi birbirinden farklı meslek gruplarıyla iş birliği içerisindedir. Odyoloji bölümü, etik kurallara bağlı bir şekilde, multidisipliner yaklaşım ile hareket eden, sağlık sorunları olanlar için tarama programları hazırlama, uygulama, işitme ve denge sorunu bulunan kişileri değerlendirme amacı taşıyan bir bölümdür. Kişileri değerlendirdikten sonra bireylerin sorunlarının tespit edilmesi, bireye uygun rehabilitasyon programının hazırlanması için çalışan kişileri yetiştirir. Aynı zamanda odyoloji bölümü, hasta bireylerin gereksinim duyacağı araçları belirleme, bunların ayarlarını yapabilecek ve kullanılması için rehabilitasyon programlarını ayarlayacak bireyler yetiştiren bir bölümdür.

Odyoloji bölümü bazı alt dallardan oluşur. Bunlar;

 • Klinik odyolojisi

 • Pediatrik Odyoloji

 • Denge Sistem Alanı

 • Konuşma-Ses Bozuklukları

 • Eğitim Odyolojisi

 • Endüstriyel Odyoloji

 • Geriatrik Odyoloji

Odyoloji Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Odyoloji ülkemizde gelişmekte ve oldukça ihtiyaç duyulan bir meslek grubudur. Bu nedenle başta sağlık sektöründe olmak üzere farklı alanlarda çalışma imkanı vardır.

Odyologlar;

 • Hastane ve kliniklerde

 • Kendilerine ait odyoloji merkezleri açabilirler.

 • Yenidoğan ünitelerinde (bebeklere işitme taraması)

 • Özel klinik ve sağlık kurumlarında

 • Özel odyoloji merkezlerinde

 • İşitme uygulama merkezlerinde

 • İşitme cihazı satış merkezlerinde

 • Özel rehabilitasyon ve eğitim merkezlerinde

 • Kişiye özel rehabilitasyon tedavisi uygular.

 • Devlet hastanelerinde kulak-burun-boğaz bölümleriyle birlikte 

 • Dil ve konuşma merkezlerinde 

 • Dil ve konuşmayla ilgili özel eğitim merkezlerinde 

 • Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda 

 • Ses bozukluğuna bağlı kliniklerde 

 • Yurt dışı kliniklerde çalışabilirler.

 • Denge bozukluğu klinikleri olmak üzere geniş çalışma alanları vardır.

Odyoloji Bölümü Mezunları Nerelerde Çalışır?

Odyoloji bölümü mezunları odyolog olarak adlandırılır. Ülkemizde odyoloji bölümü mezunları hem kamu hem de de özel sektörde çalışabilirler. Odyoloji bölümü mezunları günümüzde en çok hastanelerde çalışmaktadırlar. Yazının giriş kısmında belirttiğim gibi ülkemizde yaklaşık olarak 3,5 milyon işitme engelli birey bulunmaktadır. Bu kişilerin sorunlarını çözmek için odyolog ihtiyacı vardır. Ülkemizde hem devlet hem de özel hastane sayısı her geçen gün artmaktadır. Hastane sayısının artmasına paralel olarak odyoloji bölümü mezunları da istihdam edilmektedir. Kısaca odyoloji bölümü mezunları en çok özel ve devlet hastanelerinde çalışmaktadırlar. Hastanelerden sonra özel klinikler de odyoloji bölümü mezunları çalışma yerleridir.

Üniversiteler de odyoloji bölümü mezunları çalışma yerleridir. Kulak Burun Boğaz Hastaneleri veya Dal Araştırma Merkezleri de odyoloji bölümü mezunları çalışma yerleri arasında yer alır. İşitme cihazı üretim merkezleri ve satış yerleri de odyoloji bölümü mezunları çalışma yerleri arasında yer alır. Odyoloji bölümü mezunları özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de çalışabilirler. Koklear ımplant firmalarında da odyoloji bölümü mezunları çalışabilir. Odyoloji bölümü mezunları kendilerine ait özel merkez açıp orada çalışabilirler.

Odyoloji bölümü mezunları akademik kariyer yapabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan mezunlar yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitelerde çalışabilirler.

Odyolog Ne Kadar Maaş Alır?

Odyolog olan kişiler kamu ve özel sektörde kendilerine çalışma imkanı bulabilmektedir. Bunu bir önceki başlıkta açıkladım. Peki, günümüzde odyolog maaşları ne kadardır? Odyolog maaşları çalışılan kuruluşa göre değişiklik göstermektedir. Örneğin kamu sektöründe alınan bir odyolog maaşları ile özel sektörde alınan odyolog maaşları aynı değildir. Tabi ki çalışılan sektör kadar tecrübe yılı da odyolog maaşları arasındaki farkı belirleyen bir diğer etkendir.

2020 yılında kamu alanında lisans mezunu bir odyolog işe başladığında 4.358 TL maaş alır. 25 yıl ve üzerinde çalışmış olan bir odyolog ise 2020 yılında 5.032 TL maaş almaktadır. Belirtilen odyolog maaşları çalışılan yılın ne kadar fark yarattığını göstermektedir. Kamuda odyolog maaşları yeni başlayanlar için 4.358 TL iken 25 yılını bu işe harcamış olan odyolog maaşları ise 5.032 TL’dir.

Şimdi de özel sektördeki odyolog maaşları hakkında bilgi sahibi olalım. Özel bir hastane ya da özel bir klinikte göreve başlayan odyolog maaşları 3.300 TL olarak belirtilebilir. Edinilen tecrübeye göre özel sektörde odyolog maaşları 6.000 TL’ye yaklaşmaktadır. Özel sektörde odyolog maaşları edinilen tecrübe ve deneyime göre yeni mezunlardan oldukça fazladır. Bazı özel hastanelerde deneyime göre odyolog maaşları 10.000 TL ile 15.000 TL’ye kadar yükselmektedir.

Özel sektörde tecrübe, odyolog maaşları arasındaki farkı açmaktadır. Edinilen tecrübe alınan maaşı büyük ölçüde etkilemektedir. Yeni bir işe başlayan odyologun maaşı 3.300 TL civarı olabilirken on yıl üzerinde çalışmış ve tecrübe kazanmış olan odyolog maaşları 15.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Odyolog Kimdir?

Odyoloji biliminin ve sağlık alanının uygulama yetkisi odyolog olan kişiler tarafından temsil edilmektedir. 2011 yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından meslek tanımı yapılan ve tanınan bir meslektir. Bu tanıma göre odyolog; “Bu alanda lisans eğitimi veren ya da yüksekokullardan mezun, kişilerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme sorunlarının önlenmesi için çalışmalar yapan kişidir.” Odyolog, uzman doktorun teşhisine ve tedavi yönlendirmesine bağlı kalarak işitme, denge sorunlarını tespit eden kişidir.

Aynı zamanda odyolog, bireyleri rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan aletleri belirleyen kişi olarak tanımlanabilir. Yani odyolog, normal işitme ve denge fonksiyonları ile ilgilenen ve işitme ve denge sorunlarını belirleyen kişidir. Kişiye uygun rehabilite sistemini uygulayan kişidir. Odyolog olan kişinin uzman olan doktorun koyduğu tanıya ve tedavi yöntemine bağlı kalması son derece önemlidir.

Odyolog, işitme, denge veya kulakla ilgili sorunları olan kişilerle çalışan işitme bilimi uzmanları olarak da tanımlanır. Odyolog olan kişilerde hastalığın teşhis sorumluluğu kesinlikle bulunmamaktadır. Odyolog, işitme sorunları ile ilgili gereken testleri yapan ve işitme rehabilitasyon süreçlerini yürütmekten sorumludur.  Odyolog olan bir kişinin görevleri şunlardır;

 • Uzman doktor ile görüşerek hasta olan kişiye hangi testin yapılacağını belirlemek.

 • İşitme bozukluğunun türü ve derecesi hakkında açıklama yapmak.

 • İşitme kaybı tarama programlarını yürütmek.

 • İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine dair çalışmalar gerçekleştirir.

 • Gürültü ölçümlerini yapar ardından işitmenin korunması için gerekli önlemleri alır.

 • Dil ve konuşma bozukluklarını tarayarak değerlendirmelerde bulunur.

 • İşitme ve denge ile ilgili eğitim programlarını hazırlar.

 • Kendisine işitme sorunu için başvuran kişilerden ek sorunları olanların ilgili bölüme sevk edilmesini sağlamaktadır.

Odyoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite puanları ve sıralamaları hakkında bilgi sahibi olduk. Üniversite tercihlerinizi yaptığınızı varsayalım. Sırada bu bölümde hangi dersleri göreceğiniz ile ilgili bilgi vermek istedim. Odyoloji bölümü dersleri;

 • Psikolojiye Giriş

 • Anatomi

 • Fizyoloji Odyolojide Temel Kavramlar

 • Dil ve Konuşmanın Temel Kavramları

 • Fizik

 • Nörofizyoloji

 • Ses Fiziği ve Akustik

 • İşitme Ölçümünde Test Yöntemleri

 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 • İşitme Tarama Programları

 • Biyofizik

 • Temel Otorinlaringoloji

 • Farmakoloji

 • Genetik ve İşitme Kayıpları

 • Vestibüler Değerlendirme

 • Amplifikasyon Sistemleri

 • İşitme Engelli Bireylerde Gelişimsel Özellikler ve Rehabilitasyon

 • Biyoistatistik

 • Klinik Çalışma

 • İşitsel Algı Süreçleri

 • İşitme Cihazları

 • İşitsel İşlemleme Bozuklukları

 • İşitsel Rehabilitasyon Uygulamaları

 • Odyolojide Elektrofizyolojik Değerlendirme

 • Tinnitus ve Değerlendirme Prensipleri

 • Odyolojide Tanı ve Yorumlama

 • Genel Kimya

 • Genel Matematik

 • Odyolojide Akustik ve Fonetik İlkeler

 • Pediatrik Odyolojik Testler

 • Odyolojide Özel Konular

 • Otolojik Hastalıklar

 • Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji

 • İşitmenin Değerlendirilmesi ve İşitme Kayıtları

 • Odyolojide Görüşme Teknikleri

 • Tıbbi Etik ve Deontoloji

 • İşitme Kayıplarında Alternatif İletişim Yöntemleri

 • Odyoloji Semineri

Yukarıda bulunan dersler genel olarak verilmiştir. Dersler üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Bu derslerin yanı sıra bölüm seçmeli ve üniversite seçmeli dersleri de bulunmaktadır. İlgilerinize göre istediğiniz bölüm seçmeli ve üniversite seçmeli derslerini seçebilirsiniz. Bu sayede zorunlu derslerin yanında dilediğiniz dersi alarak kendinizi geliştirmiş olursunuz.

Odyoloji Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Odyololoji bölümü taban puanları ve sıralamaları şu şekildedir:

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
Hacettepe ÜniversitesiOdyoloji (Fakülte)412,2541655414
Başkent ÜniversitesiOdyoloji (Fakülte) (Burslu)407,1278059282
Hacettepe ÜniversitesiOdyoloji (Fakülte) (KKTC Uyruklu)384,8891677099
Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiOdyoloji (Fakülte)382,4986879131
İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaOdyoloji (Fakülte)377,9208583158
KTO Karatay ÜniversitesiOdyoloji (Yüksekokul) (Burslu)368,5397391887
Bezm-i-Alem ÜniversitesiOdyoloji (Fakülte) (Burslu)365,3021395132
İstanbul Medipol ÜniversitesiOdyoloji (Fakülte) (Burslu)360,34846100174
Biruni ÜniversitesiOdyoloji (Fakülte) (Burslu)357,50188103103
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiOdyoloji (Fakülte) (Ankara)351,07877110227
İstanbul Medipol ÜniversitesiOdyoloji (Yüksekokul) (Burslu)349,41725112131

Odyolog Nedir?

Odyolog, hem denge hem de işitme ile ilgili sorunları olan hastaların tetkiklerini yapmaya yönelik çalışmalar yapan; bununla beraber kulakla ilgili sağlık sorunlarını yaşayan hastaların, uzman doktor kontrolünden geçtikten sonra kendisine gelenler bazı testler uygulayan sağlık personeli olarak tanımlanabilir. İç kulak kısmında yer alan ve vücut dengesinden sorumlu olan yapılarla ilgili sağlık sorunları da odyolojinin alanına girmektedir. Odyolojinin farklı dallarının da olduğunu belirtebiliriz. Bunlar geriatrik yani ileri yaş gurubuna yönelik ve pediatrik dediğimiz çocuk yaş gurubuna yönelik çalışmalar gerçekleştiren odyoloji alt dalları bulunmaktadır.

İlgili yazı: Pediatri Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Odyolojinin farklı dallarının da olduğunu belirtebiliriz. Bunlar geriatrik yani ileri yaş gurubuna yönelik ve pediatrik dediğimiz çocuk yaş gurubuna yönelik çalışmalar gerçekleştiren odyoloji alt dalları bulunmaktadır. Endüstriyel anlamındaki odyoloji de ise iş yerlerindeki gürültünün istenilen seviyelerde olması için ve bu gibi yerlerde çalışan işçilerin işitme sağlığı ile ilgili önemlerin alınmasını gösteren bir başka alandır. Bununla beraber konuşma, ses bozuklukları, denge sistemi gibi alanlarda da odyolojinin olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye’deki çalışma sahası oldukça geniş olup bu alanda mezun olanlarının sayısının az olduğu bilgisi bir gerçektir. Durum böyle iken popülerliğinin uzun yıllar devam edeceğini söyleyebiliriz.

Odyolog Ne İş Yapar?

Odyologun birçok görev ve sorumluluğu vardır. Tetkik öncesi hazırlıkların tamamlanması, tetkikin yapılması ve sonrasında ise yapılan tetkik kayıtlarının işlenmesinden sorumlu olan kişi olarak gösterilmektedir. Diğer görev ve sorumlulukları şöyledir;

 • Tetkik öncesi gerekli hazırlıkları gerçekleştirir.

 • Hastaya yapılacak işlem öncesinde kullanılması planlanan tıbbi araç gereçlerin hazır bulundurulmasını sağlar.

 • Hastanın yapılacak tetkik öncesinden kabul işlemleriyle ilgili evrakları, prosedüre uygunluk kapsamından kontrolünü gerçekleştirir.

 • Kulak Burun Boğaz (KBB) uzman doktoru tarafından tetkik istek formunu dikkatli bir şekilde inceleyerek, tetkik öncesi ilgili tıbbi diyebileceğimiz detaylar hakkında bilgi alır.

 • İşlemin yapılacağı hastaya işlem öncesinde tetkik hakkında bilgilendirmede bulunur ve işlem boyunca hastanın yapması bekleneni kendisine söyler.

 • İşitme cihazı kullanımı beklenen hastalara bu konuda bilgilendirmede bulunur.

 • Tetkik sonuçlarını hastanenin hasta takip yazılımına kaydeder.

 • Cihazlarda arıza olması halinde biyomedikal veya teknik ekipte yer alan kişilere bilgilendirmede bulunur.

 • Steril malzemelerin ilgili sterilizasyon ünitesine düzenli olarak gönderilmesini sağlar.

 • Sorumlu olduğu alanın ilgili sağlık tesisinin çalışma prensipleri ve prosedürleri doğrultusunda işlenmesini sağlayarak takibini gerçekleştirir.

 • Hasta ve yakınlarına ait bilgilerin mahremiyetini sağlar.

 • Gerek duyulması halinde hastane akreditasyon faaliyetlerine ve gerçekleştirilen toplantılara, seminerlere ve hizmeti içi eğitim programlarına katılarak destek verir.

Odyolog Maaşları

Odyologların maaş alımları kamu ve özel sektör olmak üzere iki farklı başlık şeklinde değerlendirebiliriz. Kamu sağlık sektördeki tesislerde maaş alımları daha fazla yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Kamu hastanelerindeki maaş alımları, mesleki tecrübe yılı, evli veya bekar olunması, nöbete kalınması gibi hususlar göz önünde bulundurularak değişmektedir.2021 yılı için en düşük maaş alımı yeni başlayanlarda 4100 TL, ortalama 4500 TL en yüksek ise 5800 TL’yi bulmaktadır. Örneğin kamu hastanesinde, 5 yıllık bir deneyime sahip olan, evli, ayda 2 defa nöbete kalan kurum içinde başka faaliyetlerde de görevlendirilen bir odyologun alabileceği maaş 5.400 TL civarındadır.

Özel sektördeki maaş alımları daha çok performansa, mesleki tecrübe yılına göre verilmektedir. Örneğin 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan bir odyologun özel hastaneden alabileceği maaş yaklaşık 5.600 TL’dir. En düşük maaş alımları 4.200 TL, en yüksek 6.000 TL ortalama ise 4600 TL’dir. Özel sağlık sektörlerindeki maaş alımlarının kamuya göre yüksek olmasının nedeni, donanımlı, mesleki tecrübe yılı yerinde olan çalışanlara ve hasta talebinin bu yönde olduğunu gösterebiliriz. Çünkü talebin olması sağlık çalışanlarına da duyulan ihtiyacı ve bu da maaşları yükseltecektir.

Odyolog Nasıl Olunur?

Odyolog olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekiyor. Bunun için liselerin sayısal bölümlerinden mezun olunmalıdır. Çünkü sayısal puan türünden üniversite tercihinde bulunulabilir. Lise ortalamasının iyi olması üniversite giriş sınavlarında pozitif etki oluşturmaktadır. Lise eğitimi sonrasında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girerek iyi bir puan almak gerekir. Bu sınavın akabinde ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girerek buradan da iyi bir puan almak gerekir.

Her iki sınavın belirli bir puan yüzdelikleriyle lise ortalama puanı da eklenerek üniversitelerin sağlık bilimleri fakülteleri altında odyoloji bölümleri tercih edilmelidir. 2020 yılı için en yüksek 427, en düşük ise 203 sayısal puan türü olarak gerçekleşmiştir. Lisans eğitimi için üniversite sınavının ikinci ayağı olan AYT sınavına mutlaka girilmelidir. Lisans eğitimi boyunca mesleğin etik kuralları, insan sağlığını ve anatomisine yönelik dersler ağırlıklı olduğunu belirtebiliriz. Lisans eğitimi sonrasında ise odyolog olarak göreve başlanılabilir. Kamu sağlık tesislerinde görev alabilmek için KPSS/Lisans puan türü sınavına girerek kamuda çalışılabilir. Fakat özel sağlık tesislerinde çalışabilmek için herhangi bir sınava gerek yoktur.

Odyoloji Uzmanı Nedir?

Odyoloji uzmanı hem işitme hem de denge ile ilgili sorunları bilimsel veriler ışığında değerlendirerek kendisinden istenilen çalışmaları yapar. Bir başka ifadeyle KBB tarafından hastaların tetkiklerine yönelik kendisinden istenilen çalışmaları yapar. Bunun için poliklinik uzman hekimine hastanın görünmesi ve şikayetlerini bildirmesi bir gerekliliktir. Fakat bunun dışında diğer poliklinik veya servislerin ilgili uzman hekimleri tarafından istenilen istemlerine yerine getirmektedir. Odyoloji iç kulak dengesinde yer alan sorunlar ve bunların yapılarıyla ilgilenmektedir.

Odyolojiyi pediatrik ve geriatrik, bunlarında dışında endüstriyel olarak farklı alanlar da çalışmalarda bulunur. Geriatrik, ileri yaş gruplarında yer alan kişilerin işitme ile ilgili sorunlarına bakarken pediatrik ise çocuk yaşta olan kişilerin işitme sorunlarına bakmaktadır. Endüstriyel alan ise ağır sanayide çalışacak olan kişilerin işitme sağlığıyla ilgili çalışmalara bakarak bu konuda önlem alınmasını gibi faaliyetlerle ilgilenmektedir. Odyolojinin ilgilendiği bir önemli konu ise ses bozuklukları, denge sistemi ve konuşma ile ilgili problemlerdir. Ülkemizdeki çalışma alanının oldukça fazla olduğunu belirtebiliriz. Gerek özel sektörde gerekse kamuya ait kurumlarda geniş bir çalışma yelpazesine sahiptir.

Odyoloji Uzmanı Ne İş Yapar?

Odyoloji Uzmanının pek çok görev ve sorumluluğu vardır. KBB tarafından ve diğer bölümler tarafından kendisine gönderilen hastaların tetkiklerini yapmadan önce hazırlıklarını tamamlaması, işlem sonrasında ise araç ve gereçlerin temiz bırakılması, hastaya ait tetkik kayıtlarının işlenmesinden sorumludur. Diğer başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Kendisine gönderilen hastaların tetkiklerini yapmadan önce gerek duyulan bütün hazırlıkları yapar.

 • Sorumluluğu altında yer alan hastaya işlemin yapılmadan önce kullanılması beklenen tıbbi araç gereçlerin hazır bulundurulması sağlar.

 • Sorumluluğu altında bulunan hastaların kabul işlemleriyle ilgili evrakları, prosedüre uygunluk açısından kontrolünü yapar.

 • Diğer uzmanlık alanlarından ve özellikle KBB tarafından yapılan tetkik istemlerini dikkatli bir şekilde inceleyerek, tetkik öncesi tıbbi detaylar hakkında bilgi almaya çalışır.

 • Hastaya işlem öncesi yapılacak tetkikler hakkında bilgilendirmede bulunur ve işlem süresince hastanın yapması gerekeni kendisine bildirir.

 • Herhangi bir işitme cihazını kullanımı beklenen hastalarda, bu konuyla ilgili hem hastayı hem de yakınlarını bilgilendirir.

 • Hastane yazılımını etkin bir şekilde kullanarak, tetkik sonuçlarını düzenli bir şekilde girmeye çalışır.

 • Kullanmış olduğu cihazlarda herhangi bir arız ve teknik sorun olması durumunda ise teknik ekip birimiyle irtibata geçer.

 • Hasta tetkik işlemlerinde kullanılan araç ve gereçleri hastanenin ilgili sterilizasyon birimine gönderir.

 • Görev yapmış olduğu sağlık tesisinin politikaları doğrultusunda hareket eder.

 • Kendi sorumluluğu altında bulunan hastaların mahremiyetine saygı gösterir.

 • Gerek görülmesi halinde hastane akreditasyon çalışmaları kapsamında yapılan toplantılara, hizmet içi programlarına ve seminerlerine katılır.

Odyoloji Uzmanı Maaşları

Odyolog Uzmanlarının maaş alımları özel ve kamu olmak üzere iki farklı başlık şeklinde değerlendirebiliriz. Kamu hastanelerinde maaş alımlarının özel sağlık sektörüne göre daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Kamudaki maaş alımları, mesleki tecrübe yılı, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, evli veya bekar olmasına bağlı olarak değişmektedir. 2021 yılı için en yüksek maaş alımları 8.000 TL, en düşük 6000 TL, ortalama ise 6800 TL seviyelerindedir. Örneğin hastanenin 4. coğrafi bölgede yer alması, 4 yıllık bir mesleki tecrübeye sahip olması ve bir ay içinde 2 defa nöbete kalması halinde alabileceği maaş 7.500 TL civarındadır.

Özel sektördeki maaş alımları ise mesleki tecrübe yılı, kurumda göstermiş olduğu performans ve idarede bir ek görevinin olması durumuna bağlı olarak yükselmektedir. Özel sağlık tesislerinde alınabilecek maaş en fazla 9.000 TL en düşük 6.200 TL ortalama ise 7.000 TL seviyelerindedir. Örneğin 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan, bir ay içinde 2 defa nöbete kalan bir odyologun alabileceği maaş 8.500 TL’dir. Kurumsal olan hastanelerde bu maaşın daha yüksek olabileceğini belirtebiliriz.

Odyoloji Uzmanı Nasıl Olunur?

Odyoloji Uzmanı olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekiyor. Bunun için liselerin sayısal bölümlerinden mezun olunmalıdır. Elbette sayısal bölümden mezun olmak yeterli olmayıp iyi bir ortalamayla mezun olunmalıdır. Lise eğitimi sonrasında 2021 yılı için Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi sınavına girerek iyi bir puan elde edilmelidir. Bu sınavın akabinde aynı yıl yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına da girerek buradan da iyi bir puan alınmalıdır. Daha sonra Üniversitelerin odyoloji bölümleri tercih edilerek eğitime başlanabilir.

Eğitimin hem teori hem de partik olabileceğini belirtebiliriz. Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra odyoloji mesleği elde edilmiş olunur. Fakat Odyoloji Uzmanı olabilmek için Yüksek Lisans eğitimi alınmalıdır. Bunun için Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavlarına (ALES) girilmelidir. Bu sınavlarında akabinde üniversitelerin ilgili yüksek lisans bölümlerinde kabul alınabilir. Yüksek Lisans eğitimi sonrasında Odyoloji Uzmanı unvanı elde edilmiş olunur. Kamu hastanelerinde KPSS/Lisans eğitimi sınavına girerek atandıktan sonra göreve başlanılabilir. Fakat özel sektörde her hangi bir sınav bulunmamaktadır.

İşitme ve denge bozuklukları, İlgili bozuklukların önlenmesi ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, Denge bozukluğunun teşhisi ve tedavisi konusunda ciddi çalışmalar yapmaktadır, İşitme kaybı, İşitme kaybının erken teşhisini sağlama ve rehabilitasyonu ile ilgilenme, Bu durum genellikle uygun işitme cihazı ve benzeri aletler ile takip edilir, Bebek ve çocukların işitsel eğitim, İşitsel eğitim ve rehabilitasyon üzerine çalışmalar, Bebek ve çocuklar için özel yaklaşımlar belirlenir, Denge sorunları ve baş dönmesi, Relevant tanı ve rehabilitasyon stratejilerini geliştirme, Çalışmalar genellikle denge sorunlarının teşhisi üzerine odaklanır, İşitme cihazı ihtiyacı, Bireyin işitme cihazı ihtiyacının belirlenmesi ve uygulanması, Her bireyin işitme cihazı ihtiyaçlarını belirlemek için özelleştirilmiş yaklaşımlar kullanılır, İşitme ve denge testleri, Bireysel testler ve değerlendirmeler yapma, Testler genellikle bireyin duyma ve denge becerilerini ölçer, İşitme engelini teşhis, İşitme bozukluklarına yönelik teşhis ve stratejiler oluşturma, Bu süreç genellikle kapsamlı bir değerlendirme ve teşhis sürecini içerir, Rehabilitasyon programları, Hastanın özgül durumuna göre rehabilitasyon programları oluşturma ve uygulama , Programlar genellikle hastanın spesifik ihtiyaçlarına yönelik kişiye özel oluşturulur, Fizyoterapi ve diğer disiplinlerle işbirliği, Fizyoterapistler, psikologlar ve diğer profesyoneller ile yakın işbirliği yapma, Bu işbirliği işitme bozukluğu ve denge sorunları tedavisinin etkinliğini artırır, Eğitim, Yüksek standartlarda bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşullarını sağlama, Eğitim genellikle 4 yıllık üniversite bölümü ve teorik ve uygulamalı dersler içerir
odyolog odyolog nedir odyolog ne iş yapar odyolog maaşları odyolog nasıl olunur odyoloji uzmanı odyoloji uzmanı nedir odyoloji uzmanı ne iş yapar odyoloji uzmanı maaşları odyoloji uzmanı nasıl olunur odyoloji bölümü odyoloji bölümü nedir odyoloji bölümü iş imkanları odyoloji ne iş yapar odyoloji bölümü taban puanları ve sıralama
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.