AnasayfaBlogEndokrinoloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Endokrinoloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

05 Haziran 2021
Bu görüntüde tıbbi yüz maskesi ve mavi beyzbol şapkası takan bir kişi görülüyor. Başında beyaz bir ameliyat kepi var ve kepin arkası boynundan aşağıya doğru sarkıyor. Mavi önlük, yüz maskesi ve beyaz bir önlük giymektedir. Önlük kişiyi boynundan ayaklarına kadar örtmektedir. Kişinin gözleri maskenin arkasından görülebilmektedir ve kısa siyah saçları vardır. Ayrıca beyaz ayakkabı giymektedir. Kişi, arkasında beyaz bir duvar olan iyi aydınlatılmış bir odada durmaktadır.
Endokrinoloji UzmanıGörevleriSorumlulukları
Hormon bozuklukları tanısı ve tedavisi uygulayan tıp doktoruEndokrin sistemini etkileyen hastalıkları tedavi etmekDevlet memurları kanununa bağlı olarak, ilgili bağlı emirler olan yönerge, yönetmelik, tüzüklere tabi olmak
Yağ, karbonhidrat ve protein metabolizması hastalıklarının tedavisi üzerine çalışırKalıtımsal söz konusu olan hastalıkların tedavisiHasta tedavi ve müşahede tabelalarını düzenli be usulüne uygun olarak yazmak
Metabolik ve hormonal hastalıklar üzerine uzmanlaşmışHipertansiyon, troid anormallikleri, diyabet ve kolesterol, endokrin bezlerinde yer alan kanserlerin tedavisiHer an önemli ve acil vakalar sebebiyle kurumca kendisine yapılan davete gecikmeksizin gelmek ve ihtiyaç duyulan muayene ve tedavileri yapmak
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü konusunda çalışırİhbarı zorunlu olan bir bulaşıcı hastalık durumunda, ihbarı bildirim formunu düzenleyerek ilgili yerlere bildirmekServiste ve poliklinikte geçen önemli idari ve fenni vakaları vakit kaybetmeksizin bildirmek
Tıbbi malzeme ve cihazların kullanımı ve yönetimiTüketim maddelerinin ekonomik ve yerinde kullanımını sağlamakGörev alanı kapsamında kullanmış olduğu malzeme, cihaz ve mesleğin faaliyetleri kapsamında yapılacak alım, satım, onarım ve bilirkişi konularıyla ilgili komisyon ve kurul oluşturulmasında görev almak
Sağlık kurulu ile ilgili çalışmalar yürütürSağlık kurulu ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmekPoliklinik ve serviste verilen hizmetlerin düzenli olarak yürütmek, hastalara yapılan tanı ve tedavi müdahalelerini takibini gerçekleştirmek
Uzmanlık alanındaki poliklinik hizmetleri yürütürUzmanlık alanındaki poliklinik hizmetlerini yürütmekMeydana gelen bir adli vaka durumunda adli rapor düzenlemek

Endokrinoloji uzmanı, endokrin sistemini etkileyen hormon bozukluklarının ortaya çıkarılması ve tedavi edilmesi hususunda lisans eğitimini ve uzmanlık eğitimini tamamlamış tıp doktoru olarak tanımlanabilir. Endokrinoloji uzmanı doktoru tarafından kalıtımsal faktörlere bağlı olarak doğuştan meydana gelen yağ, karbonhidrat ve protein metabolizması hastalıklarının tanı ve tedavi çalışmalarında da bulunur. İlgili yazımızda Endokrinoloji Uzmanının görev ve sorumluluklarına yer verdik.

Endokrinoloji Uzmanı Nedir?

Vücudumuzda birçok faaliyetin yerine getirilmesinde hormonların önemi yadsınamaz bir gerçektir. Büyüme ve gelişimin sağlanması, duyguların hissedilmesi, metabolizma hızının belirlenmesi, uyku ve yemek yeme, gündelik yaşanılan olaylara tepkilerin verilmesi, cinsel hayatın devam ettirilmesi, üreme ve ruh sağlığı gibi durumlarında tamamı hormonlar tarafından kontrol edilerek yönetilir. Bu noktadaki hormonların üretimini gerçekleştiren iç salgı bezlerinden meydana gelen endokrin sistemin kontrolünde sentezlenir. Hipotalamus, hipofiz, pankreas, troit, paratiroit, böbrek üstü bezler, yumurtalık ve testisler son olarak damarların iç yüzeyinde bulunan endotel hücreleri endokrin sistemini meydana getiren salgı bezleridir. Hormonal hastalıkların ortaya çıkması iç salgı bezlerinden üretilen ve salgılanan hormonların yetersiz salgılanması ya da hiç salgılanamaması veya fazla salgılanması sebepleriyle ortaya çıkmaktadır. Mineral ve vitamin emiliminde eksiklikler, diyabet, cinsel hastalıklar, guatr ve obezite benzeri hastalıklar endokrin sistem hastalıkları Endokrinoloji Uzmanları tarafından tedavi edilmeye çalışılır.

Endokrinoloji uzmanı, endokrin sistemini etkileyen hormon bozukluklarının ortaya çıkarılması ve tedavi edilmesi hususunda lisans eğitimini ve uzmanlık eğitimini tamamlamış olan tıp doktoru olarak tanımlanabilir. Endokrinoloji uzmanı doktoru tarafından kalıtımsal faktörlere bağlı olarak doğuştan meydana gelen yağ, karbonhidrat ve protein metabolizması hastalıklarının tanı ve tedavi çalışmalarında da bulunur. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarının uzmanlık alanı metabolik ve hormonal hastalıklardır. Uzman hekimin tedavisini gerçekleştirmiş olduğu en sık hastalıklar: Hipertansiyon, troid anormallikleri, diyabet ve kolesterol, endokrin bezlerinde yer alan kanserlerdir.

Endokrinoloji Uzmanı Ne İş Yapar?

Tıp ve uzmanlık eğitimi boyunca elde etmiş olduğu bilgi, tutum ve beceriler kapsamında tıbbi ilke ve yöntemleri gerçekleştirerek toplum ve birey sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan koruyucu tedbirlere kadar her türlü tedbiri almak, tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirerek olası meydana gelebilecek komplikasyonları önlemeyi amaçlar Bunla beraber diğer görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

 • Endokrinoloji uzmanı devlet memurları kanununa bağlı olup, ilgili bağlı emirler olan yönerge, yönetmelik, tüzüklere tabiidir.

 • Uzmanlıkları kapsamında hastaları muayene ve tedavilerini gerçekleştirmek ve poliklinik yapmak

 • Hasta tedavi ve müşahede tabelalarını düzenli be usulüne uygun olarak yazmak

 • Her an önemli ve acil vakalar sebebiyle kurumca kendisine yapılan davete gecikmeksizin gelmek ve ihtiyaç duyulan muayene ve tedavileri yapmak, hasta için konsültasyon kapsamında gelen davetleri kabul ederek görüşlerini bildirmek,

 • Serviste ve poliklinikte ihbarı zorunlu olan bir bulaşıcı hastalık durumunda, ihbarı bildirim formunu düzenleyerek ilgili yerlere bildirmek,

 • Önemli çalışmalara temel oluşturacak az görülen hastalıklarda, görev yapmış olduğu hastanenin etik kuruluna sunulmak üzere belge ve bilgileri vermek,

 • Servis protokol defterinin tutulmasını sağlayarak servis istatistiklerini düzenlemek ve zamanında teslim etmek,

 • Servis ve polikliniklerde geçen önemli idari ve fenni vakaları vakit kaybetmeksizin bildirmek,

 • Gerek duyulan alet, ilaç ve sıhhi malzeme için istek formlarını düzenlemek, depodan veya eczaneden alınmasını sağlamak

 • Demirbaş eşyalar başta olmak üzere, bakımı muhafaza edilmesi sağlamakla beraber tüketim maddelerinin ekonomik ve yerinde kullanımını gerçekleştirmek.

 • Görev alanı kapsamında kullanmış olduğu malzeme, cihaz ve mesleğin faaliyetleri kapsamında yapılacak alım, satım, onarım ve bilirkişi konularıyla ilgili komisyon ve kurul oluşturulmasında görev almak

 • Endokrinoloji uzmanlık alanında mesleğin gerektirdiği bütün koruyucu ve tedavi edici hizmetleri bilimsel bilgiler ışında teknik ve etik esaslarına göre vermek.

 • Sağlık kurulu ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek

 • Poliklinik ve serviste verilen hizmetlerin düzenli olarak yürütmek, hastalara yapılan tanı ve tedavi müdahalelerini takibini gerçekleştirmek.

 • Görev alnında yer alan uzmanlık alanındaki poliklinik hizmetlerini yürütmek, servise yatırılması düşünülen hastaların uzmanlık alanı kapsamında muayene ve tedavilerini yapmak.

 • Başhekim veya yardımcısının onayı ile yürürlüğe giren nöbet listesi ve çalışma çizelgesine uymak.

 • Meydana gelen bir adli vaka durumunda adli rapor düzenlemek.

 • Sevk edilmesi uygun olabilecek hastaların bir üst sağlık kuruluşuna sevkini gerçekleştirmek.

 • Servise yatımını gerçekleştirmiş olduğu hastanın ruhsal-sosyal durumları başta olmak üzere beslenmeleriyle ilgili gerek duyulan durumlarda; sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen ve psikologla işbirliği yapmak.

 • Epikriz oluştururken; önemli bulgular, başvuru nedeni, gerçekleştirilen tetkikler, konulan teşhis, uygulanan tedavi, hastanın çıkış durumu, kullanılması beklenen ilaçlar ve diğer takip talimatları doğru şekilde yapılıp hasta veya hasta yakınlarını bilgilendirmek.

Endokrinoloji Uzmanı Maaşları

Endokrinoloji uzmanlarının almış oldukları maaşlar iki farklı başlık şeklinde değerlendirilmektedir. Bunlardan ilki kamu ikincisi ise özel hastanelerdir. Kamu hastanelerinde maaş alımları tecrübe yılı, görev yapılan hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, bakılan hasta sayısı, acil durumlar kapsamında hastane tarafından mesai saatleri dışındaki çağrılmalara bağlı olarak değişmektedir. Kamu hastanelerinde ortalama bir endokrinoloji uzmanın alabileceği maaş 23.000 TL’dir. En yüksek ise 29.000 TL kadar çıkmaktadır. Örneğin 5 yıllık bir deneyimi sahip olan ve 4. bölgede görev yapan bir endokrinoloji uzmanın, döner sermaye ile alabildiği maaş 26.000 TL civarındadır.

Özel hastaneler için bu rakam daha da fazla olabilmektedir. Özel hastanenin kurumsal kimliğine, uzmanın tecrübe ve tedavi etmesindeki başarısına göre aylık kazanımlar 32.000TL kadar çıkmaktadır. Özel hastanede bir endokrinoloji uzmanının alabildiği ortalama maaş 24.000 TL’dir. En düşük maaş ise 19.000 TL’dir. Genellikle kamu hastanelerinde görev yapan alanında uzman olan ve kendisini hastalarına kabul ettirmiş olan endokrinoloji uzmanlarını, özel hastaneler kendi bünyelerine transfer etmektedir. Bu geçişler olurken özel hastaneler hem daha fazla ücret ödeyerek uzmanlığından faydalanmakta hem de hastalarının da kendilerine gelmesini sağlamaktadır. İlgili maaş alımların tamamı 2021 yılı içindir.

Endokrinoloji Uzmanı Nasıl Olunur?

Endokrinoloji uzmanı olabilmek için iyi bir lise eğitimi almak gerekir. Bu lise eğitimi Fen veya köklü Anadolu Liseleri olabilir. İlgili liselerin sayısal bölümünü okumak gerekecektir. Çünkü Endokrinoloji Uzmanlığının temeli sayısal derslere dayanmaktadır. Başarılı bir lise eğitimi sonrasında Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) 2021 yılı için her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına ve sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girmek gerekiyor. Her iki sınavdan da alınabilecek iyi puanlarla, lise eğitimi boyunca elde edilen ortalamada eklenerek üniversitelerin Tıp Fakülteleri tercih edilmelidir. Tıp lisans eğitiminin yorucu teori ve pratik eğitimlerin olabileceğini belirtmemiz gerekiyor.

Lisans eğitimi sonrasında pratisyen hekim mesleki çalışmalara başlanılabilir. Endokrinoloji Uzmanı olabilmek için Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) sınavına girmek ve uzmanlığın gerek duyduğu bir puanı elde etmek gerekiyor. Uzmanlık eğitimi sonrasında ise Endokrinoloji Uzmanı olunabilir. Bu eğitim sonrasında özel hastanelerde ve kamu hastanelerinde Endokrinoloji Uzmanı olarak çalışılabilmektedir.

Hormon bozuklukları tanısı ve tedavisi uygulayan tıp doktoru, Endokrin sistemini etkileyen hastalıkları tedavi etmek, Devlet memurları kanununa bağlı olarak, ilgili bağlı emirler olan yönerge, yönetmelik, tüzüklere tabi olmak, Yağ, karbonhidrat ve protein metabolizması hastalıklarının tedavisi üzerine çalışır, Kalıtımsal söz konusu olan hastalıkların tedavisi, Hasta tedavi ve müşahede tabelalarını düzenli be usulüne uygun olarak yazmak, Metabolik ve hormonal hastalıklar üzerine uzmanlaşmış, Hipertansiyon, troid anormallikleri, diyabet ve kolesterol, endokrin bezlerinde yer alan kanserlerin tedavisi, Her an önemli ve acil vakalar sebebiyle kurumca kendisine yapılan davete gecikmeksizin gelmek ve ihtiyaç duyulan muayene ve tedavileri yapmak, Bulaşıcı hastalıkların kontrolü konusunda çalışır, İhbarı zorunlu olan bir bulaşıcı hastalık durumunda, ihbarı bildirim formunu düzenleyerek ilgili yerlere bildirmek, Serviste ve poliklinikte geçen önemli idari ve fenni vakaları vakit kaybetmeksizin bildirmek, Tıbbi malzeme ve cihazların kullanımı ve yönetimi, Tüketim maddelerinin ekonomik ve yerinde kullanımını sağlamak, Görev alanı kapsamında kullanmış olduğu malzeme, cihaz ve mesleğin faaliyetleri kapsamında yapılacak alım, satım, onarım ve bilirkişi konularıyla ilgili komisyon ve kurul oluşturulmasında görev almak, Sağlık kurulu ile ilgili çalışmalar yürütür, Sağlık kurulu ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek, Poliklinik ve serviste verilen hizmetlerin düzenli olarak yürütmek, hastalara yapılan tanı ve tedavi müdahalelerini takibini gerçekleştirmek, Uzmanlık alanındaki poliklinik hizmetleri yürütür, Uzmanlık alanındaki poliklinik hizmetlerini yürütmek, Meydana gelen bir adli vaka durumunda adli rapor düzenlemek
Endokrinoloji Uzmanı Endokrinoloji Uzmanı nedir Endokrinoloji Uzmanı ne iş yapar Endokrinoloji Uzmanı nasıl olunur Endokrinoloji Uzmanı maaşları
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.