AnasayfaBlogOdyometrist Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?
Meslekler

Odyometrist Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?

22 Haziran 2021
Siyah kulaklık takmış ve aynaya bakan bir adam. Yüzünde hafif bir gülümseme var ve beyaz bir tişört giyiyor. Saçları kısa ve siyahtır. Arkasında masa başında oturan bir kadın var. Dalgalı, kahverengi saçları var ve pembe bir gömlek giyiyor. Bir dizüstü bilgisayara bakıyor ve klavyede bir şeyler yazıyor. Adamın sağında kulaklık takan başka bir kişi ve onların arkasında bir desenin yakın çekimi var. Daha sağda kulaklık takmış ve kameradan uzağa bakan bir kişi daha vardır. Arkalarında siyah ve beyaz çizgili bir tişörtün yakın çekimi görülmektedir. Adamın solunda siyah bir nesnenin yakın çekimi ve arkasında beyaz bir nesnenin bulanık görüntüsü var. Adamın sağında kulaklık takan bir kişi ve arkasında bir elin yakın çekimi görülüyor.
GörevAçıklamaMaaş Aralığı
Hasta HazırlığıOdyometrist, hastaların tetkiklerini gerçekleştirmeden önce gerekli tüm hazırlıkları yapar.6000-8000 TL
Tıbbi Araç ve Gereçlerin HazırlanmasıOdyometrist, işlem öncesi kullanılacak tıbbi araç ve gereçlerin hazır bulunmasını sağlar.6000-8000 TL
Hasta KabuluOdyometrist, hastaların kabul işlemleriyle ilgili evrakları, prosedüre uygunluk kapsamında kontrol eder.6000-8000 TL
Tetkik İstemleri İncelemeOdyometrist, hastaya yapılan tetkik istemlerini inceler ve tıbbi detaylar hakkında bilgi edinir.6000-8000 TL
Hasta BilgilendirmeOdyometrist, yapılacak tetkikler hakkında hastayı bilgilendirir ve işlem süresince neler yapması gerektiğini anlatır.6000-8000 TL
Hasta MahremiyetiOdyometrist, hastaların mahremiyetine saygı gösterir ve hastaya ait bilgileri 3. ve 4. kişilerle paylaşmaz.6000-8000 TL
Sağlık Tesis Politikaları UyumOdyometrist, bağlı bulunduğu hastanenin sağlık politikaları doğrultusunda hareket eder.6000-8000 TL
Halkla İlişkilerOdyometrist, hasta ve hasta yakınlarına işitme cihazları ve kullanımı hakkında bilgilendirme yapar.6000-8000 TL
Eğitim FaaliyetleriOdyometrist, gerekli olduğunda hastane akreditasyon faaliyetleri, seminerler ve hizmet içi programlara katılır.6000-8000 TL
Cihaz ve Araç SterilizasyonuOdyometrist, kullanılan cihaz ve araçların sterilizasyonunu sağlar.6000-8000 TL

Odyometrist, üniversitelerin lisans programlarını tamamlayarak, işitme ile ilgili sorunları ortaya koymaya çalışan ve bu kapsamda uzman olan hekim istemleri doğrultusunda ölçümlerde bulunan kişi olarak tanımlanmaktadır. Odyometrisler, daha çok Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniği bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Odyometrist Nedir?

Odyoloji, lantinceden “Audire” ve “Logos” kenlimlerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Buna göre “Audire” kelimesinin anlamı işitme anlamına gelmekte “ logos” ise tanılama bilme anlamına gelmektedir. Odyometrist, üniversitelerin lisans programlarını tamamlayarak, işitme ile ilgili sorunları ortaya koymaya çalışan ve bu kapsamda uzman olan hekim istemleri doğrultusunda ölçümlerde bulunan kişi olarak tanımlanmaktadır. Odyometrisler, daha çok Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniği bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. İsminden de anlaşılacağı üzere işitme ile ilgili sorunların ortaya çıkarılması diğer bir ifadeyle problemin teşhis edilmesi ve tedavi sürecinde araç ve gereçlerin hazır hale getirilmesi gibi çalışmalara bakmaktadır.

Odyometrist, hem denge hem işitme ile ilgili problemleri bilimsel veriler ışığında değerlendirerek kendisinden beklenilen çalışmaları gerçekleştirir. Bunun için poliklinik uzman hekimine, özellikle KBB polikliniğinde yer alan hekimin hastayı görmesi ve şikayetlerini duyması gerekmektedir.

Odyometrist iç kulak dengesinde yer alan sağlık sorunlarını ve bunların yapılarıyla ilgilenmektedir. Odyometrist, bakmış olduğu hasta profili, kategorik olarak birkaç başlık halinde değerlendirebiliriz. Bunlardan ilki pediatrik diyebileceğimiz alan itibariyle çocuklarla ilgilenilmesidir. İkincisi ise geriatrik, ileri yaş grubunda yer alan kişilerin işitme ile ilgili yaşamış oldukları sorunlarla ilgilidir. Bir diğer ise en endüstri alanında faaliyet gösteren ağır sanayi fabrikaları çalışanlarının çalışmış oldukları alanlara bakarak, işitme sağlığıyla ilgili sorunların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgilenmektedir. Odyometristin ilgilenmiş olduğu bir başka önemli konu ise denge sistemi, ses bozuklukları ve konuşma ile ilgili problemlerdir. 

Odyometrist Ne İş Yapar?

Odyometrist birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Diğer bölümlerden ve özellikle KBB poliklinikleri tarafından kendisine gönderilen hastaların hazırlıklarının tamamlanması sonrasında tetkiklerinin yapılması, işlem sonrasında ise araç ve gereçlerin steril hale getirilmesi, hastaya ait yapılan işlemlerin kayıt altına alınmasından sorumludur. Diğer görevlerini şöyle sıralayabiliriz;

 • Sorumluluğu altında bulunan ve kendisine gönderilen hastaların tetkiklerini gerçekleştirmeden önce gerek duyulan bütün hazırlıkları yapar.

 • Kendisine gönderilen hastaya işlem yapmadan önce kullanılması gereken tıbbi araç ve gereçlerin hazır bulundurulmasını sağlar.

 • Hastaların kabul işlemleriyle ilgili evrakları, prosedüre uygunluk kapsamında kontrolünü gerçekleştirir.

 • KBB’den ve diğer uzmanlık alanlarından hastaya yapılan tetkik istemlerine inceleyerek, tetkik öncesi tıbbi detaylar hakkında bilgi edinmeye çalışır.

 • Kendisine gelen hastaya işlem öncesi gerçekleştirilmesi planlanan tetkikler hakkında bilgilendirmede bulunur ve işlem boyunca hastanın yapması gerekeni söyler.

 • Hastanın herhangi bir işitme cihazı kullanmasına istinaden, konuyla ilgili hem hasta yakınlarını hem de hastayı bilgilendirir.

 • Çalışmış olduğu sağlık tesisinde kullanılan yazılımı etkin olarak kullanır ve tetkik sonuçlarını düzenli bir şekilde sisteme girmeye çalışır.

 • Sorumluluğu altında bulunan cihazlarda meydan gelen herhangi bir arıza ve teknik sorun durumlarında ilgili teknik birime doğrudan haber verir.

 • Hasta tetkik işlemlerinde kullanmış olduğu araç ve gereçleri sağlık tesisinin ilgili sterilizasyon birimine gönderimde bulunur.

 • Bağlı bulunmuş olduğu hastanenin sağlık politikaları doğrultusunda hareket eder.

 • Kendi sorumluluğu altında yer alan hastaların mahremiyetine saygı gösterir ve hastaya ait bilgileri 3. ve 4. kişilerle paylaşmamalıdır.

 • Gerek duyulması halinde hastane akreditasyon faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen toplantılara, seminerlere ve hizmet içi programlarına katılır.

Odyometrist Maaşları

Odyometrist maaş alımları kamu ve özel olmak üzere iki farklı başlık şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kamu sağlık tesislerindeki maaş alımları özel sağlık tesislerine göre daha düşük olduğunu belirtebiliriz. Kamu tesislerindeki maaş alımları, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, mesleki tecrübe yılı, nöbete kalınması gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. 2021 yılı için en düşük 6000 TL, en yüksek maaş alımları 8.000 TL, ortalama ise 6800 TL civarındadır. Örneğin hastanenin 3. coğrafi bölgede yer alması, 5 yıllık bir mesleki tecrübeye sahip olması ve bir ay içinde 2 defa nöbete kalması halinde alabileceği maaş 7.700 TL civarındadır.

Özel sağlık tesisindeki maaş alımları ise kurumun sahip olmuş olduğu kurumsal kimlik, mesleki tecrübe yılı, kurumda göstermiş olduğu performans ve idarede bir ek görevinin olması durumuna bağlı olarak yükselmektedir. Özel sağlık tesislerinde alınabilecek maaş en fazla 9.000 TL en düşük 6.200 TL ortalama ise 7.000 TL seviyelerindedir. Örneğin 7 yıllık bir hizmet geçmişi olan, bir ay içinde 2 defa nöbete kalan bir odyometristin alabileceği maaş 8.300 TL’dir. Kurumsal olan hastanelerde bu maaşın 9.000’ye kadar çıktığını belirtebiliriz. İlgili rakamların tamamı 2021 yılına aittir.

Odyometrist Nasıl Olunur?

Odyometrist olabilmek için iyi bir eğitim sürecini geride bırakmak gerekiyor. Bunun için liselerin sayısal bölümlerinden mezun olunması ilk şart olarak görülebilir. Sadece sayısal bölümden mezun olmak yeterli görülmemekte iyi bir ortalamayla mezun olunması fayda sağlayacağını belirtebiliriz. Lise eğitiminin akabinde 2021 yılı için her yıl Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girerek 280 üzerinde bir puan elde edilmelidir. Bu sınavın akabinde aynı yıl yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına da girerek buradan 300 üzerinde bir puan alınmalıdır. Daha sonra her iki sınavından ortalamaları ve lise ağırlıklı puan ortalaması da eklenerek Üniversitelerin odyoloji bölümleri tercih edilerek eğitime başlanabilir.

Eğitimin hem pratik hem de teori olduğunu söyleyebiliriz ki dönem içi ve dönem sonu stajları bulunmaktadır. Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra odyometrist unvanı elde edilmiş olunur. Kamu hastanelerinde KPSS/Lisans eğitimi sınavına girerek atandıktan sonra göreve başlanılabilir. Fakat özel sektörde herhangi bir sınav bulunmamaktadır. Yalnız TYT sınavına da girdikten sonra ön lisans eğitimi alınarak daha sonra Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) da girerek ayrıca lisan eğitimi alınabilmektedir.

Hasta Hazırlığı, Odyometrist, hastaların tetkiklerini gerçekleştirmeden önce gerekli tüm hazırlıkları yapar, 6000-8000 TL, Tıbbi Araç ve Gereçlerin Hazırlanması, Odyometrist, işlem öncesi kullanılacak tıbbi araç ve gereçlerin hazır bulunmasını sağlar, 6000-8000 TL, Hasta Kabulu, Odyometrist, hastaların kabul işlemleriyle ilgili evrakları, prosedüre uygunluk kapsamında kontrol eder, 6000-8000 TL, Tetkik İstemleri İnceleme, Odyometrist, hastaya yapılan tetkik istemlerini inceler ve tıbbi detaylar hakkında bilgi edinir, 6000-8000 TL, Hasta Bilgilendirme, Odyometrist, yapılacak tetkikler hakkında hastayı bilgilendirir ve işlem süresince neler yapması gerektiğini anlatır, 6000-8000 TL, Hasta Mahremiyeti, Odyometrist, hastaların mahremiyetine saygı gösterir ve hastaya ait bilgileri 3 ve 4 kişilerle paylaşmaz, 6000-8000 TL, Sağlık Tesis Politikaları Uyum, Odyometrist, bağlı bulunduğu hastanenin sağlık politikaları doğrultusunda hareket eder, 6000-8000 TL, Halkla İlişkiler, Odyometrist, hasta ve hasta yakınlarına işitme cihazları ve kullanımı hakkında bilgilendirme yapar, 6000-8000 TL, Eğitim Faaliyetleri, Odyometrist, gerekli olduğunda hastane akreditasyon faaliyetleri, seminerler ve hizmet içi programlara katılır, 6000-8000 TL, Cihaz ve Araç Sterilizasyonu, Odyometrist, kullanılan cihaz ve araçların sterilizasyonunu sağlar, 6000-8000 TL
Odyometrist Odyometrist nedir Odyometrist ne iş yapar Odyometrist nasıl olunur Odyometrist maaşları
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.