Umut Orhan Ecer
Blog Yazarı

Lisans öğrenimini Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. 2013 bahar döneminde Litvanya Aleksandras Stulginskis University'de Erasmus programına katıldı.

İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. İş hayatı, kişisel gelişim gibi geniş kapsamlı birçok konuda yazılar yazmaktadır.

Umut Orhan Ecer | Blog Yazarı | İstanbul İşletme Enstitüsü


Enstitu Umut Orhan Ecer | Blog Yazarı | İstanbul İşletme Enstitüsü