AnasayfaBlogTarım Mühendisliği Sektöründe Kullanılan İngilizce Kelimeler
Yabancı Dil Eğitimi

Tarım Mühendisliği Sektöründe Kullanılan İngilizce Kelimeler

11 Temmuz 2023
Bu resim tarım mühendisliği konseptlerini ve elementlerini içermektedir. Resmin ortasında büyük bir çiftlik alanı yer alırken, sağında geniş bir arazi, solunda ise bir ormanlık alan görülmektedir. Çiftlik alanında çeşitli tarım aletlerini ve makinalarını, örneğin traktör, hasat makinesi gibi, belirgin şekilde görülebilir. Traktörün içerisinde bir tarım mühendisi bulunmaktadır ve elinde çizimleri ve hesaplamaları gösteren bir kağıtlar bulunur. Çiftlikte ayrıca bir sürü yetişmekte olan bitki var; bu mahsul bölgesi çeşitli bitkilerle dolu toprak sıralarını ve sulama sistemini gösteriyor. Ormanlık alanda, ağaçların arasında, toprak ve su kalitesi ölçüm cihazları gibi tarım mühendisliğine özgü bazı aletler görülebilir. Bu aletler toprak ve su kaynaklarının kalitesinin izlenmesinde kullanılır. Tüm resim genellikle yeşil ve kahverengi tonlarından oluşan bir renk paleti ile resmedilmiştir. Resim, tarım mühendisliğinin geniş kapsamını ve çeşitli yönlerini sergilemektedir.
English TermTurkish TranslationExplanation
Agricultural engineeringTarım mühendisliğiTarım ve biyosistemleri tasarlama, inşa etme ve geliştirmeye odaklanan mühendislik dalı
CultivationYetiştirmeToprağı işleyerek ve ekerek bitkilerin yetiştirilmesi süreci
FertilizationGübrelemeBitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toprağa gübre verilmesi işlemi
IrrigationSulamaBitkilerin su ihtiyaçlarını karşılamak için uygulanan yöntemler
Plant protectionBitki korumaBitkilerin hastalık ve zararlılardan korunmasını sağlamak için yapılan uygulamalar
MicroclimateMikroiklimTarım alanlarının hava koşullarının genel atmosfer koşullarından farklı olması durumu
HarvestHasatBitkisel ve hayvansal ürünlerin toplanma süreci
Crop rotationNöbetleşe ekimVerimliliği artırmak ve toprak sağlığını korumak için farklı bitkilerin sırayla ekilmesi yöntemi
CropEkinEkimi yapılan ve hasat edilecek olan bitkiler
SoilToprakBitkilerin büyümesi için gerekli besin maddelerini içeren, su ve hava ile teması olan kısım

Tarım mühendisliği, teknolojik ilerlemelerle birlikte hızla gelişen bir sektör olmuştur. Türkiye gibi tarım alanında önemli bir potansiyele sahip olan ülkelerde bu sektöre verilen önem, tarım mühendisliği eğitimi alan öğrencilerinin de artmasına neden olmaktadır. Ancak bu alandaki eğitimlerin ve literatürün büyük bir kısmı İngilizce dilinde olması, alanda çalışmayı planlayan profesyonellerin ve öğrencilerin bu dili etkin bir şekilde kullanabiliyor olmalarını gerektirir. Bu yazıda tarım mühendisliği sektöründe sıklıkla karşımıza çıkan İngilizce kelimelerin ve terimlerin Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

Tarım Mühendisliği Sektöründe Sıkça Kullanılan İngilizce Terimler ve Anlamları

İlk olarak, tarım mühendisliği literatüründe sıkça karşımıza çıkan temel kelimelere ve anlamlarına göz atalım:

  1. Agricultural engineering (tarım mühendisliği): Tarım ve biyosistemleri tasarlama, inşa etme ve geliştirmeye odaklanan mühendislik dalını ifade eder.

  2. Cultivation (yetiştirme): Toprağı işleyerek ve ekerek bitkilerin yetiştirilmesini ifade eder.

  3. Fertilization (gübreleme): Bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toprağa gübre verilmesi işlemini ifade eder.

  4. Irrigation (sulama): Bitkilerin su ihtiyaçlarını karşılamak için uygulanan yöntemleri anlatır.

  5. Plant protection (bitki koruma): Bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunmasını sağlamak için yapılan uygulamaları ifade eder.

  6. Microclimate (mikroiklim): Tarım alanlarının hava koşullarının genel atmosfer koşullarından farklı olmasını ifade eder.

  7. Harvest (hasat): Bitkisel ve hayvansal ürünlerin toplanmasını anlatır.

  8. Crop rotation (nöbetleşe ekim): Verimliliği artırmak ve toprak sağlığını korumak için farklı bitkilerin sırayla ekilmesini ifade eder.

Yukarıda bahsedilen terimler, tarım mühendisliği sektöründe herhangi bir pozisyonda çalışmayı planlayanlar veya bu alanda eğitim almak isteyenler için önemli bir başlangıç noktasıdır. Ancak bu alandaki İngilizce dil becerilerini geliştirmek adına daha çok kelime ve terim bilgisine ihtiyaç vardır.

Kaynakça:
1 - Collins English Dictionary, 'Agricultural Engineering', [Online].
2 - Oxford English Dictionary, 'Cultivation', [Online].
3 - Merriam-Webster Dictionary, 'Fertilization', [Online].
4 - Cambridge Dictionary, 'Irrigation', [Online].
5 - Random House Dictionary, 'Plant Protection', [Online].
6 - Glossary of Meteorology, American Meteorological Society, 'Microclimate', [Online].
7 - Cambridge Dictionary, 'Harvest', [Online].
8 - Britannica, 'Crop Rotation', [Online].

Sonuç olarak, tarım mühendisliği alanında terim bilgisine sahip olmak ve İngilizce dil becerilerini geliştirmek, bu sektörde profesyonel olarak çalışmayı hedefleyenler ve bu alanda eğitim almayı planlayanlar için hayati öneme sahiptir.

Yukarıda belirtilen terimler, bu alanda çalışmayı düşünenler için güçlü bir temel oluşturmaktadır. Ancak bu terminolojinin yanı sıra, gelişmiş bir teknik dil becerisi ve geniş bir kelime bilgisi gereklidir. Bu yüzden, İngilizce dil becerilerinizi, özellikle tarım mühendisliği terminolojisi üzerinde yoğunlaşarak, ilerletmek için İngilizce kurslarına katılmanızı tavsiye ederiz.

Sıfırdan İngilizce kurslarımıza katılarak, İngilizce dilini ve tarım mühendisliği terminolojisini başarılı bir şekilde kullanmayı öğrenebilirsiniz. Özellikle Türkiye gibi tarım sektörünün önemli olduğu bir ülkede, bu yetkinlikler sadece kariyerinizi değil, aynı zamanda Türkiye'nin tarım başarısını da ilerletecektir.

İngilizceTürkçe
AgricultureTarım
AgronomyTarla Bitkileri
HorticultureBahçe Bitkileri
Soil ScienceToprak Bilimi
IrrigationSulama
Crop RotationÜrün Dönüşümü
Plant BreedingBitki Islahı
Pest ManagementZararlı Organizma Yönetimi
GreenhouseSera
HarvestingHasat
Precision AgricultureHassas Tarım
FertilizerGübre
Crop YieldÜrün Verimi
Plant PathologyBitki Hastalıkları
Weed ControlYabancı Ot Kontrolü
Plant NutritionBitki Besleme
AgribusinessTarım İşletmeciliği
Sustainable FarmingSürdürülebilir Tarım
Livestock ManagementHayvan Yönetimi
Crop ProtectionBitki Koruma
Agricultural EngineeringTarım Mühendisliği
Soil FertilityToprak Verimliliği
HydroponicsHidroponik
AgrochemicalsTarım Kimyasalları
Agricultural MachineryTarım Makineleri
Soil ErosionToprak Erozyonu
Animal HusbandryHayvancılık
AquacultureSu Ürünleri Yetiştiriciliği
SilvicultureOrmancılık
CompostingKompostlama
Farm ManagementÇiftlik Yönetimi
Plant PropagationBitki Üretimi
EntomologyEntomoloji
Dairy FarmingSüt Sığırcılığı
Seed ProductionTohum Üretimi
Agricultural EconomicsTarım Ekonomisi
Farming SystemsTarım Sistemleri
Livestock FarmingCanlı Hayvan Yetiştiriciliği
Nutrient ManagementBesin Yönetimi
Agricultural ResearchTarımsal Araştırma
Organic FarmingOrganik Tarım
Plant GeneticsBitki Genetiği
Food SafetyGıda Güvenliği
Agricultural ExtensionTarımsal Uzaktan Destek
Crop MonitoringÜrün Takibi
Agricultural PolicyTarım Politikası
Soil ConservationToprak Koruma
Livestock NutritionHayvan Beslenmesi
Crop DiseasesBitki Hastalıkları
Livestock BreedingHayvan Islahı
Agricultural ProductionTarımsal Üretim
Integrated Pest ManagementBütünleşik Zararlı Yönetimi
Agricultural TechnologyTarım Teknolojisi
Greenhouse CultivationSera Yetiştiriciliği
Soil AnalysisToprak Analizi
Agricultural InputsTarımsal Girdiler
Livestock HealthHayvan Sağlığı
Crop PlanningÜrün Planlaması
AgroforestryTarım Ormançılığı
Crop Protection ProductsBitki Koruma Ürünleri
Rural DevelopmentKırsal Kalkınma
Soil ManagementToprak Yönetimi
Livestock HousingHayvan Barınakları
Agricultural EducationTarımsal Eğitim
Seed TechnologyTohum Teknolojisi
Food ProcessingGıda İşleme
Precision FarmingHassas Tarım
Agricultural MarketingTarım Pazarlaması
Livestock FeedHayvan Yemi
Crop InsuranceÜrün Sigortası
Agricultural ConsultingTarımsal Danışmanlık
Soil AmendmentsToprak Düzenlemeleri
Livestock GeneticsHayvan Genetiği
Crop PhysiologyBitki Fizyolojisi
Organic FertilizerOrganik Gübre
Agricultural WasteTarımsal Atık
Livestock DiseasesHayvan Hastalıkları
Crop QualityÜrün Kalitesi
Agricultural FinancingTarımsal Finansman
Farm InfrastructureÇiftlik Altyapısı
Livestock ReproductionHayvan Üreme
Crop MonitoringÜrün İzleme
Agricultural SustainabilityTarımsal Sürdürülebilirlik
Soil TestingToprak Testi
Agricultural InsuranceTarım Sigortası
Livestock VaccinationHayvan Aşılama
Crop ResidueÜrün Artığı
Agricultural TradeTarım Ticareti
Livestock Management SoftwareHayvan Yönetim Yazılımı
Crop Protection MethodsBitki Koruma Yöntemleri
Agricultural Waste ManagementTarımsal Atık Yönetimi
Livestock Reproductive TechnologiesHayvan Üreme Teknolojileri
Crop StorageÜrün Depolama
Agricultural SustainabilityTarımsal Sürdürülebilirlik
Soil TestingToprak Testi
Agricultural InsuranceTarım Sigortası
Livestock VaccinationHayvan Aşılama
Crop ResidueÜrün Artığı
Agricultural TradeTarım Ticareti
Livestock Management SoftwareHayvan Yönetim Yazılımı
Crop Protection MethodsBitki Koruma Yöntemleri
Agricultural Waste ManagementTarımsal Atık Yönetimi
Livestock Reproductive TechnologiesHayvan Üreme Teknolojileri
Agricultural engineering, Tarım mühendisliği, Tarım ve biyosistemleri tasarlama, inşa etme ve geliştirmeye odaklanan mühendislik dalı, Cultivation, Yetiştirme, Toprağı işleyerek ve ekerek bitkilerin yetiştirilmesi süreci, Fertilization, Gübreleme, Bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toprağa gübre verilmesi işlemi, Irrigation, Sulama, Bitkilerin su ihtiyaçlarını karşılamak için uygulanan yöntemler, Plant protection, Bitki koruma, Bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunmasını sağlamak için yapılan uygulamalar, Microclimate, Mikroiklim, Tarım alanlarının hava koşullarının genel atmosfer koşullarından farklı olması durumu, Harvest, Hasat, Bitkisel ve hayvansal ürünlerin toplanma süreci, Crop rotation, Nöbetleşe ekim, Verimliliği artırmak ve toprak sağlığını korumak için farklı bitkilerin sırayla ekilmesi yöntemi, Crop, Ekin, Ekimi yapılan ve hasat edilecek olan bitkiler, Soil, Toprak, Bitkilerin büyümesi için gerekli besin maddelerini içeren, su ve hava ile teması olan kısım
agricultural engineering cultivation fertilization irrigation plant protection microclimate harvest crop rotation
Genç bir kadın yakın plan bir portrede görülüyor. Açık tenli, yüksek elmacık kemikli ve belirgin bir çene hattına sahip. Gözleri parlak ve büyüleyici, uzun kirpikleri ve kapakların etrafındaki hafif gölgesi var. Dudakları dolgun ve açık pembe bir renge boyanmış. Saçları koyu kahverengi ve yüzünün etrafına yumuşak dalgalar halinde dökülüyor. Güzelliği yayan kendinden emin ama nazik bir ifadesi var.
Meryem Winstead
Blog Yazarı

Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketim Bilimleri Bölümü mezunuyum. Blog yazarlığı ve insan kaynakları yönetimi sertifikalarım var. İngilizce dilinde yüksek lisans derecem var ve 3 yıl ABD'de yaşadım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.