AnasayfaBlogİnşaat Teknolojisi Bölümü (MYO)
Bölümler

İnşaat Teknolojisi Bölümü (MYO)

11 Ekim 2020
Bir kişi bir masanın üzerine eğilmiş, özenle bir plan üzerinde çalışmaktadır. Bu kişi beyaz bir gömlek giyiyor ve sağ elinde bir kalem var. Sol eliyle bir cetvel tutuyor ve dikkatle önündeki kâğıda odaklanıyor. Arka planda, mor ve sarı bir nesnenin bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Kişinin solunda, siyah bir arka planla birlikte sarı bir top yakın planda görülebiliyor. Kişi planı dikkatle inşa etmektedir ve oda yoğun bir konsantrasyonla doludur.
İnşaat Teknolojisi Bölümü AçıklamasıGerekli YeteneklerKariyer Yolları ve Dersler
2 yıllık ön lisans programıdır. İnşaat sektöründe çalışan mühendislerin ve mimarların verdikleri işlerin denetlenmesi için kişiler yetiştirir.Matematik, geometri, uzay ve şekil ilişkilerine hakim olmak, iyi bir iletişim kurabilme, çevre koruma önlemleri alma, iş organisasyonu yapabilme, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri uygulayabilme yetenekleri gerekir.Mezun olduğunda İnşaat Teknolojisi Teknikeri unvanını alarak çeşitli sektörlerde (İnşaat şirketlerinde, Mimari Denetim Firmalarında, Dekorasyon Firmalarında vb.) çalışabilir. Dersler arasında İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki Matematik, Mukavemet, Beton Teknolojisi, Bilgisayarla Destekli Çizim ve daha birçok teknik konu yer almaktadır.
DGS ile İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Restorasyon ve Konservasyon bölümlerine geçiş yapılabilir.Kalite ve Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışabilme, beden gücünün yüksek olması, teknikerlik işlerinin zorlayıcılığı konularında farkındalık gereklidir.Ayrıca, mezunlar inşaat sektöründe ilgili alanlarda çalışabilmekte, mühendis ve mimarlara yardımcı olmakta, projelerin doğruluğunu kontrol etmekte ve bina tasarımı gibi görevler üstlenebilmektedir.
Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde de bölümlerini okuyabilme hakları vardır.Mükemmel gözlem yetenekleri ve detaylara dikkat, inşaat malzemeleri konusunda bilgi, teknik çizim yetenekleri ve proje yönetimi becerileri gerekir.Öğrenciler ainşaat alanlarında (bina, yol, köprü vb.) görev alabilirler ve proje yürütme aşamasında kapalı ortamlarda çalışabilirler. Bu bölümden mezun olan öğrenciler özel kurum ve kuruluşlarda yöneticilik, üretim ve denetleyicilik gibi alanlarda da çalışabilirler.
Bölümden mezun olmadan önce tamamlanması gereken bir staj süresi vardır.Çalışma alanları genellikle açık ve belirli bir düzen ve yapı oluşturma yeteneği gerekir.Öğrenciler stajlarını yapı denetim firmaları, proje ofisleri ve şantiye gibi alanlarda yapabilirler. Stajlar sayesinde istenilen mesleği daha iyi tanır ve pratik deneyim kazanırlar.

İnşaat Teknolojisi bölümü üniversitelerin meslek yüksekokullarında okutulan 2 yıllık ön lisans programlı bir bölümdür. Bölümün amacı, bir inşaat sektöründe çalışan mühendislerin ve mimarların verdikleri işlerin verilen projeye uygun olup olmadığını kontrol etmek için denetleyecek kişiler yetiştirmektir. İnşaat Teknolojisi Teknikeri olmak için birtakım özelliklerin bulunması gerekir. Bu özellikler şu şekildedir;

 • Matematik ve geometriye ilgili olmak ve bu alanlarda başarılı olmak gerekir.

 • Uzay ve şekil ilişkilerini görebilme yeteneklerinin yüksek olması gerekir.

 • Başkaları ile iyi bir iletişim kurup, iş birliği yapabilmesi şarttır.

 • Çevre koruma önlemleri almaktadır.

 • İş organizasyonu yapabilmelidir.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri uygulayabilir.

 • Kalite ve Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmaktadır.

 • Beden gücünün yüksek olması gerekir. Teknikerlik işleri sanıldığı kadar kolay da değildir.

İnşaat Teknolojisi Bölümü Nedir?

Öğrenciler eğer isterlerse bu bölümden mezun olduktan sonra Dikey Geçiş Sınavına girerek yeterli puan alındıktan sonra 4 yıllık lisans bölümlerini okuyabilmektedir. İnşaat Teknolojisi mezunu adayların DGS ile geçebildikleri 4 yıllık lisans alaları şunlardır;

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerindeki bölümlerini okuyabilme hakları da vardır. Bu bölümler;

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • İktisat

 • Kamu Yönetimi

 • Maliye

 • Uluslararası İlişkiler

 • İşletme

 • Konaklama İşletmeciliği

 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İnşaat Teknolojisi Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

İnşaat bölümünden mezun olan öğrencilere İnşaat Teknolojisi Teknikeri unvanı verilir. Çalışma ortamları adından anlaşılacağı üzere kirli, tozlu ve düzensizdir. İş alanları genellikle açık alanlardır. İnşaat Teknolojisi Teknikerleri genellikle mühendisler, teknisyenler ve işçiler arasındaki iletişimi saplamaktadır. Gerektiğinde taşeron firmalarla ve mimarlarla da çalışabilmektedir. Öğrenciler bölümden stajlarını yaparak mezun olduktan sonra inşaat sektöründe ilgili alanlarda çalışabilmektedir. İnşaat Teknolojisi Teknikerleri projeler de yer alan mühendis ve mimarlara yardımcı olmaktadır. Projelerin planlara uygun gidip gitmediğini kontrol ederler. İnşaat ile ilgili malzemelerin hesaplarını tutarlar. Ayrıca bunların dışında bina tasarımı görevi de yapabilmektedirler. İnşaat Teknolojisi bölümünden mezun olan öğrenciler;

 • İnşaat şirketlerinde,

 • Mimari Denetim Firmalarında,

 • Dekorasyon Firmalarında çalışabilmektedir.

İnşaat Teknolojisi Teknikerleri herhangi olası bir durumda mühendis ve usta başlarına gerekli bilgileri vermektedir. Bu teknikerler sayesinde inşaat işleri daha sistematik bir şekilde işlemektedir. Belli bir düzen ve yapı oluşturmak için bu teknikerlere genellikle her zaman ihtiyaç vardır. Öğrenciler bölümden mezun olduktan sonra bina, yol, köprü gibi inşaat alanlarında görev almaktadır. Proje yürütmesi aşamasında büro gibi kapalı ortamlarda çalışabilmektedir. Ayrıca bu bölümden mezun olan öğrenciler özel kurum ve kuruluşlarda yöneticilik, üretim ve denetleyicilik gibi alanlarda da çalışabilmektedir.

İnşaat Teknolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

İnşaat Teknolojisi bölümü dersleri sayısal tabanlı derslerdir. Bölüm 2 yıllık ön lisans eğitim veren bir bölümdür. Bölümde dersler genellikler sayısal ağırlıklı ve bilgisayar uygulamalıdır. Teknik resim dersi ile öğrenciler ölçekli çizimler, ölçülendirme, geometrik şekilli çizimler, temel görünüş resimleri gibi çizimleri öğrenmektedir. Yapı malzemelerinin tanımları, duvar bileşenleri, döşeme, çatı kaplama, atık su tesisatı, çevre bilgisi, risk analizi gibi derslerin öğretildiği bir bölümdür. İnşaat Teknolojisi bölümü dersleri şu şekildedir;

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi    

 • Türk Dili

 • İngilizce

 • Genel Matematik 

 • Statik 1-2

 • Teknik Resim 

 • Yapı Malzemeleri 

 • Yapı Tesisatları

 • Bilgi İletişim Teknolojileri

 • Çevre Koruma

 • İletişim

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Mesleki Matematik

 • Beton Teknolojisi

 • Meslek Resmi

 • Mukavemet

 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri 

 • Kalite Güvence Sistemi 

 • Meslek Etiği

 • Betonarme

 • Bilgisayarla Destekli Çizim

 • Karayolu İnşaatı

 • Şantiye Organizasyonu

 • Yapı Onarım ve Güçlendirme

 • Zemin Mekaniği

 • İşletme Yönetimi

 • Prefabrik Yapılar

 • Su Temini ve İletimi

 • Arazi Ölçmeleri

 • Atık Sular

 • Bilgisayarla Destekli Tasarım

 • Proje Etüdü ve Uygulaması

 • Yapı Metrajı ve Maliyeti

 • Çelik Yapılar

 • Mesleki Uygulamalar

Öğrenciler bölümden mezun olmadan önce tamamlamaları gereken staj süresi vardır. Üniversitelere göre farklılık gösteren bu stajlar çoğu üniversitede zorunlu olmaktadır. Staj süreleri genellikle 30 iş günüdür. Öğrenciler stajlarını tamamladıktan sonra bölümden mezun olabilmektedir. İnşaat Teknolojisi bölümü öğrencileri stajlarını yapı denetim firmaları, proje ofisleri ve şantiye gibi alanlarda yapabilmektedir. Stajlar sayesinde mesleklerini daha iyi tanımaktadırlar. Bu dersler haricinde Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılapları, İngilizce gibi genel dersler de okutulmaktadır. İkinci sınıftan itibaren meslek derslerine ağırlık verilmektedir.

İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

İnşaat Teknolojisi bölümü üniversitelerin meslek yüksekokullarında okutulan 2 yıllık ön lisans bir bölümdür. ÖSYM’nin yaptığı sınavların ilk aşaması olan TYT sınavına girip 150 puan barajını aşan öğrenciler bu bölümü tercih edebilmektedir. Bölüm Türkiye’de hemen hemen her üniversitede mevcuttur. Hem devlet üniversitelerinde hem de özel üniversitelerde bu bölüm oldukça çoktur. İnşaat teknolojisi bölümünün devlet üniversitelerindeki taban puanı ve başarı sıralaması şöyledir;

ÜniversiteTaban PuanSıralama
Hacettepe Üniversitesi290477187
Dokuz Eylül Üniversitesi284517237
Akdeniz Üniversitesi275602031
Dicle Üniversitesi270651113
Konya Teknik Üniversitesi259767578

İnşaat Teknolojisi bölümü özel üniversitelerin burslu olarak taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda verilmiştir.

ÜniversiteTaban PuanSıralama
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu)332247276
İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu)315320049
Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu)307362832
İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu)303384169
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu)302393488

Bu bölümü ait kontenjan sayıları özel üniversitelerde kısıtlıdır. Fakat devlet üniversitelerinde yüksektir. Ortalama kontenjan sayısı devlet üniversitelerinde 50 kişi ile sınırlıdır. Bölüme ait özel üniversitelerde burslu, %75 indirimli, %50 indirimli ve ücretli olarak seçenekleri bulunmaktadır.

2 yıllık ön lisans programıdır İnşaat sektöründe çalışan mühendislerin ve mimarların verdikleri işlerin denetlenmesi için kişiler yetiştirir, Matematik, geometri, uzay ve şekil ilişkilerine hakim olmak, iyi bir iletişim kurabilme, çevre koruma önlemleri alma, iş organisasyonu yapabilme, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri uygulayabilme yetenekleri gerekir, Mezun olduğunda İnşaat Teknolojisi Teknikeri unvanını alarak çeşitli sektörlerde (İnşaat şirketlerinde, Mimari Denetim Firmalarında, Dekorasyon Firmalarında vb) çalışabilir Dersler arasında İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki Matematik, Mukavemet, Beton Teknolojisi, Bilgisayarla Destekli Çizim ve daha birçok teknik konu yer almaktadır, DGS ile İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Restorasyon ve Konservasyon bölümlerine geçiş yapılabilir, Kalite ve Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışabilme, beden gücünün yüksek olması, teknikerlik işlerinin zorlayıcılığı konularında farkındalık gereklidir, Ayrıca, mezunlar inşaat sektöründe ilgili alanlarda çalışabilmekte, mühendis ve mimarlara yardımcı olmakta, projelerin doğruluğunu kontrol etmekte ve bina tasarımı gibi görevler üstlenebilmektedir, Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde de bölümlerini okuyabilme hakları vardır, Mükemmel gözlem yetenekleri ve detaylara dikkat, inşaat malzemeleri konusunda bilgi, teknik çizim yetenekleri ve proje yönetimi becerileri gerekir, Öğrenciler ainşaat alanlarında (bina, yol, köprü vb) görev alabilirler ve proje yürütme aşamasında kapalı ortamlarda çalışabilirler Bu bölümden mezun olan öğrenciler özel kurum ve kuruluşlarda yöneticilik, üretim ve denetleyicilik gibi alanlarda da çalışabilirler, Bölümden mezun olmadan önce tamamlanması gereken bir staj süresi vardır, Çalışma alanları genellikle açık ve belirli bir düzen ve yapı oluşturma yeteneği gerekir, Öğrenciler stajlarını yapı denetim firmaları, proje ofisleri ve şantiye gibi alanlarda yapabilirler Stajlar sayesinde istenilen mesleği daha iyi tanır ve pratik deneyim kazanırlar
inşaat şantiye mimarlık mühendislik inşaat teknolojisi inşaat teknolojisi teknikeri betonarme
Açık tenli ve açık kahverengi saçlı genç bir kadın doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde siyah desenli beyaz bir tişört var. Gözleri hafifçe kapalı ve dudakları rahat bir ifadeyle hafifçe ayrılmış. Boynuna altın bir kolye ve bir çift küçük halka küpe takıyor. Saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü güneşin ışığıyla çerçevelenmiş. Yüz ifadesi sakin ve huzurlu, duruşu kendinden emin ve rahat. Bakışları hem davetkâr hem de esrarengiz.
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.