AnasayfaBlogYönetim ve Organizasyon Hakkında Kavramlar ve Anlamları
Video

Yönetim ve Organizasyon Hakkında Kavramlar ve Anlamları

26 Şubat 2023
Yönetim ve organizasyon insanların çalışmalarının daha verimli ve etkin biçimde yürütmek için kullanılan kavramlardır.
KavramTanımÖrnek
Yönetim ve OrganizasyonKurum çalışanlarının işlerinin düzenlenmesi ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kullanılan bir yöntemdir.Bir şirketin departmanlar arasında görev dağılımını düzenlemesi
Stratejik YönetimKuruluşun gelecek amaçlarını belirler ve bu hedeflere ulaşmak için planlama ve koordinasyon yapar.Bir şirketin pazarda farklılaşmak için strateji oluşturması
Finansal YönetimStratejilerin finansal kaynaklarla desteklenmesini ve finansal sonuçların elde edilmesini üstlenir.Bir girişimin nakit akışını optimize edip gelirlerini ve fon miktarını arttırması
Yönetim ve Örgütsel DavranışÖrgütsel davranışların bilimsel olarak incelenmesi ve yönetim kuramına dayalı anlayışın uygulanmasıdır.Bir şirketin çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için örgütsel liderlik kavramını uygulaması
Operasyon YönetimiÜretim sürecinin etkin şekilde yönetilmesi için kullanılan bir yönetim biçimidir.Bir otomotiv üreticisinin üretim işlem sürecini etkin şekilde yönetmesi
İşletme Etik ve Sosyal SorumlulukŞirketlerin yürüttükleri faaliyetlerin etik ve sosyal boyutlarına odaklanır.Bir şirketin çevre koruma ve sosyal sorumluluk konusunda bilinçli kararlar alması
İnsan Kaynakları YönetimiÇalışanların ihtiyaçlarını karşılamak ve onları en verimli şekilde yönetme sürecidir.Bir şirketin çalışan memnuniyetini arttırmak için eleman alımı ve maaş yönetimi stratejileri geliştirmesi

Yönetim ve organizasyon kurum çalışanlarının tüm işlerinin daha verimli ve etkin biçimde yürütmelerine yardımcı olmak için kullanılan yöntemdir. Yönetim insanların iş alanının her aşamasını düzenlemek için kullanılan bir sistemdir. Bu makalede, yönetim ve organizasyon konusunda önemli kavramları ve terimleri inceleyeceğiz.

Yönetim ve Organizasyon Hakkında Kavramlar

Yönetim ve organizasyon, çoğu zaman birbirine karıştırılan ve birbiriyle çok benzer olan iki kavram olarak düşünülür. Ancak bu iki kavram birbirinden özellikleri ve anlamlarıyla farklıdır. Yönetim, kuralların, işleyişin veya işin kontrolünün sağlanması ile ilgilidir. Organizasyon ise planlanmış bir sistemin, işlerin düzenlenmesi, görevlerin ve yetkilerin dağıtılması ve bunların hepsinin tek bir amaca hizmet etmesi olarak tanımlanır. Bu makalede, yönetim ve organizasyon konusunda kullanılan önemli kavramların ve terimlerin, tanımlarını ve anlamlarını inceleyeceğiz.

 1. Stratejik Yönetim: Stratejik Yönetim, kuruluşun gelecek amaçlarını ortaya koymak, çalışanlar arasında koordinasyonu ve motivasyonu arttırmak, riskleri yönetmek ve pazarda farklılaşmak gibi önemli konulara odaklanan çok kurumsal bir yaklaşımdır. Stratejik Yönetim aynı zamanda kurumsal bir anlayışın, gelecekteki hedeflere uygun olarak başarmak için gerekli eylemlerin planlanmasını ve koordinasyonunu de içerir. Örnek: Kurumsal, yenilikçi bir yaklaşımı benimsemek, kârlılığı arttırmak ve sektörde farklılaşmak için strateji oluşturmak. Kurumsal hedefleri sağlamak ve bunların gerçekleştirilmesi için bir stratejik plan oluşturmak, çalışanların oluşturdukları hedeflerle koordinasyonu arttırmak ve bunları gerçekleştirmenin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak.

 2. Finansal Yönetim: Finansal Yönetim, verilen ve kararlanan stratejilerin uygun maliyetli modeller aracılığıyla finansal kaynaklarla uygun şekilde desteklenmesidir. Bu şekilde, amaçlanan finansal sonuçların ulaşılması anlamına gelir. Kısaca, finansal yönetim, girişimin nakit akışını optimize ederken, gelirleri ve fon miktarını artıran girişimlerin stratejilerini ve operasyonlarını kontrol eder ve ilerletir. Örnek: Girişim, geleneksel kaynak yönetimini ele alarak, mevcut varlıklarını optimize etmek ve kârlarını arttırmak, nakit akışını güçlendirmek, fon sağlamak ve riskleri azaltmak için finansal yönetim kurallarını ve stratejilerini uygulayabilir.

 3. Yönetim ve Örgütsel Davranış: Yönetim ve Örgütsel Davranış (YOBD); belli örgütsel davranışların bilimsel olarak incelenmesi ve yönetim kuramına dayalı anlayışın uygulanmasıdır. YOBD, örgütsel çevre, örgütsel dinamikler, etkilenen faktörler, liderlik, örgütsel motivasyon ve diğer temaların bir arada ürettiği bilimdir. Örnek olarak, bir çalışanların verimliliğine etkisi nedeniyle Örgütsel Liderlik kavramı, YOBD'nin ilginç bir parçasıdır. Örgütsel liderlik, liderin çeşitli örgütsel faktörler arasındaki etkileşimleri anlaması ve bunların çalışma arkadaşlarının davranışlarını etkilemesini sağlamasıyla ilişkilidir.

 4. Operasyon Yönetimi: Operasyon Yönetimi, tüm üretim süreci denetimini ve bir ürün veya hizmet durumundaki işlerin yönetimini kapsayan yönetim süreçlerini inceleyen bir bilimdir. Operasyon Yönetimi, üretim ve arz süreçleri, ekipman kullanımı, kaynakların planlanması, iş akışının tasarlanması ve performanstan ziyade işlem üzerindeki etkinliği incelemek için kullanılır. Örnek olarak, bir otomotiv üreticisi, aracın ön çamurluklarının üretiminin aracın arka çamurluklarından bir kaç dakika önce bitmesi gereken bir üretim işlemini düzenlememelidir. Bu durumda, Operasyon Yönetimi, iş parçasının üretim sürecinden alınmasının, arka çamurlukların tamamlanmasından birkaç dakika önce tamamlanmasını sağlamak için gereken araç ve ekipmanların uygun şekilde planlanmasını içerebilir.

 5. İşletme Etik ve Sosyal Sorumluluk: İşletme Etik ve Sosyal Sorumluluk, şirketlerin yürüttükleri faaliyetlerin, çevreye, şirket çalışanlarına, ortaklarına, müşterilerine ve topluma olan etik ve sosyal sorumluluklarının anlayışını içerir. Şirketlerin sadece ekonomik kar yapmak yerine; etik, sosyal, çevresel ve teknolojik konularda fayda sağlamalarını ve bu bilinç altında kararlar almalarını sağlamayı amaçlar. Örnek olarak; şirketler merkezi olsun veya şubeler olsun, çevre, şirket çalışanları, ortaklar ve toplum için kar yaparken sorumsuz bir şekilde davranmamalı, bunun yerine sürdürülebilir ve sosyal etik bir şekilde kar yapmalıdır.

 6. İnsan Kaynakları Yönetimi: İnsan Kaynakları Yönetimi, insanların etkin ve verimli şekilde yönetilmesi ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan araçları kullanmak anlamına gelir. Bunlar, eleman arayışları, potansiyellerin değerlendirilmesi, maaşların yönetimi, çalışanlar arasındaki yetkinliklerin geliştirilmesi ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine olan özen gibi faaliyetler gibi faaliyetleri içerir. Örnek olarak, bir müdürün görevi, çalışanları motivasyonu yüksek tutmak, maaşlandırmadan talebe kadar çalışanların mevcut işlerini ölçmek için gereken araçları kullanmak ve iş planını uygulamayı içermektir.

 7. Proje Yönetimi: Proje Yönetimi, herhangi bir proje hayata geçirmeyi amaçlayan birikim ve literatür olmak üzere iki temel öğeden oluşur. Temelde proje yönetimi, birçok bileşeni ve insanı da kullanarak, bir çalışma alanında başarıya ulaşmaya çalışan veya önemli değişiklikleri yönlendirmeye çalışan bir çabayı ifade eder. Proje yönetiminde, her projenin farklı çalışma işleri, zaman çizelgeleri ve riskleri içermesine rağmen, temelde boş bir dalga etkisi ile tüm projelerin bir plan ve doğru varsayımlara dayanması gerekmektedir. Örnek olarak, bir beyaz kutu ürünü satışının hedef kitlesi belirlenerek, ürünün tanıtımına yönelik olarak en doğru ve verimli strateji geliştirmek mümkündür. Diğer bir örnek ise, ofisin genel düzenlemesinin yeniden yapılmasıdır. Bu durumda, ofisin boyutlarını, nüfusu, teknolojiyi ve diğer faktörleri dikkate alınarak bir plan geliştirilmelidir.

 8. Karar Vermek: Karar Vermek, Yönetim ve Organizasyon bilimlerinde karar vermek için genel bir kavram olarak tanımlanır. Bu, çok sayıda seçeneğin arasından bir seçim yapmak anlamına gelir. Karar vermede, birinin kontrolü altındaki endişelerini dikkate alarak, kazançları arttırmak ve riskleri azaltmak için en iyi seçimin belirlenmesidir. Karar vermede genelde, çıkarımlara veya önerilere bakarak en iyi şeyin seçilmesi amaçlanır. Örnek: Bir çalışan ikinci bir iş teklifi için karar verme durumunda olabilir. Seçimleri arasında, önümüzdeki yıl için daha yüksek bir ücret ile çalışmak veya daha kısa bir süre ile çalışmak olabilir. Bu karar verme süreci aralarındaki çakışan beklentileri değerlendirerek yapılmalıdır.

 9. Pazarlama Yönetimi: Pazarlama Yönetimi, ürünün, sağlayıcıya ve alıcıya karşı çıkma stratejileri ve karar alma mekanizmalarının tasarımını, tasarım, üretim, dağıtım ve sunum etkinliklerini inceleyen bir kavramdır. Pazarlama Yönetimi, bir satış işlemini oluşturmak için alıcının ihtiyaçlarını hakkında bilgi toplama, ürün ve hizmeti tasarlama ve ürünün boyutlarındaki tüm farklılıkları hakkında karar vermeyi kapsar. Örnek: Küçük bir kuaföre sahip olan bir iş sahibi, bir blog ve sosyal medya ağı üzerinden kampanyalar oluşturarak, kendisinin kuaförü hakkında duyurmaya ve alıcıların ilgisini çekmeye çalışacaktır. Bunun için, kuaförünün aynı zamanda saç tasarımı, makyaj, güzellik, vb. konulardaki diğer hizmetleri de kabul edip etmeyeceğini düşünmesi gerekir. İş sahibinin satış ve pazarlama stratejilerini ve mevcut pazarlıkları göz önünde bulundurarak, kendisi için en uygun kampanya modelini seçmesi gerekmektedir. Pazarlama Yönetiminde iş sahibinin topladığı farklı bilgiler, gerekli kararları alabilmesi için önemli bir role sahip olacaktır.

 10. Liderlik: Liderlik, çevresi üzerinde etkili, önderliğinin kabul gören, morale kuvvetlendiren, teşvik eden ve sonuçları takip eden insanlar tarafından yönetim kuramları tabanlı bir strateji olarak tanımlanır. Liderler, çevrelerindeki yaşamın organizasyonu ve denetimi için hedefler planlar, bunları desteklemek için liderlik becerilerini uygular. Örnek olarak, bir lider bir ekibe düzen ve disiplin sağlamak için projeleri ayarlaması ve takip etmesi beklenebilir. Bu durum, ekibin müşteri taleplerini anlaması ve onların her birinin gereksinimleri karşılayacağı projelerinin planlanmasını gerektirir. Lider toprakları buna göre oluşturarak ekip tarafından projelerin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamalıdır.

 11. Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi: Lojistik Yönetimi, bir firmaya, ürünün depodan çıkarma ve dağıtım işlerini planlaması ve yürütmesini sağlamak için ürün ve hizmetlerin akışını, depolamayı, dağıtımı ve teslimi kapsayan tüm süreçlerin düzenlenmesini ifade eder. Tedarik Zinciri Yönetimi, ürün ve hizmetlerin tüm kaynaklardan taleplerinin planlanmasından, üretime, dağıtıma ve satışa kadar uzanan süreçlerin tümünün anlaşmalar, depolama ve dağıtım uygulamalarını, davet ücretleri ve lojistik dokümanlarını da kapsayan düzenlenmiş bir biçimde planlanmasını ifade eder. Örnek: Bir işletme, ürünlerini dağıtmak için Lojistik Yönetimi kullanabilir. Firma neticede ihtiyacı olan ürünleri fiziksel olarak tedarik edebilmek ve ürünleri istenilen lokasyonda teslim edebilmek için entegre hizmetler ve araçlar kullanır. Bunun yanında, firma Tedarik Zinciri Yönetimi kullanarak ürün ve hizmetin kullanım ömrü boyunca hatasız üretimini, dağıtımını ve satışını kontrol etmek için ihtiyaçları olan kaynakları sistemli bir şekilde üretmek, planlamak ve yönetmek için gerekli olan anlaşma ve dokümanları düzenlemek için kullanılabilir.

 12. Uluslararası İşletme Yönetimi: Uluslararası İşletme Yönetimi; çalışanlar, mali kaynaklar, müşteri ilişkileri ve teknolojinin uluslararası birkaç ülkenin hareketiyle bağlı olarak ve küresel çapta etkileşim düzeyinde yönetimi olarak tanımlanır. Organizasyonlar, ürünlerini veya hizmetlerini dünyanın herhangi bir yerine ulaştırmak için küresel bir pazarda faaliyet göstermek zorunda kalır. Buna ek olarak, ekonomik ortamda hızlı bir şekilde değişen uluslararası kurallar, fırsatlar ve beklentiler ile örtüşmeyi gerektirmektedir. Uluslararası İşletme Yönetimi, bu sorunları ve zorlukları aşmaya ve karlı pazarlarda başarılı olmaya yardımcı olmak için özel becerileri başlıca amacı olarak kullanır. Örnek olarak, genç bir Amerikalı şirket olan bir teknoloji şirketi, ABD'de başarılı olmuş ve küresel bir pazarda ürünlerini ihraç etmek istemiştir. Mansiyon ettiği uluslararası işletme yönetimi tekniği sayesinde, yöneticiler birkaç ülke arasında büro açmaya ve ürünlerinin satışıyla ilgili planlarının esas şartlarını belirlemeye yardımcı olmuştur. eklemek zorunda kaldıkları kişi gücü, mevzuat ve yasal prosedürlerin takibi için gerekli ülkelerdeki uygun inceleme kurumlarını saptama konusunda sağladıkları destek sayesinde, uluslararası işletme yönetiminde yetkinlik kazananlar tarafından logistiğe kadar ev sahipliği yapılabilmiştir.

 13. İşletme Hukuku ve Etiketi: İşletme hukuku ve etiketi, bir işletmeyi yönetmekten sorumlu olanların, etik davranış biçimlerini tanımlayan kurallardır. Örneğin, işletmeyi yönetenlerin eleştirel düşünebilecekleri ve görevlerini yerine getirebilecekleri çalışanlara ve iş ortaklarına karşı gösterdikleri tutum, işletme ortamında bulundukları konumlarına uygun şekilde davranmalarının beklendiği bir etiket anlayışını öngören işletme hukuku ve etiketidir. Bunun dışında, işletme hukuku ve etiketi işletme davranışına ilişkin olarak işletme sınırları ve işletme faaliyetleri göz önünde bulundurulmasını da kapsayan tüm ölçütleri içerir. Örnek olarak, etik davranışlar arasında müşterinin taleplerini göz önünde bulundurarak makul dönüşler yapmak, müşteriler ve iş ortaklarına saygı göstermek, herkese toplumsal cinsiyete, yaşa, inanca veya etnik kökene göre ayrımcılık göstermemek ve işletme ile ilgili her konuda mümkün olabildiğince açık ve dürüst olmak sayılabilir.

 14. İnovasyon ve Girişimcilik: İnovasyon ve Girişimcilik, Yönetim ve Organizasyon biliminde, bir parçayı ekleyerek, çıkarmak, değiştirmek veya oluşturmak için yeni fikirler ve çözümler üretmeyi amaçlayan kavramlardır. Örnek olarak, bir sosyal medya platformu inovasyon ve girişimcilik konusunda örnek verilebilir. Bir şirket için sosyal medya platformunda yeni kullanıcılara ulaşmak için yeni özellikler geliştirmek ve ses getirecek yeni içerik ürettiğinde bu, inovasyon ve girişimciliğin en güzel örneklerinden biri olacaktır.

 15. Yenilik Yönetimi: Yenilik Yönetimi, stratejik kararlar ve çözümleri için yaratıcı düşüncelerin üretilmesini sağlayan bir yaklaşımdır. Girişimcilerin özellikle ortak ve tedarikçi şirketler arasındaki ilişkilerden yeni çözümler yaratabilmeleri ve işletmeye verimli bakış açısı sağlamaları amacını taşır. Örnek olarak; bir gıda üreticisi şirketinin çoğalma süreci gerçekleştirirken, yenilikçi yöneticileri e-ticaret teknolojisini çözüm için kullanabilir ve aynı zamanda mevcut satış kanallarını geliştirmek için uygun farklı yöntemler bulabilirler. Böylelikle ürünlerin daha geniş bir kitle tarafından erişilebilir hale getirmesi sağlanabilir.

 16. Maliyet Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi: Maliyet Muhasebesi: Maliyet muhasebesi; arz ve talebin karşılaştığı üretim sektörlerinde, belli bir ürün veya hizmetin tüm aşamalarda parasal olarak karşılığını ifade eden araç olarak kullanılır. Maliyet muhasebesi, ürünlerin üretim sürecinde kullanılan bütün kaynakların, üretim bedelini oluşturan makineler, doğal kaynaklar, çalışanlar, makine yedekleri vb. maliyetleri ile belirlenmesi sürecine odaklanmaktadır. Örnek: Bir otomobil üretim tesisinde, gerekli malzemelerin toplam maliyetini hesaplamak için maliyet muhasebesi kullanılabilir. Yönetim Muhasebesi: Yönetim muhasebesinin amacı, karar almada ve strateji belirlemelerinde yardımcı olan materyallerin kullanımını arttırmak ve üretim maliyetlerini düşürmektir. Yönetim muhasebesinin temel amacı, karar ve planlama desteği sağlamaktır. Yönetim muhasebesinin özellikle günlük karar verme süreçlerinde verimliliği artırmak amacıyla kullanılan özel maliyet sistemi ile maliyet hakkındaki bilgileri çok daha ayrıntılı bir şekilde işaretlemekte ve organizasyondaki değişikliklerin maliyetleri takip etmektedir. Örnek: Bir yeni ürünün maliyet ayırımını ve firmaya getirisi üzerinde gerçek zamanlı olarak durum analizi yapmak için yönetim muhasebesi kullanılabilir.

 17. İşletme İletişimi: İşletme iletişimi, organizasyonda iletişimin temelini oluşturan, işletmenin mevcut koşullarını göz önüne alarak etkin ve verimli iletişimin kurulmasını sağlayan bir yaklaşımdır. İşletme iletişimi, girişimlerin tanıtımından personelin eğitimine, karar verme ve stratejik çözümlerin üretilmesine kadar her aşamada, işbirliğinin geliştirilmesine ve kar bahsi geçen organizasyonun amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olan iletişimi kapsamaktadır. Örneğin, bir işletme, personeli için yeni bir çözüm geliştirme ve dağıtma görevinden yararlanabilir. Böyle bir durumda, çalışanların gönüllü olarak bu konuya ilişkin öneri geliştirmesini teşvik etmek, yardımcı olacaktır. Bunun için işletme, personelin mevcut sosyal ağlarına bu noktada katılım çağrısında bulunacak ya da yeni online platformların kurulmasını sağlayacak ve bu forumlara işletme tarafından desteklenmeyecek, ancak bireysel çalışanlar tarafından önerilere cevap verilecektir.

 18. Risk Yönetimi: Risk Yönetimi, mevcut ve gelecekteki fırsatları ve tehditleri kontrol etmek ve önlem almak için belirli bir strateji ile prosedürlerin uygulanmasını ifade eder. Risk Yönetimi, bir olayın olasılığının ve sonuçlarının gerçekleşme olasılığının değerlendirilmesi ve stratejik olarak alınabilecek karşılıkların belirlenmesi ile ilgili kurallar topluluğundan oluşur. Örnek olarak; Şirkete ait bir fabrikanın zamandan önce teslim edilmesi gereken ürünlerini üretmek amacıyla kullanılan makinenin arızalanması nedeniyle zamanda yetişemeyecek olması durumu, Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilir. Arızalı makineyi değiştirmek, geç teslim ücreti ya da müşterinin satın alma kararını iptal etmesi gibi karşılıklar belirlenerek riskler en aza indirilmeye çalışılır.

 19. Sürdürülebilir İşletme Stratejileri: Sürdürülebilir İşletme Stratejileri, yönetim ve organizasyon biliminde, ortaya konulmuş, temel hedefi kaynakların verimli, etkin ve etkili bir şekilde kullanılması olan bir stratejidir. Sürdürülebilir işletme stratejileri, aşağıdaki ana bileşenleri içerir: i) Bir şirketin hedeflerini belirlemek, kişisel hedeflerin ve önceliklerin her çalışan için planlanması. ii) İş sürecinin temel unsurlarının belirlenmesi; iii) Yönetimin getirdiği çıkarımların, işlemlerin (bisiklet üretmek ve onu pazarlama vb.) İşgücünün (maliyetleri düşürme, daha hızlı işler, daha verimli çalışanlar vb.) ve seçimlerin (üretim sistemleri seçimi, üretim modeli seçimi vb.) Değerlendirilmesi ve stratejinin geliştirilmesi. Örnek olarak, bir şirketin, ürünleri daha verimli ve daha güvenli bir şekilde üretme için kaliteli işlemler, iş süreçleri ve üretim sistemleri kullanma stratejisinin oluşturulması sürdürülebilir işletme stratejisine örnek olarak gösterilebilir.

 20. Yönetim ve Liderlik Eğitimi: Yönetim ve Liderlik Eğitimi, liderlerin kurumsal hedefleri gerçekleştirmek için gerekli davranışları kazanmasını ve geliştirmesini sağlayan bir eğitim sürecidir. Eğitim, liderlerin kişisel becerilerini, öngörülerini, kontrollerini, örgütsel işlevsel stratejileri ve kültürleri geliştirmek için kullanabilecekleri yönetim tekniklerini ve ilkelerini öğretir. Örnek olarak, liderlik eğitimi, liderlerin çalışma ortamına ilgi göstermesini, motivasyonu artırmalarını ve verimliliği arttırmalarını sağlayan bireyler arası iletişimi geliştirmelerine yardımcı olabilir.

 21. Bilgi Yönetimi: Bilgi Yönetimi, verinin, bilginin ve deneyimin etkin kullanılmasını sağlayarak, kuruluşlara avantaj sağlayan stratejik bir araç olarak tanımlanabilir. Bilgi yönetimi, kuruluşların temel zorluklarından birini oluşturmaktadır. Bu zorluk, düşük maliyetli, hızlı ve verimli bir şekilde, etkin ve verimli bir biçimde ürettiği bilgiyi, etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktır. Örneğin, bir firma, veri tabanlarını ve içeriklerini doğru biçimde yöneterek ve kullanarak, kârlı olmak için harcadığı para ve çabayı en aza indirgeyebilir. Ayrıca, bilgi sistemlerini ve içeriklerini etkin biçimde paylaşarak, işletme performansında ve verimlilikte artış sağlayarak, işlerin daha verimli yürümesini sağlayabilir.

 22. Performans Yönetimi: Performans Yönetimi, bir şirketin çalışanlarının, ürün ve hizmetlerinin performansını izleme ve geliştirmeyi amaçlayan bir stratejik süreçtir. Bu süreç, çalışanın ve ya şirketin hedeflerinin kesinlikle tanımlanarak sonuçların belirlenmesiyle başlar. Örneğin, bir işletmenin çalışanlarına belirli bir süre içinde satış hedefleri vermesi gibi, bu sürecin başlaması için doğru bir örnek oluşturabilir. Ayrıca, çalışanların bu hedefleri ne kadar etkin bir biçimde yerine getirdiklerinin ölçülmesi ve analiz edilmesi için kullanılacak araçlar ve teknikler vardır.

 23. Rekabet Stratejileri: Rekabet stratejileri, firmaların piyasa içinde başarılı ve etkili olmalarını sağlamak amacıyla uyguladıkları desenlerdir. Bu stratejiler genellikle hızlı karar alma, yeni pazarlar açma, yeni ürünler geliştirme ve modernizasyon gibi etkinlikleri kapsamaktadır. Örneğin; Apple, yenilikçi ürünler piyasaya süremeye ve müşteri yakalama hedeflerini gerçekleştirmek için yüksek teknoloji kullanan, promosyon kullanarak rekabetçi bir ortam yaratan ve primli ürün satın alma imkanı veren rekabet stratejilerini kullanmaktadır.

 24. İşletme Araştırmaları: İşletme araştırmaları, işletmelerin karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere araştırma tekniklerini ve araştırma işlemlerini kullanarak anlamlı sonuçlar elde etmek için kullanılan tekniklerdir. Örnek olarak, birkaç farklı pazarlama stratejisini incelemek için bir satış araştırması kullanılabilir. Ayrıca, pazardaki mevcut durumu veya gelişme potansiyelini belirlemek için bir anket çalışması da düzenlenebilir.

 25. Küreselleşme ve İşletme: Küreselleşme ve İşletme, işletme ve organizasyonların, farklı ülkelerdeki iş ve üretim faaliyetlerini, ürün yelpazesini ve talebi arttırarak, faaliyet gösterdikleri çevreleri büyütmek üzere iki ya da daha fazla ülkede genişletmeye çalışmalarına verilen isimdir. Örnek olarak, bir Amerikan gıda şirketinin, Avrupa ülkelerinde de ürünlerini satması gibi. Bu, şirketin, yerel pazarda daha büyük fırsatlar elde etmesini sağlayacak ve karlarını artırmayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca, bu da, çalışanlarının tatillerinde daha çok dolaşmasını ve ülkelerdeki değişik kültürleri görmek için daha çok gezi yapmalarını sağlayacaktır.

 26. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, bir şirket çalışanlarının sahip olduğu kaynaklar ve yetenekleri optimize etmenin bir yoludur. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, şirketin hedeflerini öngörerek, işletme içinde çalışanların enerji ve yeterliliklerinden en iyi şekilde yararlanmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, özellikle gelişen teknoloji ortamında şirketlerin çalışanlarının kazanımlarını sürekli geliştirmesini destekler. Örneğin, bir şirket, yeni öğrenme teknolojilerini kullanarak çalışanlarına katma değerli kurslar sunmayı ve çalışanlarının son teknolojiyi takip etmesini ve gelişmesini teşvik etmeyi hedefleyebilir.

 27. Küresel Pazarlama Yönetimi: Küresel pazarlama yönetimi, uluslararası pazarların işletme stratejileri üzerinde etkisi olan ve tüm dünyada pazarlama çalışmalarının etkin ve bir arada izlenip planlanmasını sağlayan uluslararası pazarlama stratejilerinin yönetimi olarak tanımlanır. Şirketin dünya çapında yaygınlaşma politikasının gereği olarak, farklı ülkelerde satışa sunulan ürünlerin tasarlanması, üretilmesi, raflarda yer alması ve satılması işlemlerini diğer pazarlama faaliyetleriyle de birleştirerek etkin bir şekilde planlamalarını sağlar. Örnek olarak, dünyanın her yerinde satışa sunulan bir sıvı sabunu ürününe bakılabilir. Şirket, sabunun farklı ülkelerdeki değişen demografik, kültürel, yasal ve ticaret gereksinimlerine göre tasarlamalıdır. Küresel pazarlama yönetiminin yardımıyla, tasarım, üretim, dağıtım ve satış aşamaları dünyanın her yerinde etkin bir şekilde planlanabilir.

 28. değişim yönetimi: Değişim Yönetimi, bir organizasyon içindeki kişiler veya grup üyeleri arasında görev dağılımını ve gruplar arası etkileşim ve anlaşma yollarını etkileyebilecek çeşitli değişiklikler ortaya koyma sürecidir. Değişim Yönetimi, yönetici ve çalışanlar arasında aradaki kopukluğu oluşturan kaynakları ile sonuçlarını analiz etmeyi gerçek bir fırsat olarak değerlendirir. Örneğin, bir işletme karar verme sürecini düzenleyebilir ve çalışanların düşüncelerini ve görüşlerini daha fazla dikkate alma sürecini geliştirebilir.

 29. İşletme ve Çevre: İşletme ve Çevre, yönetim ve organizasyon biliminde kullanılan bir kavramdır ve bir organizasyonun yönetim yapısında ulusal ya da uluslararası alanlarla etkileşiminin analizi anlamına gelir. Yöneticilerin, ortamın özelliklerini, politikalarını, fiziksel çevreyi, ekonomik büyümeyi ve diğer faktörleri inceleyerek nasıl etkilediklerini anlamalarını sağlar. Örnek: Bir teknoloji şirketi, çevresel, fikri mülkiyet gibi yasalarını öğrenmek ve politikalarındaki değişiklikleri anlamak için İşletme ve Çevre kavramını kullanır. Yeni ürünleri piyasaya sürmek için, ürünün dayanak olduğu ulusal ve eyalet yasalarını araştırarak, içsel politikaları değiştirebilir ve yerel üreticilere iş sağlayabilirler.

 30. İşletme Stratejileri: İşletme stratejileri, üst yönetimin işletme için uzun ve orta vadeli yaklaşımı olarak tanımlanır. Stratejilerin uygulanması ile işletmenin rekabet avantajı elde etmesi hedeflenir. Stratejiler, kullanımı kolay ve süresiz amaçlar, yaklaşımlar, yaklaşımlar, sınıflandırmalar, hedefler ve politikalar ile özetlenebilir. Örnek olarak, bir işletme kaliteyi arttırmak için üretim sürecini nasıl daha etkin hale getirebileceği üzerine bir stratejik yaklaşım belirleyebilir. Bunu yapmak için, işletme üretim sürecini iyileştirebilecek mükemmeliyetçi yaklaşımların uygulanmasını, hataların Azaltılmasını, maliyetlerin ve üretim sürecine müdahale eden varış sürelerinin düşürülmesini yönlendirebilir.

 31. Bilgi Teknolojileri Yönetimi: Bilgi Teknolojileri Yönetimi, geleneksel yönetsel görevleri etkin bir şekilde kullanarak teknolojiyi entegre etmek için gerekli stratejilerin ortaya konması ve bunların fiziksel ortamlarda etkin bir şekilde kurulmasını sağlayan bir alandır. Örnek olarak, işletmenin yönetim bilgisi sistemleri kullanma stratejileri geliştirerek bu sistemlerin işe yarar şekilde kullanılmasını ve çalışanların işlerini etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlayabilir. Bu stratejiler, zaman ve kaynakların daha verimli kullanımını, verimlilik artışını ve değişmeye açık çözümlerin sağlanmasını sağlayarak işletmenin karlılığını artırabilir.

 32. İşletme Finansı: İşletme Finansı, bir şirketin mali konumunu doğru bir şekilde analiz etmek için kullanılan araçlar, yöntemler ve teknikler koleksiyonudur. İşletme Finansı, şirketin finansal kaynaklarının etkin kullanımının finanstal kararları arasındaki ilişkileri keşif etmek üzere uygulanır. Örneğin, bir şirketin kar marjını arttırmak için öncelikleri belirlemesi gerekebilir. İşletme Finansı, bu durumda şirketin mevcut varlıklarını, orta ve uzun vadeli finansal hedeflerini ve ödeme programını doğrudan etkileyebilecek olası finansal kararları inceleyerek şirkete yönelik optik kararlar almaya yardımcı olur.

 33. İşletme Yönetimi ve Yenilikçilik: İşletme Yönetimi ve Yenilikçilik, kişinin çevresindeki ortamda yeni fırsatlar bulmak ve karşılamak için kullanılabilecek önemli bir yönetim aracıdır. Bununla, geleneksel çalışma ve üretim yöntemleri ile ekonomik etkilerinin en üst düzeyde olması sağlanabilir. Bunun için, ekonomik mantıkla yenilikçi fikirlerle karşılaşılarak, operasyonların sürekli geliştirilmesi gerekir. Örnek olarak, bir şirketin e-ticaret alanında yeni bir ürün pazarlama stratejisi oluşturması, İşletme Yönetimi ve Yenilikçilik için önemli bir örnektir.

 34. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İşletme Etiği: Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İşletme Etiği, bir yönetim biçimi ve ticari ahlak yaklaşımıdır. Bunun için, bireysel ilkeler ve değerleri devlet çıkarlarına veya kamu çıkarlarına uygun olarak, global etik standartlarına göre kullanan insanlara dayanır. Etik ve sosyal duyarlılık, her şirketin ticari sorumlulukları ile birlikte kalması gereken prensiplerdir. Örnek olarak, bir firma yerel çevreye yatırımlar yapmayı, iyi üretim ortamı sağlamayı, çalışanlarının sosyal haklarına saygı göstermeyi ve cinsiyete duyarlı bir çalışma ortamı teşvik etmeyi göz önünde bulundurabilir.

Bu makalede, her iki kavramın özellikleri ve anlamları incelenmiştir. Yönetim, kuralların, işleyişin veya işin kontrolünün sağlanması ile ilgilidir, iken organizasyon ise planlanmış bir sistemin, işlerin düzenlenmesi, görevlerin ve yetkilerin dağıtılması ile ilgilidir. Yönetim ve organizasyon, özellikle modern dünyada önemli bir konudur ve bu beceriler, herhangi bir şirketin başarısı için temel bir parçadır. Makalemizin sonucunda, yönetim ve organizasyon hakkında önemli kavramlar ve anlamlarını anladık. Yönetim ve organizasyon konusunda uzmanlaşmak isteyenlere, bu makalemizdeki konularını tavsiye ediyoruz.

Yönetim ve organizasyon, başarıya ulaşmak için gerekli olan iki unsur.

IIENSTITU
Yönetim ve Organizasyon, Kurum çalışanlarının işlerinin düzenlenmesi ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kullanılan bir yöntemdir, Bir şirketin departmanlar arasında görev dağılımını düzenlemesi, Stratejik Yönetim, Kuruluşun gelecek amaçlarını belirler ve bu hedeflere ulaşmak için planlama ve koordinasyon yapar, Bir şirketin pazarda farklılaşmak için strateji oluşturması, Finansal Yönetim, Stratejilerin finansal kaynaklarla desteklenmesini ve finansal sonuçların elde edilmesini üstlenir, Bir girişimin nakit akışını optimize edip gelirlerini ve fon miktarını arttırması, Yönetim ve Örgütsel Davranış, Örgütsel davranışların bilimsel olarak incelenmesi ve yönetim kuramına dayalı anlayışın uygulanmasıdır, Bir şirketin çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için örgütsel liderlik kavramını uygulaması, Operasyon Yönetimi, Üretim sürecinin etkin şekilde yönetilmesi için kullanılan bir yönetim biçimidir, Bir otomotiv üreticisinin üretim işlem sürecini etkin şekilde yönetmesi, İşletme Etik ve Sosyal Sorumluluk, Şirketlerin yürüttükleri faaliyetlerin etik ve sosyal boyutlarına odaklanır, Bir şirketin çevre koruma ve sosyal sorumluluk konusunda bilinçli kararlar alması, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak ve onları en verimli şekilde yönetme sürecidir, Bir şirketin çalışan memnuniyetini arttırmak için eleman alımı ve maaş yönetimi stratejileri geliştirmesi
Yönetim ve Organizasyon yönetim organizasyon yönetim organizasyon yönetim eğitimi organizasyon eğitimi yönetim ve organizasyon eğitimi
Öğretim Görevlisi
Dr. Hakan Eser Artun
Öğretim Görevlisi

Dr. Hakan Eser Artun, 2001 yılından bu yana yönetim alanında dersler veren ve araştırmalar yürüten bir işletme akademisyenidir. Dr. Artun'un çalışmaları Journal of Business Ethics, European Journal of International Management ve Thunderbird International Business Review gibi önde gelen dergilerde yayımlanmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.