YDS Kursu


75₺190₺

5,0
8 Değerlendirme
Yakın zamanda 185 kişi kayıt oldu.

  Eğitim İçeriği

 • 40 Video İçeriği
 • 40 Canlı Ders
 • 62 Ders Notu
 • 1 Deneme Sınavı
 • Grup Sohbeti
 • Forum Tartışmaları

Yaklaşan Etkinlikler

 • Canlı Ders - 13 (2. Dönem)
  22-06-2021 19:30
 • Canlı Ders - 14 (2. Dönem)
  23-06-2021 19:30
 • Canlı Ders - 15 (2. Dönem)
  24-06-2021 19:30
 • Canlı Ders - 16 (2. Dönem)
  29-06-2021 19:30
 • Canlı Ders - 17 (2. Dönem)
  30-06-2021 19:30
 • Canlı Ders - 18 (2. Dönem)
  01-07-2021 19:30
 • Canlı Ders - 19 (2. Dönem)
  06-07-2021 19:30
 • Canlı Ders - 20 (2. Dönem)
  07-07-2021 19:30
Türkçe - İngilizce
Eğitim Dönemi: 2. Dönem
Abonelik Süresi: 365 Gün

YDS Sınavına Hazırlık Kursu (Hızlandırılmış Kurs)

İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) Hazırlık Kurs Programı, en az ortaöğretim mezunu bireyler için hazırlanmıştır. Bu eğitim MEB onaylıdır ve 80 saat canlı ders yapılmaktadır. Alanında uzman eğitmenden canlı ders dinleyin.

Bu eğitimle aşağıdakiler amaçlanmaktadır:

 • İngilizcede sıfat, zarf ve zamirleri kavrayabilmeleri,
 • İngilizce cümle yapısını ve zamanları kavrayabilmeleri,
 • İngilizcede yetenek, olasılık, izin, rica, tavsiye, yasaklama, zorunluluk anlamı veren kipleri ayırt edebilmeleri,
 • İngilizcede etken ve edilgen çatılı cümleler kurabilmeleri,
 • Cümle kurarken gerektiğinde isim fiilleri kuralına uygun kullanabilmeleri,
 • Sıfat, isim ve zarf cümleciklerini İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun kullanabilmeleri,
 • İngilizcede, dilek – şart kiplerini doğru zaman kalıplarına uygun kullanabilmeleri,İngilizcede yer, zaman ve hareket ilgeçlerini yerinde kullanabilmeleri,Verilen İngilizce veya Türkçe bir metni çevirisini yapacağı dile dilbilgisi kurallarını da dikkate alarak en uygun şekilde çevirebilmeleri,
 • Okuduğu bir diyaloğu akışına göre en uygun biçimde tamamlayabilmeleri,
 • Karşılaştığı İngilizce cümleye anlamca en yakın olan başka bir cümle oluşturabilmeleri,
 • Okuduğu bir metinde boş bırakılan yeri uygun şekilde tamamlayacak ifadeleri tespit edebilmeleri,
 • Genel ve akademik İngilizce kelime dağarcıklarını geliştirebilmeleri,
 • İngilizce bir paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümleyi belirleyebilmeleri,
 • Okudukları akademik bir metni anlayarak yorumlayabilmeleri beklenmektedir.

Konuların işlenişinde anlatım, soru-cevap ve tartışma gibi öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacaktır. Konu ile ilgili soruların çözümünde kursiyerlerin sanal sınıf ortamında iş birliği içerisinde birbiri ile yardımlaşmaları, sorular üzerinde tartışmaları, kullandıkları öğrenme stratejilerini paylaşmaları öğrenme ortamını olumlu etkileyecek ve başarıyı artıracaktır.

Her ünitenin sonunda kursiyerlerle birlikte sanal sınıf ortamında konuyla ilgili çoktan seçmeli soru çözümleri ve okuduğunu anlama becerileri ile kelime bilgilerinin geliştirilmesi için paragraf analizleri yapılacaktır.

Her ünite sonunda internet üzerinden kursiyerlerin öğrenme düzeylerini belirlemek için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın genel yapısına uygun çoktan seçmeli deneme sınavları yapılacaktır. Bu sınavlar ile kursiyerlere eksik ve yanlış öğrenmeleri konusunda dönüt verilerek gerekli görülen durumlarda konu tekrarı yapılacaktır. Ayrıca kursiyerlerin sınav süresini verimli kullanmaları için deneyim kazanmalarında yapılacak deneme sınavları önem taşımaktadır.

İnternet yoluyla kursiyerler her an soru sorabilirler. Sorulan sorular eğitmen tarafından cevaplandırılır. Ders saatleri dışında kursiyerler öğretmenlerine site içi mesaj yolu ile ya da grup sohbetindeki alanı kullanarak diğer öğrencilere soru sorabilir, cevaplarını alabilirler.

Eğitim süresince kullanılacak ders notları için web sitesinde oluşturulan “dokümanlar” bölümüne kursiyerlerin erişimi sağlanır.

Kurs programında yüz yüze eğitim gerektiren konular olmadığından eğitimin tamamı internet üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle verilecektir.

YDS Eğitimine Kimler Katılmalı?

 • YDS Koşulu Olan İş Yerlerine Başvurmak İsteyen Adaylar,
 • Yüksek Lisans Eğitimine Devam Etmek İsteyen Adaylar,
 • İngilizce Seviyesini Kanıtlamak İsteyenler,
 • Dile İlgi Duyanlar

Neler öğreneceksiniz?

Bu eğitimde, YDS’de gerekli olan İngilizce kelimeler öğrenilecek, adaylarda eksik görülen ve tamamlanması gereken dil bilgisi konuları öğretilecektir. YDS’de adaylar uzun paragraf soruları ile karşılacağından okuduğunu anlama ve yorumlama (inference) üzerine güncel teknik ve taktik bilgiler öğrencilere verilecektir. Kelime listeleri ve mini sınavlarla adayların kelime bilgisini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bunlara ek olarak ilerleyen dönemlerde deneme sınavları ve çıkmış sorular öğrencilerle paylaşılacaktır.

Eğitimin Konu Başlıkları

 1. PRONOUNS, ADJECTIVES AND ADVERBS
  1. Pronouns and Adjectives
   1. Subject and object pronouns
   2. Possesive adjectives-pronouns
   3. Reflexive pronouns
  2. Adjectives and Adverbs
   1. Comparative
   2. Superlative
   3. As/so adjective/adverb as
   4. Too/enough
   5. So adjective/adverb that
   6. Such (a/an) adjective noun that
 2. SENTENCE STRUCTURES AND TENSES
  1. Simple Tenses and Time Expressions
   1. Present simple
   2. Past simple
   3. Future simple
  2. Progressive Tenses and Time Expressions
   1. Present progressive
   2. Past progressive
   3. Future progressive
  3. Perfect Tenses and Time Expressions
   1. Present perfect
   2. Past perfect
   3. Future perfect
  4. Tense Agreement in Time Clauses
 3. MODALS AND MODAL-LIKE EXPRESSIONS
  1. Expressing Ability
   1. Can
   2. Could
   3. Be able to
  2. Expressing Possibility
   1. May
   2. Might
   3. Can
   4. Could
  3. Expressing Polite Request
   1. Can
   2. Could
   3. Will
   4. Would you
   5. I wonder if
  4. Asking/Giving Permission
   1. Can
   2. May
   3. Could
   4. Do you mind
   5. Would you mind
  5. Expressing Obligation / Necessity
   1. Must
   2. Have to
   3. Need
  6. Giving Advice
   1. Should
   2. Ought to
   3. Had better
  7. Expressing Prohibition / Lack of Necessity
   1. Mustn’t
   2. Don’t / doesn’t have to
   3. Needn’t
   4. Don’t / doesn’t need to
  8. Modal Perfect
   1. May + have past participle
   2. Might + have past participle
   3. Could + have past participle
   4. Should + have past participle
   5. Ought to + have past participle
   6. Need + have past participle
   7. Must + have past participle
 4. PASSIVE VOICE
  1. Passive Forms of Simple Tenses
  2. Passive Forms of Progressive Tenses
  3. Passive Forms of Perfect Tenses
  4. Passive Forms of Modals and Perfect Modals
 5. GERUNDS, INFINITIVES AND PARTICIPLES
  1. Functions of Gerunds and Infinitives
   1. Gerunds/infinitives as subject
   2. Gerunds/infinitives as object
   3. Gerunds after the verb “be”
   4. Infinitive after the verb “be”

  2. Verbs and Structures Followed by Gerunds and Infinitives
  3. Use of Participles as Noun, Adjective and Adverb
 6. RELATIVE CLAUSES
  1. Defining-Non Defining Relative Clauses
   1. Who
   2. Which
   3. That
   4. Whom
   5. Where
   6. When
   7. Why
   8. Whose
  2. Cleft Sentences
  3. Which, Refering to a Whole Sentence
  4. Reduction in Relative Clauses
  5. Tense Agreement in Relative Clauses
 7. NOUN CLAUSES
  1. Noun Clauses Starting with “Whether”, “If”, “That”
   1. Verbs and structures followed by that
   2. Verbs and structures followed by “whether”, “if”
   3. Use of “the fact that”
   4. Difference between “whether” and “if”
  2. Noun Clauses Starting with Question Words
   1. Who
   2. Which
   3. What
   4. How
   5. Where
   6. When
   7. Whose
   8. Whom
  3. Tense Agreement in Noun Clauses
  4. Reduction in Noun Clauses
 8. CONDITIONALS AND WISH CLAUSES
  1. If Clauses Type 0, 1, 2, 3
  2. Mixed Time in Conditionals
  3. Inverted Conditionals
  4. Other Conditionals
   • Unless
   • In case
   • Provided (that)
   • Providing (that)
   • On condition that
   • Suppose that
   • Supposing that
   • Assuming that
  5. Wish Clause
 9. ADVERBIAL CLAUSES AND TRANSITIONS
  1. Adverbial Clauses
   1. Cause and effect
   2. Contrast
   3. Time
   4. Purpose
   5. Result
  2. Transition Words
   1. Opposition
   2. Addition
   3. Result
   4. Time
   5. Negative condition
   6. Emphasis
   7. Explanation
  3. Reduction in Adverbial Clauses
  4. Tense Agreement in Adverbial Clauses
 10. PREPOSITIONS & PREPOSITIONAL PHRASES
  1. Identifying Prepositions
   1. Expressing time
   2. Expressing place
   3. Expressing movement
   4. Before / after nouns
   5. Before / after verbs
   6. Before / after adjectives
 11. TRANSLATION STUDIES
  1. Translating from English to Turkish
  2. Translating from Turkish to English
 12. DIALOGUE COMPLETION
  1. Completing the Dialogue with the Correct Sentence
 13. RESTATEMENT
  1. Finding the Synonym of the Given Sentence
 14. PARAGRAPH COMPLETION
  1. Completing the Paragraph with the Correct Sentence
 15. IRRELEVANT SENTENCE
  1. Identifying Irrelevant Sentence in the Paragraph
 16. PARAGRAPH STUDIES
  1. Reading the Paragraph Carefully
  2. Choosing the Correct Answer to the Questions about the Paragraph
Devamı
Yorumlar(8)
Ortalama Değerlendirme 5,0

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Şamil Sandal
16 Nisan 2021
5.0

Yabancı dil sınavına hazırlanma konusunda A'dan Z'ye dolu dolu, programlı ve etkili bir eğitim.

Özge Altınyaprak
15 Mart 2021
5.0

Esra hoca ilgili bir eğitimci.Enstitünün ve hocamızın sayesinde dersler verimli geçiyor. YDS ye hazırlanan herkese tavsiye ederim.:)

Kübra Kalaycı
Berkay Arslan
05 Şubat 2021
5.0

Akademik kariyer hedefi olanların önünde geçmesi gereken aşamalardan biri olan YDS'ye ilk kez girecek biri olarak bu kursu Esra öğretmenden almanın şansına sahip oldum. Esra öğretmen, gerek öğrencilere yaklaşımı gerekse sahip olduğu bilgi birikimi ile bizlere bu yolda güven ve bilgi aşılıyor. Kendisine ve Enstitü platformuna bu imkanı tanıdıkları için çok teşekkür ederim.