AnasayfaBlogİnşaat Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

İnşaat Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

20 Mayıs 2021
İnşaat Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

İnsanoğlu ilkçağlardan beri soğuktan ve vahşi hayvanlardan korunmak için basit barınaklar oluşturmuştur. Mağaralar ve ağaç kovukları bu barınakları inşa etmek için kullanılmıştır. İnsanlara ait en eski izler de mağaralarda bulunmuştur. Zaman içinde göçebe hayatın sona ermesi devamlı yerleşimlerin kurulmasını zorunlu kılmıştır. Bu da inşaat sektörünün gelişimine zemin hazırlamıştır. Böylece inşaat mühendisliği meslek olarak ortaya çıkmış ve pek çok gencin hayallerini süslemeye başlamıştır.

İlk dönemlerde daha basit düzeyde binalar inşa edilmiştir. Teknolojinin de gelişmesiyle günümüzde farklı yapılar ortaya çıkmaya başlamıştır. İnşaat mühendisliği, mühendislikler arasında en çok tercih edilenlerden biridir. Çalışma alanı oldukça geniştir. Yeni yapılaşmalar ve kentsel dönüşümler de sektörü canlı tutmaya devam etmiştir. Şimdi gelin inşaat mühendisinin ne iş yaptığını ve çalışma alanlarını inceleyelim.

İnşaat Mühendisi Nedir?

Yol, tünel, baraj, bina gibi işlerin projesinde, yapımında ve denetlenmesinde rol alan kişiye inşaat mühendisi denir. En eski mühendislik dallarından biridir. Mühendisliğin temel branşıdır. İnşaat teknikeri, müteahhit, mimar, elektrik mühendisi ve makine mühendisi ile birlikte çalışır. Bu nedenle inşaat mühendislerinin ekip çalışması becerilerinin gelişmiş olması gerekir.

 • İletişim becerileri üst düzeyde olmalıdır.

 • Sabırlı ve hoşgörülü olmaları önemlidir.

 • Matematik ve fen alanında başarılı olmalıdır.

 • Problem çözebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

 • Analitik düşünme becerileri gelişmiş olmalıdır.

 • Öğrenmeye açık olmalıdır.

 • Perspektif alabilmelidir.

 • Meslek etiğine önem vermelidir.

Temsil ettiği kurumu daha iyi ifade edebilmesi ve kendi işlerinin geleceği için çeşitli eğitimler alarak kendini geliştirmelidir. Bu eğitimlerin başında diksiyon, iş sağlığı ve güvenliği, projelendirme ve hukuk bulunur. İnşaat ile ilgili yapılan seminerlere katılmalı ve fuarları takip etmelidir. Giyim kuşamına özen göstermelidir. Kişisel gelişimine önem vermelidir. İşini sevmesi de önemlidir.

İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar?

İnşaat mühendislerinin yaptıkları işler ve çalışma alanları çok fazladır. Ulaşım, geoteknik, yapı, yapı malzemesi, hidrolik, mekanik ve temel gibi alanlarda uzmanlaşabilirler. Genellikle uygulamalı olarak çalışırlar. Çalışırken büroda ve şantiyede bulunabilirler. Çalışma ortamları kalabalık, gürültülü, pis ve bazen tehlikeli olabilir. Bu nedenle çalışırken baret takmak ve iş güvenliği kurallarına uymak zorundadırlar. İşteki zamanlarının çoğunu dış ortamda geçirirler. Şantiyelerde gezerek saha denetimi yaparlar.

İnşaat mühendisleri gerekli belgeleri aldıktan sonra iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı yapabilirler. Müteahhit olarak çalışabilirler. Görevlerine göre denetleme mühendisi ya da inşaat müfettişi gibi isimler alabilirler. Kamu kurumlarında, özel şirketlerde ve serbest olarak çalışabilirler. Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü inşaat mühendislerinin istihdam edildiği kamu kurumlarıdır. Havacılık ve uzay endüstrisinde çalışabilirler. Otomotiv ve gemi inşa endüstrisinde görev alabilirler. Şehir ve bölge planlamasında çalışabilirler. Konut yapımında çalışabilirler. Proje ofislerinde yer alabilirler. Kendi ofislerini, inşaat şirketlerini ve denetim şirketlerini kurabilirler. Kanalizasyon sistemleri ve maden sektörü de çalışabilecekleri diğer alanlardır.

Nerede çalışırlarsa çalışsınlar ilk önce yaptıkları işlerin sağlam ve dayanıklı olmasından sorumludurlar. Bu nedenle dikkat gerektirir. İnşaat mühendisliğinin en güzel yanlarından biri de yapılan işlerin gözle görülür nitelikte ve uzun soluklu olmasıdır. Örneğin bir köprüyü yapan bir mühendis oradan geçerken eserine gururla bakabilir. İnsanlığa fayda sağlar. Bu da heyecan verici bir durumdur. İnşaat mühendisliği de çoğu mühendislik dalında olduğu gibi daha çok erkekler tarafından tercih edilir. İnşaat mühendislerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Projelerin zamanında teslim edilmesini sağlar.

 • Projelerin bütçeye uygun olmasını sağlar.

 • Fizibilite çalışması yapar.

 • Maliyet hesaplaması yapar.

 • Projenin ve yapının kanunlara uygun olarak yapılmasını sağlar.

 • Binaların tasarımlarında mimar ile birlikte çalışır.

 • Yapıları güvenlik açısından denetleyerek riskli olan yapıları gerekli yerlere bildirir.

 • Yok, köprü ve çeşitli yapıların bakımını ve onarımını yapar.

 • Kolon, kiriş gibi taşıyıcı sistemlerin analiz ve planlamasını yapar.

 • Yıkılması gereken binaların yıkımında görev alır.

 • Projede kullanılacak malzemelerin seçimini yapar.

 • Görev alan diğer personeller arasında koordinasyonu sağlar.

 • Projenin yapımında oluşan problemleri çözer.

 • Projelerle ilgili rapor hazırlar.

 • Proje sahibi ve projede görev alacak diğer kişilerle görüşmeler gerçekleştirir.

 • Projeleri revize eder.

 • Projedeki ilerlemeleri kontrol etmek için şantiyeleri ziyaret eder.

 • İhalelere katılır.

 • Alt yapıları ve proje tasarımlarını test eder.

 • Yapı malzemelerinin kalite kontrolünü sağlar.

 • Projelerle ilgili tavsiye verir.

 • İnşaat malzemeleri ve yönetmeliklerini takip eder.

 • İleriye dönük araştırma ve incelemeler yapar.

 • Mesleğin saygınlığını yok edecek davranışlardan kaçınır.

 • Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken objektif davranır.

 • İşverenin ve müşterisinin çıkarlarını ilgilendiren bilgileri gizli tutar.

 • Mesleki sorumlulukları ile ters düşen ve yasal olmayan işlerden uzak durur.

İnşaat Mühendisi Maaşları

Her işte olduğu gibi inşaat mühendisliğinde de maaşa etki eden en önemli faktör tecrübedir. Hatta mühendislik dalları içinde tecrübenin maaşa en fazla etki ettiği daldır denilebilir. Çalışılan kurumun büyüklüğü, hizmet verdiği alan, kurumdaki pozisyon maaşı etkileyen diğer önemli faktörlerdir. Kamu kurumunda çalışanlar memur olarak görev yapar ve yeni başlayanların maaşları özel sektöre göre daha yüksektir. Kamu kurumunda çalışan bir inşaat mühendisinin maaşı kadrolu ya da sözleşmeli olmasına, medeni durumuna ve çocuk sayısına göre değişir.

Kamuda maaşların 5000 lira ile 7800 lira arasında olduğu söylenebilir. Uzman ve uzman yardımcısı olarak alışan inşaat mühendisleri 6000 lira ile 7500 lira arasında maaş alırlar. Karayolları, Devlet Su İşleri gibi kurumlarda çalışanlar maaşlarına ek olarak 1000 lira ile 2500 lira arasında tazminat alırlar. Yabancı dili olan mühendisler de dilin seviyesine göre 300 lira ile 700 lira arasında dil tazminatı alırlar. İnşaat mühendisleri başka şantiyelerde şantiye şefi olarak görev alırlar. Bunun için de ek bir ücret alırlar. Yapı malzemesi üreten fabrikalarda inşaat mühendislerinin maaşının yüksek olduğu bilinir.

Özel sektörde en düşük maaş asgari ücretle başlar. Tecrübe ve yapılan projeler arttıkça bu maaş 10000 liraya kadar çıkabilir. Ortalama olarak 5000 lira aldıkları söylenebilir. Ayrıca kendi ofisi olan inşaat mühendislerinin maaşları da yaptıkları işlere göre farklılık gösterir.

İnşaat Mühendisi Nasıl Olunur?

İnşaat mühendisi olabilmek için üniversitelerin mühendislik fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmek gerekir. Bunun için lisede sayısal bölümden mezun olmak gerekir. Ayt’nin sayısal puan türünden yeterli puanı alanlar bu bölümü tercih edebilir. Bölüm 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı ile birlikte 5 yıla çıkabilir. 2 yıllık inşaat teknolojisi, inşaat teknikerliği, raylı sistemler teknolojisi, yapı denetimi, iş makineleri operatörlüğü gibi ön lisans bölümlerinden mezun olanlar da dikey geçiş sınavına girerek inşaat mühendisliğine geçiş yapabilir.

Bölümden mezun olanlar İnşaat mühendisi unvanını alır. Eğitim teorik ve uygulama olarak görülür. Son senede “yapı stajı” adı altında zorunlu staj uygulaması vardır. Okurken fizik, matematik, teknik resim, ölçme bilgisi, yapı malzemesi, deprem mühendisliği, betonarme gibi dersler alırlar. Mezun olanlar İnşaat Mühendisleri Odası’na kayıt yaptırmak zorundadır. Yaptırmazlarsa çalışamazlar. Özel sektörde çalışmak isteyenler okulu bitirdikten sonra hemen başvurabilirler. Ancak kamuda çalışmak için kamu personeli seçme sınavına girmek gerekir. En az 94 ve üzerinde puan alanlar atanabilir. Akademisyenlik yapmak isteyenlerin de yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamaları gerekir.

İnşaat Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?inşaat inşaat mühendisi mühendi inşaat mühendisi alımı
Seray Akyüz
Seray Akyüz
Blog Yazarı

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak çalışan Akyüz, pandemi sürecinde İstanbul İşletme Enstitüsü'nde çeşitli eğitimler aldı. Aldığı bazı eğitimler sonucunda ajanslarda içerik üretmeye başladı. Edebiyat, eğitim, sağlık ve dekorasyon gibi konularda yazılar yazmakta.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.