AnasayfaBlogExcel'de Süreçleri Takip Etmek için Kullanılan Formüller
Excel

Excel'de Süreçleri Takip Etmek için Kullanılan Formüller

07 Kasım 2023
Excel Kursu
Excelde Proje Yönetimi SüreciAçıklamaÖrnek
Temel Formüller Kullanımı (SUM, AVERAGE, MIN, MAX gibi)Verilerin toplamını, ortalamasını ve sınırlarını belirlemek için kullanılır.SUM formülü verilerin toplamını hesaplarken, AVERAGE ortalamasını bulur. MIN ve MAX ise verinin minimum ve maksimum değerlerini belirler.
Hücre Referansları ve Kullanımı (Absolute vs. Relative)Hücreler arası geçişler ve formüllerde hücre belirtme amacıyla kullanılır.Absolute referans ($A$3 gibi), belirli bir hücreyi sabit tutarken, Relative referans (A3 gibi) bir hücrenin konumuna göre değişir.
Proje Takviminin OluşturulmasıProjedeki işlerin zaman çizelgesinin belirlenmesi ve takip edilmesi amaçlıdır.Her görev için başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenir, bu sayede proje takvimi oluşturulur.
Başlangıç ve Bitiş Tarihlerini HesaplamaProjenin zaman çerçevesinin belirlenmesi için gereklidir.Bir proje 1 Ocak'ta başlıyor ve 30 gün sürüyor. Bitiş tarihini bulmak için Excel, başlama tarihine süreyi ekler.
Özel Tarih Fonksiyonları Kullanımı (DATE, EDATE, NETWORKDAYS gibi)Its specific date operations such as calculating periods, accounting for holidays etc.NETWORKDAYS ile proje süresindeki işgünü sayısı hesaplanabilir.
Görev Listesi OluşturmaProjenin hangi adımlardan oluştuğunun sıralı ve düzenli bir şekilde belirlenmesini sağlar.Görevler 'Tasarım', 'Kodlama', 'Test', 'Yayın' şeklinde sıralanabilir.
Süre ve Öncelik Sıralamasının BelirlenmesiHer görevin gerektiğinde odaklanılması gereken alanı ve zamanını belirler.Öncelik sıralamasını belirlerken, 'kodlama' görevinin 'tasarım' görevinden sonra yapıldığını belirtmek için kullanılır.
Maliyet HesaplamalarıHer bir görevin maliyetini ve toplam projenin maliyetini belirlemek için kullanılır.COST formülü, bir görevin maliyetini hesaplarken, PRICE formülü belirli malzeme veya servislerin maliyetini belirler.
Bütçe Aşımlarını İzlemeBütçenin aşılıp aşılmadığını kontrol etmek ve erken uyarı sistemi olarak kullanılır.Conditional Formatting ile belirlenen limitin üzerinde bir maliyet söz konusu olduğunda hücreler renk değiştirir.
Kaynak Atama ve İzlemeProjenin hangi kaynaklarının hangi görevlerle ilişkili olduğunu ve onların durumlarını izlemek için kullanılır.Örneğin, bir görev için atanan kaynağın durumu 'Kullanımda', 'Serbest' veya 'Planlanan' olarak belirtilebilir.

Proje yönetimi, zorlu görevlerle dolu bir labirentte, doğru yolu bulmak gibi bir şeydir. Bu serüven aslında hayranlık uyandıran bir düzen ve disiplin işidir. Excel, bu düzenin kılavuzlarından biri olarak, adeta bir İsviçre çakısı gibidir; ihtiyacınız olan her aracı barındırır. Optimizasyon ve esnekliğiyle projektörünüzü sürekli aydınlatır. İşte bu yazımızda, Excel formüllerinin sihrinden bahsedecek, bu büyülü dünyadaki yerinizi nasıl sağlamlaştıracağınızı adım adım keşfedeceğiz. Bizi takip edin, çünkü Excel ile proje yönetimi macerasına çıkarken, bilinçli adımlar atmak kritik önem taşıyor.

Proje Yönetimi için Gerekli Excel Bilgisi

Projelerinizde sıkı bir yol arkadaşı olacak Excel bilginizi güçlendirmek için ilk olarak temel formüllere hakim olmalısınız. Yaptığınız hesaplamalar, projenizin özünü oluşturan rakamlarla, ahenk içinde dans etmelidir.

SUM, AVERAGE, MIN, MAX gibi formüller, verilerinizin bir armoni içinde okunmasını sağlayarak projenizin notalarını oluşturur. Bu temel formüller, genel bir bakışın ötesinde, projenizin neresinde ne olduğunu anlama açısından büyük önem taşır.

Temel Formüllerin Tanıtılması (SUM, AVERAGE, MIN, MAX gibi)

Verilerinizle oynayarak onlara birer karakter kazandırmak için SUM formülüyle toplamalarınızı, AVERAGE ile ortalamalarınızı, MIN ve MAX ile sınırlarınızı belirleyebilirsiniz. Bu formüller her Excel kullanıcısının ruhuna işlemelidir, çünkü siz farkında olsanız da olmasanız da her proje bu temeller üzerine kuruludur.

Hücre Referansları ve Kullanımı (Absolute vs. Relative)

Her projede olduğu gibi Excel'de de yer alan hücreler ve referansları, navigasyon sistemlerinizdir. Absolute ve Relative referans kavramları, hücreler arası geçişlerde pusulanız olacak, rotanızı belirleyecek ve siz hareket ettiğinizde de size eşlik edeceklerdir. Bu iki referans türünün farkını iyi bilmek, formüllerinizle daha hassas bir ilişki kurmanızı sağlar.

Proje Takviminin OluşturulmasıHer iyi hikayenin bir başlangıcı ve bitişi vardır, tıpkı projeler gibi. Projelerde bu başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarlamak, zamanla dans etmek gibidir. Akıllıca planlanmış bir takvim, gecikmeleri önler, kaynakları doğru kullanmayı sağlar ve ekip çalışmasını senkronize eder.

Başlangıç ve Bitiş Tarihlerini Hesaplama

Başlangıç ve bitiş tarihleri, Excel kullanarak hesaplanabilir böylece projenizin zaman çerçevesi net bir şekilde belirlenmiş olur. Bu hesaplamalar, projenizin kalbinin atış hızını gösterir; hızlanıyor muyuz, yavaşlıyor muyuz, ritmimiz nasıl?

Özel Tarih Fonksiyonları (DATE, EDATE, NETWORKDAYS gibi)

Excel ile özel tarih fonksiyonları kullanarak (örneğin, DATE, EDATE, NETWORKDAYS), projenizin zamansal sınırlarını daha da netleştirebilirsiniz. Bu fonksiyonlar sayesinde tatil günlerini hesaba katmak, projenize özel tarih aralıkları eklemek çok daha kolay.

Görevler ve Süreçlerin Listelenmesi

Projeler, bir puzzle'daki parçalara benzer; küçük parçalar bir araya gelerek büyük resmi oluşturur. Her parçanın yerini ve önemini bilmek, projenin başarısını gösteren en önemli unsurlardan biridir.

Görev Listesi Oluşturma

Bir Excel listesi, projenin temelini oluşturan görevlerin kapsamlı bir envanteridir. Sıralı ve düzenli bir liste, ekip olarak hangi görevlerin öncelikli olduğunu, hangisinin sırasını beklediğini ve hangisine ne zaman odaklanılması gerektiğini anlamak için anahtardır.

Süre ve Öncelik Sıralamasının Belirlenmesi

Görev listesi oluşturulduktan sonra sıra, süre ve öncelik sıralamasının düzenlenmesine gelir. Bu, projedeki her görevin yerini ve zamanını belirler ve projeyi daha verimli bir şekilde ilerletme konusunda stratejik bir bakış açısı kazandırır.

İlgili eğitim: Excel Kursu

Maliyet Hesaplamaları

Projelerde maliyet hesaplamaları, yöneticiler ve takım üyeleri için olmazsa olmaz bir süreçtir. Her bir görevin maliyetinin dikkatlice hesaplanması, projenin finansal sağlığını korumanın ve beklenmedik durumlarda var olan kaynakları daha etkin kullanmanın anahtarıdır. Excel, bu tür hesaplamalar için oldukça güçlü araçlardan biridir.

Proje Bütçesi Formülleri (COST, PRICE gibi)

Proje bütçesi oluştururken, Excel'deki COST ve PRICE gibi formüller hayati önem taşır. COST formülü, belirli görevlerin maliyetlerini tahmin etmede veya hesaplamada kullanılırken, PRICE formülü belirli malzeme veya servislerin fiyatlarını listelerken yarar sağlar. Her iki formül de toplam maliyetin hesaplanmasında ve bütçe planlamasında domino etkisi yaratır.

Bütçe Aşımlarını İzleme

Bütçe aşımları, herhangi bir projenin kabusu olarak nitelendirilebilir. Excel'in sunduğu özel formüller ve durum bazlı renklendirme özellikleri, bütçe aşımlarının erken bir aşamada tespit edilmesine ve hızla müdahale edilmesine imkan tanır. Conditional Formatting, bütçenin belli bir limitin üzerine çıktığını görsel sinyallerle anında işaret etmek için sıklıkla kullanılan bir araçtır.

Kaynak Atama ve İzleme

Proje yönetiminde kaynakların etkin kullanımı, projenin başarı şansını artırır. Excel, kaynak atama ve izleme sürecinde büyük kolaylık sağlar.

Kaynak Listesi ve Atama Tablosu

Projedeki tüm kaynakların bir listesini tutmak ve bu kaynakları çeşitli görevlere atamak için kullanışlı araçlardır. Bir kaynak listesi, projedeki insan kaynaklarından malzemelere kadar her şeyi içerebilir. Kaynakların görev, süre ve ihtiyaç duyulan miktarlarını içeren bir atama tablosu, planlamada ve takipte büyük fayda sağlar.

Kaynak Kullanımının İzlenmesi (SUMIF, COUNTIF gibi)

Excel'deki SUMIF ve COUNTIF formülleri, belirli koşullara göre kaynak kullanımını takip etmek için vazgeçilmezdir. Bu formüller, projede kullanılan kaynakların miktarını gruplayarak toplar ve kaynakların ne kadarının kullanıldığını veya kullanım dışı kaldığını gösterir. Özellikle büyük projelerde kaynak izlemek için kullanılırlar.

Bütçe vs. Gerçek Harcamalar

Tahmini ve Gerçek Maliyet Karşılaştırmaları

Projedeki tahmini maliyetlerle gerçek harcamalar arasında karşılaştırma yapmak, finansal kontrolün bir parçasıdır. Excel'deki VLOOKUP veya INDEX-MATCH gibi araçlar, bu tür karşılaştırmaları hızla yapmak için kullanılır. Tahmini bütçelerin ne kadarının kullanıldığını ve gerçek harcamaların bütçeyi ne ölçüde etkilediğini anlamak, proje yöneticilerinin gelecekteki projeler için daha iyi tahminler yapabilmelerine olanak tanır.

Sapmaların Analizi ve Yönetimi

Her projenin belli başlı sapmaları vardır ve bu sapmaların yönetilmesi başarı için kritiktir. Excel, gerçek maliyetler ile tahmini maliyetler arasındaki sapmaları hesaplamak, bunları analiz etmek ve gerekli eylem planlarını oluşturmak için farklı analitik araçlar sunar. Örneğin, PIVOT TABLES sapmaların kök nedenlerinin etkin bir şekilde analiz edilmesinde oldukça faydalıdır.

Sonuç olarak, Excel'in sunduğu geniş yelpazede formül ve araçlar proje yönetiminde maliyet ve kaynak yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Yalnızca formüllerin doğru ve etkin kullanımı, projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasına imkan tanırken, aynı zamanda gelecekteki projeler için gereken stratejik bilgi birikimi sağlar. Bu nedenle, projelerinizde Excel kullanarak maliyet kontrolü ve kaynak yönetimi uygulamalarını geliştirmek rekabet avantajı yaratacak ve projenizin başarısını artıracaktır.

Zaman Çizelgesi Oluşturma

Zaman çizelgesi, projenin başarıya ulaşmasında kritik bir öneme sahip olup, tüm paydaşların projenin ne zaman başlayıp biteceğine dair net bir vizyon kazanmalarını sağlar. Excel, bu tarz bir planlamanın gerçekleştirilmesi için genellikle tercih edilen bir araçtır. Excel'de zaman çizelgesi oluşturmak için çeşitli araçlar ve teknikler kullanılır. Örneğin, bir projenin başlangıç ve bitiş tarihlerini, aşamaları ve öncelik sırasını dikkate alarak etkili bir yol haritası çıkarabilirsiniz.

Gantt Şeması Hazırlama ve Önemi

Gantt şeması, projenin zaman çizelgesini görselleştirmek için sıkça kullanılan bir araçtır. Görevlerin başlangıç ve bitiş zamanlarını, süreleri ve birbiriyle olan ilişkilerini gösterir. Excel'de bir Gantt Şeması hazırlamak projeye dinamik bir bakış açısı katar ve iş planlaması sürecini basitleştirir. Aynı zamanda, kaynak yönetimi ve süre analizi gibi konularda iş yöneticilerine ve takım üyelerine değerli bilgiler sunar.

Zaman Çizelgesi Fonksiyonları

Excel'in sunduğu koşullu biçimlendirme özellikleri, Gantt şemasını daha işlevsel hale getirmekte kullanılır. Renk kodları ve çeşitli görsel öğelerle, projenin hangi aşamada olduğunu rahatça anlamak ve herhangi bir gecikme veya hızlanmanın farkına varmak mümkün olur. Özellikle, formüller ve makrolar aracılığıyla otomatikleştirilen zaman çizelgesi fonksiyonları, karmaşık projelerin yönetimini kolaylaştırır.

İlerleme Durum Raporları

Projelerde aktif ilerlemenin net bir şekilde belgelenmesi, doğru kararların alınmasına zemin hazırlar. Excel, tamamlanan ve bekleyen görevlerin izlenmesi konusunda son derece yararlı olan ilerleme durum raporlarını oluşturmak için ideal bir platform sunar.

Tamamlanan ve Bekleyen Görevlerin İzlenmesi

Proje sürecinde hangi aşamaların tamamlandığı ve neyin beklediği hakkında açık bilgi vermek, tüm ekip üyelerinin güncel durumu anlamasına yardımcı olur. Excel'deki filtreleme ve sıralama gibi basit özelliklerle, görevlerin nihai tarihlerini, tamamlanma yüzdelerini ve bekleyen işleri detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu durum, işin takibini ve ekip içi koordinasyonu güçlendirir.

İlerleme Durum Grafiği Hazırlama

İlerleme durum grafiği, projenin anlık durumunu gösteren dinamik araçlardan biridir. Excel'de oluşturacağınız bu grafikler, proje performansını analiz etmek için etkili göstergeler olarak işlev görür. Renkli çubuklar, yüzdelik dilimler ve çeşitli grafik tipleri sayesinde, karmaşık veriler bile anlaşılır ve bilgilendirici bir formatta sunulabilir.

Proje Değerlendirme ve Raporlama

Proje sonuçlarını doğru değerlendirmek, gelecekteki projeler için önemli bir öğrenme fırsatıdır. Excel, projenin tüm yönlerini kapsayan kapsamlı proje değerlendirme ve raporlama işlemleri için vazgeçilmezdir.

Proje Kapanış Raporları Hazırlama

Proje tamamlandığında, proje kapanış raporlarını hazırlamak, elde edilen tecrübeyi ve alınan dersleri detaylı bir şekilde kayıt altına almak için kritik bir adımdır. Excel'de gelişmiş pivot tablolar ve grafikler kullanarak, projenin kesin sonuçlarını ve engellenen riskleri sistematik bir şekilde raporlayabilirsiniz.

Projenin Başarı Kriterlerinin Değerlendirilmesi

Her proje özgün başarı kriterlerine sahiptir ve bu kriterler Excel'deki detaylı analiz araçları ile rahatlıkla değerlendirilebilir. Proje hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını, karlılığını ve etkinliğini belirlemek, ileride daha başarılı işler yapabilmek için temel bir adımdır. Özel formüller, veri analizi ve senaryo yönetimi sayesinde, projenin performansını objektif bir şekilde analiz edebilirsiniz.

Temel Formüller Kullanımı (SUM, AVERAGE, MIN, MAX gibi), Verilerin toplamını, ortalamasını ve sınırlarını belirlemek için kullanılır, SUM formülü verilerin toplamını hesaplarken, AVERAGE ortalamasını bulur MIN ve MAX ise verinin minimum ve maksimum değerlerini belirler, Hücre Referansları ve Kullanımı (Absolute vs Relative), Hücreler arası geçişler ve formüllerde hücre belirtme amacıyla kullanılır, Absolute referans ($A$3 gibi), belirli bir hücreyi sabit tutarken, Relative referans (A3 gibi) bir hücrenin konumuna göre değişir, Proje Takviminin Oluşturulması, Projedeki işlerin zaman çizelgesinin belirlenmesi ve takip edilmesi amaçlıdır, Her görev için başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenir, bu sayede proje takvimi oluşturulur, Başlangıç ve Bitiş Tarihlerini Hesaplama, Projenin zaman çerçevesinin belirlenmesi için gereklidir, Bir proje 1 Ocak'ta başlıyor ve 30 gün sürüyor Bitiş tarihini bulmak için Excel, başlama tarihine süreyi ekler, Özel Tarih Fonksiyonları Kullanımı (DATE, EDATE, NETWORKDAYS gibi), Its specific date operations such as calculating periods, accounting for holidays etc, NETWORKDAYS ile proje süresindeki işgünü sayısı hesaplanabilir, Görev Listesi Oluşturma, Projenin hangi adımlardan oluştuğunun sıralı ve düzenli bir şekilde belirlenmesini sağlar, Görevler 'Tasarım', 'Kodlama', 'Test', 'Yayın' şeklinde sıralanabilir, Süre ve Öncelik Sıralamasının Belirlenmesi, Her görevin gerektiğinde odaklanılması gereken alanı ve zamanını belirler, Öncelik sıralamasını belirlerken, 'kodlama' görevinin 'tasarım' görevinden sonra yapıldığını belirtmek için kullanılır, Maliyet Hesaplamaları, Her bir görevin maliyetini ve toplam projenin maliyetini belirlemek için kullanılır, COST formülü, bir görevin maliyetini hesaplarken, PRICE formülü belirli malzeme veya servislerin maliyetini belirler, Bütçe Aşımlarını İzleme, Bütçenin aşılıp aşılmadığını kontrol etmek ve erken uyarı sistemi olarak kullanılır, Conditional Formatting ile belirlenen limitin üzerinde bir maliyet söz konusu olduğunda hücreler renk değiştirir, Kaynak Atama ve İzleme, Projenin hangi kaynaklarının hangi görevlerle ilişkili olduğunu ve onların durumlarını izlemek için kullanılır, Örneğin, bir görev için atanan kaynağın durumu 'Kullanımda', 'Serbest' veya 'Planlanan' olarak belirtilebilir
Proje yönetimi Excel formüller proje takvimi başlangıç ve bitiş tarihleri özel tarih fonksiyonları görevler süre ve öncelik sıralaması
Gözlük takmış ve kendinden emin bir ifadeyle doğrudan kameraya bakan bir adam. Koyu kahverengi saçları ve düzgün kesilmiş sakalı var. Gözlükleri klasik tarzda, siyah çerçeveli ve şeffaf camlı. Güçlü bir çene çizgisi ve hafif kalkık bir burnu var. Beyaz, yakalı bir gömlek ve mavi-gri bir kazak giyiyor. Arka plan bulanık, yumuşak bir şekilde aydınlıktan karanlığa geçiş yapıyor. Duruşu rahat ve bakışları sabit. Objektife bakarken kaşları hafifçe çatılmış. Düşünceli ve dalgın görünüyor.
Koray Çalışkan
Yazılım Uzmanı

Koray Çalışkan, altı yılı aşkın süredir bu alanda çalışan bir web geliştiricisidir. Çeşitli programlama dillerinde deneyim sahibidir ve yeni diller öğrenmekten keyif almaktadır. Yaratıcı çözümler gerektiren karmaşık projeler üzerinde çalışmayı sever.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.