AnasayfaBlogDil Bilimcilerin Bilmesi Gereken İngilizce Terimler
İçerik Yazarlığı

Dil Bilimcilerin Bilmesi Gereken İngilizce Terimler

13 Mart 2023
gerçekçi portre ressamı tarzında, birçok şeyle çevrili daktilo tutan bir adam, uhrevi gerçekçilik, kesinlikçilik, dönen girdaplar, sert kenar, açık form, bibliopunk
TerimTanımÖrnek
MorfolojiKelimelerin ve cümlelerin inşası hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan çalışma alanıdır.“Geliştirme” kelimesi “geliş” ve “tir” yapı taşlarından oluşur.
SözdizimiCümlelerin yapısını incelemeyi içerir.“Ben dışarı çıktım” cümlesinde, sözdizimi cümlenin yapısını gösterir.
SesbilimSesleri ve bunların nasıl kullanıldığını inceleyen bir alandır.“Kitap” kelimesindeki “k”, “i” ve “t” harfleri sesbilim çerçevesinde incelenir.
ZamirBir cümlenin öğesini yerine geçen kelime ya da kelime grubudur.“Ben dışarı çıktım” cümlesinde “ben” bir zamirdir.
FiilBir cümlede eylemi belirten kelimedir.“Ben dışarı çıktım” cümlesinde “çıktım” bir fiildir.
SıfatBir ismi ya da bir zamiri niteleme, belirtme ve bildirme işlerinde kullanılan kelimedir.“Ben dışarı çıktım” cümlesinde “dışarı” bir sıfattır.
Dil Bilimiİnsan dilinin yapısal özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.Morfoloji, sözdizimi ve sesbilim dil biliminin alt disiplinlerindendir.
Yapı TaşıBir kelimenin veya cümlenin oluşturulmasında kullanılan temel öğedir.“Geliştirme” kelimesi “geliş” ve “tir” yapı taşlarından oluşur.
HarfBir dilin yazı sistemindeki temel işaretlerden her biridir.“Kitap” kelimesindeki “k”, “i” ve “t” harfleridir.
CümleAnlam bütünlüğü olan en küçük bağımsız ifadedir.“Ben dışarı çıktım” bir cümledir.

Bu makalede, İngilizce dil bilimcilerin bilmesi gereken bazı temel terimleri öğreneceğiz.

Dil bilimcilerin morfoloji, sözdizimi ve fonoloji gibi temel dil bilim terimlerini öğrenmeleri, dilin karmaşık yapısını ve işleyişini anlamaları için hayati önem taşır. Bu terimler, dilin çeşitli katmanlarını ve bileşenlerini tanımlar ve dil bilimcilerin dilin nasıl oluşturulduğunu, nasıl işlediğini ve nasıl anlamlandırıldığını kavramalarına yardımcı olur.

Morphology (Morfoloji)

Morfoloji, kelimelerin ve cümlelerin inşası hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan çalışma alanıdır. Morfoloji, kelimelerin bileşimini ve cümlelerin yapısını inceler. Örneğin, “geliştirme” kelimesi “geliş” ve “tir” yapı taşlarından oluşur. Bu yapı taşları, morfoloji için çok önemlidir.

Syntax (Sözdizimi)

Sözdizimi, cümlelerin yapısını incelemeyi içerir. Sözdizimi, cümledeki öğelerin nasıl bir araya geldiğini inceler. Örneğin, “Ben dışarı çıktım” cümlesinde, sözdizimi cümlenin yapısını gösterir. İlk önce gelen “ben” bir zamirdir, ardından gelen “çıktım” fiildir ve son olarak gelen “dışarı” sıfattır.

Phonology (Sesbilim)

Sesbilim, sesleri ve bunların nasıl kullanıldığını inceleyen bir alandır. İngilizcede, sesbilim özellikle harfleri ve bunların nasıl bir araya geldiğini inceler. Örneğin, “kitap” kelimesindeki “k”, “i” ve “t” harfleri sesbilim çerçevesinde incelenir.

Sonuç olarak, dil bilimcilerin morfoloji, sözdizimi ve fonoloji gibi temel dil bilim terimlerini öğrenmeleri, dilin karmaşık yapısını ve işleyişini anlamaları için hayati önem taşır. Bu terimler, dilin çeşitli katmanlarını ve bileşenlerini tanımlar ve dil bilimcilerin dilin nasıl oluşturulduğunu, nasıl işlediğini ve nasıl anlamlandırıldığını kavramalarına yardımcı olur. Bu bilgi, dil bilimcilerin dilin karmaşık yapılarını ve anlamlarını çözümlemelerine, dilin seslerinin ve tonlarının anlam ve işlevini anlamalarına ve dilin anlamını ve işlevini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Eğer siz de dilin bu karmaşık ve büyüleyici dünyasını daha derinlemesine keşfetmek istiyorsanız, sizi İngilizce kurslarımıza davet ediyoruz. İster dil bilimine yeni başlamış olun, isterse deneyimli bir dil bilimci olun, kurslarımız her seviyeden öğrenciye uygun olarak tasarlanmıştır. İngilizce dil becerilerinizi geliştirirken aynı zamanda dil biliminin temel kavramlarını ve teorilerini de öğreneceksiniz. Bu sayede, dilin karmaşık yapısını ve işleyişini daha iyi anlayacak ve dilin anlamını ve işlevini daha iyi kavrayacaksınız. Sizi bu heyecan verici yolculuğa katılmaya davet ediyoruz.

İngilizceTürkçe
LinguisticsDilbilim
PhoneticsFonetik
PhonologyFonoloji
MorphologyMorfoloji
SyntaxSözdizim
SemanticsAnlambilim
PragmaticsPragmatik
SociolinguisticsSosyodilbilim
PsycholinguisticsPsikodilbilim
Historical LinguisticsTarihî Dilbilim
Comparative LinguisticsKarşılaştırmalı Dilbilim
Language AcquisitionDil Edinimi
Language ProcessingDil İşleme
PhonemeSes Birimi
MorphemeBiçimbirim
LexemeSözcük
Syntactic StructureSözdizimsel Yapı
Semiotic AnalysisGöstergebilimsel Analiz
Linguistic TypologyDilbilimsel Tipoloji
Discourse AnalysisSöylem Analizi
Bilingualismİki Dillilik
MultilingualismÇok Dillilik
DialectLehçe
AccentAksan
IntonationTonlama
Word OrderSözcük Düzeni
Word FormationSözcük Oluşumu
Phrase StructureTümce Yapısı
Sentence AnalysisCümle Analizi
Lexical SemanticsSözcüksel Anlambilim
Contextual MeaningBağlamsal Anlam
Speech ActSöylem Eylemi
Language VariationDil Çeşitliliği
Language ChangeDil Değişimi
Language ContactDil Teması
Language PlanningDil Planlaması
Code SwitchingDil Değiştirme
Language UniversalsDil Evrenselleri
Language FamiliesDil Aileleri
Language Isolatesİzole Diller
Morphological AnalysisBiçimbilimsel Analiz
Language AcquisitionDil Edinimi
Language ProcessingDil İşleme
Linguistic CompetenceDil Yetisi
Language ProductionDil Üretimi
Speech RecognitionKonuşma Tanıma
Language DevelopmentDil Gelişimi
Linguistic RelativityDil Göreliciliği
Language StructureDil Yapısı
MetalinguisticsMetadilbilim
Diachronic AnalysisDiyakronik Analiz
Synchronic AnalysisSenkronik Analiz
MorphosyntaxBiçimbirim-Sözdizim
Discourse MarkerSöylem İşareti
StylisticsStilistik
Sociolinguistic VariationSosyodilbilimsel Varyasyon
Language ProcessingDil İşleme
Linguistic AnthropologyDilbilim Antropolojisi
Contrastive AnalysisKarşılaştırmalı Dilbilim
Language DocumentationDil Belgeleme
Language PolicyDil Politikası
Language RevitalizationDil Diriliği
Linguistic AnalysisDilbilimsel Analiz
Language AttitudesDil Tutumları
MorphophonologyBiçemsesbilim
Lexical AccessSözcük Erişimi
Language ProficiencyDil Yeterlilik
Language ProcessingDil İşleme
Sociolinguistic ResearchSosyodilbilimsel Araştırma
Bilingual Educationİki Dilli Eğitim
NeurolinguisticsNörodilbilim
Language PlanningDil Planlaması
Language UseDil Kullanımı
SyllableHece
Discourse CommunitySöylem Topluluğu
Language CognitionDil Bilişi
Language DisordersDil Bozuklukları
Speech TherapyKonuşma Terapisi
Linguistic DataDilbilimsel Veri
Language StructureDil Yapısı
Linguistic InquiryDilbilimsel İnceleme
Language AcquisitionDil Edinimi
Language VariationDil Çeşitliliği
Linguistic AnalysisDilbilimsel Analiz
Language ProficiencyDil Yeterlilik
Language ProcessingDil İşleme
Speech ProductionKonuşma Üretimi
Language EvolutionDil Evrimi
Language LearningDil Öğrenimi
Linguistic DeterminismDil Belirlemecilik
Comparative PhoneticsKarşılaştırmalı Fonetik
Corpus LinguisticsDerlem Dilbilim
Historical PhonologyTarihî Fonetik
Speech PerceptionKonuşma Algısı
Sociolinguistic AnalysisSosyodilbilimsel Analiz
Language AcquisitionDil Edinimi
Sociolinguistic FactorsSosyodilbilimsel Faktörler
MetaphorMetafor
Discourse StrategiesSöylem Stratejileri
Language PolicyDil Politikası
Lexical SemanticsSözcüksel Anlambilim
Pragmatic CompetencePragmatik Yeti
Language PlanningDil Planlaması
Language UseDil Kullanımı
Speech IntelligibilityKonuşma Anlaşılabilirliği
Linguistic VariationDil Değişkenliği
Multimodal CommunicationÇoklu Ortam İletişimi
Morfoloji, Kelimelerin ve cümlelerin inşası hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan çalışma alanıdır, “Geliştirme” kelimesi “geliş” ve “tir” yapı taşlarından oluşur, Sözdizimi, Cümlelerin yapısını incelemeyi içerir, “Ben dışarı çıktım” cümlesinde, sözdizimi cümlenin yapısını gösterir, Sesbilim, Sesleri ve bunların nasıl kullanıldığını inceleyen bir alandır, “Kitap” kelimesindeki “k”, “i” ve “t” harfleri sesbilim çerçevesinde incelenir, Zamir, Bir cümlenin öğesini yerine geçen kelime ya da kelime grubudur, “Ben dışarı çıktım” cümlesinde “ben” bir zamirdir, Fiil, Bir cümlede eylemi belirten kelimedir, “Ben dışarı çıktım” cümlesinde “çıktım” bir fiildir, Sıfat, Bir ismi ya da bir zamiri niteleme, belirtme ve bildirme işlerinde kullanılan kelimedir, “Ben dışarı çıktım” cümlesinde “dışarı” bir sıfattır, Dil Bilimi, İnsan dilinin yapısal özelliklerini inceleyen bilim dalıdır, Morfoloji, sözdizimi ve sesbilim dil biliminin alt disiplinlerindendir, Yapı Taşı, Bir kelimenin veya cümlenin oluşturulmasında kullanılan temel öğedir, “Geliştirme” kelimesi “geliş” ve “tir” yapı taşlarından oluşur, Harf, Bir dilin yazı sistemindeki temel işaretlerden her biridir, “Kitap” kelimesindeki “k”, “i” ve “t” harfleridir, Cümle, Anlam bütünlüğü olan en küçük bağımsız ifadedir, “Ben dışarı çıktım” bir cümledir
ingilizce kursu ingilizce kelime ingilizce öğren ingilizce cümleler ingilizce kelimeler sesli ingilizce cümleler sesli ingilizce örnek paragraflar ingilizce öğrenmek ingilizce ifadeler sesli ingilizce ifadeler
Genç bir kadın yakın plan bir portrede görülüyor. Açık tenli, yüksek elmacık kemikli ve belirgin bir çene hattına sahip. Gözleri parlak ve büyüleyici, uzun kirpikleri ve kapakların etrafındaki hafif gölgesi var. Dudakları dolgun ve açık pembe bir renge boyanmış. Saçları koyu kahverengi ve yüzünün etrafına yumuşak dalgalar halinde dökülüyor. Güzelliği yayan kendinden emin ama nazik bir ifadesi var.
Meryem Winstead
Blog Yazarı

Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketim Bilimleri Bölümü mezunuyum. Blog yazarlığı ve insan kaynakları yönetimi sertifikalarım var. İngilizce dilinde yüksek lisans derecem var ve 3 yıl ABD'de yaşadım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü, bir dünya haritası üzerinde bir grup beyaz kartvizitin yakın çekimini göstermektedir. Kartların üzerinde siyah yazılar var ve harita renkli ülkeler ve kıtalarla dolu. Kartlar haritanın sol üst köşesine yerleştirilmiş ve yakın çekim yazının karmaşık ayrıntılarını ortaya çıkarıyor. Metin siyah bir yazı tipiyle düzgün bir şekilde yazılmış gibi görünüyor ve kolayca okunabiliyor. Harita dünyanın bir temsilidir ve ülkelerin renkleri ve şekilleri kolayca tanınabilir. Resmin arka planı açık grimsi mavidir ve resmin genel kontrastına katkıda bulunur. Bu resim, resim altyazısı için bir veri kümesi hazırlamak veya bir coğrafya projesinde kullanmak gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.
Yabancı Dil Eğitimi

İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler

30 Eylül 2021
Resimde bir kişi görülüyor, ellerini önlerine uzatmışlar ve üzerlerinde siyah mürekkeple yazılmış yazılar var. Sol el sağ elden daha fazla yazıya sahip ve yazının büyük bir kısmı sol elin avuç içinde. Yazı, farklı bir alfabeden harflere benzeyen çeşitli sembol ve şekillerden oluşuyor. Kişinin parmak uçları ve cildinin kırışıklıkları da görülüyor. Kişinin ellerinin temiz olduğu ve herhangi bir leke ya da hasar içermediği görülüyor. Görüntünün arka planı bulanıklaştırılarak görüntünün odak noktası olan kişinin ellerine ve üzerindeki yazıya vurgu yapılıyor.
Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce Kelime Öğrenme Yolları

12 Aralık 2019
Bu resim, ellerini havaya kaldırmış genç bir kadının kolajını tasvir etmektedir. Açık tenli, sarı saçlı ve pembe bir ruj sürüyor. Gömleği açık renk. Resmin alt köşesinde ellerini kavuşturmuş ikinci bir kadın görülüyor. Onun sağında, üçüncü bir kadın ellerini yukarı kaldırmış bir şekilde duruyor. Daha sağda, ellerini kaldırmış dördüncü bir kadın ve daha sağda ellerini kaldırmış beşinci bir kadın görülüyor. Sağ üst köşede, bir kişinin ellerinin bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Kolajın solunda, elleri havada altıncı bir kadın görülüyor. Son olarak, sol üst köşede, bir kişinin pantolonunun bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Kolajdaki tüm kadınların yüzünde doğal bir ifade var.
4.7
(223)

İşaret Dili Eğitimi

4 Konu5 Saat
Uzun sarı saçlı bir kadın siyah bir bluz giymiş, kameranın önünde durmaktadır. Kollarını kavuşturmuş ve yüzünde ciddi bir ifade var. Üst kısmın koyu rengi soluk teniyle tezat oluşturarak çarpıcı bir görüntü yaratıyor. Saçları ışıkta parlayan şık bir görünümde şekillendirilmiş. Gözleri uzaktaki bir şeye odaklanmış. Duruşu kararlı ve kendinden emin bir tavır sergiliyor. Önüne çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır gibi görünüyor.Asuman Çalışkan
975411
Bu görsel çevrimiçi bir Python kursuna ait. Kollarını kavuşturmuş, kendine güven ve kararlılık sergileyen bir adam görülüyor. Yüzünün yakın çekimi, odaklanmasını ve öğrenmeye olan bağlılığını ortaya koyuyor. Bir saatin yakın çekimi zaman yönetiminin önemini vurguluyor. Siyah arka plana karşı beyaz harfler, kursun profesyonelliği ve adanmışlığı hakkında bir fikir veriyor. Kıllı kolun yakın çekimi, gerekli olacak sıkı çalışmayı ve çabayı sembolize ediyor. Siyah takım elbiseli adam otorite ve güvenilirlik havası veriyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek bu kursu olağanüstü bir çevrimiçi Python kursu haline getiriyor. Öğrenciye başarılı olması için gereken bilgi ve becerileri sağlayacağından emin olabilirsiniz.
4.9
(65)

Python Eğitimi

10 Konu5 Saat
Kameranın önünde siyah tişörtlü ve koyu renk saçlı bir adam durmaktadır. Yüz ifadesi ciddi ve duruşu kendinden emin. Gözleri kameraya odaklanmıştır ve kolları iki yanındadır. Güçlü, kaslı bir yapısı var ve siyah tişörtü soluk teniyle tezat oluşturuyor. Koyu renk saçları kısa, düzgün bir kesimle şekillendirilmiş ve yüzünü güzel bir şekilde çerçeveliyor. Kararlı görünüyor ve kararlı ifadesi onu öne çıkarıyor. Karşısına ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.Hanifi Çetinkaya
1105780