YDS Kursu


75₺190₺

5,0
11 Değerlendirme
Yakın zamanda 101 kişi kayıt oldu.

  Eğitim İçeriği

 • 80 Video İçeriği
 • 80 Canlı Ders
 • 62 Ders Notu
 • 1 Deneme Sınavı
 • Grup Sohbeti
 • Forum Tartışmaları

Yaklaşan Etkinlikler

 • Canlı Ders - 1 (3. Dönem)
  05-10-2021 19:30
 • Canlı Ders- 2 (3. Dönem)
  06-10-2021 19:30
 • Canlı Ders - 3 (3. Dönem)
  07-10-2021 19:30
 • Canlı Ders - 4 (3. Dönem)
  12-10-2021 19:30
 • Canlı Ders - 5 (3. Dönem)
  13-10-2021 19:30
 • Canlı Ders - 6 (3. Dönem)
  14-10-2021 19:30
 • Canlı Ders - 7 (3. Dönem)
  19-10-2021 19:30
 • Canlı Ders - 8 (3. Dönem)
  20-10-2021 19:30
Türkçe - İngilizce
Eğitim Dönemi: 3. Dönem
Abonelik Süresi: 365 Gün

YDS Sınavına Hazırlık Kursu (Hızlandırılmış Kurs)

İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) Hazırlık Kurs Programı, en az ortaöğretim mezunu bireyler için hazırlanmıştır. Bu eğitim MEB onaylıdır ve 80 saat canlı ders yapılmaktadır. Alanında uzman eğitmenden canlı ders dinleyin.

Bu eğitimle aşağıdakiler amaçlanmaktadır:

 • İngilizcede sıfat, zarf ve zamirleri kavrayabilmeleri,
 • İngilizce cümle yapısını ve zamanları kavrayabilmeleri,
 • İngilizcede yetenek, olasılık, izin, rica, tavsiye, yasaklama, zorunluluk anlamı veren kipleri ayırt edebilmeleri,
 • İngilizcede etken ve edilgen çatılı cümleler kurabilmeleri,
 • Cümle kurarken gerektiğinde isim fiilleri kuralına uygun kullanabilmeleri,
 • Sıfat, isim ve zarf cümleciklerini İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun kullanabilmeleri,
 • İngilizcede, dilek – şart kiplerini doğru zaman kalıplarına uygun kullanabilmeleri,İngilizcede yer, zaman ve hareket ilgeçlerini yerinde kullanabilmeleri,Verilen İngilizce veya Türkçe bir metni çevirisini yapacağı dile dilbilgisi kurallarını da dikkate alarak en uygun şekilde çevirebilmeleri,
 • Okuduğu bir diyaloğu akışına göre en uygun biçimde tamamlayabilmeleri,
 • Karşılaştığı İngilizce cümleye anlamca en yakın olan başka bir cümle oluşturabilmeleri,
 • Okuduğu bir metinde boş bırakılan yeri uygun şekilde tamamlayacak ifadeleri tespit edebilmeleri,
 • Genel ve akademik İngilizce kelime dağarcıklarını geliştirebilmeleri,
 • İngilizce bir paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümleyi belirleyebilmeleri,
 • Okudukları akademik bir metni anlayarak yorumlayabilmeleri beklenmektedir.

Konuların işlenişinde anlatım, soru-cevap ve tartışma gibi öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacaktır. Konu ile ilgili soruların çözümünde kursiyerlerin sanal sınıf ortamında iş birliği içerisinde birbiri ile yardımlaşmaları, sorular üzerinde tartışmaları, kullandıkları öğrenme stratejilerini paylaşmaları öğrenme ortamını olumlu etkileyecek ve başarıyı artıracaktır.

Her ünitenin sonunda kursiyerlerle birlikte sanal sınıf ortamında konuyla ilgili çoktan seçmeli soru çözümleri ve okuduğunu anlama becerileri ile kelime bilgilerinin geliştirilmesi için paragraf analizleri yapılacaktır.

Her ünite sonunda internet üzerinden kursiyerlerin öğrenme düzeylerini belirlemek için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın genel yapısına uygun çoktan seçmeli deneme sınavları yapılacaktır. Bu sınavlar ile kursiyerlere eksik ve yanlış öğrenmeleri konusunda dönüt verilerek gerekli görülen durumlarda konu tekrarı yapılacaktır. Ayrıca kursiyerlerin sınav süresini verimli kullanmaları için deneyim kazanmalarında yapılacak deneme sınavları önem taşımaktadır.

İnternet yoluyla kursiyerler her an soru sorabilirler. Sorulan sorular eğitmen tarafından cevaplandırılır. Ders saatleri dışında kursiyerler öğretmenlerine site içi mesaj yolu ile ya da grup sohbetindeki alanı kullanarak diğer öğrencilere soru sorabilir, cevaplarını alabilirler.

Eğitim süresince kullanılacak ders notları için web sitesinde oluşturulan “dokümanlar” bölümüne kursiyerlerin erişimi sağlanır.

Kurs programında yüz yüze eğitim gerektiren konular olmadığından eğitimin tamamı internet üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle verilecektir.

YDS Eğitimine Kimler Katılmalı?

 • YDS Koşulu Olan İş Yerlerine Başvurmak İsteyen Adaylar,
 • Yüksek Lisans Eğitimine Devam Etmek İsteyen Adaylar,
 • İngilizce Seviyesini Kanıtlamak İsteyenler,
 • Dile İlgi Duyanlar

Neler öğreneceksiniz?

Bu eğitimde, YDS’de gerekli olan İngilizce kelimeler öğrenilecek, adaylarda eksik görülen ve tamamlanması gereken dil bilgisi konuları öğretilecektir. YDS’de adaylar uzun paragraf soruları ile karşılacağından okuduğunu anlama ve yorumlama (inference) üzerine güncel teknik ve taktik bilgiler öğrencilere verilecektir. Kelime listeleri ve mini sınavlarla adayların kelime bilgisini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bunlara ek olarak ilerleyen dönemlerde deneme sınavları ve çıkmış sorular öğrencilerle paylaşılacaktır.

Eğitimin Konu Başlıkları

PRONOUNS, ADJECTIVES AND ADVERBS Pronouns and Adjectives Subject and object pronouns Possesive adjectives-pronouns Reflexive pronouns Adjectives and Adverbs Comparative Superlative As/so adjective/adverb as Too/enough So adjective/adverb that Such (a/an) adjective noun that SENTENCE STRUCTURES AND TENSES Simple Tenses and Time Expressions Present simple Past simple Future simple Progressive Tenses and Time Expressions Present progressive Past progressive Future progressive Perfect Tenses and Time Expressions Present perfect Past perfect Future perfect Tense Agreement in Time Clauses MODALS AND MODAL-LIKE EXPRESSIONS Expressing Ability Can Could Be able to Expressing Possibility May Might Can Could Expressing Polite Request Can Could Will Would you I wonder if Asking/Giving Permission Can May Could Do you mind Would you mind Expressing Obligation / Necessity Must Have to Need Giving Advice Should Ought to Had better Expressing Prohibition / Lack of Necessity Mustn’t Don’t / doesn’t have to Needn’t Don’t / doesn’t need to Modal Perfect May + have past participle Might + have past participle Could + have past participle Should + have past participle Ought to + have past participle Need + have past participle Must + have past participle PASSIVE VOICE Passive Forms of Simple Tenses Passive Forms of Progressive Tenses Passive Forms of Perfect Tenses Passive Forms of Modals and Perfect Modals GERUNDS, INFINITIVES AND PARTICIPLES Functions of Gerunds and Infinitives Gerunds/infinitives as subject Gerunds/infinitives as object Gerunds after the verb “be” Infinitive after the verb “be” Verbs and Structures Followed by Gerunds and Infinitives Use of Participles as Noun, Adjective and Adverb RELATIVE CLAUSES Defining-Non Defining Relative Clauses Who Which That Whom Where When Why Whose Cleft Sentences Which, Refering to a Whole Sentence Reduction in Relative Clauses Tense Agreement in Relative Clauses NOUN CLAUSES Noun Clauses Starting with “Whether”, “If”, “That” Verbs and structures followed by that Verbs and structures followed by “whether”, “if” Use of “the fact that” Difference between “whether” and “if” Noun Clauses Starting with Question Words Who Which What How Where When Whose Whom Tense Agreement in Noun Clauses Reduction in Noun Clauses CONDITIONALS AND WISH CLAUSES If Clauses Type 0, 1, 2, 3 Mixed Time in Conditionals Inverted Conditionals Other Conditionals Unless In case Provided (that) Providing (that) On condition that Suppose that Supposing that Assuming that Wish Clause ADVERBIAL CLAUSES AND TRANSITIONS Adverbial Clauses Cause and effect Contrast Time Purpose Result Transition Words Opposition Addition Result Time Negative condition Emphasis Explanation Reduction in Adverbial Clauses Tense Agreement in Adverbial Clauses PREPOSITIONS & PREPOSITIONAL PHRASES Identifying Prepositions Expressing time Expressing place Expressing movement Before / after nouns Before / after verbs Before / after adjectives TRANSLATION STUDIES Translating from English to Turkish Translating from Turkish to English DIALOGUE COMPLETION Completing the Dialogue with the Correct Sentence RESTATEMENT Finding the Synonym of the Given Sentence PARAGRAPH COMPLETION Completing the Paragraph with the Correct Sentence IRRELEVANT SENTENCE Identifying Irrelevant Sentence in the Paragraph PARAGRAPH STUDIES Reading the Paragraph Carefully Choosing the Correct Answer to the Questions about the Paragraph

Devamı
Yorumlar(11)
Ortalama Değerlendirme 5,0
Asuhan Turhal
Şuayb Elyesa YALPAN
21 Eylül 2021
5.0

fiyat olarak tl mi yoksa başka bir para birimi mi?

Destek Ekibi

Merhaba,

Ödemeler TL olarak yapılmaktadır.

Asuhan Turhal
Yıldız Uysal
19 Ağustos 2021
5.0

Çok verimli bir kurs. Esra hocamız da oldukça özverili. alıştırmalar, ödevler, soru çözümleri benim için çok faydalı oldu.

Sevilay Tavşan
16 Ağustos 2021
5.0

Esra hoca bize karşı gayet ilgili davranıyor, alanına fazlasıyla hakim ve de disiplinli. Kendisine bize verdiği emek için teşekkür ederim. Uzun dönem olmasına rağmen gayet memnun olduğum bir eğitimdi.