Anasayfaİngilizce C2 Kelime Testi

İngilizce C2 Kelime Testi

C2 Seviyesi İngilizce Kelime Testi

C2 seviyesi İngilizce kelime testi, dil öğreniminde en üst düzeye ulaşmış olanlar için tasarlanmıştır. Bu test, geniş bir kelime dağarcığına sahip olmanızı ve kelimelerin ince nüanslarını anlamanızı gerektirir. Testteki 40 soru, C2 seviyesindeki kelime bilginizi ölçerek, dili ustalıkla kullanma yeteneğinizi değerlendirir.

Testin Amacı ve Faydaları

  • C2 seviyesindeki kelime hakimiyetinizi ölçer
  • Dili akıcı ve doğal bir şekilde kullanma becerinizi değerlendirir
  • Kelime dağarcığınızdaki güçlü ve zayıf yönleri belirler
  • Akademik ve profesyonel alanda İngilizce kullanımınızı geliştirir
  • Özgüveninizi artırır ve dil yeterliliğinizi kanıtlar

Testin İçeriği ve Formatı

C2 seviyesi İngilizce kelime testi, 40 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Her soru, Türkçe bir kelime veya ifadenin İngilizce karşılığını seçmenizi gerektirir. Doğru cevap her zaman ilk seçenektir, ancak diğer seçenekler de kelimeyle ilgili veya benzer anlamlara sahip olabilir. Bu format, kelimelerin anlamlarını derinlemesine anlamanızı ve ince farklılıkları ayırt etmenizi sağlar.

Kimler Bu Testi Çözmeli?

  • İleri düzey İngilizce konuşanlar
  • Akademik veya profesyonel alanda İngilizce kullananlar
  • Dil yeterliliğini kanıtlamak isteyenler
  • Kelime dağarcığını genişletmek ve ince nüansları öğrenmek isteyenler
  • Dil sınavlarına (TOEFL, IELTS, vb.) hazırlananlar

Testten Nasıl Faydalanabilirsiniz?

C2 seviyesi İngilizce kelime testini tamamladıktan sonra, sonuçlarınızı değerlendirin ve kelime bilginizin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyin. Zayıf olduğunuz kelimeleri not alın ve bunları öğrenmek için çaba gösterin. Testte öğrendiğiniz yeni kelimeleri günlük hayatınızda ve iş yaşamınızda kullanmaya çalışın. Dil becerilerinizi geliştirmek için okuma, yazma, dinleme ve konuşma etkinliklerine devam edin. Kendinizi sürekli geliştirerek, C2 seviyesinde İngilizce dilini ustalıkla kullanabilirsiniz.

Kelime Türkçe Anlamı
Quintessential Özü olan, tipik örneği olan
Ephemeral Kısa ömürlü, geçici
Ubiquitous Her yerde bulunan, yaygın
Paradigm Örnek, model, kalıp
Dichotomy İkilik, zıtlık, ayrılık
Ambivalent Kararsız, çelişkili duygular içinde olan
Enigmatic Gizemli, anlaşılması güç
Juxtapose Yan yana koymak, karşılaştırmak
Obfuscate Karıştırmak, anlaşılmaz hale getirmek
Paradox Çelişki, paradoks
Pragmatic Faydacı, pratik
Conundrum Bilmece, zor problem
Eclectic Seçmeci, karma
Esoteric Gizemli, anlaşılması güç
Euphemism Güzel adlandırma, örtmece
Gregarious Sosyal, insanlarla olmayı seven
Hedonist Hazcı, zevk düşkünü
Idiosyncrasy Özgünlük, kendine özgü olma
Insidious Sinsi, hain
Loquacious Konuşkan, geveze
Magnanimous Alicenap, cömert
Mercurial Değişken, kararsız
Nebulous Belirsiz, muğlak
Ostentatious Gösterişli, şatafatlı
Panacea Her derde deva, çare
Quixotic Hayalci, gerçekçi olmayan
Recalcitrant İnatçı, asi
Scintillating Parlak, göz alıcı
Taciturn Ketum, az konuşan
Ubiquitous Her yerde bulunan, yaygın
Vacillate Kararsız olmak, tereddüt etmek
Zealous Hevesli, ateşli
Acquiesce Razı olmak, boyun eğmek
Ameliorate İyileştirmek, düzeltmek
Assiduous Gayretli, çalışkan
Capricious Kaprisli, değişken
Chimerical Hayali, gerçek dışı
Circumlocution Dolaylı anlatım, lafı dolandırma
Contrite Pişman, nadim
Disingenuous İçten pazarlıklı, samimiyetsiz
Ebullient Neşeli, coşkulu
Equivocal Belirsiz, muğlak
Fallacious Yanıltıcı, aldatıcı
Fastidious Titiz, seçici
Grandiloquent Tumturaklı, süslü
Hackneyed Bayat, klişe
Impecunious Parasız, yoksul
Inchoate Oluşmamış, başlangıç aşamasında
Indefatigable Yorulmak bilmez, azimli
Insouciant Tasasız, umursamaz
Intransigent Uzlaşmaz, tavizsiz
Laconic Kısa ve öz, az sözlü
Machiavellian Kurnaz, hilebaz
Maladroit Beceriksiz, sakar
Mendacious Yalancı, sahte
Mercurial Değişken, kararsız
Multifarious Çok çeşitli, çok yönlü
Obdurate İnatçı, katı
Obsequious Yaltakçı, dalkavuk
Obstreperous Gürültücü, yaramaz
Pernicious Zararlı, tehlikeli
Perspicacious Anlayışlı, kavrayışlı
Phlegmatic Sakin, ağırbaşlı
Prodigious Muazzam, olağanüstü
Propitious Elverişli, uygun
Puckish Yaramaz, muzipçe
Quiescent Durgun, hareketsiz
Redolent Hatırlatıcı, çağrışım yapan
Sagacious Bilge, zeki
Sanctimonious Sofu, ikiyüzlü
Sanguine İyimser, umutlu
Saturnine Somurtkan, kasvetli
Sedulous Gayretli, çalışkan
Sententious Özlü, veciz
Surreptitious Gizli, el altından
Taciturn Ketum, az konuşan
Temerity Cüret, cesaret
Truculent Saldırgan, kavgacı
Turgid Şişkin, abartılı
Unequivocal Kesin, net
Vacuous Boş, anlamsız
Vainglorious Kibirli, kendini beğenmiş
Verbose Uzun sözlü, gereksiz ayrıntılı
Vitriolic Ağır, sert, zehirli
Vociferous Yüksek sesli, gürültülü
Whimsical Kaprisli, fantastik
Zealous Hevesli, ateşli
Abstruse Anlaşılması güç, karmaşık
Acerbic Sert, keskin, acı
Acrimonious Sert, acımasız
Adroit Becerikli, mahir
Alacrity İsteklilik, çabukluk
Anachronistic Çağdışı, demode
Anomalous Kuraldışı, anormal
Antediluvian Çok eski, modası geçmiş
Antipathy Antipi, nefret
Apathetic Kayıtsız, ilgisiz
Apotheosis Yüceltme, tanrılaştırma
Arcane Gizli, gizemli
Arduous Güç, zahmetli
Ascetic Çileci, zahit
Assiduous Gayretli, çalışkan
Atrophy Körleşme, zayıflama
Avarice Açgözlülük, hırs
Axiom Aksiyom, temel ilke
Banal Sıradan, bayağı
Belie Yalanlamak, tekzip etmek
Bellicose Savaşçı, kavgacı
Belligerent Savaşçı, düşmanca
Benevolent Hayırsever, iyiliksever
Benign İyi huylu, zararsız
Bequest Miras, vasiyet
Berate Azarlamak, paylamak
Bereft Yoksun, mahrum
Beset Kuşatmak, sıkıştırmak
Blandishment Pohpohlama, yaltaklanma
Blasé Bıkkın, duyarsız
Blatant Apaçık, aleni
Bolster Desteklemek, güçlendirmek
Bombastic Abartılı, şişirilmiş
Brazen Arsız, utanmaz
Broach Gündeme getirmek, açmak
Bucolic Kırsal, pastoral
Burgeon Filizlenmek, gelişmek
Burnish Parlatmak, cilâlamak
Buttress Desteklemek, pekiştirmek