AnasayfaBlogİnşaat Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

İnşaat Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

20 Mayıs 2021
Sarı yansıtıcı yelek ve beyaz baret giymiş bir adam ayakta durmakta ve önünde mavi bir plan tutmaktadır. Adamın yüzünde odaklanmış bir ifade vardır ve elindeki kâğıda bakmaktadır. Kâğıt iki eliyle tutulmakta ve açılarak detaylı bir çizim ortaya çıkarılmaktadır. Adamın kıyafetleri güvenlik ve koruma için özenle tasarlanmıştır. Sarı yelek parlak ve oldukça görünürdür ve koruyucu kaplamasıyla beyaz baret adamın mesleğinin açık bir göstergesidir. Arka plan bulanık ve odak noktası adam ve plan.
İnşaat Mühendisi TanımıGerekli BecerilerÇalışma Alanları
Yol, tünel, baraj, bina gibi işlerin projesinde, yapımında ve denetlenmesinde rol alan kişiEkip çalışması, iletişim becerileri, sabır ve hoşgörü, matematik ve fen alanında başarıUlaşım, geoteknik, yapı, yapı malzemesi, hidrolik, mekanik ve temel gibi alanlar
Mühendisliğin temel branşı, en eski mühendislik dallarından biriProblem çözme yeteneği, analitik düşünme becerileri, öğrenmeye açık olmaKamu kurumları, özel şirketler, serbest olarak yürütülebilecek işler
İlgili projenin sağlam ve dayanıklı olmasından sorumlu olan kişiİş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyma, dikkatli ve titiz çalışmaKonut yapımı, proje ofislerinde görev alma, kendi inşaat ve denetim şirketlerini kurma
Projenin zamanında ve bütçeye uygun olarak tamamlanmasını sağlayan kişiMaliyet hesaplama, kanunlara uygunluk kontrolü, personel koordinasyonuKanalizasyon sistemleri ve maden sektörü, ormanlık alanlar ve tarım sektörü, enerji ve doğal kaynaklar sektörü
Projelerin fizibilite çalışmasını yapan, malzeme seçimini yapan kişiProjedeki problemleri çözme, rapor hazırlama, projeleri revize etmeHavacılık ve uzay endüstrisi, otomotiv ve gemi inşa endüstrisi, şehir ve bölge planlaması

İnsanoğlu ilkçağlardan beri soğuktan ve vahşi hayvanlardan korunmak için basit barınaklar oluşturmuştur. Mağaralar ve ağaç kovukları bu barınakları inşa etmek için kullanılmıştır. İnsanlara ait en eski izler de mağaralarda bulunmuştur. Zaman içinde göçebe hayatın sona ermesi devamlı yerleşimlerin kurulmasını zorunlu kılmıştır. Bu da inşaat sektörünün gelişimine zemin hazırlamıştır. Böylece inşaat mühendisliği meslek olarak ortaya çıkmış ve pek çok gencin hayallerini süslemeye başlamıştır.

İlk dönemlerde daha basit düzeyde binalar inşa edilmiştir. Teknolojinin de gelişmesiyle günümüzde farklı yapılar ortaya çıkmaya başlamıştır. İnşaat mühendisliği, mühendislikler arasında en çok tercih edilenlerden biridir. Çalışma alanı oldukça geniştir. Yeni yapılaşmalar ve kentsel dönüşümler de sektörü canlı tutmaya devam etmiştir. Şimdi gelin inşaat mühendisinin ne iş yaptığını ve çalışma alanlarını inceleyelim.

İnşaat Mühendisi Nedir?

Yol, tünel, baraj, bina gibi işlerin projesinde, yapımında ve denetlenmesinde rol alan kişiye inşaat mühendisi denir. En eski mühendislik dallarından biridir. Mühendisliğin temel branşıdır. İnşaat teknikeri, müteahhit, mimar, elektrik mühendisi ve makine mühendisi ile birlikte çalışır. Bu nedenle inşaat mühendislerinin ekip çalışması becerilerinin gelişmiş olması gerekir.

 • İletişim becerileri üst düzeyde olmalıdır.

 • Sabırlı ve hoşgörülü olmaları önemlidir.

 • Matematik ve fen alanında başarılı olmalıdır.

 • Problem çözebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

 • Analitik düşünme becerileri gelişmiş olmalıdır.

 • Öğrenmeye açık olmalıdır.

 • Perspektif alabilmelidir.

 • Meslek etiğine önem vermelidir.

Temsil ettiği kurumu daha iyi ifade edebilmesi ve kendi işlerinin geleceği için çeşitli eğitimler alarak kendini geliştirmelidir. Bu eğitimlerin başında diksiyon, iş sağlığı ve güvenliği, projelendirme ve hukuk bulunur. İnşaat ile ilgili yapılan seminerlere katılmalı ve fuarları takip etmelidir. Giyim kuşamına özen göstermelidir. Kişisel gelişimine önem vermelidir. İşini sevmesi de önemlidir.

İlgili eğitim: Diksiyon Eğitimi

İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar?

İnşaat mühendislerinin yaptıkları işler ve çalışma alanları çok fazladır. Ulaşım, geoteknik, yapı, yapı malzemesi, hidrolik, mekanik ve temel gibi alanlarda uzmanlaşabilirler. Genellikle uygulamalı olarak çalışırlar. Çalışırken büroda ve şantiyede bulunabilirler. Çalışma ortamları kalabalık, gürültülü, pis ve bazen tehlikeli olabilir. Bu nedenle çalışırken baret takmak ve iş güvenliği kurallarına uymak zorundadırlar. İşteki zamanlarının çoğunu dış ortamda geçirirler. Şantiyelerde gezerek saha denetimi yaparlar.

İnşaat mühendisleri gerekli belgeleri aldıktan sonra iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı yapabilirler. Müteahhit olarak çalışabilirler. Görevlerine göre denetleme mühendisi ya da inşaat müfettişi gibi isimler alabilirler. Kamu kurumlarında, özel şirketlerde ve serbest olarak çalışabilirler. Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü inşaat mühendislerinin istihdam edildiği kamu kurumlarıdır. Havacılık ve uzay endüstrisinde çalışabilirler. Otomotiv ve gemi inşa endüstrisinde görev alabilirler. Şehir ve bölge planlamasında çalışabilirler. Konut yapımında çalışabilirler. Proje ofislerinde yer alabilirler. Kendi ofislerini, inşaat şirketlerini ve denetim şirketlerini kurabilirler. Kanalizasyon sistemleri ve maden sektörü de çalışabilecekleri diğer alanlardır.

Nerede çalışırlarsa çalışsınlar ilk önce yaptıkları işlerin sağlam ve dayanıklı olmasından sorumludurlar. Bu nedenle dikkat gerektirir. İnşaat mühendisliğinin en güzel yanlarından biri de yapılan işlerin gözle görülür nitelikte ve uzun soluklu olmasıdır. Örneğin bir köprüyü yapan bir mühendis oradan geçerken eserine gururla bakabilir. İnsanlığa fayda sağlar. Bu da heyecan verici bir durumdur. İnşaat mühendisliği de çoğu mühendislik dalında olduğu gibi daha çok erkekler tarafından tercih edilir. İnşaat mühendislerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Projelerin zamanında teslim edilmesini sağlar.

 • Projelerin bütçeye uygun olmasını sağlar.

 • Fizibilite çalışması yapar.

 • Maliyet hesaplaması yapar.

 • Projenin ve yapının kanunlara uygun olarak yapılmasını sağlar.

 • Binaların tasarımlarında mimar ile birlikte çalışır.

 • Yapıları güvenlik açısından denetleyerek riskli olan yapıları gerekli yerlere bildirir.

 • Yok, köprü ve çeşitli yapıların bakımını ve onarımını yapar.

 • Kolon, kiriş gibi taşıyıcı sistemlerin analiz ve planlamasını yapar.

 • Yıkılması gereken binaların yıkımında görev alır.

 • Projede kullanılacak malzemelerin seçimini yapar.

 • Görev alan diğer personeller arasında koordinasyonu sağlar.

 • Projenin yapımında oluşan problemleri çözer.

 • Projelerle ilgili rapor hazırlar.

 • Proje sahibi ve projede görev alacak diğer kişilerle görüşmeler gerçekleştirir.

 • Projeleri revize eder.

 • Projedeki ilerlemeleri kontrol etmek için şantiyeleri ziyaret eder.

 • İhalelere katılır.

 • Alt yapıları ve proje tasarımlarını test eder.

 • Yapı malzemelerinin kalite kontrolünü sağlar.

 • Projelerle ilgili tavsiye verir.

 • İnşaat malzemeleri ve yönetmeliklerini takip eder.

 • İleriye dönük araştırma ve incelemeler yapar.

 • Mesleğin saygınlığını yok edecek davranışlardan kaçınır.

 • Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken objektif davranır.

 • İşverenin ve müşterisinin çıkarlarını ilgilendiren bilgileri gizli tutar.

 • Mesleki sorumlulukları ile ters düşen ve yasal olmayan işlerden uzak durur.

İnşaat Mühendisi Maaşları

Her işte olduğu gibi inşaat mühendisliğinde de maaşa etki eden en önemli faktör tecrübedir. Hatta mühendislik dalları içinde tecrübenin maaşa en fazla etki ettiği daldır denilebilir. Çalışılan kurumun büyüklüğü, hizmet verdiği alan, kurumdaki pozisyon maaşı etkileyen diğer önemli faktörlerdir. Kamu kurumunda çalışanlar memur olarak görev yapar ve yeni başlayanların maaşları özel sektöre göre daha yüksektir. Kamu kurumunda çalışan bir inşaat mühendisinin maaşı kadrolu ya da sözleşmeli olmasına, medeni durumuna ve çocuk sayısına göre değişir.

Kamuda maaşların 5000 lira ile 7800 lira arasında olduğu söylenebilir. Uzman ve uzman yardımcısı olarak alışan inşaat mühendisleri 6000 lira ile 7500 lira arasında maaş alırlar. Karayolları, Devlet Su İşleri gibi kurumlarda çalışanlar maaşlarına ek olarak 1000 lira ile 2500 lira arasında tazminat alırlar. Yabancı dili olan mühendisler de dilin seviyesine göre 300 lira ile 700 lira arasında dil tazminatı alırlar. İnşaat mühendisleri başka şantiyelerde şantiye şefi olarak görev alırlar. Bunun için de ek bir ücret alırlar. Yapı malzemesi üreten fabrikalarda inşaat mühendislerinin maaşının yüksek olduğu bilinir.

Özel sektörde en düşük maaş asgari ücretle başlar. Tecrübe ve yapılan projeler arttıkça bu maaş 10000 liraya kadar çıkabilir. Ortalama olarak 5000 lira aldıkları söylenebilir. Ayrıca kendi ofisi olan inşaat mühendislerinin maaşları da yaptıkları işlere göre farklılık gösterir.

İnşaat Mühendisi Nasıl Olunur?

İnşaat mühendisi olabilmek için üniversitelerin mühendislik fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmek gerekir. Bunun için lisede sayısal bölümden mezun olmak gerekir. Ayt’nin sayısal puan türünden yeterli puanı alanlar bu bölümü tercih edebilir. Bölüm 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı ile birlikte 5 yıla çıkabilir. 2 yıllık inşaat teknolojisi, inşaat teknikerliği, raylı sistemler teknolojisi, yapı denetimi, iş makineleri operatörlüğü gibi ön lisans bölümlerinden mezun olanlar da dikey geçiş sınavına girerek inşaat mühendisliğine geçiş yapabilir.

bölümden mezun olanlar i̇nşaat mühendisi unvanını alır. eğitim teorik ve uygulama olarak görülür. son senede “yapı stajı” adı altında zorunlu staj uygulaması vardır. okurken fizik, matematik, teknik resim, ölçme bilgisi, yapı malzemesi, deprem mühendisliği, betonarme gibi dersler alırlar. mezun olanlar i̇nşaat mühendisleri odası’na kayıt yaptırmak zorundadır. yaptırmazlarsa çalışamazlar. özel sektörde çalışmak isteyenler okulu bitirdikten sonra hemen başvurabilirler. ancak kamuda çalışmak için kamu personeli seçme sınavına girmek gerekir. en az 94 ve üzerinde puan alanlar atanabilir. akademisyenlik yapmak isteyenlerin de yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamaları gerekir.

Yol, tünel, baraj, bina gibi işlerin projesinde, yapımında ve denetlenmesinde rol alan kişi, Ekip çalışması, iletişim becerileri, sabır ve hoşgörü, matematik ve fen alanında başarı, Ulaşım, geoteknik, yapı, yapı malzemesi, hidrolik, mekanik ve temel gibi alanlar, Mühendisliğin temel branşı, en eski mühendislik dallarından biri, Problem çözme yeteneği, analitik düşünme becerileri, öğrenmeye açık olma, Kamu kurumları, özel şirketler, serbest olarak yürütülebilecek işler, İlgili projenin sağlam ve dayanıklı olmasından sorumlu olan kişi, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyma, dikkatli ve titiz çalışma, Konut yapımı, proje ofislerinde görev alma, kendi inşaat ve denetim şirketlerini kurma, Projenin zamanında ve bütçeye uygun olarak tamamlanmasını sağlayan kişi, Maliyet hesaplama, kanunlara uygunluk kontrolü, personel koordinasyonu, Kanalizasyon sistemleri ve maden sektörü, ormanlık alanlar ve tarım sektörü, enerji ve doğal kaynaklar sektörü, Projelerin fizibilite çalışmasını yapan, malzeme seçimini yapan kişi, Projedeki problemleri çözme, rapor hazırlama, projeleri revize etme, Havacılık ve uzay endüstrisi, otomotiv ve gemi inşa endüstrisi, şehir ve bölge planlaması
İnşaat Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?inşaat inşaat mühendisi mühendi inşaat mühendisi alımı
Kadın mavi bir arabanın yanında duruyor. Beyaz bir üst ve mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçları uzun ve kahverengidir. Ciddi bir ifadeyle kameradan uzağa bakmaktadır. Kollarını önünde kavuşturmuş. Araba krom aksanlı ve alaşım jantlı dört kapılı bir sedan. Arka planda ağaçların olduğu asfalt bir yola park edilmiş. Güneş parlak bir şekilde parlıyor ve yerde gölgeler yaratıyor.
Seray Akyüz
Blog Yazarı

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak çalışan Akyüz, pandemi sürecinde İstanbul İşletme Enstitüsü'nde çeşitli eğitimler aldı. Aldığı bazı eğitimler sonucunda ajanslarda içerik üretmeye başladı. Edebiyat, eğitim, sağlık ve dekorasyon gibi konularda yazılar yazmakta.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu İş İngilizcesi Kursu resminde bir odada bir erkek ve kadın yer almaktadır. Kadın bir kitap tutuyor ve gözleri kapalı, adam ise takım elbise giymiş ve kravat takmış. Ayrıca bir dizüstü bilgisayar ve beyaz arka plan üzerinde siyah bir metin var. Daha yakından bakıldığında bir kişinin yüzünün ve ağzının yakın çekimi görülmektedir. Bu kurs, katılımcıların İngilizce becerilerini geliştirmelerini sağlayan interaktif bir öğrenme deneyimi sunmaktadır. Dersler, aktiviteler ve değerlendirmelerin bir kombinasyonu aracılığıyla kurs, gramer, telaffuz ve öbek fiiller gibi konuları kapsar. Kurs ayrıca profesyonel bağlamlarda nasıl etkili iletişim kurulacağı konusunda rehberlik sunmaktadır. Bu kursun yardımıyla, öğrenciler iş yerinde İngilizce kullanma becerileri konusunda kendilerine daha fazla güvenebilirler.
5
(4)

İş İngilizcesi Kursu

10 Konu10 Saat
Bir binanın önünde büyük bir ağaç duruyor. Bina, dikdörtgen bir penceresi ve yeşil-beyaz duvarları olan tipik bir açık renkli yapıdır. Ağaç tam çiçek açmış ve yaprakları gökyüzüne karşı görülebiliyor. Yaprakları pencereye kadar uzanıyor ve binayla güzel bir kontrast oluşturuyor. Bölgedeki çimler yemyeşil ve gür, ağacın etrafına da birkaç küçük çalı serpiştirilmiş. Arka planda yeşil zemin üzerinde beyaz bir yazı görülüyor. Atmosfer huzurlu ve dingin, havada bir rahatlama hissi var.
5
(2)

Vray Render Kursu

11 Konu12 Saat
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
7350